respublika.lt

Kultūra turėtų ginti lietuviškumą (13)

2019 vasario mėn. 10 d. 19:00:41
Danutė ŠEPETYTĖ

Ar pastebėjote, kaip aukščiausios valstybės institucijos, tarp kurių neretai skyla žiežirbų, sutartinai vieningos europinių dokumentų atžvilgiu? Šit ir Globalios migracijos paktą palaimino prezidentė, palaimino Vyriausybė, palaimino ir Seimas (regis, net jo neskaitęs). Tie, kuriems svarbu, kodėl taip esti, manau, atsakymą žinote. Ar žino jį Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima BAŠKIENĖ, kurios sūnūs taip galingai traukia „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“?..

 

- Jūsų vyras Raimondas - žinomas tautodailininkas, sūnūs Laurynas ir Rokas - pagarsėję tautinio roko kūrėjai bei atlikėjai, - galima numanyti, kad turite daugiau priežasčių didžiuotis ne Seimo darbu, bet savo šeima?

- Jūs teisi. Manau, kiekvienam žmogui brangios jo šaknys - šeima. Tėvai, seneliai, aplinka, kurioje augta. Man toji vieta - Kuršėnai. Ten visąlaik grįžtu ir besistebintiems, kodėl nepersikeliame gyventi kitur, sakau negalinti išsivežti su savimi senelio sodinto ąžuolo, kuriam jau 84 metai; jo kamienas nebetelpa į mano glėbį...

- Tiek jūsų vyras, tiek vaikai turi kūrybos laisvę, gi jūs pasirinkote sritį, kur žmogus daugiau mažiau priklausomas nuo daugelio dalykų...

- Politiko darbas suteikia galimybę būti aktyviam ir naudingam kitiems. Kiek save prisimenu, visada norėjau veikti daugiau nei skatino mokinio pareiga. Mokykloje buvau lyderė, universitete Kaune, kai prisireikė kurso organizatoriaus, pasakiau, kad galiu juo būti... Visuomet norėjosi daugiau...

- O dabar mažiau? Dabar „valstiečių“ partijos lyderis Ramūnas Karbauskis pasako, kad nebereikia R.Baškienės partijos valdyboje ir jūs atsakote: „galiu ir nebūti“?

- Nieko tragiško, galiu ir nebūti. Žinote, kai nugyveni tam tikrą gyvenimo etapą - man jau 58 metai, - supranti, kad politika nėra savęs sureikšminimas. Aš buvau viena iš „valstiečių“ partijos, savo istoriją pradėjusios 1905 metais, atkūrėjų ir telkėjų 1994 metais, daug metų sukausi joje keičiantis vadovams ir pavadinimams. Jei šiandien vietoje vienuolikos partijos vadovo pavaduotojų bus tiktai šeši - tai toks partijos pirmininko sprendimas veikti kitaip. Ateina nauji žmonės su naujomis mintimis, na, o Baškienė, kuriai partinės pareigos atimdavo laiko, turės daugiau laisvės aktyviau dirbti Seime.

- Bet ar tai nereiškia, kad nesutarimų su R.Karbauskiu tik daugėja?

- Nuo 1996-ųjų kartu dirbdami su Ramūnu esame suvalgę pūdą druskos. Mes mokėmės vienas iš kito ir nuomonių nesutapimas viena ar kita tema nėra priešprieša - tiesiog kartais dėl skirtingo požiūrio mano nuomonė būna kita ir aš jos nebijau pasakyti. Gal dėl to kai kam ir nepatinku, nes prisitaikėliai, tylūs, paklusnūs žmonės politikoje kai kada vadovams yra parankiau. Pavyzdžiui, Baškienė pareiškia nebalsuosianti dėl komisijos LRT veiklai tirti sudarymo, nes, jos nuomone, reikalui esant, praeities darbus turėtų tikrinti atitinkamos tarnybos, o politikams privalu fokusuoti ateitį, galvoti, kaip gerinti žmonių gyvenimą.

- O ką galvojate, kai per posėdį pamatote nuobodžiaujantį, telefoną maigantį ar internete naršantį kolegą?

- Nekaltinu ir nežeminu savo kolegų, tiesiog raginu pagalvoti apie atsakomybę ir pareigą, apie tai, kad esame stebimi mumis patikėjusių rinkėjų, privalome būti pavyzdingi. Aišku, Seimo narys - taip pat žmogus, ateinantis į darbą septintą arba prieš aštuonias, dalyvaujantis plenariniuose posėdžiuose, neretai trunkančiuose iki 18 ar 19 valandos, - ne nuodėmė ir vandeniu atsigaivinti, ir atsiliepti telefonu... Prieš daugelį metų priėmę valstybės politiko elgesio kodeksą, turėtume jį laikyti politiko dekalogu.

