respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

Vito Tomkaus MEILĖ RASAI IR PUTINUInuotraukos (566)

2014 kovo mėn. 15 d. 11:00:00

Žaviuosi ir negaliu atsigrožėti konservatorių ryžtu sudėlioti visus savo oponentus į lentynėles.

Kadaise jie mane norėjo padėti į lentynėlę su užrašu „KGB“, bet po kruvinų Sausio įvykių Tauta pamatė, kas - su „Respublika“, o kas - su „KGB“. Kai „Respublika“ susikovė su žydų valdoma mafija, mane nesėkmingai bandė priskirti „antisemitams“. Tačiau tuometiniai Lietuvos prokurorai pasielgė taip pat „antisemitiškai“ ir sušaudė „Vilniaus brigados“ vadeivą. Nepavyko manęs įgrūsti ir į homofobų lentynėlę, nes visą ją kažkodėl užsiėmęs vienas Petras. (Ne tas, kuris Rytų „Saulę iš Vakarų parvežė“, o tas, kurį negirtą po prospektą apsvaigę iš laimės policininkai ant rankų nešiojo.)

Tuomet nusivylę konservatoriai kategoriškai uždraudė viešai minėti mano laikraštį. Iš pradžių apsidžiaugiau. Maniau, bus pakeisti Dešimt Dievo Įsakymų: „Netark Dievo ir „Respublikos“ vardo be reikalo.“ Tačiau konservatoriai neatpažįstamai pakeitė tik Konstituciją, o mane paliko nuošaly...

Būčiau išnykęs kaip koks referendūmas, jeigu ne šaunioji Rasa Juknevičienė, mano mylima Neužmirštuolė, kuriai, prisipažinsiu, esu seniai neabejingas... Turbūt ir ji man. Kitaip vargu ar būtų dėl manęs šitaip rizikavusi ir laužiusi partinę drausmę. Toks pasiaukojimas negali nejaudinti. Sunku patikėti, kad mano Raselė ne tik plačiai nuskambėjusią Odę apie „Respublikos“ grupės galią sukūrė, bet ir viešai - per pačią LRT radiją! - apie mūsų egzistenciją užsiminė.

Tiesa, apdairiai įvardino „Respublikos“ leidinius, kaip „antivakarietiškus, antieuropietiškus ir proputinistinius“, kuriuos būtina kuo greičiau uždaryti. Įtardamas, kad, negalėdama be manęs išgyventi, ji veikiausiai nori mane kažkur užsidaryti, nutariau atsišaukti ir geranoriškai prisipažinti, kad ji yra absoliučiai teisi, o aš esu absoliučiai proputiniškas. Nors labai noriu būti provakarietiškas, niekaip negaliu per save peržengti. Nors žinau, kad trūksta tiek nedaug: tereikia atsisakyti savo žemių, savo Konstitucijos, savo pinigų, savo tautos ir būčiau kaip visi Raselės kolegos. Vardan mūsų Meilės ir šviesios ateities (ES sudėtyje) gal ir ryžčiausi atsisakyti savo principų, bet labai bijau, kad po to man pradės kaišioti pasturgalin vaivorykštinę vėliavėlę - turėtų žiauriai skaudėti!

Ta proga konservatoriams gal jau būtų metas susimąstyti, kas kaltas, kad vis daugiau lietuvių, pirmeivių sąjūdiečių ir net signatarų, vis dažniau priskiriami „Rusijos agentams“?

...Prieš dvidešimt penkerius metus su mylimu profesoriumi kartu lipome „ant bačkos“ ir su patriotizmu deklaravome, kad Lietuva bus ori ir didi šalis. Prieš dešimtmetį mūsų idėją begėdiškai pasisavino Putinas ir kaip koks fiureris pareiškė, kad ir Rusija bus didinga šalis. Mes pirmieji Sąjūdžio mitinguose pradėjome skanduoti, kad Lietuvoje galios tik lietuvių kalba ir tik lietuviški įstatymai, o besarmatis Putinas mūsų patriotinius šūkius pavertė šovinistiniais lozungais rusams. Mes iš visos širdies savo tautiečiams prisiekinėjome atsisakyti nomenklatūrinių privilegijų, korupcijos ir biurokratizmo, o Putinas ir vėl mus klastingai nuplagijavo, išvaikydamas savo oligarchus ir inicijavęs bylas prieš stambius iždo grobstytojus. Mes pirmi pažadėjome gerbti laisvą Tautos valią ir nepasiduoti jokiems okupantams, o Putinas vėl mus aklai kopijuoja ir kaip pasiutęs šuo priešinasi visuotinei globalizacijai bei „amerikietiškai demokratijai“.

Viską, ką mes sugalvojame, Putinas tučtuojau įvykdo - ką su tokiu daryti?!

Net valstybės valdymo modelį nukopijavo iš mūsų, lietuvių: Putinas šeimininkauja valdžioje, pasikeisdamas su draugeliu Medvedevu, o pas mus valdžios vairą iš rankų į rankas it estafetę perduoda konservatoriai socialdemokratams ir atvirkščiai. Tas pats vairas - tik kitose rankose. Skirtingos partijos, o politika vieninga. Nukreipta prieš Laisvą žodį ir Tautos referendumus, lietuvybę ir suverenitetą, tradicines šeimas bei šeimos tradicijas, demografijos bei teritorijos vientisumą. Tautos balsas valdančiuosius pasiekia tik per rinkimus ir tik per raginimą pakelti atlyginimus. Ir tai - kiek kėlė, tik sau pasikėlė...

Tad ar verta stebėtis, kad tokį monarchinį modelį suskubo perimti ir Putinas, kuris kartais atrodo kaip slankiojantis iš paskos šešėlis: vos Lietuvoje demaskavau aferistą Sorošą, kuris skatino ištvirkavimą bei narkotikų vartojimą, tuojau pat Rusijoje išdraskė sorososų lizdus ir Putinas. Rimtai užsiėmiau lietuvybės puoselėjimu, o iš Kremliaus jau girdisi balsai apie „didžiarusišką dvasią“. Kategoriškai pasisakiau prieš homoseksualizmo propagandą, it aidas mane atkartojo ir Putinas.

Kartais net atrodo, kad ne aš esu „proputiniškas“, bet Putinas - „protomkiškas“.

Ką man daryti? Myliu Raselę, o ji manęs mylėti negali, nes prie manęs prilipusi Putino šmėkla. Gyvenu kaip pasakoje: Gražuolė ir Pabaisa. Kartais iš nevilties net kaukti norisi, bet mano šunauja nepritaria: pradžiai siūlo išsiaiškinti, ar tikrai mus skiria ideologiniai skirtumai?

Gerai pagalvojus, ne tokie mes jau ir skirtingi. Jeigu aš konservatoriams dėl savo senamadiškų pažiūrų primenu Putiną, tai jie man kuo toliau - tuo labiau primena Staliną. Juk jis irgi naikino saviškius, oponentams klijavo „šnipų“ etiketes, kurstė karus ir pasaulines revoliucijas, nekentė laisvamanių inteligentų, nacionalizmo apraiškų ir svetimų elementų. Kaip nūdienos konservatoriai Stalinas pripažino tik vieną teisingą partiją ir tik sisteminę spaudą, kurios priedermė buvo šlovinti saviškius ir aršiai kritikuoti svetimus. Todėl per valstybinę radiją man natūraliai nuskambėjo Rasos Juknevičienės raginimas uždrausti ne tik rusiškus koncertus, bet ir „Vakaro žinias“ su „Respublika“, kurios yra kritiškai nusiteikusios naujosios Sąjungos atžvilgiu.

Tik niekaip negaliu patvirtinti Rasos Juknevičienės įtarimų, kad mus finansuoja rusai. Šiaip tai aš linkęs jai pritarti, kad Putinas, per kurį griūna mūsų santykiai, turėtų susimokėti. Ne tik Lietuvai už patirtą žalą, bet ir už nepatirtus dviejų lietuvaičių santykius. Deja, kol kas nė vienas Putino doleris, euras ar litas nei manęs, nei „Respublikos“ nepasiekė. Paimčiau net rubliais, bet ir tų nepasiūlo, nors VSD tiksliai suskaičiavo, kad Rusija paskyrė pusę milijardo savo propagandai išvystyti. (Žinau, kad mūsų Prezidentė VSD duomenimis nelabai pasitiki, bet dar geriau žinau, kad saugumiečiai, veikdami išvien kaip nusikalstama gauja, pinigus labai tiksliai susiskaičiuoja.)

Nebent Rusija veikia ne tiesiogiai, o kaip visada per tarpininkus Lietuvoje. Tuomet pinigai adresato gali ir nepasiekti. Mat lietuviai kaip tarpininkai yra tokie brangūs, kad, susimokėję sau už tarpininkavimo paslaugas, po to nebeturi ką adresatui atiduoti. (Pamenate, kaip amerikiečiai per Lietuvos diplomatus nesėkmingai bandė finansuoti Baltarusijos opoziciją? Girdėjau, kad po lietuvių tarpininkavimo Baltarusijos opozicijos lyderiai iki šiol liko amerikiečiams skolingi...)

Nors gali būti ir taip, kad Putinui yra labai neparanki „Respublikos“ leidinių pozicija ir daug mielesnė konservatorių politika.

„Respublika“ kviečia lietuvius vienytis, o konservatoriai Tautą skaldo. Kritikuodama Briuselio biurokratus, „Respublika“ kovoja su ES išsigimimu, kartu stiprindama laisvų Tautų Sąjungą. Tuo metu konservatoriai, bukai pritardami visoms centralizuotos valdžios paikystėms, žlugdo Tautos pasitikėjimą ES komisarų sveiku protu ir griauna sąjungą iš vidaus, leisdami jai supūti.

O ignoruodami Tautos valią konservatoriai daro viską, kad Lietuvoje (kaip ir Ukrainoje) kiltų žmonių sumaištis ir chaosas, įsiutinta liaudis išeitų į gatves ir tuo pasinaudoję Didieji Broliai „kaimyniškai“ (kaip Krymą) pasidalintų mūsų teritoriją: ir rusai, ir vokiečiai, ir lenkai tikrai rastų argumentų, kodėl jiems būtina dalį Lietuvos atsignybti. Nebūtinai remsis istoriniais faktais ar „penktosios kolonos“ prašymu. Savo kiauksėjimu, reikia nereikia, konservatoriai taip nusirito, kad Putinui gana pademonstruoti pasauliui bet kurį viešą Patriarcho, Kubiliaus, Masiulio ar Juknevičienės pasisakymą, kad visi akivaizdžiai įsitikintų, kas konkrečiai išprovokavo karą?

Nespėliosiu, kiek už tokias „dovanėles“ yra pasiruošę sumokėti provokatoriams potencialūs Lietuvos okupantai. Labiau domina, kas ir kaip po to gins Tėvynę? Ką guodžia valdančiųjų pažadai dar daugiau iš biudžeto skirti lėšų karinėms reikmėms? Vargu ar dar keli seni malūnsparniai, surūdiję laivai ar išnuomoti lėktuvai sustiprins Lietuvos saugumą. Negi po to jau būsime karui pasiruošę? Su kuo? Su Rusija, Baltarusija, Lenkija? Na, nebent su „braliukais“ latviais dėl Baltijos šleifo: tarpusavy galėtume tik dalgiais pasimojuoti. O jei vėl atriedės rusų tankai, sustabdyti juos išgalės tik vieninga Tauta. Tik šimtatūkstantinė minia, kurią sudaro laisvi laisvos šalies piliečiai, dar gali pajėgti sustabdyti Karo Mašiną.

Jeigu po konservatorių sukeltos isterijos valdantieji vėl stiprins Krašto apsaugą tik Lietuvos piliečių sąskaita, gali nutikti ir taip, kad nuskurdinti tautiečiai rusų ar vokiečių tankus pasitiks ne susikibę rankomis, o su gėlių puokštėmis. Kaip prieš Antrąjį pasaulinį...

Negi dar kam neaišku, kaip gimsta Maidanas? Juk tam sudaro sąlygas ne rusai ir ne amerikiečiai, visuomet pasiruošę išnaudoti situacijas savo įtakai išplėsti, o pirmiausia susikompromitavusi valdžia, kurios meilė tautiečiams baigiasi kartu su rinkimais. Koks skirtumas, kas vėliau lieka kaltas: riaušių organizatoriai ar supuvusi valdžia?

 Lyg ir stengiamės atsirinkti geriausius genties atstovus, o išeina kaip visada: suskaičiavus rinkėjų balsus, valdžioje vėl atsiduria arba socdemai, arba konservatoriai.

 Negi Lietuvoje nebeišgalima pagimdyti normalių partijų atstovų?

