respublika.lt
 

A.Ramanausko-Vanago kūną padėjo atrasti dokumentai ir likę gyvi liudininkai - straipsnio komentarai:

 • nekreipkit dėmesio 2018 birželio mėn. 11 d. 09:44:35

  į tą stebėtoją, jo komentarai tai baltosios karštligės požymis. gert reikia
  mažiau.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 11 d. 08:14:47

  Linksmesnis nuotykis.Kaip tėvas atpažindavo stribus apsimetusius laisvės
  kovotojais.Mama padėdavo ant stalo maistą ir pripildavo dubenį vandens nusiplauti
  rankas,tėvas ištardavo žodį ,,rankas'',jei būdavo stribai,tai rankas pakeldavo,o
  laisvės gynėjai nusiprausdavo.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 11 d. 07:28:17

  Nesu isterikas.Neatsakysiu.Dirstelk į datą kurią parašei.Todėl dovanoju tau pora
  koloradų ir pozdravliaju ,,s dniom pobiedy''.

 • įdomu 2018 birželio mėn. 11 d. 00:37:31

  stebėtojas jau ir laisvės gynėju tapo.Panašu į naują anekdotą.

 • aklam atseit stebėtojui 2018 birželio mėn. 10 d. 21:55:55

  kokias čia nesąmones rašinėji, ponuli? neatsistebiu, visas dienas prie
  kompiuterio ir kad bent ką gero ar protingo parašytum. neišmanai nei istorijos,
  nei kino meno, nei aktorių, kokio velnio pats pezi atsisėdęs?

 • šį ,,didvyrį,žmonių naikintoją ,,tegul Dievas teis.Nes tik jo valioje kovoti su nusikaltėliais. 2018 birželio mėn. 10 d. 21:02:20

  1945.o5.o9.dieną Alytaus rajone,Balkasodžio km.buvo nužudyti du taikūs kaimo
  gyventojai.Šiuo laikotarpiu banditų vyriausiu vadu Nemunaičio apygardoje vadovavo
  A.Ramanauskas --Vanagas.Tais metais dar nebuvo nei stribų ,nei rusų garnizonų su
  kareiviais.Šis atvejis klastingai aprašytas Pergalės,ar Nemuno žurnale
  meluojant,kad tai buvo tarybiniai aktyvistai,naudojantis Vanago
  dienoraščiu.lygtai1994buvo išspausdinta.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 21:01:06

  Sutinku,galiu netiksliai įvardinti iš atminties aktorius ir datas.O pakartotinas
  filmo demonstravinas tikrai buvo , daugu nei pusę iškarpius,kad girti stribai
  taptų ,,liaudies gynėjais''.

 • dėl filmo 2018 birželio mėn. 10 d. 20:05:37

  ir Mainelytė Žalakevičiaus filme nevaidino.

 • Reziume 2018 birželio mėn. 10 d. 20:04:11

  Kaip įkyrėjo ta nuolatinė, kvaila, melaginga ,,Stebėtojo" demagogija. Jis jau
  pats painiojasi tarp savo ,,faktų" ir išsigalvojimų. Vytauto Žalakevičiaus
  filmas ,,Niekas nenorėjo mirti" nuo 1966 m. buvo plačiai rodomas visoje Tarybų
  Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, pakartotinai ir dažnai kas keletą metų rodomas.
  Teko matyti šį filmą ne vieną kartą.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 19:52:42

  Dalelę tikros tiesos,kuo užsiiminėjo Lietuvos laisvės gynėjai,žingeidus
  jaunimas gali rasti Žalakevičiaus kino juostoje ,,Niekas nenorėjo mirti''.Deja ji
  gerokai apibarstyta sovietine propoganda.Sovietinėse respublikose visvien šis
  filmas nebuvo rodomas kinotetruose.Išimtis viena savaitė 2 Maskvos ir Lietuvos
  didžių miestų kinoteatruose.Ten aktoriai Banionis,Adomaitis,Mainelytė.Visi
  nuostabūs Lietuvos kinoartistai.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 19:06:02

  Kuo privalo užsiimti partizanai geriausiai žino Martynas iš kanapių.Kuo
  užsiimėdavome mes laisvės gynėjai atrodo žinau tik aš.

 • o 2018 birželio mėn. 10 d. 18:45:57

  "stebėtojas"šiuo metu labai užsiėmęs,derina savo atsakymus su konstitucija.DDD

 • Suvalkiotas 2018 birželio mėn. 10 d. 17:20:32

  Miškiniai, miško broliai, žaliūkai, o tikrumoje - banditai, naktimis žudę
  Lietuvos kaimo žmones.Sakosi kovoję prieš bolševikinius okupantus, bet kas gi
  jiems suteikė teisę be teismo žudyti net ištisas šeimas, nepasigailint nei
  vaikų, nei kūdikių? Tai paprasčiausias banditizmas, šiais laikais vadinamas
  terorizmu.Virkaujate, kad enkavedistai nukankino vyrą, brolį, o kaip verkti
  reikėjo giminaičiams radus visą šeimą iššaudytą naktį, kai nežinomas iki
  šiol išvesto naktį tėvo, brolio, vyro kapas... Geriau patylėkite ir paprašykite
  Dievo atleidimo , žinoma, jei tikite į jį.

 • to pasakykit 2018 birželio mėn. 10 d. 16:29:19

  klauskite ,,stebėtojo", jis viską žino.

 • pasakykit 2018 birželio mėn. 10 d. 11:30:34

  Kada bus atrasti JŲ nužudytų kūnai? Kažkodėl niekam tai nerūpi.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 19:59:29

  Pamenu,Laisvės gynėjai-kaimynai,aršiausiam kaimo stribui apatinius
  ,,smegenų''pusrutulius ištarkavo, atnešiau saują druskos užberti,kad geriau
  gytų.Skuodė per kaimą net mano šunys nepavijo.Bijojau kad kūdron
  neįšoktų,varlėms ant juoko.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 18:29:07

  Būdamas vaikas aršiausio,triochlineiką dieną po kaimą valkiojančio stribo sode
  radau ir paslėptą vokišką šmaiserį,kuriuo jis naktį gąsdindavo
  senutes,atimdavo paskutinį lašinių gabalėlį ,,perspėdavo''kad neitų balsuoti.

 • tam bukam stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 18:04:39

  nieko nereikia įrodinėti ir taip aišku, kas per fruktas esat.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 17:49:11

  Stribai plėšė ir dieną ir naktį.Tik persirenginėdavo ir trechlineiką
  pakeisdavo į šmaiserį.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 17:44:20

  Manai,diskutuosiu,įrodinėsiu ? Ne,ne tas tavo lygis.

 • Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 15:02:57

  nesikuklinkite, juk pats žinot, kad jūsų komentarai kvailiausi. ir kaip jums
  neatsibosta išvien pliurpti kvailystes?????????

 • Stribai plėšė dieną 2018 birželio mėn. 09 d. 13:44:16

  banditai naktį, pakaluskit žydokas buvo dabar taip liaupsinami partizanai, pasakys
  , kad baisūs žudikai ir žydšaudžiai, o kas juos į miškus pasiuntė , ar ne ,,
  garbingieji,, vakarai užu balos

 • stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 11:37:31

  Tu taip ir neatsakei, ką tavo "laisvės gynėjai" veikė miške, jeigu sakai, kad su
  armija jie nekovojo, traukinių nevartė, karinių operacijų nerengė, o tik
  gynėsi. Tai kam reikėjo lįsti į mišką? Tam, kad gintis?:) Gal, jeigu nebūtų
  sulindę, ir gintis nebūtų reikėję? A?

 • to Va 2018 birželio mėn. 09 d. 11:32:26

  Turiu tave papildyti. Ne Leninas nuvertė carą, o vadinamieji "demokratai",
  Laikinoji vyriausybė, kurie paėmė valdžią ir per pusmetį nuvarė Rusiją į
  visišką suirutę. Leninas ir bolševikai atėmė valdžią iš nesugebančių
  vadovauti , išgelbėjo Rusiją ir ją atstatė. Ne tik atstatė, bet ir aplenkė
  Rusijos imperiją. Carinė Rusija buvo 5-a ekonomika pasaulyje, o TSRS - 2-a. Noriu
  pasakyti, kad Lietuvoje normalios istorijos nebėra, tik kažkokia iškraipyta
  rusofobiška chrienologija. Todėl žmonės ir nebežino, nei kas buvo Leninas, nei
  kokie jo nuopelnai žmonijai. O nuopelnai - didžiuliai. Tuos nuopelnus mes jaučiame
  iki šiol. Visa socialinė politika - Rusijos bolševikinės revoliucijos pasekmė.

