respublika.lt

2018 gegužės 24, ketvirtadienis

VSD siūlo teisti už burnojimą prieš valdžią. Kur nuėjome?nuotraukos (64)

2016 gegužės mėn. 21 d. 10:00:05
Respublika.lt

VSD direktorius Darius Jauniškis Seimui pasiūlė kriminalizuoti dezinformacijos skleidimą. Jo teigimu, „pastaruoju metu dažnai pasigirsta sąžiningų, dorų, bet, deja, naivių nuomonių, kad Lietuvos viešojoje erdvėje pernelyg daug kalbama apie grėsmes, militarizavimąsi ir gynybą.“ Baudžiamosios atsakomybės saugumiečiai panūdo, kad neliktų piliečių, viešai abejojančių Lietuvos valdžios skelbiamomis grėsmėmis. Pvz., jei nedidinsime karinių išlaidų - užpuls rusai, jei už trigubą kainą nepirksime SGD terminalo - neturėsime energetinės nepriklausomybės. Kodėl nebegalima turėti kitokios nei valdžia nuomonės?

 

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus BIČKAUSKAS, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras PAULAUSKAS ir filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: VSD Seimo paprašė Baudžiamajame kodekse numatyti atsakomybę už valstybės politikai nepritariančios informacijos paviešinimą. Gerai ar blogai?

E.BIČKAUSKAS: Kuo toliau, tuo dažniau prisimenu, kad 1988-1989 metais viena iš kelrodžių tezių, kuriomis vadovavosi Sąjūdis, buvo dar XVIII amžiuje suformuluota Voltero (Voltaire). Cituoju: „Tūkstantį kartų nesutinku su tavo nuomone, bet esu pasiruošęs atiduoti savo gyvybę už tai, kad turėtum teisę ją išsakyti.“ Laisvoje, demokratinėje visuomenėje, manau, vienas iš pagrindinių dalykų yra teisė laisvai reikšti savo mintis, net jei jos nesutampa su valdančių partijų nuomone. Ir laisvos minties ribojimas ar kūrimas baimės, kad žmogus gali būti už ją nubaustas, kenkia demokratijai.

Tokios iniciatyvos, kuriomis siekiama įteisinti praktiką, kai kas nors galės vertinti tavo nuomonę ir spręsti, ar ji leistina, mano giliu įsitikinimu, pažeidžia Lietuvos Konstituciją ir pagrindines žmogaus teises ir laisves. Dabar tokias iniciatyvas kelia VSD, o jo direktorius pareiškia, jog tas, kuris pasisako prieš NATO, vykdo antivalstybinę veiklą. Mano požiūriu, jei jiems suteiksime galimybę aiškinti, kas yra naudinga Lietuvai, o kas ne, galime nueiti visai ne tuo keliu.

Turbūt daug kas prisimena Tarybų Lietuvos, Tarybų Sąjungos konstitucijas. Tai buvo bene demokratiškiausios konstitucijos pasaulyje, taip gražiai viskas jose buvo surašyta. Tačiau šalia tų konstitucijų egzistavo plika realybė ir tas pats BK, kuriame buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už antitarybinę agitaciją ir propagandą. O tai reiškė, kad tam tikra institucija galėjo spręsti, ar žmogus, jų nuomone, turėtų būti už grotų, ar ne... Todėl net ne pats dabartinio siūlymo turinys man sukėlė nerimą, o tai, kad kažkas, kuo galbūt aš ne visai pasitikiu, turės teisę vertinti žmonių pažiūras. Tas žmogus ar ta institucija, kuri kartais, mano galva, neskiria valdantiesiems taikomos kritikos nuo kritikos, kuri nukreipta į pačią valstybę, kitaip tariant, sutapatina valdžią su valstybe. O tai nėra tas pats.

A.PAULAUSKAS: Iš tikrųjų tokia iniciatyva yra, bet kol kas tai tik projektas. Niekas jo nesvarstė nei NSGK, nei teisininkų bendruomenėje, nei juo labiau Seime. Tad ją galime vertinti kaip išsakytą susirūpinimą ir bandymą pateikti sprendimo būdą.

Iš tiesų mūsų Konstitucijoje apibrėžta, kas yra dezinformacija. Kaip tik atsinešiau Konstituciją, kur parašyta: „Laisvė reikšti įsitikinimus, skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.“ Kaip matome, dėl visų šių veikų jau yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė. Ir ji taikoma.

Dabar siūloma kriminalizuoti dezinformaciją. Ar tai teisinga, dabar vienareikšmiškai atsakyti negaliu, bet abejonių, kurios čia buvo išreikštos, aš taip pat turiu. Abejoju, ar reikia šiandien kriminalizuoti dezinformaciją, nors jos yra labai daug ir pilama tiesiog kasdien.

Svarbu suprasti, kad dezinformacija nėra nuomonė. BK straipsnis nustato atsakomybę už melagingą informaciją. Tad pirmiausia ta informacija turi būti melaginga ir ją sakantis žmogus turi žinoti, jog skleidžia melagingas žinias. Kitoje dalyje pasakyta, kad taip siekiama pakenkti valstybės vykdomai politikai, gynybiniams pajėgumams, institucijoms ar strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų funkcionavimui. Čia iš tiesų lieka gan daug laisvės interpretacijai ir labai neaišku, kokia gi praktika susiklostys.

V.RUBAVIČIUS:
Jeigu peržiūrėtume VSD kelerių metų istoriją, tektų prisiminti ir su Arvydu Pociumi, ir su Kęstučiu Girniumi susijusius skandalus, pavyzdžius ilgai galima būtų vardyti. VSD nuolatos susijęs su skandalais, visą laiką vyksta vienokie ar kitokie informacijos nutekinimai. Matome, kad esama perteklinio sekimo, dalyvavimo ekonominėje ir politinėje veikloje aptarnaujant valdančiąsias jėgas. Beje, čia galima prisiminti ir prezidento Rolando Pakso atvejį. Tuomet irgi remtasi tam tikra įvykių interpretacija, kur lemiamas tapo žodelis „šiurkščiai“. Konstitucinio Teismo išaiškinime nuskambėjo formuluotė „šiurkščiai pažeidė“. O juk „šiurkščiai“ ar „nešiurkščiai“ - tai irgi interpretacijos reikalas.

Dabartinis siūlymas įsirašo į įsivyraujančią tendenciją vienaip ar kitaip riboti ir kriminalizuoti žmonių nuomonės reiškimą, ypač žiniasklaidoje. Prisiminkime neseniai visų Seimo politinių jėgų sutartinai patvirtintą įstatymą dėl duomenų neteikimo iš uždarų teismo posėdžių. Tai - aiškus apynasris. Bet kodėl dėl jo taip vieningai sutarė visos politinės jėgos? Todėl, kad visas jas liečia korupciniai aspektai. Tam tikrų, sakykime, nusikaltimų, įtartinų pomėgių viešinimas teisme iš esmės apsaugo ir nusikaltėlius, ir dalį to politinio sluoksnio, kuris vienaip ar kitaip galvoja, kad jis irgi gali patekti į, sakykime, teisingumo pinkles.

Matome, kad tokia tendencija stumiasi į priekį, nepaisydama visuomenės pasipriešinimo, ir ji, mano galva, tik stiprės, nes minėtas politinis sluoksnis ir jo teisininkai yra išmanūs. Kriminalizuoti galima įvairiausius dalykus. Pasižiūrėkime, kokia yra Rusijos praktika. Mes nuo jos vis dėlto atsilikę, bet tam tikrus dalykus sėkmingai perimame. Ir tai galbūt susiję su mūsų politinio elito kilmės dokumentais. Jo mentalitetas, galiu savo nuomonę pasakyt, vis dėlto turi aiškų rytietišką aspektą, kad ir kiek mes čia demokratiškai stengtumės save vaizduoti vakariečiais ir lankytumės Briuselyje.

Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad taip nuosekliai plėtodami savo ryšius su JAV, suvokdami, jog JAV yra mūsų strateginis partneris ir pagrindinė jėga, galinti apginti nuo Rusijos grėsmės, mes demonstratyviai atmetame jų įgyvendinamą demokratijos praktiką.

A.PAULAUSKAS:
Kodėl? Mes net nepasiekėme tos praktikos. Neturime Gvantanamo, kitų dalykų... Mums dar toli iki to.

V.RUBAVIČIUS:
Kodėl mums toli? Pasižiūrėkime į kai kuriuos Lietuvoje vykdomus teismų procesus, kai žmonės įtraukiami į teisminę mašiną už nieką. Tad net Gvantanamo nereikia norint gadinti žmonėms gyvenimus. Aš turiu galvoje tuos Klonio gatvės žmones, kurie tąsomi po teismus... Nukrypau nuo temos, bet kai kalbame apie specialiąsias institucijas, kurios turi teisę rinkti informaciją apie žmogų ir ją kaupti, mūsų politikai nekelia klausimo, kaip žmogus privalo būti apsaugomas nuo tų institucijų galios.

Viena vertus, turi būti vykdoma tų institucijų parlamentinė kontrolė. Bet mes jos, galima sakyti, neturime arba ji - rudimentinė. Jau ne pirmą kadenciją po įvairių VSD skandalų buvo keliamas klausimas, kaip tokią kontrolę stiprinti, bet niekas iš esmės nenori to daryti ir atranda įvairių argumentų, tokių kaip Rusijos grėsmė.

Kita vertus, gali būti apibrėžtos piliečių teisės santykiuose su tomis visagalėmis institucijomis. Tokia praktika ypač būdinga JAV ir kitoms demokratinėms šalims. Ten piliečių teisės užtikrinamos privatumo apsaugos įstatymu, kuris labai aiškiai nusako, kas, kaip ir kiek gali rinkti informacijos apie žmogų. Be to, apibrėžta, kokios yra piliečio teisės apie jį surinktos informacijos atžvilgiu. Šis įstatymas nepaprastai aiškiai sako, kad visi piliečiai turi teisę sužinoti, kokia yra apie juos surinkta informacija.

Institucija, kuri renka ir kaupia tokią informaciją, gali atsisakyti pateikti tą jos dalį, kuri susijusi su valstybės paslaptimi. O atsisakymą būtinai turi pasirašyti aukščiausio rango pareigūnas, nes jam teks dalyvauti teisminiuose ginčuose. Mat pilietis turi teisę užginčyti nepateikiamos informacijos dalį klausdamas, kokia yra valstybės paslapties arba kitų paslapčių apimtis ir ar teisingai įstatymas yra taikomas. Šiuos dalykus sprendžia jau nebe pati institucija, o teismas. Kitaip tariant, teismui suteikiama galia išlyginti piliečio ir institucijos santykius.

G.JAKAVONIS: Kai laikraščiuose skaitome nutekintus pokalbius, kyla klausimas, argi mes esame ta pasaulio bamba, kuri negalėtų iš ko nors pasimokyti. Ar nėra kur nors kitur tokio varianto, kuris tiktų ir Lietuvai? Gal ne Rusijoje, bet Vidurio Europos valstybėse, kur atitinkamos problemos irgi egzistuoja? Štai girdime apie „WikiLeaks“ skandalus. Kaip valstybei elgtis, kai paviešinamos valstybės paslaptys?

E.BIČKAUSKAS: Visur visko būna. Kai prisimenu JAV ir Gvantanamą, man kyla vienintelė mintis: dviveidė demokratija. Juk Gvantanamas - tai teritorija, kurioje galima nesilaikyti JAV priimtų įstatymų. Tai visiems puikiai žinoma. Ir visiems JAV pareigūnams puikiai žinoma, kad šitame žemės lopinėlyje jų galima nesilaikyti.

Turbūt senosios demokratijos valstybėse pareigūnai, priimantys sprendimus, jaučia daugiau atsakomybės. Dėl mūsų VSD pareigūnų net minties neturiu, kad jie priešiškai nusiteikę ir sąmoningai kažką daro bloga. Esu įsitikinęs, kad jie šventai įtikėję savo tiesa. Bet man neramu, kad jie neturi jokių abejonių dėl savo tiesos. Mano galva, mąstantis žmogus visada abejoja, ar jis teisus konkrečiu atveju.

