Valstybės kontrolė atliko sveikatos priežiūros įstaigų turto valdymo auditąnuotraukos

2017 balandžio mėn. 21 d. 13:41:34 Perskaitė 430

Valstybės kontrolė, atlikusi sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymo auditą, nustatė, kad Sveikatos apsaugos ministerija tik formaliai dalyvauja pagal panaudą perduoto turto valdymo procese: neatnaujina panaudos sutarčių ir neprižiūri jų vykdymo, neturi tikslios informacijos ir duomenų apie perduotą turtą, jo būklę, naudojimą, sprendimai dėl turto nurašymo yra pavėluoti (pavyzdžiui, nenaudojama medicininė technika nurašoma tik po 5-8 metų), nedisponuoja informacija apie laisvas patalpas, išnuomoja jas mažesne nei rinkos kaina.

 

Sveikatos apsaugos ministerija neatlieka dalies turto valdytojo funkcijų ir jas paveda vykdyti sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios nėra suinteresuotos tinkamai atlikti šį darbą, nes pagal galiojantį reglamentavimą jos nėra atsakingos už valstybės turto valdymo principų taikymą ir negauna turto nuomos, pardavimo pajamų.

Sveikatos apsaugos srityje vyrauja ministerijai nebūdingas valstybės turto valdymo būdas: valstybės ir daliai savivaldybių sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pagal panaudos sutartis ministerija suteikia valstybės turtą sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Esant dabartiniam reglamentavimui, ministerija turėtų užsiimti šio turto valdytojos veikla: prižiūrėti jo naudojimą, dalyvauti inventorizacijose, sudaryti ir tikslinti panaudos ir nuomos sutartis, nurašyti nereikalingą turtą, jį parduoti aukcionuose, užsiimti laisvų patalpų nuomos ir kita turto valdytojui būdinga veikla.

Auditas atskleidė, kad ministerija tik formaliai dalyvauja pagal panaudą perduoto turto valdymo procese: neatnaujina panaudos sutarčių ir neprižiūri jų vykdymo, neturi tikslios informacijos ir duomenų apie perduotą turtą, jo būklę, naudojimą, sprendimai dėl turto nurašymo yra pavėluoti (pavyzdžiui, nenaudojama medicininė technika nurašoma tik po 5-8 metų), nedisponuoja informacija apie laisvas patalpas, išnuomoja jas mažesne nei rinkos kaina.

Sveikatos apsaugos ministerija neatlieka dalies turto valdytojo funkcijų ir jas paveda vykdyti sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios nėra suinteresuotos tinkamai atlikti šį darbą, nes pagal galiojantį reglamentavimą jos nėra atsakingos už valstybės turto valdymo principų taikymą ir negauna turto nuomos, pardavimo pajamų.

Siekiant spręsti audito metu nustatytus trūkumus, kol bus priimti turto valdymo sprendimai šalies mastu, auditoriai rekomenduoja ministerijai imtis neatidėliotinų veiksmų: peržiūrėti struktūrinių padalinių vykdomas šio turto valdymo funkcijas, nustatyti aiškią atsakomybę už jų vykdymą, kad būtų atskirtas politikos formavimas nuo jos įgyvendinimo, mažėtų administracinė našta ministerijai ir būtų užtikrintas efektyvus šios srities valstybės turto valdymas. Reaguodama į auditorių rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija planuoja peržiūrėti ilgalaikio turto valdyseną.

Valstybinio audito metu nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra 212 įstaigų naudojamo 559,9 mln. Eur įsigijimo vertės ir apie 29 tūkst. ilgalaikio turto vienetų, daugiausia medicininės įrangos ir pastatų, valdytoja. Pažymėtina, kad pagrindinis ministerijos tikslas - formuoti sveikatos apsaugos politiką.

Aukščiausioji audito institucija šiuo metu atlieka sisteminį viso valstybės nekilnojamojo turto auditą ir šių metų antroje pusėje pateiks siūlymus dėl kompleksinio valstybės turto valdymo politikos formavimo ir problemų sprendimo valstybės mastu.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net