respublika.lt

Kaip naciai ieškojo Šambalos (8)

2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 08:25:11
Milda KUNSKAITĖ

Slaptos SS ekspedicijų medžiagos, tiek patekusios į rankas antihitlerinės koalicijos sąjungininkams kaip karo trofėjai, tiek ir toliau saugomos Vokietijoje, iki šiol yra už septynių užraktų. Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir JAV vyriausybės paskelbė, kad slaptus dosjė bus galima atverti tik ... 2044 metais, tai yra, praėjus 100 metų po ekspedicijų!

 

K.Haushoferio Tibeto paslaptys

Trečiojo Reicho vadai neatsitiktinai skyrė didelį dėmesį Rytų okultinių praktikų tyrinėjimams. Adolfas Hitleris (Adolf Hitler) ir jo artimiausias bendramintis Rudolfas Hesas (Rudolf Hess) save vadino Miuncheno universiteto profesoriaus Karlo Haushoferio (Karl Haushofer) mokiniais. Tai buvo neeilinė asmenybė. XX a. pradžioje jis tapo Vokietijos karo atašė Japonijoje. Ten K.Haushoferis įstojo į paslaptingiausią Rytų organizaciją - „Žaliojo Drakono“ ordiną, paskui buvo specialiai ruošiamas Tibeto sostinės Lasos vienuolynuose. Pirmojo pasaulinio karo metais K.Haushoferis greitai padarė karinę karjerą, tapęs vienu jauniausių vermachto generolų. Planuojant ir analizuojant karines operacijas, jo kolegas stebino nuostabi sėkmės lydimo karininko savybė numatyti. Visi buvo įsitikinę, kad generolas turi aiškiaregystės dovaną ir kad tai yra Rytų okultinių praktikų mokymosi rezultatas. Būtent K.Haushoferis ne tik supažindino A.Hitlerį ir R.Hesą su mistinėmis paslaptimis, bet ir vėliau naciams atvėrė duris giliuose Himalajų tarpekliuose įsikūrusių senovinės bono religijos (išvertus reiškia „Juodasis kelias“) vienuolynų, į kuriuos daugybę šimtmečių europiečiai nebuvo įleidžiami.

Daugiausia dėl K.Haushoferio įtakos į SS „juodojo ordino“ praktiką buvo įdiegti Tibeto okultiniai ritualai, pirmiausia, susiję su psichofizinių treniruočių pagal Tibeto jogos sistemą technika. Nacių simbolika, įskaitant svastiką, į A.Hitlerio Vokietiją taip pat atkeliavo iš Tibeto. K.Haushoferis 1904-1912 m. ne kartą lankėsi Lasoje, ieškodamas Europos mokslininkams nežinomų senovinių rankraščių su ezoteriniais tekstais okultinės kosmogenezės tema. Būtent šios išvykos tapo būsimųjų H.Himlerio (H.Himmler) organizuotų ekspedicijų į Himalajus pagrindu. Tuo pačiu metu kai kuriuose budistų vienuolynuose, ypač bono vienuolynuose, buvo sumanyta savo tikslais išnaudoti Vakarų politikus

Tvirtėja mistiniai ryšiai

3-ojo dešimtmečio pradžioje Berlyne pasirodė keistas Tibeto vienuolis, pramintas žmogumi su žaliomis pirštinėmis. Tas indas tris kartus stebėtinai tiksliai per spaudą visuomenę iš anksto supažindino su nacių deputatais, kurie per rinkimus pateks į Reichstagą. Jis išgarsėjo aukštuosiuose nacių sluoksniuose ir reguliariai susitikdavo su A.Hitleriu. Buvo kalbama, kad magas iš Rytų turi raktus, atrakinančius Agarti karalystės (slaptas centras Himalajuose, „Aukščiausiųjų nežinomųjų“ žemėje tvirtovė ir astralinis ryšio su nežemiškomis jėgomis langas) duris. Vėliau, kai naciai atėjo į valdžią, A.Hitleris ir H.Himleris nežengdavo nė vieno rimto politinio arba karinio žingsnio, nepasikonsultavę su Tibeto astrologu. 1926 m. Berlyne ir Miunchene atsirado boną išpažįstančių tibetiečių ir indų kolonijų, o Tibete buvo įkurta „Žaliųjų brolių“ draugija, gimininga okultinei draugijai „Thule“ Vokietijoje. Naciai užmezgė kuo glaudžiausius ryšius ir su Tibeto lamomis. A.Hitleris tikėjosi, kad aukštesnės jėgos jam padės vykdyti mistinę misiją. Bono ir fašizmo sąjunga pasirodė esanti tokia glaudi, kad tūkstančiai Tibeto lamų savanoriškai pasišovė padėti kurstyti blėstančią nacistinio Reicho ugnį, kad sustabdytų sovietų kariuomenės žygį į Berlyną.

