respublika.lt

2018 rugsėjo 24, pirmadienis

Arvydas Juozaitis. Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauganuotraukos (77)

2018 liepos mėn. 31 d. 10:35:31
Arvydas JUOZAITIS

Tuštuma. Dvi baltų tautos iš vienos šaknies, vieno kamieno, tačiau kokie skirtingi keliai! Dvi valstybės, nebendraujančios kaip dera bendrauti gentainiams, dvi viena kitos beveik nematančios ekonomikos ir viena kitą užmirštančios užsienio politikos.

 

Norėčiau klysti, ir jeigu kas įrodytų, kad klystu – nuolankiai sutikčiau. Deja, neklystu.

Kasmet Latvijos Saeimoje rengiamuose užsienio politikos debatuose, o greta to – ir jų nustatomose gairėse Latvija nemato Lietuvos. Dažniausiai atsiperkama keliomis bendromis frazėmis ir teiginiais apie vienybę. O Lietuvos Seime? Apskritai jokių debatų nėra. Lietuva „apsikuičia“ visai be Latvijos.

Absurdas prie absurdo ir tame absurde – skylė.

Egzistencinis klausimas: ar mes galime pajudėti iš mirties taško? Nes mums mėgins sakyti: apie kokią latvių ir lietuvių vienybę jūs kalbate? Vienybė su tuštuma?

Tą vienybę, kuri būtina geopolitikai, nes mūsų tyko egzistencinė, politinė, kultūrinė ir galiausiai išnykimo duobė.

Mes, lietuviai, savo galimą ir būtiną istorinį partnerį palikome kaip kitados prūsus.

O Latvija? Latvija gal ir norėtų kalbėtis, bet juk Lietuva tebestovi atsukusi nugarą.

Taip, yra Baltijos asamblėja. Tačiau ji tik labai formaliai tęsia kitados būtą trijų, tuomet dar tik atgimstančių tautų bendrumo emociją. Latvijai su Lietuva tokio artumo seniai nepakanka. Tuo labiau, kad ir Latvija su Estija bendradarbiauja gyviau, kalbasi konkrečiau.

Pasekmės.
Naujiena: Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius pranešė apie artimiausiu metu numatytą Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos vizitą į Latviją. Drauge su Latvijos prezidentu jis tikriausiai perkirps juostelę, atidarys bendrą su Latvija logistikos centrą Kraslavos rajone ir taip užsitikrins alternatyvų Baltarusijos krovinių pervežimą į Rygos uostą apeinant iki šiol buvusį pagrindinį kelią į Klaipėdos uostą. Savo ruožtu, Latvija ruošia sau placdarmą ekonomikos eksportui į Rytus. Jau dabar Baltarusija naudojasi situacija ir mėgina pasinaudoti galimybėmis, kurios kyla dėl Latvijos ir Lietuvos nesikalbėjimo. Tai bus naudojama ir spaudžiant Lietuvą dėl jos griežto nusistatymo blokuoti Astravo AE eksploataciją. 

Nesugebėję palaikyti draugiško ar bent jau aktyvaus dialogo su rytinės kaimyninės šalies vadovu, mes neišvengėme Astravo AE statybų, nors jos aikštelė buvo pasirinkta, nepaisant Espoo konvencijos pažeidimų ir Lietuvos protestų.

Taip, mes net prisidėjome prie to, kad Astravo atominė elektrinė būtų statoma, atidėliodami Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atsijungimą nuo elektros energijos tiekimo žiedo BRELL (Baltarusija-Rusija-Estija-Lietuva-Latvija). Tada, kai buvo projektuojamos visos trys atominės elektrinės (Astravo, Visagino ir Karaliaučiaus srities), juk tikėta ir net žinota, kad tas žiedas užtikrins naujų galingų jėgainių darbą… Rusijos energetinėje sistemoje. Nes tokio galingumo elektrinėms būtinas pirminis galios rezervas, kurį gali užtikrinti tik Šiaurės Rusijos hidroelektrinės. Astravo AE atveju – magistralė eina į Lietuvą. Jei Lietuva šios neprašytos elektros energijos nepriimtų, kur ji tekėtų? Į dangų? O gal vis dėlto nesamu tiltu į Latviją ar net kitu nesamu tiltu į Lenkiją?

Karavanas tik paspartina žingsnį, kai, žinia, kas įsiloja. Tad ko stebėtis, kad A. Lukašenka dabar vyksta į Rygą.

Štai kokia elementari mūsų, Lietuvos ir Latvijos, nebendradarbiavimo išdava. Jau nebe išvada. Šioje situacijoje Latvija, regis, neišvengiamai pasuks pragmatiniu tik savųjų interesų paisymo keliu. Bet juk summa summarum, geopolitiškai, strategiškai aišku: kas ilgalaikėje perspektyvoje žalinga Lietuvai, tas anksčiau ar vėliau bus žalinga ir Latvijai. O kas laimės iš

Nesant bendros strategijos santykiuose su rytų kaimynais, užsisuka ydingas abiejų Baltijos šalių vien tik „pragmatinių“ ir atskirų kiekvienai šaliai interesų ratas. Savigriovos ratas.

Esminis pasiūlymas.
Neturėdami ir netgi nesuvokdami ilgalaikių bendrų Latvijos-Lietuvos interesų jau gerokai pagyvenome ir prisigyvenome bėdų. Net pasidarbavome jas kurdami. Pirmiausia, žinoma, pasidarbavo abiejų šalių politinis elitas. Ir vėl kartojasi Lietuvos elito dėsnis: mūsų elitas (šiais laikais net ir iš ubagų kilęs) labai greitai išduoda nacionalinius interesus.

O juk kalbama apie dviejų sesių bendrus nacionalinius interesus!  Išlikimo interesą.

Tiesa, pavienių mėginimų paskatinti Lietuvos ir Latvijos strateginį bendradarbiavimą būta (kuriant bendrą informacinę, kultūros ir švietimo erdvę, derinant ekonominę, energetikos ir transporto politiką bei kita). Tačiau jokios politinės valios šiems palinkėjimams įgyvendinti taip ir neatsirado.

Todėl būtina sugrįžti prie Latvijos ir Lietuvos politinės sandraugos (konfederacijos) idėjos.

Ne, nesiūlau jokių viršnacionalinių institucijų. Nereikia nė papildomos biurokratijos. Kalba tik apie naują tvarką ir rėmus, kurie nebeleistų abiejų šalių pareigūnams tuščiai aušinti burnas apie esą gyvą latvių ir lietuvių bendrystę. Ne, mūsų bendrystė leisgyvė, jeigu nepasakius griežčiau.

Latvijos ir Lietuvos santykių radikalus pagyvinimas artimiausioje ateityje abiems nekainuotų jų biudžeto lėšų. Tarpparlamentinės bendravimo grupės yra, jos turi dirbti, o ne vegetuoti. Jos gautų papildomus rimtus dvišalio veikimo įgaliojimus ir šia kryptimi turėtų skatinti veikti vyriausybes, ministerijas, kitas veikiančias institucijas. Pagaliau juk 2011 metais yra paruošta ir abiejų šalių vyriausybių aprobuota bendradarbiavimo galimybių studija (Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvų studija/Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām), – paruošta, aprobuota ir ... padėta į abiejų vyriausybių stalčius.

Sandraugos tikslai. Kadaise romantine svajone apšaukta Latvijos ir Lietuvos konfederacija pagaliau turi virsti tikrove. Ji įgyvendintų tuos savaime suprantamus lietuvių ir latvių vienybės tikslus, apie kuriuos buvo daug svajota, daug kalbėta ir planuota.

Tai reikštų pirmiausiai: bendra informacinė, kultūros, švietimo ir mokslo erdvė. Tai bendroji gynybos ir saugumo erdvė, tai ir jungtinė ekonomikos, transporto, energetikos ir aplinkosaugos politika (esminiai visų jų momentai plačiau išdėstyti mūsų parengtuose bendros strategijos Latvijai ir Lietuvai metmenyse, el. nuoroda).