Dabar jie sukėlė ažiotažą įvardydami signatarus valstybės grėsme. Mes, signatarai, parašėme laišką VSD su prašymu paplėtoti šią mintį, nes pats faktas, kad žmogus, kūręs valstybę, po kažkiek metų pavirto tai pačiai valstybei grėsme, iš tikrųjų vertas ypatingo dėmesio. Jei tokia išvada padaryta dėl to, kad jie cituojami Rusijos spaudoje, įvardyti juos grėsme, manyčiau, pernelyg drąsu. Aš galvą dedu, kad ši VSD ataskaita tikrai ne mažiau cituojama toje pačioje Rusijos žiniasklaidoje.

Dabartine iniciatyva keisti BK, mano galva, siekiama dviejų tikslų. Viena vertus, zonduojama, kaip į tai bus sureaguota. Kita vertus, tai tam tikra bauginimo priemonė. Neva būkite geri, nes mes galime dar padaryti ir ne taip.

A.Paulauskas paminėjo mūsų Konstitucijoje įrašytą žodį „dezinformacija“. Bet ten jis neišplėtotas. Man teko vadovauti darbo grupei, kuri rengė dabar galiojantį BK. Pamenu, kaip stengėmės apeiti bet kokį žodį, kurį galima būtų laisvai interpretuoti. Jūs teisingai atkreipėte dėmesį, kad žodis „dezinformacija“ gali būti interpretuojamas ir vienaip, ir antraip. Todėl reikia labai aiškiai apibrėžti kriterijus, kad neliktų galimybės tokiai interpretacijai.

Dabar terorizmo grėsmė yra pakankamai didelė. Ir kai mūsų prezidentė pareiškė, kad galbūt kovojant su terorizmu reikės aukoti tam tikras asmens privatumo laisves, pamaniau, jog gal to ir reikia. Bet su sąlyga, kad institucija galima pasitikėti, jog ji nenutekins informacijos. Tačiau matydamas aplinkybes darau išvadą, kad pasitikėti negalima.

1993 metais mano iniciatyva buvo priimtas Prevencinio sulaikymo įstatymas. Dabar, jau praėjus nemažai laiko, galiu pasakyti: jis - antikonstitucinis. Bet tuo metu buvau įsitikinęs, kad tai vienintelė valstybės apsigynimo priemonė. Patikėkite, kiekvieną savaitę pats asmeniškai tikrindavau kiekvieną tokį sulaikymo atvejį. Neduok Dieve, kas nors ne taip. Ar galiu aš dabar pasitikėti? Tikiu, kad VSD žmonės nėra Lietuvos priešai, bet gal tą pačią Lietuvą mato šiek tiek kitaip.

Jeigu norite mano požiūrio, pasakysiu - esu už NATO. Bet nepritariu tam tikriems veiksmams, kurie daromi konkrečioje situacijoje. Kaip vertinti tokią mano kritiką? Pavyzdžiui, nesutinku, kad vyktų besaikis ginkluotųjų pajėgų didinimas šalia Rusijos. Tik naivus žmogus gali manyti, kad Rusija į tai nereaguos adekvačiai.

A.PAULAUSKAS:
Dėl modelio, kurį galėtų perimti Lietuva, noriu pasakyti, kad neidealizuoju nė vienos valstybės. Dar būdamas prokuroru, o dabar jau kaip NSGK pirmininkas pasidomėjęs kitų šalių patirtimi, galiu pasakyti, kad pas mus teisingumas funkcionuoja visiškai gerai. Prisimenu, kai pirmąkart grįžau iš JAV ir pasakiau, kad ten yra tokių baisių dalykų, mane sumaišė su žemėmis, neva kaip drįstu abejoti Amerikos teisingumu. Bet kuo daugiau pas juos lankiausi, tuo daugiau mačiau pažeidimų. Prisiminkime Snoudeno (Edward Snowden) skandalą, jis tiesiai visam pasauliui papasakojo apie klausymosi ir sekimo mastą. „WikiLeaks“ atskleista medžiaga taip pat rodo, kiek visko slepiama nuo visuomenės. Galiu papasakoti apie kiekvienoje šalyje vykstančius specialiųjų tarnybų skandalus. Vien pastaraisiais metais tokių kilo ir Vokietijoje, ir Liuksemburge. Dėl mūsų VSD skandalų aš atvirkščiai sakyčiau, kad visi čia paminėti atvejai nutiko mažiausiai prieš ketverius metus. Per tuos ketverius metus, kai dirbu NSGK pirmininku, mano pagrindinė užduotis buvo, kad VSD neįsiveltų į skandalus.

