respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Sąjūdžio jubiliejuje - raginimas praregėtinuotraukos (135)

2018 birželio mėn. 04 d. 20:09:37
Filosofijos magistrantas Vytautas Vyšniauskas

Vytauto Vyšniausko kalba Sąjūdžio 30-mečio minėjime Seime.


Gerbiami minėjimo dalyviai, brangūs Lietuvos žmonės, esu be galo laimingas šiandien galėdamas kreiptis iš šios tribūnos. Man sunku išsakyti savo dėkingumą Sąjūdžio didžiūnams už nuveiktus darbus, kurių vaisiais mintame kiekvieną dieną. Tačiau dar sunkiau apsakyti tą liūdesį ir neviltį, kurioje lietuvių tauta skęsta apsinuodijusi tais vaisiais, kuriais niekas daugiau nebesirūpina.

Užteks padėkų, atėjo laikas prasikrapštyti akis. Kol įvairiose iškilmėse linksminamės, mūsų senoliai miršta apleisti palatose ir trobose. Kol giriamės iškovoję laisvę, daugiau kaip pusė milijono Lietuvos gyventojų (600 tūkst. Lietuvos žmonių), įsivaizduojat kokie skaičiai - 600 tūkst. Lietuvos žmonių dūsta žemiau skurdo ribos. Kol mes spygaujame apie globalią Lietuvą, trečdalis mūsų moksleivių Lietuvoje nebemato ateities galimybių. Esu iš kaimo Kelmės rajone, tad žinau, ką kalbu. Jau šiandien bet kuriame provincijos mieste ar kaime matome nykiai tuščias gatves, uždarytas mokyklas, apleistus parkus. Ta nejauki tuštuma primena kare išmirusios tautos kapą, ant kurio teliko beprasmiu virtęs žodis „Tėvynė“. Mes į tai reaguojame kalbomis apie sėkmės Lietuvą ar globalios Lietuvos perspektyvą. Ir ką, prisišnekėjome. Net 82 proc. moksleivių svarsto apie emigraciją, kurios mastai niekaip nemažėja. Sąjūdžio programoje buvo iškeltas tikslas įtvirtinti tautinę švietimo sitemą, kurioje būtų ugdomos Lietuvai patriotiškai atsidavusios asmenybės. Šiandien, panašu, mums į tai nusispjauti. Tarsi daugelio žmonių beviltiška ekonominė padėtis ir labiausiai Europoje auganti socialinė atskirtis dar nepakankamai mažintų norą palikti Lietuvą, nes dar ir visiškai apolitiška švietimo sistema bei kalbomis apie globalią Lietuvą ugdome politinių beraščių, ekonominių migrantų ir Tėvynės likimui stipriai abejingų kosmopolitų kartą.

Per pastaruosius tris dešimtmečius Lietuvą paliko jau beveik milijonas žmonių. O mes išsiviepę bukai aiškiname, jog įsivešime pigių imigrantų ir užkišime atsivėrusią skylę. Tai sena komunistinė logika. Sovietų maršalas Georgijus Žukovas yra pasakęs - žuvančių vyrų negailėkit, bobos vis tiek prigimdys. Šiandien jau ir mūsiškiai sako panašiai: negailėkite iš Tėvynės išvarytų tautiečių - iš svetur atsivarysim naujų. Ar jau visai pamiršome, kad Sąjūdžio programoje buvo labai aiškiai pasakyta - nekontroliuojama migracija, atitraukianti žmones nuo gimtosios žemės yra žalinga tautų nacionaliniams interesams, o naujoji ekonominė politika privalo tarnauti ne anoniminei visuomenei, bet konkretiems Lietuvos žmonėms. Tačiau šie Lietuvos žmonės paprasčiausiai buvo užmiršti, o šią pačių lietuvių užmarštį mes vadiname - tik paklausykite - globalia Lietuva. Jeigu Lietuva yra visur ir jai užtenka bendros žmoniškumo konstitucijos, tuomet atsakykite man, kvailam vaikėzui, kuriems velniams ta Lietuvos valstybė apskritai reikalinga? Kam reikėjo kruvinų aukų už Lietuvą, jeigu būtų užtekę atidaryti SSRS sienas, kad visi patogiai išsivaikščiotume. Globali Lietuva iš esmės sako, kad Lietuvos valstybė lietuviui kaip penkta koja šuniui, kuri tik apsunkina gyvenimą.

Gana apsimetinėti prieš „nuogą karalių“, turime pagaliau pripažinti tai, kas akivaizdu. Būtent konservatorių partija, kuri kūrėsi kaip Sąjūdžio tęsėja, sukurdama globalios Lietuvos projektą, iš tikrųjų pati pirmoji išdavė Sąjūdžio idealus. Ne geriau atrodo ir kitos partijos, bet iš jų, tiesą sakant, niekas nieko ir nesitikėjo. Tai dvigubas smūgis tikėjimui Lietuvos ateitimi. Mes turime daug įvairių partijų, „MG Baltic“ turi savo liberalią nusikaltėlių partiją, buvę komunistai turi savo partiją, valstiečiai, tautininkai, lenkai, žalieji, darbininkai irgi turi po partiją. Net Kremliaus agentai ir tų agentų medžiotojai turi savo partijas. Tuoj turėsime eurotautininkų, pabėgėlių ir kokių nors homoseksualistų partiją - kiekvienai po savą interesą.

Turime gyvą lietuvių tautą. Vieną ir vienintelę. Bet savo tautą mes uždarėme į karstą, kurį, seniai nuleidę į duobę, bandome palaidoti „fantastiškomis“ partijų programomis, kurios visos, kaip viena, užmirštamos po rinkimų. Partijos ir rinkimai, galėję tapti irklais, kuriais Lietuva kabintųsi į priekį, šiandien yra tapę kastuvais, kuriais naudojasi mūsų tautos duobkasiai. Kada girdžiu kalbant, jog už tautinės valstybės idėjos kyšo Kremliaus ausys, kad turime jos išsižadėti ir būti eurotautiniais, turiu pripažinti, jog tai bemaž baisiausias lietuvių tautos ir valstybės išniekinimas nuo to meto, kai Algirdas Brazauskas Lietuvos vėliavą pavadino skuduru. Turime aiškiai suprasti, kad eurotautininko pirminis interesas yra euro finansuojamas tautų sumaišymo politinis projektas, kuriame ne piniginis lietuvių tautos interesas laikomas visišku nesusipratimu.

Negalime sau leisti pamiršti, kad tautinė valstybė - tai kone pamatinis Sąjūdžio idealas. Sąjūdžio programoje tautų sumaišymo ir suliejimo politika yra prilyginama stalinistiniam genocidui ir smerkiama kaip nusikalstama ir antihumaniška. Tai, ką Sąjūdis laikė stalinistinio teroro nusikaltimu, mes šiandien sau aiškiname kaip vienintelę Lietuvos išlikimo perspektyvą. Palaukit, palaukit, aš žinau, kas man tuoj bus pasakyta - jeigu tu drįsti šitaip kritikuoti šiandienos idelogus ir demagogus, kaltindamas juos Lietuvos silpninimu ar net naikinimu, vadinasi tu pats esi Lietuvos išdavikas ir tikriausiai netgi nedraugiškų valstybių agentas. Ką gi, jeigu bandymas vadovautis Sąjūdžio programa, atnešusia Lietuvai laisvę, yra tarnystė priešui, belieka pripažinti, kad pagrindinis šiandienos eurotautininkų priešas yra - nei daugiau, nei mažiau - pati Lietuvos laisvė. Laikas baigti šį kvailą etikečių klijavimą, ir pagaliau pripažinti, kad Lietuvą pradėjome laidoti, neišgirdę mirties nuosprendžio, ir ryžtis pagaliau gaivinti, o ne dusinti jos gyvybę. Lietuvių tauta yra gyva ir kaip jaunosios kartos atstovas Sąjūdžio 30-mečio proga pažadu, kad po pasaulį išsiblaškę, iš namų išvaryti tėvynainiai ras savo kelią atgal, rasime bendrą pagrindą susivienyti ir lietuvių tauta vėl sugrįš namo gyvuoti čia per amžius. Savo laisvoje valstybėje. Ačiū.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (135)