Siūlau atkreipti dėmesį į XXI amžiaus laimės ekonomikos principus, kurie siūlomi pritaikyti Sandraugos kuriamai ekonominei ir socialinei politikai. Taigi, tai būtų abiejų šalių „laimės sąjunga“: laimė̃s láimės Lietuva ir Latvija, arba nelaimės niekas.

Tautinių valstybių bendra atspirtis globalizmui ir geopolitiniams iššūkiams. Mūsų šalys pernelyg nuostabios, kad jas apleistų – o juk tai vyksta visais frontais – gyvybinės jėgos. Kiekviena sau Lietuva ir Latvija nebus laimingos. Niekada.

Vienybė – ne vien sentimentai.
Lietuvos ir Latvijos vienybė nėra tiktai humanitarams geidautinas vieningas kultūrinis-informacinis laukas. Tai visapusiškas dviejų kaimyninių valstybių tandemas (konfederacija), užtikrinantis abiejų tautų egzistencinių siekių įgyvendinimą. Bendras 5 mln. gyventojų rinkos tandemas pritrauktų daugiau žinomų investitorių, suteiktų daugiau galimybių ekonomikai, žadintų prekių kainų mažėjimą, savos produkcijos (pvz., žemės ūkio, išmaniųjų prekių) eksportą. Bendroji erdvė itin sustiprintų turistų srautą.

Lietuvos ir Latvijos energetikos, transporto ir kita infrastruktūra taptų dvišaliu konsorciumu, bendra Sandraugos infrastruktūra, kuri būtų naudojama taip, kad abi šalys gautų maksimalią naudą.

Gerai koordinuota gynyba sustiprintų abiejų valstybių saugumą nuo galimų agresijų. Padidėtų abiejų valstybių politinis svoris tarptautinėje erdvėje, nes jos prabiltų vienu balsu. Kartu būtų lengviau atsilaikyti prieš globalizmo nešamą kultūrų nykimą ir mūsų bendrą menkinimą, o pagaliau – ir prieš savinaiką.

O kaipgi trečioji Baltijos sesė Estija? Lietuvos ir Latvijos tandemas tik pagyvintų santykius su Estija, sudarytų sąlygas pakelti visų trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą į naują aukštesnį lygmenį. Bendroji informacinė erdvė plėstųsi ir į Estiją imantis papildomų pastangų, kad įveiktumėme didesnį kalbos barjerą. Žinoma, suprantant, kad Estija panašius tikslus puoselėja su sese Suomija.

Taigi, tai būtų Baltijos Tėvynių sąjunga. Drauge tai būtų ir pirminis, nepasiekiamai idealus „tėvynių sąjungos“ pavyzdys visai Europai. NE-EUROBIUROKRATINIS, NE-FEDERALISTINIS modelis. Valingųjų sąjungos Europoje šaltinis.

Politinės prielaidos Sandraugos iniciatyvai.
Utopija? Žinoma, 30 metų tai buvo utopija.

Utopija, kol mes, latviai ir lietuviai, kalbėsimės tik prastėjančia rusų ir elementaria anglų kalba, kol nematysime vieni kitų TV laidų, kol nesimokysime mokyklose vieni kitų kalbos – taip, tol tai bus utopija. O realybe liks tik tai, kad Lietuvos smalsuoliai apie Latviją sužinos vien iš užsienio radijo stočių ar … iš Pirmojo Baltijos kanalo TV, įvairių „sputnikų“.

30 metų tai buvo utopija, todėl ir liko utopija. O jau seniai turėjo būti pralaužti ledai ir vieni pas kitus turėjome jaustis kaip vieno dviejų šeimų namo erdvėje. Sandraugos realybėje.

Jei tylėsime, Lietuvos nacionalinis transliuotojas dar 30 metų neįsteigs Rygoje televizijos korespondentinio punkto. Lietuvos radijo korespondentas Rygoje Arūnas Vaikutis liks malonia istorine išimtimi; Lietuvos URM bei Kultūros ministerija dar 30 metų nematys reikalo Rygos ambasadoje įkurti kultūros atašė etatą.

