respublika.lt

2018 vasario 22, ketvirtadienis

VTEK: penki LNOBT darbuotojai pažeidė įstatymąnuotraukos

2017 rugsėjo mėn. 13 d. 13:40:16
Jūratė Valančiūtė, Elta

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo, kad penki vadovaujamas pareigas einantys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

 

Pažeidimai konstatuoti Personalo skyriaus vadovei Laurai Keršytei-Vaškelei, vyriausiosios buhalterės pavaduotojai Alei Varnienei, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovui Feliksui Staišiūnui, Grimo-perukų skyriaus vadovei Ūlai Pakalniškytei ir Scenos apšvietimo skyriaus vadovui Deividui Podvolskiui.

Pagal tyrimo duomenis, šie darbuotojai nesilaikė 30-ies kalendorinių dienų termino nuo priėmimo į pareigas dienos pateikti privačių interesų deklaracijas. F. Staišiūnas ir Ū. Pakalniškytė pavėlavo beveik 5 metus, D. Podvolskis - daugiau nei 4 metus, o A. Varnienė ir L. Keršytė-Vaškelė - pusantrų metų.

Pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


VTEK pradėjo tyrimą dėl VTEK tarnautojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VTEK Prevencijos skyriaus vedėjo Mindaugo Siaurio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Patikrinusi M. Siaurio privačių interesų deklaraciją, VTEK sudaryta komisija galimam tarnybiniam nusižengimui tirti aptiko galimų pažeidimų tarnautojui nesilaikius reikalavimo patikslinti deklaraciją naujais duomenimis per 30 kalendorinių dienų. Rugsėjo pradžioje tarnautojas deklaravo tris sandorius, vienas kurių buvo sudarytas 2005 m., o kiti du - 2016 m.

Kol bus atliekamas tyrimas, tarnautojas trečiadienį nušalintas nuo pareigų.

Tai yra antras šiuo metu dėl M. Siaurio elgesio šioje institucijoje vykdomas tyrimas. Taip pat tiriamos aplinkybės, susijusios su galimais Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintų etikos principų, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių bei VTEK veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais.

Tyrimą metų pradžioje prašė inicijuoti VTEK nariai. Tačiau tuometis VTEK pirmininkas tai daryti atsisakė. Tyrimas buvo pradėtas šių metų balandį, buvusiam VTEK vadovui pasitraukus iš pareigų.

Anot VTEK pranešimo, prašant pradėti tyrimą teigta, kad sausio mėnesį M. Siaurys, VTEK nariams nežinant, parengė išaiškinimą dėl privačių interesų deklaravimo dabar jau buvusiai Seimo narei. Taip pat remtasi tuo, kad vasario mėnesį spaudoje tarnautojas vienasmeniškai pasisakė dėl vienos buvusios Klaipėdos politikės elgesio.

VTEK nariai kreipimesi priminė ir situaciją, kai pernai, nesuderinęs su VTEK nariais, M. Siaurys žiniasklaidai teigė „rengiantis planą, kaip pacientai galėtų legaliai atsidėkoti medikams pinigais“, o gavęs narių įspėjimą dėl nesuderintos pozicijos teikimo viešojoje erdvėje, tarnautojas jį ignoravo ir toliau pristatinėjo minėtąją poziciją žiniasklaidoje. Už tokį elgesį M. Siauriui pernai buvo paskirta tarnybinė nuobauda, tačiau buvęs VTEK vadovas ją, praėjus mėnesiui, panaikino.


VTEK svarstys penkių LNOBT darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienio posėdyje vertins, ar penki vadovaujamas pareigas einantys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tirtas Personalo skyriaus vadovės Lauros Keršytės-Vaškelės, vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Alės Varnienės, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovo Felikso Staišiūno, Grimo-perukų skyriaus vadovės Ūlos Pakalniškytės ir Scenos apšvietimo skyriaus vadovo Deivido Podvolskio elgesys.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą.


