respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Rolandas Paksas: Tamsūs laikai. Ir vis dėlto aš tikiunuotraukos (44)

2018 gegužės mėn. 18 d. 17:50:07
Prezidentas Rolandas Paksas

Tamsūs laikai atėjo į mūsų šalį netikėtai. Tada, kai ruošėmės valstybingumo šimtmečio iškilmėms, kai kartu su visa Europa minėjome Romos sutarties šešiasdešimtmetį, kai tikėjomės vaisingos diskusijos apie savo tautos, valstybės ir Europos Sąjungos ateitį. Šiais jubiliejiniais Sąjūdžio metais Lietuvoje vis labiau ima viršų destrukcija, o vidaus ir užsienio politiką gaubia perturbacijų ūkas.

 

Reiktų pastebėti, jog ir pati Europos Sąjunga nūnai skęsta geopolitinių nesutarimų, trūkinėjančių transatlantinių saitų ir vidaus politinių konfliktų jūroje.

Narystė šioje bendrijoje ilgainiui tapo iššūkiu jau ne vienai valstybei, kuri bent kiek pabandė formuoti savo nacionalinės politikos kryptis, priešindamasi iš Briuselio komisariato primetamiems europinių vertybių simuliakrams ir didžiųjų valstybių interesams.

Dar neaišku, kuo toks savarankiškumas gali baigtis Lenkijai, Vengrijai, Čekijai, Austrijai, Italijai ir kitoms valstybėms, kurių nacionalinės politikos raida seniai nebeatitinka Briuselio kabinetuose nubrėžtos krypties modelio.

O Lietuvos nacionalinės politikos laukas jau primena griuvėsius, kurie, sprendžiant iš šiltų pastarojo meto Respublikos Prezidentės apsikabinimų ES lyderių vakarienėse, tenkina ir itin maloniai nuteikia Briuselio elitą.

Isteblišmentui nėra svarbu, kaip šiame globalizacijos ideologijos diegimo kontekste dabartinę savo šalies situaciją mato paprastas lietuvis, kuriam tėra prieinama tik asmeninė patirtis ir žiniasklaidos priemonėse bei socialiniuose tinkluose viešųjų ryšių potėpiais nutapytas skandalingas politinio gyvenimo vaizdas. Svarbu, kad lojalios vietinės valdžios institucijų pagalba būtų galutinai pakirsta piliečių valia spręsti ir pasitikėti nacionalinės politikos instrumentais.

Lietuvių tauta išgyvena bene didžiausią per visą Nepriklausomybės laikotarpį savivokos ir savivertės krizę. Ji kaip niekada yra atsidūrusi valstybės politinio gyvenimo paraštėse.

Viską užvaldžiusi biurokratija baigia galutinai sunaikinti mūsų politinės kultūros likučius.

Ir ne taip jau svarbu, kokį tautinį rūbą vilkės Respublikos Prezidentė per šimtmečio Dainų šventės atidarymą, ji vis tiek jokiu būdu neatsvers to šalčio, kurį kasdien skleidžia visas isteblišmentas, niekindamas tautiškai ir patriotiškai nusitekusią visuomenės dalį.

Kita vertus, didžioji dalis žmonių, suvokdama, kokia linkme šalyje yra pakrypęs bendrųjų reikalų tvarkymas, kiekviena proga stengiasi pabrėžti, jog visiškai nesidomi politika ir praktiškai joje nedalyvauja.

Jau bene dešimtmetis, kai Lietuvoje politika buvo atskirta nuo tikrosios politikos materijos - idėjų ir nuo žmonių lūkesčių. Šiandien matome, kaip patys partijų lyderiai yra paverčiami jų duobkasiais ir tampa politinės sistemos atrofijos stebėtojais.

Kaip praėjusio amžiaus pradžioje rašė lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis: „tauta turi reikalauti pripažinti jai vienodą moralinę vertę ir lygias su kitomis tautomis teises gyvuoti ir vystytis, nes visos tautos yra tos pačios rūšies individai. Beje, reikia atsiminti, kad ši tos pačios rūšies individų lygybė anaiptol nereiškia jų panašumo ar tolygumo. Priešingai, tai yra tautų individualybių įvairovė, kuri laisvu tautų individualybių vystymusi tik praturtins visuotinę civilizaciją. Laikas pasauliui tai suprasti. (...) Reali tautos politika turi remtis, iš vienos pusės, savo krašto ir tautos pažinimu, o iš antros pusės - tais reikalavimais, kuriuos kelia bendroji kultūringo pasaulio pažanga ir tautų lenktyniavimosi faktas.“

Sakyčiau, jog laikas yra tarsi atsisukęs atgal. Šiandien Lietuvoje nėra būtent giluminio tautos lūkesčių ir interesų pažinimo bei jų reflektavimo politikos lauke. Laikas tai būtų suprasti ne tik dabartinei Europos Sąjungai, bet, visų pirma, pačiai Lietuvai.

