respublika.lt

2018 rugpjūčio 22, trečiadienis

RESPUBLIKOS REDAKCINĖS KOLEGIJOS TRIBŪNA (Nr.107): PREZIDENTO BELAUKINT - PRASMIŲ LIETUVAnuotraukos (9)

2017 lapkričio mėn. 12 d. 07:57:59
Gintaras Karosas, „Redkolegijos“ svečias, piliečių asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ pirmininkas

Tik Lietuvai ir tik jos sąmoningiems piliečiams skirtas savaitraščio „Respublika“ specialus leidinys.

 

G.Karosas: Prezidento belaukiant: prasmių Lietuva

Iš Lietuvos žmonės emigruoja. Dažnai priežasčių ieškoma ekonomikoje, suverčiant kaltę žemoms pajamoms. Iš dalies taip, tačiau pagrindinė žmonių bėgimo iš mūsų šalies priežastis, manau, yra nusivylimas politikais. Lietuva prarado prasmę arba žmonės praranda prasmę gyventi Lietuvoje. Kodėl?

Pasitinkame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį be monumento Vilniuje Vyčiui, Jono Basanavičiaus ar kitų didvyrių įamžinimo. Vyčio ženklą kiekvienas nešiojame savyje nuo pat gimimo, bet drįstame stabdyti ir trukdyti visuomeninei piliečių iniciatyvai jį pastatyti Vilniuje. Vergiška dvasinė kultūros biurokratų būsena trukdo įamžinti sakralius ir telkiančius Tautos simbolius. Arba tai neišmanymas ir neadekvatus supratimas, kad atminties ženklai nėra konceptualus šiuolaikinio meno eksperimentas. Reikalingas ir šiuolaikinis menas, tačiau jam turėtų būti skirtos atskiros erdvės, bet visai netinka istorinė mūsų sostinės Lukiškių aikštė. Eksperimentai jau negrįžtamai sugadino per šimtmečius susiformavusį žmogiško mastelio (žemo aukštingumo) Vilniaus senamiesčio charakterį.

Problema gilesnė. Sprendžiantys politikai ir valdininkai nesuvokia, kad, bandydami menkinti žmonių tautines aspiracijas, mūsų didvyrius, gražias iniciatyvas, naikina ir pačią Lietuvą. Nesu tikras, ar iki galo įsisąmoninama, kokios Lietuvos vizijos siekiama, kai deklaruojamos kad ir „globalios Lietuvos“ vizijos. Kas yra globali Lietuva? Tai nutautėjusi ir išvalstybinta Lietuva, likęs tik pavadinimas, kur Tautos sąvoka nieko nereiškia. Tai šalis, kuri yra panaši į globalaus verslo valdomą biudžetinę įstaigą. Tiesa, daugeliui mūsų politikų tokia Lietuva labai patraukli - tarsi biudžetiniam Europos Sąjungos padaliniui per superintendentą Lenkiją aiškiai pateikiami nurodymai. Deja, tokie: jokių tautinių simbolių svarbiose erdvėse, nebent neturintys jokio telkiančio poveikio Tautai.

Kitos sąjungos centro užduotys dar pragaištingesnės: sulaužyti didžiausios mūsų vertybės - lietuvių kalbos ir rašybos - kanonus, įvedant svetimas raides w, x, q neva „originaliuose“ asmenvardžiuose. Pagalvota ir apie tolesnę eigą. Įvedus „nekaltąjį ir jokios įtakos kalbai neturintį“ triraidį, likusieji šalies piliečiai, kurie pretenduos į keliasdešimt kitokių nelietuviškos abėcėlės raidžių, bus diskriminuojami, pažeistas jų konstitucinis lygiateisiškumo principas. To ir reikia - Seimas privalės būti teisingas ir galutinai suardyti mūsų valstybės pamatą - lietuvių kalbą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Jums dovana - „globali Lietuva“, kas, kad be kalbos, simbolių, didvyrių ir greičiausiai be daugelio savų gyventojų. To vis tiek negana. Kad Lietuva būtų neintegrali ir pažeidžiama teritoriškai - iš valstybės biudžeto tebeišlaikomas gausiausias pasaulyje lenkiškų mokyklų tinklas šalies pietryčiuose ir dėl tos priežasties lenkinami piliečiai, kurių mokymosi vadovėlių turinio niekas net netikrina. O kam? Panašu, kad patriotų Lietuvai nereikia.

