respublika.lt
LRDT LYRAS

F.Kauzonas: Kur gula prezidentės gėlės (9)

2018 balandžio mėn. 28 d. 09:18:11
Ferdinandas KAUZONAS

 

 

Lietuviškieji metų laikai

Lietuvos pavasariai kiekvienais metais kitokie. Būna net panašių į vasaras, o būna - į žiemas... Ir jau tik retais atvejais pavasariai būna panašūs į pavasarius.

O kas pavasarį švenčiamos Kovo 11-osios?.. Ogi visos panašios į jau buvusias. Kaip vandens lašai, kapsintys iš to paties sugedusio ir jau porą dešimtmečių neremontuojamo čiaupo. Vienodutukės. Gal tik pirmosios kelios kažkiek skyrėsi. Kol išsikristalizavo ritualo protokolas, tapęs geležiniu skydu, patikimai pridengiančiu šventės organizatorių negebėjimą ieškoti šviežių formų, kūrybiškai mąstyti, fantazuoti. Ir virto Kovo 11-oji, jauniausioji mūsų valstybės šventė, atgyvena, kopija, kasmet išlendančia iš to paties dauginimosi aparato.

Žiemos Lietuvoje irgi skirtingos. O žiemą švenčiamos mūsų Vasario 16-osios?.. Argi aklai nekopijuoja viena kitos? Ar ne pagal tą patį „geležinį protokolą“ kartojasi? Net kasmet irgi besikartojanti prezidentės reklaminė kampanija, raginanti švęsti linksmai ir išradingai, iš nuobodybės kalėjimo Vasario 16-ųjų, deja, neišlaisvina ir nepadaro nei linksmesnėmis, nei išradingesnėmis. Išskyrus, žinoma, paskutiniąją, kai visa Lietuva buvo pribarstyta „šimtinių“. Jos, žinoma, nebuvo nei šventinis priedas prie pensijų, nei prie atlyginimų. Tai buvo šimtas laužų Gedimino prospekte. Šimtas balionų vos ne kiekvieno miesto ar miestelio padangėje. Šimtas himnų ant šimto piliakalnių. Į vieną fotografiją sugrūstas šimtas jaunų motinų, besilaukiančių šimto vaikelių. Šimtas, šimtas, šimtas! Kol pagaliau tie šimtuskart kartojami šimtai virto tūkstančiais pasityčiojimų iš mūsų svarbiausios ir rimčiausios valstybės šventės.

Daugybė ne žodžiais, o „žygiais“ atsišaukusiųjų į prezidentės raginimą švęsti linksmai ir išradingai, buvo jos iškilmingai pasveikinti ir apdovanoti trispalvėmis vėliavomis, pasak šiemečio įrašo prezidentiniame interneto portale, „už originalumą, pilietiškumą, gebėjimą sutelkti ir meilės Lietuvai puoselėjimą“.

Bet man, asmeniškai, labiausiai patiko tai, kad prezidentės komandai labai patiko, „net dviem išradingoms idėjoms panaudoti motociklai: „Killer Custom“ meistrai iš senų numerių sudėliojo žodį „Lithuania“, o „Utena Stuntriders“ komanda iš padangų skeveldrų sukūrė unikalų Vyčio paveikslą“. Tai irgi citata iš minėto prezidentės interneto portalo. Argi ji, citata, negalinga? Argi kada nors prezidentei ir jos komandai yra pavykę taip nuostabiai nusirengti prieš tautą? Nuogut nuogutėlės, tyrut tyrutėlės. Raginančios mus „pilietiškumą, gebėjimą sutelkti ir meilės Lietuvai puoselėjimą“ suvokti taip, kaip tai suvokia prezidentė ir iš jos dovanų vėliavas gavę motociklininkai.

Tik ar tau, mielas skaitytojau, tos postmodernistinės motociklininkų instaliacijos iš senų motociklų numerių ir padangų skeveldrų kažko neprimena? Man tai labai primena buvusių, ir tikriausiai būsimų, kandidatų Nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti Česlovo Lukensko ir Dainiaus Liškevičiaus (pristatytas Nacionalinei premijai gauti berods triskart!) kūrybą: pirmojo - penkiakampes žvaigždes, sudėliotas iš pūvančių kiaulės galvų (instaliacija), antrojo - šluostymąsi šokoladu išsiteplioto veido Nacionaline trispalve vėliava (performansas).