Aš domėjausi, kaip parlamentinė kontrolė vykdoma kitose valstybėse, ir galiu pasakyti, kad Anglijoje ir Švedijoje sankcijas įsiterpti į žmogaus privatų gyvenimą suteikia pareigūnai, o ne teisėjai. Kelis kartus jų klausiau, ar tai nesikerta su jų Konstitucija, ir mane užtikrino, kad ne. Tarkim, Anglijoje visus žvalgybų veiksmus sankcionuoja ministrai. Belgijoje - speciali komisija, į kurią skiriami buvę prokurorai, teisėjai, kontroliuojantys visas žvalgybos institucijas. Tad bent tose šalyse, kuriose lankiausi, teismų kontrolės mechanizmo aš neaptikau.

Visi žino mūsų Konstituciją ir yra pasirengę ginti konstitucines vertybes, piliečių teises. Bet kai įvyksta tokie sunkūs nusikaltimai kaip terorizmas, žmonės ima galvoti, kad gal verta atsisakyti kažkiek savo teisių dėl saugumo ir visuomenės ramybės. Ir tai yra daroma. Prancūzijoje man teko dalyvauti seminare, kuris vyko po „Charlie Hebdo“ redakcijos užpuolimo. Jame skambėjo panašių svarstymų. Ir tuo metu, kai vyko ta konferencija, prancūzų parlamentas priėmė labai griežtą kovos su terorizmu įstatymą. Anglijoje taip pat dabar, po teroristinių aktų, galioja įstatymas, pagal kurį galima sulaikyti panašiai kaip pagal mūsų prevencinio sulaikymo įstatymą. Nesiimdami ryžtingų priemonių, nelabai galėtume kovoti su terorizmu. Taigi noriu pasakyti, kad mes turime savo vertybių sistemą ir tikrai nepuolame į kraštutinumus.

Ar galime teisme užginčyti žvalgybos surinktą informaciją? Iš tikrųjų galime. Yra Korupcijos prevencijos įstatymas, kuris leidžia žmogui teisme apskųsti sprendimą, jei jis nebuvo paskirtas į tam tikras pareigas ir buvo pasakyta, kad apie jį surinkta tų pareigų neleidžianti eiti medžiaga. Nusistovėjo teismų praktika, kad jei specialiosios tarnybos nepateikia informacijos, tam žmogui leidžiama dirbti. O jei tarnybos pateikia informaciją, teismas vertina, ar jos pakanka. Paprastai tokiu atveju teismas sutinka su specialiųjų tarnybų išvada.

V.RUBAVIČIUS: Mažas klausimas. Kaip tarnybos atsako už tai, kad nepateikia informacijos? Kokia jų atsakomybė?

A.PAULAUSKAS:
Mes esame priėmę Kriminalinės žvalgybos įstatymą, kuris leidžia žvalgyboms nepateikti informacijos tais atvejais, kai ji gali atskleisti jų šaltinius, veiklos principus ir metodus. Beje, net Seimui. Mūsų komitetas vykdo parlamentinę kontrolę, bet jeigu užklausčiau duomenų, o jie manytų, kad tai kelia pavojų jų šaltiniams ar darbo metodams, galėtų man informacijos neteikti. Maža to, tarkime, Anglijoje MI6 veikė ir iki 1993 metų, bet vyriausybė tvirtino, kad tokios žvalgybos nėra. Tik 1993-iaisiais buvo pripažinta, kad ji veikia ir ją būtina kontroliuoti.