Vyčio skulptūros konkursas, tapęs pasityčiojimu iš gražios mūsų piliečius telkiančios iniciatyvos, yra tik ledkalnio viršūnė. Nesigilinimas į kitų valstybių daromą destrukcinį poveikį ir tarnavimo stambiojo kapitalo interesams akordas paimtas nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais.

Nuolatinis žmonių turtinės atskirties didėjimas yra neadekvačios ir neteisingos, socialiai nejautrios ekonominės politikos išdava. Liūdna, kad dauguma mūsų pasirenka kelią pasitraukti, o ne keisti Lietuvą.

Yra ir gerų žinių. Jos tokios, kad daugiau nebegalime tikėti globalios Lietuvos vizionieriais. Dauguma dabartinių politikų nebepajėgūs išsaugoti mūsų valstybės. Beveik visose mūsų gyvenimo srityse kyšo egoistiniai interesai. Daug metų manėme, kad Lietuva - patikimose politikų rankose, bet klydome. Privalome telktis, atidėję savo tiesioginius darbus, kad apgintume pirmiausia dvasinę Lietuvą: jos tapatybę, kalbą, simbolius, tautiškumą ir piliečių orumą.

Nėra daugiau pasaulyje šalių, kurios pačios bandytų naikinti savo kalbą, taip nemėgtų kiekvienam brangių istorinių simbolių, siektų nutautinti savo gyventojus ar nemylėtų sunkiai gyvenančių žmonių. Visą likusį gyvenimą būčiau kūręs meną ir muziejus, restauravęs kultūros paveldą, po kruopelę rinkęs istoriją ir taip prisidėjęs prie Lietuvos kūrimo. Tačiau, kaip daugelis Jūsų, nebegaliu būti laukiančiu prasmingos krypties. Dauguma mūsų politikų atitolo nuo savo šalies žmonių, ir tebedeklaruojamas rūpestis Lietuva liko tik beverčiu ir neįpareigojančiu rinkiminiu lozungu. Apgailėtina. Padėtis rimtesnė, nei galėtų atrodyti.

Galbūt tarpukario Lietuvos prezidentas A.Smetona nebuvo pati patraukliausia asmenybė ir darė klaidų, tačiau dėl tautinių nuostatų įskiepytas Tautos patriotizmas tapo neturinčiu lygių (nebent ukrainiečių) pokario didvyriško pasipriešinimo okupantui užtaisu, o mums - pagrindu vėl kurti savo valstybę. Nors kai valstybė nebeegzistavo, ji glūdėjo žmonių širdyse. O dabar, greičiausiai dėl neįvykusios desovietizacijos, paremtos asmeniniu autoritetų noru visuomenės akyse būti geresniems slepiant praeities dėmes, Lietuvos politika yra tapusi neadekvati tautai, vyrauja ne nuoširdus noras, o tęsiama apsimestinio rūpesčio dėl Lietuvos formavimo tradicija. Deja, šios politikos padarinius matome dabar, tačiau daugeliui jie, tikėtina, nėra akivaizdūs, nes visuomenei pateikiama bealternatyvė Lietuvos vizija, kuri galėtų būti neįvykusios desovietizacijos metafora. Neįvykęs atvirumo ir atgailos prieš Tautą procesas. Gal tai yra atsakymas, kodėl didelė dalis žmonių yra netekę prasmės čia gyventi, t.y. Lietuva jiems neteko prasmės. Valstybė kasdien tolsta nuo savo tikslo būti Tauta. Vyraujanti nemažos politinio elito dalies veidmainystė ir nenuoširdumas atstumia ir jie jaučiami kiekvieno širdimi.

