respublika.lt

Nebūtinai „dulke vėl pavirsi…“nuotraukos (6)

2019 kovo mėn. 18 d. 07:58:11
Milda KUNSKAITĖ

1924 m. sausio 21 dieną Sovietų Sąjungos įkūrėjas, bolševikų partijos lyderis Vladimiras Uljanovas, žinomas Lenino slapyvardžiu, eidamas 54 metus po ilgos ligos mirė Gorkose netoli Maskvos. Jau kitą dieną V.Uljanovo kūnas buvo balzamuotas ir iki šiol guli specialiai įkurtame mauzoliejuje. Beje, Leninas yra ne vienas toks: visame pasaulyje yra nemažai analogiškai balzamuotų kūnų.

 

Tiesa, V.Uljanovo kūną iš pradžių buvo planuojama išlaikyti tik keletą dienų, iki laidotuvių, paskirtų sausio 27-ąją. Bet netrukus buvo priimtas naujas sprendimas - kūno išvis nelaidoti, o paguldyti sarkofage Raudonojoje aikštėje, kad „Iljičius fiziškai liktų su mumis ir kad jį galėtų matyti darbininkų masės“, tai yra paversti Sovietų Sąjungos žmonių, o paskui ir viso pasaulio garbinimo objektu. Jau sausio 27-ąją Raudonojoje aikštėje pasirodė pirmasis medinis mauzoliejus - mažas, ankštas ir neišvaizdus. Tų pačių metų pavasarį, kai Lenino kūnas buvo balzamuojamas iš naujo - šįkart ne laikinai, o nuolatiniam saugojimui - pirmąjį mauzoliejų pakeitė antrasis, taip pat medinis, bet įspūdingesnis. Jame vado kūnas gulėjo iki 1929 m., kai buvo pradėtas statyti dabartinis, granitinis mauzoliejus. Kūnas „persikraustė“ į naujas patalpas 1930 m. rudenį. Jis ten yra laikomas (išskyrus 4 metų komandiruotę-evakuaciją į Tiumenę 1941-1945 m.) jau beveik 90 metų.

Senos tradicijos

Lenino mauzoliejuje buvo laikomasi dviejų mirusiojo atminties įamžinimo tradicijų, žinomų nuo gilios senovės - kūną apsaugoti nuo natūralaus dūlėjimo ir jį patalpinti į išsiskiriantį, virš žemės iškilusį statinį. Iš esmės mauzoliejus ir yra statinys, skirtas mirusiems laidoti ne žemėje, o virš jos paviršiaus. Tokio statinio pavadinimas kilo iš IV a. pr. m. e. valdžiusio Karijos karaliaus Mausolo vardo; jo našlė karalienė Artemisija jam pastatė paminklą Halikarnase, ir jis tapo vienu iš senojo pasaulio stebuklų. Bet ir iki to laiko įvairių kultūrų atstovai sėkmingai statė iškilius antkapinius paminklus, o Egipto piramidės - tik vienas, žinomiausias pavyzdys. Įdomu, kad ši tradicija gyvuoja iki šiol, o antžeminių kapaviečių statytojai vadovaujasi ne tik garbėtroška ir noru būti visiems matomu net po mirties, bet ir grynais praktiniais sumetimais: mauzoliejais naudojamasi, kai dėl kokių nors priežasčių velionius palaidoti žemėje yra neįmanoma, pavyzdžiui, jeigu žemė yra pernelyg akmenuota arba klampi, arba jos tiesiog nepakanka. Štai Naujajame Orleane ir kituose Luizianos miestuose ir gyvenvietėse, kur dirva yra grimzli, ir šiandien yra populiarios antžeminės laidojimo vietos, savotiški mini mauzoliejai, dažniausia šeimyniniai.

Ir kam tai atėjo į galvą?

Reikia pasakyti, kad ir dabartiniu požiūriu ekstravagantiška idėja eksponuoti specialiai balzamuotą velionio kūną 1924-aisiais nebuvo nauja. Pirmuosius bandymus specialiai mumifikuoti negyvus kūnus darė jau činčoro kultūros, gyvavusios Pietų Amerikos Ramiojo vandenyno pakrantėje ne mažiau kaip prieš 9000 metų, atstovai. Garsūs mirusiųjų kūnų išlaikymo specialistai jau 3 tūkstantmetyje prieš Kristų buvo egiptiečiai. Balzamavimo ir mumifikavimo technikos taip pat vystėsi Centrinėje ir Pietų Amerikoje, Kinijoje ir Tibete, dabartinės Nigerijos teritorijoje. Tačiau, kiek žinoma, konservuoti negyvėliai ten nebūdavo dešimtmečiams išstatomi visuotinei apžiūrai. Kitas dalykas, kai kūnas būdavo balzamuojamas trumpam laikui, kad visi norintys galėtų su velioniu atsisveikinti arba jį būtų galima nugabenti nuo ten, kur jis mirė, iki laidojimo vietos. Taip daroma ir šiandien.

