respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

D.Paukštė: Stipresni būname, tik kai veikiame kartunuotraukos (18)

2018 balandžio mėn. 12 d. 08:26:23
Dainius Paukštė, migracijos ekspertas

Priešais Islandijos parlamentą – Altingą stovi didelis perskeltas akmuo. Kaip sako islandai, tai „Monumentas pilietiniam nepaklusnumui“. Ant akmens įtvirtintoje lentelėje parašyta: “Jeigu vyriausybė pažeidžia žmonių teises, tai sukilimas yra jų šventa teisė ir pareiga“


Seniausią pasaulyje parlamentą įkūrusi tauta žino, ką sako: lagaminais ir balsavimu kojomis Tėvynėje esamų problemų neišspręsi, tik jas dar labiau pagilinsi. Priminsiu, jog šis paminklas į dabartinę vietą stojo po kelių neeilinių įvykių: 2008 metų ekonominės krizės, kuomet valstybei grėsė visapusiškas bankrotas ir gelbstint valstybę, tautos sukilimo, pasipriešinusio vyriausybės ir tarptautinio kapitalo ketinimams, užkrauti eiliniams islandams pareigą atlyginti bankų patirtus nuostolius. Tuomet nedidelė savo plotu, bet didelę širdį turinti Islandija priminė bičių avilį. Po to buvo nauji rinkimai į Altingą (įdomu – ankstesnių kadencijų parlamento nariai, nepriklausomai nuo nuopelnų, dalyvauti rinkimuose neturėjo teisės, nes prarado tautos pasitikėjimą), o praėjus dar kuriam laikui buvo priimta ir nauja Islandijos Konstitucija. Tuomet iš Islandijos bėgo ne jos piliečiai, o pinigų maišai ir jiems tarnavę politikai bei bankininkai.

Kiek prasmingi lentelėje iškalti žodžiai, įsitikinu prisiminęs paskutinius du mūsų valdžios bandymus kreiptis į žmones. Omenyje turiu, vienu atveju, Vilniaus savivaldybės organizuotą apklausą dėl paminklo Lukiškių aikštėje, o antruoju – Vyriausybės apklausą dėl „Idėjos Lietuvai“. Galiausiai abi apklausos baigėsi vienodai: tauta liko su „šnipštu“, nes politikai galop savo sprendimais įteisino ne tautos, o savo pasirinkimą. Žinoma, tai valdžiai populiarumo tikrai nepridėjo.

Teigiamai vertindamas paskutinį premjero kreipimąsi į piliečius ir visuomenines organizacijas labai tikiuosi, kad vyriausybė nepasielgs kaip kad pastarąjį kartą. Nes tai bus jau trečias kartas. O jis, kaip žinia, nemeluoja. Ir islandų pavyzdys imponuoja...

Taigi, pastabos apie Demografijos, migracijos  ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją (toliau Strategiją) bei pasiūlymai, kuriuos aš pavadinčiau taip: „Išdrįskime į situaciją pažvelgti naujai“:

1. Strategiją bandoma priderinti prie LVŽS Programos (blokų ar stulpų principas), paruoštas dokumentas iš esmės niekuo nesiskiria nuo ankstesniųjų, jau dešimtmetį dulkančių vyriausybės ir ministerijų stalčiuose.

2. Nors Strategijos trukmė siekia 2030 metus, nėra jokios garantijos, kad jau po kitų Seimo rinkimų, jeigu jų nelaimės LVŽS, ji galėtų turėti tęsinį;

3. Silpnoji Strategijos vieta: esama situacija įvertinta tik migracijos pasekmių fiksavimu, kurį teikia Statistikos departamentas arba EUROSTSAT;

Visuomenės dialogo verti aštresni klausimai, įtakojantys emigracijos procesus, yra arba nutylimi (pavyzdžiui, šeimos apibrėžimas ir tolesnė jos raida), arba juos iš vis stengiamasi apeiti (pavyzdžiui, SODROS reikalai, senatvės pensijų ir privačių pensijų fondų priešprieša ir jos išsprendimo būdai);

