Siūlo reglamentuoti vaizdo stebėjimą psichikos sveikatos priežiūros įstaigosenuotraukos

2018 gegužės mėn. 10 d. 17:35:30 Perskaitė 535

Seimas pradėjo svarstyti sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pristatytas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriose būtų reglamentuotos fizinio suvaržymo priemonių taikymo pagrindinės sąlygos.

 

Priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas be teismo sprendimo būtų galimas iki 3 dienų, o į teismą reiktų kreiptis per 48 val. nuo priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pradžios. Be to, būtų reglamentuotas vaizdo stebėjimas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, ko šiuo metu nėra.

Projekte yra detaliai aptartos psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių žmonių (įskaitant padariusius nusikalstamą veiką) teisės ir jų suvaržymo pagrindai. Numatoma panaikinti nuostatas dėl narkologinės įskaitos, nustatyti visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo priemonių tikslus, įtvirtinti kompleksinį (komandinį) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį.

Pataisomis siekiama stiprinti psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens apsaugą atstovavimo srityje. Pagal siūlomą tvarką psichikos sveikatos priežiūros įstaiga hospitalizuoto psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens prašymu (t. y. bet kuriuo metu) privalėtų padėti jam susisiekti su savo atstovu, artimaisiais ar asmeniu, kuris teikia jam pagalbą pagal pagalbos priimti sprendimus sutartį.

Įstatymo pataisomis siekiama sudaryti sąlygas vykdyti kokybišką psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją, užtikrinti visiems žmonėms vienodas teises į kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Naujomis nuostatomis siūloma patikslinti psichikos sveikatos priežiūros principus, psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teises ir jų ribojimo sąlygas.

Teikiamais pakeitimais numatoma suvienodinti pacientų atstovavimo reglamentavimą su Civiliniu kodeksu ir nustatyti, kad dėl nepilnamečio hospitalizavimo reikalingas abiejų tėvų sutikimas.

Po pristatymo už projektus balsavo 78 Seimo nariai, prieš - 3, susilaikė 11 parlamentarų. Seimo plenariniame posėdyje prie šio klausimo planuojama grįžti birželio 28 d.

 

Linkstama atsisakyti sovietmečio palikimo - narkologinių įskaitų

Seimas po pateikimo pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktam įstatymų pakeitimo projektui, kuriame, be kitų patobulinimų psichikos sveikatos srityje, siūloma panaikinti narkologines įskaitas.

Pagal dabartinę tvarką pacientai, kurie kreipiasi į valstybines sveikatos priežiūros įstaigas dėl priklausomybių - piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis medžiagomis, - fiksuojami.

Įrašytiems į narkologinių ligonių įskaitą ribojama teisė įsigyti ir turėti ginklą, draudžiama vairuoti transporto priemones, ribojama kai kuri profesinė veikla. Tokie žmonės negali dirbti, pavyzdžiui, teisėjais, notarais, antstoliais, statutiniais pareigūnais ir kita.

Kaip pastebi psichikos sveikatos specialistai, dėl to priklausomybėmis sergantys asmenys vengia kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas. Baimė patekti į įskaitą skatina pacientus iš viso nesigydyti arba ieškoti alternatyvių, dažnai moksliškai nepagrįstų ir sveikatai pavojingų gydymo būdų.

Priklausomybių ir psichikos sutrikimų gydytojai ne vienerius metus kartojo, kad įskaita - sovietmečio palikimas. Siekiamybė užtikrinti kontrolės ir sankcijų sistemą keistina į paciento teisę bei informaciją apie jo sveikatos būklę ir konfidencialumą.

Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktam įstatymų pakeitimo projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas vykdyti psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją, užtikrinti visiems žmonėms vienodas teises į kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teises.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šiuo metu įstatymais nereguliuojama visuomenės psichikos sveikatos priežiūra, priverstinio gydymo, priverčiamųjų medicinos priemonių, fizinio suvaržymo priemonių, vaizdo stebėjimo taikymas. Visa tai neužtikrina tinkamos psichikos ir elgesio sutikrinimų turinčių asmenų teisių apsaugos. Tai - keistina, jeigu norime gyventi sveikoje ir savo žmonėmis besirūpinančioje valstybėje.

SAM pateiktu projektu detalizuotos psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teisės ir jų suvaržymo sąlygos, kurios suderintos su Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatomis. Taip pat nustatyti psichikos sveikatos priežiūros principai, priverstinio gydymo, pagrindinės fizinio suvaržymo priemonių taikymo, vaizdo stebėjimo psichikos sveikatos priežiūros įstaigose teikimo sąlygos.

Esminiai siūlymai - suvienodinti pacientų atstovavimo reglamentavimą su Civiliniu kodeksu nurodant, kad reikalingas abiejų tėvų sutikimas dėl nepilnamečio hospitalizavimo. Numatyti fizinio suvaržymo priemonių taikymo pagrindines sąlygas.

Taip pat siūloma nustatyti, kad priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas be teismo sprendimo galimas iki 3 dienų, o į teismą reikia kreiptis per 48 valandas nuo priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pradžios.

Siekiama reglamentuoti vaizdo stebėjimą psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, įtvirtinti komandinį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, taip pat - panaikinti nuostatas dėl narkologinės įskaitos.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net