respublika.lt
LRDT LYRAS

Vito Tomkaus pastebėjimai iš pašiūrės prie Razlyvo ežeronuotraukos (201)

2018 kovo mėn. 30 d. 10:00:44

 

 

Konservatoriai teisūs. Už viską, kas blogiausia Lietuvoje, kalti rusai. Jei ne jie, ypač - ne Putinas, būtume priversti gyventi daug geriau. Kaip kokie švedai. Be rūpesčių. Be problemų. Absoliučiai degradavę nuo nieko neveikimo. Tikri degradai. Kaip kokie konservatoriai... Ar būtume galėję padovanoti "Mažeikių naftą" amerikiečiams, jeigu ne rusai? Juk gudručių mus papirkti ir pakloti milijardus už  gamyklą buvo ne vienas: lenkai, kazachai, rusai, net arabai, kuriuos Maldeikienės vyras norėjo iš Maskvos atsitempti. (Tada dar nežinojome, kaip Maldeikio arabai susiję su rusais, gi dabar, po Sirijos karo, žinome.) Visiems rusams atrėžėme tvirtą ne. Jokiems milijardams nepasiduosime. Tvirtai pasiryžome: geriau tauta iki ausų prasiskolins, bet iš ruskių nei kapeikos nepaimsime! Jokių nuolaidų, jokių pigių dujų, jokios naftos pusdykiai ir visus tinklus (elektros, žvejybos, televizijos, šaldytuvų ir net lygintuvų), ir visus ryšius (tarptautinius, verslo, meilės, radio, telefono, politinius ir net lytinius) su Rusija mes, išdidūs lietuvaičiai, amžiams nutrauksime ir niekada prie jų neprisijungsime ir nesinaudosime. Todėl visiems rusų pasiūlymams purtėme galvą, o kai kas mekendamas net barzą, ir potencialiems pirkėjams parodėme špygą taukuotą ir išdidžiai davėme konservatoriaus Babiliaus žodį: "Ivano prie vamzdžio neprileisime!" Babiliaus žodį išlaikėme lygiai dvejus su puse metų. Būtume išlaikę dar ilgiau, bet nežinojome, kad egzistuoja ir geri rusai. Iš Jukos. Kuriuos po to blogi rusai į kalėjimus sugrūdo. Matyt, pavardės pasirodė įtartinos. Nelabai rusiškos. 

***

Mes turim dėkot savo protėviams, jų kaulus bučiuoti, o ne jėgų, kurių niekam nebereikia, iš praeities semtis, už tai, kad mūsų valstybę tokioje nuostabioje geopolitinėje vietoje įkūrė. Kur pažvelgsi - vieni rusai! Karaliaučiuje - rusai, Latvijoje - pusė rusų, Baltarusijoje - rusai pabalę iš baimės prieš Batią, Lenkija irgi kalba pusiau rusiškai... Rodos, tik gyvenk su tais rusais draugiškai ir nerėk! Bet kaip tu, užsimaskavęs konservatorius, nerėksi ant rusų?! Kaipmat supras, kad esi rusų KGB nuo seno užverbuotas ir niekas nebenorės už tave balsuoti. O koks konservatorius - be lovio? Ir be ES lėšų, kurias "įsisavinti" įmanoma tik prisibrovus prie valdžios ir kurias su didžiais procentais atidavinės ne tik mūsų pensininkai, bet ir jų vaikai, vaikų vaikai ir anūkų anūkai (išskyrus Gabrielių, kuris jau iš lovio pasisėmė ir sau, ir savo anūkų anūkams). Ir už tai, kas buvo, ir už tai, kas dar bus, reikia dėkoti tiktai rusams. Svarbiausia, kad karo nebūtų. Bet karui ruoštis būtina. Kitaip nuvilsime Putiną. Ne tik Putiną, bet ir Trampą. Nes jam mūsų valdžia šventai pasižadėjo karo reikalams pervesti po 2 proc. iš biudžeto. O mūsų biudžetą nuolankiai užpildys mokytojai, inžinieriai, gydytojai ir vis dar pasitaikantys, krutantys pensininkai, kurie jau palaidojo viltis, jog bus jiems kada nors kompensuotos pensijos. Deja, savęs palaidoti dauguma jų nespėjo, nes vėl Tėvynė pavojuje, pagrindinė darbo jėga emigravo, ir vėl mūsų senoliai bus priversti dirbti vardan tos Lietuvos. Panašiai kaip ir anksčiau, kuomet jie vargo vardan to Komunizmo.  Ir naiviai tikėjo, kad vieną gražią dieną Lietuvoje išauš rytas ir šalį pradės valdyti jau kitas, ne Maskvos ir ne Briuselio išrinktas, prezidentas, kuris nuoširdžiai rūpinsis tiek jaunuoliais, tiek ir senoliais. O kad jiems entuziazmas neišgaruotų, mūsų šaunioji valdžia, kaip senais - kam gerais, kam blogais - sovietiniais laikais, visų Lietuvos žmonių vardu įsipareigojo karinio biudžeto išpildymo planą ne tik įvykdyti, bet ir stachanovietiškai viršyti: nuo 2019 metų karo reikalams skirti 2,05 procento, o jau nuo 2030 metų nuskaičiuoti nuo Lietuvos biudžeto jau du su puse procento lėšų, skirtų Putinui sunaikinti. URA, TOVARIŠČY!!! Atsiprašau, susimaišiau, o, tiksliau, nuo mūsų valdžios sovietinėm bacilom užsikrėčiau - šaukti reikia: GĖDA!!!


***

Jeigu rusų nebūtų, konservatoriams su prezidente juos reikėtų  išgalvoti. Nebūtinai juos. Svarbu, kad būtų kaimynai, pikti, pavojingi, baltarusiai, lenkai. Valstybės  priešų sąrašui tinka net čigonai, kuriuos visus iki vieno nukvailėjusi valdžia liepė Romais vadinti, o jei pavardes suvienodins, visai susipainiosim ir nebežinosim pas kurį burtis, norint iš anksto sužinoti, kiek metų už žalą ir nusikaltimus Lietuvai gaus patriarchas (ne Basanavičius), jo KGB komanda, kiek kilogramų džiūvėsių džiovinti? Juk laikrodis tiksi skaičiuodamas laiką ir prokurorus, kuriuos dėl neveiklumo ar bendrininkavimo teks kartu už grotų sodinti. Juk sąjūdiečių pareiškimas dėl šmeižto ir teroristinių išpuolių dar praėjusią savaitę priduotas, o reakcijos jokios. Negi laukiama, kol pačią prokuratūrą susprogdins? (Beje, irgi neblogas variantas.) Ar kol Putinas atsikeršys Grybauskaitei ir Lietuvą apskelbs teroristine valstybe? Prokurorai turėtų paskubėti - jų rankose ne tik konservatoriai, bet ir mūsų šalies prestižas.