Išrinktąjį Lietuvos prezidentą įsivaizduoju sakantį: „Pasiekėme daug integruodamiesi į Europą, tačiau mūsų pasiekimai tapo iššūkiu pačiai Lietuvos valstybei, todėl nuo šiandien privalome dėti visas pastangas, kad išsaugotume Lietuvos tapatybę. Pamėgę perdėtą atvirumą, neįtvirtindami savo kultūros ir šalies interesų svetur, mes tapome bestubure bendruomene, prarandančia valstybingumą. Iškėlę laisvę, bet neapibrėžę jos ribų ir nepaaiškinę atsakomybės valstybei, mes patys sukėlėme pavojų. Nuo šiandien pavedu Vyriausybei visas pastangas dėti pirmiausia įvedant švietimo sistemoje nuo priešmokyklinių grupių iki universitetinio išsilavinimo privalomą Tautos patriotizmo kursą. Lietuvių kalbos dėstymas nėra diskusijų objektas, tai valstybės pamatas, ir per keletą artimiausių metų visi dalykai valstybinėse mokyklose privalės būti dėstomi lietuviškai, o norintieji galės pasirinkti kitų kalbų, taip pat - savitos tuteišių šnektos užklasinius būrelius. Geras valstybinės kalbos mokėjimas mus jungia, padeda gerai jaustis ir užtikrina kiekvienam sėkmingesnės karjeros galimybę. Valstybės saugumo departamentui pavedu ypač aktyviai dirbti su nacionalinio saugumo grėsmėmis, ne vien galimos brutalios jėgos, identifikuojant ir užkardant prisidengtines, simuliuojamas asmens laisves, realiai tarnaujant kitų valstybių ar darinių naudai. Tokie žmonės neturėtų dirbti valstybės tarnybose, dėstyti valstybinėse mokyklose. Mano misija - užtikrinti nepriklausomą ir demokratišką Lietuvą, kurioje būtų Tautos viršenybė. Kursime modernią ir pagarba darbui paremtą ekonomiką, tačiau ne šalies tapatumo, kuris yra didžiausias mūsų kapitalas, naikinimo sąskaita. Nors Lietuva šiuo metu yra Europos Sąjungos narė, Vyriausybė per šią mano kadenciją privalės pasiruošti gyventi ir klestėti nebūnat Europos Sąjungos nare, t.y. iš jos išstojus ar jai iširus.“

Mes, tikintys savo Tauta, turime telktis ir rūpintis, kad mūsų valstybė išliktų. Būtume vėl nuvilti, jei prie valstybės vairo stotų pilki eurobiurokratai, stambaus kapitalo, bankų atstovai, prieš rinkimus tapę jautriais vargingiausiųjų gynėjais, buvę komunistai ar komunistinio jaunimo sąjungos aktyvistai ar neatsparūs kitų šalių interesams mūsų šalyje asmenys.

Artėjant prezidento rinkimams 2019 m. privalome surasti laiko Lietuvai, ji juk visad glūdi širdies gelmėje. Telkimės naujam Sąjūdžiui. Tai būtina ir prasminga. Pilietiška. Niekas kitas už mus nepasirūpins, tai mūsų, sąmoningų piliečių, pareiga ir atsakomybė. Mes turime išmokti atskirti grūdus nuo pelų, tikrąją esmę nuo besaikio noro mus valdyti, neprisiimant atsakomybės už valstybę. Žiūrėkime kritiškai į populiariosios žiniasklaidos turinį, kuris, deja, dažnai skirtas ne Tautos, ne mūsų, o save vadinančio elito interesų įgyvendinimui. Deja, dažnai ir mūsų visų sąskaita. 2019 m. išrinkime Tautos prezidentą, kuris sustabdytų įsismarkavusį išvalstybinimo procesą ir galėtų kreipti Tautą link Savos, teisingesnės ir jautriai žmogiškos valstybės kūrimo. Tik ne tuos, kurie, klaidindami mus, atstovautų mūsų šaliai nepalankiems eurobiurokratiniams, siauriems savo ar užsakovų verslo, kaimyninių šalių interesams. Tikiu, kad susitelkę būsime išmintingi ir įžvalgūs. Prasminga gyventi Lietuvai, skirti jai savo gyvenimo darbus, juk ją vieną teturime. Kartu susitelkę privalome suteikti prasmę Lietuvai, kuri būtų mūsų gyvenimo prasmės pagrindu. Turime galimybę dalyvauti kuriant tikrai Savą Lietuvą.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (9)

 • Bleka 2017 gruodžio mėn. 23 d. 21:27:52

  1.Grazi pasaka:rinksim!O gal Paskirs zydas is JAV?Net ir dabar nezinai kas
  ta Grybauskaite:nei tautybes...tik kad buvo Komuniste...!Ir ka?2.Komunistai
  valde TSRS...3.Ar zinai kad lietuvis negali buti Prezidentu?Dirbti
  banke,vadovauti TV,buti laidos vedeju...net dainuskas traukia zydai...Apie
  koki Sajudi sneki:ta kuri organizavo TSRS represines strukturos...ka
  nematai kas Ukrainoj...Coda:tik durnas eis pries zyda su sakem...jau ejo ir
  pamatem Sibira...rek laukt jie patys save isnaikins.....

 • Dideli 2017 gruodžio mėn. 02 d. 20:15:33

  sorašo pinigai griauna Lietuvą. O silpnapročiai baudžiauninkų
  palikuonys ne tik Tėvynę, bet ir tėvą su motina už kelis judo skatikus
  pagatavi parduoti.

 • Tai bent 2017 lapkričio mėn. 15 d. 23:57:51

  Įsijautęs,gal dar norėtum,kad kaip prie ruskiu kokį eilėraštį vaikai
  ismoktu- neisdegs , užteks ir lytinio švietimo otai supyks sorosiniai
  maitinami valdiskais pinigais.del kalbos ir raidžių tikra tiesa,nors
  kitus už kai kurias mintis Vatnikais vadina irgi siūlo su saugumu
  draugauti.supratau viena ,meilė Lietuvai kaip su gumute- judesys
  yra,rezultato nėra.ko verkti ateis Nausėda,koks nors Tapinas ir ok.

 • Taip 2017 lapkričio mėn. 12 d. 20:46:51

  Pritariu tokiai vizijai.Prezidentas privalo būti PATRIOTAS,kad ir
  valdininkams,ir eiliniams piliečiams būtų kaip švyturys,atspirties
  taškas šioje visų vėjų perpučiamoje šiuolaikinėje kosmopolitinėje
  visuomenėje.Jis turi vienyti tautą,nebijoti atsakomybės atstovaujant
  savo tautos,o ne pasaulio galingųjų interesams

 • Pensininkė 2017 lapkričio mėn. 12 d. 11:35:45

  Nusivylimas yra ne jaunosios kartos, bet labiau senosios... Juk tai
  tos kartos žmonės stojo ginti. Žinoma vietinis jaunimas (dalis jų)taip
  pat buvo aktyvus, bet provincijos studentai atleisti nuo paskaitų išbėgo
  pas tėvus, o dabar bėga nuo tėvų ieškodami rojau, nors patys
  provincialai tėvai juos paprasčiausiai skatina taip elgtis ir juos
  paverčia monkurtais, kosmopolitais...

 • AS 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:58:54

  PREZIDENTU RINKSIM URBŠĮ. JIS IR LAIMĖS.

 • Tamsa 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:37:04

  Kol saulė patekės, rasa akis išės.

 • nuomonė 2017 lapkričio mėn. 12 d. 09:35:09

  Pritariu paskutiniam sakiniui: Lietuva turi būti iš tikrųjų laisva, o
  ne jevrosojuzo bei jankių kolonija.

 • puiki idėja 2017 lapkričio mėn. 12 d. 08:54:54

  https://www.idejalietuvai.lt/idejos/ideja/193

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GINKLAI: Izraelio vyriausybė leis šimtams tūkstančių piliečių įsigyti ginklus. Remiantis naujomis taisyklėmis, leidimo laikyti ginklą galės prašyti iki 600 000 izraeliečių - iki šiol šis skaičius buvo 140 000.
 • TAIFŪNAI: Japonijos link artėja iš karto du taifūnai; nacionalinė meteorologijos tarnyba perspėjo dėl smarkių liūčių, stipraus vėjo ir didelio bangavimo.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums teko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13   +17 C

   +6  +13 C

 

   +11  +15 C

  +20  +23 C

   +21  +23 C

 

   +25  +27 C

  7-11 m/s

  1-2 m/s

 

    2-4 m/s

 

reklama
Ukis 2018