4. Nėra migracijos ir ją sukėlusių priežasčių politinio įvertinimo, aplinkybių (priimtų politinių sprendimų), lėmusių migracijos srautų augimą, nuostolių , kuriuos patyrė valstybė skaičiavimų. Politikams nepripažįstant padarytų klaidų arba jas nutylint Strategijos vertė  ir jos sėkmingas įvykdymas tampa labai abejotini;

5. Kad Strategija taptų priimtina ir sava visuomenei (emigrantams) būtinas politikų kreipimasis į Tautą pripažįstant padarytas klaidas, esamos situacijos įvertinimas ir savo dabartinės pozicijos emigracijos klausimu suformulavimas (laikinas, o ne nuolatinis emigracijos pobūdis, šeimos narių palikimas namie, vaikų palikimas Lietuvoje, ryšių su namiškiais ir Lietuva stiprinimas, įstatyminės bazės emigrantų klausimu tobulinimas bei kūrimas ir pan.);

6. Politikams susivokus, kad dabartinė emigracijos situacija yra problema, kelianti grėsmę tautos bei valstybės ateičiai, privalo atsirasti bendras politinių partijų susitarimas emigracijos tema – tai užtikrins vykdomos politikos tęstinumą keičiantis valdžiai ir Strategija galėtų sulaukti įgyvendinimo. Strategija turėtų prasidėti būtent šiuo politiniu dokumentu;

7. Strategijos vertę mažina teiginių (uždavinių) vykdymo neapibrėžtumas – kas, kokia institucija yra atsakinga už vieno ar kito uždavinio įvykdymą. Strategijoje turėtų atsispindėti sritys, už kurias yra tiesiogiai atsakingi politikai (Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra) bei vykdomoji valdžia (ministerijos ir savivaldybės). Koks yra visuomenės vaidmuo realizuojant Strategijos nuostatas. Kokios yra jų atsakomybės ribos ir terminai;

8. Strategijoje nėra įsipareigojimo sukurti vieningą migracijos procesus reguliuojančią instituciją, nors Seime tokie veiksmai jau yra daromi.

9. Strategijoje nėra įsipareigojimo keisti Seimo Migracijos komisijos statusą, suteikiant jai nuolatinio komiteto teises ir didesnius įgaliojimus.

10. Iki šiol neatliktos (ir neplanuojama) būtiniausios apklausos ir tyrimai, todėl nei politikams, nei visuomenei nėra aišku, kaip emigracijos srautų kitimą įtakojo jau priimti politikų sprendimai:
* socialinio draudimo srityje;
* reformuojant aukštąjį mokslą;
* reformuojant sveikatos apsaugą;
* priėmus Darbo kodeksą;
* didėjant pajamų skirtumui;
* vykdant Valstybės tarnybos reformą.

Tikrosios padėties nežinojimas, išankstinis nusistatymas bei socialinis nejautrumas ir dėmesio stoka bei vykstančių emigracijos procesų nesupratimas sudaro politikams sąlygas eilinį  kartą priimti neteisingus sprendimus.

11. Atskira dalimi Strategijoje turėtų būti išskirtas valdančiųjų ir kai kurių politikų, sieksiančių prezidento posto, „stumiamas“ klausimas dėl referendumo organizavimo  antros (arba daugybinės) pilietybės klausimu. Šio klausimo nutylėjimas ir ignoravimas Strategiją iš viso paverčia NIEKINE. Klausimų, kurie turėtų atsispindėti Strategijoje – begalė: kaip turi vykti šis procesas, kas jame dalyvauja, kokios bus vykdomos diskusijos, kaip bus balsuojama, kaip bus užtikrinamas demokratinis šio proceso vyksmas, kokie finansai tam bus skiriami ir kokia proporcija, palaikantiems referendumą ir jo priešininkams?

