respublika.lt

2018 rugsėjo 19, trečiadienis

F.Kauzonas: Ar lauksime A.Lukašenkos „nusičiaudėjimo“?nuotraukos (18)

2018 gegužės mėn. 13 d. 10:06:11
Ferdinandas KAUZONAS

 

 

Dvi citatos pamąstymui

1. „Šitie klounai dabar po kiekvieno nusičiaudėjimo skelbs notas“


Citata perkelta į „Respubliką“ iš Baltarusijoje veikiančio interneto portalo „talks.by“. Portale rengiami forumai, kuriuose dalyvauja jo skaitytojai. Pastarąja fraze anoniminis skaitytojas išreiškė savo nuomonę dalyvaudamas forume, surengtame iškart po to, kai Lietuva įteikė notą Baltarusijos ambasadoriui dėl incidento Astrave statomoje atominėje elektrinėje (AE).

Siūlyčiau skaitytojui, ypač tam kuris incidentą Astrave irgi laiko tik „nusičiaudėjimu“, o ir visiems, kas Baltarusijoje ar Lietuvoje mąsto panašiai, atkreipti dėmesį į Lietuvos notos įteikimo datą: balandžio 26-oji - Černobylio katastrofos diena!..

Visokių žmonių yra Baltarusijoje. Lietuvoje - taip pat. Bet jeigu Astravas, pavyzdžiui, netolimoje ateityje „nusičiaudėtų“ taip, kaip prieš 32 metus „nusičiaudėjo“ Černobylis, likimas lauktų vienodas. Ir mūsų, ir baltarusių. Tik Dievas, o ypač vėjas, galėtų įnešti korekcijų...

2. „Man iki šiol niekas nepateikė įtikinamo raporto, kaip ši elektrinė bus integruota į šalies ekonomiką“...

Šiuos žodžius ištarė ne koks nors anoniminis forumo internete dalyvis, o aistringiausias Astravo AE entuziastas, Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka balandžio 24 d. kreipimesi į Baltarusijos liaudį. Ir ką visa tai reiškia? Kad Baltarusijoje dar niekas nežino, ar atominė elektrinė jų šaliai reikalinga?..

Palaidota tėviškė

Tokių kaip aš, pagyvenusiųjų ir išeinančiųjų pasivaikščioti - vis daugiau. Dažniau sutinkamus jau imi sveikinti. Su vienu kitu jau ir žodeliu persimeti. O vienas pasitaikė lyg ir kažkada matytas. Vienąkart ryžausi užkalbinti. Tai įvyko (likimo ironija!)... balandžio 26-ąją. Iš jo ir sužinojau apie tik ką Baltarusijos ambasadoriui įteiktą notą. Tai ir pasufleravo pasivaikščiojimo temą.

Pasirodo, jam, Andrėjui, yra tekę nemažą laiko atkarpą darbuotis Rusijos branduolinės energetikos sistemoje. Dar daugiau - jis yra gimęs Baltarusijos kaime, vos 70 kilometrų nuo... Černobylio. Ten gyveno tėvai, seserys, broliai, pusbroliai, dėdės, tetos. Gyveno!.. Daugumos jų jau nebėr - Černobylis juos išskynė po vieną, nes jų kaimas, kaip ir šimtai tokių, po katastrofos nebuvo evakuoti - TSRS Civilinės gynybos viršininko pavaduotojas generolas pulkininkas Grigorijus Jaškinas, kuriam buvo pavesta apskaičiuoti pavojingos zonos ribas, savo skriestuvu žemėlapyje apibrėžė tik 30 km spindulio skritulį. Jeigu savo skriestuvą būtų praskėtęs kiek plačiau, į pavojingą zoną jau būtų patekę ir didesni miestai: Gomelis, Mozyrius, Rečyca. Būtų tekę evakuoti šimtus tūkstančių gyventojų - kiltų didžiulė panika...

Andrėjus jau nebeturi tėviškės. Visas jo kaimas - kapinės. Ten palaidota ne tik daugybė jo artimųjų. Net gimtoji pirkia. Nes kėlė grėsmę - gaisro atveju su dūmais į viršų imtų kilti kietosios radioaktyvios dalelytės ir susiformuotų radioaktyvūs debesys - nedideli „černobyliukai“. Kur vėjas nori, ten juos neša... Todėl prie Andrėjaus gimtųjų namų atvažiavo speciali statybininkų komanda, iškasė atitinkamo ploto ir gylio didžiulę duobę, o buldozeris jo tėvų pirkią „įgriovė“ duobėn ir užkasė. Dabar jo kaimas - pirkių, kluonų, tvartų kapinės. O šalia - žmonių kapinaitės. Tų, kas mirė nuo Černobylio. Ir iki Černobylio.