Būtent tik tokioje perspektyvoje gali ryškėti ir būsimoji Europos perspektyva bei Europos Sąjungos ateities scenarijai.

Kito genialaus lietuvių mąstytojo dr. Kazio Pakšto tekstuose galima atrasti ne mažiau svarbių minčių ir „kaip tik visus šituos davinius, kurie leidžia nustatyti kryptį realiai tautinei politikai, neužmerkiančiai akių prieš tai, kas yra bloga tautiniame mūsų gyvenime, ir aiškiai matančiai, kas privalu daryti laimingesnei ateičiai.“

Šiame kontekste norėčiau išskirti ir čia pateikti keletą ypač tiksliai suformuluotų Kazio Pakšto programinių nuostatų:

„Po mirties grasme Lietuva privalo planingai sutvarkyti savo antropologinį ūkį. Šitam aktualiausiam tautos gyvybei reikalui reik tarp kitko sistemingai didinti kaimo ir miesto talpumą, nuosekliai dauginant pragyvenimo šaltinius ūkio, pramonės ir prekybos priemonėmis, planingai keliant tautos sveikatingumą ir racionaliai tvarkant krašto emigraciją.

Lietuva turi susirūpinti skęstančios svetimose jūrose savo išeivijos likimu ir nė vieno išeivio nebeišleisti neplaningai iš savo krašto. Privalu išgelbėti nuo nutautinimo tuos išeivius, kuriuos galima, ir planingai sutvarkyti būsimąją emigraciją pagal racionalios kolonizacijos reikalavimus.

Lietuvai privalu stiprinti politinė savo nepriklausomybė įsigyjant tarptautinėje plotmėje moralinį prestižą, viduje - visuotinai reikšmingą kultūrą ir pavyzdingą vidaus santvarką, raginančią piliečius mylėti nepriklausomumą ir išvidinę laisvę. Viso pasaulio pagarba ir piliečių patriotizmas yra jėgos, kurios nepriklausomumo apgynimo sistemoje turi savo būtiną vietą.“

Kaip yra pasakęs Stasys Šalkauskis: „tautiškos politikos programa gali ir privalo būti realizuojama, iš vienos pusės, politinio veikimo, o iš antros pusės, tautos auklėjimo tvarkoje. Politinio veikimo tvarkoje plačiai suprastos tautiškos politikos reikalais turi pareigą susirūpinti visų pirma krašto vyriausybė, kurios rankose yra galingas įrankis kaip valdžios aparatas.“

Šiandien Lietuvos valstybingumo raidos praradimo problema yra esminis klausimas, į kurį neatsakę prarasime bet kokias galimybes sugrįžti prie tikrosios valstybės, kurios iki šiol taip ir nesukūrė lietuvių tauta.

Aš vis dėlto tikiu, jog tai dar galima padaryti bendru tautos darbu - be paslėptų tikslų, išskaičiavimo, egoistinių troškimų ir merkantilių interesų.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (44)

 • Na štai 2018 gegužės mėn. 21 d. 21:35:34

  Stebėtojas sušvelnino toną ir jau tapo žvaigždutėmis...Siulai jam
  būti žemaičių karaliumi, o jei kita dalis lietuvių nenori šlėktos,
  bet nori žemaičio kaip visos Lietuvos karaliumi. Pasvajoti galima??? Ar
  ne taip. Juk prie urnų einame su savo svajonėmis, bet deja, ne visiems
  ši svajonė pasiekiama. Vieniems nusišypso jų svajonė, o nuo kitu
  nusigrežia. Toks gyvenimo ir politinis žaidimas kaip sporte: pirmauja tik
  stipriausias, o politkoje sąmoningų žmonių dėka, bet mėgstamiausias,
  o kartais ir doriausias. Bet kartais ŽMONIŲ VILTIS, LŪKESČIAI taip ir
  lieka už ribos... Štai 28
  metai lietuviai vis dar kažko viliasi, bet jų svajones nuneša šuo ant
  uodegos(taip pas mus sakydavo seni žmonės)...