12. Strategijoje neatsakyta į klausimą: ar laisvas asmenų judėjimas įtakojo migracijos srautus Lietuvoje? Iš Strategijoje pateiktos medžiagos matyti, kad esamos emigracijos priežastys yra būdingos ekonominei migracijai, o ne laisvam asmenų judėjimui. Tai reiškia viena: dėti lygybės ženklą tarp laisvo asmenų judėjimo ir ekonominės migracijos negalima. Laisvas asmenų judėjimas yra įmanomas tik tarp vienodo ekonominio pajėgumo valstybių. Todėl valstybės nuostolius, kuriuos dėl ekonominės migracijos patiria Lietuva, reikia kelti ES lygiu.

13. Naujiena Strategijoje turėtų tapti kompensacijų už emigrantus tema. Atsižvelgiant, kad ES rengiasi kardinaliai pertvarkai, yra palankus metas pradėti ES lygiu diskusiją dėl kompensacijų ES šalims donorėms (valstybei už kvalifikuotos darbo jėgos parengimą), kurias mokėtų ES šalys, naudojančios ekonominių emigrantų darbą. Turime laikytis pozicijos: šiuolaikiniame globaliame pasaulyje viskas įvertinta ir turi savo kainą, taip pat ir darbo jėga, kuri kaip ir kiekviena prekė, turi materialinę kainą. Pradėti tokią diskusiją turėtų Europos Parlamente esantys Lietuvos atstovai. Kad būtų realus poveikis, būtina suburti šalis ES nares iš kurių emigruoja daugiausiai žmonių. Tuomet tai bus ne Lietuvos, o bent trečdalio ar daugiau ES narių pozicija.

14. Tarpusavio atsiskaitymai dėl emigrantų tarp ES narių turėtų tapti normalia tarptautinių ekonominių santykių praktika. Atsiskaitymai tarp valstybių vyktų pagal tokį pat principą, kaip dabar atsiskaitoma už suteiktas socialinio draudimo bei sveikatos paslaugas. Išsprendus šį klausimą ES mastu, diskusija turėtų persikelti į Jungtines Tautas, kad nauja praktika išplistų visame pasaulyje: nauja pasaulio tvarka – naujas požiūris į migraciją.

Pateiktas Strategijos nuostatas apjungiant su siūlomomis, manau, gautųsi kokybiškesnė Strategija. Ji jau suteiktų ateities viltį valstybei ir tautai bei padėtų emigrantams surasti kelią į namus.

Taip jau yra, kad tepraėjo tik trys dešimtmečiai, o vis labiau savo istorinę atmintį ir gyventojų tankį prarandančiai visuomenei Sąjūdis, jo veikla, reikšmė ir tautos atliktas žygdarbis palengva virsta elementariu muziejiniu atributu, istorine relikvija, kuri – kaip rodo dabartis, toli gražu ne pas kiekvieną yra įrašyta į jo asmeninį dvasinių vertybių sąrašą. O juk būtent nuo čia ir prasideda tautos egzistencinės prasmės problemos.

Kad susivoktume kur esame, gal ir mums, kaip islandams, reikėtų Lukiškių aikštėje kažko primenančio, kad stipresni būname tik tuomet, kai veikiame kartu? Islandai  nesigėdija pastatytu monumentu įprasminti savo tautos vidinių problemų ir parodo jų įgyvendinimo būdą. Šis paminklas skirtas tikrai ne turistams ir ne prašalaičiams. Jis būtinas patiems islandams: paminklas atlieka lyg ir žadintuvo funkciją - pažadinti tautą "X laiku“, kai to labiausiai reikės Islandų tautai ir valstybei. Čia aiškiai parodoma, kad vyriausybė ir tauta ne visada yra vienoje barikadų pusėje.