Manau, čia pati teisingiausia vieta skaitytojui dar kartą priminti, kad nuo Černobylio iki Andrėjaus tėviškės kapinių - 70 km. O nuo Astravo iki Vilniaus - 50!.. O nuo Černobylio iki mūsų dienų - tik 32 metai... Kokia vis dėlto prasta mūsų ir baltarusių atmintis.

Atominio velnio apsėstieji

Po kiekvieno mudviejų pasivaikščiojimo kai ką vis užsirašau - man pasirodė, kad tai, ką kalba Vilniuje gyvenantis baltarusis Andrėjus, yra labai svarbu ir mums, ir baltarusiams. Paskui nedidelį pluoštelį to, ką užrašiau, daviau jam paskaityt, pataisyt, patikslint. Paprašiau leisti publikuoti „Respublikoje“. Sutiko. Tik su viena sąlyga: jis lieka tik Andrėjumi. Nes Baltarusijoje Andrėjus dar turi artimųjų, kurie iš jo gimtojo kaimo išvažiavo anksčiau nei įvyko Černobylio tragedija, arba suspėjo tuoj po jos evakuotis. Jis bijo dėl jų - atkakliajam Baltarusijos prezidentui nesunku būtų juos, o gal ir jį patį lengvai „iššifruoti“ ir „susirasti“...

Tai, ką pateikiu skaitytojui, yra tik nedidelė Andrėjaus apmąstymų dalelytė:

„Pirmosios „atominės idėjos“ Baltarusiją aplankė dar praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio gale, kai jai buvo pradėta primygtinai „siūlyti“ savo teritorijoje, prie gražaus Drysviatų ežero, statyti atominę elektrinę. Laimė, tada respublikos valdžioje ir mokslininkų bendrijoje radosi pakankamai protų, kuriems pavyko atvėsinti entuziazmu trykštančius šio projekto „siūlytojus“ bei pasišovusiuosius šį projektą nedelsiant realizuoti. „Siūlytojams“ teko projektą „permesti“ į priešingą to paties gražaus ežero, tik jau lietuviškai Drūkšių vardu vadinamą, krantą, kur jau 1983 m. ėmė veikti Visagino AE.

O naujas, tik dar stipresnis branduolinės psichozės priepuolis Baltarusiją ištiko 80-ųjų pradžioje, kai buvo nuspręsta prie Minsko, Svisločio miestelyje, statyti AE, kuri galėtų Baltarusijos sostinę dar ir šiluma aprūpinti. O jų Branduolinės energetikos institutas, matyt, naujo entuziazmo pagautas, parengė kilnojamosios atominės elektrinės (!) projektą ir net buvo pradėtas šio dar neregėto siaubo realizavimas. Dar niekas pasaulyje iki tokio išsigimimo tuomet nebuvo „prisiartinęs“. Bet kaip tik tada gal pats Dievas branduolinės psichozės apsėstiesiems pasiuntė įspėjamąjį ženklą: sprogo Černobylis ir baltarusiai gavo du trečdalius sprogimo užkrato. Po tokio tragiško įspėjimo Baltarusijoje buvo atsižegnota nuo atomu maitinamų elektrinių - tiek kilnojamųjų, tiek ir stacionarių. Gaila, neilgam. Kuo labiau blėso Černobylio sindromas, tuo intensyviau vienas po kito ėmė rastis naujų atominių elektrinių statybos sumanymų. Tačiau speciali komisija, sudaryta iš ryškiausių šalies mokslininkų, dirbančių energetikos srityje, išnagrinėjusi situaciją, priėmė kategorišką sprendimą: „Nepradėti atominės elektrinės statybos, kol nebus sukurta patikimos įrangos, kol nesubręs sąlygos teisingam psichologiniam tokio objekto suvokimui“. Tuometė Baltarusijos Respublikos Vyriausybė tokiam komisijos sprendimui pritarė. 2002 m. vasarį susitikime su žurnalistais Energetikos efektyvumo komisijos prie Ministrų Tarybos pirmininkas Viktoras Fedosejevas pareiškė, kad Komiteto nuomone, iki 2025-2030 m. atominė energetika Baltarusijai paprasčiausiai nebus reikalinga. O „atominės lakštingalos“ gali toliau suokti, kas joms šaus į galvą.

