respublika.lt
LRDT LYRAS

J.Petrauskienė: metas nukarūnuoti brandos egzaminus (2)

2018 rugpjūčio mėn. 31 d. 11:57:06
Ieva Urbonaitė-Vainienė, Elta

Pristatydama 2018-2019 mokslo metų naujienas švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pabrėžė, kad metas nukarūnuoti brandos egzaminus.

 

„Metas nukarūnuoti valstybinius brandos egzaminus, bet tai nereiškia, kad atsisakoma gero įrankio palyginti savo žinias su kitų Lietuvos mokyklų abiturientų rezultatais. Vis dėlto individuali pažanga ir pastangos taip pat turi būti vertinamos, ir tai veikia daugelyje šalių“, - pabrėžė J. Petrauskienė.

Ministrės teigimu, sparčiai ruošiamasi kaupiamojo balo ir vertinimo įvedimui, kurio tikslas - atsižvelgti į individualią mokinio pažangą. Kaupiamasis balas galutinai bus įvestas per dvejus metus.

Taip pat abiturientams bus sudaroma galimybė anksčiau apsispręsti dėl brandos egzaminų, jei anksčiau galėjo apsispręsti iki vasario, likus labai nedaug laiko iki jų, šiais mokslo metais siūloma, kad jau rugsėjį abiturientai deklaruotų, kokius brandos egzaminus ruošis laikyti.

„Atidžiai analizuojame dabartinę brandos egzaminų sistemą, matome iššūkių, todėl inicijuojame pokyčius, kuriems ruošiamės“, - sakė J. Petrauskienė.

Pasak ministrės, siekiant kokybiškesnio brandos darbų vertinimo palengva žengiamas žingsnis nuotolinio, internetinio brandos egzaminų vertinimo link.

„Jau šiemet informacinių technologijų ir fizikos egzaminai vyko elektroninėje erdvėje“, - priminė ministrė, pridurdama, kad šiemet elektroninėje erdvėje bus vertinamos ir anglų kalbos, biologijos, chemijos ir galbūt dalis lietuvių kalbos egzamino darbų“, - sakė ministrė.

Naujais mokslo metais švietimo bendruomenei ministrė linkėjo šviesos ir priminė, kad rezultatai pasiekiami tik įdedant pastangų bei pasitikint vieni kitais.

Fizika, chemija ir biologija bus pradėtos mokyti integruotai

Nedžiuginančius gamtos mokslų - fizikos, chemijos, biologijos - pasiekimus 5-8 klasėse švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė vadina papildomo dėmesio reikalaujančia problema. Jai spręsti nuo šių mokslo metų 79 mokyklose paradedamas integruotas gamtamokslinis ugdymas, 533 mokyklas pasieks moderni įranga ir priemonės.

Penktadienį pristatydama 2018-2019 mokslo metų naujoves, J. Petrauskienė sakė, kad pernai 19 mokyklų 5-8 klasėse išbandyta integralaus gamtamokslinio ugdymo programa nuo šio rugsėjo aprėps 79 mokyklas.

„Dirbant pagal šią programą gamtos mokslai neskaidomi į atskirus fizikos, chemijos, biologijos dalykus. Šių dalykų mokytojai kartu planuoja veiklas ir padeda vienas kitam jas įgyvendinti“, - sakė ministrė.

Taip pat tęsiamas mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis. Pasak J. Petrauskienės, 533 mokyklas pasieks laboratorinė įranga, skirta gamtamoksliniam ugdymui.

„533 mokyklų 5-8 klasėms už daugiau nei 2 mln. eurų jau nupirktos ir 2019 m. pradžioje pasieks fizikos, chemijos, biologijos ir technologijų mokymo priemonės. 2019 metais dar apie 200 mokyklų, turinčių daugiausiai mokinių, bus perkamos papildomos mokymo priemonės“, - sakė J. Petrauskienė, pridurdama, kad šioje srityje buvo labai didelis atsilikimas, kurį pradėta mažinti.

Švietimo ir mokslo ministerija pristatė, kas naujo bus 2018-2019 mokslo metais

Mokslo ir žinių dienos išvakarėse pristatydama 2018-2019 metų švietimo naujoves, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pradėjo nuo atnaujinamų bendrojo ugdymo programų.

Naujas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių rengime dalyvaus ir Europos bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos (EBPO) ekspertai, numatoma išbandyti 2020 metais.

Nauji mokslo metai prasidės dviem bandomaisiais projektais mokyklose IT raštingumui stiprinti ir plačiau integruoti gamtamokslį ugdymą.

Maždaug 30 mln. eurų didinamas finansavimas mokykloms su nauja mokyklų finansavimo metodika, etatiniu modeliu ir „kokybės krepšeliu„; startuoja 40 visos dienos mokyklų, kuriose priešmokyklinukai ir pradinukai bus užimti ir ugdomi visą darbo dieną; planuojami egzaminų pokyčiai ankstinant jų pasirinkimą, rengiamasi įvesti kaupiamąjį balą ir vertinimą.

„Švietime iššūkių daug, juos analizuojame, ir šiais metais startuojančios naujovės tikslingai nukreiptos į tų iššūkių sprendimą - tiek STEAM centrų laboratorijos, integruotas ugdymas, tiek pedagogų rengimas, profesinis augimas ir jų darbo apmokėjimas, tiek visapusio ugdymo iššūkiai - kultūros pasas, visos dienos mokykla. Didžiulis iššūkis - visiems sutelkti pastangas įgyvendinant būtinus pokyčius, mažinant švietimo atskirtį ir stiprinant jo kokybę. Tai ilgas, sudėtingas procesas, bet neabejotinai duodantis prasmingiausią rezultatą - gerą išsilavinimą, gerą mokyklą“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

Pradedamas bendrųjų ugdymo programų atnaujinimas. Bus sudarytos darbo grupės, į kurias įeis ir EBPO ekspertai, jie padės rengti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jas numatoma išbandyti 2020 m.

Praėjusiais mokslo metais 19 mokyklų 5-8 kl. išbandyta integralaus gamtamokslinio ugdymo programa nuo šio rugsėjo aprėps 79 mokyklas. Dirbant pagal šią programą gamtos mokslai neskaidomi į atskirus fizikos, chemijos, biologijos dalykus, šių dalykų mokytojai kartu planuoja veiklas ir padeda vienas kitam jas įgyvendinti.

Stiprinamas informacinis raštingumas - projektas „Informatika pradiniame ugdyme“, pernai išbandytas 10 mokyklų, šiemet aprėps jau 100.

Tęsiamas mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis. 533 mokyklų 5-8 klasėms už daugiau nei 2 mln. eurų jau nupirktos ir 2019 m. pradžioje pasieks fizikos, chemijos, biologijos ir technologijų mokymo priemonės. 2019 m. dar apie 200 mokyklų, turinčių daugiausia mokinių, bus perkamos papildomos mokymo priemonės.

Pradėta mokytojų rengimo pertvarka. Rugsėjį pradeda veikti 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Atidarytos 6 naujos pedagogų rengimo programos.

Taip pat nuo rugsėjo ŠMM finansuos 428 pedagogų, norinčių mokyti antro dalyko, studijas. Jie atrinkti į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose, kuriose galės įgyti papildomų dalykinių kompetencijų. Sudarytos galimybės įsigyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių. Šiemet ją įgis per 40 asmenų.

Finansavimas mokykloms šiais mokslo metais didėja maždaug 30 mln. eurų: įvedamam etatinio darbo apmokėjimo modeliui - 17,4 mln. eurų, naujai mokyklų finansavimo metodikai (kai dalis ugdymo lėšų skiriama pagal klasių skaičių ir jų dydį, dalis - pagal vienam mokiniui nustatytas normas) - 5,4 mln. eurų, mokinių pasiekimus gerinančiam „kokybės krepšeliui“ - apie 11 mln. eurų.

Nuo rugsėjo darbą pradės 40 visos dienos mokyklų. Jos nemokamai užims ir ugdys priešmokyklinukus ir pradinukus visą darbo dieną. Po pamokų mokiniai dalyvaus neformaliojo švietimo užsiėmimuose, projektuose, ruoš namų darbus, pailsės.