***

Kad ainiai nesigėdytų dėl mūsų kartos ir Tėvynės praš..tos, kaip buvęs LTSR pilietis iškilmingai prisiekiu: "Negailėdamas nei laiko, nei jėgų, padarysiu viską, kas nuo mūsų priklauso, kad Lietuva, Tėvynė mūsų, taptų mums vėl miela kaip mama, mums ir svetur emigravusiems, mūsų svečiams bei turistams, net norintiems čia pasilikti, jei tik jie sugebės gražia ir nelaužyta lietuvių kalba (be jokių Wau and Xau) maloniai mūsų paprašyti vizos darbui ar nuolatiniam gyvenimui, bet tik už savo, o ne mūsų pinigus." Tam, kad toks paprastas Stebuklas įvyktų, reikia labai nedaug. Pradžiai nedorėlius plačiai paviešinti, ką "Respublikos leidiniai" daro nuolat ir be perstojo. O jau tada mūsų skaitytojai, ypač prokurorai, privalėtų atkreipti dėmesį į tuos nedorus žmones, kurie už svetimus "sidabrinius", rublius ar dolerius, tarnauja svetimų šalių naudai, šlovina tik svetimus ir dosniai remia iš mūsų biudžeto. O savus piliečius niekina ir be gailesčio naikina. Kodėl prisiekiau LTSR vardu? Tuojau atsakysiu.

***

Jei kas galvoja, kad dangstausi LTSR pilietybe dėl to, kad numojau ranka į  Tėvynę Lietuvą, tas smarkiai klysta. (Aš pats ne visada spėju sekti paskui mintis - gal tikrai šizofrenija?!)  O kol dar esu sveiko proto ir mąstau blaiviai, skubu visiems pranešti, kad savo tėviškės, kaip ir savo galvos, niekam gera valia nesiruošiu atiduoti. Čiagi ne kažkokia naftos gamyklėlė, atominė elektrinė ar "Snoro" bankelis nė cento nevertas. (Konservatorių vertinimu.) Man, kaip reto bukumo LTSR piliečiui, socializmo idėjos reikalingos vien tam, kad jausčiausi saugiai ir po kojomis bent kažkoks tvirtas pagrindas būtų. Nes kai prezidentės rinkimų štabo viršininkas ir storas kaip trys dručkiai bankininkas Vitas Vasiliauskas pareiškė, kad "moralė yra ne šio pasaulio dimensija", o po to  absoliučiai joks gyvis Lietuvoje į šiuos skaudžius žodžius nesureagavo, man iš po kojų pradėjo slysti žemė, o prieš akis iškilo šelmiškas Vito Lingio veidas su ironiška šypsenėle dėl išniekintų mūsų idealų, dėl kurių visą gyvenimą kovojome. Pasijutau kaip ne "šio pasaulio dimensija", pakibusi kosmoso erdvėse... Supanikavęs, kad visatoje likau vienas kaip pirštas, iš tos baimės ir prisiminiau LTSR, kur šiokia tokia moralė, netgi, pasakyčiau, ne šiokia tokia, o labai tvirta moralė ir doroviniai principai dar egzistavo. (Iš tos nostalgijos net apsiverkiau...) Baigdamas šios dienos savo laiškų epopėją, kreipiuosi į visus Lietuvos prokurorus, kurie greičiausiai priims sprendimą vietoj patriarcho įgrūsti į kamerą mane, pasigailėti manęs ir atleisti.  Prašau atsižvelgti į tą aplinkybę, kad savo kaltę nuoširdžiai prisipažinau ir iš visų jėgų gailiuosi, kad silpnumo akimirką, kaip paskutinis tautos išdavikas, išniekinau Europos Sąjungą, vietoj jos prisimindamas Tarybų Sąjungą, kurioje ne dėl savo kaltės, visai atsitiktinai atsidūriau, ko gero, per lemtingą klaidą, netyčia gimiau. Greičiausiai, sovietinio jungo iškankintas tėvukas užmiršo nusipirkti prezervatyvą. Bet galbūt ir jis nekaltas - tais laikais net apsaugos priemonės būdavo deficitas. Kaip pasakytų prezidentė, nei aš, nei mano giminė yra "ne prie ko". Kalčiausi yra rusai, kurie anais laikais buvo užvaldę ne tik mūsų protus, bet ir storų, kaip Lietuvos bankininkas, bei praktiškų, kaip prezidentės rinkimų štabo vadovas, prezervatyvų gamybą. Bet kuriuo atveju, dėl gandonų deficito ir tokių kaip aš pertekliaus, kalčiausi yra rusai. Kas netiki, gali paklausti Grybauskaitės, Landsbergio arba Juknevičienės, kurie po vieną ar net choru (įskaitant Gabrieliaus falcetą) gali tai paliudyti. Todėl drįstu teigti, kad nusikaltimo metu, išduodamas Europos valstybę, buvau afekto būsenos ir už savo veiksmus neatsakingas. T.y. neveiksnus. Užtat puikiai derantis prie mūsų išrinkto ne mūsų Seimo.

***

Tikiu, kad A.Knystautas yra nuostabus pašnekovas, gilios sielos menininkas, mandagus ir išauklėtas be galo, o, tiksliau, net su dviem galais, jeigu skaičiuosime jo ir jo bičiulio(-ės). Tikiu, kad anuomet KGB jį užverbavo jėga dėl netradicinės orientacijos arba dėl natūralaus noro po pasaulį žvalgytis. Bet kuriuo atveju, iškovojus Nepriklausomybę, jis kaip visi turėjo puikią progą atsikratyti KGB etiketės "Skvorec", tačiau kažkodėl ja nepasinaudojo. Ar ne dėl to jį kažkas privertė skandalingai ir per visą pirmą komjaunuoliško laikraščio puslapį apskelbti apie savo vestuves su tos pačios lyties padaru prie mūsų šventos vietos, Katedros, kurią Algirdas Brazauskas grąžino Lietuvai per Sąjūdžio suvažiavimą, o poetas Justinas Marcinkevičius įamžino nemirtingoje dramoje "Katedra"... Iš kurios anksčiau tyčiojosi KGB, o dabar ne tik KGB, bet ir pydarai. (Tikri gėjai, manau, taip nesielgtų). Ar ilgai išsigimusi ir susipainiojusi KGB tinkluose valdžia toleruos iškrypėlių išpuolius, demonstratyviai ir su pasigardžiavimu leisdama jiems tyčiotis iš visai Lietuvai šventų vietų (Katedros aikštės, Trispalvės prie Seimo rūmų) bei brangių mums datų (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios)? JEIGU TAI YRA VALDŽIOS NORAS IŠBANDYTI LIETUVIŲ KANTRYBĘ, PATS METAS PRISIPAŽINTI, KAD KANTRYBĖS TURIME DAR LABAI DAUG, TIK LIETUVIŲ NELABAI DAUG BELIKO. Negi teks paskutinį kartą pažiūrėjus filmą: "Ak, tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas", nuolankiai su visais lietuviais kuo skubiau atlaisvinti iš savo protėvių paveldėtą teritoriją, kurią atėjūnai galės drąsiai naudoti atliekų perdirbimui, radiacinių medžiagų saugojimui arba kaip paprasčiausią karinį poligoną. Koks mūsų reikalas, veršių tauta, ar ne?

