respublika.lt

2018 birželio 21, ketvirtadienis

Pataisytas Darbo kodeksas keliauja į Seimąnuotraukos (5)

2017 balandžio mėn. 19 d. 17:01:54
Respublika.lt, Eltos inf.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Darbo kodekso pataisoms.

 

"Vyriausybė šiandien pritarė. Aš nieko naujo nepasakysiu, ką ir deklaravome - tai, kas yra sutarta Trišalėje taryboje, yra adaptuota į įstatymų paketą, ir Vyriausybė posėdyje tam pritarė. Dabar darbas persikelia į Seimą", - sakė Premjeras Saulius Skvernelis.

Pasak Premjero, tiek "valstiečių žaliųjų", tiek Socialdemokratų partijos koalicinėje taryboje yra išsakiusios poziciją palaikyti Seime tą variantą, kuris buvo suderėtas Trišalėje taryboje.

"Tai netrukdo Trišalei tarybai tęsti savo derybas ir siūlyti įstatymo pataisas po liepos 1 dienos", - sakė S. Skvernelis.

Premjero vertinimu, svarbiausias derybose pasiektas pokytis - suteikta daugiau įgaliojimų darbuotojų atstovams derėtis.

"Buvo atverti skyriai, dėl kurių galima derėtis. Tiek Vyriausybė aktyviai dalyvavo, savo poziciją pasakė, bet derybos yra derybos, nėra vieno laimėtojo. Mes irgi galbūt nesame patenkinti, nes dėl kai kurių Vyriausybės siūlymų taip pat nepavyko susiderėti", - sakė S. Skvernelis.

Kaip ELTA jau rašė, remiantis susitarimais, darbdaviai privalės vesti visų darbuotojų, išskyrus dirbančių pagal nekintantį darbo grafiką, laiko apskaitą.

Palengvintos sąlygos gauti nedarbo išmoką. Teisę į nedarbo išmoką turėtų žmogus, kuris iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 (o ne 24, kaip nurodyta priimtame Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) mėnesių.

Ateityje pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtintų ir darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, tvarką tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Darbo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimo, tarpininkų apmokėjimo bei arbitrų atlygio dydį bei apmokėjimo tvarką tvirtintų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Sutarta, kad kasmetinių atostogų dienos, sukauptos iki naujo Darbo kodekso įsigaliojimo (liepos 1 dienos), bus perskaičiuojamos darbo dienomis, įvedant koeficientus, kurie priklausys nuo sutartos kasmetinių atostogų trukmės.

Pagal naująjį susitarimą darbuotojai per savaitę negalės dirbti ilgiau nei 60 val., įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą taikomas 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, o maksimalus darbo laikas - ne daugiau kaip 52 val. per savaitę, neįskaitant papildomo darbo ir šio apribojimo netaikant budėjimui.

Šalys taip pat sutarė, kad darbuotojai per metus galės atostogauti 20 darbo dienų, o papildomos ir pailgintos atostogos bus reguliuojamos Vyriausybės nutarimais.

Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Posėdyje sutarta, kad informacija apie darbo užmokestį bus teikiama, jei profesijos grupėje yra daugiau nei du darbuotojai.

Nuspręsta nekeisti nuostatų, kad darbuotojai turės teisę, išdirbus daugiau nei trejus metus darbo vietoje, esant ypatingoms aplinkybėms, prašyti darbdavio leisti dirbti nepilną darbo dieną, tačiau dėl sudėtingų sąlygų pastarieji galėtų netenkinti šio prašymo. Vis dėlto jei jis bus patenkintas, darbuotojui negalės būti mokamas mažesnis nei minimalus valandinis darbo užmokestis už realiai išdirbtą darbo laiką.

