respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

F.Kauzonas: Patikimiausias gydytojas - mirtis?nuotraukos (30)

2018 rugsėjo mėn. 03 d. 08:20:11
Ferdinandas KAUZONAS, „Respublikos“ apžvalgininkas

Ne, aš nė vieno pikto žodžio negaliu pasakyti apie Lietuvos medikus. Ką ten aš. Net JAV prezidento Trampo patarėjas medicinos klausimais žavisi mūsų valstybės gydytojų profesionalumu. O mūsų „išskridėlių“ (žodis išeiviai seniai neatitinka tikrovės) periodiški sugrįžimai iš Europos, ir ne vien jos, susitvarkyti dantų ar kitų kūno dalių, o pakeliui dar aplankyti tėvų ir mokyklos draugų, argi nepatvirtina mano ir Amerikos prezidento patarėjo žodžių? Kartais į galvą net ateina mintis: tai gal ir ta „dvigubos pilietybės“ idėja mūsų „išskridėlių“ galvose taip tvirtai įsikūrė ne tiek dėl galimybės labiau rūpintis Lietuva, kiek dėl lengviau prieinamos galimybės rūpintis savo dantimis?..

 

Sutrypta idėja Lietuvai

Visai neseniai bičiulio gimtadienyje susipažinau su vienu Santaros klinikų gydytoju. Besišnekučiuojant išaiškėjo, kad mudu - beveik giminės: su jo tėvu, žemaičiu, 1961 metais, būdami pirmakursiai, gyvenome ant kalno, Kauno medicinos instituto bendrabučio viename kambary. Šis „giminystės“ saitas leido mudviem paatvirauti.

Iš pradžių, kad santykiai dar labiau sušiltų, išdėsčiau jam savo nerealizuotą ketinimą prezidentei siūlyti originalią „idėją Lietuvai“: kadangi Lietuvos medikai aukščiausiai kotiruojami pasaulyje, tai kodėl mums Lietuvoje neįsteigus kažkokio Medicinos studijų centro, rengiančio gydytojus iš pradžių visai Europai, o paskui galbūt jau ir kitiems kontinentams. Žinoma, lietuviai vieni viso pasaulio gydyti neturi šansų - mūsų paprasčiausiai nepakaktų. Be to, jau ir taip nemažą dalį savo gydytojų, ypač jaunų, pasauliui atiduodame. Nemokamai. Net ačiū nepasako. Tai lai tas visas sergantis pasaulis siunčia į būsimą mūsų Medicinos studijų centrą savo jaunimą. Ir mes iš jų pagaminsime geriausius gydytojus. Žinoma, ne už ačiū. Paverskime, sakau įsiazartinęs, gydytojų „gamybą“ mūsų planetai pelningiausiu Lietuvos verslu!

Dar pridūriau, kad iėja labai reali. Ir papasakojau jam apie mūsų liaudies dainų atlikėją Veroniką, kurią, sunkios būklės atvežtą į vieną Kauno ligoninių, gelbėjo ir išgelbėjo jaunutis gydytojas, vardu Ali, regis, libanietis, puikiai šnekantis lietuviškai, nuoširdžiausiai mylimas ir ligonių, ir ligoninės personalo.

Mano naujasis „giminaitis“ į mane smeigė tokį žvilgsnį, kad aš kaipmat užsičiaupiau. Ir tuomet kalbėti ėmė jis. Ir to, ką pasakė, neužmiršiu visą gyvenimą. O kad tikrai neužmirščiau, vos jis baigė, puoliau pro duris, išsitraukiau diktofoną, su kuriuo nesiskiriu niekada, ir įsišnabždėjau visą man tik ką atskaitytą pamokslą:

„Apie tą jūsų ir Veronikos Ali aš irgi esu girdėjęs, tačiau jis - greičiau išimtis, o ne taisyklė. Santaros klinikose mes susiduriame su Vilniaus universitete mediciną studijuojančiais svetimšaliais. Jie čia atlieka praktikos darbus ir mūsų auditorijose klausosi paskaitų. Jos, žinoma, skaitomos angliškai, ir tas paskaitas už grašius skaitantys mano kolegos joms turi ruoštis nepalyginamai ilgiau. Ir įsivaizduokite, kaip jiems tenka jaustis, kai iš 6 užsieniečių grupių į paskaitą ateina 2 ar 3... studentai. Vieni nemoka angliškai, kitiems dėl pagerėjusio ar pablogėjusio oro neliko noro. Pasiklausiau kolegų, o kaip tie svetimšaliai egzaminus po to laiko. Tai, kad, sako, egzaminatoriai gauna išankstinę rekomendaciją: „Pasistenkite, kad išlaikytų“.

