Atsargiai - auklė!nuotraukos (5)

2018 gegužės mėn. 28 d. 07:07:11 Perskaitė 2694

Va ir neatspėjot! Aš čia visai ne apie freken Bok. Ir ne apie Merę Popins. Juoba ne apie darbštuoles būtybes, superužimtų superklubuose supermamyčių samdomas supervaikelius prižiūrėti, o kartu ir visą superšeimą aptarnauti.

 

Auklių pasitaiko visokių: geresnių ir blogesnių, uolesnių ir tingesnių, nepaprastai malonių ir tiesiog baisių. Užvis piktybiškiausia - Auklė valstybė.

Nuo policinės valstybės valstybė auklė skiriasi tik tuo, kad yra klastingesnė. Policinė trinktels kumščiu: pasakiau - šventa! Ir kad man nė cypt! Šiurpu, bet ne taip jau ir labai. Blogiausiu atveju, kokiems teisių gynėjams pasiskųsti galima. Tuo tarpu auklė iš kailio nersis, tupinėdama apie savo mažutėlius, vis padejuodama: juk viską darau vien tam, kad jums patiems kuo geriau būtų... O mažutėliai nedėkingi - inkščia, spardosi, iš vystyklų veržiasi... Policinė anuos užtvatytų baudėjo vėzdu, bet auklei atvirai policiškai siautėti nelabai patogu, net jei ir norėtųsi - ką kaimynai pagalvos! Todėl ji verčiau užmyluos.

Auklė valstybė anaiptol ne mano „išmislas“. Terminą „Nanny State“ jau seniai išgalvojo anglai. Terminas, kaip ir pats reiškinys, spėjo gan plačiai paplisti. Daug kas (išskyrus, suprantama, pačias aukles) tvirtina, kad toks modus operandi itin žalingas. Australai net giriasi dėl to tapę bukiausiais pasaulyje žmonėmis. Na, čia aš bandyčiau ginčytis: mes, lietuviai, tikriausiai esame dar bukesni. Juk bet kokią pažangybę pasigriebę būtinai stengiamės tos pažangybės autorius perspjauti. Be to, mūsų auklė ne tik privalo, bet ir aistringai geidžia Auklių Auklei atsiskaityti, įtikti, kuo daugiau „varnelių“ Gerų darbų sąraše prisigaudyti, pageidautina pirm kitų - ir nesvarbu, kaip tai atsilieps prižiūrimiems pupuliukams.

Vargeli tu mano, taigi uoliai šluostančiai nosytes, pinančiai bei priseginėjančiai kaspinėlius, rikiuojančiai mažylius tvarkingomis gretomis auklei nelieka nei laiko, nei sveikatos pasidomėti, ar globotiniai pavalgę, ar nešalta jiems, ar tyliųjų neskriaudžia padaužos, pagaliau ar negalintis be asmeninio leidimo palikti rikiuotės vaikelis neapsikakojo kartais... Tiek to, nepasius - svarbu dailu! Ir Auklių Auklė pagyrė.

Be abejo, viena valstybės priedermių - ginti piliečius nuo kitų piliečių, gal agresyviai nusiteikusių, gal šiaip mėgstančių parazituoti. Tačiau ginti pilietį nuo jo paties valstybė ne tik neprivalo, bet ir neturėtų. Todėl savintis auklės vaidmenį valstybė visur ir visada pradeda kukliai: pačių geriausių norų vėliava nešina auklė įtipena mažais minkštais žingsneliais, polka su ragučiais įsisiūbuoja vėliau. Mes šią stadiją jau pasiekėme.

Joks sveikas asmuo nesiginčys išgirdęs sakant, kad rūkyti ir gerti yra negerai, kad saugos diržas ar dviratininko šalmas gali išgelbėti gyvybę, kad apsiryti nesveika, kad cukraus ar druskos perteklius kenkia sveikatai (dažniausiai užmirštama, kad žalingas bet koks perteklius, o taip pat ir nepriteklius), kad nesugebančius apsiginti ar negalinčius pramisti apginti bei sušelpti turi visuomenė, kad norint gauti valstybės paslaugas reikia mokėti mokesčius... Sveiko proto žmonės patys tai žino, laikosi taisyklių ir nepurkštauja - iki tam tikros ribos. Sveika valstybė taip pat supranta, kad dauguma piliečių nėra nei bepročiai, nei kenkėjai, kad patenkinti ar bent neiškankinti piliečiai užtikrina pačios valstybės sveikatą, kad nustatinėti taisykles ir kartais net spustelėti reikia, bet persistengti nesveika. Visa nelaimė - valstybė auklė iš esmės negali būti sveika. Tokia nesupranta paprasčiausių dalykų, o jei ir supranta, tai neketina paisyti. Mama geriau žino! O jau auklė tai geriausiai. Nes mama gal tik atsitiktinai mama, užtat auklė pasamdyta tam, kad žinotų, kas kam geriausia.

Metas pereiti prie pavyzdžių. Taip, saugos diržai kartais padeda išvengti žūties. Ne, privalomi saugos diržai eismo saugumo nepadidina, kaip tik atvirkščiai. Ten, kur nuožmiai ribojamas greitis, ten, kur amžinos transporto grūstys, todėl vairuotojai ir taip suirzę, ypač per vasaros karščius, privalomas saugos diržas tampa dar vienu didinančiu suirzimą veiksniu, o suirzęs vairuotojas - pavojingas vairuotojas. Bet svarbiausia - saugos diržai tampa žudikais automobiliui užsidegus arba įlėkus į vandens telkinį. Paskaičiuota, kiek žmonių sudegė arba paskendo su visu automobiliu vien dėl to, kad segėjo saugos diržus, o automobiliui persikreipus nuo smūgio ar tiesiog dėl šoko negalėjo diržų atsisegti. Ši statistika kukliai nutylima. Nesgi auklei ne saugumas rūpi, kad ir kaip ji dievažytųsi pergyvenanti tik dėl kvailų žmogelių saugumo. Tikroji priežastis va kur: kai prie vairuotojo nėr dėl ko prikibti, važinėja, matyk, repečkė tvarkingai, taisyklių laikosi, girtas už vairo nesėda, galima nubausti už tai, kad diržu neprisisegė.

Taip, rūkymas kenkia ir rūkančiojo, ir artimiausios jo aplinkos sveikatai, o užvis kenksmingiausias piniginei. Taip, yra vietų, kur drausti rūkyti būtina. Tiesa, tokiose vietose padorūs rūkoriai ir be draudimų nerūkys. Ne, nei pertekliniai draudimai, nei privalomi kraupūs paveiksliukai ant pakelių problemos neišspręs, kaip tik atvirkščiai. Daug metų rūkiusiam asmeniui sveikatą suės ne tiek taboka, kiek patyčios: pinigus mokėk, bet vartoti nedrįsk. Nepilnamečių nei draudimai, nei baisūs paveiksliukai netbaidys: pirma, paaugliai netgi labiau už suaugusiuosius mėgsta priešintis draudimams, antra, suveikia jungiklis „Aš Nebijau!“; kitaip tariant, kuo baisiau kažkas atrodo, tuo labiau knieti pasipuikuoti savo „drąsa“, o tai reiškia, kad pavojus pradėti, o pradėjus įnikti tik padidėja. Ei, dėdės, tetos, seneliukai, prisiminkit: patys jauni buvot! Kodėl jums atrodo, kad nūdienis jaunimas kitoks? Vėlgi auklei rūpi ne tiek globotinių sveikata, kiek savas kapšas: akcizus rūkalams ir alkoholiui galima didinti be galo, EK, PSO ir TVF už tai tik pagirs. Tiesa, su kapšu reikalai įdomūs: mokesčių surenkama mažiau nei tikėtasi, užtat priežiūrai - tvorų tvertojams, kontrabandininkų gaudytojams, nelegalių pakelių šiukšlynuose skaičiuotojams - tenka išleisti tiek, kad bent pusę tų pinigų skyrus gaisrininkams, „greitukių“ ekipažams arba galvažudžius gaudantiems pareigūnams daug saugiau gyventume Lietuvėlėje. Bet neužmirškime kur kas galingesnio sverto: auklei nepaprastai malonu nebaudžiamai tyčiotis iš menkų padarų, kartu demonstruojant savo geranoriškumą bei teisuoliškumą. Prieš tokį neprilygstamą malonumą nublanksta net paplonėjęs kapšas. Be to, panorėjus galima kitus mokesčius padidinti arba naujų prikurti. Surinktus mokesčius, beje, auklė išleidžia pirmiausia kosmetikai. Pupuliukų reikmėms - kas liks. Jei liks.

Taip, girtuoklystė - baisi nelaimė. Taip, alkoholizmą būtina kažkaip mažinti, jei jau neįmanoma visai išgyvendinti. Ne, draudimai, baudimai ir specializuotų parduotuvių tinklas vienuose godžiuose nageliuose nepadės, kaip tik atvirkščiai. Jau vien retkarčiais išgeriančių taurelę ar bokalą negirtuoklių apšaukimas reguliuotinais girtuokliais savaime kelia norą priešintis. Juoba kad šiuo atveju apkvaitusi nuo savo teisumo bei visagalybės auklė sušvito visa grožybe: paskleidė suklastotus duomenis, apšmeižė niekuo dėtus iš esmės blaivius piliečius, ir viskas vien tam, kad būtų galima iš anksto pateisinti vis griežtesnes auklėjimo priemones, kurios atneš daugiau bėdos negu naudos. Na, šis klausimas ir šiaip išnagrinėtas, turbūt neverta kartoti nusibodusių, bet dėl to nė kiek ne mažiau svarių argumentų.

Panašių pavyzdžių tiek ir tiek, bet visų neišvardysi. Bandom kapstytis išvados linkui. Išvada, deja, nelinksma: valstybė auklė pavojingesnė (pirmiausia sveikatai) net už policinę valstybę. Policinės ištekliai riboti, o ir pasaulinė opinija kartais „niu-niu!“ pasako. Tuo tarpu auklei, aršiau bet kokio viruso graužiančiai piliečių neuronus, taigi ir sveikatą, ditirambai giedami - kokia, girdi, rūpestinga, kaip dėl nedėkingų nesubrendėlių stengiasi, na, ne visuomet sėkmingai, bet ką darysi, kad jai nuolat pagalius į ratus visokie kenkėjai kaišioja...

Gimberis kadaise perspėjo: „ATAS!!! Atvyko demokratija ir ją lydintys asmenys!“

Aš perfrazuosiu: Auklė! Gelbėkitės kas galit!

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net