Ar atsiras politinė valia mūsų Sandraugai? Visa priklausys nuo sąmoningų lietuvių  ir latvių palaikymo, o po to – ir nuo pabudusios Lietuvos derybų su pabudusia Latvija. 

Skelbdamas šią naujos strategijos Latvijai ir Lietuvai jungtinę viltį, tikiuosi platesnių svarstymų, visuomenės atgarsių; žinoma, ir politinių oponentų dėmesio.

Kiek liko gyvenimo, tiek netylėsime. Palaipsniui išbrisime iš šio apsileidimo, jei neketiname drauge amžiams užgesti. Mūsų tautos – žymiai daugiau nei tik mūsų trumpi gyvenimai.

Latvijos ir Lietuvos sandrauga (trumpiau – Sandrauga) būtų steigiama pagal abiejų valstybių parlamentuose ratifikuojamą kompleksinę tarpvalstybinę sutartį.

Sutartis nustatytų pariteto pagrindais sudaromą Sandraugos institucinę bei teisinę sąrangą, panaudojant tam abiejose šalyse jau veikiančias institucijas. Tarpparlamentinei Latvijos ir Lietuvos grupei pagal Sutartį būtų suteikti specialūs įgaliojimai bei garbingas Latvijos ir Lietuvos Senato titulas. Senatas siūlytų teisės aktus, stiprinančius Sandraugą, arba stabdytų ir tobulintų tuos, kurie ją silpnina. Būtų nustatyti ir kiti tarpparlamentinės sąveikos būdai, nesikertantys su bendradarbiavimu Baltijos asamblėjoje.

Vykdomosios valdžios grandyje Sandraugos įgyvendinimui būtų sukurtas dvišalis Strateginis komitetas, turintis gana plačius įgaliojimus, o užsienio politikos koordinavimui – abiejų prezidentų globojamas dvišalis Sandraugos biuras. Būtų numatyti kiti glaudaus bendradarbiavimo steiginiai.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (77)

 • Kurgi ne 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 10:43:57

  Che che,Tamsta,taip stipriai nesiblaškyk ir neverta taip stipriai
  įsijausti.Kaip sakė dar M.Tvenas - “jeigu nuo rinkimų kas nors
  priklausytų,tai mums niekas neleistų juose dalyvauti“ ir „rinkiminis
  biuletenis- vienintelė prekė,kuria galima prekiauti be licenzijos“.Dar
  Pakso atveju buvo pasimokyta,jog lengviau „padėti“ tautiečiams
  išrinkti tą ,ką reikia,negu paskui vargti nušalinant jų “netinkamai
  „išrinktą”prezą. Taip kad ,daugmaž bus kaip tame anekdote:manevrai
  manevrais,o banketas –bus pagal tvarkaraštį.

 • Priestarauja 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 10:11:53

  Pats sau ponas Juozaitis. Jog santykiai su kaimynais tai Prez Grybauskaites
  didelis minusas. Tame tarpe ir santykiai su Latvija. Kai Juozaitis nesebiai
  rase kad Grybauskaites prezidebtavima vertina ...pliusu. Tai mane priverte
  suabejot ar verta balsuot uz Juizaiti jei jis eis i Prezidentus jei jis
  blaskosi ir neturi savojo AS. Panasiai kaip kada socdemu lyderis
  Butkevicius

 • Esmė 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 10:03:40

  Pasiūlymai geri. Tačiau iki Sandraugos su Latvija taip toli, kad atrodo
  nerealiai. Ir suartėjimas bus nelengvas. Tačiau Juozaitis gali
  išsiskirti, prisimdamas asmeninę atsakomybę už šiuos procesus.

 • Kurgi ne 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 09:59:16

  A jo,sandrauga išties gražu.Ne,aš rimtai- netgi katinas Leopoldas tai
  suprato ir siūlė visiems gyventi draugiškai.Tik į prezus
  netaikė,nes,matyti,suprato,jog to nepakanka ir tai nėra receptas nuo
  visų negerovių. Gerb.Juozaitis,ginkdie,joks ne Leopoldas,tačiau naivumu
  pralenkia visus leopoldus drauge,deja,teigdamas,jog Sandrauga išspręs
  visas valstybines problemas ir reikia pradėti nuo jos. Na,labai
  įtikėtina,jog galėsime švęsti drauge Jonines su Ligo ar gražiai
  sandraugauti, kaip sename anekdote: jūs pas mus- į vestuves,mes pas jus
  –į laidotuves.Ir toliau gražiai pasipliurpti apie visokius dvasinius
  tautinius reikalus,kurie neginčijamai labai svarbūs,bet jie investicijų
  nepritrauks,vagių su korupcionieriais nesusems ir emigracijos
  nesumažins.Prezidentas-nėra politrukas,kad pudrinti smegenis,bent jau
  tokių nereikia.Reikėtų bent,jog susigaudytų real politikoje,nes kitu
  atveju bus marionetė,kuri sugeba tik pliurpti,o realius sprendimus priims
  visai kiti.Bet,manau,kad šis ponas- tik fonas.

 • Bernardui Gruinui 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 09:38:52

  Juozaičio drama apie Salomėją Nėrį tiesiog puiki.

 • Tik Juozaitis 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 09:25:42

  Turėtų būti mūsų prezidentu, balsuosiu tik už jį. Protingas,
  blaiviai mąstantis, kas retenybė mūsų politikams. Apie latvius jis čia
  tiksliai. Tik nereikia kreipti dėmesio į visokių valdų ar apie
  ,,kietesnius" prezidentus svajojančių komentarus.

 • nista 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 09:21:58

  Arvydai,labai jus palaikome.

 • VOVA 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 07:42:57

  MATOT KAS ATSITIOKO KAI SALI VALDE ISTISUS DESIMTMECIUS NE UBAGAI
  NUGIVENO NES JUK MES IS ISTORIJOS ZINOM KAD BUVE BAJORAI VISI NUSIGIVENO
  PRASILOSE SAVO TURTUS UZSTATE JIE NIEKADA NEMOKEJO DIRBT O VA UBAGAI TAPO
  NET GENIJAIS NES JIE DARBSTUS IR PROTINGI JAIS GALIMA PASITIKET

 • Labiau tikėtina sandrauga 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 07:02:04

  sandrauga su ukrainiečiais - ten negailestingai metami biudžeto resursai

 • Bernard Gruin 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 06:48:33

  Patiko savo laiku A. Juozaitis, kada buvo TSRS plaukimo sporto meistras,
  bet drama apie Salomėja Nėrį "Salomėja - sunkiausi metai" rimtai
  nuvylė... Mūsuose dar negimė tinkamas kandidatas į Prezidentus, o jei
  ir gimė, tai dar neužaugo. Todėl per sekančius balsą atiduosiu už
  Skeptikų partijos pretendentą. Kadangi skeptikai į visus reiškinius
  žiūri skeptiškai, tai ir nusivylimas jais bus minimalus..

 • Jokios sandraugos 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 05:14:33

  neįmatau.
  Kiek LTV parodė latviškų pramoginių laidų/pvz stiliuje"muzikinė
  kaukė
  Kiek žinome latviškų dainininkų?
  Kiek matėme latviškų folkloro festivalių?
  Sportininkų truputį žinome,ir viskas.
  Ar matėme nors vieną politinį debatą?
  NE NE NE NE
  Užtat rusiškų matau kasdien-ir rus 1,ir rtr,ir daug daug.

 • Julius 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 01:34:15

  Latvijoje pilietybės įstatymas leidžia turėti dvi pilietybes. Latvijos
  ir ES narės arba NATO narės. Lietuvoje gi lietuviai vienas kito taip
  nemyli kad jie tokio įstatymo neturi. Latviai daugiau vienas kitam
  draugiškesni negu kad nekenčia vienas kito. Taip kad jungtuvės neįvyks.
  Despotiški lietuviai nėra geras pasirinkimas draugiškiems latvems.
  Juozaitis nėra draugiškai nusiteikęs lietuvių atžvilgiu tai apie kokį
  draugiškumą galima kalbėti Juozaičio latvių atžvilgiu?

 • quq 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 00:16:46

  uuo tik uz baraska balsuot norit...o ka kiti blogesni?

 • Nedarbnas Lietuvoje - didžiausia problema 2018 liepos mėn. 31 d. 23:58:49

  Juozaiti, Lietuvoje didžiausia problema yra nedarbas. Žmonės dėl skurdo
  bėga iš Lietuvos ir bėga būtent ieškoti darbo kitose valstybėse.
  Štai kur didžiausia problema, skurdas ir kad Lietuvoje negalima darbu
  užsidirbti pragyvenimui. Prezidentu niekada nebūsi, kadangi to
  nesupranti, o visokie tavo "skiedalai" manome yra beprasmiai.

 • kazys 2018 liepos mėn. 31 d. 23:23:49

  kai juozaitis pareiske kad grybauskaites prezidentavima vertina pliusu tapo
  aisku kad jis yra nulis po kablelio...

 • Siaip 2018 liepos mėn. 31 d. 22:49:17

  tai jog jau turim "Europoj kieciausia ir niekad neklystancia" Prezidente.
  Gyvenimas pastoviai tik gereja ir viska testi toliau ? Man tai tiktu
  Juozaitis nes reikia kazko naujesnio ir pazangesnio nes bus blogao

 • Lietuvai būtinas kur kas kietesnis prezidentas 2018 liepos mėn. 31 d. 21:02:52

  Juozaiti,viskas tvarkoj su mūsų kaimynais .Kol kas pats esi tamsus
  arkliukas: kokios pačio nuostatos visą Tautą purtančių lytinių
  iškrypėlių paradų atžvilgiu? Tiesiai -šviesiais Tautai privalai
  atsakyt be jokių dviprasmybių.Sekantis - kokios pats esi
  tautybės.Konkrečiai - lietuvis ar ne (juk pretenduoji kandidatuot į
  Lietuvos ,o ne velniai žino kokios valstybės prezidento postą)? Kokios
  nuomonės esi lietuvių kalbos valstybinio statuso klausimu?Ką manai dėl
  reikalavimų keist net valstybinės kalbos abėcėlę ? Kaip manai
  tvarkytis svarbiausios LT bėdos - evakuacija virstančios emigracijos
  klausimu(juk praktiškai jau išvyko tiek piliečių ,kiek gyvena Estijoj?)
  Ką daryti su masiniu skurdo išplitimu.O kur dar gamtosauginiai (baigiam
  iškirst miškus - akivaizdžiai keičias Lietuvos klimatas),užsienio
  reikalai(prezidento prioritetinė veiklos dalis) - ne paslaptis
  agresyvėjanti "skant" Lenkijos pozicija ,savo "kąsnio "laukianti Rusija?
  Ką manai apie žemiausias ES lietuviškas ..O tu tik Latviją...

 • g 2018 liepos mėn. 31 d. 19:57:07

  Neturi reikšmės ką mes išrinksime, vis tiek "išrinktasis" tarnaus tam,
  kam reikia. Daugumai Lietuvos piliečių rūpi tik geras uždarbis ir
  balsuos kojomis, o "išrinktieji" grybauskaitės ir juknevičienės toliau
  rūpinsis savo karjera ir tarnaus savo šeimininkams. Lietuvoje liks tik
  pensininkai, kurie net pensijos negaus, nes "išrinktieji" visus pinigus
  perves JAV ginklams pirkti ir JAV imperijai plėsti.

 • Isringdami Juozaiti 2018 liepos mėn. 31 d. 19:13:31

  Tikrai uztikrintumieme geresni gyvenimą su visais kaimynais su Latveis
  Estais belarusais rusais nes kaimynai mūsų nepuola tik išversta skurei
  DIEDULIES viską isgalvoja nusliepdami savo vagystes mahinacijas manau kad
  ir gyvenimas pagerietu ir saugumas mažiau darbo turietu pazimu nereikietu
  galvokime ką rinksime nerinkime pedarasu draugu uztarieju galvokime.

 • Asmenibe nuomone 2018 liepos mėn. 31 d. 19:04:51

  As skaiciau gerb. Rolando Paulausko komentara Youtubeje. Ten jis tiesiog
  pataike i desimtuka sakydamas jog "Dabartine auksciausia valdzia tai buve
  komunistai (ar komjaunimo aktyvistai) kurie seniau dirbe seimininkams is
  Maskvos dabar staiga persiorientavo ir eme dirbti seimininkams is
  Vasingtono. Lietuva liko abtrame plane. Jog negalima su tuo nesutikt. Kai
  latviu ar estu valdzia nera buve konunistai ir jie dirba Latvijai ir
  Estijai tai ir rezultatai kiti. O gal kas paklaustu kas esam saugesni tai
  as atsakyciau jog saugesni latviai ir estai nei mes. Tokia turiu nuomone

 • to >... 2018 liepos mėn. 31 d. 13:57:11 2018 liepos mėn. 31 d. 18:54:04

  Ne, garbusis, šiuo metu svarbesnė tena - ES ir besaikis atbėgėlių
  srautas. Kokios norim ES? Tokios ar kitokios? O su Latvija susirokuosim
  vėliau.

 • Prašalietis 2018 liepos mėn. 31 d. 18:28:30

  Tik išsivaikščiojančiame lansberginiame durnių laive gali
  būti"būsimais prezidentai",kurie gali"sveiku protu ir protingai
  sumąstyti",kad šiandieninio išsivaikščiojančio durnių laivo
  išlikimo perspektyva"atsiranda" prismastyrinus kaip kofederacijos
  subjektą Lietuvą prie latviško mažiau durnių laivo.Neaišku ar latviai
  norės turėti bendrų reikalų su lietuviško durnių laivo lansberginiais
  ir komunistiniais runkeliais.A.Juozaičiui įgyvendinus šį"sąjungos
  stebūklą",išsivaikčiojančio lietuviško durnių laivo demografinė
  svajonė 4 milijonai,priskaičius ir latviskas"zigo galvas"išsipildytų,na
  o Latvija prisiskaičiavusi lietuviškus runkelius pergyventų"demografinį
  bumą kokio dar Latvijos istorijoje nebuvo".

 • Juozaičiui 2018 liepos mėn. 31 d. 18:21:25

  Dar per mažai turime biurokratų,prikurkime daugiau,o susikalbėjimo kaip
  nebuvo taip nebus.

 • LR pilietis 2018 liepos mėn. 31 d. 17:47:02

  Kad sugyventi su kaimynais būtina- visi žino. Ką darys Amerika, jei visi
  tarpusavyje gražiai sutars? Iš ko ji gyvens? Jei neskaldys kaimyninio
  pykčio, negalės žygiuoti su savo ginklais ir užkariavimais,
  demonokratizavimu. Užamerikonintos tautos- mirusios tautos, prisigėrusios
  nepaykantos- pykčio, lojimo ant kaimynų- neperspektyvios tautos.

 • pastebėjimas 2018 liepos mėn. 31 d. 17:40:29

  ...visų valdžių minusas,kad ten beveik nera:mąstytojų, kūrėjų,
  analitikų,lyderių...dauguma konjuktūriniai demagogai,geriausiu atveju
  amatininkai su šiokiu tokių išsimokslinimu,bet be
  išsilavinimo.Švietimo sistema ne efektyvi,gamina vidutinybės...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PATEKO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ serijos turnyro vienetų atrankoje lietuvis Simonas Žukauskas 2:6, 1:6 pralaimėjo atrankos favoritui 20-mečiui amerikiečiui Roy'ui Smithui (1378-oji pasaulio raketė), tačiau pateko į pagrindines varžybas kaip „laimingas pralaimėjusysis“ (lucky loser).
 • VADOVAUS: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kuriamam Verslo kompetencijų ir paslaugų centrui nuo pirmadienio vadovauja ilgametę patirtį turinti Ramunė Vaičiūnienė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar savo akimis matėte popiežių Pranciškų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +9 C

   +3   +4 C

 

   0  +2 C

  +11  +12 C

   +8  +9 C

 

   +7  +9 C

  1-6 m/s

 4-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Ukis 2018