Tai dabar pabandykite įsivaizduoti, kokį medikų rengimo lygio pavyzdį kai kurie iš Lietuvos parveš į savo tėvynes? Bet yra ir antrasis šios lazdos galas: pasklidus pasaulyje gandui, kad Europoje yra valstybė, kurioje be vargo už pinigus galima įsigyti mediko diplomą, ir be jūsų idėjos, į Lietuvą gali imt plūsti jauni įvairių rasių „pirkėjai“...


Tačiau tai nėra baisiausias dalykas, egzistuojantis mūsų sveikatos apsaugos sistemoje. „Permainos“ ir „pokyčiai“ joje sukūrė tokią darbo atmosferą, kad mes patys priverčiami diskredituoti save Lietuvos žmonių akyse. Su „e.sveikata“ sistemos atėjimu į mūsų gyvenimą mes, gydytojai, į tuos prakeiktus kompiuterių monitorius priversti žiūrėti vos ne ištisą savo darbo dieną. O kompiuteriai stringa ir sminga. Nuolat juos turime perkrauti. Ir jaučiame, kaip silpsta mūsų pačių akys. Nervai - taip pat. JAV, kuriose panaši sistema įvesta anksčiau, jau ima atsikvošėti, nes jų gydytojai, nebepajėgdami ištverti nuolat patiriamo streso ir išaugusio darbo krūvio, vis dažniau prieina iki savižudybių. Ten elektroninės informacijos sistemos gydymo įstaigose jau ketinama atsisakyti. O mūsų ministeris kovo mėnesį viešai pareiškė: „Kelio atgal nėra ir nebus. Nuo kitų metų visos šalies gydymo įstaigos privalo naudotis e.sveikatos sistema!“

O inteligentiškas senukas sėdi priešais tave ir žiūri, kaip tu žiūri ne į jį, o į kompiuterį. Ir mato, kad tu neturi laiko jam, atvykusiam iš Lietuvos pakraščio konsultacijai į patį Vilnių. Ir dar mato, kad tu dėl kažko nerviniesi. O jis taip ruošėsi susitikimui su tavim. Ištisus du mėnesius laukdamas eilėje, kad patektų pas tave, jis net sąrašėlį savo ligos simptomų pasidaręs. Ir nė vieno nespėja tau išsakyti... Tai ką apie mane jis pasakys sugrįžęs į savo kaimą.“


Būtent po šių jo piktai graudžios prakalbos žodžių mano kantrybė - tik pykšt, ir aš sprukau pro duris, kad visa tai įsišnabždėčiau į mikrofoną...

Bet negalėjau sau leisti tokių minčių atiduoti „Respublikos“ skaitytojui, nesuderinęs jų su autoriumi. Šį tekstą išsiunčiau jam (turėjau e-pašto adresą). Paprašiau leidimo publikuoti. Gaunu atsakymą: „Galite, tačiau be mano pavardės“. Rašau atgal: „Bijote Verygos“? Gaunu atsakymą: „Ne Verygos, o Karbauskio - esu jo partijos narys“. Rašau jam: „Dėkui. Didžiuojuosi, kad galų gale aptikau partietį, kuriam valstybė ir žmogus yra aukščiau už partiją“.

Bajerčius ir jo kardinolai


Įtardamas, kad mano naujasis pažįstamas gali turėti kažkokių sąskaitų su savo ministru, pabandžiau patyrinėti kitų pažįstamų gydytojų nuomones. Ogi jos visiškai panašios. Bet jie irgi nepanoro būti cituojami. Tuomet paskambinau į Molėtus chirurgui Stasiui Bajerčiui, kuris nei anuomet, nei šiuomet nebijojo sakyti, ką galvoja. O svarbiausia turiu pagrindo juo tikėti. Ir todėl, kad seniai pažįstu, ir todėl, kad jis yra puikiai perkandęs visas sveikatos apsaugos sistemos plonybes: ilgai vadovavo Mažeikių, paskui Molėtų rajonų ligoninėms. Jaučiu, kad ir skaitytojas patikės jo žodžiais:

„Jaunystėje skaičiau „Tris muškietininkus“. Ten buvo toks kardinolas Rišelje. O paskui „muškietininkų“ tęsinyje, pavadintame „Po dvidešimties metų“, dauguma veikėjų, pamenu, liko tie patys, bet Kardinolo rūmuose sėdėjo jau tik Rišelje šešėlis. „Tas Rišelje šešėlis buvo Mazarinis“.