Bet, matyt, „taikaus atomo“ propagandos lakštingalos savo pasiekė: 2007 m. duotas startas naujausiam branduoliniam priepuoliui, kai Lukašenka išleido įsaką „Dėl kai kurių priemonių, susijusių su atominės elektrinės statyba“.

Kas gi kardinalaus įvyko Baltarusijoje laikotarpiu tarp kategoriško nepritarimo atominės elektrinės statybai iki sprendimo ją vėl statyti?

Visiems žinoma, kad visi įrenginiai anksčiau buvo gaminami Rusijoje. Astravo AE projekte rusiškų įrenginių dalis siekia 90 procentų. Nuo Černobylio laikų tie 90 procentų, deja, netapo patikimesni. Kodėl?

O todėl, kad asignavimai į mokslą Rusijos Federacijoje sumažėjo iki nepadoraus lygio. O todėl, kad anksčiau egzistavę technologiniai ryšiai su įrenginių gamintojais praktiškai nutrūkę - viena dalis įmonių liko buvusiose sąjunginėse respublikose, o dalis baigia sunykti. Apie projektuotojų kvalifikaciją jau ir kalbėti keblu - pakanka peržvelgti Rusijos žiniasklaidą, kad suvoktum, ką jie geba. O kur dar gamybos drausmė?.. Per savo darbo metus Rusijos atominės energetikos sistemoje apvažiavau visas atomines elektrines, esu atvirai šnekėjęsis beveik su visų jų vadovais, tad vertindamas situaciją remiuosi ir ne vieno jų skaudžia asmenine patirtimi.“


Baltarusių situacija dar liūdnesnė - jie neturi nei savo kadrų, nei elementaraus patyrimo, tad aukštosiose mokyklose skubiai steigiami fakultetai „atomininkams“ rengti. Bet Astravo AE turi būti pradėta eksploatuoti jau kitąmet. Taigi šio proceso pradžia nesunkiai įsivaizduojama. Šalys su išvystytomis atominėmis technologijomis prie branduolinės energetikos ėjo ne vieną dešimtmetį. Ir, kas ne mažiau svarbu, tame jų ėjime nebuvo „bėgte-marš“, kurį regime Baltarusijoje.

Tai kodėl nuspręsta statyti? Tai kas gi mūsų kaimynų širdyse įžiebė tokios „greitos meilės“ atomui blyksnę? Vis daugiau pasaulio analitikų prieina prie nerimą keliančios išvados: tai asmeninės Lukašenkos ambicijos, sukeltos skubaus troškimo „patekti į „branduolinį klubą“. O tai reiškia, atsisėsti su pasaulio galingiausiais prie derybų stalo, ir, kas itin malonu, savo rankoje turėti „atominį vėzdą“, o kartais ir juo pamojuoti įvairiomis kryptimis...

Beje, panašių minčių apie Lukašenkos atominę meilę yra išsakęs ir buvęs Baltarusijos prezidentas Stanislavas Šuškevičius, konstatavęs, kad tokiu būdu Baltarusijos valdžia vykdo valstybinio terorizmo politiką. Ir dar, kas mums itin svarbu, apie Astravo AE jis yra dar šį bei tą pasakęs: „Jeigu kam nors šaus į galvą kokia nors kvailystė (pvz., Lukašenkos atominis „nusičiaudėjimas“ - F.K.), Lietuvą tai galėtų nušluoti nuo žemės paviršiaus“!..

P.S. 4G autobuse priešais mane sėdinti močiutė tarė greta sėdinčiai močiutei: „Ryte per radiją girdėjau: kitais metais „belarusai“ savo atominę stotį paleidžia. O jei ana driokstelės? Taigi net NATO orlaiviai mūs neapgins...“

Močiutės viską supranta kitaip. O gal apskritai jau tik jos ir supranta. Nes daug ką atsimena...


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (18)

 • Dainius 2018 gegužės mėn. 14 d. 15:41:08

  F.Kauzonui: atominės pačios nesprogsta,tamsta turėtum tą
  žinoti,užuot liejęs eilinę propogandos dozę.