 • Va 2018 birželio mėn. 09 d. 11:07:10

  ir išlindo yla iš maišo-mūsų stebėtojas.Pritrūko argumentų ir perėjo į
  puolimą.Taip ir galvojau,kad atsargus mandagumas-kaukė.Ir dar Marksistinės
  teorijos pradininkai Marksas,gyveno Vokietijoje,tautybė -pasidomėk pats,jo
  pagalbininkas Engelsas gyveno Vokietijoje,tautybė-susirask pats,Leninas,tai
  Vladimiras Iljičius Uljanovas arba rusas nr1{taip pavadino pats save},o iš tiesų
  tautybė pagal motiną-susirask pats.Gyveno užsienyje{tremtyje},finansuojamas
  užsienio,suorganizavo revoliuciją,nuvertė carą,"Įgyvendino"marksistines
  idėjas-pasiskaityk pats.Praverstų pasiskaityti ir apie tarpukario Lietuvą iki
  1941m.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 10:43:34

  Raudonskūriai maro platintojai okupavo Lietuvą,silpniausius užkrėtė bolševizmo
  bacila,šviesuolius brutaliai išžudė.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 10:24:54

  Kvaíliausias krymnašo reziume.

 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 10:18:37

  nuo pavadinimo partizanai,perėjai prie laisvės gynėjai,Martinas
  šaunuolis,išaiškino,kas yra partizanas.

 • Reziume 2018 birželio mėn. 09 d. 09:46:54

  Labiausiai kritikos neatlaiko tendencingi Stebėtojo ir Pagaliau komentarai. Jie
  rašo nemąstydamai, lyg tikri sovietiniai propagandistai.

 • Pagaliau , 2018 birželio mėn. 09 d. 08:05:17

  o daug kam vis dar atrodo kitaip, nes rašinėja komentaruose daugiausiai tai stribų
  palikuonys arba Kremliaus mirūnai , užsilikę tankistai , ir priplūdę per
  visokias "statybas"mišrūnai" išanksčiau Kremliaus okupuotų Sibiro valstybėlių
  ir tautelių žmonės.Kadangi Stalino chebra (liet.Gauja)vykdė genocidą okupuotų
  valstybių kiršinimu vienas su kitomis vadindamos vienus ir kitus banditais,
  žydikasis metodas,patys savo miestus vadindavo tų vadovų vardais.Štai tokiais
  žvėrimis ir buvo užtvnidytos visos okupuotos jų šalys ,o šviesiausi protai buvo
  ištremti į negyvenamas Sibiro platybes tokiu būdu komunistams buvo atrištos
  rankos valdymui okupuotoms šalims , nesiskaitant su žmoniškumu, tai mišrūnų
  Lenino ir Stalino metodai.Kremlius taip ir laikėsi ant tų pamatų visada ir dabar ,
  o jūs supešdinti riekitės , tuo jie ir "galinigi",ir naudojasi.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASIRAŠĖ: krepšininkai broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai pasirašė sutartį su aukščiausioje Britanijos lygoje (BBL) rungtyniaujančiu Londono „Royals“ klubu.
 • LYGIOSIOS: Lietuvos futbolo A lygos 24-ojo turo rungtynės šeštadienį tarp Vilniaus „Riterių“ ir Vilniaus „Žalgirio“ baigėsi lygiosiomis 1:1 (1:1).
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Kaip manote, ar mažos mokyklos ugdo pašalpininkus?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate tai, kad Vilniuje stadionas „statomas“ jau 30 metų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+9 +11 C

 +0 +1 C

 

 -1 +2 C

+14 +16 C

+10 +12 C

 

 +11 +12 C

0-4 m/s

 0-3 m/s

 

0-2 m/s

 

USD - 1.1030 PLN - 4.3575
RUB - 70.3933 CHF - 1.0942
GBP - 0.8823 NOK - 9.9423
reklama
Ūkis