Mes gi, save ir kitus apgaudinėdami, afišuojame tik panašių santykių išorę, visiškai ignoruodami pasauliui pristatomo reiškinio esmę (vidų). Todėl Strategija, pirmiausiai ir turėtų tapti tuo dokumentu, kuris atspindėtų vidines emigracijos priežasčių iš Lietuvos bei konkrečių veiksmų nuostatas ir siekį kartu – ir tautai, ir vyriausybei (politikams) įveikti neigiamas pasekmes, nieko nepaliekant nuošalyje. Tokį dokumentą neturėtų savintis nei viena politinė jėga - tai Tautos ateities vizija ir visi, kurie priešinsis tokio dokumento įgyvendinimui, automatiškai turėtų būti šalinami iš Lietuvos ekonominio, socialinio ir politinio gyvenimo kelio.

Jeigu politinės partijos nesugebės susitarti, siūlyčiau (kitaip jų nepažabosi!) tokį dokumentą priimti kad ir Referendumo būdu. Tautos konsolidacijai toks referendumas atneštų žymiai daugiau naudos, nei „genealių globalinių idėjų“ stumiamas referendumas dvigubos (daugybinės) pilietybės klausimu. Tuomet Strategija būtų antras po Lietuvos Konstitucijos dokumentas, užtikrinantis Lietuvos ateities gaires bent jau dešimtmečiui – iki 2030 m. O mūsų sąlygomis tai jau yra labai daug, nes po įstojimo į ES ir NATO, beveik du dešimtmečius klaidžiojome po politines dykumas, nežinodami ko norime ir kur einame. Dalį tautos dėl savo kaltės jau praradome. Susigrąžinkime bent tuos, kuriuos dar galime susigrąžinti.

***

Vito Tomkaus trigrašis

Islandiškas variantas Lietuvai netinka. Jeigu Lietuvos Vyriausybė pažeidžia žmogaus teises Lietuvoje, tai reiškia tik viena: lietuviai dar per daug turi teisių. Todėl valdžios sukilimas yra šventa jos teisė ir pareiga. Vykdant pareigą prieš savo žmones, valdžia turi teisę naudoti bukus policininkus, kurie neskiria nusikaltėlių nuo aukų, vandens patrankas, gumines kulkas ir ypač bukapročius teisėjus, kurie teisia ne mafiją valdžioje, bet protestuojančius piliečius. Kitaip Lietuvoje konstitucinės teisės ir konstituciniai teismai nebus garantuoti. O gyvenimas Lietuvoje be garantijos yra nebe gyvenimas, bet, pasak režisieriaus Rimo Tumino, tikras pragaras. Todėl mūsų žmonės, bijodami pekloje sudegti, skuba emigruoti ten, kur ne taip karšta. Į Prancūziją ir Ispaniją, Kaliforniją arba Floridą.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (18)

 • Suvalkiotas 2018 balandžio mėn. 14 d. 13:26:50

  Specialistai, baigę aukštąjį mokslą Lietuvoje už savo lėšas , gali
  pasirinkti darbą Lietuvoje arba užsienyje LAISVAI. Tie, kurie už
  aukštąjį mokslą baigė valstybės lėšomis, privalėtų atidirbti savo
  valstybėje apie tris metus, arba, išvykdamas į užsienį dirbti,
  apsimokėti valstybei už jo mokymą išleistas lėšas, o valstybė
  privalo absolventą aprūpinti darbu pagal įgytą profesiją. Jei
  valstybė absolventą neaprūpina darbu, absolventas turi teise laisvai
  išvykti į užsienį dirbti.

 • senis 2018 balandžio mėn. 12 d. 16:44:47

  tik paskutinis Asilas galvoja, kad Lietuva prieme i ES. Mus prisijunge kaip
  kolonija. Vietoj LR Konstitucijos gavome Avinu Laikymo ir Kirpimo
  Taisykles. Buves Seimas, vyriausybe, prezidentura, dirba priziuretojais.
  ES, 2004 m.prisijungusi buvusias TSRS teritorijas, kaip kolonijas, tapo
  pilnaverciu 4 Reichu. Senosios ES salys-Muterlandas, ir prisijungtos
  teritorijos-Ostlandas. Lietuva privalo daryti vaikus ir auginti pigia darbo
  jega darbui Muterlande. Kad baudziauninkai nepradetu spurdet, yra tokia
  NATO. Musu priziuretojai jau pirmauja, skirdami musu uzdirbtus pinigus NATO
  islaikymui. Pragyvenimo lygio skirtumas tarp Muterlando ir Ostlando, sudaro
  apie penkis kartus. Lietuvoje tai uzfiksuota istatymu

 • Tauta laukia savo "šviesulių" 2018 balandžio mėn. 12 d. 15:13:15

  labai jau silpna ta mūsų intelektualų reakcija į tą pragarą ,kurį
  užkūrė Tautai prie lovio sulindusieji.Gerai tik tai ,kad "inteligentija"
  lyg ir pradeda po truputį atsipaipaliot(kai visiškai suižūlėję lovio
  paršai pradeda ir jiems,aksominiams, šiknas tarkuot .Štai ,atsibudo ir
  Vyt.Radžvilas ,po 30 mečio -pagaliau įdėjęs pilną sukurtos
  nusikalstamos "partinės" sistemos ,prie kurios ištakų (liberalų) ir
  "pac" prisidėjo ,gan pilną aprašymą.Kuris,beje,ir labai vidutinių
  proto gabumų tautiečiui senai buvo visiškai aiškus.Bet vis tiek gerai -
  jie juk - mūsų kelrodžiai.Dabar reikia,kad kas nors to Paukštės
  mintis apibendrintų su minėtu Radžvilo (apie išdavusius valstybę,III
  dalis) darbu , ir jau tada daug klausimų paprasčiausiai savaime
  atkris(iš straipsnyje minėtų).

 • Aklad 2018 balandžio mėn. 12 d. 14:24:59

  Ar nereiketu toki akmeni pastatyti Lukiskiu aiksteje, o dar geriau prie
  seimo, kad isrinkti prisimintu, jog tauta gali juos ir nusluoti nuo
  lovio.Parasiau didziausia nesamone, nes cia ne lietuviams, jie iki siol
  verkia del guminiu kulku.Bailiems pukuotukams niekas nepades, nei ant
  akmens iskalti teisingiausi zodziai, nei atsirades koks vedlys, kuris
  noretu pakelti parklupdyta tauta.Prisitaike ,nuolankus ir isverstaskuriai
  tokie like Lietuvoje.Todel vagims puikiausia terpe bujoti.O gaila.

 • Būtų gerai,jei 2018 balandžio mėn. 12 d. 14:21:54

  valstiečiai panaikintų 5 procentų barjerą visoms partijoms patekti į
  seimą.Tada būtų atstovaujama visa Lietuva.

 • idėjų puodas 2018 balandžio mėn. 12 d. 13:58:37

  Aš užauginsiu ir išmokinsiu sūnų ir dukrą už savo pinigus, savo
  nuosavoje žemėje. Airija (pagal Paukštę) už juos, emigravusius iš LR,
  susimokės. Tie pinigai atiteks konservatoriams į jų plačias kišenes.
  Nu, ne, nesulauksit.

 • Albinas 2018 balandžio mėn. 12 d. 12:40:20

  Pagarba Dainiau,puikus straipsnis.Islandai yra laisvos tautos modelis su
  pavyzdiniu visiems valstybės valdimu.

 • Vyksta lėta Lietuvos 2018 balandžio mėn. 12 d. 12:23:51

  savižudybė.

 • Jus teisus 2018 balandžio mėn. 12 d. 11:53:13

  Nemanau kad valdziazmogiai."elitas tautos".gali tai priimt????

