respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

Arvydas Juozaitis. Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauganuotraukos (77)

2018 liepos mėn. 31 d. 10:35:31
Arvydas JUOZAITIS

Tuštuma. Dvi baltų tautos iš vienos šaknies, vieno kamieno, tačiau kokie skirtingi keliai! Dvi valstybės, nebendraujančios kaip dera bendrauti gentainiams, dvi viena kitos beveik nematančios ekonomikos ir viena kitą užmirštančios užsienio politikos.

 

Norėčiau klysti, ir jeigu kas įrodytų, kad klystu – nuolankiai sutikčiau. Deja, neklystu.

Kasmet Latvijos Saeimoje rengiamuose užsienio politikos debatuose, o greta to – ir jų nustatomose gairėse Latvija nemato Lietuvos. Dažniausiai atsiperkama keliomis bendromis frazėmis ir teiginiais apie vienybę. O Lietuvos Seime? Apskritai jokių debatų nėra. Lietuva „apsikuičia“ visai be Latvijos.

Absurdas prie absurdo ir tame absurde – skylė.

Egzistencinis klausimas: ar mes galime pajudėti iš mirties taško? Nes mums mėgins sakyti: apie kokią latvių ir lietuvių vienybę jūs kalbate? Vienybė su tuštuma?

Tą vienybę, kuri būtina geopolitikai, nes mūsų tyko egzistencinė, politinė, kultūrinė ir galiausiai išnykimo duobė.

Mes, lietuviai, savo galimą ir būtiną istorinį partnerį palikome kaip kitados prūsus.

O Latvija? Latvija gal ir norėtų kalbėtis, bet juk Lietuva tebestovi atsukusi nugarą.

Taip, yra Baltijos asamblėja. Tačiau ji tik labai formaliai tęsia kitados būtą trijų, tuomet dar tik atgimstančių tautų bendrumo emociją. Latvijai su Lietuva tokio artumo seniai nepakanka. Tuo labiau, kad ir Latvija su Estija bendradarbiauja gyviau, kalbasi konkrečiau.

Pasekmės.
Naujiena: Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius pranešė apie artimiausiu metu numatytą Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos vizitą į Latviją. Drauge su Latvijos prezidentu jis tikriausiai perkirps juostelę, atidarys bendrą su Latvija logistikos centrą Kraslavos rajone ir taip užsitikrins alternatyvų Baltarusijos krovinių pervežimą į Rygos uostą apeinant iki šiol buvusį pagrindinį kelią į Klaipėdos uostą. Savo ruožtu, Latvija ruošia sau placdarmą ekonomikos eksportui į Rytus. Jau dabar Baltarusija naudojasi situacija ir mėgina pasinaudoti galimybėmis, kurios kyla dėl Latvijos ir Lietuvos nesikalbėjimo. Tai bus naudojama ir spaudžiant Lietuvą dėl jos griežto nusistatymo blokuoti Astravo AE eksploataciją. 

Nesugebėję palaikyti draugiško ar bent jau aktyvaus dialogo su rytinės kaimyninės šalies vadovu, mes neišvengėme Astravo AE statybų, nors jos aikštelė buvo pasirinkta, nepaisant Espoo konvencijos pažeidimų ir Lietuvos protestų.

Taip, mes net prisidėjome prie to, kad Astravo atominė elektrinė būtų statoma, atidėliodami Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atsijungimą nuo elektros energijos tiekimo žiedo BRELL (Baltarusija-Rusija-Estija-Lietuva-Latvija). Tada, kai buvo projektuojamos visos trys atominės elektrinės (Astravo, Visagino ir Karaliaučiaus srities), juk tikėta ir net žinota, kad tas žiedas užtikrins naujų galingų jėgainių darbą… Rusijos energetinėje sistemoje. Nes tokio galingumo elektrinėms būtinas pirminis galios rezervas, kurį gali užtikrinti tik Šiaurės Rusijos hidroelektrinės. Astravo AE atveju – magistralė eina į Lietuvą. Jei Lietuva šios neprašytos elektros energijos nepriimtų, kur ji tekėtų? Į dangų? O gal vis dėlto nesamu tiltu į Latviją ar net kitu nesamu tiltu į Lenkiją?

Karavanas tik paspartina žingsnį, kai, žinia, kas įsiloja. Tad ko stebėtis, kad A. Lukašenka dabar vyksta į Rygą.

