respublika.lt

2018 gegužės 22, antradienis

Ar dar turiu teisę netikėti, jog Lietuvą sunkiu momentu gelbės karinės galios indeksas?nuotraukos (47)

2017 liepos mėn. 02 d. 08:16:45
Rolandas Paksas, Europos Parlamento narys, buvęs Lietuvos prezidentas

Dabartinę mūsų visuomenės dvasinę būklę simbolizuoja Gedimino kalnas. Ne juodžemiu užpiltas bei negrįžtamai suniokotas architektų Algimanto ir Vytauto Nasvyčių fontanas prie parlamento rūmų, ne gėdingai prastai atlikta sostinės Gedimino prospekto rekonstrukcija, ne sunaikintas net per sovietų okupaciją veikęs tautinės kultūros fenomenas Povilo Mataičio Lietuvių folkloro teatras, o būtent nepriklausomybės šimtmečio išvakarėse griūvantis Gedimino kalnas. Šis kalnas lyg šliaužiančios grėsmės nuojauta, kuri tarsi paralyžiuoja gyvybines tautos galias.

 

Šiandien ši istorinė Vilniaus vieta yra virtusi nacionalinės gėdos simboliu visų mūsų akivaizdoje. Kad ir kaip būtų gaila, daugelis vilniečių jau yra susitaikę su šia beviltiška realybe. Valdininkų machinacijos mieste jau seniai yra tapusios norma. Nesiverčia liežuvis klausti, kaip galėjo atsitikti, kad šimtai paveldo saugotojų, ekspertų ir kitokio įvairaus plauko veikėjų „nematė“ iškertamų medžių, pseudoistorinių mūrų statybų, negirdėjo susireikšminusių žinybų, komisijų ir direkcijų aimanavimų dėl nuolatinio valstybės iždo lėšų trūkumo.

Ekstremali padėtis, kurią „išstenėjo“ ką tik praūžusių liūčių išgąsdinti, sostinės dangoraižiuose susispietę miesto valdytojai, yra tik dar viena manipuliacija, kuria mėginama sprukti nuo asmeninės atsakomybės. Kas suteikė mandatą tiesiogiai ir netiesiogiai rinktoms bei nerinktoms personoms taip nugyventi Vilnių, negrįžtamai sunaikinti jo istorinį ir kultūrinį paveldą?

Ekstremali padėtis valstybėje turėtų būti skelbiama dėl valstybės institucijų nusikalstamo neveikimo bendram labui, suvešėjusio Lietuvoje lyg invazinis Sosnovskio barštis. Apie politikų atsakomybę šiandien jau nebeverta aušinti burnos.

Kalbėdamas apie atsakingumą visada stengiausi laikytis principo, kuriuo vadovavosi, drįstu teigti, viena didžiausių XX amžiaus asmenybių Vinstonas Spenseris Čerčilis (Winston Spencer Churchill): „Tai, ką padariau per šiuos trisdešimt metų praktiškai veikdamas ir gindamas savo požiūrį, yra svarbiausias mano gyvenimo darbas, ir sutinku, kad apie mane būtų sprendžiama pagal tai, ką per juos pasiekiau. Laikausi savo taisyklės niekada retrospektyviai nekritikuoti jokių karinių ar politinių sprendimų, jeigu juos priimant viešai ar oficialiai neišsakiau savo nuomonės ar neperspėjau, kad jie yra klaidingi.“

Esu įsitikinęs, jog šiandien kai kurių žurnalistų bei vadovų, atsakingų už užsienio politiką, retorika kaimyninių šalių atžvilgiu yra pasiekusi pavojingą ribą ir akivaizdžiai iškrenta iš taikos metui būdingo stiliaus. Jau tapo įprasta, jog viešasis diskursas mūsų žiniasklaidoje yra tarsi apimtas aršios karinės propagandos karštinės.

Kodėl čia taip eskaluojama karinio konflikto tema? Vertinant Lietuvos subjektiškumą šiame kontekste bei galimus padarinius ir pasekmes, kokias galėtų sukelti šaliai net mažiausias karinis incidentas, tokia mūsų politikų laikysena nieko gero nežada.

Pagal NATO išplatintą informaciją, 2017 metais Baltijos šalių teritorijoje planuojama surengti ne mažiau nei 16 tarptautinių ir nacionalinių pratybų. Rotuojamų NATO pajėgų dislokavimas ir veiksmai Rytų Europoje kelia Rusijos protestą ir skatina didžiulę įtampą. Lietuva jau yra pasirinkusi savotiško šios įtampos mediatoriaus vaidmenį ir yra atsidūrusi neprognozuojamų procesų epicentre. Kokį vaidmenį numatyta atlikti Lietuvai šiame makabrišką situaciją primenančiame žaidime?

Paskelbti naujausi duomenys apie pasaulio valstybių karinę galią. Šauktinius į kariuomenę sugrąžinusi ir karinės technikos parką atnaujinusi Lietuva aiškiai pirmauja tarp Baltijos šalių. Pagal daugelį atskirų karinių parametrų Lietuva nepatenka net į pirmąjį šimtuką. Tad ar adekvačiai politikai suvokia realijas? Drįsčiau manyti, kad ne. Tačiau kaina, kurią jau moka visi gyventojai už šį į(si)traukimą į galių žaidimą, yra milžiniška. Nemanau, jog Lietuvą sunkiu momentu gelbės karinės galios indeksas.

Savigyna yra vienas iš kertinių NATO principų, įtvirtintų 1949 metais Vašingtono sutarties penktame straipsnyje: „Ginkluotas išpuolis prieš vieną ar daugiau NATO narių turi būti laikomas išpuoliu prieš visas, visos narės „nedelsiant“ padės tokio išpuolio aukai (aukoms)“.

Tačiau, kas galėtų garantuoti, jog tai, kas mūsų „isteblišmentui“ gali pasirodyti kaip išpuolis, NATO būstinėje negali būti traktuojama kitaip - ne kaip „ginkluotas išpuolis pagal penktą straipsnį“?

Beveik visą birželį Lietuvoje vyko didelio masto tarptautinės karinės pratybos „Geležinis vilkas 2017“. Jose dalyvavo keli tūkstančiai karių iš Lietuvos ir devynių NATO valstybių: Belgijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Lenkijos, Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų ir Portugalijos. Geležinis vilkas staugė ir žvangino karine technika ne tik poligonuose.

Bendra operacija su Lenkijoje dislokuotu NATO priešakinių pajėgų batalionu ir priskirtais vienetais Suvalkų ruože buvo skirta išbandyti būtinus scenarijus, kad būtų užtikrintas Lietuvos ir visų Baltijos šalių apginamumas ginkluoto konflikto atveju.

Tačiau ar galime iki galo suvokti, ką mums bando išdėstyti vietiniai generolai ir karingai nusiteikę politiniai vadovai? Ar galime įvertinti praradimų kainą, kurią Lietuva privalės sumokėti, jeigu toks „ginkluotas konfliktas“ vis dėlto įvyktų?

Istorinės pamokos aiškiai rodo, jog taikos pamatas yra nepaprastai trapus. Antrasis pasaulinis karas, nutraukęs visus žmoniją siejusius saitus, tik patvirtino skausmingą tiesą, jog aibė tuo metu egzistavusių tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų per akimirką virto nieko verta popieriaus krūva. Savo memuaruose apie tai V.S.Čerčilis rašė: „Kaip vienas iš tų, kurie gyveno ir dirbo tomis dienomis, aš visų pirma noriu parodyti, kaip lengvai buvo galima užkirsti kelią Antrojo pasaulinio karo tragedijai; kaip ydingųjų piktavališkumą sustiprino dorybingųjų silpnumas, kaip demokratinių valstybių struktūros ir papročiai, jeigu jos nesusijungia į didesnius organizmus, neturi stabilumo ir tikrumo elementų, kurie vieninteliai gali užtikrinti paprastų žmonių saugumą.“

Todėl šiandien Lietuva neturi teisės prarasti protą ir paversti mūsų valstybės didžiųjų politinių galių įrankiu. Esu tikras, jog privalome keisti dabartinę mūsų politiką. Tikiuosi, jog dar turiu neatimtą teisę pareikšti savo nuomonę.

Šią savaitę parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje abstrakčiai teigiama, jog „Lietuvos komunistų partijos veikloje galimai yra nusikalstamos veiklos požymių, organizuojant ir per pavaldžias represines struktūras vykdant nusikaltimus prieš Lietuvos gyventojus - genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus“. Vyriausybė raginama „kuo skubiau parengti Lietuvos Respublikos įstatymą, kuris Lietuvos komunistų partiją pripažintų nusikalstama“.

Tiek savo esme, tiek prasme minėta rezoliucija labiau panaši į niekinį pareiškimą nei į rimtą teisės aktą. Norėčiau dar būdamas gyvas sužinoti, kiek dabartinės valdžios aukščiausiuose ešelonuose triūsiančių kadrų bei jų atžalų yra išugdžiusi toji „nusikalstama organizacija“ ir koks likimas būtent jų laukia ateityje.

Pastarųjų metų procesai verčia dar kartą apmąstyti tiek savų, tiek svetimų politinių sprendimų pasekmes visai Lietuvos visuomenei. Negaliu net įsivaizduoti, kaip turėtų jaustis tie valdžios vyrai ir moterys, kuriems einant visos tautos patikėtas pareigas, būtų taip beatodairiškai teriojama pati lietuvių tauta. Ar minėta rezoliucija nėra tik figos lapelis siekiant pridengti vis giliau atsiveriančias visuomenės bėdas?

Intuityviai suvokiame, jog taip, kaip yra, būti nebegali. Tačiau sunku paaiškinti, kodėl įvairių lygių valdžia, pradedant savivaldybių vadovais, ministerijų valdininkais, baigiant Respublikos prezidente, yra tarsi sustingę neveiklume ir abejingumo būsenoje.

Esu įsitikinęs, jog gyventojų praradimas yra esminė valstybės politinė problema, tačiau ji nesprendžiama. Per dvidešimt septynerius metus nuo nepriklausomybės atkūrimo netekome 926 tūkstančių gyventojų. Net juodžiausių represijų ir genocido metais, 1940-1953-iaisiais, Lietuva prarado gerokai mažiau - 781 tūkstantį gyventojų (iš jų žuvo apie 47 tūkstančius). O vien per trylika narystės Europos Sąjungoje metų Lietuvą paliko net 588 tūkstančiai žmonių.

„Vieno žmogaus mirtis yra tragedija. Mirtis milijonų yra statistika.“ Šią cinizmu persunktą frazę yra pasakęs Stalinas. Panašu, kad dabartinė mūsų valdžios laikysena savo žmonių atžvilgiu yra grindžiama būtent tokio mąstymo recidyvais.

Laisvė išnaudoti ir būti išnaudojamiems yra tapusi mūsų visuomenės narių tarpusavio santykių pagrindu. Į socialinę atskirtį kasdien patenka vis daugiau žmonių.

Demografinė būklė - kritiška. Šiandien Lietuvoje auga 444 061 vaikas. Jei lygintume su devyniasdešimtaisiais, kai šalis nebuvo taip nukraujavusi, tai perpus mažesnis skaičius. Tada gyveno 832 434 vaikai. Dar po dešimtmečio Lietuvoje turėsime tik 273 711 vaikų iki aštuoniolikos metų.

Kaip yra sakęs V.S.Čerčilis, „taikos metu turi vyrauti gera valia“. Manyčiau, jog Lietuva šią išmintį ir politikos vertybę jau baigia prarasti. Ir visiškai nesvarbu - savo ar svetima valia.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (47)

 • zemiete pPakso 2017 liepos mėn. 16 d. 18:42:45

  Kaip bjauriai atrodo , net toks ivykis , kai Paksas apskriejo zemes rutuli
  , o kas pagerbeji? Niekas, mo kokia pliuske , kuri koki karta parveza koki
  bronzini laimejima , keliama i padanges , nes tai gali buti ponu vaikas,
  baisu kaip zmones skirstomi, na bet , kad mes zinome , kad jis protingas ir
  gabus, kovojo uz musu tikrai laisva gyvenima ir nenortejo niekam neteisingu
  budu nparduoti Mazeikiu naftos uz taiu kad nepasirase,buvo apstotas tiek
  , kad baisu, o nafta parduota , mes jau nieko nebeturim ir gerai jauciasi
  elitas , nes nuo to manoma daug kam kisenes pastorejo, o visgi reiketu
  istirti kjodel taiup , beveik biudzetui dave vos ne ketvirtadali pajamu, o
  dabar spyga visi pinigai i Lenkija, ot , kai be galvos vadovai ir kazkokius
  savo nuoskaudas pildydami pavbercia sali vergovine santvarka .Nuo ko
  leiskit paklausti likome laisvi, nuo rusu , o nuo Briuselio tik baudos bus
  jei uz is sulinio vandenio nemokesim mokesciu , CHA ChA

  o

 • vitalija 2017 liepos mėn. 16 d. 18:24:50

  Nors mes ruosiames kariauti , milijardus zadam gauti, bet tikrai tai
  nepades , pades visiems kas turi is to naudos , kas neturi , kur isvykti
  kilus kariniam konfliktui, musu cia ne dulkiu neliks , koks protas, juk
  atsakas i ten , kur dislokuotos PRO , tai manau jos pas mus ir susprogs ,
  o mes busime pasliki ir nnegyvi. Tas gasdinimas ir toks aziotazas kilo del
  musu salies baimiu , nors mes nebijome , mes labiau bijome karo , o
  turtuoliai tegu pasirenka Amerika tem jiems baimiu nebus ir mes galesime
  ramiau gyventi be karo baimiu .Kas liko is Ukrainos , kad banderos pakele
  galvas ir tuo paciu susmukde savo ekonomika , infraSTRUKTURA , KAS JUOS
  GELBES, O KAS MES SAUJELE PALYGINUS SU uKRAINA, KA MES GAlime nugaleti,
  neisrinks , kas geras ir blogas ir kokiai partijai lojalus, todel P Paksas
  labai izvalgus , mato , kad tokie kliedesiai padeda tik sali okupuoti , o
  tuo labai patenkinti amerikonai, mat baze netoli Rusijos jiems visai gerai,
  bet ar mums gerai , niekas apie tai negalvoja ,

 • mumu 2017 liepos mėn. 11 d. 20:19:47

  turi teise netureti jokiu teisu.

 • senis > Baba 2017 liepos mėn. 05 d. 12:05:49

  zmones ne uz Adamku balsavo, uz Prunckiene. Kodel ji nekele skandalo, kai
  buvo paskirtas Adamkus, buvo internete. Paksas paprastas narcizas,
  podkoblucnikas. Jo pareiga buvo neleisti prichvatizuoti Mazeikiu naftos!
  Gal jis nesuprato, kad atsistatydinimas tai gamyklos paaukojimas? Suprato,
  bet, kaip narcizas, su asaromis akyse atsistatydino, škia, ziurekit, ir
  gerekites koks as didvyris. Gal jau uzmirsai jo benefisa isrinkus
  prezidentu? Jo zodziai per tv: as privalau skirti Borisova savo patareju,
  kitaip jis paskelbs apie mane kompromituojancia medziaga. Ir Putinui, ir
  Lukasenkai, gosdepas pamaina turejo ir turi, nei vienas is ju
  neverkslena,jie supranta, kad ne liaudis turi ginti isrinkta prezidenta,
  prezidentas turi ginti liaudi. Paksas geras lakunas, gal butu geras Varenos
  piramides sargas, bet kaip valstybes veikejas jis turejo proga parodyti ka
  sugeba. Sugeba sikti ir tapsnoti. Del Povilionio, tai koks skirtumas tarp
  Grybauskaites, jo, ir kokio kito suskiaus? Visi jie Soroso erkes.

 • Baba 2017 liepos mėn. 04 d. 23:11:25

  Dar prie to paties. Trylika metų, kaip nekaltą žmogų tampo po
  instancijas, niekina bei žemina, ir visiems gerai. Dešimtukas
  prezidentinio perversmo organizatorių su konstitucinių dvasių padėjimu,
  spjovė į veidą 786 tūkstančiams R.Pakso rinkėjų. Ir ką? Ir nieko.
  Visi patyliukais nusivalė politinių niekšelių skreplius nuo veido, ir
  paklusniai, kaip dresiruoti šunyčiai, subėgo balsuoti už V.Adamkų,
  kurį iki šiol tebekeikia.
  Ar bent kada susimąstei, „seni“, kodėl šitie valdžios niekšai taip
  bijo ir deda visas įmanomas ir neįmanomas pastangas, kad tik R.Paksas
  negrįžtų į politiką? Pamąstyk.
  Ir labai įdomu, kokią matai R.Paksui alternatyvą ateinančiuose
  prezidento rinkimuose. Amerika jau pasirinko Ž.Pavilionį. Kaip manai, ar
  jis sugebės pribaigti Lietuvą?
  P.s. Ir dar. Kaip manai, kur šiandieną turėtų bazuotis M.Laurinkus už
  savo šmeižikišką 17 punktų, iš kurių anei vienas nepasitvirtino,
  pažymą prieš LR žmonių išrinktą prezidentą ir pagrindinis perversmo
  organizatorius A.Paulauskas?

 • Baba 2017 liepos mėn. 04 d. 22:48:15

  Į senis> Baba 2017 liepos mėn. 04 d. 18:04:59 komentarą:
  Jooo. Tai sakai R.Paksas turėjo pakelti armiją, paskelbti karą ir pulti
  Seimą, Konstitucinį teismą ir prezidentinį perversmą dolerių maišais
  finansavusią JAV, kuri buvo LR prezidentu numačiusi V.Adamkų? Kvailiau
  nieko nebesugalvojai? Gal Dar sakysi, kad R.P. turėjo su armija užimti
  tiltus, geležinkelius ir telegrafą?
  O kur buvo rinkėjai? Ar nors vienas atėjo prie prezidentūros ginti savo
  išrinktą prezidentą? Paliko vieną politiniams šunims sudoroti. Keletas
  tūkstančių būtų atėję, ta saujelė perversmo organizatorių būtų
  apsišikę ir visus JAV milijonus pamiršę. Nebūtų reikėję nei
  kariuomenės, nei kokias tai nep. padėtis įvedinėti.
  Rusijai ir Baltarusijai, skirtingai nei Lietuvai, savo statytinių
  paruošusi JAV neturėjo. O R.Paksą jie žinojo iš MN „privatizavimo“
  laikų, kad jis, skirtingai nei jų statytinis V.Adamkus ar jų protežė
  D.Grybauskaitė, už jokius milijardus Lietuvos neparduos.
  Manau, tau to niekada nesuprasti. Primityvas

 • senis> Baba 2017 liepos mėn. 04 d. 18:04:59

  kazkokia pas tave vaizduote iskrypusi. Lietuvos zmones Paksa isrinko
  prezidentu, suteike jam visas galias kokios tik galimos Respublikoje, tuo
  paciu ipareigojo ji ginti Lietuvos interesus, rupintis pilieciais, saugoti
  konstitucija. Jam pilieciai suteike galia naudotis visomis teisesaugos
  institucijomis, vadovauti kariuomenei, ivesti nepaprastaja padeti. Paksa ne
  isspirymui is prezidenturos rinko, rinko sunkiam atsakingam darbui.
  Deja,pasirode, kad jis nesuprato kas, ir kur ji isrinko. Kodel Lukasenkos,
  Putino, Nazarbajevo neispiria? Juk nepasakysi, kad gosdepas del ju maziau
  stengiasi.

 • Pensininkui 2017 liepos mėn. 03 d. 19:17:22

  Nesulauksi, nes Europoje vis labiau įsigali būtent komunistai. Tiesa, jie
  dabar vadinasi kitaip - "Kairė".

 • Baba 2017 liepos mėn. 03 d. 18:33:38

  Į ui, 2017 liepos mėn. 03 d. 11:46:29 komentarą:
  Irgi išminčius, mat, atsirado, nurodinėti R.Paksui ką kritikuoti ir ko
  ne. Gal tu jį nusisamdei, kad taip nurodinėji?
  O pats tesugebi tik sėdėti ant pečiaus ir kitiems nurodinėti, ką
  rašyti ir ko nerašyti. Kritikas mat atsirado, špyga taukuota...
  P.s. Ir visi, kurie čia taip puldinėjate Paksą, kuris bent jau stengiasi
  jums apmūsijusias akis atverti, elgiatės, kaip paskutiniai niekšai, lyg
  jis būtų jūsų nusipirktas vergas ir privalėtų kažką tai dėl jūsų
  daryti. Reikalaujate iš jokių pareigų neturinčio pasmerkto ir
  landsberginės propagandos be kaltės kaltu padaryto politiko kažkokio
  stebuklo, o kai jį niekšai vertė, nei vienas subinės nepajudinote nuo
  fotelių ateiti jo užstoti. Dabar - Paksai, daryk tą, daryk aną... Patys
  dabar ir darykitės. Ir baikite žmogų užsipuldinėti. Juolab,
  nurodinėti, ką jis turi daryti...
  Džiaukitės dabar savo grybauskaitėmis, landsbergiais, povilioniais,
  kasčiūnais, auštrevičiais ... ir palikite R.Paksą ramybėje.

 • ui, 2017 liepos mėn. 03 d. 11:46:29

  Paksai, tamsta prieš nato? Bet ne prieš ES? Kas geriau ir saugiau
  Lietuvai? ES jau grūda humanišką "pagalbą" Lietuvai - islamo nešėjus
  ir kitokius išlaikytinius. Gelbstim Graikiją, patys neturėdami. Bet
  šito nekritikuoji. Kodėl? Nato - vienintelis saugumo garantas musyse. Tad
  ir reikia nors kaip parodyti, kad ir patys norim gintis. O ES savo narėms
  valstybėms tik nosį rodo. Tiesa, duoda pinigų. Už kuriuos reikalauja -
  nei daug, nei mažai -susinaikinti. Kodėl apie tai tamysta nė žodžio?

 • Viso 2017 liepos mėn. 03 d. 08:12:14

  labo tik šnektos ir nieko daugiau...

 • visiems 2017 liepos mėn. 02 d. 19:26:19

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • EJ 2017 liepos mėn. 02 d. 16:15:11

  Cia komentaruose, gal pries menesi, buvo pasiulymas R.Paksui ieskoti
  bendraminciu kitose ES saliu vyriausybese ir kartu ieskoti sprendimu.
  Vienas lauke ne karys.

 • Pensininkas 2017 liepos mėn. 02 d. 15:11:37

  As laukiu kad kuo greiciau komunistu partija butu pripazinta nusikalstama
  ir kad visi buve komunistai butu kuo greiciau susaudyti nes dabar apsimete
  lietuvos patriotais ir viska susigrobe buve komununistai jeigu mano norai
  issipildytu lietuvoje gyvenimas pasikeistu 180 laipsniu.

 • baltrus 2017 liepos mėn. 02 d. 14:37:34

  Negeros situacijos komentarai,nieko daugiau ... Visi apie tai kalba ,
  Vyriausybė veikia, Prezidentė ją bara... O Paksas ką siūlo dabar
  konkrečiai ? Kažkada sugebėdavo būti ir konkretesnis - pav. dėl euro
  įvedimo (gaila neturėjo palaikymo).O verkšlenti visi šiais laikais moka
  ...

 • nepaprastai geros įžvalgos 2017 liepos mėn. 02 d. 00:34:47

  Kaip pirštu į akį. Bendrai pastebėjau,kad Pakso straipsniai pastaruoju
  metu labai protingi, įžvalgūs, gilios mintys.

 • oo 2017 liepos mėn. 01 d. 20:07:30

  ziurkes bega is skestancio laivo ir tik riebios lukiruoja

 • Klausimas 2017 liepos mėn. 01 d. 17:51:17

  Jeigu 1940-1953-iaisiais Lietuva prarado 781 tūkstantį gyventojų, tai
  kodėl statistika rodo, kad 1940 metais buvo 2,925 mln., 1951 m. -2,561
  mln., 1959 m. - 2,711 mln.

 • senis 2017 liepos mėn. 01 d. 17:07:58

  kaip gerai, is toli ir is aukstai Paksui matosi kas vyksta Lietuvoje. Aciu,
  uz tai, kad ir nuo musu to neslepi, pasidalini savo izvalgumu. Kodel viso
  to nematei kai tave buvo isrinke prezidentu? Ar tikrai reikejo taip toli
  begti, kad matytusi kas vyksta Lietuvoje? O jeigu dar iki Afrikos
  pabegetum, gal pamtytum ka cia, Lietuvoje reikia keisti, kaip keisti? Gal
  ir mums pasakytum? Realiai, Adamkus suda male, Paksas suda male, dabar
  Magnolija suda mala, ir visi mums pasakoja, kaip cia mes gyvename. Dalinasi
  savo neitiketina ismintimi.

 • Dvaras 2017 liepos mėn. 01 d. 16:36:03

  prasikio tautiskuma ir sutrauke jo kurimo gijas,todel dvaras virsta dar
  gyvasciai esant politine,ekonomine,socialine ir kulturine Lavonine.Todel
  protingi deda taska,kuriasi kitur,kiti tebemelzia versius ir isveza
  suplestus kapitalus,kur sviesiau.O didziausi pasaulio politika yra
  Napoleonas,Stalinas,Hitleris,Putinas ir Kinijos LR valstybes ir komunistu
  partijos vadovas.Cercilis gal ir garsus,bet tik Anglijos kolonijinei
  sistemai....

