respublika.lt

F.Kauzonas: Parduodamas Europos vidurys! (8)

2018 rugsėjo mėn. 17 d. 08:33:47
Ferdinandas KAUZONAS, „Respublikos“ apžvalgininkas

Tiesą sakant, pavadinimas buvo „Parduodamas Europos vidurys - SOS!“ Bet sunerimau. O jeigu išgąsdinsiu Europą, ir ji, išvydusi ar išgirdusi tokį pagalbos šauksmą, pamanys, kad jeigu jau kažkas, Europos neatsiklausęs, jos patį vidurį nusprendė parduoti, tai netrukus, irgi neatsiklausęs, gali parduoti ir ją pačią. Kad išsaugočiau Europą nuo panikos, prisiverčiau „SOS“ išbraukti. Liko tik šauktukas...

 

Dievo dovana

Vienas bičiulis pakvietė drauge su juo važiuoti į Girijos kaimą. Čia pat - 25 kilometrai už Vilniaus. Girdi, ilgai neužsibūsim, bet malonumo ten patirsi nekasdienio. O dar žinodamas mano silpnybę pabendrauti su žmonėmis, „ne tokiais kaip visi“, pridūrė: „Tu pamatysi tikrų Lietuvos piliečių: lietuvių, lenkų, rusų - žmonių, kuriems dar skauda, kai skauda Lietuvai...“

To pakako, kad jis mane lengvai išsivežtų. Pasirodo, į patį Europos vidurį. Tą patį, kurį 1989-aisiais nustatė Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkai ir oficialiai pasauliui pranešė, kad Europos geografinis centras yra Lietuvoje, visai netoli jos sostinės Vilniaus.

Būtent jame, prie pat užrakintos valstietiškos trobos ir kažkokio sunykusio ąžuoliuko, mūsų jau laukė būrelis žmonių - keletas vietos gyventojų bei likučiai tų, kurie prieš keliolika metų ėmė lankytis čia, diskutavo, svarstė, fantazavo, o vieną gražią dieną kažkuris nuėjo pas Algirdą Brazauską ir viską papasakojo. Premjero įkalbinėti neteko. Jis akimirksniu „pagavo mintį“ ir iki šiol neregėtais greičiais buvo skirti pinigai, atlikti projektavimo darbai ir 2004-aisiais, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą metais, atsirado asfalto kelias į Europos centrą, o pačiame centre - marmuru grįsta aikštė, šalia graži valstietiška ręstinė troba turizmo informaciniam centrui, suoleliai Europos centro lankytojams ir būsimų renginių dalyviams. Ant aukštų kotų suplazdėjo ES šalių vėliavos. O, svarbiausia, ant kalvelės iškilo granito kolona, kurios pačioje viršūnėje auksu tviskėjo karūna su 12 žvaigždžių, simbolizuojančių Europos Sąjungą. Ir ta kolona buvo paskutinis mūsų talentingojo skulptoriaus Gedimino Jokūbonio kūrinys.

Ir būtent čia, prie tos pačios ręstinės trobos, iš tų žmonių, kuriems ir tada rūpėjo, ir dabar rūpi Lietuva, aš sužinau, kad šiandienė jos valdžia jau yra nusprendusi Europos geografinį centrą parduoti „viešojo aukciono būdu“. Su visomis ES valstybių vėliavomis? Trobomis, asfalto keliu? Kalvele ir ant jo stovinčia kolona su auksu tviskančia karūna?..

Po šių trijų klaustukų galvon dingtelėjo posmas iš dviejų Algimantų, poeto Baltakio ir kompozitoriaus Bražinsko, dainos „Čia Europos vidurys“:

„Čia kitaip ir saulė teka -

Ežere nutiesia taką.

Laukiame gražios dienos,

Laukiame naujos dainos...“


Europos vidurys „gražios dienos“, regis, jau sulaukė!.. Gal ir daina sulauks - Valstybė pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą už Europos vidurį, dainą, ko gero, atiduos magaryčių... Brazausko pasodintas ąžuoliukas magaryčioms tikriausiai jau nebetiks - staiga ėmė džiūti. Gal pats nusprendė padaryti viską, kad gyvas nelaisvėn nepakliūtų.

O štai žmonės, susirinkę prie pat jo, pasirodė visai nelinkę sudėti ginklų.

„Jau 35 metai čia gyvenu. Nusipirkau sodybą dar sovietmečiu. Tada čia buvo kolūkis „Bolševikas“. Šiandien, kai išgirdau, kad šis centras dabar, 100-mečio proga, parduodamas, noriu paklausti, ar Lietuvoje dar yra piliečių, ar jau liko tik valdžia ir mafija? O kur esam mes - Tauta? Reikia nedelsiant prikelti miegančią Tautą. Ir aš tai galiu padaryti - aš žemaitė, tremtinių vaikas! Nepasiduosiu! Tauta, atsibusk!“ (Zina Gineitienė, profesorė).

„Ar privatūs asmenys turi teisę pretenduoti į tokį objektą? Toks gali priklausyti tik valstybei. Juolab tai ne vien Europos centras, bet ir unikalus gamtos kampelis - čia gyvena juodieji strazdai, čia dar aptiksi ir nykstančio juodojo gandro lizdų. Čia reta gyvūnija, augmenija. Tai ar galima visa tai atiduoti į privačias rankas? Tik visa tai reikia sugebėti sutvarkyt ir parodyt pasauliui.“ (Leopoldas Tarakevičius, vietos gyventojas, bitininkas, Lietuvos bitininkų konfederacijos prezidentas).

„Keistokai man visa tai atrodo. Juk šis objektas - Dievo ir prancūzų geografų dovana Lietuvai. Nemanau, kad yra moralu tokio lygio dovanas pardavinėti. Aš čia gimęs ir augęs. Dažnai užsuku. Beveik kiekvieną kartą sutinku užsieniečių. Dar iki šiol. Tik anksčiau, būdavo, atvažiuoja ir žavisi, dabar - atvažuoja ir stebisi, kad taip buvo galima apleisti tokią vietą. Bet jeigu jau valstybei šis objektas nereikalingas, jį reikia parduoti protingai: sutvarkyti ir tik tuomet parduoti. Tai gal protingiau būtų geram verslininkui išnuomoti, su konkrečiai apibrėžtomis sąlygomis, kurias jis turės vykdyti.“ (Eduard Puncevič, Nemenčinės kaimiškosios seniūnijos seniūnas, puikiai šnekantis lietuviškai).


O būdavo būdavo... Ypač Europos geografinio centro veiklos pradžioje, 2004-2006 metais... Kol premjeru buvo A.Brazauskas. Tol, kol drauge su kitomis apskritimis nebuvo panaikinta Vilniaus administracija, kuri juo rūpinosi. Štai tada ši, anot seniūno Eduardo Puncevičiaus, „Dievo ir prancūzų dovana Lietuvai“ buvo gyva tiesiogine šio žodžio prasme. Čia buvo rengiamos ES šalių dienos, atvykdavo ambasadoriai, buvo pristatomos valstybių kultūros. Gausu buvo edukacinių programų, mokyklos čia rengdavo įvairias parodas. Daug Vilniaus ir Vilnijos vestuvininkų tuoj po santuokos registracijos ar po bažnyčios tradiciškai atvykdavo čia, kad šalia santuokos dokumento turėtų ir ta pačia data išduotą apsilankymo Europos centre pažymėjimą. Ir šiandien saugomi lankytojų registracijos žurnalai liudija, kad per metus čia pabuvodavo iki 40 tūkstančių lankytojų. Iš viso pasaulio. Būtent tada tai buvo pripažintas Lietuvos turistinis objektas Nr.1.

Net ir mūsų susitikimo dieną buvo lankytojų. Keturi jauni klaipėdiečiai, Karolina, Ieva ir du Lukai. Čia pat Stanislovas Giedraitis, vis dar einantis Viešosios įstaigos „Europos geografinis centras“ vadovo pareigas, jiems įteikė lankytojų pažymėjimus. Turbūt paskutiniuosius... Bet tokia jau valdžios valia. Tai negi Dievo dovana liks tik dainose?..

Absurdų ir bejėgiškumo paradas


Jau minėtoje Baltakio ir Bražinsko dainoje yra tokie žodžiai „Čiulba ulba vyturys: Čia - Europos vidurys.“ Ot, vyturys supranta, kaip tai svarbu, o Lietuvos valdžia, ši ir ankstėlesnės, - nė velnio. Ir man kilo pagunda suvokti jos nenuovoką. Ėmiau raustis įvairiuose popieriuose, susijusiuose su Europos geografiniu centru. Ir jau netrukus aptikau popierėlį, vos du lapus, kurie man pasirodė kaip pražygiuojantis valdžių nenuovokos, absurdų ir bejėgiškumo paradas. Ir tai buvo raštas, Ūkio ministerijos kanclerio Nerijaus Rudaičio dar gruodį pasirašytas ir išsiųstas Seimo pirmininko pirmajai pavaduotojai Rimai Baškienei. Pateikiu tik jame surikiuotų įvykių seką:

<...> Iš pradžių Europos geografinio centro (EGC) infrastruktūrą prižiūrėjo ir veiklą organizavo Vilniaus apskrities administracijos įsteigta viešoji įstaiga. Panaikinus apskričių administracijas, viešoji įstaiga 2010 m. likviduojama, o nekilnojamasis turtas perduodamas Ūkio ministerijai. Po ketverių metų (2014) Ūkio ministerija parengia projektą, pagal kurį EGC turtas, priklausantis valstybei, būtų perduotas Valstybės turto fondui, tačiau pastarasis informuoja, kad paslaugų turistams teikimas nėra būdinga Turto fondo funkcija. Dar po metų (2015) Ūkio ministerija kreipiasi į Turto banką prašydama leisti skelbti EGC teritorijoje esančio turistų aptarnavimo centro nuomos konkursą ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti. Leidimas gaunamas, tačiau net triskart skelbtam konkursui dokumentus pateikia tik viena įmonė, kuri vėliau... atsisako pasirašyti nuomos sutartį. Dar po dvejų metų (2017) Ūkio ministerija EGC „permeta“ Valstybiniam turizmo departamentui. Dar po pusmečio, atsižvelgus į tai, kad Turizmo departamento nuostatuose nėra nurodyta uždavinių ir funkcijų, susijusių su EGC infrastruktūros priežiūra, jo siūlymu, suderintu su Ūkio ministerija, EGC nekilnojamasis turtas įtraukiamas į Turto banko parengtą privatizuojamų objektų sąrašą.

Dievo dovaną... Kaip benamį kačiuką... Spardo vienas nuo kito...

Ir man ima darytis gaila tų žmonių, tų idealistų vyturių, susirinkusių prie lauko stalo, tarp suręstos valstietiškos trobos kiauru stogu ir Brazausko pasodinto, bet jau merdinčio, ąžuoliuko. Pačiame Europos vidury. Ir pasirengusių stoti žūtbūtinėn kovon, kad išsaugotų tą Dievo ir prancūzų dovaną Lietuvai. Tai pačiai, kurios valdžia, ši ir ne vien ši, jau tiek metų niekaip nesugalvoja, ką su tuo prakeiktu Europos centru daryti ir kaip kultūringai jo atsikratyti.

Epilogas


O šalia įsikūręs Golfo klubas. Kai kurie Europos geografinio centro gynėjai mūsų pokalbyje nuogąstavo, kad jis gali būti vienas iš pretendentų aukcione įsigyti Europos geografinį centrą. Grįžęs namo internete bandžiau jo ieškoti. Ir kai radau, žagtelėjau. Ar žinote, kaip jis oficialiai vadinasi? „Europos centro golfo klubas“. Vadinasi, jo šeimininkai ar šeimininkas, skirtingai nei mūsų valstybės valdžios žmonės, žinotų, ką su Dievo dovana daryti... Net pati žinia, kad Golfo klubui priklauso Europos geografinis centras, galėtų atvesti į Lietuvą rimčiausius tarptautinius turnyrus, o drauge su jais tūkstančius Europos centro lankytojų iš viso pasaulio. O pats Centras pakiltų naujam gyvenimui. Gal net Brazausko pasodintą ąžuoliuką pavyktų atgaivinti...

Ko reikia, kad tai įvyktų? Labai nedaug. Tik sugundyti Golfo klubą, kad dalyvautų aukcione, o aukcioną skelbsiančiam Turto bankui - kad įsiklausytų į aukščiau cituoto seniūno Eduardo Puncevič žodžius: „Tai gal protingiau būtų geram verslininkui išnuomoti, su konkrečiai apibrėžtomis sąlygomis, kurias jis turės vykdyti.“ Manau, kad pastarojo mintis apie konkrečiai apibrėžtas sąlygas tinka ne tik nuomai, bet ir rimtam aukcionui.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (8)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • 70,8 MLN.: 2018 m. pabaigoje žmonių, kurie dėl karų, konfliktų ir persekiojimo buvo priversti palikti savo namus, skaičius buvo didesnis nei 70 mln.; tai didžiausias skaičius nuo 1950 metų, kai buvo įkurta Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNHCR).
  • PARAMA: Jungtinės Valstijos paskelbė apie 250 mln. dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainos kariuomenei.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
 Folk Band

Ar esate patenkinti Lietuvos dantistų paslaugomis?

balsuoti rezultatai

Ar reikalinga nedarbo diena per Jonines?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+14 +15 C

 +19 +21 C

 

 +19  +20 C

+28 +30 C

 +29 +31 C

 

 +21  +24 C

 0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 0-3 m/s

 

USD - 1.1187 PLN - 4.2592
RUB - 71.8787 CHF - 1.1175
GBP - 0.8940 NOK - 9.7795
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis