Signatarai valdžią apskųs popiežiuinuotraukos (22)

2018 rugpjūčio mėn. 28 d. 07:58:11 Perskaitė 2010

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto Petras Zapolskas skelbia žinią, kad „Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus.“ Signatarai Bronislovas Genzelis, Zigmas Vaišvila ir Audrius Butkevičius kreipėsi į Apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje J.E. arkivyskupą Pedrą Lopesą Kvintaną (Pedro Lopes Quintana) ir popiežiaus vizito organizatorių monsinjorą Maurisijų Ruedą (Mauricio Rueda) bei Lietuvos vyskupų konferenciją.

 

Signatarai nuoširdžiai sveikina šią Šventojo Tėvo giliai prasmingą veiklą ir vizito Lietuvoje tikslus, tačiau kreipiasi dėl priėmimo, kad galėtų atkreipti dėmesį į jiems nerimą keliantį Lietuvos valstybei atstovaujančio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (LGGRTC) išpuolį prieš Romos Katalikų Bažnyčią Šventojo Tėvo lankymosi Lietuvoje išvakarėse - LGGRTC administruojamoje interneto svetainėje www.kgbveikla.lt be jokių įrodymų paskelbimą, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Okupacinės valdžios persekiotas a.a. V.Sladkevičius 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu, tačiau valdžia neleido jam eiti vyskupo pareigų, draudė kitiems kunigams su juo susitikinėt. V.Sladkevičius buvo ištremtas.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė į šį viešą a.a. kardinolo V.Sladkevičiaus apšmeižimą nereaguoja, šmeižikiška informacija nešalinama. Todėl signatarai priversti pateikti informaciją, kad tuo metu, kada a.a. kardinolas V.Sladkevičius laimino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio žygį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, ir to liudininkai jie buvo, dabartinė Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė net po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. liko okupacinės valdžios Komunistų partijoje, o 1991 m. dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone. TSRS teisių ir pareigų perėmėja Rusijos Federacija raštu patvirtino, kad D.Grybauskaitė tebėra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir informacijos apie jos darbą TSRS ambasadoje Vašingtone nepateiks.

Signatarai mano, kad popiežius Pranciškus turi žinoti šias aplinkybes ne tik iš oficialiosios Lietuvos valdžios lūpų, nes tiki, kad Šventojo Tėvo apsisprendimas atvykti į Lietuvą yra giliai prasmingas. Lietuvos žmonės dėl veidmainiškų valdžios santykių su jais ir patirtų kančių yra nusipelnę gailestingumo, atleidimo ir susitaikymo vilties, kurią Lietuvon veža popiežius Pranciškus. Tik vienintelė tiesa padaro žmogų laisvą, tik tiesa Lietuvos žmonėms padėjo taikiu būdu pasiekti laisvę.

Signatarai oficialiai kreipėsi į prezidentę, prašydami iki popiežiaus Pranciškaus vizito užtikrinti, kad mirusių garbių ir žinomų asmenų pavardės nedelsiant būtų pašalintos iš minėtos interneto svetainės. „Taip pat kreipkitės į Seimą dėl LGGRTC Generalinės direktorės T.B.Burauskaitės atleidimo. Viešai atsiprašykite mirusiųjų artimųjų ir Romos Katalikų Bažnyčios dėl šios provokacijos, įvykdytos Lietuvos valstybės vardu“, - rašoma signatarų pasirašytame rašte.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net