Ir dabar, „po penkiasdešimties metų“ darbo gydytoju, kai atsigręžiu atgal ir pasižiūriu į plejadą sveikatos apsaugos ministrų, su kuriais teko turėti reikalų, liūdnai atsidūstu. Paskui bandau šalia Vytauto Kleizos, buvusio mūsų medicinos „kardinolo“, pastatyti, pavyzdžiui, „kardinolą“ Verygą... Neee, nieko nebus... Mano fantazija nėra tokia laki, kad pajėgčiau juodu lyginti. O jeigu vis dėlto kartais bandau, tuoj pat imu kvatotis. Paskui riebiai nusikeikiu. Man galima - aš chirurgas.

Kaltas - neturiu fantazijos. Užtat šiandieninio „kardinolo“ fantazija nepažabojama. Skaičiau, kaip jis nuvažiavo į Druskininkus ir sufantazavo, kad reikia uždaryti Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos ligonines, o gydymui ligonius iš šio regiono vežti į Alytų! Jau ir esant tokiam, kaip šiandien, sumautam finansavimui, šios ligoninės, ministro „nužiūrėtos“ uždarymui, išsilaiko. O į Lazdijus dar ir Lenkijos piliečiai operuotis važiuoja.

Ką reiškia vežti į Alytų? Tokie atstumai... Molėtai jau veža. Čia jau liko tik vidaus ligų ir slaugos skyriai. Greitosios pagalbos automobiliai virto taksi, kursuojančiais tik dviem maršrutais Molėtai-Utena-Molėtai ir Molėtai-Vilnius-Molėtai. Vienas automobilis per parą sukaria apie 700 kilometrų. Kituose rajonuose, girdėjau - ir iki 1000 susuka. O tuo metu kaimo žmonės, ištikti nelaimės, skambina į Molėtus, šaukiasi pagalbos. O pagalbos nėra. Pagalba - pakeliui į Vilnių. Arba Uteną.

Tai dabar pabandykime įsivaizduoti, kas dėsis, jeigu naujojo sveikatos apsaugos „kardinolo“ fantazija, gimusi Druskininkuose, virs realybe. Į Druskininkus šimtai tūkstančių žmonių, dažniausiai ne pačios stipriausios sveikatos, suvažiuoja iš Lietuvos bei daugelio pasaulio šalių ir sveikatą paremontuoti, ir pailsėti. Ne vienam jų gali staiga prireikti skubios stacionarinės pagalbos - chirurginės, ginekologinės, kardiologinės ir kitokios. Greitosios pagalbos mašinomis dardės iki Alytaus ar Vilniaus? Atstumai didoki. Pora tragiškų garsių baigčių - ir kas po to važiuos į Druskininkus?

Ir tokiems žmonėms „valstiečiai“ ir žalieji patiki sveikatos apsaugos reformą? Kurios ligoninės bus uždarytos, kurios liks? Kuo reforma virs provincijai, kaimo žmonėms, VALSTIEČIAMS, kurių vardą ši politinė jėga pasisavino? Daug kas mano, kad viskas paaiškės po savivaldybių rinkimų. Matyt, bijoma, kad tai, kas sumanyta, sukeltų visuomenės, ypač kaimo žmonių, pasibaisėjimą ir rinkimai būtų prapilti
.

Rašinio autoriaus pastabėlė


Š.m. gegužės 25 d. Seime surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos sveikatos sistemos efektyvumas ir tvarumas“ ministras Veryga negausiai dalyvaujančiuosius guodė, kad viskas „pas juos“ programoje (galbūt tai ir yra reformos gairės) sudėliota:

„Skaičiuojama yra. Net gyvybėm skaičiuojama - kiek galime išgelbėti, jeigu mes laiku atvešim, o nenuvešim ten, kur nereikia... Viską galima net ir taip suskaičiuoti. Tiktai paprastai norima ne šitą išgirsti. Gyvensim ilgiau ir sveikiau. Žmonės, kurie pateks į ligoninę, kuri gali suteikti kokybišką paslaugą, liks gyvi. Tai čia bus rezultatas.“ (!!!)