SS šturmuoja Himalajus

Apie daugumą ekspedicijų, vadovaujamų SS karininkų ir fiurerio įsakymu išvykusių į Himalajus ir Tibetą, yra žinoma, ir yra gana išsamių ataskaitų apie jų rezultatus. Išimtis - pirmoji ekspedicija, apie kurią mažai kas žino.

Viskas prasidėjo nuo to, kad SS narys Vilhelmas Bajeris (Wilhelm Bayer) užverbavo naują agentą - vidutinio amžiaus indą, gavusį slapyvardį Radža. Tas indas pasakojo apie mažytį ir paslaptingą Kulu slėnį, esantį tarp amžinųjų akmenynų maždaug 4000 m aukštyje virš jūros lygio. Ten, pasak jo, buvo unikali šventykla, skirta vienam hinduistų dievų. Pasakojo jis ir apie paslaptingą požeminį miestą, paslėptą Kulu slėnyje, įėjimas į kurį yra užkeiktas. Slėnio gyventojai dažnai girdėdavo triukšmą, sklindantį iš po žemės, bandydavo patekti į paslaptingą miestą, bet tai niekam nepavyko. Vienoje iš slėnio šventyklų saugoma šventoji knyga, kurioje galima rasti atsakymą į klausimą apie gyvybės Žemėje atsiradimą.

1930 m. pabaigoje, dar prieš naciams ateinant į valdžią, į Himalajus, į paslaptingą Kulu slėnį išvyko 5 žmonių ekspedicija, tarp kurių buvo Radža ir Vilhelmas Bajeris. Ji grįžo į Vokietiją tik 1934 m. pabaigoje. Požeminio miesto jie nerado, bet V.Bajeris parsivežė labai seną rankraštį sanskrito kalba. Rankraštyje buvo žinių apie Žemės istoriją. Jame buvo aiškinama, kad 20-30 tūkst. metų pr.m.e. į mūsų planetą atvyko ateiviai iš kitos žvaigždžių sistemos. Jie dirbtinai sukūrė naują gyvybės rūšį - humanoidinę būtybę, tikslingai mutacijai panaudoję Žemėje gyvenusius gyvūnus ir sukūrę naujai būtybei sąlygas savarankiškam intelektiniam ir socialiniam vystymuisi. Tame pačiame rankraštyje buvo informacijos apie kai kurias technines skraidomųjų aparatų, kuriuos ateiviai naudojo judėdami Žemėje, ypatybes. Daugelio tyrinėtojų nuomone informaciją, buvusią rankraštyje, Trečiasis Reichas naudojo kurdamas disko formos skraidomuosius aparatus, gerokai aplenkusius XX a. konstruktorių idėjas. Vokietijai patyrus pralaimėjimą, jų brėžiniai ir modeliai buvo sunaikinti. Bet išliko keletas keistų diskų su kabinomis nuotraukų. Jei ne svastika ant aparato šono, per metrą nuo žemės paviršiaus kybančio šalia grupės fašistų karininkų, jis visai galėtų būti palaikytas NSO. Geriausiomis savybėmis pasižymėjo skraidomasis aparatas „F 7“ - 21 m skersmens disko formos. 1944 m. gegužės 17 d. jis buvo pastatytas ir atliko savo pirmąjį skrydį. Iš konstruktorių raporto, adresuoto asmeniškai A.Hitleriui, žinoma, kad jo kilimo greitis buvo didesnis kaip 800 m/sek., o horizontalus greitis siekė apie 2200 km/val. Manoma, kad jeigu Trečiasis Reichas būtų spėjęs pradėti masinę tokių „skraidančių lėkščių“ gamybą, jos būtų dangų virš Vokietijos greitai išvaliusios nuo priešo lėktuvų.

Antroji Reicho ekspedicija

Daugiau žinoma apie kitą ekspediciją į Himalajus, įvykusią 1931 m. Jos tikslas buvo Nepalo vienuolynai neprieinamuose kalnų slėniuose. Jai vadovavo Hugas Veiholdas (Hugo Weichhold). Bet, keldamasis per vieną kalnų upę, jis susilaužė koją, ir vadovavimą perėmė patyręs alpinistas, jau lankęsis Rytų Tibete, SS šturmbanfiureris Ernstas Šeferis (Ernst Schaefer). Nežiūrint visų kelionės sunkumų bei kinų, tuo metu jau okupavusių Nepalą, trukdymo, jam pavyko sėkmingai užbaigti ekspediciją. Šambala, tiesa, nebuvo rasta, bet į Vokietiją buvo atgabenta daugybė senų rankraščių, Europoje nežinomų žvėrių iškamšų ir augalų kolekcijų. Šio rinkinio perlas buvo XVII a. rankraštis „Šambalos kelias“. Jame pateikiamas sąrašas šventųjų vietų, kurias reikia pereiti, norint pasiekti legendinę šalį. Nors daugelis pavadinimų per tiek laiko pasikeitė, maršrutas buvo aiškus.