Britų admirolas H.Nelsonas žuvo 1805 m. spalį per Trafalgaro mūšį, vykusį Gibraltaro apylinkėse, o palaidotas buvo tik 1806 m. sausį Londone. Visą tą laiką jo kūnas turėjo išlikti geros būklės, o paskui dar ir atlaikyti atsisveikinimo ceremoniją ir pamaldas Šv.Pauliaus katedroje. Todėl admirolo kūnas buvo gabenamas statinėje su brendžiu, sumaišytu su kamparu ir kvapiaisiais sakais. Rezultatas buvo neblogas: kaip tvirtino mačiusieji, iki laidotuvių jo kūnas išliko lankstus ir nepakitęs.

Balzamavimu mokslo tikslais, kad būtų galima tyrinėti žmogaus kūno sandarą, žmonės užsiiminėjo jau viduramžiais. Ir tik XVIII-XIX a. apžiūrinėti viešai eksponuojamus negyvėlius tapo mūsų požiūriu keistoka pramoga. Tiesa, atsižvelgiant į tai, kad ne menkesnė pramoga tada buvo ir viešos egzekucijos bei „išsigimėlių cirkai“, tuo gal ir neverta stebėtis.

Iki šiol neblogai išsilaikęs rusų chirurgo ir mokslininko N.Pirogovo, mirusio 1881 m., kūnas yra laikomas cerkvės-nekropolio pusrūsyje Vinicoje (Ukraina). Mokslininko kūnas buvo balzamuotas ir paguldytas stikliniame karste (beje, kambario temperatūroje, nedalyvaujant specialistų komandai kaip Lenino atveju), gavus stačiatikių bažnyčios hierarchų leidimą, kurie, atsižvelgdami į N.Pirogovo, pavyzdingo krikščionio ir pasaulinio garso mokslininko nuopelnus, nutarė neatiduoti jo kūno žemei, o palikti jį nedūlantį, „kad mokiniai ir taurių, Dievui malonių N.Pirogovo darbų tęsėjai galėtų matyti jo šviesų veidą“.

O štai makabriška mada mauzoliejuose ilgus metus laikyti balzamuotus vadų kūnus prasidėjo būtent nuo V.Uljanovo-Lenino.

Vadai, generalisimai, prezidentai

Po Iljičiaus į mauzoliejų Podolske (Odesos sritis) buvo patalpintas sovietų bolševikų veikėjas G.Kotovskis, o paskui juo „pasekė“ ir kiti: 1949 m. mauzoliejus buvo įrengtas Bulgarijos vadovui G.Dimitrovui, 1952 m. - Mongolijos komunistiniam diktatoriui K.Čoibalsanui (tiesa, jis mauzoliejumi dalijosi su Mongolijos respublikos įkūrėju D.Suchė Batoru, o jų kūnai buvo saugomi užmūrytuose sarkofaguose). 1953 m. prie Lenino Raudonojoje aikštėje buvo paguldytas J.Stalinas, tais pačiais metais publika gavo galimybę matyti Čekoslovakijos prezidento K.Gotvaldo (C.Gottwald) kūną - jis susirgo per J.Stalino laidotuves ir netrukus mirė. 1969 m. mirė komunistinio Vietnamo lyderis Ho Ši Minas, 1976 m. - Kinijos Liaudies Respublikos pirmininkas Mao Dzedunas, po trejų metų - pirmasis nepriklausomos Angolos prezidentas ir socializmo statytojas Agostinas Netas (Agostinho Neto). Visi jie buvo balzamuoti ir atsidūrė mauzoliejuose. A.Neto memorialinis kompleksas, kurį sudaro parkas ir mauzoliejus su aukštesne kaip 100 m stela, beveik tris dešimtmečius kariavusiai šaliai atsiėjo apie 40 mln. dolerių. Pagaliau 1994 m. prie šio „klubo“ prisijungė amžinasis Šiaurės Korėjos prezidentas Kim Ir Senas, o 2012 m. šalia jo Saulės rūmuose atgulė jo sūnus, taip pat generalisimas Kim Čen Iras.