Argi nenuostabiai susišaukia Molėtų greitosios pagalbos automobiliai, intensyviai kursuojantys už savo rajono ribų, su ministro fraze: „Net gyvybėm skaičiuojama - kiek galime išgelbėti, jeigu mes laiku atvešim“. Man tik liko neaišku, ką jis turėjo galvoje, pridurdamas „o nenuvešim ten, kur nereikia...“. O kur nereikia? Į kapines? Atleiskite, ministre, bet tai, man regis, jau išvažiuoja už jūsų kompetencijos ribų. Į kapines paprastai veža visai kitos tarnybos. Nebent jūs manote, kad mirtis, geriausias vaistas, nes išgydo absoliučiai visas ligas. Jeigu taip, tai stambiai pokštaujate, ministre.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (30)

 • Vietos pakeitimas 2018 rugsėjo mėn. 04 d. 00:48:12

  Sistema netobula-tai aisku kaip d'Iéna,Kad sukurti gera sistema neuztenka
  1 "ministro"galvos.reikia profesonalu!!!kommandos.kur tie profai?sunkios l
  atveju,ieskoti pagalbos pazengusiose salyse.geros slaugos.

 • iš provincijos 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 23:25:38

  Nėra nieko gero toje Lietuvos medicinos sistemoje. Pavyzdys - provincijos
  ligoninėje nustatytas ūmus opinis kolitas su kai kuriais negerais
  dalykais prie jo, o gydymą gali paskirti tik Kauno klinikų gydytojai,
  pas kuriuos neįmanome ne tik kad patekti, bet ir prisiregistruoti
  (neregistruoja iš viso). Jūsų nuomone, ką reikia daryti pacientui?
  Štai čia kapais kaip sykis labai pakvimpa,
  nes laukimas pavojingas gyvybei. Svarbiausia, kad viskas numetama
  pacientui: ieškok kur nori pagalbos. Tai čia vadinasi garantuojamas
  gydymas , jei moki mokesčius?

 • Pritariu "pakasynu"reformoms 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 19:46:02

  Daktaru apranga juoda,o sagutes auksines,Kad kelia pasviestu-nauja Mada bus
  greit.ir prie ligoniniu juodas veliavas iskelkit.nuramina ligoninius;)

 • Laiminga Ryga 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 19:12:20

  kad neturi verygos.

 • Vampyro dantis 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 18:55:52

  Gintaro saly negalima dziaugtis ir juoktis(taves Tokio laimingo ir d'ar
  viesai vai vai-neapkes).Kas lieka?juodas sanitarinis humoras.negi ir ji
  uzdraus?

 • Palangos Juzė 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 17:47:12

  Panele slauge (slaugės dažniausiai būna panelės),
  Pagal šitą straipsnį aš supratau, kad būtent jūsų Veryga ir mano ir
  net tarptaut. konferencijoje netiesiogiai yra prasitaręs, kad mirtis
  -geriausias vaistas. Taigi ne svetelius, brangioji, kvieskite pasikasti, o
  savo Verygą. Gal atsikasęs baigs taip nevykusiai šposyti ir
  konferencijose ir savo "reformoje"..

 • Slauge 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 16:42:36

  N'a,jei kai kam mirtis gydymas:t'ai prasom,prasom sveteliai
  pasikaskit,pagulelit.viskas Siam gyvenime Tik i nauda.geriausias gydymas
  nuo depresijos.p.s.neuzmirskit atsikasti..dieve mano.

 • kakaliukas 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 16:19:46

  čia ne sveikatos reforma,o Verygos durnynas

 • Beatričė 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 16:10:49

  Visa bėda yra ta , kad dauguma vyresnio amžiaus gydytojų nemoka
  naudotis kompiuteriais.Kam tankiai tenka lankytis pas gydytojus, turint
  nemažą bagažą ligų, juk kompiuteryje kaip ant delno matosi visi
  ligonio tyrimai bei išrašyti vaistai.

 • ??? 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 15:30:24

  Kuo sveikatos apsaugos reforma virsta provincijai, kaimo žmonėms,
  VALSTIEČIAMS, kurių vardą ši politinė jėga pasisavino?

 • gydytojas 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 15:28:00

  kad ir kaip gaila, bet autorius teisus visu 100%. Ką daryti? Labai
  sudėtingas klausimas, bet griauti kaip griauna Veryga yra tiesiog
  nusikalstama. Ir deja tokią nuomonę turi beveik visi kolegos. Kai kurie
  garsiai pasako, kad sutikę Verygą duotų jam į snukį.

 • „valstiečių“ Rišelje 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 15:15:49

  Šiandieninio „kardinolo“ fantazija nepažabojama. Jis Druskininkuose
  sufantazavo, kad reikia uždaryti Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos
  ligonines, o gydymui ligonius iš šio regiono vežti į Alytų! Jau ir
  esant tokiam sumautam finansavimui šios ligoninės, ministro
  „nužiūrėtos“ uždarymui, išsilaiko.

 • Skaitytoja 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 15:10:35

  Stebiu Gerb. Verygos žygius ir pagalvoju ar jisiš tiesų taip
  galvoja kaip daro ?? Ar jis neturi savo artimųjų tarpe garbaus amžiaus
  žmonių . Juk jo reformos pirmiausiai peilis jiems . Ką galvoja
  Skvernelis apie tokį jo vyriausybės ministrą?

 • „valstiečių“ Rišelje 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 15:04:45

  Šiandieninio „kardinolo“ fantazija nepažabojama. Skaičiau, kaip jis
  nuvažiavo į Druskininkus ir sufantazavo, kad reikia uždaryti Lazdijų,
  Druskininkų ir Varėnos ligonines, o gydymui ligonius iš šio regiono
  vežti į Alytų! Jau ir esant tokiam, kaip šiandien, sumautam
  finansavimui, šios ligoninės, ministro „nužiūrėtos“ uždarymui,
  išsilaiko.

 • runkelis 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 14:50:00

  Šiądie, laukdamas prie kabineto, mačiau, kaip, iš gretimo šėjusi,
  susutė pradėjo klausinėti pacientų, kuris skuba ir užsirašys kitai
  dienai, o kuris gali palaukti dabar. Pasirodo, kompiuteriai "užlinko"...
  Mano gydytoja laukė keliolika minučių, kad pamatyti, kada daryti
  tyrimai...

 • Angelė to "Senis" 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 13:46:59

  Straipsnio autorius, jeigu ne medikas, negali būti nei paviršutiniškas,
  nei pretenduot į esmę. Čia išdėstytas požiūris į mediciną, jei
  teisingai supratau, dviejų kartų medikų. O kadangi esu molėtiškė,
  žinau, kad Bajerčiaus sūnus, marti ir anūkas yra gydytojai, taigi čia
  gali būti net ne dviejų, o trijų kartų požiūris.

 • senis 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 12:51:53

  siuo atveju Kauzono poziuris labai pavirsutiniskas. Veikia Soroso
  principas, sunaikinti viska, kas buvo sukurta gero tarybiniais metais. Visi
  Lietuvos kgbistai, po 1990 metu, Jelcino buvo parduoti Sorosui. Jie, kaip
  valde, taip ir valdo Lietuva, tik tarnauja nebe Lietuvai, o Soroso sukurtai
  sistemai. Viskas turi buti isvalstybinta, sunaikinta, buve specialistai,
  pazeminti, i virsu iskelti durneliai, analfabetai, tokie, kaip veryga,
  kukuraitis, petrauskiene, ir kiti kvailiai. Daug kartu, Lietuvoje,
  Lansbergis, Rusijoje, Ciubaisas, kartojo, mes ne tam paememe valdzia, kad
  gerinti gyvenimo salygas, o tam, kad sugriauti viska, kas buvo sukurta.
  Kiekviena uzdaryta ligonine, kiekviena, uzdaryta gamykla, yra vinis i
  komunizmo statyba. Ne veryga sprendzia, debilas parinktas tik todel, kad
  nesuprastu, ka daro. Taip visose srityse.

 • Henrikas - tai pačiai JaNINAI 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 12:47:59

  Gydytojų korupcijos, kuria jūs piktinatės, dėka mus dar gydo jauni
  (palyginti) gydytojai. Jeigu ne mūsų vokeliai ir kitokios dovanėlės,
  mus šiandien gydytų 80-90 metų gydytojai. Taigi valdžia turėtų ne
  kovoti su ŠIA korupcija, o nusilenkti jai: 60-70 metų gydytojai vis tiek
  geriau už 80-90-mečius.

 • Dar viena žiauri 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 12:37:36

  emigracijos pusė.Geru gyvenimu besimėgaujantus emigrantai
  užsieniuose,nori kuo greičiau sukišti savo tėvus į slaugos namus,o ten
  jau tie ilgai negyvena.Kad tik nereiktų patiems grįžti ir rūpintis
  tėvais,dalintis meile.Pinigai,pinigai,pinigai...žiauru.Todėl liberali
  isterijja kyla,kaip užsireikė slaugos namų.Tai nenormalu,nemoralu ir
  taip neturi būti.Amerikoje didžiuojamasi,kai sergantys tėvai yra apsupti
  artimųjų.Liberalaus gyvenimo grimasos.Taip neturi būti.

 • Slaugos ligoninės- 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 12:30:19

  tai mažos koncentracijos stovyklos,iš kurių niekas negrįžta gyvi.Ne
  slaugos ligonines steigti,o senelių namus.Liberalai nori slaugos
  ligoninių-tai žiauru.Jie patys nužmogėję.

 • Henrikas - Janinai 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 12:22:53

  Ar žinote, kodėl Lietuvoje tragiškai trūksta slaugos ligoninių?
  Todėl, kad tų, kam jų jau šiandien ypač reikia, o ir tų, kuriems
  visai netrukus tragiškai jų ims trūkti, vaikai ir anūkai tragiškai
  dideliais kiekiais išskrido į Vakarus. Jeigu taip išmintingai, kaip
  jūs, Janina, mąstys ir Lietuvos valdžia, Lietuva netrukus virs viena
  tragiškai didele slaugos ligoninę

 • aaa 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 11:42:34

  Gal ateis toks laikas kai bus nuversti Verygos,o dabar kentėkim juk pati
  geriqausia naturali atranka kas stiprus išliks osilpnas tegu miršta,Dar
  noriuy padėkoti Verygai už vaistų atpiginima,30 metu insuliną gaudavau
  nemokamai o dabar atpigus vaistams jau tenka
  primokėti.Ačiū,ačiū,ačiū Veryga tikrai atpiginai vaistus,Būk
  sveikas ir drūtas nesusirk cukralige

 • Janina 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 10:59:18

  Susimovėte pone,ypač su E.sveikata,bei rajoninių ligoninių
  išaukštinimu,kaip ir tyčia akcentuojant nesąžiningumą gydytojų
  ruošime.Atrodo,pasilikote dar XX-ame amziuje.Didžiausia problema Lietuvos
  medicinoje yra didžiulė korupcija ir gydytojų MORALINĖ DEGRADACIJA(yra
  ir išimčių).Žinoma,kad ruošti gydytojus ne Lietuvai tikrai yra didelis
  neūkiškumas,kaip ir laikyti pustuštes ligonines,kai Lietuvoje TRAGIŠKAI
  TRŪKSTA SLAUGOS LIGONINIŲ.Gaila,bet žurnalistui toks paviršutiniškas
  ir tendencingas labai svarbios temos pateikimas tik dar kartą parodo
  žurnalistikos dugną.Nuvylėte.

 • Vytas 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 10:40:11

  Kartais labai keista kaip šis darinys besivadinantis VALSTYBE aplamai dar
  egzistuoja. Juk tokia pat padėtis visose srityse kur tik
  bepažvelgsi....Nors ką gali žinoti....Vyriausia propagandos ministrerija
  iš Daukanto a. vikriai įrodė , kad Lietuvai geriau yra pirkti dujas po
  550 eu., negu po 220 eu. ir beveik visi tuo tiki...

 • ! 2018 rugsėjo mėn. 03 d. 10:39:14

  Lietuva nudardėjo naujųjų nuvorišų keliu. Ministeriai - lojalūs
  partiečiai. Lojalūs nevykėliai terioja ir valstybę, ir tautą. Bet
  lojalūs. Ką berinktum, Lietuvoje bardakas. Sustatyt prie sienos tokius
  politikus. Prie Lietuvos valstybės sienos ir su bizūnu išvaryt lauk.
  Tegu šiaušia savo Briuselin. Per Vengriją, pėsti.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PRIEMONĖS: Ūkio ministerija siūlo patobulinti pelno mokesčio lengvatos taikymą investiciniams projektams, taip pat ją taikyti elektromobiliams; šios priemonės, pasak ministerijos, svarbios šalies ūkio konkurencingumui ilguoju laikotarpiu.
 • DOVANOS: šalies vadovė Dalia Grybauskaitė Lietuvoje viešėsiančiam popiežiui Pranciškui dovanos nepriklausomybės simbolį - Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018