VTEK: V.Baltraitienė įstatymo nepažeidė, tyrimas dėl B.Markausko nutrauktasnuotraukos

2018 liepos mėn. 04 d. 17:20:31 Perskaitė 932

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino dviejų buvusių žemės ūkio ministrų elgesį. VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Virginija Baltraitienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatytų apribojimų įsidarbinti. Nesant pakankamai duomenų teisiniam veikos įvertinimui, tyrimą dėl Broniaus Markausko elgesio VTEK nutraukė.

 

Tiriant nustatyta, kad V.Baltraitienė įsidarbino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja nepraėjus vieneriems metams po to, kai nustojo eiti žemės ūkio ministrės pareigas. VPIDVTĮ draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tačiau šios VPIDVTĮ nuostatos, VTEK vertinimu, nebuvo pažeistos, nes: NMVRVI nėra tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio ministerijai ar Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai; VTEK nenustatė, kad NMVRVI vykdytų ūkinę komercinę veiklą, siektų pelno ir galėtų būti laikytinas įmone; NMVRVI skyriaus vedėja nėra juridinio asmens vadovė ar jo pavaduotoja, be to, V.Baltraitienė institute neina pareigų, tiesiogiai susijusių su sprendimų priėmimu dėl valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės. Be kita ko, paminėtina, kad minėtosios VPIDVTĮ nuostatos taikomos pasibaigus pareigoms valstybinėje tarnyboje, o V.Baltraitienė nagrinėjamu atveju pareigų valstybinėje tarnyboje eiti nenustojo (NMVRVI skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas).

Tirdama B.Markausko elgesį, VTEK aiškinosi, ar jis nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti, kai Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovu antrai kadencijai be konkurso skyrė Eriką Bėrontą. Gautame pranešime teigta, kad E.Bėronto vadovaujama NMA yra skyrusi 4 mln. eurų paramą žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“, kurio valdybos narys buvo B.Markauskas, o kooperatyvo pajininkė - jo motina.

Tačiau tyrimo duomenys rodo, kad 4 mln. eurų paramą kooperatyvui „Pienas LT“ skyrė tuometinė žemės ūkio ministrė V.Baltraitienė, o ne NMA, kuri šį sprendimą įgyvendino. Taip pat VTEK nenustatė, kad, būdamas žemės ūkio ministru, B.Markauskas būtų priėmęs sprendimų dėl „Pienas LT“. Valstybės tarnybos departamento nuomone, B.Markauskas, vadovaudamasis ministrui suteikta diskrecija, turėjo teisę skirti E.Bėrontą NMA vadovu antrai kadencijai be konkurso. Paminėtina, kad tuo metu B.Markauskas nebebuvo kooperatyvo „Pienas LT“ valdybos narys.

Nustatyti duomenys nesuteikia VTEK pakankamo teisinio pagrindo teigti, kad B.Markauskas turėjo tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą kooperatyvo veikloje ir neva dėl to atsilygino E.Berontui, be konkurso paskirdamas jį antrai kadencijai vadovauti NMA. Todėl tyrimas nutrauktinas. Tačiau tyrimo nutraukimas nereiškia, kad VTEK negalėtų jo atnaujinti, jei paaiškėtų naujų aplinkybių.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net