respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Ar Vanagaitė - tautos žadintoja?nuotraukos (17)

2017 lapkričio mėn. 12 d. 08:04:11
Ferdinandas Kauzonas, „Respublikos“ apžvalgininkas

 

 

Kas nauja šaldytuve

Anąryt atsidarau šaldytuvą ir staiga prisimenu trumputį brežnevinio tarybmečio anekdotėlį: „Atsiverti laikraštį - Brežnevas. Įsijungi radiją - Brežnevas. Televizorių - Brežnevas. Atsidarai šaldytuvą - ir ten jis!“

Šiandien mūsų visuomenės gera pusė, ko gero, žodžio „Brežnevas“ jau nėra nei girdėjusi, nei regėjusi. O ir savo šaldytuvuose seniai tokio masto įžymybių nebeaptinkame. Tačiau tą atmintiną „anąryt“, kuriuo pradėjau šį rašinį, atsidarau, o ten - Vanagaitė. Ir jai taip šalta. Gal todėl, kad be Zurofo? Viena. Pagailo. Ketinau ištraukti. Paskui išsigandau savo ketinimo. O jeigu ir kitas? Ir antras, ir trečias ją iš to šalčio ištrauks?.. Juk KOL RŪTA ŠALDYTUVE, KOL JI VISO PASAULIO ŽINIASKLAIDOJE, KOL ANT KIEKVIENO MŪSŲ LIEŽUVIO GALO, TOL MES - PILIEČIAI!.. Ir vėl stojame ginti savo Lietuvos!..

O kas bus, kai Rūtos skandalas išblės? Vėl atvirsime į pašlemėkus? Vėl užmigsim? Vėl Lietuvoje nebeliks piliečių? O išpilietintų pašlemėkų vaikai, gyvenantys svetur, turės po dvi ar tris pilietybes?.. Ir vėl lauksime tokio pat aukšto lygio viešųjų ryšių specialistės ar specialisto sukelto skandalo, kuris mus taip sėkmingai įžeistų ir mumyse pažadintų piliečius. Ir kuo ilgiau mūsų gelbėtojas bus mūsų šaldytuvuose ir ant mūsų liežuvių galų, tuo ilgiau jausimės piliečiais!

O ką kalba Dzeržinskio turgus?..

Pirmiausia užjaučiu tuos, kuriuos užliedavo malonūs prisiminimai, kai savo rašiniuose Vilniaus Kalvarijų turgų pavadindavau taip, kaip jis neoficialiai buvo vadinamas anuomet. Daugiau nebevadinsiu. Intensyviai vyksta mūsų turgavietės rekonstrukcija ir ji pagaliau tampa visai nebepanaši į tą, kuri buvo Dzeržinskio... Regis, net parduodančiųjų ir perkančiųjų kontingentas pakito. Suinteligentėjo, suintelektualėjo. Kai kurie net vizitines korteles turi.

Andai ten tapau intelektualaus ir pikantiškai politiško pokalbio liudytoju...

Obuolių pardavėja (OP): Kazimierai! A girdi?.. Jau žinau, kas pateks į būsimų prezidento rinkimų antrą turą.. Ogi Vanagaitė su Tapinu!..

Kazimieras (gerų bulvių pardavėjas - KGBP): Ir katras laimės?

OP: Taigi, žinoma, Rūtelė. Tokią iškalbą, tokią įtaigą turi, dešimt ėjimų į priekį mato... Turėtų tokių gabumų dabartinė mūsų prezidentė...

Svogūnų pardavėja (SP): Tai jau nebūtų prezidentė. Jau būtų visos Europos Sąjungos, o gal net viso NATO viršininkė...

OP: Klausykite, tai jeigu Vanagaitė taptų prezidente, taigi Lietuva pirmąkart turėtų pirmąjį valstybės poną!..

KGBP: Ir jis būtų Zurofas? Baikit, mergaitės, fantazuot ir pliurpti nesąmones. Neis Vanagaitė į jokias prezidentes. Ji jau nusitaikė į Nobelio premiją! Tik jai reikia išleisti knygą Amerikoj.

OP: Ir kad knyga turėtų du autorius: Vanagaitę ir Zurofą.

SP: O jeigu ją pasodins?..

Ir staiga būrelis pirkėjų, užmiršę, kad atėjo bulvių, obuolių ar svogūnų, ėmė ploti. Ar nesakiau, kad Rūta mumyse pažadino piliečius?..

Tolerancija - kas ji?

Rūta Vanagaitė į šį klausimą atsako savo „Mūsiškiuose“, knygą pradėdama Vytauto Didžiojo 1388 m. privilegijos Brastos žydų bendruomenei fragmentu: „/.../ jeigu koksai žydas, prispirtas labai didelio reikalo, nakties laiku šauktų, o krikščionys jam pagalbon nebėgtų, tai visi kaimynai, ir žydai taip pat, turi užmokėti trisdešimt šilingų.“

Vytautas dar tada, kai žodžio „tolerancija“ nebuvo, mus mokė tolerancijos: jūs, krikščionys, mylėkite žydus ir žydai žydus taip pat, nes jeigu nemylėsite, mokėsit 30 šilingų! Tokios, drįsčiau priekaištauti, savotiškos meilės mokė Vytautas, ar ne? Pro sukąstus dantis. Beje, tokios pat nuomonės prisilaiko ir „Lietuvių kalbos žodynas“, aiškindamas žodžio „apykanta“ prasmę: „apkentimas, kito pakentimas, tolerancija“.

Vadinasi, tolerancija - tai apsimetimas, melas, apgavystė. Net tam tikra kolaboravimo forma. Tai gal ir gerai, kad gerą pusę tūkstančio metų mes ir žydai vieni kitiems nejautėme tolerancijos. Gal ir gerai, kad mūsų kartų kartos broliavosi nuoširdžiai, gyveno bendrą gyvenimą. Dar mano tėvų kartos kiekvienas lietuvis turėjo „savo žydelį“, kuris iš miestelio atveždavo adatų, žirklių, žibalo, muilo, žvakių. Mainais (barteriu) gaudavo pieno, sviesto, kiaušinių. Gal ir gerai, kad tiesiog nebemokėjome gyventi vieni be kitų. Žydai kovojo mūsų nepriklausomybės kovose, dešimtys tapo Vyties kryžiaus kavalieriai.

Bet paskui galvą pradėjo kelti Hitleris su savo „ypatingu“ požiūriu į žydus... Ir jie, mūsų žydai, suprato: jų tėvynė Lietuva per maža, kad apgintų. Ir daug jų, mūsų bičiulių žydų, žinodami, kad Lietuvos komunistinis pogrindis susijęs su Maskva, nulindo į tą pogrindį. Todėl, kad labai norėjo gyventi. Paskui atėjo 1940-ieji ir jie, lietuviai ir žydai pogrindininkai, išlindo į paviršių, o tapę svarbiais naujos valdžios žmonėmis, turėjo vykdyti tai, kas bus numatyta Maskvoje - suvedinėti sąskaitas su buvusiąja Lietuva. Ir bjauriai suvedinėjo. O paskui prasidėjo karas ir sąskaitas ėmė suvedinėti kiti. Žiauriai suvedinėti, nes turėjo vykdyti tai, kas buvo numatyta Berlyne.

Tai kodėl būtent Lietuvoje vokiečių laikais buvo sunaikinta tiek daug žydų? Todėl, kad Lietuvoje jų buvo ypač daug. O kodėl čia jų buvo tiek daug? O todėl, kad čia, šalia mūsų, jiems buvo labai gera. Geriau nei kur nors kitur. Tad ne visai teisi Vanagaitė juos vadindama mūsiškiais. JIE tiesiog buvo MES.

„Mūsiškių“, turiu galvoje Rūtos knygą, atžvilgiu esu tolerantiškas: galiu skaityti, tik dažnokai tenka sukąsti dantis. Viena yra nenuginčijama. Knyga labai gudri. Beveik kaip jos autorė. Vien ko verti jos dialogai su Efraimu, nacių medžiotoju Zurofu, vos ne kiekvienu pasakytu sakiniu demaskuojančiu lietuvius žydšaudžius ir Lietuvos visuomenės „vyraujantį“ požiūrį į juos. O ji, Rūta Vanagaitė, tuose dialoguose - kovinga, atkakli Lietuvos patriotė, pasitelkusi didžiulį arsenalą kontrargumentų, dažniausiai emocinių ir psichologinių, krūtine atmušinėja Zurofą, gina Lietuvos vardą. Neprikibsi. Gudru...

Tai kodėl knygą pristatydama svetur, buvusios TSRS teritorijoje (Sankt Peterburge, Jelgavoje, Kijeve, Minske), Rūta vaidina Zurofą. Jau kalba jo argumentais. Tokios provokuojančiai įžūlios nesu jos girdėjęs. Ir dar partizanų vado vardą paskui save valkioja, efektyviai kojas į jį valydamasi. Kodėl? Juk knygoje apie jį - nė žodelio. Gal, sakau, Rūta išsigando, kad jos knygą Lietuvoje visi tik perka, tik perka, o skandalo jokio? Ir tai dedasi Lietuvoje, kurioje net valstybės vystymosi planus jau ne pirmi metai diktuoja skandalai, pagarbiai vadinami iššūkiais?!.

Jaučiu, ši aplinkybė Rūtos galvoje ir subrandino idėją surengti skandalo performansų ciklą. Ir partizanų vado pavardė suveikė - mes iškart užkibome. Net profesorius Landsbergis su savo „Dušanskiene“. Matyt, Rūta jau daugiau ėjimų į priekį mato nei jis, amžinasis Lietuvos politinių šachmatų čempionas. Persistengė, ko gero, ir leidykla, nutraukdama sutartis su Vanagaite ir išimdama jos knygas iš prekybos. O Rūta jau sėkmingai šiuo faktu operuoja ir kam nors gali kilti įtarimas, kad toks leidyklos žingsnis yra iš anksto surepetuotas performanso komponentas. O jeigu ir ne, tai ar rūpi dabar Rūtai tie lietuviški tiražai, kai Sankt Peterburgo leidykla „Korpus“ jau pavasarį išleidžia „Mūsiškius“ rusų kalba ir nemanau, kad lietuvišku tiražu. Be to, prieš mėnesį tame pačiame Sankt Peterburge pristatydama savo knygą lietuvių kalba ji pranešė, kad dabar važiuosianti trims savaitėms į Ameriką ir Harvardo universitete skaitysianti paskaitas. Kad jūs būtumėt matę jos veido ir akių spindesį, kai tarė frazę „budu vystupatj v Garvarde“...

Nežinau, kas Amerikoje jos lauks. Gal Efraimas, beje, gimęs JAV. Gal jo bendraminčiai. Dėl vieno esu tikras: sulauks tokio pasisekimo, kokio gyvenime nėra sulaukusi. Ir dar sulauks sutarties su kuria nors didžiule JAV leidykla. Ir išeis „Mūsiškiai“ angliškai... Apie tiražus baisu ir pagalvoti. Bet dar baisiau pagalvoti, kaip pasaulio akyse atrodys Lietuva knygai pasirodžius...

Ką darysim? Kelsime Vanagaitei baudžiamąją bylą? Pagal 170 straipsnį? Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę? Antroji straipsnio dalis garantuoja dvejus metus. Puiku - Vanagaitė iškart bus nominuota Nobelio premijai. O jeigu dar ir pasodinsim - Lietuva turės pirmąją Nobelio premijos laureatę.

Atsidūrėme Rūtos ir Efraimo spąstuose: tylėsim - pasijusime pašlemėkais, praradusiais bet kokį orumą; sodinsim Rūtą - turėsime Nobelio premijos laureatą ir pasaulio panieką. Ne pati geriausia išeitis, tačiau bent aš kitos nematau - tegu triukšmauja, piktinasi, smerkia Rūtą visuomenė. PILIEČIAI! Tegu ignoruoja, nusisuka, pereina į kitą gatvės pusę, pamatę ją ateinančią. Tegu nesikiša politikai ir teisėsauga. Šalies vadovai, matyt, apsieis be mano patarimų - jie juos jau vykdo... Tyli, nes supranta? Ar tyli, nes nežino, kaip elgtis?.. O dar geriau - skirkime Rūtai Nacionalinę premiją. Nedelsdami. Galbūt Nobelio premijų komitetas jau premijuoto kūrinio net nepriims svarstymui?

P.S. Laikas nelaukia! Primenu, kad Minske vakaro su Rūta Vanagaite vedėja Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič šalia Mūsiškės atrodė kaip penktokė šalia profesorės.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (17)

 • Be abejo! 2017 lapkričio mėn. 16 d. 21:54:38

  Juk mastantys jaunuoliai dabar susidomes,kas vyko,kas buvo tie vadinami
  "partizanai" ir ras info,kuria po melo skraiste ir propaganda slepia
  valdzia!

 • Aldona - Kuršėnai 2017 lapkričio mėn. 13 d. 15:44:34

  Jūsų Vanagaitė, panas Kauzone, ne tautos žadintoja, o jos žagintoja.
  Jūs paklausėte - aš atsakiau...

 • oo 2017 lapkričio mėn. 13 d. 10:10:48

  debilai debilus debilams irodyneje

 • dabar 2017 lapkričio mėn. 13 d. 09:32:08

  Įsijungi radiją - rusai puola, įsijungi televizorių - rusai puola,
  paimi bet kokį laikraštpalaikį - rusai puola.

 • Albinas 2017 lapkričio mėn. 12 d. 17:07:58

  Tai aš čia dabar visai nesuprantu ar čia Kauzonas viską rimtai surašė
  ar vadina,

 • to Niekada 2017 lapkričio mėn. 12 d. 17:00:18

  Vanagaitė, aplojanti Vanagą, yra ne aplojama, o sulaukė visuotinio
  tautos pasmerkimo. Ir tai yra gerai.

 • klausinėtojas 2017 lapkričio mėn. 12 d. 12:12:53

  ar ne laikas keisti Šimaitės gatvės pavadinimo? Ar ne jos išgelbėti
  žydai išžudė Kaniūkų kaimo gyventojus? Po karo ši ponia gyveno
  Prancūzijoje, pabuvojo ir Izraelyje, tačiau nedrįso grįžti į jos
  išgelbėtų žydų tautiečių perversmu sukūrtą valstybę TSRS (ar
  sąžinė griaužė žinant išgelbėjus būsimus žudikus, ar bijojo), net
  užrašė savo kūną po mirties panaudoti medicininiams reikalams.
  Neseniai TV laidoje Vinokuras siūlė jai dar paminklą pastatyti.

 • Gedas 2017 lapkričio mėn. 12 d. 11:54:17

  R.Vanagaitei ir E.Zurofui žydas DUŠANSKIS yra jų šventasis, ir jie savo
  veikla prieš Lietuvą jam stato paminklą

 • Niekada 2017 lapkričio mėn. 12 d. 11:51:21

  neplosiu bukagalviams, besivienijantiems aploti Vanagaitę, ar Vanagą.

 • skaitytojas 2017 lapkričio mėn. 12 d. 10:56:56

  Solženycinas savo kūrinyje "Du šimtai metu kartu" yra pastebėjęs
  žydų polinkį savo ir jiems artimų žmonių vardais pavadinti miestus ,
  gatves ir kitaip įsiamžinti. Lietuvoje dabar jie nori sumenkinti ir
  išgalvotais pagrindais apšmeižti mūsų didvyrius, kurių vardų
  negalėtumėm įamžinti. Tačiau patys sukaišioja trinkeles į
  šaligatvius ir lenteles į sienas su žydų vardais. O mes nežinome –
  ar šie žydai nebuvo komunistpalaikiai ir nekovojo prieš nepriklausomos
  Lietuvos valdžią, ar jie su gėlėmis nesutiko okupantus, ar netarnavo
  kokiame judenrate ir nenaikino tuos pačius žydus?

 • to taigi 2017 lapkričio mėn. 12 d. 10:44:24

  Tegu kiekvienas būna, koks yra, bet nelipa kits kitam ant galvos. Ir
  pasaulyje įsivyraus taika. Kas vertingas, kas kompleksuotas - tai tik jo
  paties reikalas. Visos bėdos prasideda tada, kad atsiranda gudručių,
  panūdusių gyventi kitų sąskaita. Plačiaja to žodžio prasme.

 • apropos, kapai 2017 lapkričio mėn. 12 d. 10:41:59

  Kodėl žydai patys savų kapų netvarko? Tokia tradicija? Tai jeigu jų
  tradicija netvarkyti kapai, tai ko leetuviai pasišovę griauti tą
  tradiciją?

 • aha 2017 lapkričio mėn. 12 d. 10:28:09

  Ivaškevičiui pavadinus Škirpą Hitlerio šunim, klausiu-jis pats -
  sionistų šuo? Jis parašė pjesę apie žinomą rusų rašytoją,
  pagarsėjusį antisemitinėmis pažiūromis, nutylėdamas pastarąją
  savybę. Teko vienoje TV "Dožd" laidoje matyti Ivaškevičių, pasakęs
  apie į Sibirą vykstančius lietuvius tvarkyti tremtinių kapus, jis dar
  suvebleno, kad šis būrys galėtų Lietuvoje ir žydų kapus tvarkyti. O
  kas trukdo Ivaškevičiui su bendražygiais ne maršuose žygiuoti, o
  paėmus kastuvus ir grėblius, žydų kapus tvarkyti? Beje, Lietuvių
  literatūros ir tautosakos institutas rekomendavo Ivaškevičių
  Nacionalinės kultūros premijai gauti.

 • taigi 2017 lapkričio mėn. 12 d. 10:17:12

  o kas lietuviams draudžia buti tokiems vieningiems irprotingiems kaip
  žydai?ir nereiks verkšlenti

 • cėcė 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:48:08

  Lietuvą okupavusi TSRS buvo žydų, įvykdžiusių perversmą, įkurta
  valstybė. Hitleris buvo remiamas sionistų pinigais ir jų bendrai buvo
  vykdoma politika dėl žydų persikėlimo į Palestiną. Hitlerio
  vadovybėje buvo daug žydų, vermachte tarnavo virš 150 tūkstančių
  žydų. Dalis žydų išvyko į Palestiną kurti savo valstybę, dalis
  pramovė "pro šalį" ir atsidūrė JAV, Pietų Afrikoje ir kitur. Dalis
  žydų liko kur gyvenę, daugelio atžvilgiu likimas buvo tragiškas - ką
  organizavo Hitlertio vadovybė,tame tarpe žydas Eichmanas. Nuo TSRS ir
  nacistinės Vokietijos okupacijų nukentėjo Lietuva ir lietuviai, kitos
  tautos. Ar ne žydai turi atlyginti materialinę ir moralinę žalą
  lietuviams ir kitoms tautoms?

 • jokiuose spąstuose neatsidūrėm 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:41:09

  ...o tik puolėm į seną nepilnavertiškumo kompleksą.
  Būtume kėlę skandalą ar nebūtume - nesvarbu. Holokaustas - tema ant
  kurios išjos bet koks proto nevėkšla. Būk chytras, griebk holokausto
  temą už uodegos ir toli eisi. Tad Kauzono priekaištai tautai -
  niekiniai. Tiesiog žydšaudžio palikuonei klimaksas paprastasis sujaukė
  smegenis, ir ji, fanatiškai nekenčianti lietuvių tautos (ilgiau
  apsimesti jau negalėjo), o iš tikrųjų - pati savęs, žydšaudžio
  anūkės,- ėmėsi veikti. Tegu leidžia tą savo šmeižtą nors ir
  visomis pasaulio kalbomis, - Lietuvoje ji - žydšaudžio anūkė ir
  Lietuvos partizano šmeižikė. Tauta ją pasmerkė ir ji šito mėšlo
  nenusiplaus visą gyvenimą. Jokios knygos jai jau nepadės. Bet patenkins
  jos juodą neapykantos ir žydšaudžio palikuonės instinktą.

 • info 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:01:54

  spalio pabaigoje įvykusio Seimo komisijos uždaro posėdžio kai kurios
  nepatvirtintos aplinkybės pasiekė visuomenę. Zurofas tvirtino, kad
  kelių komunistų žydų nukneckinimas nėra golokostas, pasiūlė ateityje
  tęsti partizaninį judėjimą prieš komunistus, o žydus deportuoti į
  Palestiną Izraelio sukūrimui. Paaiškino, kad paskutinė jo frazė buvo
  vanagaitiškas pajuokavimas. Zurofas džiugiai sutiko naujieną, kad 2019
  metai bus žydų ir gėjų metai, siūlė surengti net tokį dešimtmetį,
  bet pasirodė, kad tai vėl vanagaitiškas pajuokavimas. Zurofas pasakė
  šiuo metu nesąs gėjus, nes barškina į moterį panašų sutvėrimą,bet
  jam labiau nei Vanagaitė patinka Emanuelis Zingeris - tam įtakos turi ir
  gilioje vaikystėje matyti filmai apie Emanuelę bei polinkis į veislės
  grynumą. Zurofas paprašė Seime pasaugoti jo piniginę, nes jam būnant
  Rūtos namuose neaiškiai sumažėja turinys. Perduodant piniginę iškrito
  Hitlerio fotonuotrauka, Zurofas sakė, kad tai tolimas giminaitis. Zurofas
  visas duris Seime atidarė koja.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018