respublika.lt

2018 birželio 24, sekmadienis

Seimas rudens sesijoje sieks sumažinti socialinę atskirtį

2017 rugsėjo mėn. 10 d. 14:30:04
Jadvyga Bieliavska, Elta
Seimas rinksis į rudens sesiją

Seimas, sekmadienį susirinkęs į rudens sesiją, ketina priimti teisės aktus, kurie sudarytų galimybes gyventojams didinti pajamas, mažintų socialinę atskirtį, gerintų dirbančių žmonių padėtį, kovotų su korupcija.

Tai sekmadienį Seime pažymėjo Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Rudens sesijoje bus sprendžiamos socialiai labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių problemos. Seimas sieks stiprinti šeimas, plės finansines paskatas ir paslaugas jaunoms bei vaikus auginančioms šeimoms, bus tęsiama vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, neįgaliųjų poreikių, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, bus mažinamos vaistų kainos ir skatinama sveika gyvensena.

„Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisomis siekiama gerinti vaiko teisių apsaugą, suteikiant vaikui reikalingą efektyvią pagalbą ir sudarant jo visapusiškai raidai tinkamą aplinką. Aktualus Vaikų išlaikymo fondo įstatymo projektas, kuriuo siūloma tikslinti išmokų, skirtų vaikams išlaikyti, skyrimo ir mokėjimo teisinį reguliavimą. Socialinių įmonių įstatymo pakeitimais siūloma tobulinti valstybės paramą įdarbinant socialinėse įmonėse neįgalius ir kitoms pažeidžiamoms asmenų grupėms priklausančius asmenis. Farmacijos įstatymo pakeitimo projektu bus siekiama nuosekliai mažinti vaistų kainas gyventojams, skatinti vaistinių konkurenciją ir gerinti vaistų prieinamumą“, - svarbiausius sesijos darbus pristatė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

Vardindamas prasidedančios sesijos darbus Seimo Pirmininkas sakė, kad kartu su ypatingos svarbos teisės akto - 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu ir jo lydimaisiais teisės aktais bus svarstomi įstatymų projektai, kuriais siekiama socialinės gerovės.

Pristatydamas Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sakė, kad gyventojų pajamų didinimas yra svarbiausias Vyriausybės tikslas, ir jis aiškiai atsispindi siūlomuose teisės aktuose - daugiau nei 600 mln. eurų siūloma skirti kovai su skurdu, šeimų paramai, pensijų didinimui, socialinės atskirties mažinimui. „Tai rekordinė suma tiems, apie kuriuos ilgą laiką buvome pamiršę“, - sakė Premjeras.

Sesijos metu didelis dėmesys bus skiriamas ir valstybės saugumui - tarp prioritetinių Seimo darbų - ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtra ir šalies kibernetinis saugumas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimas ir energetikos politikos tikslai ir gairės iki 2050 metų.

Seimo nutarimo „Dėl krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo projektu siekiama užtikrinti didesnį krašto apsaugos sistemos įsigijimų panaudojimo skaidrumą ir efektyvumą, konkretizuoti planuojamus plėtoti karinius pajėgumus, terminus bei kaštus, užtikrinti efektyvesnę kibernetinio saugumo sistemos pertvarką, ypač didinti karių motyvaciją ir užtikrinti standartus atitinkantį karių aprūpinimą.

Švietimo, kultūros ir mokslo srityse Seimas sieks kokybės bei efektyvumo. Čia ypatingas dėmesys bus skiriamas profesiniam mokymui ir šios sistemos pertvarkai.

„Reikšmingos Respublikos Prezidentės inicijuotos Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo pataisos ir jas lydintieji projektai. Tikslas - profesinio mokymo sistemos orientavimas į valstybės ir verslo poreikius, efektyvus sistemos finansavimo, valdymo ir veiklos skaidrumo didinimas“, - sakė V. Pranckietis.

Pasak S. Skvernelio, iki gruodžio mėnesio Vyriausybė Seimo pavedimu turi parengti įstatymų projektus, užtikrinsiančius tolesnį aukštojo mokslo reformos įgyvendinimą, kalbant apie vidurinį mokslą, neatsisakoma ketinimų nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesti etatinį apmokėjimą, lėšos tam yra numatytos.