VTEK: buvusi Karaliaus Mindaugo mokymo centro vadovė L.Anužienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vienbalsiai nusprendė, kad buvusi VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorė Laimutė Anužienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti. Ji taip pat pažeidė šiame teisės akte numatytą draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Už sistemingus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus VTEK nusprendė surašyti L. Anužienei administracinio nusižengimo protokolą. Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad šio teisės akto nuostatų pažeidimas gali užtraukti baudą iki 300 eurų.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Tyrimo duomenys rodo, kad L. Anužienė ne kartą veikė interesų konflikto situacijoje. Ji nuolat sprendė artimų asmenų - sūnų bei marčios - tarnybos eigos klausimus KMPMC (pvz., suteikinėjo atostogas). Taip pat L. Anužienė nuolat spręsdavo savo bei jai artimų asmenų tarnybinių komandiruočių klausimus, o išvykdama į komandiruotę, savo marčiai buvo pavedusi vykdyti KMPMC direktorės funkcijas, nors ši ir nebuvo jos pavaduotoja. Būta atvejų, kai į komandiruotę L. Anužienė vyko kartu su savo marčia.

Faktas, kad duomenis apie sūnus ir marčią L. Anužienė savo privačių interesų deklaracijoje nurodė, leidžia daryti išvadą, kad interesų konflikto kilimo tikimybę ji suvokė. Siekdama veikti skaidriai, L. Anužienė privalėjo pareikšti nusišalinimą nuo minėtųjų klausimų sprendimo ir prašyti ŠMM ar KMPMC dalininkų susirinkimo skirti asmenį klausimams dėl jai artimų asmenų tarnybos eigos spręsti.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad L. Anužienė pati su savimi ir sau artimais asmenimis pasirašydavo autorinių kūrinių užsakymo sutartis, o tuo pagrindu KMPMC jiems mokėjo autorinius honorarus. VTEK vertinimu, šiuo atveju L. Anužienė pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti.

Nesant pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su KMPMC veiklai skirtų patalpų naudojimu asmeniniais tikslais bei dėl KMPMC vardu sudarytų sutarčių su UAB „Ortopedijos klinika“. Nustatyta, kad bendradarbiavimo su šia bendrove sutartį pasirašė ne L. Anužienė. Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad pastate, kuriame veikia KMPMC padalinys „Modus“, esantis butas nuosavybės teise priklauso L. Anužienės sūnui, o pastatas buvo renovuotas jam šios nuosavybės dar neįsigijus. Vertinti turto pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo VTEK neturi įgaliojimų, taip pat VTEK nenustatė kitų duomenų, kuriais remiantis būtų galima patvirtinti arba paneigti, jog L. Anužienė asmeniniais tikslais naudojosi kitomis KMPMC patalpomis.

Už teisėtų reikalavimų pateikti informaciją, būtiną tyrimui atlikti, nevykdymą, VTEK nusprendė pradėti administracinio nusižengimo teisenos procedūrą ir dėl trijų KMPMC darbuotojų: Dalios Petrauskienės, Jolantos Valiulienės, Tomo Darbuto.

Tuo pačiu VTEK pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) vadovaujančias pareigas einančių Vinco Aidukevičiaus, Nerijaus Anužio ir Ievos Anužienės bei šiame centre dirbusio Aivaro Anužio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, kad šie asmenys savo privačių interesų deklaracijose galimai nėra pateikę deklaruotinos informacijos. N. Anužis ir I. Anužienė galimai nedeklaravo 2016-2017 m. sudarytų butų pirkimo sandorių, A. Anužis nenurodė ryšio su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios akcininkas jis yra. V. Aidukevičius galimai nenurodė KMPMC dirbančių jam artimų asmenų.


Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui ieškomas naujas vadovas

Paskelbtas konkursas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) direktoriaus pareigoms užimti, trečiadienį praneša Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM). Konkursą ministerija paskelbė antradienį, rugsėjo 12 d., pretendentų paraiškų laukiama iki spalio 25 d.

KMPMC be vadovo liko rugsėjo 8 d. vykusiame dalininkų susirinkime iš pareigų atšaukus įstaigos direktorę Laimutę Anužienę. To reikalavo Švietimo ir mokslo ministerija. Pirmadienį ministrė Jurgita Petrauskienė pasirašė įsakymą dėl L. Anužienės atleidimo iš pareigų.

Pavasarį vykusio ŠMM audito metu nustatyta, kad buvusi direktorė L. Anužienė sudarė autorinių sutarčių pati su savimi ir papildomai išsimokėjo beveik 16 tūkst. eurų. Papildomų išmokų gavo ir įstaigoje dirbantys jos šeimos nariai. Auditoriai taip pat nustatė, kad, negavus ministerijos kaip turto panaudos davėjos sutikimo, buvo suremontuotos centrui priklausančios patalpos Kaune, Miško gatvėje, padidėjo jų plotas. Pažeisdama teisės aktus direktorė L. Anužienė išsinuomojo prabangų automobilį.