 • janina 2018 gegužės mėn. 14 d. 09:51:31

  Visi mūsų valstybę supantys kaimynai anot mūsų strategų tokie buki ir
  nieko neišmanantys kad net atomines stato tik savo malonumui?Pastatys
  Baltarusiai tą elektrinę ir turės kur naudot pigią energija ir kiti
  pirks o mes užuot bendradarbiave nes toje srityje yra išmanačių ,kad
  elektrinė būtų saugi?pykstame putojamės ir maudomės su skandinaviška
  jungtimi kuri nuolatos genda o visos išlaidos gula ant vartotojų
  pečių.Gal todėl ir gyvenam tokiame š* malimo laike kai neturim ką nors
  protingesnio sugalvoje.Ir pirks kiti tą jų energija tikrai pirks nors ir
  kaip svaidytumės žaibais kaimynų atžvilgiu.

 • Ona 2018 gegužės mėn. 13 d. 21:43:03

  Kažkaip keista!Ignalinos AE,būdama Lietuvoje jokio pavojaus "nekėlė".O
  štai Astravo AEčpavojų kelia vien todėl,kad ji Baltarusijoje.Kas
  tai?Lietuviškas pavydas?Noras pakenkti kaimynų ekonomikai?

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 13 d. 18:59:54

  Na ir visai neišprususiamišku,kad tas atominis Lukašenkos vėzdas pir
  miausia prieš savus.Pavėlavome,o dabar belieka tik notos.Baltarusijoje
  tokių Andrėjų keletas milijonų,todėl tokių straipsnių bei laidų
  Baltarusijai reikėjo kur kas daugiau,dar prieš statybos pradžią ir
  nebūtų tos AE-tas milijonas ir dar dešimt milijonų baltarusių būt
  neleidę užkasti prie Astravo ,nors ir neveikiančią,atominę
  bombą.Dabar tik bobutės,prisimenančios Černobilį,supranta,kad nebus
  kaip suvaryti mirtininkus-likvidatorius,kaip prie CCCP,po šautuvo
  vamzdžiu.

 • zm 2018 gegužės mėn. 13 d. 18:01:21

  Aukščiausio Kauzono laipsnio idiotizmą galima vertinti iš juodų
  raidžių, kuriomis teigiama, kad valstybė, turinti AE, turi ir
  "branduolinį vėzdą". Ta prasme lyg ir atominę bombą, nors tai yra
  skirtingi dalykai, absoliučiai skirtingi, bet beraštis rašo
  beraščiaism, bobutėms, kurios tik galvą gali palinksėti. Taip,
  Lukašenka kažkodėl užsimanė išsisprogdinti, vardan velnias žino ko,
  padėti į pelenus ir Baltarusijos, ir Lietuvos dalį.
  Atšaukit jį iš pareigų, "Respublika". Ar ir jums patinka pūsti į melo
  ir niekų triūbelius ? Liūdnas juokas. Žmonių imprintingavimas ir
  protų tvirkykla, o ne žurnalistika.

 • zm 2018 gegužės mėn. 13 d. 17:51:02

  Baltarusija nereikalavo uždaryti Černobylio tipo Ignalinos AE, tik už
  centus pirko elektrą, o rūpintojėlė Švedija kažkodėl demonstratyviai
  išsigando, ir pareiškė, kad neįsileisim, kol neuždarys.
  Grynai ekonominiai interesai, nieko asmeniško.
  Lygiai tas pats ir su apgailėtina "Lietuvos pozicija".
  Kai šuo neturi ką veikti... politikuoja.

 • Šonas šyla 2018 gegužės mėn. 13 d. 17:49:56

  Paklojus karšto vandens vamzdelį iš Astravo per Medininkus ar Šumską
  į Vilnių, turėtume pigią šilumą ilgam - iki šviesios ateities 2100
  metais.

 • Audra stiklinėje 2018 gegužės mėn. 13 d. 16:57:50

  Mūsų Kubilius irgi lakstė su kažkokiu reaktoriumi. Bet apsiramino.
  Galėjo bent pamatą išlieti.

