respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

„Viso gero! Lietuvai aš nereikalingas“nuotraukos (13)

2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:11:05
Irena BABKAUSKIENĖ

„Šie žodžiai man baisiau mirties“, - apie jauno žmogaus pasirinkimą išvykti sako Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Danutė Bronė Puchovičienė. Gimnazijos, kuri turi tokį galingą patriotinį užtaisą iš praeities. Šią gimnaziją, beje, pirmąją lietuvišką gimnaziją Vilniaus krašte, daugiau nei prieš šimtą metų įkūrė Vasario 16-osios Nepriklausdomybės Akto signatarai Mykolas Biržiška, Jonas Basanavičius. Ir šių didžiavyrių dvasia bei idėjos dar sklando mokykloje.

 

- Vyresniųjų klasių moksleivių apklausa parodė, kad 82 proc. jų pasiruošę emigruoti pirma pasitaikiusia proga. Visam laikui išvykti iš Lietuvos norėtų kas trečias moksleivis (31,9 proc.). Ar panašūs skaičiai būtų ir jūsų gimnazijoje?

- Katastrofiški skaičiai. Ar taip yra ir mūsų gimnazijoje? Tokios apklausos nedarėme, bet rugsėjį imsiu ir paklausiu gimnazistų. Nors ir be apklausos galiu pasakyti, kad norinčių išvykti iš Lietuvos daugėja. 2005 metais, kai susigrąžinome Vytauto Didžiojo gimnazijos vardą, ir vėliau kurį laiką išvykdavo vos vienas ar du jaunuoliai, bet pastaruoju metu išvykstančiųjų vis daugėja. Pradžioje dar nekreipėme į tai dėmesio, nes žinojome, kad kada nors jie grįš namo. Dabar tokių vilčių vis mažiau. Tikrai nesitikėjau, kad išvykusieji ten įleis šaknis ir taps svetimi Lietuvai.

- Baisiausia, matyt, suvokti, kad jaunų žmonių nusivylimas šalimi nėra tolygus pajamų dydžiui - juk emigruoti pasiryžę dar nedirbę ir nė vieno atlyginimo neužsidirbę moksleiviai. Tai emocinis nusivylimas valstybe, netikėjimas ateitimi. Ar stipriai jaučiate tą jaunimo nusivylimą?

- Žinote, aš ir pati jaučiu tą emocinį nusivylimą. O juk tikrai turėjau didžiulį tikėjimą ir visą laiką sakiau, visiems aiškinau, dažnai net apsipykdama su giminėmis: na, palaukime, pakentėkime, valstybė jauna, tuoj viskas keisis, viskas eis geryn.

Nemanau, kad pagrindinis postūmis išvykti yra ekonominis, nors tai, žinoma, labai svarbu žmogui. Viską lemia kultūra. Tokia kultūra, kokia yra nusistovėjusi Lietuvoje dabar, pradėjo rastis tarybiniais laikais, kai valdžia nelabai žmogų mylėjo, nelabai vaikus mylėjo. Vaikai bijojo mokytojų baisiausiai, mokytojai bijojo direktorių, direktoriai švietimo skyriaus darbuotojų. Tuomet dar buvo galima suprasti, kodėl taip vyksta. Bet dabar? Kodėl dabar taip yra, kad turi savo viršininko bijoti, nes jis niekada nebuvo su geru atėjęs, jis ateina tik su piktu. Jis ateina nuolat tikrinti, o tikrina pykdamas, nepasitikėdamas, žemindamas, niekada žmogaus nelaikė asmenybe. Mes visi patiriame labai daug patyčių. Daug dirbome ir dirbame, kad gimnazijoje neliktų patyčių tarp moksleivių. Bet juk tyčiojamasi iš žmogaus visur.

Tarkime, Švietimo įstatyme yra apibrėžta ir vaiko vertinimo sistema, ir valstybinius brandos egzaminus valstybė prisiėmė kontroliuoti. Per tiek laiko jau buvo galima sugalvoti, kaip viską dėl žmogaus padaryti. Bet kaip elgiamasi su jaunais žmonėmis?

- Kalbate apie nesibaigiančią švietimo reformą, apie nuolatinį valstybinių egzaminų tvarkos kaitaliojimą, ką daugelis vadina valstybės pasityčiojimu iš jauno žmogaus?

- O kaip kitaip visa tai galima pavadinti? Pažiūrėkime, kaip viskas vyko šiais metais. Abiturientai valstybinį lietuvių kalbos egzaminą išlaiko birželio 2 dieną, rezultatus sužino tik liepos 5 dieną. Nepatenkinti įvertinimu, iškart rašo apeliacijas (mūsų gimnazijoje tokių buvo net 18). Tik įsivaizduokite, liepos 13-ąją gimnazijoje vyksta atestatų įteikimo šventė, o dalis abiturientų dar laukia dokumentų dėl lietuvių kalbos egzamino vertinimo apeliacijos - juos gavome tiktai liepos 19 dieną. O jau liepos 23 dieną baigta registracija į aukštąsias mokyklas. Kaip tam vaikui suskubti apsispręsti ir priduoti dokumentus, kai jis iki paskutinės dienos dar laukė atsakymų dėl apeliacijos? Nesuprantu, kodėl su moksleiviais taip elgiamasi. Manau, kad tai yra viena iš patyčių. Žmogus 12 metų mokėsi, o valstybė nesurado būdų, kaip padaryti, kad jam tą brandos atestatą įteiktų laiku.

Kalbant apie pačias apeliacijas, sunku suprasti, kaip lietuvių kalbos egzamino vertinimo sistema yra sudaryta. Nes tą patį darbą pagrindinės vertinimo komisijos nariai ir apeliacinės komisijos nariai vertina skirtingai. Pavyzdžiui, vienas mūsų abiturientas 52 balus buvo gavęs, po apeliacijos - jau 80. Kaip gali būti toks didžiulis skirtumas? Didelis subjektyvumas yra. Turėtume išspręsti vieną kartą tai - juk tos pačios bėdos dėl lietuvių kalbos vertinimo tęsiasi daugybę metų. Kodėl negalima sunorminti vertinimo taip, kad būtų žmogiškai, be jokio subjektyvumo.

Mūsų gimnazijoje visi abiturientai išlaikė egzaminus. Bet ant mano stalo guli net 17 dar neatsiimtų atestatų. Kur tie abiturientai, ką jie darys? Matyt, jiems nebereikalingi šitie atestatai, bent jau Lietuvos aukštosiose. Arba jie į užsienį išvažiuos. Juk užsieniui ir atestatų, ir lietuvių kalbos nereikia.

Pati turiu 2 vaikus. Vienas jau įleido šaknis kitoje šalyje ir pasakė, jog niekada nebegrįš į Lietuvą. „Aš jau tikrai čia svetimas, aš nebuvau reikalingas Lietuvai, ir dabar nesu reikalingas“, - sako jis. Man tie žodžiai baisiau mirties. Tai yra vaiko netekimas, tai yra žmogaus Lietuvai netekimas. O juk visą laiką buvau patriotė, ir šeimą patriotiškai auklėjau, visą laiką buvau atsidavusi moksleiviams. O mano vaikui, kuris mokyklą baigė aukščiausiais balais, neliko čia vietos.

Manau, tas nestabilumas, nesaugumo jausmas mūsų vaikus tiesiog stumia lauk iš gimtinės. Gali nors ir širdį jiems atiduoti. Jie vis tiek dėl savo ateities, matydami čia daug kliuvinių, matydami Lietuvoje žeminantį elgesį su žmonėmis, ieško galimybių kitur. Mes, pedagogai, net pradėjome galvoti, ar mes tikrai Lietuvai tuos vaikus ruošiame? Mes visą laiką žiūrėjome į kitokius santykius, žiūrėjome, kad nebūtų patyčių, kalbėjome apie žmogiškąsias vertybes, kurios sutveria visą gėrį žemėje - mes kaip ir apgavome juos. Nes kai jie išeina už mokyklos ribų, nebelieka viso to. Skandalai, barniai, krizės šeimoje, pagalbos nėra - tėvai pareina iš darbo pervargę, nes juos nuolat muštruoja. Santykiai pas mus yra dažniausiai pašiepiantys kitą žmogų. Yra visiškas atsiskyrimas, ėjimas iš rato - tai atstumties kultūra. Nes baugu eiti į tą ratą, į būrį, nes kažkas pasakys, kad tu ne toks, kad darai kažką ne taip. Lietuvoje dominuoja atstumtis. Ir socialinė atskirtis.

- Iš kur ta atstumties, atskirties kultūra mumyse?

- Atstumtis atėjo iš sovietų. Sovietai žmogaus nevertino.

- Bet sovietų senokai nebėra...

- Kartais mes pakalbame apie tai, pajuokaujame: tikriausiai stribokų palikuonys užėmė valdžią, kad taip viskas vyksta. Na, bet tiek daug stribokų juk nebuvo. Jie taip išplisti negalėjo. Aš nesuvokiu, kaip ir iš kur atėjo tas muštras, tas toks žmogaus negerbimas. Suprantu, kad reikia tvarkos, bet reikia tvarkos pagarbios, padorios. Mūsų žmonės pikti, išvarginti darbų, užguiti darbdavių, valdžios, dar tų pinigėlių neužtenka pragyventi. Tokia didžiulė grandinė eina. Ir ji tik didės, jei mes nesustabdysime patyčių ir paniekos kitam žmogui, to melo, kokį matome ir patiriame. Jei mūsų kultūra nesikeis, jei tarpusavio santykiai nesikeis, jei mes visą laiką eisime į atskirtį, niekas nevalios išgelbėti mūsų tautos. Atstumtas ir išnaudojamas žmogus tokiu ir jaučiasi. Ir kai galiausiai jį visai sunkumai užspaudžia, jis išvažiuoja.

- Tarpukario Lietuvoje praeities laimėjimai buvo svarbus patriotinio auklėjimo elementas, berniukams buvo suteikiami Vytauto, Gedimino, Mindaugo vardai. Ar šiandien praeitis vis dar gali įkvėpti?

- Ne tik gali, bet ir įkvepia. Negaliu sakyti, kad paėmėme ir visus juos įžiebėme. Bet mokytojai dirba, medžiaga patriotiniam auklėjimui tiesiog stulbinanti. Yra ką pasakyti ir pasakoti vaikams. Kai į mano rankas pateko 1915-1940 metų gimnazijos mokytojų posėdžių protokolų knygos, buvau sužavėta tais gimnaziją kūrusiais žmonėmis. Tie protokolai ant mano stalo guli kiekvieną dieną. Lyg Biblija. Juose radome daugelio žymių žmonių mintis, parašus: Vasario 16-osios akto signatarų Mykolo Biržiškos, Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus, Aleksandro Stulginskio ir kitų Lietuvos šviesuolių. Čia galima rasti daugybę informacijos apie tų laikų pedagogiką, kultūrą, kalbą.

- Ar protokoluose yra kas nors apie patriotinį ugdymą?

- Ten tiesiog visas gyvenimas eina patriotiškumo linkme. Jie nepaprastai viską išmintingai darė. Kada jau pakvimpa, kad tuometinė lenkų valdžia nori panaikinti vienintelę lietuvišką gimnaziją Vilniuje ir direktorius M.Biržiška aiškiai supranta, kad juos tuoj uždarys, nes valdžia neskiria pinigų, o tik siautėja su patikrinimais, jis sugalvoja, kad reikia pakeisti pavadinimą - pasivadinti Vytauto Didžiojo gimnazija. Lenkų valdžia leidžia keisti, nes gerbia Vytautą Didįjį - juk „oho kokia figūra“. Taip mokykla nebuvo uždaryta, nors pats M.Biržiška 1922 m. ištremiamas iš Vilniaus.

- Ką gimnazijoje veikė patriarchas J.Basanavičius?

- Jis nedėstė, bet rūpinosi vaikų sveikata. Jokiose monografijose neskelbta, bet jis taip pat 7 metus kaip ir M.Biržiška dirbo toje mokykloje. Yra du protokolai, kur jis kalba apie vaikų sveikatą, apie gyvenimo sąlygas bendrabučiuose. Beje, vaikų sveikatą jis tikrino nemokamai. Viename protokole užsiminta, kad vienam vaikui surasta šeima, kur jis mėnesį gyvens toje šeimoje ir mokysis gražaus elgesio: „Labas rytas, laba diena“ ir panašiai. Netgi tokiais dalykais ir M.Biržiška, ir J.Basanavičius rūpinosi. Nes mokyklai rūpėjo žmogus, rūpėjo vaikas kaip asmenybė. Ir į ateitį žiūrėta su dideliu tikėjimu. Įsivaizduokite, lenkų valdomame krašte, kai sunku pasakyti, ar kada nors iš viso bus galima Vilnių atsiimti, susigrąžinti Lietuvai, jie puoselėjo lietuvių kalbą, lietuviškumą, ugdė Lietuvos patriotus. Kokio dvasios stiprumo žmonės turėjo būti. Kokį kelią praėjo tie gimnazijos kūrėjai, pavyzdžiui, kaip J.Basanavičius, jokios naudos negaudamas, tik save atiduodamas.

- Gimnazijos kūrėjai, perfrazuojant garsiąją frazę, gyveno pagal principą: „neklausk, ką tau gali duoti tėvynė, klausk, ką tu gali duoti savo tėvynei“. Ar Lietuvoje šiandien galime daug sutikti šitaip į gyvenimą žiūrinčių žmonių?

- Dar dauguma mokytojų tokių. Bet kai jų neliks...

- O kaip jaunimas? Ar galima patriotizmo išmokyti? Juk tai daugiau jausmas.

- Meilė ir yra patriotizmas - mylėti tą žmogų. Kuris yra čia ir dabar. Gerbti jį. Pasakyti jam tiesą, jei ką ne taip daro, bet ne žeminti, neįžeidinėti. Jaunimą reikia mokyti. Jeigu jis mato, kad jam duoda, jis užaugęs irgi tau duos. Tas į kraują įlaša per laiką.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (13)

 • Senolė 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 16:01:19

  Perskaičius straipsnį ir kai kuriuos komentarus galima pritarti. Ypač
  apie pedagogės netaktą. Juk jei jau patriotė, tai kaip sūnų
  išauklėjai, kad šis net nežada grįžti. Matyt su tamstos pritarimu,
  kad mokytųsi Oksforde ar kur nors kitur, bet ne Lietuvoje, o juo labiau
  kad baigė su gerais pažymiais ir mokslas būtų nemokamas. Bet patriotei
  ir jos atžalai, tai ne prestižas.
  O taip pat geras komentaras ir teisingas "manau". Jame išsakyta tikrovė
  trumpai kokia buvo ir kokia yra dabar. Nes seni žmonės kaip ir aš
  daugiau matę ir geriau suprantam laikmečių geras ir blogas puses...O kad
  mūsų jaunystės metais būtų buvę taip kaip dabartyje, mes būtume
  laimingiausias Lietuvos jaumnimas. Bet džiaugėmės ir tuo ką turėjome,
  nors klampojome per purvynus po 10 km., kad gautume šsilavinimą.
  Neverkšlenom ir nežiūrėjom į kaimyuso ar draugus ką jie turi, o ko
  aš neturiu. Tuomet taip pat nebuvo lygybės...

 • Manau, 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 15:32:06

  kad didžiausia kaltė tenka ne valdžiai, ne valstybei, o šeimoje
  vyraujančiai atmosferai. Juk vaikai dar net neapsiplunksnavę, neparagave
  tos darbininko, tarnautojo duonos, jau nuo pirmos klasės pakėlę sparnus
  į Vakarų rojus. O iš ko jie tai girdi, iš artimiausios aplinkos, iš
  tėvų. Juk nuo senų laikų tėvai diktuoja kokį kelią pasirinkti. Juk
  jie, o ne vaikai mato kas išvyko, kas kaip gyvena ir panašiai. Kaip
  dabar, kitų vaikai jau Oksforde, o mano bus tik Lietuvos aukšojoje.
  Kartoju ši emigracija nuo senų laikų. Tik sovietiniais metais iš
  kolųkių bėgo į fabrikus ar mokslus, o dabar į platų pasaulį. Visais
  laikais valdžios blogos. Prisimenu tarpukarį vaikas buvau, bet girdėjau
  tėvų paburnojimus ant kai kurių valdžios vyrų, bet ne taip kaip dabar.
  Dabar vien niurzgėjimas, ašarojimas, pro mašinas praeiti kiemuose
  negalima, o šeimose po kelias mašinas ir vis blogai, nesuduria galo su
  galu.
  O IŠ TIKRŲJŲ TIK GOBŠUMAS UŽVALDĖ TAUTĄ TIEK VALDŽIOJE, TIEK
  VADINAMĄJĄ LIAUDĮ...

 • akivaizdus direktorės netaktas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 15:30:37

  O jeigu aš esu stribokų vaikas, tai ši direktorė jau gali mane smerkti?
  Bet aš neturiu kitos Tėvynės, ir šeimos negalėjau pasirinkti. Myliu
  visus savo tėvynainius net ir partizanus, patriotiškai gynusius mano ir
  Jūsų "ponia" Tėvynę. Kol kiršinsime dar pokariu negimusius vaikus, tol
  santarvė nuo mūsų nutols... O padarytos kai kurių partizanų banditų
  klaidos (išžudytų Lebrikų šeima ir kt.)pateisinamos, kaip apsirikimas.
  O stribų vaikai smerkiami, nesuspėję dar nusikalsti, bet labai mylintys
  savo kraštą ir dirbantys jo gerovei, pagal direktorės antipedagoginę
  mintį, jau prarasta tautos dalis, ar ne?Tai vis ti ko vertas jūsų
  pedagoginis darbas, kad moksleiviai net atestatų nepasiima.Mokykite
  jaunimą meilės ir pagarbos kiekvienam kitam, kas jis bebūtų. Gerai, kad
  mano Tėvynė Lietuva neskirsto vaikų į stribų banditų ir partizanų
  banditų. O tie, kurie pokariu neteko savo šeimų, nesvarbu ar nuo
  žalios, ar nuo raudonos kulkos, skausmas išliko amžinas.Nekiršinkite
  jaunimo.Jie visi mums savi.

 • Pensininke 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 14:49:14

  Jei liaudis i prezidentus isrinks dirbusius jegos strukturose, o
  valstieciai kurs VISO ir VISA KAME draudimo istatymus, tai ne tik
  jaunimas isvyks, bet ir pensininkai paskui savo vaikus ar anukus.
  Prezidente, seimo pirmininkas, premjeras kaip atskiru respubliku
  "valdytojai" nera jiems pavyzdingo susikalbejimo tarp saves, o ju
  susikalbejimo su liaudimi dar daugiau truksta. Akivaizdi melo, korupcijos
  valdymo sistema naikina visiska zmoniu pasitikejima valstybe.

 • to toto ir kt. 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 14:43:56

  Tokia kultūra, kokia yra nusistovėjusi Lietuvoje dabar, pradėjo rastis
  tarybiniais laikais, kai valdžia nelabai žmogų mylėjo, nelabai vaikus
  mylėjo.Atstumtis atėjo iš sovietų. Sovietai žmogaus nevertino.
  Tikriausiai stribokų palikuonys užėmė valdžią, kad taip viskas
  vyksta.

 • Darius 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 14:28:17

  Na pirmuciausia tai parazitu marionetine valdzia negerbia mokytoju ir nieko
  nedaro, kad pagerintu ju darbo salygas. O jeigu mokytojai palikti likimo
  valiai, tai ka jie gali duoti vaikams. Taip ir gyvename, kaip uzsislapstine
  save kgb banditai valdo sali...

 • Aklad 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 14:06:30

  Si direktore ir parodo kodel emigruoja vaikai.Visa kalte vercia tarybinei
  santvarkai. Melu toli nenueisite "pedagoge", vaikai zino apie tarybine
  santavarka is seneliu ir tevu.Patogu visa kalte kazkam suversti, bet nieko
  nematyti savoje iskrypusioje sistemoje,kur zmogus vertinamas pagal kisenes
  diduma,kur darbuotojas zeminamas jam neapmokant atitinkamo atlygio ir kur
  karaliauja tulpes,masiuliai kurlianskai, kubiliai ,simonytes ir
  kt.vagys.Apvogta tauta nenori savo vaikams tokio likimo koks istiko
  juos.Emigruoja ir emigruos, nes cia nera vietos nei seniems,nei vaikams.

 • Vytautas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 13:46:08

  Nekaltinkite sovietinę santvarką. Sovietinėje santvarkoje kaip tik
  žmogus buvo gerbiamas ir tokių patyčių nebuvo. Betvarkė atėjo įgijus
  ,,nepriklausomybę" iš puoselėtos Europos, kurioje kaip tik yra pamintos
  žmogaus teisės. Bėga iš Lietuvos jaunimas ir patys veikliausi
  piliečiai nuo lietuviškų biurokratinių pinklių ir įstatymų.

 • toto 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 13:30:37

  Direktorei reiketu keisti mastyma,o po to tik kaltinti tarybu sajunga.Dabar
  ji samprotauja kaip valdziagyviai.Nors paemus is kitos puses jei nepeiksi
  praeities nedirbsi direktorium.Straipsnelis negraziai kvepia,

 • Good-bėė 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:49:40

  Pasitraukių į vidinę emigraciją.

 • šaunuoliai 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:29:27

  Pagal paskutinius duomenis per metus padaugėju 1 proc. gyvenančių
  žemiau skurdo ribos Lietuvoj.

 • Jaunimas biega 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:19:54

  Is tos salies/ kure valdo PONAI del savo garbies atidudami po 60 tukstanciu
  kitoms sali s savo seneliams pridiedami prie pencijos ketureis eurus ir tik
  tiems kurie isdirbe trisdesimt metu jaunimas ne kvailas ir mato girdi kad
  valdzia sieja bloga gruda is kurio nebus jukios naudos reikia manyti kad
  taip daro nuoriedama kad lietuvoja neliktu lietuviu ir jinai taptu visu
  otai butu baisu juoje gyventi galvokite lietuvei Prosenelis

 • kodėl 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:38:18

  Kodėl pas estus, kurie vieningi iš emigracijų gryžinėja? Gyventojų
  daugėja? Net rumunai pradžioj išsirinkę neatsakingą valdžią
  mitinguojas su iš emigrantų palaikymu, kad gerintų savo likimus? O
  Lietuvoj tik virkčioja..? Per rinkimus šaipos iš kur pro retą teisybę
  pasako ir nesibaigiantys virkščiojimai? Pašaipos vieni iš kitų. O
  kokie laimingi referendumus į ES už. .stumdės? Kitur taip nedryso, kaip
  Lietuvoj. Nei piršto nkerutins situacijai gerinti, apart emigruot -bėgt
  nuo situacijos. Ir kaip karžygių tauta vadinas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • RANKINIS: Lietuvos vyrų rankinio lygos rungtynėse antradienį Vilniaus „Šviesa“ namuose užtikrintai 40:20 (22:9) nugalėjo Utenos „Utenos“ rankininkus.
 • IŠKRITO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio „Futures“ serijos turnyro „GB Pro Series Barnstaple“ vienetų varžybų pirmajame rate antradienį lietuvis Simonas Žukauskas po beveik 3 val. trukusios kovos 6:7 (5-7), 6:3, 6:7 (3-7) nusileido britui Danieliui Martinui.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar dar vis turite neiškeistų litų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +4   +8 C

   +2   +10 C

 

   +8  +12 C

  +9  +13 C

   +11  +15 C

 

   +15  +17 C

  7-12 m/s

 3-8 m/s

 

    2-7 m/s

 

reklama
Ukis 2018