***

Priminsiu, kad Maskvos sistema TSRS piliečius valdė per baimes. (Žinoma, jeigu jie nebuvo apsigimę bildukai.) O tais laikais Baudžiamasis kodeksas už pederastiją (taip vadinosi BK straipsnis) numatė net laisvės atėmimą iki trejų metų. Natūralu, kad homoseksualios orientacijos piliečiai to labai bijojo, o KGB saugumiečiai juos it nuluptus žinojo. Todėl visus tuometinius homoseksualus KGB buvo pavertusi savo agentais, laikė ant trumpo pavadėlio ir vertė reguliariai informuoti - kas, kada ir su kuo? Jei kuris nenorėdavo, parodydavo BK straipsnį dėl pederastijos, ir tas kaipmat paklusdavo. Geriausias pavyzdys - "Stiklių" savininkai. Cupijus ir Zakarevičius, anuomet plušęs bare "Lietuvos" viešbutyje, siejamame ne tik su mafija, bet ir su "Inturistu" bei KGB. Visas tas brudas anuomet sukiojosi aplink barmeną Romą Zakarevičių. O dabar atsiverskite "Stiliaus" žurnalą ir pasigrožėkite "Tautos elitiniu žiedu", kuris puikuojasi aplink "Stiklių" savininką R.Zakarevičių šiandien. Veideliai tie patys.

***

Tas faktas, kad "Gibonas" su sėbrais iš "Vilniaus brigados" ir puošeivos gėjai iš KGB, drauge su KGB užverbuotu homoseksualiu R.Zakarevičium, štabą iš "Lietuvos" perkėlė į "Stiklius", kur nuolat švenčia ir maloniai keičiasi informacija FERMERIS, DĖDULĖ, MAGNOLIJA su "albinų", "laurinkų", "raganių" svita, tik pusė bėdos. Didesnė velniava įsisukusi Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje. Visokie "komjaunuoliai", "Jolantos" su KGB šleifais santykiauja ir dauginasi ne tik čia, Lietuvoje, bet, kaip ambasadoriai, konsulai, vardan tarptautinių santykių, vis dažniau vyksta santykiauti ir daugintis į užsienį. Ypač daug netradicinės orientacijos kadrų Lino Linkevičiaus kontorai paruošia Operos ir baleto teatras, kur juos ilgai muštravo toks ponas Kėvišas. Galiu įvardyti nemažai gėjų, kurie anksti baigę balerūno karjerą, ten įsidarbino. Todėl didžiausia Lietuvos problema yra net ne jų netradiciniai santykiai, o jų nešvarūs tarptautiniai santykiai su FSB (buv. KGB), CŽV, MI-6, MOSAD-u, Sorošo fondu ir t.t. Ar ne čia, Lietuvoje, ir slypi "visos mūsų bėdos ir nelaimės", kurios "skęsta vyno taurėj pamažu"? Nežinau kaip jums, bet man apmaudu, kad didžiausias Lietuvos problemas mes, lietuviai, esam įpratę skandinti alkoholyje. Ar ne dėl to Ramūnas Karbauskis  alkoholio pardavimo laiką ir patrumpino? Galbūt nuoširdžiai žmogus nori, kad mes blaiviom akim pasižiūrėtume į kreivų veidrodžių karalystę, kurioje gyvename, į iškrypusį pasaulį, kuris mus supa...

***

Retorinis klausimas: kodėl visuomenei, tai yra - mums visiems - priklausančioje LRT rytinėse spaudos apžvalgose ir TV, ir radijas sąmoningai ignoruoja „Respublikos“ leidinių“ grupės straipsnius? Kas davė teisę Siauram ratui parsidavėlių slėpti nuo Lietuvos piliečių Tiesą? Kodėl tuo nepasidomi Seimo valdantieji bei už tai atsakingi komitetai, kurie šiandien rūpinasi tiktai kaip savo žmones į LRT tarybą prakišti? Kada pagaliau bus užrauktas siaurusevičiaus-paleckio-miliūtės-jakilaičio bordelis, kuris Lietuvos biudžetui kasmet kainuoja beveik po pusšimtį milijonų eurų? Kada bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn korumpuoti prodiuseriai, kurie, užuot davę parodymus prokurorams apie savo sąsajas su ministerijų bei ES struktūriniais pinigais, laisvi laigo laisvėje ir net mitingus prieš tikrintojus organizuoja? Kodėl vagis ir jų bendrininkus mūsų LRT pristato „žymiais ir garbingais“? Kada pagaliau įvyks įkurtuvės ir visų valdžių patikėtinis Siauras persikels į savo tikrąjį darbo kabinetą - elektroskydinę? Karbauski?

***

„Kas blogai“ su Vanagaite? Blogai, kad Vanagaitė, prisidengdama emigrantų misija, bendradarbiavo su KGB. Blogai, kad bendradarbiavo ir su KGB agentu „Skvorec“ (homo „žvaigžde“ Knystautu), ir per savo vyrą su KGB komitetu. Blogai, kad mažiausiai jai skaudėjo galvą dėl lietuvių tautybės emigrantų. Blogai, kad per KGB agentą „Skvorec“ ji visą informaciją apie emigrantus perdavė sovietiniam saugumui. Blogai, kad apie savo bendradarbiavimą su KGB, būdama viešųjų ryšių specialiste, Vanagaitė viešai neprisipažino. Blogai, kad iš baimės būti demaskuota, o gal KGB įgaliota ji viešai išsityčiojo iš gyvybę Lietuvai paaukojusių didvyrių partizanų ir niekas iš mūsų menkystų prokuratūroje neiškėlė jai bylos dėl šmeižto. O blogiausia, kad tokio tipo vanagaitės vis kažkaip prisitrina prie aukščiausiosios valdžios ir po to visur, ir svetur, ramia sąžine reprezentuoja Lietuvą.

***

Labai bijau, kad mūsų valdžia, bežaisdama su „Respublikos“ KGB kortomis, visų Lietuvos gyventojų neiškapotų, nes nebeliks kam iš čia emigruoti ir prezidentės įsipareigojimas globalistams - iš Lietuvos tiekti pigius „donorus“ Vakarų ištuštėjusiai Darbo biržai - bus iki galo (Lietuvos) neįvykdytas, o dėl to Rotšildų šeima su Sorošu gali labai nusiminti ir pradėti gailėtis, kad gal be reikalo kišo pinigus į projektą „Mūsų Dalia Dalužė - jūsų Lietuvos dalia“. Beje, globalistų projektas (už kurį iškart po laimėtų rinkimų mūsų Dalytė per kelis kartus iš šalies biudžeto Rotšildo vaikams sumokėjo net keliolika milijonų) buvo patvirtintas ir aprobuotas profesoriaus V.Landsbergio.

***

Ar ne metas visiems žaidėjams su „KGB kortomis“ eiti va bank? Gal jau laikas dėti ne tik ant Lietuvos, bet ir ant stalo pagrindinius kozyrius - „KGB tūzus“? Kiek galima žaisti su „šestiorkomis“? Laukiu valdiško atsakymo arba atsakomojo smūgio.

***

Valdžioje ir teisėtvarkoje yra daug norinčiųjų, kad skelbiami faktai ir nukentėjusiųjų nuo KGB parodymai būtų traktuojami kaip Anderseno pasakos. Kad tik kuo greičiau tikros istorijos susimaišytų su sapnais bei fantazijomis, kuo labiau viskas susiveltų, protas visiems susijauktų, ir vėl būtų galima panaudoti išbandytą pedofilų taktiką Garliavos istorijoje: kalbos, neparemtos pareigūnų veiksmais, po kiek laiko visiems atsibosta ir dar neabejingi mergaitės likimui žmonės nervintis pavargsta. O jau tada galima ramia sąžine į visą krūvą lavonų ranka numoti - kažkas žolės pavalgė, kažkas balos atsigėrė... Ar tai nepanašiau į Anderseno pasakas, kuriomis su parsidavėlių černiauskų, purių, slušnių ir cininų pagalba norima užmigdyti visuomenės pilietiškumą? O nenuoramas galima po teismus užtampyti, iš amerikių parsitempti arba nuo Seimo tribūnos nutempti, o po to apskelbti keistuolėmis arba beprotėmis. Tik ką darysime, jei mūsų vaikams taip nutiks? Kas mus begins? Pedofilai juokiasi ir rankas trina.

***

Nepavydžiu Artūrui Skardžiui. Paprasta rokiruotė, kaip pasakytų mėgstantis nestandartinius ėjimus - „su žirgu per galvą“ - ligotas profesorius ir situacija šachmatų lentoje pasikeičia. Auka su užpuolėju susikeičia vietomis. Skardžius tampa neetiškas, o užpulta karalienė Dalia „ne prie ko“ dėl jos amžiaus aferos - keistai brangios INDEPENDENCE laivo nuomos (net pusė milijono litų per dieną, nesvarbu - plaukia jis ar šiaip plūduriuoja), dar brangesnio seno laivo išpirkimo (su grafa SLAPTAI, kad sužinoję kainą paskutiniai lietuviai neišsilakstytų), stipriai permokamų dujų (vis per tuos ruskius, kurie taip nusipigino, kad net nepadoru kitur dujas pirkti, todėl reikia jas pasigaminti Seime patiems, o jei liaudžiai to neužtenka, tenka svetur permokėti, kad tik Putinas negalėtų mūsų, it savo daikto, saujon suimti), ir dėl valstybinio sandorio per ofšorą (kurio paslaugomis OFICIALIAI leidžiama naudotis tik tarptautinei mafijai ir teroristinėms valstybėms, o kiti reguliariai demaskuojami). Fain?

***

Koks Tamstos reikalas, kas ko sieks, kas ką užims? Nebent neteisėtai nuverstas prezidentas Rolandas Paksas taikosi Tamstos vietą užimti - tik tuomet aiškus noras šalia savęs nematyti rimto konkurento. O jei esu neteisus, Tamstai labiau turėtų rūpėti, kodėl Lietuvoje galioja dvigubi standartai? Kodėl įstatymai visiems skirtingi? Kodėl užsimaskavę KGB agentai karaliauja valdžioje ir teismuose? Pagaliau: kodėl valdžiažmogiai neleidžia savo piliečiams patiems ir savo valia nuspręsti, koks prezidentas Tautai reikalingas ir kam ji nori suteikti įgaliojimus atstovauti Valstybei? Akivaizdu, kad anuomet Lietuvoje buvo įvykdytas perversmas. Manote, sąmokslas buvo nukreiptas prieš prezidentą. Naiviai klystate: sąmokslininkai it kokią kekšę prieš save parklupdė Tautą. Kad ji kitą kartą žinotų, su kuo santykiauti, ką ir kaip reikia rinktis. Argi akli, nematote, kiek „nuostabių kandidatų“ jums jūsų valdžia jau pati parenko: jūsų paslaugoms nuolankus švedų tarnas gražuolis Nausėda; kelių milicininkas Skvernelis unikalus tuo, kad buvo pats durniausias patrulis Lietuvoje, nes vienintelis neėmė kyšių iš vairuotojų; o jei šie du kandidatai į prezidentus netinka - jūsų dėmesio centre užsikodavęs alkoholikas naglas Puteikis.

***

Aš niekada nevėluoju. Atsirandu nei per anksti, nei per vėlai. Kai atsirasdavau per anksti, sorososai ir konservatoriai purvais apipildavo, o tamstos piktdžiugiškai smerkdavote: ajajai... Kai Sąjūdis su profesoriumi prisisiurbė prie valdiško lovio ir „Respublika“ išleido specialų priedą, kuriame nuvainikavo „šventą karvę“, o gal šv.Ožį, patriarxo „numegztos beretės“ choru klykė: ajajai, koks baisus „Tomas“, pavogęs Sąjūdžio „Respubliką“. Kai mafija nušovė mano bendražygį Vitą Lingį, vėl pasigirdo: ajajai, kaip negražiai užvaldytos draugo akcijos. Kai po „Respublikos“ atakos prieš komunistų Klaną pasisavinusio ir įsisavino partines lėšas į mano kiemą įlėkė granata, vėl pasigirdo: ajajai, kaip negražiai jis nori išgarsėti - sau granatą įsimetė. Kai po Tauragės mafijos kritikos sudegė sodyba - vėl: ajajai, kaip gudriai gaus pinigus už draudimą. Tęsti? Neverta, prispjaudys į dūšią. Daug kas yra tai patyręs. Verčiau draugiškai susikabinkime rankomis ir parypuokime: ajajai, kodėl taip negražiai su mumis atsitiko?

LINKSMOSIOS ŽINIOS IŠ RAZLYVO

Noriu prajuokinti. Tik pasiaiškinsiu, kodėl vakar neparašiau nė eilutės. Visą dieną šliaužiau prie kompiuterio, nes viena mano koja jau nebedirba. Kaip ir visi normalūs, turiu dvi kojas, bet tik viena eina, o kita atsilieka ir velkasi iš paskos. Mes su dešine, nuolat turime kairės laukti. O buvo taip: atsisėdau prie televizoriaus žinių pažiūrėti, o, kai išsimiegojęs atsistojau ir norėjau eit dirbt, žiūriu, -  kairė koja eiti tingi! Teko susirasti lazdą ir per jėgą tempti tinginę iš paskos. Kad vėl nepasigirstų pikčiūrnų  "ajajai!" - nori išgarsėti, gauti sveikatos draudimą, pats sau sugadino, kad visi pagailėtų, iškart pasakau, kad VSD, KGB ir CŽV čia „ne prie ko“. Dėl MOSAD nesu tikras, nes vakar, kaip tyčia, sulaukiau skambučio iš Izraelio - siūlė bendradarbiauti, tik ne spec. tarnybos, o pažįstama Diana, bet jai atsakiau, kad esu su žmona. Daugiau jokių kontaktų. Tad priešus įspėju: net nebandykit vardan eilinio valdžios apdovanojimo savintis pergalės prieš mano kairę koją. Kol gyva, ji nepasiduos.

***

Dar kartą konservatorius ir jų teroristus „adjutantus“ griežtai perspėju: jei skleisite gandus, kad tai jūs išeliminavote iš visuomeninio ir politinio gyvenimo mano kairę koją, paduosiu į teismą dėl melagingų žinių skleidimo. Aš savo koją jau daugiau kaip šešiasdešimt metų pažįstu, ji greičiau jums dar kartą užpakalius išspardys, nei leisis kieno nors nuskriaudžiama. O dėl jos streiko yra net keli variantai. Nebepaeinu, nes esu girtas. Pasitikrinau - nepasitvirtino. Papučiau į delną - alkoholio kvapo nėra. Išgaravo? Apuosčiau aplink - nė kvapelio. Kraujyje įsigėrė? Prasipjoviau pirštą, daviau tokiam kaimiečiui palaižyti - išspjovė. (Būtų su alkoholiu - nurytų.) Tad neėjimas dėl blaivumo stokos - netinka. Kitas variantas, gal kokia gysla sprogo? Nes kaip Leninas dalyvavau talkoje. Tik jis nešė rąstą su šešiais draugais, aš tik su kaimiečiu. „Špalą“ iš po geležinkelio bėgių. Bet sprogimo nesigirdėjo... Be to, po to kairė koja dar ilgai dirbo. Šis variantas irgi atkrenta. Kas lieka?  

***  

Belieka šliaužti namo, kol mano SAULĖ dar nenusileido. Kol dar matau JOS šešėlį savo kelyje.. (Čia aš ne apie Dangaus kūną, o apie dangišką kūną savo žmonos.) Nes svetur brangu, be to, niekas taip gerai neišgydys kaip namie. Koks kvaiša kiš savo galvą, t.y. koją, po svetimu peiliu, kai Lietuvoje turime tiek gerų chirurgų? Jei vis dėlto nupjaus, ir liksiu vienakojis, galėsiu savo vaikams bei anūkams išdidžiai pasakoti, kad tai mano auka Tėvynei. Jei tik suluošins, tapsiu kaip visi Lietuvai nusipelnę žmonės privilegijuotu: „Maximos“ mašinų stovėjimo aikštelėje galėsiu naudotis vieta, skirta invalidams!!! Tik dėl to jums, broliai ir sesės, rašau. Kad koks eilinis ir budrus pilietis, pamatęs mano automobilį pas invalidus, nepradėtų kaip visada moralizuoti: „Aajajajai, koks  niekšas ir svolačius...“ Iš karto tokį noriu nuraminti: „Neišsigąsk, tai aš.“ Vienakojis Tomkus. (Tikiuosi, kol kas.)  

***

Valio!!! Atrodo, kad koja praėjo. Mano kairė pasivijo dešinę. Vėl abi žygiuoja į priekį koja kojon. Prisiekiu, nejuokavau: iki šiol galėjau tik su lazda vaikščioti. Negi Dievulis konservatoriaus komentarą išgirdo ir, mane pažinodamas kaip nuluptą, sveikatą grąžino? Pasirodo, yra dar pasaulyje teisybė. Ačiū Dievui.

***

PAMOKYMAI JAUNIEMS ŽURNALISTAMS

Perskaitęs, ką priraičiau, pašiurpau - vien apie konservatorius. Komunistai mane apkaltins dėl užslėptos reklamos. Dar perrinks nabagus rinkimams net neprasidėjus! O jei dar ir sau prisitaikys nerašytą taisyklę, kad negalima jų judinti net 75-erius metus? Ar mes penkiolika penkmečių išgyvensime be rinkimų? Kas mums pusvelčiui parduos skalbimo miltelių su alumi? (Beje, kas neragavo, geriau nebandykit, nes, patikėkit, - labai neskanus mišinys.) O jei kuris užsikonservavęs seimo narys pasmirs netyčia? Tokio irgi nebus galima 75 metus judinti?.. Suklydau: rašiau "pasimirs" - pasirašė "pasmirs". (Gal kažkas iš viršaus mano ranką vedžioja?) Koks skirtumas - kai pasimirs, tai ir pasmirs, jei nebus galima judinti. Antai, kiek jų iš posėdžių su užmerktom akim pripaveiksluota! Sako, miega, o jeigu  numirė? Juk negali n kadencijų tas pats seimūnas būti ir išsižiojęs, ir užsimerkęs. Garantuotai miręs. Tik nieks nepatikrina. Negi sunku mano kolegoms, užuot lojus ant jų, prieit ir už rankovės timptelt?

***

Negaliu nepabarti savo jaunesnių kolegų. Nors labiau knieti išperti jaunikles. (Tėviškai, per kelnytes, nebent pačios pageidautų, kad jų nesugadinčiau.) Deja, nei smurtas, nei seksas nebetoleruojamas. Belieka tik moralizuoti. Broliai ir Sesės, pusbroliai ir pusseserės, kurie dar neemigravo, arba, kaip kadaise Kauno halėje sakė Šabtajus Kalmanovičius: "Brangūs poniai ir ponios." Žurnalistai! Ypač, jei esate cirko klounai, artistai,  šoumenai, viešųjų ryšių ar išviečių specialistai, TV laidų ir puslaidžių vedėjai, internetiniai troliai, chunveibinai arba šiaip darbo negavę pasivadinote žurnalistais. Jei jau rinkotės seniausią pasaulio profesiją, kodėl nusisukote nuo dar senesnės  - gi amatas toks pat! - dulkintumėt, ką norite, ir daugiau pinigų uždirbtumėte... Mieli kolegos, auksaburniai ir nepraustaburniai, sakiau Tamstoms ir sakysiu, kad negalima tyčiotis iš mirusiųjų. Ak, kaip man knieti Tamstoms kailį išperti, jei gimdytojai to laiku įskiepyti nespėjo. Betgi geriau vėliau, negu niekad?

***

Todėl kartojau ir kartosiu, kol pagaliau įsisąmonins net patys "tūpiausi", pasak Kėdainių klasikos, žurnalistai, kurių man labiau gaila nei mirusiųjų. Mieli vaikučiai, lokit neloję - jie jūsų negirdi! Net ir labai norėdami, jie nesugebėtų sureaguoti į Jūsų kritiką, nebent naktį prisisapnuotų, bet ar jums to reikia - juk  miegat be pampersų? Jeigu esate "tūpas" kvadrate ir vis tiek manote, kad galima žmones išauklėti net po mirties, eikit jūs na... Na, galbūt užsienio valdomiems portalams ir tiksite. Netgi labai. Jei įvykdysite iš svetur nuleistą planą ir kasdien apdergsite bent tuziną vietinių, savo protėvių žemę dantimis įsitvėrusų lietuvaičių. Galbūt net karjerą padarysite ir su laiku net paskirs vadovauti kokiam valstybiniam radijui ar antivalstybiniam bankui. Bet ar po to būsite laimingi? Ar ilgai indėnai džiaugėsi tų pačių jankių dovanotais blizgučiais ir veidrodėliais, mainais į savo gimtąsias teritorijas, o dabar, it kokie laukiniai gyvūnai, rezervatuose besiglaudžiantys?

***

SEKMADIENINIAI PAMOKSLAI

Mielos mano avelės! (Vyrų neminiu, nes avinai man nepatinka.) Imkit mane ir skaitykit. Sklaidykit, vartykit, kojas valykit, tik nelikit abejingos. Abejingų nemyliu. Net prievartautojai, susidūrę su abejingu, nespurdančiu aukos kūnu, patys tampa abejingi. Abejingi patinka tik mūsų politikams. Priešingai nei ištvirkėliai, išsigimėliai valdžioje ne tik myli, bet tiesiog dievina abejingus piliečius. Nes žino, kad be tokių būtų nulis. Neišgyventų nė dienelės, niekas jiems net mokesčių nemokėtų, o kaipgi be jų? Ta proga testas - ne idiotams: vienoje rankoje - kiauras krepšys, kitoje - šaka su obuoliais. Ką pirmiau darysite? Krausite į skylėtą krepšį obuolius ar pirmiau krepšį užlopysite? Sutikite, jog tik paskutinis idiotas pasirinks pirmąjį variantą. Ir tai, po kokios valandėlės atsitokės, matydamas, kad krauk nekrovęs obuolius, krepšys kaip buvo, taip ir liko tuščias. Tai va, mielos mano avelės, Lietuvos biudžetas ir yra mūsų krepšys. Kiauras kaip rėtis ir subadytas.

***

Brangios mano avelės, kokia prasmė leisti savo vilną kirpti, jei ją pardavus pinigai byra į kiaurą rėtį? Kiekvieną dieną šimtus tūkstančių eurų mūsų valdžia per ofšorus išleidžia „Independence“ nuomai, kas įstatymiškai atrodo labai įtartinai, o politine prasme skamba dar įtartiniau: tarytum mes NEPRIKLAUSOMYBĘ (angl. INDEPENDENCE) ne įsigijome, o tik trumpam ir labai brangiai išsinuomojome. Be to, neaišku, kiek milijonų ar milijardų ateityje teks už ją sumokėti, nes „Nepriklausomybės“ sandėrio kainą valdžia nuo mūsų slepia. Pasak jos, tai yra komercinė paslaptis. Kažkam nepriklausomybė, o kažkam tik komercija, kaip sako mafija: „It's just business“ (liet. maždaug taip: „ne tavo kiškis, ne tu ir kiškis“). O, gaila, nes būtų be galo įdomu sužinoti, kas konkrečiai ir kokią naudą per ofšorus gauna asmeniškai: Landsbergių klanas? Masiulių dinastija (įskaitant Eligijų)? Šiuo konkrečiu atveju, sunku būtų patikėti, kad ir mūsų prezidentė „ne prie ko...“ Tuo pat metu ministerijos su savo padaliniais, kaip antai Energetikos, dygsta kaip grybai po lietaus ir jau Vilniuje nebetelpa, žada keltis į Kauną. Seimas nebevykdo savo pažado ir net nesiruošia proporcingai atstovauti Tautai: perteklinis seimūnų būrys jau nebenori paskui savo rinkėjų balsus į airijas vykti. Mūsų prezidentei Daliai Grybauskaitei - Burokevičiūtei, net ir jai su pigiais „Wizzair“ lėktuvais kažkodėl nebesiskraido, todėl "vis dar kai kur pasitaikantys trūkumai“, t.y. - savo galva protaujantys Lietuvos piliečiai, kuriuos begalviai komentatoriai "vatnikais" pravardžiuoja, gali padaryti liūdną išvadą, kad vienintelis prezidentės skrydis su pigiom avialinijom, labiau išreklamuotas nei Gagarino skrydis į kosmosą, tebuvo pigus reklaminis triukas arba dar viena trumpalaikė viešųjų ryšių akcija.

***

Mano paklydėlės avelės, kaip matote, Jūsų lyties atstovės aukščiausioje valdžioje ne visada pasiteisina.  Supraskit pagaliau, ne šiaip sau „Respublika“ per prezidentės rinkimę kampaniją visa gerkle šaukė, kad neskubėtume priimti Trojos arklio iš Briuselio, kokia „matrioška“ ji besivadintų, nes niekada negalima pirkti katės maiše, net jeigu tas Briuselio maišas auksinėmis ES lėšomis išsiuvinėtas. Ar vis dėlto nevertėjo prieš patikint prezidento vairą Daliai, ją tradiciniu būdu išbandyti? Ar nuoširdumo akimirką ji tikrai yra sąžininga ir orgazmo nesimuliuoja? Ar tikrai mėgsta vyrus? Jei taip, tai kokius? Ar tik apipjaustytus, ar bet kokius? Ar tikrai ji yra normali moteris? Ar nepasiūlytų į talką pasikviesti ir kitas moteris? Ar per miegus nešaukia: "Služu sovetskomu sojūzu!!!" (lietuviškai: "Tarnauju savo Tėvynei!!!") Ir tik po to, dėl viso pikto, dar pasitikrinus melo detektoriumi, būtų derėję mūsų, o, tiksliau, profesoriaus, mergaitei Simono Daukanto aikštę iššluoti, raudoną kilimą pakloti, žemai iki žemės nusilenti ir „samovarą su prianikais“, atsiprašau, duoną su druska, vaišinti. Bent žinotume, kodėl profesoriaus liūdna dalia tapo liūdniausia Lietuvos dalia. Nebesistebėtume, kodėl kandidatų į aukštus valstybės postus ji teiravosi: "Do you speak English?" (lietuviškai: "Nacher ta lietuvių kalba?"). Kodėl prezidentė šoka kadrilį tik su investuotojais iš užsienio? Atsisukime ne tik savo laikrodžius, bet ir savo smegenines, o po to gerai, gerai pagalvokime: kam Daliai Grybauskaitei šokinėti aplink būsimus lietuvius cholopus, trumpiau kalbant, apie užsienio kapitalą ir NATO bazę „aptarnaujantį personalą“?!

***

Nuostabios mano mergaitės, mėlynakės lietuvaitės, žydraakės, žaliaakės, rudaakės, juodaakės ir net vienaakės gražuolės, rugiagėlės Lietuvos laukų, Jūs man nesate panašios į klusnias aveles, kokias sau tik mūsų mėmių valdžia įsivaizduoja. Matyt, sprendžia pagal save, nes ES ponai su ja absoliučiai nesiskaito, primena, kad praleido progą patylėti, leidžia tik ant rusų paamsėti, kad po to tie patys vokiečiai gautų geresnes sąlygas bizniauti su Rusija, mainais į pažadą nebeduoti kaulo iš ES maišo lietuviams, jeigu jie nenustos loti ant rusų. Aišku, mums dėl to nė šilta, nė šalta -  kuo puikiausiai mokame tarpusavy pjautis... Tik stebiuosi ir negaliu atsistebėti, kodėl per Baltijos kelią, kai savo saujoje tvirtai spaudėme kaimyno ranką, jos nenukandome iki pat alkūnės - tokia puiki proga buvo! Galėtume dabar didžiuotis gausiausia pasaulyje lauko teniso kamanda, nebereikėtų vienam už visus Berankiui kruštis. Ką jau bekalbėti apie mūsų išgrobstytą Lietuvos biudžetą, kurį mūsų vargšai mokytojai, bibliotekininkai, inžinieriai, gydytojai ir net žurnalistai su naktinėmis plaštakėmis bergždžiai bando užpildyti. Ar įsivaizduojate, kaip puikiai ir nuostabiai mes užgyventume be Ilgų, Siaurų, skeltanagių ilgapirščių!!! Nuo švedų ir šveicarų antplūdžio turėtume „geležine siena“ užsibarikaduoti. (Štai tokios mano slapčiausios svajonės.)

***

APIE NAUJAS GRĖSMES IR SENAS GIESMES

Įsijungiau LRT forumą ir atsijungiau - nieko naujo. Jakilaičiui „nacionalinė  grėsmė“ yra Karbauskis. (Jei jį su sėbrais atplėš nuo LRT lovio.) Jauniškiui „nacionalinė  grėsmė“ - šnipų įvardijimas, kuris VSD vadams vėl grėstų teismais. Skverneliui „nacionalinė  grėsmė“, jei KAM negaus virš 2% biudžeto lėšų ir kariai nebeįpirks „auksinių šaukštų“. Laurinavičiui „nacionalinė  grėsmė“, jei dėl valdžios skūpumo nusisuktų NATO sąjungininkai ir tektų priešus patiems pribaiginėti tais pačiais šaukštais. Todėl, pasak valdžios dainiaus ir tautinio propagandisto pono Laurinavičiaus, reikia aklai ir bukai tenkinti visus Amerikos norus. Antraip JAV priešai nepataps mūsų priešais, ir geopolitinė situacija nė kiek nepagerės ir nepasikeis mūsų naudai. Pavyzdžių jau turime. Būtent po JAV palaimintų provokacijų Gruzija atsikratė Abchazijos ir Pietų Osetijos, o Ukraina - Krymo. Jei mes, lietuviai, kantriai ir nuosekliai provokuosime Putiną, būtinai laimėsime ir nugalėsime. Anksčiau ar vėliau rusų nervai neišlaikys ir jie su malonumu atsiims iš vokiečių atkovotą Memelį ir iš lenkų atimtą Wilno. Kas mums iš to? Mažesnėje teritorijoje bus lengviau tvarkytis. Patys matot, kas dabar darosi. Lietuva mums akivaizdžiai per didelė. Gyventojų trečdaliu sumažėjo. Energingiausi žmonės emigravo. Geriausi specialistai irgi. Nenorom tenka kviesti arabus. Jei situacija iš esmės nepasikeis ir teritorija nesumažės, Lietuvą teks užleisti svetimiems babajams ir pervadinti į Babajastaną. Nežinau, kaip jums, bet man toks gimtinės pavadinimas, nors ir labai gražiai nelietuviškai ir užsienietiškai skamba, deja, pernelyg sunkiai ištariamas ir gremėzdiškas. Be to, palieka negerą įspūdį, kad savo laiku mums nepavyko sustabdyti mongolų-totorių antplūdžio į Vakarus, o LDK kunigaikščio Algirdo vadovaujama Lietuvos kariuomenė pralaimėjo Mėlynųjų Vandenų mūšį. Istoriniu požiūriu tokia nuomonė lietuviams būtų labai nenaudinga. Nes išdidūs seimo giedoriai, svetimų valstybių liokajai ir patarnautojai, nebegalėtų iš praeities mūsų sūnų sau stiprybės semtis. Todėl nuolankiai kreipiuosi į savo tautą, GRU ir KGB užguitą (ir ne babajų, o lietuvių), su prašymu dieną naktį sutartinai melsti Saulės ir Dangaus, kad mūsų didžiosioms ura patriotėms, tokioms kaip Grybauskaitė, Juknevičienė ir Anušauskaitė, kuo greičiau pavyktų išprovokuoti rusus tam, kad jie kuo greičiau mūsų teritoriją patankintų. O tuo pačiu ir jas patenkintų. Ir bulvės vėl žydės!

***

Atsijungęs nuo mūsų propagandos, pabandžiau prisiminti, kada paskutinį kartą ir bent kartą sąjungininkai mums pagelbėjo? Nuo pat Vytauto Didžiojo laikų mus „gelbėdavo“ taip, kad po to ilgai savo suvereniteto likučius po kruopelytę rankiojom. Žečpospolitos laikais tapome lenkų vasalais, Hitlerio laikais - nacių parankiniais, sovietų - KGB pakalikais. O kokią naudą Lietuvai davė ANTANTĖ?! Ką jau bekalbėti apie Amerikos pažadukus iš Vašingtono, kurių belaukdami mūsų miško broliai savo galvas pražiūrėjo... Gal ką netyčia pamiršau?..  O, prisiminiau!!! Vieną kartą, per lemtingą istorinę akimirką, mūsų sąjungininkai mums konkrečiai padėjo. Jeigu ne jie, dar neaišku, kas būtų Žalgirio mūšį laimėjęs. Kol Vytautas darė apgaulingą manevrą, o Jogaila meldėsi už pergalę, kryžiuočių galingą puolimą atlaikė trys narsūs pulkai. Dabar gerai nebepamenu, iš kur jie atsirado - galbūt iš Niujorko atskrido? Sunku patikėti, nes anuomet nebuvo dar labai išsivysčiusi aviacija, be to, indėnai jankių dar atradę nebuvo. Tuomet gal geroji teta Merkel mums atsiuntė? Irgi nelabai panašu į tiesą. Žinant, kad jos protėviai mūsų tautą naikinti atsiuntė kryžiuočius. O Europa, kaip visada, prie tų kruvinų Kryžiaus žygių mielai prisidėjo. Tik tąkart Europa žygiavo prieš mūsų pagonis, o ne prieš rusų putinus. Ta proga galbūt gerbiamas mūsų istorikas ir lenkų garbintojas profesorius Bumbuliauskas malonėtų atšviežinti mūsų tautos atmintį ir maloniai primintų, iš kokios konkrečiai valstybės mums pagelbėti kovoje su vieninteliais tiesos, demokratijos ir vienintelio teisingo tikėjimo uzurpatoriais atvyko trys šaunieji Smolensko pulkai? Ir mano vaikams, ir mano anūkams, ir net kai kuriems vis dar pasitaikantiems patriotiškai nusiteikusiems piliečiams būtų labai svarbu sužinoti tikrąją tiesą apie visus mūsų buvusius sąjungininkus, kad vėliau ant to paties grėblio neužliptų, pasirinkę ne tuos draugus, kurie lemiamą pavojaus akimirką mūsų tautą išduoda, parduoda ir palieka žiauraus likimo valiai.

***

Paskutinis V.Tomkaus komentaras (atsiliepimas į patriotinį pareiškimą, kad Smolensko pulkai buvo lietuvių)

Ko gero, Tamsta teisus, ir Tamstai aš pritariu, bet labai prašau neprieštarauti man, kai bandau visus įspėti apie gresiantį pavojų: jei užsimaskavę rusų agentai toliau los ant saviškių rusų, visaip erzindami ir provokuodami, „maskoliai bei kacapai“ turės ne tik moralinę teisę, bet ir puikią progą vėl pradėti puldinėti mūsų žemes. Net nereikės kaip prieš Lietuvos okupaciją inscenizuoti savo kareivių „dingimo“. Tiesiog pirštu durs į mūsų komsomolką Raselę ir visam svietui paaiškins: „Vot čerez ėtu suku Tretiaja mirovaja vojna načalasia!“ O pasaulis pažiūrės į persikreipusį nuo įniršio kalytės snukelį ir be vertimo supras, kad rusai, norėdami šalia jos išgyventi, privalėjo panaudoti savigyną ir pulti raminti nutrūkusio nuo grandinės kaimyno, kuris buvo panašus į pasiutusį šunį. Ir visas pasaulis rusus užjaus, ir lietuvių nepagailės. Nes iššaudyti pasiutusius šunis pasaulyje yra normalus ir suprantamas dalykas. Taigi mums, lietuviams, norint išgyventi šiame žiauriame ir negailestingame pasaulyje, lieka tik dvi išeitys: arba išgaudyti ir uždaryti į būdą visus pasiutusius ir nutrūkusius nuo grandinės, arba draugiškai iškelti į viršų savo letenėles ir pasiduoti. Kodėl neminiu trečio varianto - ginklu ginti savo tėvynę? Paaiškinsiu paprastai, remdamasis istoriniais faktais. Kaip rodo naujausių laikų istorija, pradedant Smetona ir baigiant Landsbergiu, iškilus pavojui tautai, gindavosi pati tauta savarankiškai, o visa kariauna su aršiais politikieriais ir ministeriais priešaky skubiai nešdavo kudašių. Šiuo metu aktyviausioji tautos dalis emigravusi, todėl nebėra kam savęs ginti. Kaip tik dėl to, nepriklausomai nuo to, pirksim tanką ar patranką, trečiasis variantas mums netinka. Pabaigai -  klausimėlis, garsiausiai lojantiems ant kaimynų: ką darysit, kai užkimsit? Juk pašnibždomis nesugebėsit net apgraužto kaulo iš Briuselio iškaulyti... Kol nevėlu, susimąstykit.

***

Nuo redakcijos:

Dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių mūsų neetatinis spec. korespondentas Vitas Tomkus priverstas skubiai evakuotis iš Razlyvo (antivalstybinė veikla nukreipta prieš Rusiją, demaskuojant Lietuvoje jos infiltruotus agentus; VSD ir KGB suaktyvėjimas mūsų Tėvynėje; bendražygių teisinis persekiojimas už kritiką bei jų laisvo žodžio ignoravimas, o svarbiausia - neteisėta ir neįteisinta Lenino pašiūrės nelegali statyba) ir kuo skubiausiai keisti dislokacijos vietą, kurioje rusai ruošiasi statyti kažkokius Iskanderus, nukreiptus į NATO karinius objektus Pribaltikoje. Todėl, laiku neprisijungęs kartu su valdžia  prie Amerikos balso, autorius nuoširdžiai apgailestauja ir atsiprašo savo tautiečių dėl laikinų nesklandumų bei kilusių keblumų, dėl ko visiems skaitytojams kurį laiką teks patiems mąstyti ir pagyventi savo galva bei nuožiūra. Reikia tikėtis, tik laikinai, kol situacija neatsinormalizuosis (galbūt paskutinis žodis nelabai taisyklingas - užtat be svetimų „w, x, q“).

 

Kiti šio autoriaus straipsniai:

V.Tomkus: Nuo atgimimo iki išsigimimo (2018 02 14)

V.Tomkus: Šventinis reportažas iš dar šventiškesnių Seimo rūmų (2018 02 17)

V.Tomkus: Patriarchai (2018 02 15)

V.Tomkus: Kodėl aš nepasitikiu internetu? (2018 02 23)

V.Tomkus: Tautos tribunolas - paskutinė viltis (2018 02 24)

V.Tomkus: Esu dukart „atpirkimo ožys“!!! (2018 02 27)

V.Tomkus: Esu dukart „atpirkimo ožys“ NR.2 (2018 02 28)

V.Tomkus: Delfinas vs Delfi (2018 03 01)

V.Tomkus: Pasaka kaip senelis susipyko su dar senesniu (2018 03 02)

V.Tomkus: Atsakymas A.Anušauskui (2018 03 03)

V.Tomkus: Dar kartą apie pavogtą Sąjūdžio „Respublikos“ laikraštį (2018 03 06)

V.Tomkus: Atsargiai. Esu superagentas (2018 03 06)

V.Tomkus: Kas nuplaus tris milijonus? (2018 03 10)

V.Tomkus: Savo galvos aš niekam ir nei už ką nesiruošiu atiduoti! (2018 03 10)

V.Tomkus: Kadrai lemia viską, ypač jeigu jie iš KGB (2018 03 13)

V.Tomkus: Žaidimas su KGB prasideda (2018 03 17)

V.Tomkus: Kaip Lietuvoje aš tapau bomžu (2018 04 01)

V.Tomkus: Paaiškinu dėl inteligentijos (2018 04 09)

V.Tomkus: „O man Putinas patinka“ (2017 08 01)

***

Straipsniai, rašyti prieš penkerius metus:

V.Tomkus: Kaip valdomas pasaulis? (2011 06 23)

V.Tomkus: Prašau "WikiLeaks" paskelbti daugiau pažymų apie Lietuvą (2011 06 28)

V.Tomkus: „Viskas apie JĄ ir dar šis tas... apie orą“ (2011 07 16)

V.Tomkus: „Bin ladenų perėjimo metas“ (2013 10 30)

V.Tomkus: „Gavom, ką norėjom!“ (2013 11 13)

V.Tomkus: „Kaip prisivilioti ukrainietes?“ (2013 12 02)

V.Tomkus: „Diagnozė patriarxui“ (2014 02 18)

V.Tomkus: „Planas - sužlugdyti „Respubliką“ (2014 02 27)

V.Tomkus: MEILĖ RASAI IR PUTINUI (2014 03 15)

V.Tomkus: KĄ TURĖJO GALVOJE LIETUVOS PREZIDENTĖ? (2014 03 29)

V.Tomkus: Kodėl VIETOS oligarchams nebėra Lietuvoje VIETOS? (2014 05 15)

***

Straipsniai, rašyti prieš dešimt metų:

V.Tomkus: Lietuviais esame mes gimę... (2009 01 31)

V.Tomkus: Pokalbis su Leonidu Donskiu "Be pykčio" (2009 02 06)

V.Tomkus: Drąsiai, draugai, koja kojon! (2009 02 11)

V.Tomkus: Kam skambina Kudirkos VARPAI? (2009 02 20)

V.Tomkus: Apie konkurentus, kurių visi bijo ir... pavydi (2009 02 24)

V.Tomkus: Kokią kalbą rinksimės? (2009 02 26)

V.Tomkus: Nuvarytus arklius nušauna, tiesa? (2009 02 27)

V.Tomkus: Kuo serga jūsų žiniasklaida? (2009 03 02)

V.Tomkus: Ultimatumas valdžiai (2009 03 04)

V.Tomkus: Dar kartą įspėju lietuvių tautą (2009 03 06)

V.Tomkus: Su Lietuva - už Žalgirį! (2009 03 09)

V.Tomkus: Ar lengva būti Lietuvos piliečiu? (2009 03 13)

V.Tomkus apsvarstė etikos sargus (2009 03 17)

V.Tomkus: Ką reiškia "Gėjų manifestas"?! (2009 03 19)

V.Tomkus: Korupcija baigėsi - tegyvuoja diktatūra! (2009 04 08)

V.Tomkus: Sveikinimas su šventom Velykom (2009 04 11)

V.Tomkus: "Šunaujos balsas į dangų nebeina" (2009 05 15)

V.Tomkus: "Kam Lietuvai svetimos matrioškos?" (2009 05 16)


Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (201)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KETVIRTA VIETA: Prancūzijoje vykstančių tarptautinių plaukimo varžybų „Meeting Open Mediterraneen FFN Golden Tour“ vyrų 50 m plaukimo krūtine rungtyje penktadienį lietuvis Giedrius Titenis užėmė ketvirtąją vietą.
  • KRITO: penktadienio Niujorko prekyboje naftos kainos krito po euro zonos gamybos sektoriaus susitraukimo, prie kurio prisidėjo Vokietija, o tai padidino nerimą dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo ir galimo neigiamo poveikio kuro paklausai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
PABUDIMAS

Kaip vertinate įstatymą, leidžiantį kirsti verslo plėtrai trukdančius miškus?

balsuoti rezultatai

Ar mokate užsienio kalbų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +3    +6 C

-4    -1 C

 

 +1    +3 C

+7   +8 C

+7  +11 C

 

   +6  +10 C

8-13 m/s

2-3 m/s

 

3-4 m/s

 

reklama
samba
reklama
Sveikata ir grožis