Parengta pagal dienraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (566)

 • svilainis 2014 gegužės mėn. 15 d. 19:09:11

  Prilaiko ir iškalbos,ir parako Tomkus.Daugiau tokių būtų-tikrai
  blogiau negyventume.O RESPUBLIKOS,nebijokit,neuždarys.Pagąsdino durnelis
  Glušnys,nes toks matyt nurodymas gautas buvo.Kitokių priemonių
  neklaužadoms sudraust nebeturi,o kalėjiman sodint ne fasonas.Europos
  viduriuose esma,matomi visiems.RASputiną peikiam už laisvo žodžio
  dusinimą,o patys nematom,kad einam pėda pėdon jo bryde.Matom,kad ir
  Bernatonis kažko imasi,ir šiaip daugėja pasisakymų prieš
  antikonstitucinį pusgalvių veiksmą.Manyčiau susitvarkys viskas be
  ramunėlių,nes nebe tie laikai Jukniaučienei grybą pjaut ir gūžinėt
  kaip kadais su komjaunuoliais Tiltagalio pakrūmėse.

 • MARIJAMPOLE 2014 gegužės mėn. 12 d. 12:03:37

  labai geras straipsnis ACIU

 • vitas 2014 gegužės mėn. 10 d. 19:55:35

  Pritariu Elenai, bet seimo šaika nepajudinama.Vienas kitas prasmunka,kas
  keturi metai prie to lovio.O kai kuriems lemta iš ten išeiti tik
  anapilin.

 • vitas 2014 gegužės mėn. 10 d. 19:41:44

  Patarimas Tomkau- stokit trečią kartą į komjaunumą.

 • Elena 2014 gegužės mėn. 07 d. 20:23:41

  O ir tiek partiju ir seimunu nereikia, nes daug zmoniu isv aziave, o tie
  kur ziuri porno seime ar miega, uz ka jiems moketi? Lietuviu sumazejo 200
  000. Gaila kad nera referendumo uz tuos dalykus. As pasiulyciau taip;
  KAIRIEJI, DESINIEJI IR CENTRO /arba LIBERALU/ ir viskas. Ar sutinkate?

 • ez 2014 balandžio mėn. 06 d. 21:10:02

  Na nera aiskiu lyderiu, tai kur ju gauti. Nusibodo tie olekai, kirkilai,
  bet nesinori ir VU, kniaziaus, Pakso... Balsuociau uz Paulauska, bet jis
  susidejo su DP, o Viktoriuko niekaip nepasodina, nesusidoroja, matyt per
  silpni teisejai ir prokurorai. Dabar dar Sedzius ateis su satrijos ragana,
  bet nieko gero nebus. Todel balsuosiu uz D.Grybauskaite, kuri eina ua
  Lietuva ir jos zmones. Kitais nepasitikiu.

 • to ddpr 2014 balandžio mėn. 02 d. 23:05:54

  Neaišku, kas ką puola Ukrainoje, bet Tamstą akivaizdžiai puola "balti
  arkliai".

 • ddpr 2014 balandžio mėn. 02 d. 08:20:25

  Pagal Tomkų, Ukrainą puola ne Putinas,o "žali žmogeliukai"

 • Irena 2014 kovo mėn. 30 d. 22:08:01

  jau labai greitai sensta ta musu Rasele.Kalba ir kalba vis ta pati: visi
  aplinkui proputiniski, visi rusu agentai.O gal jau pamirsta, ka sakiusi ir
  vel kartojasi.Senatvinis marazmas.

 • SOVIETINIAM 2014 kovo mėn. 29 d. 03:44:55

  tu vargšas žmogau, pradžiai bent autoriaus tekstą paskaitytum, o po to
  - savo apgailėtiną komentarą. Tik tada spręsk, kur daugiau pagiežos ir
  šmeižto? Ar tik pats nebūsi kuris nors iš Vito Tomkaus feljetonų
  "herojų", kad taip gerai anuos laikus prisimeni? Kas tu toks, kirmėlaiti,
  esi, kad drįsti šmeižti geriausią Lietuvos žurnalistą?

 • >>>SOVIETINIS 2014 kovo mėn. 28 d. 22:07:37

  Koks pasirinktas pseudonimas - toks ir mąstymo būdas. Tikras sovietinis
  mentalitetas tinkantis tik SOVIETINIAM.

 • SOVIETINIS 2014 kovo mėn. 28 d. 21:47:34

  teisuolis,lygiai kaip kad buvo tskp plenumo nutarimai.Prirase nesamoniu ir
  tada atsiliepimai ir apsvarstymai kolektyve ir nuolatiniai pritarimai. Ta
  dabar atlieka sis laikrastelis.Pats lengviausias rasymo budas smeizti
  zmones. Atsiras kvailiu ir ims pritarti.Tai taip paprasta,paleidai srutas
  ir jos plaukia.

 • to Mūsų dimočka 2014 kovo mėn. 28 d. 08:41:54

  O man Juknevičienė visai į rusą Kiseliovą nepanašųi. Anas daug
  protingesnis...

 • Mūsų dimočka 2014 kovo mėn. 27 d. 19:21:09

  Nu tikras mūsų dimočka kisieliov, kremliaus chuntos gebelsinės
  propagandos deimantas. Aš didžiuojuos, kad mūsų tauta turi tokius
  "deimantus".

 • zemaitis 2014 kovo mėn. 27 d. 15:58:32

  Viskas labai teisingai .Tik ar negali Lietuvos zmones ,uzdraude komunistu
  partija,uzdrausti visiems laikams ir konservatoriu partija kuri Lietuvai
  atnese daug daugiau bblogio negu visa buvusi soc santvarka.Bedarbyste
  ,pramones niokiojimas Mazeikiu Nafta ,IgnalinosAE ,zemes ukis,banku
  griutys,zmoniu skurdinimas visa tai konservatoriu nuopelnai laisvai musu
  valstybei

 • šiaip 2014 kovo mėn. 27 d. 13:17:28

  Ką tik nuskambėjo veidmainingas Prezidentės metinis pranešimas.
  Sielojasi dėl korupcijos, o "Snoro" tvarkytojų aferas nutyli, pergyvena
  dėl lietuvių kalbos, o tikrovėje lietuvių kalba naikinama, kreipiasi
  asmeniškai į žurnalistus, o realybėjr su jais kontaktuoja tik
  virtualiai... Ir t.t. Ar Respublikos redaktorius nesiruošia šia tema
  pasisakyti?

 • dar fanė 2014 kovo mėn. 27 d. 10:52:54

  Turėjau omeny - Vito Tomkaus feljetonų dalis.

 • fanė>Labiausiai patiko 2014 kovo mėn. 27 d. 10:50:53

  o man patinka visos V. Tomkaus dalys.

 • Labiausiai patiko ši dalis 2014 kovo mėn. 26 d. 20:39:50

  Respublika“ kviečia lietuvius vienytis, o konservatoriai Tautą skaldo.
  Kritikuodama Briuselio biurokratus, „Respublika“ kovoja su ES
  išsigimimu, kartu stiprindama laisvų Tautų Sąjungą. Tuo metu
  konservatoriai, bukai pritardami visoms centralizuotos valdžios
  paikystėms, žlugdo Tautos pasitikėjimą ES komisarų sveiku protu ir
  griauna sąjungą iš vidaus, leisdami jai supūti.

 • Puikus straipsnis 2014 kovo mėn. 26 d. 20:37:58

  Pritariu autoriui.

 • Ak, 2014 kovo mėn. 26 d. 11:46:55

  jei visi lietuviai kalbėtų taip drąsiai kaip Vitas Tomkus, Lietuva
  būtų tikrai laisva, ori ir garbinga šalis.

 • Super 2014 kovo mėn. 25 d. 20:56:59

  Straipsnis!Saunuolis Tomkus!Sekmes ir didziausios istvermes,Jums!Laikykites
  ir nepasiduokite tiems konservatoriniams tranams.

 • Skaitytoja 2014 kovo mėn. 25 d. 11:25:21

  Tikrai puikus straipsnis. Taranas sugrįžo. Tris kart Valio.

 • to 2014 kovo mėn. 25 d. 01:14:35

  Nejuokaukite balsuodami.Puteikis konservatoriu atsarginis variantas,jei
  nepraeis Dalyte.

 • to s/s 2014 kovo mėn. 24 d. 18:12:14

  Kodėl "ss" rašai per brūkšnelį? Vistiek patį išduoda fašistinis
  stilius... Nors rusų kalbos likučiai išduoda, jog anksčiau tarnavai
  kitam ponui. Tik kada pradėsi tarnauti Lietuvai?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PERKELS: apie 2 tūkstančius prieglobsčio besitikinčių migrantų bus perkelti iš labai perpildytos Morijos stovyklos Graikijai priklausančioje Lesbo saloje.
 • PAUKŠČIAI: Tailando valdžia nusprendė uždrausti lesinti balandžius Bankoko gatvėse.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar P. Gražulis turėtų trauktis iš Seimo Žmogaus teisių komiteto?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9 +11 C

   +8  +10 C

 

   +12  +14 C

  +22  +26 C

   +21  +24 C

 

   +21  +25 C

  3-5 m/s

 2-3 m/s

 

    3-4 m/s

 

reklama
Ukis 2018