Taigi mes tikrai jaučiame atsakomybę dėl žmogaus laisvių ir teisių. Ir jeigu BK pakeitimo įstatymas nebus argumentuotai pateiktas ir suderintas su Konstitucija, tokio įstatymo paprasčiausiai nebus. Aš ir pats pasakiau, kad turiu dėl jo daug abejonių, ir nenoriu, kad mes nusiristume į kokį nors persekiojimą.

V.RUBAVIČIUS:
Aš žiūriu, kokioje mes nuostabioje teisinėje šalyje gyvename... Vis dėlto mūsų požiūriai šiek tiek nesutampa. Ten, aukštumose, tas požiūris tikrai daug šviesesnis, o žemumose, kai susiduri su tikrove, viskas atrodo kiek kitaip.

Jokie pasidomėjimai nuvažiavus negali nusakyti to gyvenimo taisyklių, nes ten veikia kita juridinė sistema, visiškai kitaip užtikrinamos ir sekamųjų, ir suimamųjų teisės. Atkreipsiu dėmesį tik į Belgijos atvejį, kai jie sulaikė teroristą ir kilo klausimas dėl jo perdavimo Prancūzijai. Įsivaizduokite, koks ten kilo sujudimas. Kaipmat atsirado būtini advokatai, prisistatė gydytojai, kurie neleido jo net apklausti, nes esą buvo pavargęs tuo metu. Noriu atkreipti dėmesį, kiek sudėtingas yra realus gyvenimas ir kaip sunku jį suprasti nuvažiavus, pabuvus seminare, kur atsakoma tik į tam tikrus klausimus. Nenoriu pasakyti, kad kažkur yra idealių šalių, bet tik atkreipiu dėmesį, jog įstatymas, kuris aiškiai nusakytų piliečių ir institucijų santykius, yra būtinas. Jis seniai jau būtinas.

Kaip atskirti informaciją nuo dezinformacijos? Jei pasižiūrėtume, ką mūsų politikai ar ekonomistai aiškina apie ekonomiką, pavyzdžiui, apie atominės elektrinės uždarymą, tai juk yra akivaizdi dezinformacija, nes vieną kartą aiškinama viena, o kitą - jau kita. Sudėję dvejų metų pranešimus matome, kad čia galai su galais niekaip nesueina.

Kita vertus, turėtume labai aiškiai suvokti, kokiomis aplinkybėmis buvo kuriama mūsų Konstitucija. Ją kūrė Sąjūdžio žmonės, kuriems atrodė, kad dezinformaciją nuo informacijos atskirti nepaprastai lengva. Dezinformacija juk yra atviras melas. O kas čia ką gali atskirti šiuolaikinėje informacinių karų ir informacinių technologijų aplinkoje? Jūs galėtumėte atskirti, kas labiau meluoja apie įvykius Sirijoje - vakarietiški portalai ar rusiški? Kas galėtų pasakyti, kur ten dezinformacija, o kur informacija? Lietuvoje nėra tokio žmogaus. Nemanau, kad ir specialiosios tarnybos turi analitikų, galinčių išdėlioti ten vykstančius dalykus pagal kokią nors teisingumo lentelę.

Esama įvairių nuomonių, kaip žiūrėti į mūsų ekonomikos, socialinės srities raidą. Ar mes būsime šmeižikai ir mūsų valstybės priešų parankiniai, jei sakysime, kad esame paskutinėje vietoje pagal socialinius rodiklius? Kad mes taip stebėtinai greitai atsilikome nuo Estijos (2005 metais pradėjome atsilikti), o per krizę ir nuo Latvijos? Tai ar mes šmeižiame, ar norime pasakyti „atsipeikėk, politinis sluoksni“ ir paklausti, ką tas politinis sluoksnis kartu su aukščiausiais vadovais daro, kad mes taip sparčiai ritamės žemyn?

G.JAKAVONIS: Tai ką vis dėlto reikia daryti? Amžinas kausimas.