Štai kokia elementari mūsų, Lietuvos ir Latvijos, nebendradarbiavimo išdava. Jau nebe išvada. Šioje situacijoje Latvija, regis, neišvengiamai pasuks pragmatiniu tik savųjų interesų paisymo keliu. Bet juk summa summarum, geopolitiškai, strategiškai aišku: kas ilgalaikėje perspektyvoje žalinga Lietuvai, tas anksčiau ar vėliau bus žalinga ir Latvijai. O kas laimės iš

Nesant bendros strategijos santykiuose su rytų kaimynais, užsisuka ydingas abiejų Baltijos šalių vien tik „pragmatinių“ ir atskirų kiekvienai šaliai interesų ratas. Savigriovos ratas.

Esminis pasiūlymas.
Neturėdami ir netgi nesuvokdami ilgalaikių bendrų Latvijos-Lietuvos interesų jau gerokai pagyvenome ir prisigyvenome bėdų. Net pasidarbavome jas kurdami. Pirmiausia, žinoma, pasidarbavo abiejų šalių politinis elitas. Ir vėl kartojasi Lietuvos elito dėsnis: mūsų elitas (šiais laikais net ir iš ubagų kilęs) labai greitai išduoda nacionalinius interesus.

O juk kalbama apie dviejų sesių bendrus nacionalinius interesus!  Išlikimo interesą.

Tiesa, pavienių mėginimų paskatinti Lietuvos ir Latvijos strateginį bendradarbiavimą būta (kuriant bendrą informacinę, kultūros ir švietimo erdvę, derinant ekonominę, energetikos ir transporto politiką bei kita). Tačiau jokios politinės valios šiems palinkėjimams įgyvendinti taip ir neatsirado.

Todėl būtina sugrįžti prie Latvijos ir Lietuvos politinės sandraugos (konfederacijos) idėjos.

Ne, nesiūlau jokių viršnacionalinių institucijų. Nereikia nė papildomos biurokratijos. Kalba tik apie naują tvarką ir rėmus, kurie nebeleistų abiejų šalių pareigūnams tuščiai aušinti burnas apie esą gyvą latvių ir lietuvių bendrystę. Ne, mūsų bendrystė leisgyvė, jeigu nepasakius griežčiau.

Latvijos ir Lietuvos santykių radikalus pagyvinimas artimiausioje ateityje abiems nekainuotų jų biudžeto lėšų. Tarpparlamentinės bendravimo grupės yra, jos turi dirbti, o ne vegetuoti. Jos gautų papildomus rimtus dvišalio veikimo įgaliojimus ir šia kryptimi turėtų skatinti veikti vyriausybes, ministerijas, kitas veikiančias institucijas. Pagaliau juk 2011 metais yra paruošta ir abiejų šalių vyriausybių aprobuota bendradarbiavimo galimybių studija (Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvų studija/Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām), – paruošta, aprobuota ir ... padėta į abiejų vyriausybių stalčius.

Sandraugos tikslai. Kadaise romantine svajone apšaukta Latvijos ir Lietuvos konfederacija pagaliau turi virsti tikrove. Ji įgyvendintų tuos savaime suprantamus lietuvių ir latvių vienybės tikslus, apie kuriuos buvo daug svajota, daug kalbėta ir planuota.

Tai reikštų pirmiausiai: bendra informacinė, kultūros, švietimo ir mokslo erdvė. Tai bendroji gynybos ir saugumo erdvė, tai ir jungtinė ekonomikos, transporto, energetikos ir aplinkosaugos politika (esminiai visų jų momentai plačiau išdėstyti mūsų parengtuose bendros strategijos Latvijai ir Lietuvai metmenyse, el. nuoroda).

Siūlau atkreipti dėmesį į XXI amžiaus laimės ekonomikos principus, kurie siūlomi pritaikyti Sandraugos kuriamai ekonominei ir socialinei politikai. Taigi, tai būtų abiejų šalių „laimės sąjunga“: laimė̃s láimės Lietuva ir Latvija, arba nelaimės niekas.

Tautinių valstybių bendra atspirtis globalizmui ir geopolitiniams iššūkiams. Mūsų šalys pernelyg nuostabios, kad jas apleistų – o juk tai vyksta visais frontais – gyvybinės jėgos. Kiekviena sau Lietuva ir Latvija nebus laimingos. Niekada.

Vienybė – ne vien sentimentai.
Lietuvos ir Latvijos vienybė nėra tiktai humanitarams geidautinas vieningas kultūrinis-informacinis laukas. Tai visapusiškas dviejų kaimyninių valstybių tandemas (konfederacija), užtikrinantis abiejų tautų egzistencinių siekių įgyvendinimą. Bendras 5 mln. gyventojų rinkos tandemas pritrauktų daugiau žinomų investitorių, suteiktų daugiau galimybių ekonomikai, žadintų prekių kainų mažėjimą, savos produkcijos (pvz., žemės ūkio, išmaniųjų prekių) eksportą. Bendroji erdvė itin sustiprintų turistų srautą.

Lietuvos ir Latvijos energetikos, transporto ir kita infrastruktūra taptų dvišaliu konsorciumu, bendra Sandraugos infrastruktūra, kuri būtų naudojama taip, kad abi šalys gautų maksimalią naudą.

Gerai koordinuota gynyba sustiprintų abiejų valstybių saugumą nuo galimų agresijų. Padidėtų abiejų valstybių politinis svoris tarptautinėje erdvėje, nes jos prabiltų vienu balsu. Kartu būtų lengviau atsilaikyti prieš globalizmo nešamą kultūrų nykimą ir mūsų bendrą menkinimą, o pagaliau – ir prieš savinaiką.

O kaipgi trečioji Baltijos sesė Estija? Lietuvos ir Latvijos tandemas tik pagyvintų santykius su Estija, sudarytų sąlygas pakelti visų trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą į naują aukštesnį lygmenį. Bendroji informacinė erdvė plėstųsi ir į Estiją imantis papildomų pastangų, kad įveiktumėme didesnį kalbos barjerą. Žinoma, suprantant, kad Estija panašius tikslus puoselėja su sese Suomija.

Taigi, tai būtų Baltijos Tėvynių sąjunga. Drauge tai būtų ir pirminis, nepasiekiamai idealus „tėvynių sąjungos“ pavyzdys visai Europai. NE-EUROBIUROKRATINIS, NE-FEDERALISTINIS modelis. Valingųjų sąjungos Europoje šaltinis.

Politinės prielaidos Sandraugos iniciatyvai.
Utopija? Žinoma, 30 metų tai buvo utopija.

Utopija, kol mes, latviai ir lietuviai, kalbėsimės tik prastėjančia rusų ir elementaria anglų kalba, kol nematysime vieni kitų TV laidų, kol nesimokysime mokyklose vieni kitų kalbos – taip, tol tai bus utopija. O realybe liks tik tai, kad Lietuvos smalsuoliai apie Latviją sužinos vien iš užsienio radijo stočių ar … iš Pirmojo Baltijos kanalo TV, įvairių „sputnikų“.

30 metų tai buvo utopija, todėl ir liko utopija. O jau seniai turėjo būti pralaužti ledai ir vieni pas kitus turėjome jaustis kaip vieno dviejų šeimų namo erdvėje. Sandraugos realybėje.

Jei tylėsime, Lietuvos nacionalinis transliuotojas dar 30 metų neįsteigs Rygoje televizijos korespondentinio punkto. Lietuvos radijo korespondentas Rygoje Arūnas Vaikutis liks malonia istorine išimtimi; Lietuvos URM bei Kultūros ministerija dar 30 metų nematys reikalo Rygos ambasadoje įkurti kultūros atašė etatą.

Ar atsiras politinė valia mūsų Sandraugai? Visa priklausys nuo sąmoningų lietuvių  ir latvių palaikymo, o po to – ir nuo pabudusios Lietuvos derybų su pabudusia Latvija. 

Skelbdamas šią naujos strategijos Latvijai ir Lietuvai jungtinę viltį, tikiuosi platesnių svarstymų, visuomenės atgarsių; žinoma, ir politinių oponentų dėmesio.

Kiek liko gyvenimo, tiek netylėsime. Palaipsniui išbrisime iš šio apsileidimo, jei neketiname drauge amžiams užgesti. Mūsų tautos – žymiai daugiau nei tik mūsų trumpi gyvenimai.

Latvijos ir Lietuvos sandrauga (trumpiau – Sandrauga) būtų steigiama pagal abiejų valstybių parlamentuose ratifikuojamą kompleksinę tarpvalstybinę sutartį.

Sutartis nustatytų pariteto pagrindais sudaromą Sandraugos institucinę bei teisinę sąrangą, panaudojant tam abiejose šalyse jau veikiančias institucijas. Tarpparlamentinei Latvijos ir Lietuvos grupei pagal Sutartį būtų suteikti specialūs įgaliojimai bei garbingas Latvijos ir Lietuvos Senato titulas. Senatas siūlytų teisės aktus, stiprinančius Sandraugą, arba stabdytų ir tobulintų tuos, kurie ją silpnina. Būtų nustatyti ir kiti tarpparlamentinės sąveikos būdai, nesikertantys su bendradarbiavimu Baltijos asamblėjoje.

Vykdomosios valdžios grandyje Sandraugos įgyvendinimui būtų sukurtas dvišalis Strateginis komitetas, turintis gana plačius įgaliojimus, o užsienio politikos koordinavimui – abiejų prezidentų globojamas dvišalis Sandraugos biuras. Būtų numatyti kiti glaudaus bendradarbiavimo steiginiai.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (77)

 • Vy tolko ne zalivajtesj tak 2018 rugpjūčio mėn. 02 d. 07:12:02

  "Palangos jūroj nuskendo mano meilė.." yra grūbus plagiatas iš rusų "
  U samovara ja i moja Maša", tak čto deržyte dalše ot peregreva svoj
  samovar

 • Tik Varnių"Kilkim žaibu" 2018 rugpjūčio mėn. 02 d. 04:47:31

  matau bendrumą su latviais-folk/metal festivalyje per Jonines,kai
  kartu traukiame Lyguo dainas.
  Tai ir visas bendrumas-kartą į metus.

 • Nebekomemtokit, geraj? 2018 rugpjūčio mėn. 02 d. 00:00:55

  Ot peregreva vašy makufieli vne rabochem sostojanii

 • Pritariu pastariesiems prelegentams 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 22:14:05

  Šiuo metu Ukraina mums turėtų būti didesniu galvos skausmu, nei Latvia

 • Vien žo 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 20:49:09

  cenezmerlos "metalurgų" mafia pradėjo pas mus sukti graborišką biznį.
  Nebijau apie kalbėti, kadangi pirma apie tai buvo paviešinta per LRT
  radiją, kai paviešintas vienas paminklo (kurs prie Nemuno) autorius, bet
  rezultate atsiŗado grupė autorių iš Ukrainos

 • Man irgi iš juoko pilvas sprogo 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 20:31:44

  Gerai praplovė smegenis cžv agentai Nezaležnos jaunimui. Kai paklausiau
  (o, naivume!!) rusakalbės ukrainietės, ar ji atvažiavo iš Rusijos, tai
  atatupsta pradėjo neigti, kad Ne-ne!! Juokas pro ašaras..

 • To Nesu rusofobas 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 20:20:53

  Patiko jūsų komentaras. Mane irgi stebina ir juokina ukrainiečiai,
  nekalbantys savo gimtąja kalba, bet rusofobai, tai yra - patys sau
  prieštaraujantys. Medicinoje tai vadinama šizofrenija. Todėl man keista,
  kad remiame šizofrenikus, o pačius rusus drabstome purvais.

 • Nesu rusofobas 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 20:08:37

  Tačiau dauguma atvykusių ukrainiečių kalba rusiškai(pas mus darbe
  ukrainietė kalba rusiškai, bet yra rusofobė), nors neigiamai kalba apie
  Rusiją. Tai yra Didysis Ukrainos susidvejinimo paradoksas, nebe Vakarų
  pagalbos. Didelė tikimybė, kad pas muš susidarys jų kŗitinė diasporos
  masē, ir pradės diktuoti maidaniškas sąlygas. Kokios pretendento
  direktyvos šiuo aktualiu klausimu?

 • įdomu 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 16:15:31

  Įdomu su latviais ir estais neblogi santykiai. Tik tokių dalykų ten,
  kaip Lietuvoj Pravieniškėse skandalai po ko neaišku kur šalies vadovai,
  ten NĖRA. Dėl dujų terminalo Lietuvoje estai su latviais neprisideda.
  Kaip taip galima realybėj nesigaudyt? Juk kandidatai į Prezidentus turi
  aiškiai varidnt rimtas Lietuvos valstybės problemas ir jų sprendimus
  siūlyt. O ne pasakėlėm- draugausim su latviais ir viskas išsispręs.

 • V. Ladas 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 16:12:48

  Reikės A. Juozaičiui ant kelių prieš latvius atsiklaupus maldauti, kad
  atleistų už vienašališkai išardytą geležinkelio nuo Mažeikių, ir
  tik po to siūlyti sąjungą. Yra ir kitų niuansų, trukdysiančių
  reikalui. Priklausymas "vienam kamienui" dar ne argumentas. Nėra
  tvirtesnio kamieno, kaip Rusijos ir Ukrainos, Lenkijos, Čekijos, o
  pažiūrėkim kas dedasi ištisus šimtmečius tarp valstybių ir netgi
  tautų

 • Tam ugugugugūūū... 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 15:41:40

  Nebūkit saulėje, galvelė jau perkaito. O dar ir Pilnatis. Štai kodėl
  visur tiek daug neadekvačių komentarų.

 • ugugugu 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 14:57:36

  isirinksit baraska i prie lovio,galesit morkom sert kad buinus butu,o jis
  jums zades ir zades sviesu sotu rytoju,o jus tik dziaugsites ir dziaugsites
  gaudami minimalkes...

 • apolitiškasis 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 14:27:19

  Nuo ekselencijos R. Pakso nuvertimo metų, nebedalyvauju juokiuose
  rinkimuose, plebiscituose. Per [rinkimus] užstrigus kompui, kad užkirsti
  kelią kandidatei D. Prunskienei, pasimatė, kad tai yra didžiulis pol.
  farsas su šou elementais..

 • realybė 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 13:53:42

  Kaip ir dabar kas perskaitę apie Pravieniškes, siaubas. Valstybė
  valstybėje. O juk Preziodentei ateina informacija iš pavaldžių
  teisėsaugos institucijų. Per ką seniai turėjo žinot padėtį ir
  taisyt. O čia kaip nepajėgūs. Sau propaganda užsiiminėja kaip ir šis.
  Anekdotas, padraugausim su latviais ir problemos išsispręs. Gi niekas
  netrukdo bendraut su latviais ir bendraujama. Klausimas, ar latviai su
  estais labai nori su lietuviais bendraut? Nes dėl terminalo neismato...,
  kad anie dėl Lietuvos pultų įtikt stačia galva.

 • Sutinku 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 13:45:05

  Su pries tai buvusiu komentaru - gryna tiesa

 • Kurgi ne-Tam 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 12:49:07

  Yra kaip yra,o ne kaip mums atrodo.Ar kaip norėtųsi kad būtų.Čia ne
  reklama,bet, kiekvienu atveju,p.Ušacko kandidatūra turi realią
  prasmę:politiškai apsistumdęs gerąja prasme tarptautiniuose
  sluoksniuose,gerai žino t.vadinamą konjunktūrą ir ,reik manyti, veiktų
  kur kas pragmatiškiau ir ,kas gali paneigti amžiną durnių viltį
  -stengtis ne tik savo merkantiliems interesams, taikantis kuo labiau
  įtikti savo kuratoriams Vakaruose,bet kažkiek ir tautiečių
  labui.Savaime aišku,šakotis labai niekas neleis ir bus ribos bent jau
  užsienio politikos mastu-čiabuvių tarpusavio rietenos baltųjų sahibų
  perdaug nedomina.Kad tik indėnai paklusnūs būtų - čia nesvarstoma,o
  vidaus problemos gal ir spręstųsi pažangiau,nes žmogus,panašu,su
  ambicijomis ne tik piniginėmis. Šventų,kaip žinia,nėra.
  P.Juozaitis,jeigu būtų,jei būtų,aišku,gautų savo sritį postringauti
  ir varinėti filosofijas.Būtų tokia gražiai kalbanti galva.Na,panašiai
  kaip ir dabar.Taip kad,ko gero,nebus tuo prezu.Gal ir gerai.

 • Daugiau skaitykite Kititikipedija! 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 12:35:41

  Jeigu America negali išsirinkti gero prezidento, tai ką mes rasime tarp
  kelių milijonų?! Manau, kad patys dar nepribrendome iki verto kandidato.

 • Tam 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:58:40

  Kur gi ne. Manau kad tamstos samprotavimuose gali buti tiesos. Man uzkliuvo
  per telika seniau viesai pasakyta fraze "Usackui tapti prezidentu gali
  sukliudyti jo poziuris i Rusija". Atleiskit o man atrodo jog apie kandidatu
  tinkamuma turetu spresti tik rinkejau

 • Bėka 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:46:40

  Privalu deramai įamžinti Panėrių aukų atminimą, pastatant memorialą,
  o ne tik važiuoti į Kazachiją.

 • Suabejojau 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:33:13

  tokiu kvailu priešprezidentiniu pasiūlymu. tai čia priešrinkiminis
  išmetimas ir visi vėl linkčioja galvelėmis. Sudarysi sutartis su
  Latvija ir būsime laimingi-nejuokinkit.
  Visų pirma reikia kietos rankos ir gero kumščio-visiems esamiems ir
  nebaudžiamiems įvykiams sutvarkyti. Pakelti pensijas ir atlyginimus,
  korupcijai 0, vagims 0, pakelti pragyvenmimo lygį. Tada nereikės
  siūlytis kitoms tautoms, o jos pačios norės su mumis bendrauti. Mekenti
  čia jau per maža, kai nebėra pramonės ir viskas sugriauta.

 • Bolitirosis 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:26:40

  ChristianNakviedovicius programa visus išversta skurius šalinti iš
  valstybiniu įstaigų kova su p*darasais vagimis milioniereis konfiskacija
  milijuonu iš usenio banku konfiskacija privataus turto neįrodžius kad
  sazinynga i uzdyrbtas tiesiog revaliucija kaipsepyinioliktais saliga jaigu
  išrinksite okaip jus galvojete ar p*darastu draugas geresnis??????

 • esmėj 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:24:35

  Esmėj Juozaitis nesigaudo realybėj. Rimtų problemų nemato ir kaip
  nukreipinėja į ten, kur problemų ir nėra. Kaip tada atidavė poziciją
  pradėjęs kandidatuot -taip ir dabar nieko rimto nešviečia. Juolab
  reikia kažką atsakingiau sugebėt bandant vėl eit į valdžią. O ne
  pasakų lygy..

 • Eugenijus G. 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:17:44

  O ko per prievartą į tą Latviją brautis?Sienos atviros,judėjimas
  laisvas,tad kas negerai?Kam grūsti į galvą svetimą kalbą,kuri
  pasaulyje absoliučiai nieko nereiškia?Koks tikslas mokintis latvių
  kalbą,jei vyresni lengvai susikalba rusiškai,o jaunesni-angliškai.Kam
  reikia,tas moka latviškai,o visokios dirbtinės integracijos-suartėjimai
  nieko gero,išskyrus rietenas,neduoda.Nenutautėkime galutinai.

 • Juozaitis niekur sau neprieštarauja 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:16:49

  Tiesiog jis, kaip čia minėta, yra blaivaus proto ir diplomatiškas -
  geriausios politiko savybės. Ir gerb. Skeptikui: taip ilgai nebūkit
  saulėkaitoje, jums kenkia.

 • Skeptikas 2018 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:06:11

  Realesnē ldk sąjunga su Ce nezmerla, negu su kinų jau karaliaujamaja
  Latvija, kur kinų vaikai moka latviškai ir jiems priklauso ateitis..
  "Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija - Lietuva, Latvia, Ee-sti-ja!"

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PERRINKTAS: Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas išsaugojo frakcijos seniūno pareigas; ketvirtadienį frakcijos nariai jį dar kartą perrinko frakcijos seniūnu; už jo kandidatūrą balsavo 9 frakcijos nariai.
 • RENGINYS: šiandien vykstančiame moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje „Switch“ diskutuojama apie finansines technologijas, kibernetinį saugumą ir ar Europa galėtų tapti dirbtinio intelekto vystymo lydere.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar stebėsite su popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje susijusius renginius?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11 +16 C

   +13  +15 C

 

   +12  +13 C

  +23  +26 C

   +24  +26 C

 

   +16  +17 C

  4-8 m/s

 2-5 m/s

 

    3-5 m/s

 

USD - 1.1667 PLN - 4.2951
RUB - 78.0688 CHF - 1.1304
GBP - 0.8881 NOK - 9.5470
reklama
Ukis 2018