 • Vot tai tau , 2018 gegužės mėn. 13 d. 15:40:32

  ir senis jau "švariau" lietuviškai parašo , bet jankiai jam dar vistiek
  neišgaravo ir Čenobilio AS matai jankiai dirbo , o Lansbergio tai
  nepastebėjot.Štai didžiausia jūsų Kremliniai troliai nepastebėjimo
  klaida , gal steklomojus "Bojarišnikas"pamaišė ir iki šiol dar maišo

 • nuomonė - senoliui 2018 gegužės mėn. 13 d. 15:36:29

  tereikia pastangų, ir smegenų. O šis teroro aktas tebuvo pendalis
  subinėn M. S. Gorbotchiof-ui, kad greičiau pradėtų suktis, dėl ko ir
  buvo poste

 • Vot 2018 gegužės mėn. 13 d. 15:26:55

  Lietuviai po to kai pagyveno ES nebijo nei karo bei atominiu elektiniu nes
  baisiau kaip dabar yra buti negali .

 • zm 2018 gegužės mėn. 13 d. 14:05:07

  Patys klusniai nusigriovę ir nebeatstatę, knisa protą kaimynui.
  Artistai. Kiečiausias scenarijus - kai Astravo elektrą kažkas pirks
  papigiai, o mes užsikeikę gaminsim nebekonkurencingą produkciją, nes
  lkaivelis, ne planelis, kaip kuo brangiau apsirūpinti energetika...

 • Stan 2018 gegužės mėn. 13 d. 12:18:00

  Černobylietis.Kodėl vienpusė nuomonė?Apie lietuvišką atominę
  psichozę nė žodelio.Atomai neturi tautybės.Šlykšti politika.

 • senis 2018 gegužės mėn. 13 d. 12:02:06

  pusdurniu sabasas. Uz pindosu dolerius. Mums reiketu bendrauti, prekiauti,
  tartis, kalbetis su Rusija ir Baltarusija. Isnaudoja pindosai Lietuva,
  durniais vercia.

 • aga 2018 gegužės mėn. 13 d. 11:59:20

  Cernobilyje i elektrines statybos dirbancius buvo integruoti jankiu
  snipai,todel ir ivyko kas ivyko,kaip be jankiu apseis,net japonijoje
  Fukusimos elektrines avarija neapsiejo be jankiu,todel dabar ir tyli
  japonai,nes nenori daugiau bedu,net mokyklose japoniukai mokomi kad jankiu
  fasistai yra sventi ,o kalti visur rusai,todel niekas japonijoje nekalba
  apie Hirosima ir Nagasaki,todel,kad tai uzdrausta,o uzdraude jankiai

 • cha 2018 gegužės mėn. 13 d. 11:53:32

  Nors vienas klounas atsakytų, kodėl ta atominė - nesaugi? Aš matau tik
  dvi "nesaugumo" priežastis - lietuvišką pavydą ir politiką. :)

 • Senolis - Nuomonės sakytojui 2018 gegužės mėn. 13 d. 11:35:19

  Labai būtų įdomu sužinoti koks teroristas susprogdino Černobilį?

 • nuomonė 2018 gegužės mėn. 13 d. 11:09:05

  įdomus toks Andrėjus: iš tolimojo Černobylio persikėlė prie artimojo
  "černobylio".... o 90 procentų rusiškos įrangos su avarija nesiejama
  nes teroristinio išpuolio metu įrangos tautybė reikšmės turi 0,0
  procentų

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NEPRALEIDO: vidurdienį Savanorių ir Žemaitės gatvių sankryžoje Vilniaus apskrities policijos tarnybinis automobilis, vykdamas į įvykį su įjungtais švyturėliais, susidūrė su kitu jo nepraleidusiu automobiliu; pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo.
 • APSINUODIJO: dešimtims vieno Sidnėjaus penkių žvaigždučių viešbučio svečių prireikė medikų pagalbos po to, kai darbuotojui netyčia sumaišius chemikalus, pastato ventiliacijos sistemoje pasklido pavojingi garai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar P. Gražulis turėtų trauktis iš Seimo Žmogaus teisių komiteto?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9 +11 C

   +8  +10 C

 

   +12  +14 C

  +22  +26 C

   +21  +24 C

 

   +21  +25 C

  3-5 m/s

 2-3 m/s

 

    3-4 m/s

 

USD - 1.1697 PLN - 4.3008
RUB - 79.1659 CHF - 1.1245
GBP - 0.8896 NOK - 9.5473
reklama
Ukis 2018