respublika.lt

2018 rugsėjo 19, trečiadienis

Olava Strikulienė: Penki lietuvio stebuklai, saugoję valstybęnuotraukos (43)

2018 vasario mėn. 19 d. 13:56:04
Olava STRIKULIENĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Šią savaitę, kas kaip moka, paminėsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Net su trijų spalvų sklindžiais. Ar trijų spalvų vaisių kokteiliais. O kai kas - murmėdamas. Tačiau būtent murmantieji, pilku dangumi, dažnu lietumi nepatenkinti lietuviai sukūrė šį stebuklą. Savo valstybę. Piktai! Aistringai! Užsispyrę! Savanaudiškai save saugodami. Net eidami atbulai. Altruistiškai save aukodami. Burbėdami ant jos. Pykdami ant jos. Net nekęsdami. Bet vis vien mylėdami. Savo valstybę. Kartais taip išnykdavusią istorijos ūkuose, kad atrodė - negrįš. Bet vis vien jos neprarasdavome. Vėl atrasdavome. Tad būk sveika, sulaukusi šimtmečio.

 

Pirmasis stebuklas - avantiūrizmas. Nuo pat 1918 m vasario 16-osios Lietuvos valstybė buvo pats beprotiškiausias, avantiūristinis signatarų projektas. Jokio masinio palaikymo faktiškai nebuvo. Valstybę palaikė tik negausi šviesuomenė. Ir nors priimtoje Konstitucijoje buvo pabrėžta, jog Lietuvos sostinė Vilnius, jau 1919 m. atrodė, jog lietuviai nei į Vilnių, nei į Lietuvą tuoj neturės jokių teisių. Šiaurinę valstybės dalį užėmė sovietinės Rusijos trys divizijos. Revoliucionierius Vincas Mickevičius-Kapsukas ketino sujungti Lietuvą su Baltarusija į bendrą Litbelo valstybę. Vėliau į Lietuvą ėmė veržtis pusiau banditai bermontininkai. Lenkija užėmė Vilniją. Ir šitoje ideologinėje, tautinėje, tikybinėje, vertybinėje rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių, totorių, karaimų, žydų, gudų ir t.t. maišalynėje lietuviai sugebėjo apginti savo valstybę. Neišsigąsti. Supykti. Kodėl jie lenda kaip skėriai? Ir iš pasiutusio, visiškai nevalstietiško, visiškai neatsargaus avantiūrizmo suburti minias savanorių. Apginti vos vienerių metų valstybę. Dar labiau sumažėjusią. Netekusią Vilniaus ir Klaipėdos. Suluošintą. Su laikinąja sostine. Ir pradėti antrąjį lietuvišką stebuklą.

Antrasis stebuklas - užsispyrus statyti, kurti. Per 1920-1940 metus, jei kas paklaustų, ką veikė lietuvis, labiausiai tiktų atsakymas - jis kūrė, statė, reformavo. Įvykdyta žemės reforma. Įvesta auksu padengta stipri nacionalinė valiuta - litas. Kotiruojama pasaulio biržose. Kūrėsi modernūs ūkiai. Įsteigtas Vytauto Didžiojo universitetas. Rusijos gubernijos užkampis Kaunas savo naujais pastatais vis labiau panašėjo į Vakarų Europos miestą. Būtent tarpukario laikinosios sostinės architektūra sudomino UNESCO. Nors patys lietuviai, kaip ir šiais laikais, aršiai kritikavo naująją architektūrą. Teisingumo rūmus, Lietuvos centrinio pašto, Lietuvos banko rūmus ir t.t. Neįtiko jų dydis, išvaizda. Tačiau šioje architektūroje, orientuotoje stovėti šimtmečius, nejusti jokios ateities baimės ar laikinumo. Lietuviai, nepaisydami gąsdinančių būsimo Antrojo pasaulinio karo nuojautų, pasiutišku greičiu statė, tobulino, gražino savo valstybę. Ir savo buitį. Norėdami kuo daugiau spėti. Kuo labiau įsišaknyti, įsitvirtinti. Važinėjosi funikulieriumi. Kūrė lietuviškus lėktuvus ir sklandytuvus. Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlantą. Per 22 metus išleista apie 25 000 neperiodinių spaudinių. Dalininkė Marcė Katiliūtė už Ievos Simonaitytės romano „Aukštujų Šimonių likimas“ iliustracijas Paryžiuje apdovanota aukso medaliu. O dailininkas Vytautas Petravičius 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už iliustracijas apdovanotas „Grand Prix“ ir žiuri diplomu. Lietuviai veržėsi visomis kryptimis. Į jūrą, į debesis, į laukus, į miestus. Šį laikotarpį galėtume vadinti didžiąja, beatodairiška kūryba. Su politiniais ginčais Seime ir spaudoje, su kariškių 1926 m. įvykdytu perversmu, su streikais, tačiau vis vien kuriant. Tad nereikia aimanuoti, jog esą lietuvis rambus, lėtas. Kai reikia, mes net labai veržlūs. Pavyzdžiui, 1935 m. Kaune vyko pirmasis pasaulyje nacių teismas. Keturi Klaipėdos krašto nacių vadovai buvo nuteisti mirties bausme. Vėliau ją pakeičiant kalėjimu iki gyvos galvos.

Ištrauka iš italo Džovanio Salvatorio prisiminimų apie tarpukario Lietuvą: „Lietuviai, šie šiaurės vaikai yra gražiai nuaugę, stambūs, tvirti, be to, neturi virškinimo sutrikimų, kokius sukelia išsekimas nuo karščio“.

Ištrauka iš JAV lietuvių veikėjo Antano Šeštoko-Margerio įspūdžių 1931 m.: „Vytauto Didžiojo universiteto rūmai yra tokio fabrikiško stiliaus (...) šitas namas tinkąs universitetui kaip balnas karvei“.

Trečiasis stebuklas - išlikti žudomam. 1940-1941 m., 1941-1944 m. ir 1944-1953 m. Šie dramatiški okupacijų laikotarpiai tiek aprašyti, kad galima pasakyti tik tiek, jog veržlus statytojas lietuvis buvo tapęs iškankintu, nukankintu, įbaugintu, susitepusiu, sekamu ir išdavinėjamu lietuviu. Vieni skauduliai. Vien tik susitaikymo, prisitaikymo ir vis vien neprisitaikymo dramos. Visi kančios etapai. Nuo didžiulio noro priešintis, nuo 20 pogrindinių partizaninių spaustuvių iki pralaimėjimo. Nelaimingumo. Justas Paleckis negalėjo būti laimingas išsiųsdamas Lietuvos diplomatą Juozą Urbšį į gulagus. Žmogus, pavarde Urbonas, išdavęs Adolfą Ramanauską-Vanagą, taip pat negalėjo būti laimingas. Kaip negalėjo būti laimingi valstiečių arkliai, suvaryti į kolchozą, o patys valstiečiai išvaryti į Krasnojarsko sritį. Būsimas poetas Kostas Kubilinskas, išdavęs partizanus, buvo lygiai toks pats nelaimingas kaip ir Vincas Mykolaitis-Putinas. Cenzūros priverstas perrašinėti savo romaną „Sukilėliai“. Laimingų žmonių, kai šeimos priverstinai išskirtos, kaimynai žuvę ar apvogti, negali būti iš principo. Tai tik išorinis prisitaikymas ir veidmainystė.

Ketvirtasis stebuklas - prisitaikyti neprisitaikant. 1953-1987 m. lietuvis okupacijoje atkartojo labai panašų laikotarpį į 1920-1940 m. Jis vėl puolė statyti, kurti. Stengėsi užmiršti, kas buvo, neliesti pavojingų temų. Ir stačia galva nėrė į mokslus, darbus. Rezistentų, nebijančių viešai reikštis, buvo vienetai. O pagrindinė masė lietuvių tik laikinai, pvz., per Kalantos įvykius atbusdavo ir vėl išoriškai aprimdavo. Slaptoji, pavojingoji tema - Lietuvos valstybė - vis vien glūdėjo pasąmonėje. Kitaip nebūtų buvę sukurti nei „Mažvydas“, nei „Herkus Mantas“. Sako, buvome konformistai, kolaborantai, prisitaikėliai ir vogėme iš gamyklų, statybų. Bent cemento maišiukus. Bet ar galima vadinti kolaborantu žvėriuką, kuris priverstas prisitaikyti prie pusiau išdegusio miško. Nes kito miško nėra. Tokiame gimė. Todėl kolaboruoja su apdegusia egle. Faktai rodo, jog lietuviai buvo su Lietuva. Apdegusia, bet širdy nenumarinta. Kitaip nebūtų buvusi sukaupta kritinė nepasitenkinimo masė. Vėl atkūrusi valstybę.

Penktasis stebuklas - atsikartoti istorijos spiralėje. Apie Atgimimą nerašysiu, nes jį savo memuaruose apdainavo beveik visi to meto politikai. Nors memuaristika būtų tikslesnė, jei prie jos būtų prijungti ir Šiaulių „princų“, Panevėžio „tulpinių“, Kauno „daktarų“, tuometinės milicijos-policijos ir gamyklų, parduotuvių direktorių memuarai. Atėjo laisvė, bet kartu prasivėrė ir Pandoros skrynia. Išlindo įvairiausios ydos. Atrodė, kad Lietuvoje vyksta karas. Sproginėjo mokesčių inspekcijos, policijos komisariatai, namai, automobiliai. Vieni tuo laikotarpiu žuvo. Kiti praturtėjo. Treti prarado sveikatą ir pasitikėjimą savo valstybe. Ketvirti pabėgo. Laikotarpis kiek primena 1919 metus. Kai vienerių metų valstybei vienu metu teko kovoti ir su Rusijos divizijomis, ir su bermontininkais, ir su lenkais, ir su V.Kapsuko bolševikais. Kai viskas buvo persipynę. Skiriasi tik tiek, jog tada sklypai dar neskraidė. Tik S.Darius su S.Girėnu. Bet, o stebukle, ir šis sumaišties laikotarpis praėjo. Susigulėjo. Susisluoksniavo. Žmones dabar gąsdina nebe sprogdintojai, bet telefoniniai sukčiai ir emigracija. Tačiau, atmetus negatyvą, kurio būta ir Jono Basanavičiaus, ir Antano Smetonos, ir Kazio Griniaus laikais, apsidairykime ir pamatysime, kiek Lietuvoje jau nuveikta. Lietuvis vėl stato. Tik semantiniai akcentai kitokie.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (43)

 • Pilietis 2018 vasario mėn. 25 d. 19:48:55

  Išgamos teisėjo mantijoje pribaigs Tėvynę ir piliečius negrįžtamai.

 • deinis 2018 vasario mėn. 22 d. 10:44:34

  to žemaitei,aš 40 metų stačiau komunizmo rūmą ,rūmą išgriovė
  ,plytas išvogė ir Lietuvoje pasidarė virš dvidešimt milijonierių o
  aš gavau 336 litus pensijos o mai gad

 • IRENA 2018 vasario mėn. 20 d. 08:44:02

  KAIP VISADA ĮDOMU IR TEISINGA....MANAU,KAD IŠLIKSIM...AČIŪ....

 • Piksius 2018 vasario mėn. 19 d. 20:24:43

  Miela Autore, Aš ir myliu ir gerbiu savo protėvius. Jie klydo, ir vėl
  klydo ir dar....Bet, sutapus dėkingai aplinkybėms, visai nedėkingoj
  geopolinėj aplinkoj pasakė raštu, kuriame valstybę.
  Ne tiek svarbu tas rezultatas, kiek pats reiškinys. Tautinę savimonę
  turi daug tautų, jos nori, bet neturi teriritorijos...Vėl konfliktas,
  didieji dalinasi eilini kartą.

 • Gražina 2018 vasario mėn. 19 d. 11:27:19

  Gerbiama Olava, nebeliko turėtų kadaise estų bičiulių (laikas
  negailestingas), todėl prisimenu Jūsų asmenyje kadaise buvusius
  (išėjusius, išsiskaidžiusius) plunksnos draugus - Juhan Saar, Paul Erik
  Ruumo, Ulo ir Julo Tuulik ir kt. bei sveikinu Jus su viltingu ŠIMTMEČIU!
  Sena Jūsų pažįstama.

 • RESPUBLIKOS ideja Lietuvai: 2018 vasario mėn. 19 d. 11:26:07

  Kadangi Lietuvos Temidė yra akla ir bejėgė reikia nedelsiant viešu
  balsavimu suburti autoritetingų lietuvių visuomeninį Prisiekusiųjų
  Teismą, kuris būtų pajėgus DERAMAI ĮVERTINTI IR PASKELBTI LIETUVAI
  faktus apie tai, kas konkrečiai ir kokią žalą darė ir daro mūsų
  valstybei. Prieš rinkimus faktus paskelbti rinkejams, o visą surinktą
  medžiagą perduoti busimajam prezidentui. Beje, pirmininkauti
  visuomenininkams galetų Artūras Skardžius, kurį sistema už kritiką
  jau baigia sudoroti. Būtų daugiau naudos nei iš seimo komisijų, o
  informuoti apie tai galėtų "Respublikos leidinių" grupė, nes
  vienintelė dar gina tautos interesus.

 • veteranas 2018 vasario mėn. 19 d. 11:25:33

  Susikoncentruokim į brangiausias aferas:
  1.Ignalinos atomines uzdarymas. Kokia žala ir kokia nauda Lietuvai? (Ir
  kam asmeniškai?)
  2.Mažeikių Naftos "pardavimas" ir perpardavimas. Kokia žala ir kokia
  nauda Lietuvai? (Tyrė buv. prokuroras A.Klimavičius.)
  3."Paksogeito" skandalas. (Tyrė buv. Konstitucinio teismo pirm. E.Kurys
  ir
  Strazburo teismas.)
  4.SNORO ir ŪKIO bankų užgrobimas ir sunaikinimas. Kokia žala Lietuvai
  ir kam nauda asmeniškai? (Tyre V.Mazuronio komisija.)
  5.Slaptų JAV kalėjimų atsiradimas Lietuvoje - kokia žala, panauda ir
  nauda: ypač - VSD darbuotojams? (Tyrė prez. D.Grynauskaitė.)
  6.INDEPENDENCE ofšoras - kokia žala ir nauda Lietuvai? (Tyrė A.
  Skardžiaus komisija.)
  Medžiagos daugiau nei reikia. Neminint PEDOFILIJOS ir virtines keistų
  žmogžudysčių Garliavos istorijoje (tyre N.Venckienė) bei mįslingos
  VSD patrioto V.Pociūno žūties Minske ("tyre" LR žurnaliste
  B.Vyšniauskaitė).
  Esminis klausimas: ar rasis "Didvyrių žemėje" drąsių vyrų bei
  moterų? Kas drįs atskleisti tiesą?

 • veteranas 2018 vasario mėn. 19 d. 11:25:02

  Svarbu neleisti tos idejos politizuoti: ne vienas partinukas neturetu
  patekti i autoritetingo liaudies teismo sudeti, nes kiek seimo komisijose
  bande aiskintis tiesą, kairieji dangste savų nuodemes, desinieji -
  savų,
  o liberalai - savų ir verslininkų. Todel šnipštas ir gavosi. Visi buvo
  suinteresuoti aferas nutylėti.

 • veteranas renka Tautos Tribūnolą (TT): 2018 vasario mėn. 19 d. 11:24:37

  Arvydas Juozaitis (jei nemaišys režisūros šleifas), Darius Kuolys (jei
  nemaišys Sorošo šleifas), Zigmas Vaišvila (jei nemaišys teismų
  šleifas), draugas Nakas (jei nemaišys "liaudies priešo" etiketės
  šleifas), Artūras Skardžius (jei nemaišys etikos pažeidimų
  šleifas),
  Valentinas Mazuronis (jei nemaišys daugpartinis šleifas), Vytautas
  Rubavičius (jei nemaišys persekiojimo manijos šleifas), Egidijus
  Bičkauskas (jei nemaišys kun. Svarinsko tardymo šleifas), Rolandas
  Paksas (jei nemaišys impičmento šleifas), o viską finansuos ir
  organizuos Vitas Tomkus (jei tik nemaišys "marechotkės", KGB, FSB,
  MOSADO, antisemito, homofobo, ksenofobo, SEB griovėjo, aludario ir t.t.
  šleifai).

 • Vidas 2018 vasario mėn. 19 d. 11:04:45

  Didžiausia Lietuvos problema ir gėda yra politikai ir ją aptarnaujanti
  pataikaujanti aplinka. Politikoje dabar esti pilkos, be moralės,
  demagoginės asmenybės. Po Sąjūdžio vėliava iškylo daugiausia
  intrigantiški, godūs nemokšos, kurie be rietenų ir savanaudiškumo
  nieko nesugeba ir nemoka. Tą visos partijos rodo jau 27 metus. Patvirtinta
  faktais.

 • Liucija 2018 vasario mėn. 19 d. 09:17:06

  Olava,
  Jūs ir Jūsų straipsniai - NUOSTABŪS

 • Safyras 2018 vasario mėn. 19 d. 06:09:50

  Nesigilinant į praeitį, labai gaila, kad patriotizmą bandoma
  demonstruoti užsirišant šaliką ar mezgant kojines su vėliavos
  spalvomis , o ne gerbiant savo valstybinę kalbą, paveldą, gamtos turtus.
  Labai lengva užklijuoti išdaviko, prisitaikėlio ar žudiko etiketę,
  tačiau net teismai klysta , jei meluoja liudininkai , rodomi suklastoti
  dokumentai ar "pametami" svarbūs dokumentai. Tačiau dar bjauriau, kai
  svarbų dokumentą atrado profesorius L. Mažylis nuvažiavęs į Berlyną
  už savo asmenines lėšas, o politikai su verslininkais , kurie
  daugiausiai prisidėjo nuskurdindami Lietuvos žmones, jau bando šildytis
  jo šlovės spinduliuose... Per tiek metų galėjo ir išsiaiškinti, kas
  yra tikroji garbė, etika ir estetika, nes tos visos knygos nėra
  draudžiama literatūra...

 • dar yra nuostabiausias 2018 vasario mėn. 18 d. 22:06:41

  dalykas, kad Mes Švenčiam Lietuvos Valstybes Šimtmetį ,o jau rusai
  nebešvente sojuzo ir revoliucijos šimtmečio !!!!!

 • gerbeja 2018 vasario mėn. 18 d. 18:55:10

  As laukiu "Respublikos" tik del Olavos Strikulienes straipsniu. Jie ir
  prajuokina, ir vercia mastyti. Po V. Tomkaus pradingimo as tik ja ir
  teskaitau. Ir dar Ferdinandas Kauzonas patinka.

 • skaitytoja 2018 vasario mėn. 18 d. 18:13:46

  Siuos penkis Lietuvos atsikurimo stebuklus, jei butu mano valia, as
  itraukciau i mokyklines mokymo programas, pvz., vietoj "Grytute plius
  Grytute" ir pan.

 • Dainius V. 2018 vasario mėn. 18 d. 16:36:10

  Puikus straipsnis: glaustai,bet tiksliai išreikšti svarbiausi istoriniai
  momentai,apibūdintos stipriausios lietuvių savybės...šaunuolė Olava!
  Dėkoju už puikų visomis prasmėmis straipsnį!

 • Redaktoriau Tomkau, 2018 vasario mėn. 18 d. 14:21:23

  priverskite Strikulienę kuo daugiau rašyti, nebijokite, jūsų
  nenukonkuruos, tik papildys.

 • valdas 2018 vasario mėn. 18 d. 13:51:19

  >neturek iliuziju,zemaitei : Turbut kalba daugiausia eina apie nuzmogejimo
  laipsni,apie koki davima gali kalbet ...,visu pirma kiek tu islikai zmogum,
  bet kurioj situacijoj...,ko smerki ruskius,nacius,jei tu pats
  zudai,naikini,vagi negerbdamas proteviu,ir viskas vardan politikos ?,kokios
  ?,jei naikini tauta,lietuvi,seima,broli,sunu,motina...vardan pinigo
  kerstauji,kirsini,-na... ta ozio politika kartu su oziu ir musmire,tai ne
  Lietuva...

 • zemaitis .-zemaitei 2018 vasario mėn. 18 d. 13:35:30

  gal tu nieko Lietuvai ir nedavei ,tu geriau zinai ,as staciau NPG ,nuo
  pradzios ligi galo,staciau mokyklas,gamyklas ,ne tik mazeikiu ,bet ir
  Akmenes rajone,gyv namus ,kur visa tai,isparceliuota,parduota,pinigai
  vagiu,dabartiniu verslininku kisenese,omums pensija uz 40metu varganos
  kapeikos,gal tu niekuo neprisidejai,tau sprest,omes likom apgauti
  ,troksdami laisves

 • akivaizdu 2018 vasario mėn. 18 d. 12:56:25

  kad tie režimo nustatyti"semantiniai akcentai"neša pagrindinį blogį -
  didžiulę,niekuom nepateisinamą atskirtį .Tokią didžiulę,kad ją
  senai reikėjo įvertinti kaip vykstančio tautos nykimo ,tikriausio
  genocido pagrindine priežastimi.

 • RESPUBLIKAI 2018 vasario mėn. 18 d. 11:18:34

  Kuo daugiau skelbkite O. Strikulienės straipsnių. Jie gydo nuo depresijos
  ir įkvėpia Gyvenimui.

 • Olavai 2018 vasario mėn. 18 d. 11:05:50

  Didelis dėkui už labai gražias įžvalgas. Pagaliau be ironijos galime
  pripažinti, kad Lietuva yra stebuklų šalis. Stebuklinga šalis.
  Neatiduokim jos niekam.

 • neturėkit iliuzijų 2018 vasario mėn. 18 d. 10:19:59

  LRT buvo ir yra politikų propagandos tribūna. Sąjūdžio laikai nuėjo
  praeitin. Bet pradedu manyti, kad ir tas Sąjūdis buvo valdomas "iš
  užkulisių". Nes nepriklausomos Lietuvos taip ir nėra - lyg tai atkūrė,
  bet pusiaukely numetė. O kas dabar vyksta, tai baisiau, negu buvo.

 • Pastaba 2018 vasario mėn. 18 d. 07:18:44

  P.Strikuliene, apie pokario banditus geriau patylėkite. Kiek jie išžudė
  nekaltų, beginklių žmonių ir vaikų, tiek karas nenusinešė

 • valdas 2018 vasario mėn. 18 d. 07:16:42

  O ar ne stebuklas,tik kelintas ,kai okupuota LRT ir vercia garbint ozi,nors
  tai absoliutus niekas-sudas smirdantis"atneses "saule""laisve" su amzinais
  debesimis(rusai puola) ,ar ne stebuklas,kai veidrodelis rodo
  blonde,musmires pavidale,sokancia tarp vaikuciu ir veleveles dovanojancia(o
  gal cia jau iskkrypimas,ar tvirkinimas,a)...
  Bet juk tai realija,kad atnesti iskanderai ,ir nereikia jokiu atominiu
  bombu,atnesti vagys-bankai,isvoge,ir tebevagiantys,isgyne ir genantys
  lietuvaicius...
  Juk tai stebuklas,jokia gerbianti tauta sito nebutu daleidusi...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APSINUODIJO: dešimtims vieno Sidnėjaus penkių žvaigždučių viešbučio svečių prireikė medikų pagalbos po to, kai darbuotojui netyčia sumaišius chemikalus, pastato ventiliacijos sistemoje pasklido pavojingi garai.
 • TRAUKIASI: Klaipėdos „Koralo“ klubo direktorius Arvydas Kazlauskas informavo Lietuvos futbolo federaciją, kad klubas traukiasi iš LFF I lygos pirmenybių.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar P. Gražulis turėtų trauktis iš Seimo Žmogaus teisių komiteto?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9 +11 C

   +8  +10 C

 

   +12  +14 C

  +22  +26 C

   +21  +24 C

 

   +21  +25 C

  3-5 m/s

 2-3 m/s

 

    3-4 m/s

 

USD - 1.1697 PLN - 4.3008
RUB - 79.1659 CHF - 1.1245
GBP - 0.8896 NOK - 9.5473
reklama
Ukis 2018