E.BIČKAUSKAS: Man labiau nerimą kelia ne pats faktas, kad BK atsirastų tokia pataisa, o jos laikas ir kontekstas. Tai reiškia, kad prasidės bylos, kad iš esmės yra atleista grandinė. Galima pulti. Ir iš esmės tai - noras žmones įbauginti.

A.PAULAUSKAS: Trumpai atsakysiu į klausimą, ką reikia daryti. Mes, kaip valstybė, esame pakraštyje. Ir visą laiką gyvename tam tikroje įtampoje. 2018 metais minėsime mūsų valstybės sukūrimo šimtmetį. Daugiau kaip 50 metų buvome aneksuoti, inkorporuoti. Vilnius dar ilgiau iš mūsų buvo atimtas. Mūsų saugumas yra labai trapi sąvoka. Turime labai stengtis išsaugoti žmogaus teises, konstitucines vertybes, bet nereikia pamiršti, kad nacionalinis saugumas dabar yra svarbiausias uždavinys.

V.RUBAVIČIUS: Man kelia nerimą tai, kas laikoma nacionalinio saugumo prioritetu. Jeigu ši žemė yra privati nuosavybė, kurią gali turėti bet kuris užsienietis, tai kam čia man aukoti savo gyvenimą, jei puola, tarkim, Rusija? Nacionalinio saugumo pirminis uždavinys, apie kurį turėtų galvoti ir saugumiečiai, ir mūsų politikai, yra elementari demografija. Ar mūsų gyvena daugiau, ar vis mažiau? Jei mūsų gyvena vis mažiau, mes esame vis labiau nesaugūs, nes nykstame be jokios užsienio agresijos. Mes sergame. Nejau nacionalinio saugumo uždavinys nebūtų bent paieškoti kokių nors analitinių vaistų? Bet apie tai net nebeužsimenama. Kalbame tik apie sienų saugojimą ir karines grėsmes. Iš dabartinės strategijos net išnyko lietuvybės ir kultūros tapatumo saugojimas. Nes nebereikia nei kultūros, nei tapatybės, nieko nebereikia.

E.BIČKAUSKAS: Netapatinkime niekados valdžiai taikomos kritikos su priešiškumu Lietuvos valstybei. Kritikos valdžiai iš tikrųjų reikia. Neseniai sužinojau, kad Estijos, pustrečio karto mažesnės šalies, biudžetas yra beveik toks pats kaip Lietuvos. Tai kieno čia kaltė? Keliu sau šį klausimą kaip Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras. Kaip čia taip išėjo, kad Estija ir Latvija pasiekė nepriklausomybę, neturėdamos nei Sausio įvykių, nei ekonominės blokados, o jų rezultatai geresni? Tai ką mes turime kritikuoti?

Išsaugokime galimybę pasakyti valdžiai, kad ne visados, deja, jūs elgiatės taip, kaip, mūsų nuomone, turėtumėte elgtis. O jei mes tokiais projektais dar bandysime užčiaupti tas kritiškas burnas, nuo to vargu ar bus geriau.

Daugiau skaitykite
čia.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Žalgiris“


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (64)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • APGAULĖ: keli tūkstančiai žmonių įsigijo bilietus į šeštadienį numatytą susitikimą su savo mylimu aktoriumi Sylvesteriu Stallone, nors jis pats net nesiruošia skristi į Prahą; pats aktorius socialiniame tinkle pareiškė, kad renginys Prahoje neturi jokio juridinio pagrindo, o jis pats neketina vykti į Čekijos sostinę.
  • SUDUŽO: JAV karinių oro pajėgų viršgarsinis mokomasis naikintuvas „T-38 Talon“ trečiadienį sudužo per treniruojamąjį skrydį netoli Kolumbuso aviacijos bazės; abu lakūnai katapultavosi ir išsigelbėjo
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar pasitikite šalies prokuratūra?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +7   +9 C

   +12  +13 C

 

   +11  +12 C

  +21   +23 C

   +25  +26 C

 

   +25   +26 C

     6-12 m/s

    6-9 m/s

 

     5-9 m/s

 

reklama
Vėlykė 2018