Žmogaus teisės turi būti užtikrintosnuotraukos (9)

2018 rugpjūčio mėn. 19 d. 12:38:22 Perskaitė 1588

Kalėjimų sistema pribrendo pertvarkai, sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. Ne tik sako, bet ir imasi veiksmų. Teismo nuosprendžio laukiantys suimti asmenys nuo rudens galės kalėti ne tik keturiuose tardymo izoliatoriuose, bet ir pataisos namuose. Pasirašytas įsakymas, pakeičiantis bausmių ir suėmimo vykdymo įstaigų nuostatas, įsigalios nuo rugsėjo 1 dienos.

 

- Esate jauno amžiaus, bet jau turite nemažą patirtį. Esate vilnietis, buvote Varėnos meru, vadinasi, žinote tiek provincijos, tiek miesto gyvenimą. Dirbote vidaus reikalų viceministru, premjero patarėju. Pirmieji jūsų žingsniai teisingumo ministro poste yra sveikintini, užkabinote aktualias problemas, su jūsų atėjimu jos tapo rezonansinės ir matomos visuomenei. Klausimą pradėsiu nuo įprasto posakio, kad kalėjimas žmogaus „neišgydo“. Šiuos žodžius kažkada pasakė policijos generalinis komisaras, vėliau vidaus reikalų ministras ir dabartinis premjeras. Sukarintas režimas su nedidele prižiūrėtojų dalimi visgi negali perauklėti žmonių. Kaip manote, ar dabar, kai yra nedaug prižiūrėtojų, silpnokas žvalgybos, operatyvinių tarnybų darbas, galime tikėtis, jog išleistas į laisvę žmogus ten pasitaisys?

- Galima sakyti, kad tai yra beveik teisybė - kalėjimas „neišgydo“, tačiau reikia pasakyti, kad mes turime ir gerų pavyzdžių. Žmonės, patekę trumpesniam laikui, ypač tie, kuriems yra pritaikomas lygtinis paleidimas, vėliau yra resocializuojami. Tie, kurie patenka ilgesniam laikui arba padaro antrą nusikaltimą, jie paskui grįžta ir grįžta atgal - yra tokia statistika. Tačiau yra nedidelis spindulėlis tamsiam danguje šiuo klausimu, kadangi mes reorganizuojame ir Probacijos tarnybą. Manau, Probacijos tarnyba yra mūsų bausmių vykdymo sistemos ateitis. Koks yra mūsų pagrindinis tikslas, kai mes kalbame apie nuteistąjį? Mūsų pagrindinis tikslas yra tas, kad jis pasitaisytų, atlikęs bausmę, resocializuotųsi ir, išėjęs į laisvę, daugiau nenusikalstų, susirastų darbą, sukurtų šeimą, augintų vaikus ir taptų pilnaverčiu mūsų visuomenės piliečiu. To mes ir sieksime. Šiandien resocializacijos programos, mano požiūriu, nėra efektyvios. Galima pradėti nuo paties mažiausio pavyzdžio, nes aš važinėju po visas įkalinimo įstaigas ir kai aš nueinu į biblioteką, o nueinu į kiekvienos įkalinimo įstaigos biblioteką, aš ten matau tam tikro žanro knygas - mafija, nepasiduok, tylos įžadai ir pan. Jie perskaito šią literatūrą ir „kelia kvalifikaciją“. Mes turime keisti jų požiūrį, turime skiepyti, kad jie suprastų, jog jie privalo keistis, kad gėris yra anapus sienos. Aš manau, kad tuomet, kai mes sustiprinsime restruktūrizaciją, padarysime kamerinio tipo patalpas, nuteistieji nebus žeminami, kai mes pagerinsime prižiūrėtojų sąlygas, tuomet jie turės motyvaciją dirbti, situacija pasitaisys. Tačiau tai - ne pusmečio, ne metų klausimas, o ilgametis procesas.

- Kalėjimų pertvarkai reikalingos didelės lėšos. Ar teisinga, kad, proporcijų prasme su kitomis valstybės sritimis, sėdintiems įkalinimo įstaigose skiriamos tokios lėšos?

- Šiandien valstybė turi šiek tiek kitus prioritetus, bet, manau, kad tai yra teisinga. Juk vienas iš pagrindinių prioritetų - socialinės atskirties mažinimas. Mes kalbame apie pensininkus, apie vaiko pinigus, apie medikus, apie mokytojus - visiems reikia didinti algas. Į kiekvieną šią sistemą reikia investuoti nemažai lėšų. Visais laikotarpiais kalėjimams buvo skirtas mažesnis finansavimas nei jis turėtų būti. Mes tą suprantame. Kalbant apie pačius nuteistuosius, jie padaro nusikaltimą, jie padaro žalą visuomenei, valstybei ir dar, reikia suprasti, kad jų išlaikymas kalėjimuose valstybei kainuoja nemažus pinigus. Todėl mes stengiamės naudoti kuo mažiau lėšų iš biudžeto, stengsimės pritraukti Norvegijos fondų pinigus, europines lėšas, tai tikrai yra įmanoma. Šiandieninis kalėjimų departamento biudžetas yra 70 mln. eurų, bet lėšų trūksta. Aš manau, kad, įvykdžius reorganizaciją, sumažinus juridinių asmenų vienetus (dabar kiekviena įkalinimo įstaiga yra atskiras juridinis vienetas), sistemą galima padaryti efektyvesnę.

- Visi tie negatyvūs dalykai šioje sistemoje neatsirado tik jums atėjus, neatsirado per metus. Viešojoje erdvėje girdime apie kastas, apie nusikaltimus: „vierchai“, „bachūrai“, „gaidžiai“, „arkliai“, „dūchai“. Yra pravardžiuojami ir kaliniai, ir prižiūrėtojai, kurie kalinius aprūpina kuo tik nori. Pasidomėjus tuo, supranti, kad tokie dalykai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, visoje postsovietinėje erdvėje, galų gale ir Vokietijoje bei Amerikoje. Nuo Sovietų sąjungos laikų niekas čia iš esmės nepasikeitė, tik atsirado įvairesnės technologijos, mobilieji telefonai, atsirado tie nusikaltimai, kuriuos organizuoja kalėjimuose sėdintys asmenys. Kaip jūs manote, ar tai yra nuolatinė šios sistemos būsena, ar ši sistema „serga“ ir su tuo reikia susitaikyti?

- Man atrodo, kad tai yra diagnozė ir tai yra ilgametės problemos, nesusiformavusios per dvejus, trejus ar ketverius metus. Tai yra „liga“ ir, manau, kad dalis „ligonių“ sveiksta, kalbant apie bausmių vykdymo sistemos organizavimą, efektyvesnį lėšų paskirstymą. Kalbant apie kastas, jūs jau minėjote, kad jos daugiau ar mažiau yra visame pasaulyje. Žmonės taip surėdyti, kad jie turi turėti lyderius. Net jei lyderius perkelsime į kitas įstaigas, atsiras kitas lyderis, kuris yra mažiau agresyvus ir daro mažiau nusižengimų. Mums labai svarbu, jeigu kalbėsime apie nuteistuosius, prižiūrėtojai ir darbuotojai irgi yra labai svarbūs, apie juos aš atskirai pasakysiu, tačiau jeigu kalbame apie nuteistuosius, žmogaus teisės turi būti užtikrintos. Negali būti, kad kalinys, patekęs į kalėjimą, patirs kitų kalinių smurtą, kad jo gyvybei kils pavojus ir jis bus žeminamas - tokių dalykų neturėtų būti. Padėtis po truputį taisosi. Kaip minėjau, per pusmetį kažko daug nepadarysi. Šią savaitę mes atidarome 360 naujų kamerinio tipo vietų - jose bus patalpinti kaliniai po 2-3, nebus būrys. Vyriausybė finansuoja naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybas, bet tai nebus tik tardymo izoliatorius, mes visoms įstaigoms suteikiame multifunkcinį statusą: kalėjimas, pataisos namai. Tvoros jau pastatytos, prasideda administracinio pastato statybos, ten bus irgi apie 800 kamerinio tipo vietų, o tai ženkliai pagerins sistemą. Kitaip tariant, atsiras vis daugiau naujų kamerinio tipo patalpų.

- Mes kalbame apie santykius tarp kalinių, apie jų vadovavimus. Kita vertus, kai nedidelės prižiūrėtojų algos, kai matai didelį įneštą nelegalaus alkoholio kiekį, atsiranda ir prostitučių, tai gal reikėtų kalbėti ir apie tam tikrą susigyvenimą, tam tikrą ekonominį procesą tarp kalinių ir kalėjimo prižiūrėtojų?

- Aš tikrai neprilyginčiau prižiūrėtojų kaliniams. Žinoma, reikia pasakyti, kad prižiūrėtojų dirba ir anapus tvoros, ten, kur sėdi kaliniai, kažkurią dienos dalį jie praleidžia kartu, sąlygos ten tikrai prastos, algos žemos, kabinetai - prasti, yra bendravimas, įtampa, yra ir tam tikri kvapai, kurie tikrai nemalonūs, todėl matome, kad turime daugiau dėmesio skirti mūsų pareigūnams, pradedant nuo algų, baigiant uniformomis. Uniformos yra netinkamos nešioti, nes karštu metu su jomis žmonės labai prakaituoja, dydžiai yra visai skirtingi, pareigūnai gauna uniformas, bet dar už savo lėšas jas ir pasitaiso, kad atitiktų jų dydį. Mokymų, kurie turėtų būti, iš viso nėra. Aš tikiu kitų metų biudžetu, jau yra suplanuoti didesni asignavimai darbo užmokesčiui, darbo užmokesčio fondas didės ir statutiniai pareigūnai gaus didesnius atlyginimus, tai yra atsakingas ir rimtas pažadas.

- Įkalinimo įstaigose esančios problemos atspindi ir tam tikras visuomenės problemas, žmogus gal negimsta blogas, bet mes gyvename tuo laikotarpiu, kai siurliberalizmo ideologija atsiranda nuo mokyklos laikų, kai mokiniai žino savo teises, o pareigų - ne. Net mokytojai skundžiasi, kad negali susitvarkyti su mokiniais. Aš lygiai tą patį matau, kad šiandien kalinių teises ginančių organizacijų yra keliolika, kai nukentėjusių nuo nusikaltėlių teises gina viena organizacija. Kas, jūsų nuomone, čia vyksta?

- Kaliniai tikrai turi didelę išmonę, jie skundžiasi dėl įvairiausių dalykų ir pamiršta apie savo pareigas. Galėčiau paminėti keletą faktų. Pavyzdžiui, jeigu tualeto durys nuo grindų yra šiek tiek daugiau pakilusios nei sprindis, tuomet rašo skundus, kad kiti kaliniai gali pamatyti, kur yra jo pėdos: ar į vieną pusę pakreiptos, ar į kitą, tuomet jie gali spręsti, kuo kalinys užsiima. Jeigu mes vykdome kratas, tai pagal tvarką, jie išrikiuojami kartu su pareigūnais aikštėje, kuomet kita grupė įeina į kambarius ir padaro kratas, jeigu lyja lietus - jie skundžiasi. Vis dėlto kalėjimuose žmogaus teisės turi būti užtikrintos ir mes to sieksime, tas bus padaryta. Sutinku, kad tai yra mūsų visuomenės atspindys, mūsų visuomenė yra tokia. Tam tikra visuomenės dalis dėl vienokių ar kitokių priežasčių nueina netinkamais keliais, daro nusikaltimus ir taip izoliuojasi nuo visuomenės. Kiekvienam žmogui linkiu pasirinkti tą gerąjį ir teisingą kelią, nenueiti klystkeliais, nedaryti nusikaltimų ir nusižengimų, nes teisingas kelias yra kurti pilietinę vertę, auginti vaikus ir mylėti Lietuvą. Dabar visuomenė mato, kad pakliuvus ten, anapus tvoros, sąlygos nėra labai geros.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net