Trišalės tarybos nariai bus priimami pagal tuos pačius kriterijus, kaip buvo nustatyta prieš mėnesį pasipildžius tarybai. Organizacija turėtų veikti ne mažiau kaip trejus metus, būti juridiniu asmeniu, turėti ne mažiau kaip penkis darbuotojus, jai neiškelta bankroto byla, neturi skolų, veikia tarptautiniu lygmeniu, turi atstovų ar padalinių teritoriniu lygmeniu.

Asmenims, įsivaikinantiems vaikus, suteikiama teisė į tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas (Prezidentūros siūlymas, jau pateiktas Seime, kuriam pritaria ir socialiniai partneriai).


Vyriausybė pritarė Valstybinės geležinkelio inspekcijos reorganizavimui

Vyriausybė pritarė siūlymui Valstybinę geležinkelio inspekciją prijungti prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos. Taip siekiama sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių šalyje, optimizuoti jų veiklą, gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojama, kad po geležinkelio ir transporto inspekcijos reorganizacijos valstybė kasmet sutaupys per 300 tūkst. eurų.

„Dabartinė situacija šalyje neleidžia trypčioti vietoje ir daryti kaip nors kitaip, reikia ryžtingai vykdyti valstybės įstaigų pertvarką. Optimizuodami, išgrynindami jų funkcijas galėsime tiek visuomenei, tiek verslui pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, taip pat efektyviai naudoti ir tausoti valstybės lėšas. Tai yra ne tik Vyriausybės programoje iškeltų tikslų, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų įgyvendinimas", - teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Iki šiol Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VGI) ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI) veikė kaip dvi atskiros institucijos.

Naujai sujungta įstaiga galės centralizuotai atlikti bendrąsias funkcijas, pvz., planuoti veiklą, administruoti personalą, rengti finansinių išteklių apskaitą ir ataskaitas, vykdyti viešuosius pirkimus, materialinį aprūpinimą, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymą, viešuosius ryšius, vidinių teisės aktų rengimą, bendros praktikos formavimą.

Ši institucija įsikurtų VKTI patikėjimo teise valdomose patalpose. Atsižvelgiant į tai, bus atsisakyta VGI nuomojamų patalpų. Taip sumažės jų išlaikymui reikalingos išlaidos.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus reorganizavimą, kasmet pavyktų sutaupyti lėšų, skirtų patalpoms išlaikyti (apie 46 tūkst. eurų), informaciniams ištekliams (apie 5 tūkst. eurų) ir žmogiškiesiems ištekliams (apie 290 tūkst. eurų), taip pat archyvo paslaugoms (apie 2 tūkst. eurų).

Išlaidos, susijusios su reorganizavimu, bus dengiamos iš VGI ir VKTI šiais metais numatytų asignavimų. Todėl papildomų pinigų iš valstybės biudžeto neprireiks.

Vyriausybė savo programoje yra užsibrėžusi mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, panaikinant dirbtinai sukurtas, perteklines ir besidubliuojančias valdymo sritis, taip pat konsoliduoti valstybės įstaigų bendrąsias funkcijas, mažinti administracinę naštą verslui ir visuomenei, atsisakant perteklinio reglamentavimo, gerinant teisės aktų kokybę, stiprinant valstybės institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, konsoliduojant ir tobulinant valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų sistemą.


Vyriausybė pritarė Šimtmečio minėjimo programai

Ministrų Kabinetas patvirtino naujos redakcijos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, kurioje atsisakyta infrastruktūrinių projektų, tačiau numatyti renginiai ir akcijos visuomenei telkti.

"Mes pabandėme pakeisti tą principą, kad visi kasdieniniai darbai, kuriuos buvo numatyta daryti Lietuvoje, staiga tapo susieti su šimtmečiu. Manau, kad tai buvo dirbtina ir neefektyvu. Galbūt idėjų mažiau, bet darbai realūs, ir tikrai turėtų Lietuvoje gyvenantys žmonės suprasti ir pajausti, kas yra šventė, kokį signalą mes paleidžiame užsienio valstybėms ir kaip mes išlaikome ryšį ir švenčiame su tautiečiais, gyvenančiais užsienyje", - sakė Premjeras Saulius Skvernelis.

Pasak Premjero, šių metų biudžetas dėl šimtmečio minėjimo nebebus peržiūrėtas, o dėl kitų metų bus sprendžiama diskusijų dėl kitų metų biudžeto metu.

Minint Valstybės atkūrimo šimtmetį numatoma sutelkti Lietuvos žmones švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo valstybe, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais, taip pat didinti Lietuvos žinomumą užsienyje, teigiama Vyriausybės pranešime.

Didžiausią dėmesį nuspręsta skirti visuomenę suburiančioms masinėms iniciatyvoms, stiprinančioms pasididžiavimą Lietuva - Vasario 16-ajai skirti renginiai, Liepos 6-osios iniciatyva "Tautiška giesmė" aplink pasaulį", Dainų šventė, ir tęstinėms visuotinėms kampanijoms.

Planuojama, kad oficialus Šimtmečio šventės startas įvyks liepos 6 d. pakvietus Lietuvos žmones giedoti Tautišką giesmę ant šimto šalies piliakalnių.

Tikimasi, kad įgyvendinus atnaujintą programą padidės Vasario 16-osios, kaip reikšmingos Lietuvos žmonėms datos, svarba, bus užtikrintas Lietuvos žmonių įsitraukimas į jos šventimą, visuomenė bus tinkamai supažindinta su šimtmečiu ir jo pasiekimais, padidės Lietuvos žmonių dalyvavimas socialinėse ir pilietinėse veiklose, taip pat Lietuvos žinomumas užsienyje.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (5)

 • PASTEBEJOT 2017 balandžio mėn. 19 d. 21:15:42

  O TIKRAI UŽNEŠA Į TĄ KEMPINIUKO BUKĄ DRAUGELĮ

 • Kempiniukas 2017 balandžio mėn. 19 d. 20:52:33

  va čia tas žmogus nuotraukoje man primena mano geriausią draugą
  Patriką - toks pats susimąstęs protingas veidas ...HA! HA! HA! HA!

 • Dildo 2017 balandžio mėn. 19 d. 20:29:02

  Pastovumo prasau.... jei negausiu per pora metu pi z sveikatai i ate
  darbeli....

 • deja 2017 balandžio mėn. 19 d. 20:24:03

  Nieko naujo šiam pasauly.Kažkur sudėjo kablelius,taškelius,o esminių
  pataisymų nėra.Kas čia darosi su ta nauja valdžia? Visur tik
  apsimetinėjimas:'profesionalai"...o iš tiesų visiški niektauzos. Ir
  keista,kai tik valdžion patenka-veidai TV ekrane pradeda didėti,,kad
  greitai visai į TV ekraną nebetilps.Geras gyveniams toje vyriausybėj?

 • Edgaras 2017 balandžio mėn. 19 d. 17:25:45

  toks pat valakta mentas kaip ir muzikas is naisiu

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GESTAS: JAV prezidentas Donaldas Trampas teigė, kad Šiaurės Korėja trečiadienį grąžino 200 Korėjos kare žuvusių JAV karių palaikus, nors negauta jokio oficialaus JAV karinių institucijų patvirtinimo.
 • NUGRIAUTAS: Lietuvos valstybinių kelių priežiūros įmonė „Kelių priežiūra“ nugriovė neteisėtu statiniu pripažintą druskos sandėlį, esantį Gintaro įlankoje, Juodkrantėje.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar Lietuvai reikia progresinių mokesčių?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +12   +16 C

   +12  +14 C

 

   +10  +12 C

  +23   +28 C

   +17  +20 C

 

   +15   +17 C

    8-13 m/s

   1-6 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1578 PLN - 4.3152
RUB - 73.6225 CHF - 1.1537
GBP - 0.8788 NOK - 9.4693
reklama
Prenumerat 2018