L. Anužienės veiklą šiuo metu tiria Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.


Etikos sargai svarstys buvusios Karaliaus Mindaugo mokymo centro vadovės L.Anužienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vertins, ar buvusi VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorė Laimutė Anužienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi balandžio mėnesio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija ir atlikusi pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, kad L. Anužienės vadovautame ir iš dalies valstybės valdomame KMPMC dirba jai artimi asmenys - du sūnūs bei marti. Dėl to kilo abejonių, ar L. Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais: darbo sutarčių sudarymu ir keitimu, įsakymais dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimu, komandiruočių bei kt. Pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė taip pat galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo narys yra jos sūnus.

Pasak VTEK, papildomai aiškintasi, ar L. Anužienė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
 

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ĮSPĖJO: Švedijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad „užsienio valstybės“ gali bandyti kištis į būsimus visuotinius šalies rinkimus; atsižvelgdama į tariamą Rusijos kišimąsi į 2016 metais vykusius JAV prezidento rinkimus, tarnyba išskyrė Rusiją.
  • VINJETĖ: Lietuvoje nuo ketvirtadienio pradeda veikti elektroninių vinječių įsigijimo sistema; elektroniniame įraše bus saugoma informacija apie tai, kada įsigyta vinjetė, koks jos galiojimo laikas, taip pat transporto priemonės, kuriai išduota elektroninė vinjetė, kategorija ir valstybinis registracijos numeris.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
2. ŠVENTINIS VITO TOMKAUS REPORTAŽAS IŠ DAR ŠVENTIŠKESNIŲ SEIMO RŪMŲ
3. PATRIARCHAI
4. „Vakaro žinių“ ir „Respublikos“ auditorija sparčiai auga
5. Regimanto Adomaičio laiškas tėvynainiams: Kviečiu į susitaikymą
6. Skulptorius R.Vilčiauskas apie tobulinamą jo kurtą „Kiaušinį“: jaučiuosi, lyg sapnuočiau košmarą
7. Rolandas Paksas: Apie alternatyvą Lietuvai bijoma net prasižioti
8. Olava Strikulienė: Penki lietuvio stebuklai, saugoję valstybę
9. Euras ir toliau plaunamas
10. Prezidentas V.Adamkus: Augau Lietuvos trispalvės šešėlyje
11. Disidentas, buvęs VSD vadovas P.Plumpa: Teisėsauga tarnauja politikams
12. F.Kauzonas: Už Vasario 16-osios šviesą! (beveik tostas, tik ne itin linksmas)
13. Kritikuoti valdžią uždrausta ir provincijoje
14. Akcija „Apšmeižk žinomą asmenybę“. Valomės ar purvinamės?
15. Prižiūrėtojai su kaliniais jau susikeitė vietomis
16. Skandinavai stumia šnipą į prezidentūrą
17. Slaptas skandinavų planas jau vykdomas
18. Buvęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadas J.Milius: Išteisinkite arba pasodinkite
19. „Ką jūs padarėte su Lietuvos dvasia“?.. (Dviejų patriarchų performansas)
20. „TELESKYDINĖJE“ - Artūro Račo iškrova
21. Gintautas Kėvišas mokys serbus, kaip tratinti pinigus
22. N.Mačiulis ves laidą „Labanakt, vaikučiai“nuotraukos
23. Briuselis imituoja rūpinimąsi žmonėmis
24. Uostamiestyje įsiplieskė gaisras: žmonės evakuoti iš „Philip Morris Lietuva“ fabriko
25. Paskutiniai 19-mečio širdies dūžiai: netikėtai miręs kovotojas A.Klemas manė turįs visą gyvenimą prieš akis

Ar tikite, kad raketomis „Iskander“ rusai iš Kaliningrado gali atakuoti Europos sostines?

balsuoti rezultatai

Ar sau leidžiate valgyti restoranuose ar kavinėse?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -19   -12 C

   -23  -17 C

 

   -17  -15 C

    -9   -6 C

   -11  -7 C

 

   -11  -9 C

    5-7 m/s

    1-2 m/s

 

      1-6 m/s

 

USD - 1.2312 PLN - 4.1589
RUB - 69.6656 CHF - 1.1551
GBP - 0.8846 NOK - 9.6420
reklama
Velyke2017