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis taip pat įvardijo kitus, ne mažiau svarbius sesijos darbų programos punktus: „Dvigubos pilietybės reglamentavimas, taip pat šią sesiją būtų svarbu ir prasminga pagaliau apsispręsti dėl asmenvardžių rašymo. Aktualus Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos projektas, sudarysiantis prielaidas efektyvesniam valstybės tarnybos valdymui. Taip pat aktualus Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projektas, kurio tikslas - sumažinti organizuoto nusikalstamumo grėsmės mastą. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektu siekiama mažinti prielaidas šešėlinei ekonomikai“.

Prasidėjusioje Seimo sesijoje taip pat tikimasi svarstyti ir priimti darbo grupės parengtą Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą bei lydimuosius teisės aktus. Iniciatyvos tikslas - aiškiai ir be galimybių interpretacijoms apibrėžti parlamentarų teises, pareigas ir atsakomybę.

Rudens sesijos programa sudaryta atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus. Įregistruotame sesijos darbų programos projekte įrašyti beveik 530 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 150, Prezidentė Dalia Grybauskaitė - 7, Seimo nariai (frakcijos) - beveik 250 įstatymų projektų (be lydimųjų teisės aktų projektų).

Po pateikimo sesijos darbų programos projektui pritarė 85 Seimo nariai, nė vieno nebuvo prieš, 24 susilaikė. Projektą apsvarsčius Seimo komitetams ir frakcijoms, rugsėjo 14 d. numatytas jo svarstymas plenariniame posėdyje.

Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.


V.Pranckietis: įstatymų leidyboje neturėtų būti lenktyniaujama


Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis mano, kad įstatymų leidyboje neturėtų būti lenktyniaujama, įstatymų leidėjų darbas turėtų būti solidus, sprendimai išdiskutuoti ir brandūs.

„Įvertinkite, ar nesidubliuoja įstatyminės iniciatyvos, įvertinkite, kokią realią naudą kiekvienas siūlomas teisės aktas turės žmonėms, ar tai prisidės prie gyvenimo sąlygų gerinimo, emigracijos mažinimo. Įstatymų leidyboje neturėtų būti lenktyniaujama. Teisės aktų projektų skaičius neturėtų būti Seimo nario produktyvumo rodiklis. Įstatymų leidėjo darbas turėtų būti solidus, o sprendimai išdiskutuoti ir brandūs“, - sekmadienį pradedant rudens sesiją Seime sakė V. Pranckietis.

Seimo Pirmininko teigimu, žmonės tikisi ne tik kalbų ir pažadų, bet ir realių, jaučiamų rezultatų savo gyvenimuose, savo aplinkoje, Lietuvoje.

„Todėl vien tik kolektyvinė atsakomybė nepriimtina visuomenei. Žmonės tikisi asmeninės atsakomybės instituciniuose sprendimuose, t. y. Seimo narių, Seimo darbuotojų atsakomybės“, - sakė parlamento vadovas.

Seimo vadovas akcentavo vienybės svarbą. „Ši rudens sesija prasideda iššūkių akivaizdoje - Lietuvos kaimynystėje vyksta „Zapad“ pratybos, galimos įvairios provokacijos, stiprėja mums nedraugiška propaganda - turime būti pasirengę, todėl mūsų vienybė yra ypač reikalinga ir ją turi matyti visi Lietuvos žmonės“, - sakė V. Pranckietis.

Parlamento vadovo teigimu, per rudens sesiją Seimas turi priimti teisės aktus, kurie sudarytų galimybes gyventojams didinti pajamas, mažinti socialinę atskirtį, gerinti dirbančių žmonių padėtį, kovoti su korupcija.

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis paragino parlamentarus pagaliau išspręsti Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų klausimus, aiškiai ir be galimybių interpretuoti apibrėžti parlamentarų teises, pareigas ir atsakomybę tų pareigų nesilaikius.

„Gerbkime Konstitucinio Teismo nutarimus, išspręskime Seimo narių atostogų klausimą. Žmonės to tikisi. Negalima be pabaigos atidėlioti Konstitucinio Teismo sprendimo, privalome jį įgyvendinti“, - sakė V. Pranckietis.

Parlamento vadovas taip pat priminė, kad, pagal Konstituciją, Seimo narys privalo lankyti Seimo posėdžius, todėl, „gerbdami save ir tuos, kurie mus išrinko, laikykimės svarbiausio valstybės įstatymo“.


Seimas rinksis į rudens sesiją


Sekmadienį, 10 val., parlamentarai susirinks į eilinę Seimo rudens sesiją.

Įregistruotame sesijos darbų programos projekte įrašyti beveik 530 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 150, Prezidentė Dalia Grybauskaitė - 7, Seimo nariai (frakcijos) - beveik 250 įstatymų projektų (be lydimųjų teisės aktų projektų).

Vieni svarbiausių sesijos darbų - gyventojų pajamų didinimas, skurdo mažinimas, dirbančių žmonių padėties gerinimas bei kova su korupcija.

Pirmajame sesijos posėdyje svarbiausius parlamento darbus pristatys Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, o Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus - Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Rudens sesijos programa sudaryta atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus. Po projekto pateikimo vyks jo svarstymas Seimo komitetuose ir frakcijose.

Sekmadienį Seimui planuojama pateikti Vyriausybės, Valstybės tarnybos įstatymo pataisas.

Rudens sesijoje bus sprendžiamos socialiai labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių problemos. Seimas sieks stiprinti šeimas, plės finansines paskatas ir paslaugas jaunoms bei vaikus auginančioms šeimoms, bus tęsiama vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, neįgaliųjų poreikių, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, bus mažinamos vaistų kainos ir skatinama sveika gyvensena.

Vienas pagrindinių darbų - 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas. Seimas svarstys projektus, susijusius su mokesčių sistemos tobulinimu bei sąlygų gerinimu ekonomikos augimui.

Sesijos metu didelis dėmesys bus skiriamas ir valstybės saugumui - tarp prioritetinių Seimo darbų - ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtra ir šalies kibernetinis saugumas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimas ir energetikos politikos tikslai ir gairės iki 2050 m., kova su korupcija.

Švietimo, kultūros ir mokslo srityse Seimas sieks kokybės bei efektyvumo. Čia ypatingas dėmesys bus skiriamas profesiniam mokymui ir šios sistemos pertvarkai. Bus diskutuojama apie didesnį kultūros vaidmenį valstybės ir visuomenės gyvenime.

Tarp svarbių sesijos darbų - ir viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas - valstybės tarnybos patrauklumo ir efektyvumo didinimas, modernizavimas ir depolitizavimas, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas, darni regionų plėtra.

Rudens sesijoje tikimasi svarstyti ir priimti Seimo Pirmininko inicijuotos darbo grupės parengtą Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą, kurio tikslas - aiškiai ir be galimybių interpretacijoms apibrėžti parlamentarų teises, pareigas ir atsakomybę tų pareigų nesilaikius. Tarp kitų pokyčių projektas numato ir mažesnes parlamentines lėšas bei finansinę atsakomybę nelankantiems posėdžių parlamentarams.


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
 

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • NELAIMĖ: šeštadienį Kauno Aleksoto aerodrome avariniu būdu privalėjo leistis lėktuvas „Jak-52“; į ligoninę išvežta lėktuvo pilotė Rita Eriksonienė; ji - akrobatinio sporto meistrė bei Lietuvos čempionė; kartu su ja skridusiam vyrui medikų pagalbos neprireikė.
  • MOLDOVA: Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja penktadienį palaikė Didžiosios Britanijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos ir dar septynių šalių raginimą Rusijai išvesti savo pajėgas iš atsiskyrusio Moldovos regiono.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar švenčiate Jonines?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8   +12 C

   +8  +12 C

 

   +8  +12 C

  +17   +21 C

   +16  +18 C

 

   +14   +18 C

    1-3 m/s

   1-4 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018