 • Karinis indeksas be ryšio, 2017 liepos mėn. 01 d. 15:51:58

  nes skatina emigracija ir kelia žmonių nusivylimą,net žmonių
  atstovėjusių prieš tankus.Kas emigruoja šaiposi,mes nelauksim kol
  kažkas puls,mes jau matome,kad Islamas užpuolė ir kelia savo
  reikalavimus.

 • As 2017 liepos mėn. 01 d. 14:31:21

  niekaip nesuprant, kam cia to istatymodel komunistu. Numire bezdet. Juk
  dauguma ju ismire, okas gyvi dauguma ligoti ir pasene. Yra gal kokia maza
  dalelis ir valdzioe. pvz -prezidentekiek zinnau buvo komuniste, bet ji
  isverte skura, negi jai taikys ta istatyma, dar ten paieskojus galimarast
  viena kita, bet jie isverte skuras irgi...Kam cia gaist su tuo istatymu, ar
  veikt neturit ka.Otos blogybes, kurias pridare komunistai ir dabar daromos.
  Tai ar zlibi esat.NEGRAUKIT LIETUVOS DABAR.

 • Sudie 2017 liepos mėn. 01 d. 13:47:51

  Salelej liks patrijotai ir idijotai... ir visi sutilps Gedo pily.

 • Paksui 2017 liepos mėn. 01 d. 13:43:10

  Kam kalbėti,o R.Paksui verčiau patylėti.Ką jis padarė LIetuvai
  susidėjęs su narkotikų platintojais Borisovais ir Vainauskais per
  kyšius ir davus interesus tvarkęs Lietuvą kai buvo per nelaimę patekęs
  į prezidentus ir dabar būdamas Europos Taryboje.Tik nežinia kokiai
  plunksnai priklausantys straipsniai.Gėda ,kad jis būdamas puodas
  ,juokiasi ,kad katilas juodas.Jau nebepatapšnosi per mūsų piliečių
  protus.Geriau tapšnok per savo nesantį sąžiningumą ir padorumą.

 • Prašalietis 2017 liepos mėn. 01 d. 13:08:14

  Kaip rodo visa istorijos raida"stumdymasis"karinis ir pusiau karinis tarp
  vakarų ir Rusijos vyksta jau šimtai metų ir jis niekados
  nenutrūksta.Ką bebūtų kalbėjęs cituojamas"europinio proto
  bokštas"Čerčilis,jis įkalbinėjo Trumeną jau po karo bomborduoti
  Rusiją atominėmis bombomis.Vakarų kova dėl naujų teritorijų,žalaivų
  ir naujų prekių rinkų yra amžina.Tik tokiu būdu vakarai išgyveno iki
  šių dienų.Savo tikslų pasiekimui Vakarai"išlaisvina ir
  demokratizuoja"tautas,kad jų pseudovalstybinės teritorijos su
  visais"išlaisvintais"tų teritorijų individais anksčiau ar vėliau
  būtų panaudotos galimame kare su Rusija dėl jos gamtinių išteklių
  užgrobimo.Karingai nusiteikę proamerikiniai"tautiniai",beretiniai ir
  kitokie"patriotai",paruošę savo snukius kovai su Rusija už"teisingą"JAV
  šeimininkų reikalą,kaip ir"tautiniai išminčiai",kurie bėdavoja dėl
  tokios durnių laivo teritorijos ir jos keleivių paskirties
  šiame"demokratiniame"pasaulyje,rimto konflikto atveju su Rusija Vakarų
  bus paaukoti pirmieji.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ŽEMĖS DREBĖJIMAS: rytinę Čekijos dalį pirmadienį vakare supurtė 4,2 balo žemės drebėjimas, pranešė Vokietijos žemės mokslų tyrimo centras Potsdame; žemės drebėjimo epicentras buvo per 20 km nuo Chebo miesto, esančio netoli Čekijos sienos su Vokietija; jis įvyko kiek po 23 val. vietos laiku.
 • NELAIMĖ: antradienį Nyderlanduose sudužo nedidelis sportinis lėktuvas, du juo skridę žmonės žuvo; nelaimė atsitiko netoli Goudos miesto šalies vakaruose; iš Roterdamo išskridęs lėktuvas „Cessna“ nukrito, praėjus 15 minučių po pakilimo.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Kur slypi didžiausias šešėlis?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +7 C

   +8  +10 C

 

   +10  +12 C

  +17   +19 C

   +17  +20 C

 

   +20   +23 C

     6-9 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

reklama
Ukis 2018