Nuo rugsėjo 1 dienos visiems pradinukams 4 mėnesiams bus skirta po 5 eurus, kad jie galėtų nemokamai lankyti į paso programą įtrauktus renginius. Nuo 2019 m. sausio 1 dienos vadinamuoju kultūros pasu galės naudotis jau visi mokiniai, kiekvienam mokiniui metams bus skirta 15 eurų.

10-yje savivaldybių steigiami STEAM centrai. 2018-2019 m. už 3 mln. eurų planuojama nupirkti priemonių, įrangos regioniniams STEAM centrams. STEAM centrai, pradėsiantys veikti 2020 m., sudarys sąlygas kokybiškesniam gamtamoksliniam ugdymui.

ŠMM ankstina egzaminų pasirinkimą: siūloma, kad abiturientai jau rugsėjį pasirinktų, kokius brandos egzaminus jie ketina laikyti. Ilginama brandos darbo rengimo trukmė: abiturientai brandos darbą galės pradėti rengti ne nuo sausio, o nuo spalio.

Nuo sausio bus pasiūlyta brandos darbą pasirinkti ir III gimnazijos klasės mokiniams, taigi jie galės brandos darbą rengti ilgiau nei metus. Elektroniniu nuotoliniu būdu, kad mokiniai anksčiau sulauktų rezultatų, bus vertinama daugiau egzaminų: ne tik fizika ir informacinės technologijos, bet ir užsienio kalbos (anglų), biologijos, chemijos, dalis lietuvių k. egzamino darbų.

Kaupimiasis balas ir vertinimas. Sparčiai ruošiamasi įvesti kaupiamąjį balą ir vertinimą, kad būtų atsižvelgiama į individualią mokinio pažangą. Kaupiamasis balas galutinai bus įvestas per 2 artimiausius metus.

Intensyvinamas lietuvių kalbos ugdymas tautinių mažumų mokyklose.

Tautinių mažumų mokyklų pradinio ugdymo mokytojai skatinami į atskirus mokomuosius dalykus labiau integruoti veiklas, susijusias su lietuvių kalbos mokymu. Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Visagino, Šalčininkų, Švenčionių, Vilniaus ir Klaipėdos regionuose dirbantiems mokytojams taip pat bus parengta metodinė medžiaga, surengti seminarai, kaip ugdyti lietuvių kalbos raštingumą daugiakalbėje aplinkoje.

Naujais mokslo metas mokinių sulauks 1115 bendrojo ugdymo mokyklų (2017 m. - 1125), dirbs panašiai tiek pat, kiek ir pernai, mokytojų - apie 33 tūkst. (2017 m. - 33 658), mokysis 323,6 tūkst. mokinių (2017 m. - 327 tūkst.), iš jų 29,5 tūkst. pirmokų (2017 m. - 30 126). Vilniaus miestas sulauks net 1000 pirmokų daugiau. Abiturientų, išankstiniais duomenimis, šalies mokyklose mokysis 23,6 tūkst. (2017 m. - 25 558).


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (2)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • UŽPUOLIMAS: grupė nežinomų ginkluotų žmonių Malio pietuose užpuolė automobilį, kuriuo važiavo JT misijos šioje šalyje (MINUSMA) atstovai; kaip sakoma misijos pranešime, žuvo trys taikdariai.
  • KELIŲ BŪKLĖ: vakarėjant šeštadieniui šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje dėl buvusio snygio pagrindinių kelių dangos daugiausia yra drėgnos, likusioje šalies dalyje - jos sausos; mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai daugiausia drėgni, tik šiaurės ir rytų Lietuvoje miškingose vietovėse jie yra provėžoti, vietomis padengti prispausto sniego sluoksniu, slidūs.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
LRDT LEDAS

Kaip vertinate procedūrų įdarbinant užsieniečius lengvinimą?

balsuoti rezultatai

Ar dėl duobių keliuose jums teko patirti automobilio gedimų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-9     -10 C

-1    -2 C

 

0 C

-1     -2 C

 1 C

 

+3    +5 C

2-5 m/s

3-4 m/s

 

 4-5 m/s

 

reklama
samba
reklama
Sveikata ir grožis