respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

V.Tomkus: Pasaka kaip senelis susipyko su dar senesniunuotraukos (96)

2018 kovo mėn. 02 d. 12:52:44

(Skirta tik žinybiniam naudojimui: autoriaus vaikams ir anūkams. Svetimiems kategoriškai draudžiama kišti nosį į tekstą, nes jis kelia grėsmę visuomenės saugumui, griauna valstybės pamatus ir tarnauja tiktai Kremliui ir Putinui.)

 

Mieli vaikeliai ir brangūs anūkėliai, labai seniai, o konkrečiai (įvardinsiu, kol neapsilankė Alzhaimeris) 1988 metais Vilniaus mieste, Gedimino kalno papėdėje, susikūrė Sąjūdis. O gal susibūrė ar kas iš Maskvos subūrė.

Žodžiu, kur buvus, kur nebuvus iš kažkur atsirado iniciatyvi iniciatyvių kvailių grupė. Taip šventvagiškai drįstu teigti, nes ir pats ten kažkaip pakliuvau. (Tikiuosi, be KGB pagalbos.) Buvau tuomet jaunas, kvailas ir kaip dabar sakoma hiperaktyvus. Todėl nuoširdžiai tikėjau šviesia ateitimi ir kad tik nuo mūsų priklauso, vaikučiai, ar jūsų gyvenimas taps geresnis.

Susirinko autoritetingi idiotai, vėliau pasigarsinę kaip patriotai, ir metė iššūkį tarybinei sistemai. Sistemai, kurioje jie buvo gerbiami, mylimi, nomenklatūros darbuotojai, tituluoti akademikai ir profesoriai, garsūs dailininkai, architektai, aktoriai, režisieriai, populiarūs rašytojai, poetai, redaktoriai, garbingi filosofai, ekonomistai, kiti garbūs visuomenės veikėjai. Tie, kurie laisvai naudojosi visomis teikiamomis santvarkos privilegijomis: spec. parduotuvėmis, komunaliniais butais, o kai kas ir tarnybiniais automobiliais, garbingais postais, aukštais apdovanojimais. Juos gerbė, mylėjo liaudis ir valdžia, kuri dabar juos ne tik pamiršo, bet net prisiminti nenori.

Įsivaizduojate, vaikučiai, tie kvaišos visus savo pasiekimus ir nuopelnus sudėjo ant Lietuvos Nepriklausomybės aukuro ir giedodami Tautišką giesmę iškilmingai sudegino. Tam, kad dabar jie sulauktų nepelnyto pasmerkimo dėl kažkokių pušų, kurios juokėsi; kažkokio durnių laivo; kažkokio bendradarbiavimo su KGB; nepriklausomai nuo to, gyvi jie ar mirę. Kas išdrįs man paprieštarauti, kad jie nebuvo naivūs ar kažkokie keisti žmonės? O anuomet buvo autoritetai. Jų niekas netampė po teismus. Ir pienburniai nedrįso pravardžiuoti marginalais. Ir niekas kaip indėnų jų nelaikė užribio gyventojais, beteisiais, belaisviais, be galimybės viešai oficialiai pasisakyti.

Tad ko jiems dar trūko, pasakykit man vaikučiai? Ko neužteko? Laisvės? Garbės? Šlovės? Dėmesio? Lai dabar laisvi ir ganosi užmarštyje.

Mums nuo to, vaikučiai, tik geriau.

Turiu galvoje ne jus, mano tomkiukai, o save su gerbiamu profesoriumi. Kuo daugiau mudu apjuodinsime savo Sąjūdžio bendražygių, tuo labiau būsime patys švaresni. Ir kuo labiau pažeminsime jų atminimą, tuo labiau mudu būsime iškilesni. Vieninteliai nepakartojami Sąjūdžio įkūrėjai, tyri tarsi du Baltijos gintarėliai ant delno: niekas nebedrįs klausti, kodėl aš pavogiau tik vieną Sąjūdžio laikraštį, o profesorius pasisavino visą Sąjūdį?

Kur Brolybė, Lygybė, Teisybė?! Galvoja, jei profesorius, tai viskas jam galima?!!!

Tai va, jautė mano širdis, kad anksčiau ar vėliau su profesoriumi liksime dviese ir mudviem teks rimtai dėl vietos po saule kapotis. (Beje, intuicija manęs neapgavo, vėliau taip ir atsitiko, aš nukirtau tik vieną, „Juozą“, o likusių nespėjau - iškapojo profesorius.)

Nors pradžioje su juo labai susidraugavome. Abu buvome garsūs. Aš savo straipsniais drebinau Lietuvą, o jis savo muzika net visą laiptinę. Abu į LPS Iniciatyvinę grupę buvome parinkti sąmoningai, o visi kiti papuolė atsitiktinai per balsavimą. Vienas kitam tikom, kaip dvi poros batų: profesorius - kairysis, o aš dešinysis, nes jokiai partijai nepriklausiau.

Ypač, vaikai mano, profesorius ėmė gerbti jūsų senelį po to, kai toks Kapeliušynas iš „Izvestijų“ jį ir mus, „jo radikalią komandą,“ iš Maskvos užsipuolė. Atseit šiaip sąjūdininkai Lietuvoje lyg ir neblogi, bet va tas profesorius su savo radikaliu jaunimėliu viską Maskvai gadina. Žinoma, puoliau jį nuo Maskvos ginti ir suagitavau jaunimą, tiksliau - savo draugelius, laikinai, tik pusei metų, prastumti profesorių į Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės vadus. (Ta proga atsiprašau pono Čekuolio, kuris tuomet susirinkimui pirmininkavo ir darė viską, kad tik profesorius nebūtų išrinktas, bet vis tiek buvo apkaltintas, kad profesorių išrinko: nors kas matė Laimos Pangonytės filmą - tas žino, jog dėl visų Lietuvos nelaimių kaltas aš. Aš jį prastūmiau, o po to atstūmiau.)

Nuo tada mes su profesoriumi ilgai ir gražiai draugavome, kartu vykdavome pas rinkėjus - jis kaip mano vairuotojas, aš kaip jo šturmanas, o pas rinkėjus panevėžiečius vienas kitą papildydavome, jis murmėdamas auditoriją užmigdydavo, aš savo pigiais juokeliais pažadindavau, kad toliau murmesio klausytų. Taip mus abu į TSRS deputatus ir išrinko.

O juoda katė tarp mūsų perbėgo po pirmojo „Respublikos“ numerio pasirodymo.

Profesorius man paskambino ir paprašė į namus užvažiuoti. Maniau, pasveikins su pirmu Sąjūdžio dienraščio numeriu, šampano išgersim, o jis baksnoja pirštu į pirmąjį puslapį ir bukai kartoja: „Kas čia? Kas čia?“ Pradžioje pamaniau, kad jis, ko gero, be manęs „Respublikos“ pasirodymą atšventė, kad visai aplinkoje nebesiorientuoja... Bet ne, žiūriu, blaivas, ir toliau kartoja: „Kas čia?“ Pabandžiau paaiškinti: „Respublikos“ laikraštis, profesoriau.“ O jis toliau it užsuktas: „Bet čia kas?“ Ir dūrė į pirmą puslapį. Pamaniau, kad muzikologui yra ne kas su aritmetika, todėl mandagiai pasufleravau: „Čia pirmas puslapis, profesoriau. Po to eina antras, trečias, ketvirtas...“ Tada jam, matyt, nervai ir neišlaikė: „Nuotraukos kaip sudėtos?!“ Pagalvojęs, kad sugedo jo akiniai, išvardinau: „Respublikai“ sėkmės linki kardinolas Vincentas Sladkevičius, LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas ir LPS Seimo tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.“ Profesorius sėdėjo amo netekęs, todėl tęsiau: „Perskaityti, ką linkite ar dar prisimenate pats?“ Tada ir pratrūko: „Kaip nuotraukas, redaktoriau, sudėjai - kodėl ne aš pirmas?“

Išėjau įsižeidęs ir galvą laužydamas: iš kur aš galiu žinoti, kodėl jis ne pirmas? Gal mokykloje kaip ir aš blogai mokėsi? Gal laiku į kunigų seminariją neįstojo, kad kardinolu netapo, o gal prastai marksizmo-leninizmo katedroje darbavosi, kad pirmuoju LKP CK sekretoriumi nepaskyrė... Tada pirmą kartą pasigailėjau, kad galbūt be reikalo jį savo pirmininku išrinkom.

Po to, vaikučiai, ir prasidėjo mūsų konfliktai. Tai mano korespondentė ne taip jo žodžius iššifravo, tai ne taip laikraštis jo mintį skaitytojams perteikė... (Nors pats visada murma per nosį, kad niekas nieko negali aiškiai suprasti.) O po kritinio straipsnio „Lietuvos dalybos“, kuriame mes aprašėme, kaip naujai iškepti ponai suskubo naudotis privilegijomis, profesorius LPS Seimo taryboje mane užpuolė, kodėl savus kritikuoju - juk vadovauju Sąjūdžio laikraščiui, todėl privalau kritikuoti tik komunistus. Aš jam su malonumu pritariau ir pradėjau vardinti visus sąjūdiečius komunistus... Tada jau visas Sąjūdžio Seimas ant manęs užsiuto. Beliko pridurti, kad šitas skandalas laikraščiui bus tik į naudą. Tik tada jie pritilo.

Žodžiu, mano mieli vaikučiai, neužsibuvau aš ilgiau tame Sąjūdyje. Labai jau charakteriai neatitiko. Pasiėmiau „Respubliką“ ir išėjau, o jie iš manęs atėmė Sąjūdį. Taip ir išsiskyrėme visiems laikams ir daugiau mūsų keliai nebesusitiko.

Klausiate, mano mielieji, ar labai gailiuosi, kad piktą profesorių LPS Iniciatyvinės grupės pirmininku išrinkau? Prisipažinsiu atvirai: jeigu galėčiau pakartoti iš naujo, nė nemirktelėjęs vėl išrinkčiau tą patį. Kito tokio gudraus ir klastingo intrigų meistro Lietuvoje ir su žiburiu nerastum. Tik toks ir galėjo sugriauti Sovietų Blogio Imperiją. (O vėliau, deja, ir Lietuvą.) Iki.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (96)

 • Laiko faktoriui 2018 kovo mėn. 05 d. 09:42:51

  Ko gero, jūsų komentaras čia tiksliausias. Bet gerai nors tiek, kad
  autorius supranta savo klaidą ir dabar šauniai dirba, mus šviesdamas ir
  pasakodamas tikrąją padėtį. Ačiū Vitui Tomkui.

 • Tiesiai 2018 kovo mėn. 04 d. 19:44:02

  Kgb planas buvo perimti sajudzio vadovavima savo agentu pagalba.toliau
  isvaikyti lietuva ir okupuoti is naujo.kgb planai pildosi sekmingai.didelis
  aciu kgb agentams.

 • As 2018 kovo mėn. 04 d. 15:15:13

  Puiku, V.Tomkau rasykite daugiau.

 • Laiko faktorius 2018 kovo mėn. 04 d. 13:50:47

  Žodžiu, mieli vaikučiai, senelis prisipažino suvargonijęs istorinę
  klaidą, tai dabar ėmėsi atgailauti. Daug prakaito turės dabar išlieti,
  o TADA būtų buvę visai paprasta profesoriuką "nukirsti". Kartu su
  "Juozu"

 • Aleksas 2018 kovo mėn. 04 d. 11:33:06

  Žinai. Vitai. gan neblogas straipsnis.

 • Trumpai 2018 kovo mėn. 04 d. 09:07:56

  KGB prifarsiravo Sąjūdį savo ožių, o labiausiai dvokianti padare vadu.

 • jo 2018 kovo mėn. 03 d. 20:33:15

  maladiec tomkiukas, tikslia , astriai , sarkastiskai...

 • Ada 2018 kovo mėn. 03 d. 20:01:56

  penktoko rašinys, sakyčiau, tik penktokas dar turi padorumo. menkystos
  rašliava iš tiesų.

 • įtarimas 2018 kovo mėn. 03 d. 19:04:19

  Jaučiu, kad profesorius dar kuriam laikui prasitęs biuletienį. Ir taip
  tęsis, kol bus išspręstas "Tomkaus klausimas", nes Anušauskui, ko gero,
  to nelabai pavyks padaryti, nebent surašys redaktoriui dar "krūtesnę"
  gramotą su dar riebesniais keiksmažodžiais. Gi seime darbuojasi, ten
  visokių epitetų vieni iš kitų prisirankioja.

 • aaa 2018 kovo mėn. 03 d. 18:42:25

  Į dešimtuką

 • vVYTAUTAS 2018 kovo mėn. 03 d. 18:29:24

  Aukso rašinys,tai šimtmečio žmogus,ir jeigu Tomkus imsis tai prikels
  Tautą naujam gyvenimui ,be ožiabarzdžio ir jo melo skleisto visus 28
  metus PAGARBA Tomkui,stiprybės ,mes kartu visada KLS.

 • Jo 2018 kovo mėn. 03 d. 14:49:19

  Kaip mano bobutė kadaise sakė,gera duona užpakalį drasko. Taigi,buvome
  sotūs ir laimingi.Mokyti,diplomuoti,privilegijuoti.Bet kažkas jau kasėsi
  po tarybinės sistemos pamatais.Ir pirmai progai pasitaikius tą santvarką
  sugriovė.Ir ne tik. Sugriovė viską,ką sugebėjo.Ir žmonių likimus iš
  inercijos griauna .Naikina viską,kas dora.Aukas sau renka
  negailestingai.O kritusių yra daug.Dangus perspėja,kad priešas labai
  klastingas ir gudrus.Moko atpažinti jį ir saugotis jo.Bet kaip ne
  keista,neatpažįsta dauguma,kas yra kas.Yra,kaip yra.

 • stasys girinis 2018 kovo mėn. 03 d. 14:41:07

  kaip reta šlykštus padaras tas tomkus

 • Zinaida 2018 kovo mėn. 03 d. 13:49:33

  Kažin ar Tomkutis pažįstamas su Algirdu Paleckiuku? Ar jie derina savo
  internacionalinius veiksmus?

 • Julius I 02:59:24 2018 kovo mėn. 03 d. 13:49:01

  Tai kad Tomkus turi tai pat dvigubus standartus. Klausimas ką veikia
  ištisai Pakso propaganda "Respublikoje"? Tiesa pasakius Paksas dabar savo
  propagandą perkėlė į lryta. Ką galvoju kad Tomkų alkis pradėjo
  kamuoti. O šiaip tai man Tomkus tai tas pats Landsbergis. Dėl pilietybės
  abu sutare. Kuom mažiau bus lietuvių ir kuom jie turės mažesni ryšį
  su Lietuva tuom Tomkui ir Landsbergiui bus geriau.

 • Pasaka 2018 kovo mėn. 03 d. 13:46:01

  Gyveno kartą prosenelis. Jaunystėje jis dalyvavo socialistinėje
  revoliucijoje ir įėjo į teisėjaujančią Troiką. Senelis, prosenelio
  sūnus buvo istrebitelis, naikino Lietuvos partizanus. Senelio sūnus,
  dabartinių vaikų tėvas tapo žurnalistu ir sukūrė raudonąjį
  proletariato laikraštį. Dažnai peržiūrėdavo prosenelio, senelio ir
  tėvo - garbingų socializmo kūrėjų nuotraukas. Jis ilgai ir laimingai
  gyveno.

 • Visiems, 2018 kovo mėn. 03 d. 13:31:57

  norintiems įsigyti ŠEŠTADIENIO savaitraštį "RESPUBLIKA" su
  įtariamų KGB bendradarbių sąrašu,skubėkite į spaudos platinimo
  taškus.Įdomus numeris.Su dviem priedais.Malonių skaitymų visiems!

 • Vot 2018 kovo mėn. 03 d. 13:17:32

  ,o kodel jie nesiaiskina santykiu mordabojaus budu , I RINGA ! I RINGA ! .

 • Oho, 2018 kovo mėn. 03 d. 12:45:29

  kaip gerai šluoja LK(bolševikų)P Centro Komiteto organas "Šluota" -
  AMBalas tokiam vyrukui seniai jau būtų davęs Nobelio dinamitinę
  premija, gaila, kad jo nebėr ir už jį vienam Tomkučiui tenka kautis
  nelygioje kovoje, už jo protą, šviesą ir sąžinę. O CK organų
  sąžinė tai jau tikrai šviesi. Bravo, Tomkuti, tak deržatj i dalšė.
  Vilniaus babos ir davatkos patį tikrai palaiko - sveikiname. Visiems jos
  jau trolikuose ir autobusuose ausis išūžė su klausimais, kur gauti CK
  organą "Šluotą", nes Maximose jau nebėr. Tiesa, kaip ji dabar vadinasi,
  na, tas organas, pamiršau, gal priminkite?

 • pritariu kaimiečiui 2018 kovo mėn. 03 d. 12:17:58

  Nors esu miestelėnas, bet dėl profesoriaus būklės pritariu kaimui. Tik
  nuogąstauju štai dėl ko: jeigu redaktorius nenurims (arba jo kas
  nenuramins) ir toliau be baimės ir be jokių savisaugos instinkų
  švaistysis savo aštria plunksna į kairę dešinę, profesoriui gali
  nervai nebeatlaikyti, todėl bus deportuotas į psichiatrinę, beje, kur ir
  buvo kadaise priregistruotas dar iki prasidedant sąjūdžiui.

 • kaimietis 2018 kovo mėn. 03 d. 11:56:18

  Galiausiai tapo akivaizdu, ką reiškia žodžiai: Juoko bijo net tas,
  kuris jau nieko nebebijo. Dabar suprantu, kodėl profesorius nuo Vito
  Tomkaus aštrios plunksnos ligoninės palatoje užsirakino ir niekur iš
  ten išeiti nenori. Satyra - galinga jėga.

 • Ai da Tomkus, 2018 kovo mėn. 03 d. 11:49:59

  ai da sukyn syn...Nu tas žodžio kišenėje tikrai kad neieško.Ir pasako
  ne ką prasčiau Erlicko.Tik kiečiau,nes matyt daugiau pinigo teismams nei
  anas turi. Antrą ,,Durnių laivą''parašytų ar ką?Pagausintų
  draudžiamų skaityt knygų sąrašą.

 • Tomkau 2018 kovo mėn. 03 d. 10:30:26

  Ar tau negėda?! Kodėl blokuojate žmones, epritariančius Respublikai,
  ponas teisingasis?!

 • nemirtingi Tomkaus bajeriai 2018 kovo mėn. 03 d. 10:26:26

  "Kuo daugiau mes su profesoriumi apjuodinsime Sąjūdžio bendražygių,
  tuo būsime patys švaresni"... "Kuo labiau kitus pažeminsime - tuo labiau
  patys būsime iškilesni"... "Aš pavogiau tik Sąjūdžio laikraštį, o
  profesorius pavogė visą Sąjūdį iš mūsų"... "Nukirtau tik "Juozą",
  o kitų nesuspėjau - likusius sąjūdžio bendražygius profesorius
  iškapojo"... "Aš su savo straipsniais drebinau tik Lietuvą, o
  profesorius su savo muzika net visą laiptinę"... "Mudu kaip dvi poros
  batų: profesorius - kairysis, o aš - dešinysis, nes jokiai partijai
  nepriklausiau"... "Pats jį prastūmiau, po to pats ir atstūmiau"...
  "Profesorius savo murmesiu rinkėjų auditoriją užmigdydavo, o aš savo
  pigiais juokeliais žadinau"... "Kai mane sąjūdiečiai užsipuolė,
  kodėl nekritikuoju komunistų, ėmiau vardinti sąjūdiečius
  komunistus"... "Tik toks gudrus, kerštingas ir kląstingas kaip
  profesorius galėjo sugriauti TSRS"... Ar tikrai šiuos "perliukus" pats
  Tomkus sugalvojo? O gal kas Vitui padiktavo? Juk čia beveik gyva klasika.

 • Bleka 2018 kovo mėn. 03 d. 09:05:25

  Zaidziame slepynes ir tiek.Jug viso bordelio atsakovas zydu Pasaulinis
  viespatavimas su JAV Kongrese dauguma.....!Na tikekimes ju tankai
  sustojo...Ateitis be ju...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASVEIKINO: Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino metinės augančio smulkiojo ir vidutinio verslo konferencijos „Gazelė 2018“ apdovanojimų ceremonijos dalyvius.
 • STABDYS: per popiežiaus vizitą bus stabdoma dalis darbų keliuose
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar stebėsite su popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje susijusius renginius?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11 +16 C

   +13  +15 C

 

   +12  +13 C

  +23  +26 C

   +24  +26 C

 

   +16  +17 C

  4-8 m/s

 2-5 m/s

 

    3-5 m/s

 

USD - 1.1667 PLN - 4.2951
RUB - 78.0688 CHF - 1.1304
GBP - 0.8881 NOK - 9.5470
reklama
Ukis 2018