Oi tu, Lietuva, Lietuva, kur tik mesi akylesnį žvilgsnį - ten nenumaldomos meilės Tau puoselėjimas... Tik ta meilė kažkodėl labai jau savotiška.

O mūsų lietuviškos vasaros - argi viena už kitą neįdomesnė. Kiekviena kitokia. Tai kodėl vasaros ritualas liepos 6-ąją irgi protokolo geležimi sukaustytas? Kodėl mūsų Valstybės dienai, tautos jau imtai vadinti „Mindauginėmis“, kasmet lemta būti tokiai pat, kaip pernai, užpernai. Užpopernai... Vadinasi, ir Mindauginės pasmerktos virsti nuobodybe?

O ir mūsų rudenėliai - oi, kokie skirtingi. O lapkričio 23-iąją švenčiama Kariuomenės diena su tiesiog pavydėtinai nekintančiu ritualu prie Arkikatedros... Būtent jos, Kariuomenės dienos, protokolinio ritualo „geležis“, pernai rudenį mane privertė krūptelėti ir lėkte lėkti į kapines...

Liūdnos linksmybės ir „išradingybės“ kapinėse

Linksmai ir išradingai švęsti Kariuomenės dieną kapinėse prezidentės reklaminio raginimo nebuvo, tačiau Jos Ekscelencija pati tose „linksmybėse“ dalyvauja. Tiesa, neakivaizdiniu būdu.

Ar atsimenate Kariuomenės dieną prie Vilniaus arkikatedros pernykštį rudenį?.. Ir valstybės himnas giedamas, ir vėliavos keliamos. Ir ginkluotųjų pajėgų vadės Dalios Grybauskaitės prakalba. Ir tylos minute pagerbtas „visų žuvusių ir padėjusių galvas už Tėvynę atminimas“.

Ir po šios frazės, beje, žodis žodin kasmet tariamos to paties diktoriaus lūpomis, ir po tylos minutės, orkestrui griežiant graudulingą muziką, tautiniais rūbais pasipuošę merginos su žvakelėmis rankose ir kariškiai, nešini puošniausiomis gėlių puokštėmis, išeina iš aikštės vykdyti šventos misijos kapinėse. O jas palydi, žinoma, irgi kasmet to paties diktoriaus kartojama frazė: „Išnešamos gėlės, kurios visų vardu bus padėtos ant laisvės gynėjų kapų ir prie paminklų žuvusiems Lietuvos kariams Antakalnio ir Rasų kapinėse bei prie nežinomo kareivio kapo.”

Ir čia aš krūpteliu. Kaip aš pernai ir užpernai tos frazės „nepagaudavau“. Gėlės bus padėtos „visų vardu“? Vadinasi, ir mano?.. Vadinasi, ir tų vardu, kurie jau ne pirmą dešimtmetį beviltiškai grumiasi su Kultūros paveldo departamentu dėl Antakalnio kapinių 11 kvartalo kapavietės, virtusios vos pastebimais kauburėliais? Vadinasi, ir tų vardu, kurie dar prisimena arba paliko rašytinius atsiminimus apie čia buvusius lietuvių karių kapus, vienodo dydžio mediniais kryžiais ir dar įskaitomais žuvusiųjų vardais, pavardėmis, gimimo, žūties ar mirties metais. Vadinasi, ir „Respublikos“ vardu, kuri bene pirmoji dar 1990-ųjų spalį istorikės Vidos Girininkienės rašiniu stojo ginti šių kauburėlių? Vadinasi, tos gėlės bus padėtos ir vardu Kultūros paveldo departamento, kuris su įtartinu azartu gramzdina užmarštin čia gulinčių, o gal jau tik gulėjusių Lietuvos kareivėlių atminimą?!.

Ir aš, išjungęs Kariuomenės dienos transliaciją per LRT televiziją, tekinas lekiu į Antakalnio kapines. Namelyje priešais vartus užpuolu ten triūsiančias kapinių „viršininkes“: „Kur jie padėjo mano gėles?“ Man atkerta: „Tai prezidentės gėlės“. Ir nurodo dvi vietas. Pirmoji vieta - teisinga vieta ten, kur guli „Žuvę už Lietuvos Nepriklausomybę 1991 sausio 13 - 1991 liepos 31, 1991 rugpjūčio 21“. O kur antroji vieta? Kur „paminklas žuvusiems Lietuvos kariams“? Apie tokį kažkaip net nebuvau girdėjęs. Aptikau Menininkų kalnelio vakarinėje daly. Pačiam pakrašty. Bet ne tą. Ant to, kurį suradau, užrašyta kitkas: „Žuvusiems už Tėvynę. Jų kapai žinomi Dievui“. Bet paminklas vis dėlto tas, kurį minėjo diktorius prieš pusvalandį, nes jo papėdėje - gražiausia tik ką padėtų baltų gėlių puokštė, apjuosta ryškiu trispalviu kaspinu su užrašu ant žaliosios jo dalies: „Lietuvos Respublikos Prezidentė“. Tai va - ne mano. Ir ne tavo, skaitytojau. Ir ne tų, kurie ieško tiesos, nes žino, kad čia pat, už pusšimčio metrų, o jeigu nusileistumei tiesiai nuo kalnelio skardžio, tai ir keliolika žingsnių - kauburėliai!.. Tie patys, apie kuriuos, nepaisant Kultūros vertybių departamento atkakliausių pastangų, žino ne vien Dievas...

Bet neskubėkim leistis nuo skardžio. Pasidairykime aplink paminklą... Mūro sienele aptverta teritorija. Tarsi „okupuota“ menininkų kalnelio dalis?.. Kad čia nekištų nosies visokie artistai ar muzikantai. Čia, aptvertoje zonoje, jau net rezervuotos kapavietės - virš pusšimčio plytų, žyminčių būsimus žuvusiųjų, o gal žūsiančiųjų už tėvynę kapus, apie kuriuos žino tik Dievas. Kažkoks marazmas. Sako, kad šį marazmą sugalvojo ir pastatė mūsų Krašto apsaugos ministerija. Nežinau, kurios valdančiosios daugumos. Sako, kad čia bus laidojami aukšto rango kariškiai ir, žinoma, krašto apsaugos ministrai. O tie žuvusieji už Tėvynę, kurių kapus žino Dievas? Tik gudrybė prisidengus Dievu ir žuvusiais už tėvynę, okupuoti teritoriją? Istorija žino daug rimtesnių okupacijų, įvykdytų tokiomis ir panašiomis gudrybėmis.

Bandau įsivaizduoti šią kariškių „okupuotą teritoriją“ po pusšimčio metų. Kai čia, paminklo papėdėje, gulės ne vienintelis, kaip kad guli dabar, flotilės admirolas Raimundas Saulius Baltuška, ne žuvęs už Tėvynę, o padoriai nugyvenęs beveik iki 80-ties. Jau gulės, pavyzdžiui, Kirkilas, Olekas ir vidury - žinoma, Juknevičienė... O virš jų, ant to paties paminklo, boluos užrašas: „Žuvusiems už Tėvynę. Jų kapai žinomi Dievui“. O apačioje vys baltos gėlės. Būsimųjų prezidentų ir prezidenčių, užmigdytų ritualų monotonijos ir todėl jau net nebebandančių ieškoti logikos ir prasmės tokiose ritualinėse beprasmybėse.

O kalnelio apačioje, vos už keliolikos žingsnių nuo paminklo ir nuo, pavyzdžiui, Juknevičienės - jau jokių kauburėlių. Laikas ir atmintis juos jau bus sėkmingai sulyginę su žeme. Kultūros paveldo departamentas bus atlikęs savo „istorinę misiją“...


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (9)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • AVARIJA: antradienio vakarą Vilniuje, Salininkų gatvėje, susidūrus dviem lengviesiems automobiliams, nukentėjo vienas iš vairuotojų.
  • CIKLONAS: Mozambike siautėjęs smarkus ciklonas Idai, pasak Raudonojo Kryžiaus, be namų kurį laiką galėjo palikti iki 400 000 žmonių; stichijos sukelti potvyniai šalies centrinėje dalyje užtvindė ištisas teritorijas ir apgadino daugybę pastatų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
LRDT LEDAS

Ar normalu, kad net ir posėdžių nelankantys seimūnai gauna atlyginimą?

balsuoti rezultatai

Ar mokate užsienio kalbų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  0   +3 C

-2    +1 C

 

 +1    +4 C

+3   +6 C

+5   +7 C

 

   +6   +10 C

7-12 m/s

3-5 m/s

 

4-5 m/s

 

reklama
samba
reklama
Sveikata ir grožis