respublika.lt

2018 gegužės 23, trečiadienis

Patys sau esame grėsmėnuotraukos (76)

2017 kovo mėn. 20 d. 08:00:04
Jūratė KIELĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Kodėl Briuselis su mūsų kaimynais, pavyzdžiui, Rusija ir Lenkija, sutaria geriau nei mes patys. Apie tai „Respublika“ kalbėjosi su buvusiu Lietuvos diplomatijos šefu, Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku.

 

- 65 proc. lietuvių nedraugiškiausia ir didžiausią grėsmę keliančia šalimi laiko Rusiją. Tokį mūsų vertinimą atskleidė šį sausį Užsienio reikalų ministerijos užsakymu atlikta apklausa. Ar rusai taip pat mus laiko priešais?

- Per visą 27 metų Nepriklausomybės istoriją pagrindinis Lietuvos diplomatijos uždavinys buvo draugų rato plėtra. Nuo pat 1990-ųjų siekėme išlaikyti draugus Rytuose ir stiprinti sąjungininkiškus ryšius Vakaruose. Tai buvo mūsų sėkmės raktas siekiant narystės ES ir NATO. Jį svarbu išsaugoti ir dabartinėje situacijoje, kuri akivaizdžiai liudija fundamentalius Vakarų - taigi ir Lietuvos - ir Rusijos valdžios požiūrių tiek į vidaus politinę-ekonominę sanklodą, tiek į tarptautinius santykius skirtumus.

Kai kartais paprastiems rusams pasakau, kad Europa ir Rusija pergyvena pasaulėžiūrų konfliktą, tokie žmonės kaip opozicijos lyderiai Michailas Kasjanovas, Lilija Ševcova ar neseniai Lietuvoje lankęsis Genadijus Burbulis tam prieštarauja teigdami, kad tiek aš, tiek mes visi Lietuvoje neturime dėti lygybės ženklo tarp Kremliaus ir Rusijos žmonių. Prisiminkime 1991-uosius. Kai sovietų tankai išvažiavo į Vilniaus gatves, didžiausia demonstracija prieš šiuos veiksmus įvyko ne kur kitur, o pačioje Maskvoje - į Maniežo aikštę išėjo 400-500 tūkst. paprastų rusų.

- Ar šiandienėmis sąlygomis galėtume tikėtis panašaus palaikymo?

- Sudėtingas klausimas. Dabar mus palaikančių rusų ratas būtų, ko gero, mažesnis. Remiantis praėjusių metų apklausomis, Rusijos visuomenės nuomonė apie Vakarus ir Lietuvą yra adekvati lietuvių požiūriui į Rusiją - 65 proc. rusų vertina mus neigiamai. Vis dėlto istoriniai, emociniai, asmeniniai ryšiai, kuriuos išsaugojo daugybė rusų, ypač intelektualų, leidžia manyti, kad Rusijos plačioji visuomenė nebūtų abejinga, jei iškiltų grėsmė jų draugams Lietuvoje, šaliai, kurią jie mėgsta.

- Kur, kada išbarstėme tą savo palaikymo komandą? Kiek tas draugiškų santykių atkūrimas su Rusija priklauso nuo pačios Lietuvos?


- Politinis dialogas tarp Maskvos ir Vilniaus jau kurį laiką nevyksta, nors kalbant apie daugelį ES valstybių sostinių - jis tęsiasi. Neseniai Maskvoje lankėsi Švedijos užsienio reikalų ministrė, netrukus lankysis Britanijos, Vokietijos, kitų valstybių užsienio reikalų ministrai.

Kultūrinė diplomatija šiuo metu įgyja ypač didelę reikšmę. Matydamas visų 28 ES valstybių ambasadų veiklą Maskvoje, norėčiau pagirti Lietuvos atstovybę, mūsų kultūros atašė - pastangų dedama daug. Turėtume daryti dar daugiau, tarkim, reklamuodami Lietuvą kaip turizmo kraštą. Kai greituoju traukiniu vykstu iš Šeremetjevo oro uosto į Baltarusijos stotį, dažnai matau reklamas, kviečiančias aplankyti Latviją, Estiją, Čekiją, kitas kaimynines šalis. Gaila, bet Lietuvos tarp jų nėra.

- Ar pamatiniai suvokimo skirtumai, požiūris į tai, kas vyksta Ukrainoje, leidžia tikėtis susikalbėjimo su Rusija?

- Turime pripažinti, kad dėl Krymo aneksijos ir agresijos Rytų Ukrainoje ES ir Rusija dabar išgyvena rimčiausius giluminius prieštaravimus.

Praėjus dvejiems metams nuo konflikto pradžios akivaizdu, kad kai kuriais klausimais liksime priešininkų pozicijose, - dėl Ukrainos, dėl vidaus padėties Rusijoje, kurioje nepaisoma žmogaus teisių, nesudaromos sąlygos veikti laisvai žiniasklaidai ir opozicijai, mūsų nuomonės nesutaps. Tai vertybiniai skirtumai, kurių kaitos aš neįsivaizduoju per artimiausius dvylika metų. Putinas prezidentu bus išrinktas ir kitais metais, jei panorės ir sveikata leis, - ir dar po šešerių metų. Turint omeny visuomenės sanklodą, paprastų rusų troškimą turėti vietinį cariuką lyderį, kuris, kad ir nelegaliomis priemonėmis, gali atkurti jų pasididžiavimą savo valstybe, niekas ten greitai nepasikeis.

Tačiau negalime nusigręžti nuo tam tikrų pragmatinių interesų ir akivaizdžių faktų, kad ES, taip pat ir Lietuva, su Rusija turi bendrumų. Esame artimiausi kaimynai. Rusija Lietuvai išlieka didžiausia prekybos partnerė. Pati ES iš Rusijos perka 40 proc. naftos, 30 proc. dujų. ES yra didžiausia užsienio investuotoja Rusijoje (70 proc.). Rusija yra Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos narė, be kurios pritarimo neišspręsime svarbiausių tarptautinių taikos ar karo klausimų.

Prieš metus visų ES šalių užsienio reikalų ministrai priėmė penkis santykių su Rusija principus, kuriais dabar ir vadovaujamasi. Vienas iš jų skelbia tai, ką mes nelabai norime pripažinti: bus plėtojamas dialogas su Rusija, toliau palaikomi santykiai klausimais, atitinkančiais ES interesus. Todėl ir Lietuvai reikėtų deeskaluoti požiūrį į Rusiją, išlaikant savo tvirtus vertybinius principus, suprantant, kad politiškai fundamentalūs skirtumai dėl Ukrainos išliks. Skirtingų žinybų, verslo, pilietinės visuomenės atstovai turėtų susėsti prie stalo ir apsibrėžti, kokie yra mūsų nacionaliniai interesai.

- Ar tai galėtų įvykti artimiausiu metu?

- Brandi užsienio politika turėtų remtis vertybinių principų nuoseklumu ir nacionaliniais interesais, įvertinant rizikas, galimybes, priimant sprendimus dėl santykių plėtojimo krypties. Mano žiniomis, būtent tokio objektyvaus, ramaus požiūrio Lietuvai trūksta. Tai rodo mūsų silpnumą, nepasitikėjimą savimi.

Taip, žinoma, Rusijos veiksmai kelia grėsmę. Todėl Lietuvoje turėtų būti normalus krizių valdymo centras, kuris objektyviai ir visapusiškai įvertintų rizikas ir numatytų priemones joms slopinti.

- Kalbėjote apie būtinybę susėsti prie stalo ir susitarti dėl požiūrio į Rusiją, bet ar ne mažiau aktualus būtų susėdimas dėl santykių su Lenkija?


- Akivaizdu, kad visi Lietuvos keliai - ir energetiniai, ir elektros tinklai, ir transporto - Europoje eina per Lenkiją. Galų gale jei, neduok Dieve, būtų kokia bėda, kas pirmieji ateitų mūsų ginti? Pirmieji būtų Lenkijos kariai.

- Kodėl ypač svarbi partnerystė nėra realizuojama taip, kad tenkintų abi puses ir vienytų? Kuri pusė klysta? Mes, be abejo, manome, kad kalti lenkai...

- Lietuviai turi neatliktų namų darbų, dėl kurių buvo sutarta dar prieš penkiolika metų, ir lenkai tai priima ganėtinai emocionaliai. Sudaryti palankiausias sąlygas lenkams Lietuvoje ir lietuviams Lenkijoje, tarp jų ir dėl pavardžių rašymo bei gatvių pavadinimų dviem kalbomis, - toks buvo abipusis susitarimas.

Kartais juokauju, kad lenkiškų gatvių pavadinimų reikia vien tam, kad kilus grėsmei iš Rusijos lenkų tankai žinotų, kur važiuoti mūsų vaduoti.

Tas trukdantis eiti pirmyn antspaudas yra ir Vilnijos krašto žmonių atžvilgiu. Jie nesijaučia visaverčiais Lietuvos piliečiais, kaltina šalies valdžią, kad ši jais nepasitiki, diskriminuoja.

Man nesuprantama, kodėl Vilnijos krašte nėra tradicinių partijų - nei socdemai, nei konservatoriai nekelia ten savo kandidatų.

Turėtume imtis visų galimybių tarpekliui tarp Vilnijos ir likusios Lietuvos pašalinti. Kiekvienam iš mūsų turėtų būti keista, kad tame krašte gyvenantys vaikai, mokiniai Vilniuje apsilanko nebent tuomet, kai reikia skristi ar važiuoti į Varšuvą. Čia laukia daug darbų.

O didžiausias pavojus nacionaliniam saugumui dabar yra Lietuvos išsivaikščiojimas. Jungtinių Tautų statistikos departamento duomenys rodo, kad Lietuva yra viena iš sparčiausiai nykstančių šalių.

- Nė viena Vyriausybė nesugebėjo pateikti realaus plano, kaip tai sustabdyti. Ar vien ekonominės priežastys gena lietuvius svetur ir ar jos paskatintų sugrįžti?


- Po 2004-ųjų, kai įstojome į ES ir NATO, mes tarsi praradome tam tikrą vertybinę orientaciją, strateginį kryptingumą. Iki 1990 m. visi kovojome už Nepriklausomybę - turėjome labai sutelkiantį, visus mobilizuojantį tikslą. Antras tikslas buvo užsienio kariuomenės išvedimas, visiško suvereniteto siekis, trečias - narystė ES ir NATO. Visa tai pasiekėme, prasidėjo globalūs procesai, atsivėrė sienos - tarsi pasiekėme universalumą ir istorija pasibaigė. Bet niekas nepasibaigė, turime eiti toliau, negalime savęs užliūliuoti, kad jau esame rojuje.

Dabar nėra didesnio poreikio, kaip pripažinti, - kas yra labai nemalonu ir sunku, - kad esame tarp sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių. Mūsų buvo 3,7 milijono, dabar - 2,9. Jei tendencijos nepasikeis, jei nebus sumanaus atsako, inovatyvių sprendimų, po 25 metų mūsų teliks 1,9 milijono. Atsakinga politinė lyderystė turėtų suponuoti ir priversti mus pripažinti didžiausią pavojų nacionaliniam saugumui - Lietuvos išnykimą ir kelti tikslą, kad po 25 metų mūsų būtų jei ne penki, tai 3,7 milijono, o BVP - 30 tūkst. vienam asmeniui. Šis tikslas turėtų būti nacionalinio susitarimo dalis, kurio visi turėtume siekti. Tai vertybinis dalykas.

Kartais bendrauju su ekonomistais, jie sako: Ušackai, nieko baisaus ta pusantro milijono Lietuva, svarbu, kad būtų BVP. Bet, atsiprašau, man rūpi, kokia bus Lietuva, kas būsime mes, lietuviai. Atsigręžkime į savo istoriją, LDK, Gedimino ambicijas. Neatkursime žemių, teritorijų, bet mes galime sukurti palankiausias sąlygas, kad čia žmonės gyventų, kad jie neišvažiuotų, kad sugrįžtų.

- Netikėta girdėti iš ES ambasadoriaus lūpų, kad narystė ES lietuviams neišėjo į gera, na, ne vien į gera.


- Esu didžiulis Europos Sąjungos šalininkas. Bet ji užgožė mūsų kūrybingumą. Ką mes darėme kaip derybininkai? Tiesiog „copy - paste“. Mes užsiėmėme tik perkėlimu to, kas jau buvo Europos Sąjungos ABC, taip praradome kūrybą.

Klaidingai manėme, kad taip yra visoje Europos Sąjungoje. Bet ten visi konkuruoja, pirmiausia dėl žmonių, dėl talentų. Mes iki šiol nenorime pripažinti tos konkurencijos ir esame impotentiški, nepajėgūs suformuluoti tikslų, uždavinių ir priemonių. Šiandien tai didžiausias pavojus mūsų nacionaliniam saugumui.


Dosjė

2001-2006 m. - Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2006-2008 m. - Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje.

Nuo 2008 m. - užsienio reikalų ministras. Iš šio posto jį išvijo prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuriai neįtiko Lietuvos diplomatijos šefo pozicija dėl kaimynų.

2010-2013 m. - ES specialus atstovas Afganistane ir Bendrijos misijos šioje šalyje vadovas.

Nuo 2013 m. - ES atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika"


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (76)

 • Patarimas 2017 spalio mėn. 02 d. 10:41:11

  gerb. Vygaudui. Grizes pirmoj eilej palikite partija. Pageidautume
  nepartinio kandidato. Daugiau viskas tinka. Rinksime jus.

 • Raimis 2017 kovo mėn. 24 d. 20:35:14

  1993 – 2012 m. Rusiją nuo Lietuvos užpuolimo labai kokybiškai atgrasė
  NATO karių nebuvimas Lietuvoje, dabar labai kokybiškai atgraso NATO
  karių buvimas. Kaip čia yra, kad buvimas ir nebuvimas duoda tą patį
  rezultatą? Jei jau taip, tai kam mums antikonstitucinės JAV karinės
  bazės Lietuvoje?

 • xxl 2017 kovo mėn. 22 d. 22:16:21

  Pamirshote paminet , kad tai busimas Lietuvos Prezidentas !

 • >jonas 2017 kovo mėn. 22 d. 18:39:18

  ar nupirktas esi?

 • Zanavykas 2017 kovo mėn. 22 d. 10:55:15

  O ,kad į seimą, vyriausybę ir prezidentūrą gavus tokį,kaip rusai
  1917 Motrosą,kuris juos visus "už nuopelnus" į Likiškes nuvestų!

 • Kad... 2017 kovo mėn. 21 d. 20:16:58

  Protingesnius uz save nevisi megsta...stengias apjuodint....tas vyksta
  pas.mus tas vyksta ir kitur. Nors tie vadinami svajotojai skraidantys
  padangemis zmonems jau baigia atsibost...matos is daugelio komentaru

 • jonas 2017 kovo mėn. 21 d. 19:54:50

  ramus,protingas zmogus

 • Tadas 2017 kovo mėn. 21 d. 19:37:10

  GERAI kad isvijo isverstaskuri jis zaide maskvoje su putinistais krepsini
  kai Ukrainoje liejosi kraujas! Sios GEDOS jis niekada NENUSIPLAUS!!!

 • zalupenai 2017 kovo mėn. 21 d. 15:41:15

  Snoro ir Ukio bankus tai super sunaikino...curvos neraliuoti prakeikti
  urodai pedarai.....nahuuuuu jusss

 • polas 2017 kovo mėn. 21 d. 13:56:01

  nors vienas protingas žmogus, suprantantis gyvenima ir padeti visu
  žmonių , blaiviai mastantis, kuriam nevaidianasi gresme

 • prajuokino 2017 kovo mėn. 21 d. 11:38:16

  Neatkursime žemių,tipo buvusių užgrobtų teritorijų?Tai kur dėtis
  piotro su savo chebra ir stipriausia Europoje kariuomene?Pats Vygaudas prie
  slektu ,ruseliais pasiėmė po karo 1/3 Prūsijos,o šlėktos 2/3 .O ir
  Vilniaus kraštas,kokios gali būti lietuviškoje abėcėlėje kitokios
  raidės????Čia ką be muilo?URM" užsakė", o daukantynes valdovė
  patvirtino,visi liaudies išrinkti pritarė eiliniam reitingui.gaila tų
  žemių kur Vytautas arklius girdė,turėtų kur austeja pasireikšti,nes
  čia tik mokyklos( už valdiskus) darželiai,oten nieks nematytų,.Geras
  Latvio straipsnis sarmatuose.

 • dar vienas 2017 kovo mėn. 21 d. 05:27:54

  vienas beprotis landzberginis,kuris žada pasivyt ir aplenkt rusiją,tai
  jie gali padaryt tik meluodami ir įvesdami visišką cenzūrą,nes
  landzbergio šiukšlės supranta tik ožio tvarto tiesą ir kgb išperos
  melą

 • visiems 2017 kovo mėn. 21 d. 01:29:37

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts

 • Zliba 2017 kovo mėn. 20 d. 23:54:47

  Dabar kai lietuvoja vokeciu batalijonas ,i lietuva vel gali buti ivestarusu
  kariuomene ,nes lietuvoja negalima kad butu vokeciai , lietuvos zmonis
  Briuselis yra suplanaves ismariti badu ,o likusiems gyviems atkapoti
  galvas.

 • Įsitikinęs 2017 kovo mėn. 20 d. 23:17:18

  Kada senis Lansbergis pakratys kojas, anūkas ir jo giminaičiai turės
  daug rūpesčių kaip apsaugoti jo kapą nuo einančių ten nusimyžti
  tautiečių.

 • O aš klausiu 2017 kovo mėn. 20 d. 23:07:01

  Ar ta klimaksine Jukneviciene, kai buvo krasto apsaugos ministre, bent
  kareivukai padulkindavo, ar taip vamzdis ir uzrudijes, kaip musu nupirktos
  senos vokiskos haubicos?

 • runkelis 2017 kovo mėn. 20 d. 23:06:13

  o anukas nezino kas yr prezervatyvas ar kur jis maunamas kad toks jaunas
  jau 4 vaikus prisi-pi-so?

 • Darijus 2017 kovo mėn. 20 d. 23:05:23

  Va foto Ušackas. Jį darys prezidentu, nes Broileris nepatemps.

 • Grėsmė 2017 kovo mėn. 20 d. 22:59:28

  Žmonės kalba, kad kartas nuo karto Gabrielių partietė Navickienė
  nusėklina.

 • Rinktinė chebra 2017 kovo mėn. 20 d. 22:58:28

  --kreivas 4xkart bankrotas, ismestas is ministru, senojo tarnaite
  Briuselyje ir LR, degute priklauso pagal susitarima,- neziurint makliu del
  sunaus ir jo banko indelio, adomenas vos issisuko nuo teismo uz bandyma
  nureitinguoti is biudzeto 2,5 milijonu... - kiti kol kas dar "nepasizymeje
  ar dar nepaviesinti. Kubylius valdys is seselio.. kartu su didziuoju
  Rezistentu, bereciu mesijum, Tremtiniu Nr.1, pasaulinio masto grioveju ir
  ofsoro Wiliams idiegimo valstybineje praktikoje ! Rinktine chebra...
  --patyre griovimo, mega aferu kurime ir priesu paieskoje, ---tiesa, dauguma
  ju LR vis pirmaudavo nekenciamiausiuju TOPe!

 • -88- 2017 kovo mėn. 20 d. 22:56:51

  Vatikano juodaskverniai vis labiau niurkosi pedofilijos ir finasinių
  nusikaltimų liūne. Su konservatoriais pakeliui. Toks tokį sutiko ir
  atpažino.

 • VYTAUTAS 2017 kovo mėn. 20 d. 22:53:35

  KĄ GALIMA PASAKYTI APIE PARTIJĄ, KAI PIRMININKO PAVADUOTOJU IŠRENKAMAS
  ADOMĖNAS , TAI TAS KURJERIS, KURIS BĖGA PASKOLŲ DĖŽUTĖMIS NUO
  ALKOHOLIO Į MG BALTIC KONCERNĄ PARNEŠTI?

 • taigi 2017 kovo mėn. 20 d. 22:53:01

  ŠLOVĖ (T)ėvynės(S)ąjungos(K)onservatorių(P)artijai !!!

 • Konservatoriai - vagys ar debilai? 2017 kovo mėn. 20 d. 22:51:48

  Tik faktai parodo kad 2008-2012 metais valdė nesugebantieji valdyti.
  Valstybės skola padidėjo beveik tris kartus. 2010 didžiausia šalies
  istorijoje emigracija 83200 piliečių. Faktai kalba už save.

 • Snoras 2017 kovo mėn. 20 d. 22:50:52

  Net bendrapartiečiai sako , kad konservatoriai jau partijos viduje smirdi.
  Stipriai apsitapšnojo... peršikusi visa koncervatoriu chebra sedi, jei
  paaiskes tiesa, tai jofaną...toliau Lukiškėse prie parašos smirdės...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • AUTOMOBILIAI: Hamburgo valdžia trečiadienį paskelbė uždrausianti kai kuriuos dyzelinius automobilius labiausiai užkimštose miesto vietose; tokiu būdu Hamburgas taps pirmuoju Vokietijos miestu, kuris imsis veiksmų prieš dyzelinius automobilius.
 • LIUDININKAI: Pchenjanas paskutinę akimirką suteikė Pietų Korėjos reporteriams leidimą tapti Šiaurės Korėjos branduolinių bandymų poligono griovimo liudininkais.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar pasitikite šalies prokuratūra?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +7 C

   +9  +10 C

 

   +11  +12 C

  +18   +20 C

   +23  +25 C

 

   +25   +26 C

     6-17 m/s

    6-9 m/s

 

     6-9 m/s

 

USD - 1.1794 PLN - 4.2862
RUB - 72.3491 CHF - 1.1738
GBP - 0.8769 NOK - 9.4900
reklama
Vėlykė 2018