 • *** 2018 gegužės mėn. 21 d. 20:34:23

  zemaitis turi buti zemaiciu karalium. lietuviams uzteks ir slektos...

 • Pagaliau 2018 gegužės mėn. 21 d. 14:14:36

  supratau kas yra Stebėtojas, kuris iki kaulų smegenų jaučią
  neapykantą R.Paksui. Kol jis apsimetinėjo zekininku, galima buvo manyti
  kad uždarbiauja. Prabilus normalia diskusine kalba, tapo aišku
  neapykantos šaknys. Abu buvo konservatorininkai, tik vėliau jų keliai
  išsiskyrė...
  Prisimenu, kaip per R.Pakso rinkiminę kompaniją, kokia neapykanta aidėjo
  jo kalboje, o dabar vis tas skraidymas, pikiravimas. Ir dar tas katino
  išspirimas daug pasako. Man jo pagiežingas veidas vis dar akyse... O kas
  spręskite patys. Jei dar vis įžeidinės, parašysiu pavardę. Manau, jog
  ir pats Paksas jaučia, bet jis ne toks žmogus, kad kerštautų.
  Stebėtojo -Stebėtojas.

 • tendencingiems stebėtojams 2018 gegužės mėn. 21 d. 09:35:17

  ne dėl rusiškumo ,o dėl to paties lietuviško liberalumo pakso tipo
  prezidentai netinka. Prezidentas privalo atstovauti visos Tautos interesus
  ,visų jos grupių. O liberalai atstovauja išimtinai turtingiausius. T.y.
  tas paksas niekuom nesiskirtų ar tai nuo Adamkaus ,ar tai nuo
  Grybauskaitės.Gi jei jiems kas ir papriekaištaudavo už atvirai
  proteguojamą turtingųjų pusę - tuoj pat atšaudavo: mūsų sritis tik
  užsienio politika. Bet juk taip nėra,prezidentas skiria ir prokurorus,
  tvirtina ministrus - žmones ,kurie po to vykdo vidaus politiką.

 • Kodiel jus nesuprantate? 2018 gegužės mėn. 21 d. 08:22:31

  Kol Lietuvoje bus įslaptinti kolLietuva valdys buve komunystai kagebistai
  milicninnkai tolLietuvoja bus baisus didžiulis bardakas neteisybie
  prokuratūroje teismose ir visose įstaigose ta bardaka kurie 28 metus kad
  galietu milijonais milijardai skurdintojai naikynti šalį Estai nuo tuo
  brudo apsivalo iš karto ir matote koks stulbinantis rezultatas o mes
  einame i sunaikinimą kap Prusai savi lietuviški išdavikai prie to mus
  veda o mes tik meeeee kaip avinai nedarom tvarkos tik bleunam ne liezuveis
  plakime bet viena karta parodykime kad galime tvarka padaryti jaigu
  valdžia nedaro gana bardake gyventi Prosenelis.

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 21 d. 07:59:44

  Dainiui.Daug peizelioji,piršdamas Paksių.Jam ne sistemą drebinti,o
  rusiškame nalūnsparnyje kratytis.

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2018 gegužės mėn. 21 d. 06:29:01

  Mes būsim ramūs saugūs ir klestėsim, kai:
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš Karaliaučiaus;
  Putino vadovaujama okupantų gauja uždarys (iš lietuviško biudžeto
  pinigų išlaikomas) rusiškas mokyklas Lietuvoje;
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš lietuviško eterio, su
  rusiškos kultūros brukimu (visur);
  (Putino vadovaujama) Lietuvoje pasilikusiųjų okupantų
  (lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų_valstiečių) gauja bus nukenksminta;
  Putino vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Ukrainą Krymą;
  Putino ir Lukašenkos vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Gudijos
  (Baltarusijos) gyventojus.
  _______________________________________________
  šis tekstas gali būti ištrintas Putino gaujos gerbėjo

 • Dainius 2018 gegužės mėn. 20 d. 22:14:54

  Lietuvai ir jos žmonėms reikalingi šiam kraštui pasišventę politikai
  ir jokio skirtumo kaip vadinsis sistema ir ką ją valdys:
  karalius,diktatorius ,prezidentas ar aukščiausias ministras.Ne užimamas
  postas,ne uždėtos pareigos,o tik jas atliekantis žmogus turi
  reikšmę.Paksas ne idealas,bet kažkas realiai galintis turi pradėti
  purtyti šią sisteminę kliką,kažkas turi būti pirmas.Kažkada
  Valinskas pririnkęs klounų šutvę atėjo į seimą,dar ir dabar gėda
  prisiminti,kad tada balsavau už jį . Kito ko,ne iš esamos sistemos
  ,konservatoriai neprileis iki lovio,priešinsis iki galo,todėl jei vis gi
  kažkas sugebės prasibrauti ir iškelti savo kandidatūrą,kad ir
  Paksas,didžiulė tikimybė,kad kaip ir Valinsko laikais laimės .Turite
  suprasti,kad tai tikrai nebus laisvas nuo esamo kapitalo magnatų
  žmogus,pernelyg dar viskas glaudžiai susaistyta,tačiau ir po senovei
  likti negalės:daugelyje sričių turės įvykti teigiami tautai
  pasikeitimai.Nereikia tikėtis,kad stebuklas įvyks per naktį.

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 20 d. 21:19:06

  Prezidentas ir dar daugybė jo chalujų Lietuvai visiškai
  nereikalingi.Prezidentas vykdydamas tarptautinių santykių politiką
  atstovauja tik tautinius vietinių verslininkų interesus užsienyje, o ne
  savo tautą.O mūsų atveju,kai Lietuvoje pagrinde verslininkai atstovauja
  užsienio kapitalą pakanka užsienio reikalų ministro.Todėl aš už
  parlamentinę,o ne už prezidentinę- parlamentinę Lietuvą Manau,kad
  prezidentas Lietuvai reikalingas ne daugiau,kaip Karalienė Anglijai.

 • <stebėtojams ir fanatikams 2018 gegužės mėn. 20 d. 19:47:56

  Tai gal parašykite,kuris politikas geras,kokį ,pagal jus reikia
  "šlovinti" ? O gal teiksitės parašyti,kuriam prezidentui vadovaujant :
  1) daugiausia emigravo piliečių ,2) pastatyta gamyklų,fabrikų,sukurta
  darbo vietų, 3) atidaryta ligoninių, med.punktų, kultūros namų,
  mokyklų ,paštų, bankų skyrelių, kad kaimo žmogus galėtų susimokėti
  mokesčius ir t. t. ? Juk prezidentai duoda pasiūlymus
  premjerui,ministrams - pasiūlo atsistatydinti . Seimui gali teikti
  įstatymų projektus ir kt.
  Parašykite ir patarkite ,už kurį ,mums fanatikams, mišrūnams reikės
  balsuoti ? Ponus : Nausėdą, Pavilionį ,Ušacką,Šimonytę, ar...?

 • Donatas 2018 gegužės mėn. 20 d. 17:45:26

  JAV vasalų kolonijoje nieko naujo - ant ko LRT, LRytas.lt ir xx
  baudžiauninkams leidžiama loti žiniasklaidos cenzūros sąlygomis - ant
  to ir lojama.
  Niekinga tai, kad viskas dangstoma Laisvės ir Nepriklausomybės
  lozungais.

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 20 d. 16:48:28

  Stebėtinas,ponai jūsų ribotumas.Jeigu jums Paksas idealas,tai man ir
  daugumai tikrai ne.Nesiruošiu įrodinėti kodėl.Man jis primena mano
  katiną Rolį.Sudaužė akvariumą su žuvelėm,aš jį išspyriau ir
  trobos duris uždariau,tai jis per langą valdžion skraidyti pradėjo.

 • Fanatikams šlovinamasis 2018 gegužės mėn. 20 d. 16:39:55

  kad ir ką beiškrėstų,vistiek bus garbinamas.
  Neliaupsinančius lengviausia pavadinti troliais,
  nusamdytaisiais,nesusipratėliais ir kt.,kuriuos
  reik uždrausti,nutildyti.
  Skleisti tik briuselinio ŠVIESIAUSIĄ ir TEISINGIAUSIO žodį.

 • Baba 2018 gegužės mėn. 20 d. 16:08:56

  Šis „Stebėtojas“ iš serijos tų studentų, kurie už A.Zuoko
  saldainį su grabais ir žvakėmis paskui Tautos išrinktą Prezidentą
  sekiojo ir iki šiol, tik jau už Tatos ir jo Anūkėlio saldainį
  tebesekioja. Nekreipkite į jį jokio dėmesio. Tegul žmogus paloja.
  Kiek šuo beloja, o karavanas, kaip ėjo, taip ir eina...
  Tokių užsilikusių samdomų lojikų „stebėtojų“, be galo
  išsiilgusių konservatorių valdovo, čia dar ne vienas. Ir ne du...
  Patarčiau į tokius nekreipti dėmesio. Palos palos ir nustos. O dėmesio
  kreipimas, juos tik skatina...

 • Dainius 2018 gegužės mėn. 20 d. 15:59:41

  pašalinti iš portalo galima už keiksmažodžius arba neapykantos,karo
  kurstymą,rasinę diskriminaciją,o minimas Stebėtoju pasivadinęs žmogus
  išmintingai to vengia,tačiau laisvai dergia žinodamas kad jam tai
  galima.Jis yra pasamdytas interneto trolis,kuris už atlygį rašinėja
  įžeidinėjančius komentarus tuo visiems parodydamas kad R.Paksas yra
  rimta politinė figūra ir dabartiniai valdžiažmogiai jo bijo

 • Tikiu,kad paxius baigs 2018 gegužės mėn. 20 d. 14:51:58

  kiauksėti ir durninti žmones.

 • jeronimas 2018 gegužės mėn. 20 d. 14:47:00

  labai daug puolanciu paksa reiskia eina teisiongu keliu jau seniai laikas
  nusipurtit situ isganitoju lietuvos naikintoju klaikas telktis i sventa
  zigi kovai uz lietuvos laisve uz tokia kokia svajojome o ne sita uzgrobta
  veikeju praskolinta isvarita lietuva verkia savo vaiku isvaritu jie gris
  i isilies i sventa zigi uz tiesa ir teisinguma mumns nusibodo sitie vagis
  kurie visa laisve vahgia plesia zmones nuskurdino mums tokiu ponu
  nereikia vagiu

 • Pritariu 2018 gegužės mėn. 20 d. 14:08:54

  prašymui iš vis šalinti Stebėtoją iš šio portalo. Tai tarsi kokia
  maro bacila trikdo skaitytojųs. Jis arba ligonis, arba pasamdytas
  konservatorių. Ačiū už supratimą.

 • "Respublikai" 2018 gegužės mėn. 20 d. 10:32:47

  Prašome šalinti "Stebėtojo" įžeidžiančius komentarus.Būsime
  dėkingi.

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 20 d. 07:58:05

  Ačiū už įvertinimą.Aš ne rublis neieškokit.Tik dar vienas
  klausimas:Ko Paksius labiau trokšta,caro karūnos,ar briuselio kopūstų ?

 • TiR 2018 gegužės mėn. 20 d. 01:53:42

  basta D_Laivui...
  Amen

 • ets 2018 gegužės mėn. 20 d. 01:43:11

  pastebim kad respublika prorusiska faksa reklamuoja...o ko agurkicho
  nereklamuojat?

 • Pritariu 2018 gegužės mėn. 19 d. 20:07:09

  Dainiui. Pagaliau reikėtų šį žmogų surasti ir pamokyti kultūros ir
  lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros, kad galėtų teisingai vartoti
  savo rašliavoje...

 • Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 19 d. 16:51:50

  Esu tas,kas esu.O patinka man tokie,kaip Dainius, ieškantys išangėje
  smegenų.

 • Dainius 2018 gegužės mėn. 19 d. 16:04:33

  klausyk,Stebėtojau,tau neatrodo kad tu jau pakankamai užknisai savo
  išsireiškimais? Tu,kuris net vardo nedrįstantis parašyti kokią teisę
  turi iškraipyti žmogaus pavardę? Jis ne Paksius,o Paksas.Neturi
  reikšmės jis tau patinka ar ne,tu taip pat turi teisę reikšti savo
  nuotaiką,todėl gerbiamasis reikš ją prideramai su derama pagarba
  buvusiams prezidentui,nes jį rinko kaip ne kaip tauta,manau tau pačiam
  reikėtų šimto gyvenimų,kad pasiektum tokio posto.Ir beje,tamsta skaitai
  atsiliepimus apie patį? Tamsta migruoji per visus straipsnius ir
  rašinėji iššaukiančius komentarus,esi trolis?TAIP?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018