respublika.lt

2018 rugpjūčio 18, šeštadienis

Viešnia iš Paryžiaus: nebijokime būti paranoikaisnuotraukos (18)

2018 liepos mėn. 23 d. 06:57:22
Danutė ŠEPETYTĖ

Mus nori įtikinti, kad tautiškumas yra trukdžių trukdys. Kad tiesiausias kelias į ateitį, - Lietuva be sienų. Kad geriausias auklėjimas tas, kuris atleidžia vaiką nuo bet kokių pareigų. Kad brukte brukama Stambulo konvencija yra skaidri kaip ašara... Nebijokime būti paranoikais, sako 30 metų Paryžiuje gyvenanti publicistė, literatūros almanacho „Glagol“ vyriausioji redaktorė Jelena Kondratjeva-Salgueiro. Ji patvirtina, kad ir Prancūzijoje žmonės pratinami galvoti ne savo galva, kad jiems primetamos išankstinės nuostatos, verčiančios piliečius infantilia mase.

 

- Rusijoje išgyvenote 24 metus. Nemanote, kad šiandien gimtinėje gyventi kur kas saugiau nei Prancūzijoje?

- Mes priėjome tokį raidos etapą, kad saugių vietų pasaulyje nebeliko iš viso. Todėl negaliu sakyti, kad šiandien Rusijoje saugiau gyventi, nes čia kaip ir Prancūzijoje, Paryžiaus centre, bet kuriuo paros metu galite tapti agresijos dalyviu ar liudininku. Tą sunku buvo įsivaizduoti prieš 30 metų, man čia atsikėlus gyventi, bet, sakysime, per tas dešimtis metų mes, bandomi mažomis smurtinių protrūkių dozėmis, buvome pripratinti prie tokios galimybės. Pripratimas yra labai stiprus dalykas - viena vertus, jis, žinoma, padeda kai ką įveikti, nugalėti, kita vertus, trukdo pamatyti ir įvertinti besiartinantį pavojų. Žmonės juk pripranta prie visko, gyvena dešimtmečiais bombarduojami ir kartais neišgirsta, kai kažkas bando juos perspėti mušdamas varpą. Juk jei pažvelgtumėte nauju žvilgsniu, pamatytumėte, kad grėsmė, tykojusi mažomis dozėmis, išaugo į didžiulį sunkų kamuolį, riedantį jūsų link. Praktiškai mes esame priartėję ar priartinę katastrofos scenarijų, ir niekas negali pasakyti, kada jis ims tapti tikrove. Nepažeidžiamų bastionų nėra, tuo aš esu giliai įsitikinusi. Migraciniai procesai, inspiruojantys ir religinius nesutarimus, apie kuriuos susižinoma netgi ten, kur jų nėra, gali tapti padegamuoju užtaisu.

- Prancūzija išgyveno ne vieną tragišką teroro išpuolį. Ar jūs pastebėjote ryškesnį vidaus politikos pokytį, stengiantis sumažinti tą, anot jūsų, kamuolį, riedantį mūsų link?

- Prieš 30 metų islamiškojo terorizmo sąvoka praktiškai neegzistavo. Buvo atskiri smulkūs teroro aktai, kokius išgyvena Izraelis, pavyzdžiui, jau dešimtmečiais; dabar ta pati kasdienybė atėjo į Europą, nes užkardyti teroro aktą praktiškai neįmanoma. Galima sutrukdyti vienam planui, bet negalima kontroliuoti viso skruzdėlyno, juo labiau kad visos teroristinės grupuotės tarpusavyje nesusiderinusios, kiekviena veikia pagal savo planą, t.y. daro ką nori. Šiuo atžvilgiu nulinė rizika neegzistuoja, ir Europos vyriausybės visą tą laiką, nesileidžiant į smulkmenas, elgiasi tartum šeimininkė, pastačiusi ant ugnies greitpuodį ir priveržusi jo dangtį, puikiai žinodama, kad garas kaupiasi ir anksčiau ar vėliau išsiverš. Situacija pribrendo iki tokio lygmens, kad jau nebeįmanoma kabinti liaudžiai makaronų aiškinant, kad teroro aktas - tik atsitiktinumas, kad jo organizatoriai - depresyvūs ar psichiškai nestabilūs žmonės; tokie paaiškinimai jau kelia juoką kaip Brežnevo laikais sklidę anekdotai, kuriais niekas netikėjo.

- Tačiau juk žiniasklaida iki šiol islamiškojo terorizmo atžvilgiu kabina makaronus, ypač migrantų pamėgtose šalyse, tarp kurių yra ir Prancūzija. Negi klystu?

- Tai, kad šioje srityje bandoma prisukti demokratinę spaudą, kuri tarsi įpareigota nušviesti visus įvykius, tiesa. Egzistuoja oficiali nuostata - nepublikuoti migrantams nepalankios informacijos, nekurstyti aistrų, tačiau interneto laikais kiek besuktum varžtus, tiesa vis tiek prasmunka į viešumą; be to, egzistuoja organizacijos, kurios priešinasi tokiai politikai, yra puikių žurnalistų, kurie nevengia rašyti tiesą, pagaliau žmonės pradeda mobilizuotis patys. Kai man sako, kad tik 58 proc. prancūzų yra prieš migraciją, aš netikiu, nes nepažįstu nė vieno žmogaus nei savo aplinkoje, nei kitur, kuris jai pritartų. Iš kur jie ima tuos duomenis, neaišku. Žmonėms jau pakyrėjo klausytis vyriausybės aiškinimų, neva nuo teroro išpuolių labiausiai kenčia patys musulmonai ir jie ne vien tik konservatyvioje spaudoje jau kelia klausimą: jeigu visų pirma nuo to kenčia patys musulmonai, tai kur jų protestas? Kodėl jie neišeina į gatves ir nepasako: „Mes su tais žmonėmis nieko bendra neturime“. Šiandien mažai kas betiki legenda, kad tarp migrantų daug išsilavinusių žmonių, gydytojų, inžinierių ir pan., nes paaiškėjo, kad tokių iš viso tėra mažiau nei 2 procentai. Prancūzus sukrėtė neseniai rodytas reportažas, tiesa, nukeltas prieš pat vidurnaktį, kad kuo mažiau gyventojų jį matytų, kuriame filmuojami migrantai paaugliai (jie visi dedasi jais, nors ne vienas būna sulaukęs ir 30 metų), apgyvendinti Paryžiaus viešbutyje. Jie, apsirūpinę naujausiais mobiliaisiais telefonais, nuo kojų iki galvos aprengti taip, kaip neišgali savo vaikų aprengti dažnas prancūzas, skundėsi, kad pusryčiams patiekiamas vienas ir tas pats nuobodus meniu ir klausė, negi negalima kruasano su sviestu pakeisti kuo nors kitu... Vis dėlto turėčiau pasakyti, kad žiniasklaidoje daugėja atvejų, kai daiktai vadinami tikraisiais vardais ir net politkorektikos stulpai į teledebatus priversti kviesti vieną kitą kitaip mąstantį pilietį (šiaip ar taip juk demokratija!), bet, sakysime, kviečia du dešiniuosius ir septynis kairiuosius, ir reglamentas kiekvienam - po dvi minutes. Tad jau kelis dešimtmečius vykstantis sąmoningas ir tikslingas visuomenės narių vertimas infantilais, brukant suvirškintą informaciją, tęsiasi ir toliau. Galvoti linkę juk ne visi, kai kurie tiesiog praryja informaciją ir lieka jos paveikti.

- Savo tekstuose rašote, kaip mūsų dienomis manipuliuojama žmogaus protu, jausmais. Šitai skaitant, juo labiau rašant, turbūt iškyla klausimas: kas tai daro ir kokiais tikslais?

- Į šitą klausimą, manau, šiandien niekas negalėtų atsakyti. Įmanomos įvairios versijos nuo beprotiškiausių iki pačių protingiausių ir visas jas nuo verslo grupuočių finansinių interesų iki slaptos bendrijos ar trečiosios jėgos, ateivių, kurie (kai kas tuo tiki) jau gyvena tarp mūsų, reikia turėti omenyje. Juk kad ir kokie būtų jūsų asmeniniai įsitikinimai, kai apžvelgiate spaudą nuo kraštutinių dešiniųjų iki kraštutinių kairiųjų, pastebite, kad tarp jų esama sąlyčio taškų, kad dalis tiesos sutampa. Apie planus pakeisti Europos gyventojų sudėtį kalbama jau atvirai, kaip ir nacionalinių ypatybių neperspektyvumą Europos Bendrijos valstybėse. Ir tai jau daroma palaipsniui, mažomis injekcijomis ir bandoma tai daryti pačių nacionalinių valstybių valdžios rankomis. Iš pradžių žmogus skatinamas rūpintis daugiau savimi, mylėti save, nesipriešinti smulkmenoms ir toleruoti iki tol jam svetimus dalykus, paskui nejučiomis jis savaime liaujasi protestavęs dėl „niekų“ ir pasipriešinimo absurdui, beprotybei slenkstis jame tampa vis žemesnis. Tai galima pailiustruoti kad ir homoseksualų atžvilgiu. Iš pradžių žmonės skatinami netradicinę orientaciją pripažinti normalia, paskui verčiami laikyti vertybe homoseksualų gyvenimo būdą, jį ne tik toleruoti, bet ir remti, dalyvaujant jų paraduose ir propaguojant jų gyvenseną, prieinant iki minties, jog ji neprieštarauja šeimos institutui. Tolerastija ir politkorektika tapo pasauliniu cenzoriumi, o komiksų išugdyta visuomenės dalis leidžia štampuotiems psichologams (nesu nusiteikusi prieš psichologus apskritai), kurių prifarširuotos mokymo įstaigos, kištis į jų privatų gyvenimą ir viešinti problemas, kurios turėtų būti sprendžiamos tik šeimoje (nekalbu apie išskirtinius atvejus). Buvau sukrėsta, kai Paryžiaus mokykloje dėl kažkam išsprūdusio žodžio „pyderas“ buvo sušauktas pedagogų, tėvų ir mokinių atstovų konsiliumas, kai buvo renkami paaiškinimai, kai buvo pasiųsta žinia, kad įskųsti yra gerai, - jaučiausi pakliuvusi į M.Bulgakovo apsakymo „Šuns širdis“ atmosferą. Tai pavojinga tendencija, ji slopina žmogaus imunitetą aplinkai.

- Bet prijunkytą žmogų lengviau valdyti.

- Savaime suprantama, beveidę, belytę, betautę minią valdyti daug lengviau, užtat negalima liautis plauti jos smegenis, sakysim, net perrašinėjant istoriją. Istorijos perrašymas vyksta ne tik Rusijoje, jis vyksta visur. Romos imperijos naratyvas šiandien yra itin skausmingas, nes analogija su šių dienų Europa tokia stipri, kad jos nepastebėti tiesiog nebeįmanoma. Užtat naujose knygose Romos žlugimo istorija pateikiama jau kitaip - peršama mintis, kad barbarai užgrobę Romą nebuvo visiškas blogis, kad po niūrių viduramžių įnešę naujo kraujo, kad romėnai patys to norėję, kad tai buvo viso labo socialinis eksperimentas, kuris blogai baigėsi, nes nebuvo tinkamai suvaldytas. Iš mokyklinių vadovėlių išimami neigiamos konotacijos terminai, pvz., žlugimas, krizė ir pan.

- Ką Prancūzijoje beveikiąs nuovokus žmogus tokios kvailybės akivaizdoje?

- Žinoma, ne visi visuomet būname sumanūs, ne visada protingi, bet nevalia būti abejingam, net jei esam išauklėti, kad nieko tokio, jei stogas kiauras, svarbu, kad ant mūsų nekapsi, - kaip nors išgyvensime nieko nedarydami. Tie, kas supranta, žino, kad visomis išgalėmis turime saugoti konservatyvias vertybes ir jų sistemą, kuri šimtmečiais padėjo žmonijai išlikti, turime saugoti šeimą, nacionalinę kultūrą, kalbas. Aš konservatyvus žmogus, man labai patinka, kad yra Šveicarija, Lietuva, Italija... ir kad jos - labai skirtingos su savo maniera gyventi, valyti gatves, maitintis... Tokios jos ir turėtų išlikti, nesistengdamos prilygti pasauliniam greitajam maistui visais atvejais: tiek kultūriniais, tiek nekultūriniais. Užtat ir sakau: nebijokime būti paranoikais. Nebijokime tam priešintis.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (18)

 • Nu tojj sostinėje 2018 liepos mėn. 23 d. 23:24:16

  Kieti tik neleisti,uzdraust ir kt.nenervuokit patriarcho,juksenas ir kuo
  kalti zuikuciui tegul duoda viens kitam iuodegas,juk su prezikais-
  neissiteps.pasipraktikave gal sugalvos prezikus ir uodams,kanda jie
  labai.p.s.saimai tas jofe tikras pederastas.
  Ką skolos neatidavė...nu ne čia iš gerosios puses.nesinervuokit,eikit
  gert kavos- be jūsų jau nuspręsta!sako atsirado vilties prezidentas,o
  čia tai jo blyn.

 • Tikrai naivus 2018 liepos mėn. 23 d. 23:02:52

  Lyg ten nėra pediku.visur veisiasi kaip tarakonai( čia ne apie zuikucius
  gėjus) ir dalina prezikus tipo nuo AIDS.geriau jie išrasti prezikus
  uodams,kad žmonių nekandziotu.vienas neliberalas Petras patriotas,bet jis
  vienas ir tautos nuo išnykimo neišgelbės,o valdove,kaip
  internacionaliste atvės daugiau ar mažiau idegusiu.gal sakau ją
  ipatriarchus vietoj susimovusio.

 • Žąsys išgelbėjo Romą 2018 liepos mėn. 23 d. 20:02:53

  SKURDAS išgelbės LIETUVĄ.
  (Misteris)

 • ventiliatorius 2018 liepos mėn. 23 d. 19:54:07

  nuginklavote siuo straipsniu-tiesa,sukrecianti susimastyti.

 • mūsų namai-jūsų namai 2018 liepos mėn. 23 d. 18:22:49

  na ką,ponia Vėsaite,laukiam tamstos atsakymo

 • Ir 2018 liepos mėn. 23 d. 17:22:12

  kaip ten bebūtų,vienintelė užuovėja mąstantiems tampa Rusija.Tad
  paskubėkit,kol visai neužsidarė jos durys.O pūvančius,mirštančius
  Vakarus pats laikas palikti.Ir šiai protingai poniai palinkėčiau
  neuždelsti.

 • protingai 2018 liepos mėn. 23 d. 17:14:30

  parašyta, būtina priešintis suvienodinimui nudvasinimui,
  nutautinimui........

 • Pensininkė 2018 liepos mėn. 23 d. 17:04:23

  Labai taiklus ir geras straipsnis, verčiantis daugeliui, ypač jaunajai
  kartai, susimąstyti link kur einama? O gal jaunimui jau vienodai viskas
  atrodo? Juk jie tampa kosmopolitais....

 • LL 2018 liepos mėn. 23 d. 16:53:24

  Sionistai sodomitai vykdo senuju europos tautu ir baltosios rases genocida
  o bailus politiniai parsidavėliai tam pritare,kad galetu pabut prie lovio
  o paskui is dangaus ziures kaip ju anukus skruodzia sionistai reptiloidai
  ant daliu.

 • AB 2018 liepos mėn. 23 d. 15:43:56

  Ačiū, labai puikus straipsnis, lenkiu galvą prieš protingą žmogų

 • VILNIETIS 2018 liepos mėn. 23 d. 12:41:26

  Kova turi vykti su reikalavimu uždraust visose šalyse lgbt organizacijas.
  Nes tai per juos eina visas šitas brudas. Ne prašinėt politikų ten
  kažko neįteisint ar ne ten kablelį padėt įstatymuose- o uždraust
  tokias organizacijas ir uždraust jų finansavimą- bei tokias
  organizacijas remt ar kelti jiems rūpimus klausimus. Bet kuris politikas
  ar visuomenės veikėjas, kuris reikalauja pvz pedero-santuokų ar
  parnerysčių pažeidžia Konstituciją ir privalo būti baudžiamas
  baudžiamąja atsakomybe. (jei politikas atleidžiamas iš darbo ir
  nebegali daugiau dirbt politiku, jei visuomenės veikėjas- baudžiamoji
  atsakomybė, milžiniška bauda, uždaromi visi akauntai soc, tinkluose,
  bei jokios galimybės įsidarbint valstybiniame darbe (bie jei atiranda
  galimybė ir pilietybės atėmimas) Čia jau nebe juokai- jokios
  tolerancijos moraliniai degradacijai.

 • lietuvis 2018 liepos mėn. 23 d. 12:28:19

  Iš tikro,tie popiežiaus vojažai po pasaulį su savo tolerancija visokiam
  laukiniam gaivalui ir man kelia nerimą...Kažkas su Trojos arkliu
  asocijuojasi(atleisk man Viešpatie)

 • taip 2018 liepos mėn. 23 d. 11:48:29

  Gryna teisybė .Ačiū.

 • ... 2018 liepos mėn. 23 d. 11:29:12

  Išmintingi žmonės sukūrė Europą per šimtmečius. Mankurtai kairieji
  fanatikai sunaikins ją per kelis dešimtmečius. Deja, tarp jų ir
  nūdienis popiežius.

 • Barbarai yra 2018 liepos mėn. 23 d. 11:25:17

  viduje.Apleidę krikščionybę,tapo barbarais.ES išsigimė.Naikina pati
  save.

 • vincas 2018 liepos mėn. 23 d. 09:22:54

  Geras interviu.paranoja isties yra reikalinga.Mus valdantys galingieji
  pasidare labai galingi, taciau nuo ju galybes pasaulis netapo nei
  protingesnis, nei geresnis.Ir visdelto kritiskai mastantys zmones neprivalo
  jiems pasiduoti.Is istorijos, deja, jie nepasimoke saikingumo.Ju
  socialiniai istatymai juos saugo, o priesus paperka.Jie sugeba pasotinti
  liaudi tiek, kad jai neapsimoka rimtai kovoti ar kritikuoti, jau nekalbant
  apie kokias tai laisves.Kai grasinanti mums katastrofa bus praejusi,o mes
  jos tikimes isvengti, istorikai musu santvarka pavadins dar begediskesne ir
  kvailesne, negu ankstyvesne.Gyventi vien tik dabartimi-tai ne gyvenimas.

 • visų šalių patriotai, vienykitės! 2018 liepos mėn. 23 d. 08:45:19

  Visas straipsnis - tarsi mūsų žmonių komentarai, kaip mūsų
  šviesulių pagalbos šauksmas. Bet naikinantis ES mankurtų buldozeris
  nesulaikomai rieda per žmonių likimus, per Europos tautas. Net Bažnyčia
  prie to prisideda.

 • Naivus 2018 liepos mėn. 23 d. 08:35:35

  Stambulas.Ar musulmonai irgi gyvens pagal ta konvencija?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • VESTUVĖS: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį atvyko į Gamlico kaimą Austrijoje, kur dalyvaus šios šalies užsienio reikalų ministrės Karinos Kneisl ir verslininko Volfgango Meilingerio vestuvėse.
 • KVIEČIA: Klaipėdos švyturyje šeštadienį bus minima Pasaulinė švyturių diena; Klaipėdos švyturys laisvam lankymui bus atvertas nuo 11.00 iki 18.00 val.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +15   +17 C

   +12  +14 C

 

   +15 +17 C

  +25  +27 C

   +21  +23 C

 

   +21  +23 C

  1-2 m/s

  1-3 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Sveikata Grožis