Vėlesnės ekspedicijos

Joms vadovavo SS šturmbanfiureris E.Šeferis. Ataskaitas apie jų rezultatus jis siuntė tiesiai H.Himleriui ir iš jo gaudavo tolesnių užduočių instrukcijas. Ypač įdomių rezultatų buvo gauta per 1938-ųjų ekspediciją. Buvo aplankyta ne tik dauguma vienuolynų, nurodytų „Šambalos kelyje“, bet ir nufilmuoti slapti budistų ritualai. Ekspedicijos dalyviai apsilankė ir šventajame Kančendžangos kalne. Pagal seną legendą, neprieinamame kalnų slėnyje, esančiame jo papėdėje, yra vienas iš įėjimų į požeminį pasaulį. Iš ten plūstančios energijos srautas yra toks stiprus, kad kiekvieno, kas apsilankys slėnyje, naujų įsikūnijimų ratas sustoja ir žmogus tampa nemirtingas. Vokiečių apsilankymo šventajame slėnyje rezultatai - nežinomi.

Paskutinė ekspedicija

Netrukus po to, kai vokiečių armija buvo apsupta prie Stalingrado, ir po vermachto divizijų sutriuškinimo Afrikoje H.Himleris aplankė A.Hitlerį ir jie akis į akį kalbėjosi apie 6 valandas. Tik 1990 m. pasirodė publikacija, kuri atskleidė, kad H.Himleris pasiūlė skubiai išsiųsti į Tibetą patyrusių alpinistų - SS karininkų - būrį, jog jie surastų Šambalą. Projekte, perduotame fiureriui, buvo žemėlapis, sudarytas remiantis ankstesnių ekspedicijų rezultatais, kuriame buvo nurodyta apytikrė Šambalos vieta. H.Himleris įtikino A.Hitlerį, kad padedant paslaptingiems, visagaliams Šambalos gyventojams istoriją galima pasukti atgal ir pasiekti pergalę.

1943 m. sausį griežčiausio slaptumo sąlygomis iš Berlyno į Tibetą išvyko 5 žmonės, vadovaujami profesionalaus alpinisto iš Austrijos Heinricho Harerio (Heinrich Harrer) ir H.Himlerio patikėtinio Pėterio Aufšnaiterio (Peter Aufschnaiter). Tačiau jau gegužę visa kompanija buvo areštuota britų valdomoje Indijoje ir pasodinta į kalėjimą. Juk anglai, kaip ir rusai, ieškojo kelio į Rytų paslaptis.

H.Hareris per metus keturiskart bandė pabėgti. Jį pagaudavo ir grąžindavo atgal, o po to kaskart sugriežtindavo režimą visiems kaliniams. Bet draugams padedant jam pagaliau pavyko pasprukti. H.Hareris, ieškodamas Šambalos, net 5 metus klaidžiojo po Tibetą ir tik atsitiktinai iš kalnuose sutikto prekeivio indo sužinojo, kad Vokietija kapituliavo ir karas baigėsi. 1948 m. H.Hareris atvyko į Lasą. Po trejų metų, praleistų šalia Dalai Lamos, jis 1951 m. grįžo į Austriją su didžiuliu archyvu. Bet mokslininkams nepavyko su juo susipažinti: archyvą iškart konfiskavo britų specialiosios tarnybos. Vėliau alpinistas išleido prisiminimų knygą „Septyneri metai Tibete“, išgarsėjusią tik po daugybės metų, kai pagal ją buvo sukurtas filmas su Holivudo žvaigžde Bredu Pitu (Brad Pitt). H.Hareris mirė oficialiai neprisipažinęs, kad į Tibetą jį pasiuntė H.Himleris.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (8)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ORO UŽTERŠTUMAS: Penktadienį oro užterštumui viršijant nustatytas normas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veikla lauke neorganizuojama ir mokinių kūno kultūros pratybos negali vykti lauke.
  • KIM ČEN UNAS: Šiaurės Korėjos vadovas Kim Čen Unas penktadienį išvyko iš Vladivostoko miesto, kuriame ketvirtadienį įvyko pirmasis susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu; abu vadovai susitarė siekti glaudesnių santykių tarp Maskvos ir Pchenjano.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
baneris Big Daddy Wilson

Ar pritariate šiuo metu vykdomai miškų reformai?

balsuoti rezultatai

Ar po teroro aktų Šri Lankoje planuojate atostogas egzotinėse šalyse?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +11  +13 C

   +10   +14 C

 

 +11   +13 C

+24 +25 C

 +26  +28 C

 

+14   +18 C

0-4 m/s

 0-3 m/s

 

 0-5 m/s

 

USD - 1.1123 PLN - 4.2950
RUB - 72.2100 CHF - 1.1368
GBP - 0.8644 NOK - 9.6638
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis