Mirė žymi botanikė prof. S.Stašauskaitėnuotraukos

2018 rugsėjo mėn. 11 d. 09:23:10 Perskaitė 353

Eidama 95-uosius metus po sunkios ligos sekmadienį mirė įžymi Lietuvos botanikė, augalų fiziologė, habilituota mokslų daktarė profesorė Stasė Stašauskaitė (Mikalajūnienė), pranešė Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų bendruomenė.

 

S. Stašauskaitė gimė 1924 m. rugpjūčio 23 d. Kutiškiuose, Radviliškio rajone. Čia baigusi pradžios mokyklą, toliau mokėsi Joniškėlio žemės ūkio mokykloje, 1945 m. baigė Radviliškio gimnazijos 7 klases. 1946 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą ir, gavusi brandos atestatą, savo botanikos mokytojo Antano Janonio (vėliau Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriaus, Botanikos katedros vedėjo) paskatinta, tais pačiais metais pradėjo studijas tuometinio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultete.

1950 m. būsimoji mokslininkė ir pedagogė įgijo aukštojo mokslo biologijos mokytojo diplomą ir tuoj pat pasinėrė į mokslinio darbo sūkurį Lietuvos mokslų akademijos tuometiniame Biologijos (vėliau - Botanikos) institute, kur 1953-1964 m. dirbo mokslo darbuotoja. Šiam sprendimui nepaprastai daug įtakos turėjo jos dėstytojas, žymus botanikas, augalų fiziologas profesorius Jonas Dagys.

S. Stašauskaitė su bendraautoriais paskelbė per 140 mokslinių darbų mineralinės augalų mitybos elementų ir vitaminų fiziologinės veiklos klausimais. Būdama kūrybinga mokslininke ir talentinga pedagoge, ji parašė du vadovėlius apie augalų augimą ir jų vystymąsi, sukūrė ir pateikė originalias fiziologinių bandymų atlikimo metodikas. Profesorė vadovavo aspirantų (doktorantų) moksliniams darbams, dalyvavo daugelyje respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų, glaudžius ryšius palaikė su Estijos, Latvijos, Baltarusijos mokslininkais, paskelbė per 200 mokslinių, metodinių, mokslo - populiarių, publicistinių straipsnių, kurie iki šiol yra vertinami mokslo, pedagoginės ir visų besidominančių gamtos mokslais bendruomenės atstovų.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net