Nedaugelis iš išvardintų vadų ilgai ilsėjosi jiems įrengtose kapavietėse. Štai K.Gotvaldas, pradėjus kritikuoti asmenybės kultą, 1962 m. buvo palaidotas (o dar todėl, kad jo kūnas buvo nekokybiškai balzamuotas ir ėmė gesti), metais anksčiau prie Kremliaus sienos buvo palaidotas J.Stalinas, o G.Dimitrovo, K.Čoibalsano, A.Neto kūnai buvo palaidoti žlugus komunizmui, dauguma mauzoliejų buvo nugriauti. Be Lenino, savo mauzoliejuose šiandien guli Mao Dzedunas, Ho Ši Minas ir abu Kimai.

Įdomu, kad balzamavimo procedūra buvo atliekama ne tik komunistiniams tautų vadams, bet ir kitokiems nusipelniusiems politikams. Nuo 1953 m. uždarame sarkofage Ankaros mauzoliejuje saugomas Turkijos respublikos įkūrėjo Mustafos Kemalio Atatiurko, mirusio 1938 m., kūnas. Balzamuotas ir Kinijos prezidento Čang Kai ši kūnas. Taip pat buvo balzamuoti, bet vėliau palaidoti ilgamečio Filipinų prezidento Ferdinando Markoso ir Argentinos pirmosios ponios Evos Peron kūnai.

Atskirai reikia paminėti Romos popiežius, kurie nuo seno būdavo balzamuojami, kad kūnai geriau išsilaikytų per ilgas atsisveikinimo ceremonijas, o paskui laidojami Vatikano teritorijoje. Bet ne visi galėdavo ramiai ilsėtis. Pavyzdžiui, popiežius Jonas XXIII, miręs 1963 m., pagal Vatikano paprotį buvo balzamuotas ir palaidotas, bet 2001 m. vėl iškeltas. Mat jis buvo paskelbtas šventuoju, ir jo kūnas buvo išstatytas Šv.Petro bazilikoje, kad būtų galima jį pagerbti. Balzamavimo procedūra buvo atlikta taip kokybiškai, kad jo kūnas ir dabar atrodo taip, tarsi popiežius būtų miręs ne prieš pusę šimto metų, o prieš porą valandų.

Maža mergaitė keistoje kompanijoje

Kapucinų katakombose Palerme (Sicilija) yra nedidelis stiklinis karstas, kuriame guli balzamuotas dvejų metų sukakties nesulaukusios Rozalijos Lombardo kūnas. Ji mirė nuo plaučių uždegimo 1920 m. gruodį. Vaiko tėvo niekas negalėjo paguosti, ir jis kreipėsi į Alfredą Salafiją (Alfredo Salafia), garsų visoje Italijoje ir pasaulyje balzamuotoją. Šis užkonservavo Rozalijos kūną taip sėkmingai, kad šis aštuonias dešimtis metų Šv.Rozalijos koplyčioje gulėjo beveik nepasikeitęs. Liudytojų teigimu, mergaitė atrodė lyg ką tik užmigusi ir tuoj tuoj atsimerks. Ir tik šio amžiaus pradžioje atsirado pirmųjų irimo požymių, nors kūnelis ir šiandien nėra palaidotas, guli kapsulėje su azotu ir yra perkeltas į sausesnę ir tamsesnę vietą.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (6)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SUŽIBĖJO: sekmadienį Norvegijoje finišavo penktasis pasaulio ralio-kroso čempionato etapas, kuriame privati lietuviška komanda „ESmotorsport-LabasGas" šiemet pirmą kartą pateko į finalą ir parodė kaip stipriai yra pasiruošusi šiam čempionatui.
  • PARDAVĖ: nuo 2019 m. pradžios Vokietijos valdžia Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai, kariaujančiai Jemene, pardavė ginkluotės už daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
 Folk Band

Ar valstybės lėšomis studijavę studentai turėtų atidirbti Lietuvai?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate Seime pristatytą iniciatyvą kiekvienam naujagimiui skirti kūdikio kraitelį?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+15 +17 C

 +15 +17 C

 

 +12  +13 C

+22 +23 C

 +19 +23 C

 

 +23  +25 C

 2-3 m/s

 2-4 m/s

 

 3-4 m/s

 

USD - 1.1265 PLN - 4.2534
RUB - 72.3880 CHF - 4.2534
GBP - 0.8909 NOK - 9.7728
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis