respublika.lt

2018 gegužės 25, penktadienis

Įmonei - nuostoliai, vadovui - nuopelnainuotraukos (15)

2017 vasario mėn. 07 d. 11:23:15
Alia ZINKUVIENĖ, zinios@vakarozinios.lt

Viešąsias paslaugas gyventojams teikiančių savivaldybių įmonių vadovų atlyginimai lenkia ne tik merų, bet ir Seimo narių, net ir Seimo bei Vyriausybės kanceliarijos vadovaujančių darbuotojų algas. Nesvarbu, ar įmonė pelninga, ar neša tik nuostolius, ar jos paslaugos žmones tenkina, ar tik piktina.


Net Seime tiek neuždirba

Vilniaus savivaldybės kontroliuojamos UAB „Grinda“ direktoriaus Kęstučio Vaicekiūčio paskirtasis atlyginimas neatskaičius mokesčių pernai siekė 3300 eurų.

Beje, „Vakaro žinios“ neseniai rašė apie Registrų centre deklaruotus K.Vaicekiūčio ir jo žmonos Vilmos, dirbančios Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje skaityklos vedėja, įspūdingus turtus - poilsio namus Molėtų rajone ant ežero kranto, Švenčionių rajone iki 2074 metų išsinuomotą žemės sklypą, du naujos statybos butus prestižiniame sostinės Užupio rajono kvartale „Užupio kalvos“. Pastarasis nekilnojamasis turtas, kurį Vaicekiūčių šeima įsigijo 2013 metais, litais vertas daugiau kaip milijoną. Tiesa, K.Vaicekiūtis tvirtina, kad šiuos pasakiškus turtus įsigijo už viso gyvenimo santaupas, pardavęs kitą šeimos nekilnojamąjį turtą ir dar įklimpęs į skolą bankui.

UAB „Grinda“ pateikti neaudituoti duomenys rodo, kad pernai per 9 mėn. patirta 282,6 tūkst. eurų nuostolių, 2015 metais 9 mėnesių įmonės pardavimo pajamos buvo daugiau kaip 15,8 mln. eurų, o pernai tuo pačiu laikotarpiu - 11,44 mln. eurų. Apyvarta smuko 28 proc., pardavimo savikaina sumažėjo beveik 4 proc., o bendrosios ir administracinės sąnaudos - 14 proc. Tai reikštų, kad bendrovė, mažėjant pajamoms, nesugeba operatyviai priimti sprendimų, kurie mažintų jos sąnaudas.

Tačiau prieš savaitę „Grinda“ pasigyrė gavusi tarptautinius sertifikatus, patvirtinančius, kad bendrovė savo veikloje sėkmingai įdiegė naujųjų kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos ISO standartų reikalavimus.

Pelningų įmonių algos mažesnės

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC), kurio dalininkė yra sostinės savivaldybė, per 9 praėjusių metų mėnesius gavo daugiau kaip 544 tūkst. eurų grynojo pelno, o užpernai per tą patį laikotarpį - net 1,28 mln. eurų pelno. VAATC tinklalapyje nurodomas administracijos atlyginimo vidurkis 2016 metais - 2829 eurai - gerokai atsilieka nuo „Grindos“ vadovo algos.

Savivaldybės kontroliuojama UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ per 2016 metų devynis mėnesius uždirbo beveik 576 tūkst. eurų grynojo pelno. Šios įmonės trijų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis - 1868 eurai - irgi gerokai mažesnis negu „Grindos“ vadovo.

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ savo interneto tinklalapyje pateikia 15-os vadovaujančių darbuotojų - įmonės vadovo, departamentų vadovų, skyrių, poskyrių, projektų vadovų - darbo užmokesčio vidurkį - 1826 eurai. Tokia skaičių ekvilibristika leidžia tik spėlioti, kiek uždirba įmonės, per devynis 2016 metų mėnesius uždirbusios 40,545 mln. eurų pajamų ir 920 tūkst. eurų grynojo pelno, vadovas.

Informacija įklimpo savivaldybėje

Keistenybė ar dėsningumas, kad pelningose įmonėse vadovų atlyginimai kuklesni? Galbūt todėl jos ir pelningesnės? Norėdamos tai išsiaiškinti, „Vakaro žinios“ minėtų įmonių prašė paaiškinti, pagal kokius kriterijus jų valdybos nustato vadovams atlyginimus, ar įmonių finansiniai rezultatai turi įtakos vadovų algų didėjimui ar mažėjimui, ar pernai darbuotojams ir administracijai mokėtos premijos.

Atsakymą pateikė tik VAATC atstovė, ji paaiškino, kad centro administracijos ir darbuotojų atlyginimai praėjusiais ir užpraėjusiais metais beveik nesikeitė. Administracijos darbo užmokesčio vidurkis nuo 2733 iki 2829 eurų pakilo dėl to, kad užpernai visus metus dirbo 2 vadovai, o pernai 10 mėnesių dirbo vienas direktorius, kitas administracijos darbuotojas dirbo tik 2 mėnesius.

UAB „Grinda“ informavo, kad į klausimus apie jos vadovo atlyginimą, kaip ir kitų savivaldybės įmonių vadovų algas, atsakys Vilniaus savivaldybės viešųjų ryšių specialistai. Savivaldybės atstovė pareiškė, kad prašomą informaciją pateiks iki penktadienio, t.y. po 4 darbo dienų.

Pasinaudodamos viešais Specialiųjų tyrimų tarnybos ir pačios Vilniaus miesto savivaldybės dokumentais „Vakaro žinios“ išsiaiškino, kad iki 2015 metų Vilniaus savivaldybės įmonėse galiojo tvarka, kad jų vadovai kartu su premijomis ir priemokomis gali gauti per mėnesį ne daugiau kaip 10 tūkst. litų (2,9 tūkst. eurų). Suprantama, mažesnių atlyginimų vadovai ir negaudavo - tik maksimumą. Tačiau STT, įvertinusi korupcijos riziką, nustatė, kad toks atlyginimų dalijimas kvepia korupcija, ir pateikė rekomendacijas savivaldybei, kad jos įmonių vadovams, analogiškai kaip ir valstybės kontroliuojamose įmonėse, būtų nustatyta pastovi ir kintama darbo užmokesčio dalis ir kad pastaroji turėtų priklausyti ne nuo vadovo politinių ar partinių simpatijų ar akių spalvos, o nuo įmonės savininko jai iškeltų finansinių ar kitokių tikslų įgyvendinimo.

2015 metų pabaigoje Vilniaus savivaldybės administracija nusprendė, kad jos kontroliuojamų įmonių vadovų algų pastovioji dalis yra nustatoma atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą, skirstantį įmones į kategorijas pagal jų metinę apyvartą ir vidutinį darbuotojų skaičių.

Taip pat buvo rekomenduota 100 proc. galimos maksimalios kintamosios atlygio dalies kartą per metus skirti vadovams, kurių įmonės pasiekė 100 proc. ir daugiau joms nustatytų tikslų. Jeigu tikslai pasiekti 80-100 proc., vadovas gali tikėtis 50-99 proc. maksimalaus kintamojo atlyginimo dydžio, o jei įgyvendinta iki 80 proc. iškeltų užduočių - kintamoji dalis lygi nuliui.


- Ar nekeista, kad nuostolingai dirbančios savivaldybės įmonės vadovo alga didesnė negu pelningos įmonės?
- „Vakaro žinios“ teiravosi Seimo nario Remigijaus ŽEMAITAIČIO.


- Šiuo atveju ne, nes „Grindos“ vadovas labai lojalus liberalams. Apskritai protu nesuvokiama, kaip valdomos kai kurios valstybės ir savivaldybių įmonės. Manau, kad ir bendrų atlyginimų vadovams nustatymo kriterijų nėra dėl to, kad tai naudinga politikams - saviems, palankiems žmonėms galima padaryti „lesyklėlę“, kad jie būtų patenkinti. Bet aš neabejoju, kad jie paskui turės kokią nors dalį grąžinti atgal.

- Bet juk čia švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai?


- Taip, bet kam šiandien tie mokesčių mokėtojai ir jų pinigai rūpi? Visi tik ir svarsto, ar buvusios Seimo narės kailiniai iš dramblio, ar iš banginio kailio, o tuo pat metu Lietuvoje vyksta vagystės. „Lietuvos energija“ tyliai bando pirkti niekam nereikalingus automobilius už 16 mln. eurų, troleibusai gatvėse irgi atsiranda neaiškiais būdais, bet tik iš tam tikrų įmonių... Manau, kad patys akcininkai - valstybė ir savivaldybės - nesugeba ar nenori nustatyti bendrų žaidimo taisyklių, nes kuo didesnė sumaištis, tuo lengviau joje kažką nuslėpti.

- Slepia ir atlyginimus, kuriuos privalo skelbti viešai. Ar neklaidinama visuomenė, kai įmonė pateikia 15 vadovaujančių darbuotojų atlyginimo vidurkį?


- Taip, juk įmetus į bendrą katilą ir padalinus iš žmonių skaičiaus, išeina labai kukli sumelė - niekam nebado akių. Kitas klausimas - atlyginimai greičiausiai pateikiami be priedų ir be komandiruočių. Jeigu pridėtų dar ir komandiruotpinigius su visais priedais, skaičiai būtų tokie, kad akys ant kaktos iššoktų.

Suprantu, kad „Lietuvos geležinkelių“ vadovas turi gauti didelį atlyginimą. Arba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų direktoriai, nes ten yra milžiniška atsakomybė, generuojami pinigai, pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, nuo kiekvienos Klaipėdos uoste perkrautos tonos krovinių valstybė gauna apie 60 eurų naudos, bet įdomiausia tai, kad uosto vadovo atlyginimas ne ką didesnis negu tos pačios „Grindos“ direktoriaus. Pažįstu toje įmonėje ir inžinierių, ir vairuotojų - žmonės atvirai kalba, kad situacija prasta - sandėliai tušti, druskos neatvežta, mišiniai neparuošti. Tik žurnalistai kažkodėl nevažiuoja ir to neparodo.

- „Vakaro žinių“ į sandėlius „Grinda“ neįsileido, nes kažkodėl manė, kad mums didelė druskos krūva pasirodys per maža...

- Buvusį „Grindos“ direktorių A.Vilūną „prausė“ iš visų pusių - liepė viską filmuoti, pirteles rodyti, o dabar sėdi būgnų tūzas, viską užslėpęs, nieko nerodo. Giriasi, kad atidavė lizinguojamą džipą - o kas iš to? Niekaip nesuprantu, kam atiduoti naują mašiną, o pasilikti 2013 metų - juk naujai yra nustatyta 100 tūkst. km rida su priežiūra, o senos mašinos genda... Šitaip, beje, irgi vagiami mokesčių mokėtojų pinigai: senos mašinos laikomos, kad plautų pinigus per remontus. Kas patikrins, kiek pakeitė tepalų, padangų, oro filtrų, kiek traukių suremontavo? O remontuoja, aišku, savi.

- Galbūt ir nėra „Grindoje“ taip blogai, nes gauti sertifikatai, kad kokybės vadyba atitinka ISO standartų reikalavimus?

- Tų sertifikatų kiek tik nori galima prisipirkti. Ko vertas tas vadybos sertifikatas, jeigu įmonė nesugeba iš didžiausio skolininko savivaldybės išsimušti 16 ar 17 mln. eurų skolos? Toks vadybininkas ar įmonės vadovas yra nulio vertas. Arba tam jis ir buvo pakeistas, kad akių nedraskytų. A.Vilūnui buvo nesvarbu, kokios spalvos valdžia, - jis visiems į kaktą kaldavo, ir visi skubėjo kuo greičiau pinigus pervesti, kad nesulėktų kiemsargiai prie savivaldybės piketuoti. Dar įdomiau, kad „Grindos“ direktorius giriasi ir meras giriasi, esą Vilniuje puiki tvarka. O žmonės sako visai kitaip - Seimo narė Ingrida Šimonytė, iš Antakalnio pėstute einanti į darbą, viešai rašo, kad ant šaligatvių baisu lipti, netruks kaulus susilaužyti. O vasarą kas bus - gatvės asfaltuojamos per patį piką. Kodėl „Grinda“, besigirianti ISO standartais, uždaro kelius ir verčia žmones grūstis spūstyse, kai kitose pasaulio sostinėse kelininkai dirba naktimis? Akivaizdu, kad pasikeitus įmonės vadovams niekas nepasikeitė ir jokie sertifikatai to nepaslėps.

Parengta pagal  dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (15)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SULAIKYTI: Stambule sulaikytas 51 užsienio šalių pilietis, įtariamas ryšiais su teroristine „Islamo valstybės“ grupuote.
  • NETEKTIS: JAV, Klivlande, gegužės 24 dieną mirė Linas Johansonas, muzikos prodiuseris, žurnalistas, „Lithuanian News” leidėjas ir redaktorius; L.Johansonui buvo labai svarbu, kad pasaulis, anglakalbiai žmonės žinotų kuo daugiau apie Lietuvą; buvo aktyvus Lietuvių bendruomenės narys.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

USD - 1.1728 PLN - 4.3031
RUB - 72.1879 CHF - 1.1607
GBP - 0.8748 NOK - 9.4810
reklama
Ukis 2018