 • tik šiandien 2018 birželio mėn. 05 d. 10:56:27

  taip, taip, tik šiandien nušvito širdis ir akys, perskaičius šią
  kalbą. Maniau, kad jau viskas, esame pasmerkti, nes jauni žmonės
  nebesusigaudo kas vyksta, arba tiesiog nebenori susigaudyti. Be galo
  džiugu, kad šis jaunas žmogus taip taikliai vertina situaciją ir nebijo
  apie ją kalbėti viešai. Tai jau proveržis,kuris einant reikalinga
  linkme gali sulaukti ir savo rezultato. Kuo daugiau tokių protingų,
  drąsių ir veržlių žmonių rasis jaunimo tarpe, tuo didesnė viltis,
  kad išsikapstysime.

 • Miglei 2018 birželio mėn. 05 d. 10:32:00

  Sprendi pagal save? O juk vaikinas visai lieknutis, jo tik veidas apvalus,
  tokia veido konstrukcija. Taip, kad tavo pašnekėjai pro šalį.

 • Migle 2018 birželio mėn. 05 d. 10:28:00

  (komentaras neetiškas, - red. past.)

 • Prašalietis 2018 birželio mėn. 05 d. 10:22:58

  Filosofijos magistrantas neturėtų sau leisti"kad ir
  smulkių",bet"nusikalbėjimų.Realybėje negali normalus žmogus,ar tuo
  labiau patriotiškai nusiteikęs,būti dėkingas"sąjūdžio
  didžiūnams"už nuveiktus darbus,kurių vaisius jis"valgo kasdiena"ir jam
  nieko,o tauta skursta liūdesį ir neviltį apsinuodijusi tais"sąjūdžio
  parneštais"vaisiais.Tuo labiau,kad vadovaujantys to"sąjūdžio
  didžiūnai ir didžiausi vaisių nešėjai"buvo šiandiena užsislapstinę
  KGB-istai dėdulių,studentų,taranų,šatrijos raganų ir t.t
  slapyvardžiais ar etatiniai Kgb-istai Čepaičiai,Čekuoliai ir kt.kaip ir
  profesionalūs ilgamečiai komunistai.Na o vakarų pasaulio sistema tam ir
  sukurta,kad jų įtakoje pakliuvę"čiabuviai"būtų"civilizuoti"ir
  išnyktų kaip Amerikos indėnai,Australijos aborigenai,Prūsai,ar
  merdėtų kol nusibaigs kaipeuropos
  Katalonai,Baskai.."Atsilaisvinančiose"nuo šių tautų teritorijose
  kuriami dariniai kaip
  Kosovas,Ukraina,Baltarusija,Kazachstanas,Juodkalnija.."Mirtiną
  ligonį"gali išgydyti tik kažkas,o ne jis pats...

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 05 d. 10:22:30

  Donatui.Netikusią konstituciją galima pakeisti.Netikusios
  valdžios-ne,nes tam jie tose bazėse turi net haubicų,kad save
  apgintų,Tiesa ir guminių kulkų taip pat turi.

 • Donatas 2018 birželio mėn. 05 d. 10:12:45

  Letuvos Persitvarkymo Sąjūdžio principai:
  Pirma - Laisvė be karinės jėgos naudojimo,
  Antra - jokių karinių bazių Lietuvos teritorijoje (LT Respublikos
  Konstitucijos 137 str. - tie, kurie jį pažeidė - jau šiandien yra
  kariniai - politiniai nusikaltėliai),
  Trečia - LT valdžia privalo tarnauti Lietuvių Tautai, o ne siaurų
  partinių grupių interesams - būtent šį principą V.Landsbergio gauja
  apdergė pirmoji. KAM 28 metus tarnavo Lietuvos valdžia – Lietuvos
  Žmonių gerovei – tiesiog anekdotas.

 • Donatas 2018 birželio mėn. 05 d. 10:07:31

  JAV vasalų kolonijoje nieko naujo - ant ko baudžiauninkams leidžiama
  loti žiniasklaidos cenzūros sąlygomis - ant to ir lojama.
  Niekinga tai, kad viskas dangstoma Laisvės ir Nepriklausomybės lozungais.

 • Vida 2018 birželio mėn. 05 d. 09:56:09

  Ačiū už puikią kalbą!Linkiu,kad jaunatviško polėkio nesutraiškytų
  išgyvenimo realybė.Pamatęs,kad "karalius nuogas"gyvenime nepamirškite
  ir kad"drakonas mirė,tegyvuoja naujas drakonas":)

 • nu 2018 birželio mėn. 05 d. 09:48:07

  Užtektų vienos - Buratinų partijos. Kad 141 buratinas jaustųsi saugiai
  kolaborantų ir broilerių Lietuvoje. Į ją sutilptų visi, ir kgbistai,
  ir kolaborantai, ir korumpuoti, ir broileriai, ir seneliai.

 • Nežemaitis 2018 birželio mėn. 05 d. 09:29:09

  Visada, sunkiausiu Lietuvos valstybei metu, drąsūs žemaičiai, pirmieji
  stodavo ginti šią šventą žemę. Manau ir šiuo, labai pavojingu tautai
  metu, pirmieji į kovą stoja Žemaičiai. Seime Ramūnas Karbauskas ir
  jaunuolis Vytautas iš Kelmės rajono. Pagarba.

 • Danutė 2018 birželio mėn. 05 d. 09:11:17

  Vytautai, šaunus jaunuoli, PIRMYN. Pranašauju, kad būsite didelis
  žmogus, gal tapsite Lietuvos prezidentu. Kartu su kitais - dabar
  atstumtais,
  - kartu su jaunais bendraminčiais pirmyn į naują sąjūdį ir
  nustumsime į užmarštį vagis bei pinigo vergus.

 • Manevrai 2018 birželio mėn. 05 d. 09:08:42

  Vadovaujančiame JAV laive nėra Juknevičienės, todėl manevrai -
  nepilnaverčiai, agresoriaus neatgrąsantys.

 • Pritariu 2018 birželio mėn. 05 d. 09:04:41

  Jeigu pats autorius pasirašė kalbą, tai tikrai tokį jauną žmogų
  reikia gerbti ir duoti žalia šviesą ateičiai. Galime ne su viskuo
  sutikti, bet didžioji kalbos dalis gryna teisybė, gal prabus visi
  partiniai veikėjai, seimūnai teisėsauga,valdžia ir kitoa valstybės
  struktūros, kad užtenka plauti tautai smeginis, kad pas mus viskas gerai,
  okam nepatinka, varyk iš Lietuvos,o dabar turim ką turim. Siūlyčiau
  visai valdžiai šią kalbą atsispausdinti ir pasidėti darbo vietoje po
  stiklu ir laikas nuo laiko peskaityti, nes čia pasakyta daugiau nei
  partijų programose ir ypatingai Seimui, priimant teisès aktus ir visoms
  kitoms struktüroms, kad tèvynè viena ir , kad ji išliktu, atsakingi
  visi.

 • populistas nacionalistas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:55:01

  Ačiū Tau, vaike, kol yra tokių, kaip Tu, tol ir viltis gyva.

 • Vystyklai 2018 birželio mėn. 05 d. 08:53:19

  Kada valstybė prieina tam tikrą degradacijos ribą, niekingą valdžią
  nuverčia, studentai, kariškiai arba baudžiauninkai, arba išorės
  jėgos. Teks dar palaukti. Nekantriausieji gal dar negimę.

 • Pilietiškumas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:24:46

  Pagarba jaunam žmogui,jis matyt išvengė smegenų plovimo nuo 2014 m.
  liberalų organizuotose užsiėmimuose "Pilietiškumo ugdymas Lietuvos
  mokyklose"

 • Trampas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:22:22

  Pirdunas Kupranugaris ir Magnolija Tulpyte dabar bando sau visus laurus
  prisiskirti Sajudzio 30-simtmecio proga.Vienas tuo laiku kojytes virpino
  Amerikoj,o kitas KGB ataskaitas rase.

 • Ekonomistas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:16:46

  Bet ka reikia daryti? Niekas nepasako ir nezino. Konstatuoti faktus yra
  lengviausia. Bet ka daryti? Kaip keisti politine sistema? Kaip keisti
  zmoniu mastyma? Kaip keisti ekonomika? Kaip? Niekas neatsako, tik paverkia.
  Kol cia algos bus mazesnes negu Anglijoje ar Vokietijoje jaunu zmoniu
  nesulaikysi. Bet ka mes gaminame? Vokietijoje tik vienas Volkswagen
  koncernas savo ekonomika yra didesnis uz Lietuvos ekonomika. Tai mes tu
  saliu nepasivysime niekada.

 • tarnomas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:15:55

  stipriai vaikis pasake,tik isvados nepadare - sajudis, kaip ir raudonoji
  armija isvadavo, bet pamirso (iseiti0 likviduotis

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:15:15

  Tikrų tikriausios kvailystės apie 1971 metų socialinį piką.Tuomet buvo
  tik iš Amerikos gaunamų siuntinių su jų skudurynų skudurais pikas.Tik
  tuometinio jaunimo vienetai prieš tą ,,gerbūvio''plitimą protestavo,net
  susidegindami(Romas Kalanta).Dabar tokių tikrai nėra,nors naikinami esam
  kur kas sparčiau.

 • Vidas 2018 birželio mėn. 05 d. 08:13:03

  Viskas super tik ar bus naudos iš tų kalbų.

 • Pagarba 2018 birželio mėn. 05 d. 08:08:42

  jaunam protingam zmogui , bet ar nepasikartos jauno politologo V. Sinicos
  likimas , kai uz parasyta nelojalu partijai straipsni Agne Bilotaite
  atleido ji is savo padejejo pareigu .

 • Žečpospolitos likimas 2018 birželio mėn. 05 d. 07:56:32

  Lietuvos valstybės iš esmės nebėra nuo tada kai degradavę šlėktos
  pragėrė Žečpospolitą-per fuksą atstatyta tipo Kauno gubernijos be
  Vilniaus ir Klaipėdos kažkoks 20 metų tvarinys du Smetona priešakyje o
  po to sovietų projektas jau buvo dirbtinis -nes pati tauta per silpna
  turėti savo valstybę.Pragyvenimo lygis ir socialinės sąlygos istorijos
  piką pasiekė apie 1971 metus-to lygio Lietuva nebepasieks niekada.Na ir
  ko dar nesuprato lietuviai-ES yra tas pats Marksizmas tik liberastinis-taip
  kad palydėję Komunizmą pro duris jie gavo jį per langą.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 05 d. 07:42:00

  Tikrai stebiuosi auditorijos ribotumu.Lygiai tas pat,kaip
  sovietmečiu.Suvažiuodavo pirmojo lozungų pasiklausyt ir ligi sekančio
  suvažiavimo jais mojuodavo,demonstruodami kokie jie protingi ir
  patriotiški.O,kur darbai?

 • Edmundas 2018 birželio mėn. 05 d. 07:41:41

  Nustebintas ir pradžiugintas jauno žmogaus proto ir supratimo,kas
  pradėjo mūsų valstybės žlugdymą.Tik jaunimas gali pradėti
  atsinaujinimą Lietuvai,visi kiti esame sugadinti buvusios ir esamos
  prisitaikėliškos išlikimo politikos.Ačiū jam.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018