Gydymo įstaigose - mažiau biurokratijosnuotraukos

2018 gegužės mėn. 15 d. 15:46:06 Perskaitė 425

Gydymo įstaigose sumažės biurokratijos. Kaip sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, gydymo įstaigos galėtų labiau koncentruotis į paslaugų teikimą, o ne būtų priverstos rūpintis daugybe dokumentų, kurie realios naudos neteikia, o tik apsunkina sistemą.

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos inicijavo informacijos apie specialistus teikimo supaprastinimą ir siūlo mažinti reikalavimus viename pastatų komplekse veikiančioms įstaigoms.

Šiuo metu teisės aktuose numatyta, kad licencijuojamas paslaugas įstaigos gali teikti tik konkrečiais įstaigos licencijoje numatytais veiklos adresais. Pagal šį teisinį reguliavimą, higienos reikalavimus atitinkančios patalpos, reikiamos kvalifikacijos specialistai, medicinos priemonės (prietaisai), teikiamos kitos paslaugos, atliekami tyrimai ir kt. privalo būti teikiami vienu įstaigos veiklos adresu.

Tačiau, Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės teigimu, veiklos adresas - ne vertybė, o tik priemonė, padedanti apibrėžti pacientams būtinas paslaugas ir užtikrinti pačių paslaugų kokybę bei pacientų saugą.

Kita vertus, atsiranda vienas akivaizdus trūkumas, kai veikla vykdoma greta esančiuose pastatuose, turinčiuose skirtingus adresus, todėl kiekvienu adresu visa apimtimi būtina užtikrinti visus aukščiau nurodytus paslaugų teikimo komponentus, nors realiai paslaugos teikimas iš esmės vyksta toje pačioje vietoje.

Pakeistos licencijavimo taisyklės suvienodino minėtų paslaugų teikimo sąlygas numatant, kad vienu veiklos adresu laikomas įstaigos pastatų kompleksas. Pacientų sauga ir paslaugų kokybė dėl to nenukenčia, nes paslaugos teikiamos vienoje vietoje, tai yra tame pačiame pastatų komplekse.

Kad nekiltų klausimų ir interesų konfliktų, numatyta, kad vienu veiklos adresu laikomas tik toks vienos įstaigos pastatų kompleksas, kai didžiausias atstumas tarp jame esančių pastatų yra ne didesnis nei 800 metrų.

„Teisės akto pakeitimas akivaizdžiai sumažins administracinę naštą įstaigoms. Tai pamatuotas bei racionalus pokytis, leidžiantis įstaigoms efektyviau panaudoti savo turimus žmogiškuosius ir finansinius resursus. Svarbiausia, kad tai neturės neigiamo poveikio nei pacientų saugai, nei paslaugų kokybei“, - pabrėžė Akreditavimo tarnybos direktorė N. Ribokienė.

Nuo šiol įstaigos, veikiančios keliuose šalia esančiuose pastatuose, registruotuose skirtingais adresais, galės koncentruoti tam tikrų paslaugų (laboratorinės diagnostikos, radiologijos ir panašiai) teikimą ir taip efektyviau naudoti savo finansinius bei žmogiškuosius išteklius.

Įsigalioję Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių pakeitimai palengvins informacijos apie asmens sveikatos priežiūros specialistus teikimą ir įstaigoms nebereikės siųsti su jos darbuotojais sudarytų darbo sutarčių kopijų, pakaks tik pateikti minėtų specialistų sąrašą.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net