 • pradėti 2018 balandžio mėn. 12 d. 11:25:16

  Turi tie, kas duonelę iš politikos valgo, o naujuose dariniuose atsiranda
  vėl tie patys veikėjai. Kur rasti Ozuolų, Marcinkevičių dabar?

 • joo 2018 balandžio mėn. 12 d. 11:19:58

  Pritariu kiekvienam p. Paukštės žodžiui. Ir tam,kad turtingos ES
  valstybės iš Lietuvos nudrenavusios mūsų darbingus piliečius turi už
  tai Lietuvai sumokėti.O islandų tauta tikrai verta pagarbos ir mums
  turėtų būti pavyzdžiu.

 • valdas 2018 balandžio mėn. 12 d. 11:02:09

  Tustybe...
  Judejimo laisve,tai dar nereikia,kad zmogus laisvas.
  Teisinej valstybej-turi but = zenklas visiems pries Konstitucija,nesvarbu
  kokios tu klases,luomo,issilavinimo,paziuru...
  Tada nebus rusai puola,amerika gina,o as iteisintas vagis darau ka noriu -
  vagiu kaip,kiek ir is ko noriu(p...ir dainuoju)

 • Suvalkiotas 2018 balandžio mėn. 12 d. 11:02:05

  Dainiaus Paukštės mintys, idėjos bei pasiūlymai - aukščiausios
  prabos. Tik vienas klausimas - kas visą tai įgyvendins? Tie, kurie dabar
  valdžioje, nekirs šakos, ant kurios sėdi. O, be to, kas mes akmenį į
  nusidėjėlį, jeigu tarp dabartinių tokį vargu besurasi. Vienintelė
  išeitis - tikrųjų patriotų VIENIJIMASIS į partiją, sąjūdį ar
  kitokį darinį, bet sujungti visas progresyvias LIETUVOS PRIKĖLIMUI
  jėgas. Sueikime, tarkimės, ieškokime TAUTOS LYDERIO, atsisakykime
  šiuolaikinių partijų nuostatos ėsti vienas kitą, jei jis kitaip
  galvoja...VIENYKIMĖS!

 • Roze 2018 balandžio mėn. 12 d. 10:01:05

  Bent vienas zmogus ivardijo pacias didziausias emigracijos priezastis ir
  pssiule,ka reikia daryti.Ar musu Seimas ir Vyriausybe imsis pateiktu
  siulymu,baige rietis tsrpusavyje.

 • Vidai 2018 balandžio mėn. 12 d. 09:51:01

  apie tą kakafoniją: jūs čia apie save?

 • Vida 2018 balandžio mėn. 12 d. 09:26:06

  Abiejomis rankomis už pono Paukštės pasiūlymą. Pagaliau sveiko proto
  argarsiai , bepročių ,save laikančių visažiniais ir praradusių ryšį
  su tautą, kakafonijoje.

 • Pradekite 2018 balandžio mėn. 12 d. 09:20:04

  O kas turi pradeti, jei visi bijo ir tyli

 • Pradėkite 2018 balandžio mėn. 12 d. 08:38:14

  Pradėkite nuo valstybės tarnybos įstatymo ir bius aiški bent viena
  emigracijos priežastis

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • DALYVAUS: vardinį kvietimą į jaunimo olimpines žaidynes gavęs 16-metis sunkiaatletis Žilvinas Žilinskas paskutinis prisidėjo prie dar 14 tautiečių, kurie spalio 6-18 dienomis Argentinos sostinėje Buenos Airėse gins Lietuvos garbę svarbiausiame jaunimo sporto renginyje.
 • PERMOKĖJO: Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija dėl neteisingai apskaičiuotų šilumos gamybos sąnaudų bendrovei „Prasila“ už tiekiamą šilumą permokėjo 126,1 tūkst. eurų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Ukis 2018