- Kas motyvuoja parlamentarą dirbti gerai?

- Neįsivaizduoju, kad į Seimą kandidatuotų neatsakingas, nepareigingas žmogus. Manau, kiekvienas eidamas į politiką turi pasiryžti tinkamai atstovauti žmonėms.

- Jūs tikite tuo, ką sakote?


- Aš norėčiau, kad taip būtų.

- Toji meilė rinkėjams trunka labai trumpai: būsimi parlamentarai iki rinkimų juos glėbėsčiuoja, o po rinkimų išsyk pamiršta...


- Na, drįsčiau prieštarauti: darbščių, pareigingų kolegų galėčiau vardinti labai daug. Pavyzdžiui, Stasys Tumėnas man yra pavyzdys politiko, kuris nuolat atsiskaito rinkėjams, leidžia savo naujienlaiškį, aktyviai dalyvauja renginiuose, įsiklauso į žmonių nuomonę... Mes visi kiekvieną pirmadienį savo apygardose susitikinėjame su savo rinkėjais...

- ... ir važiuojate ne tuščiomis?

- Ką turite omenyje?

- Parlamentines išlaidas.

- Jos tam ir skirtos, kad Seimo narys galėtų nuvykti pas rinkėjus, išleisti savo ataskaitą, pasveikinti. Aš dažniausiai dovanoju Lietuvos vėliavą, knygas, daug jų išdovanojau, ir žmonės tuo labai džiaugėsi. Kiekvieną ketvirtį atsiskaitome už kiekvieną išleistą centą.

- Gerai jaučiatės, kai jos didinamos?


- Parlamentinėms išlaidoms skiriamas vienas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Anksčiau buvo numatyta, kad jas sudarys ne vienas, bet pusantro vidutinio uždarbio, tačiau mes to atsisakėme - sumažinome.

- Ar po susitikimų su rinkėjais galite teigti žinanti jų lūkesčius?

- Į priėmimus dažniausiai ateina tie, kurie skundžiasi savivaldos problemomis, labai dažnai man tenka būti mero ar seniūno nuodėmių, t.y. nepadarytų darbų, išklausytoja. Žmonės sunkiai gyvena ir tenka ieškoti galimybių, kaip jiems padėti. Rinkėjų patiriamos skriaudos, nusiskundimai kartais gali tapti ir įstatymų užuomazgomis. Prisimenu, kaip kadaise po to, kai į mane kreipėsi moteris (jos vyras piktybiškai nemokėjo alimentų), gimė įstatymas, mes jį pavadinome Vaikų išlaikymo fondu. Jis buvo paspirtis šeimoms: valstybė mokėjo alimentus, o jų vengiantį vyrą pripažino valstybės skolininku ir išieškodavo reikiamas sumas iš jo pajamų. Šis fondas tebeveikia ir šiandien, 22 tūkstančiai vaikų naudojasi tomis paslaugomis.

- Daugeliui žmonių išties svarbiausia išgyventi ir jie nesuka galvos apie valstybės perspektyvą. Tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar Seimas, balsų dauguma pritardamas, pavyzdžiui, Globaliam migracijos paktui, atstovauja rinkėjams? O gal tik prezidentei, užsienio reikalų ministrui?..

- Na, iš tikrųjų, šis teisės aktas - rezoliucija „Dėl Jungtinių Tautų visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, - pabrėžianti migruojančio individo teises, turi nevienareikšmišką vertinimą. Aš už ją nebalsavau. Gal ji ir neturės didžiulės įtakos Lietuvai, bet priimdami tokias rezoliucijas turime būti ypač įsigilinę ir atsakingi, nes išsakome Lietuvos poziciją.

- Metams baigiantis jūs pareiškėte, kad Stambulo konvencijos klausimas bus svarstomas pavasario sesijoje. Sakėte, jog Vyriausybės teisininkai diskusijas keliančią „gender“ (kitaip - kintančios lyties) sąvoką linkę versti „socialiai orientuota lytimi“. Tikite, kad suinteresuotų valdininkų vertimas gali pakeisti tikrąjį šios konvencijos turinį ir jos tikslus?


- Esate teisi. Stambulo konvencijos klausimas vis buvo atidedamas dėl sąvokų neapibrėžties, nors joje deklaruojama smurto prieš moteris prevencija niekam neturėtų kelti abejonių. Prezidentė D.Grybauskaitė dar kartą kreipėsi į Seimą, kad pavasario sesijoje grįžtume prie šitos temos ir viską išsiaiškintume.

- Tiek prezidentė, tiek Seimo pirmininkas, tiek premjeras, nekalbant apie užsienio reikalų ministrą, demonstruoja palankumą šiai konvencijai. O Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja?


- O pavaduotoja nori gauti teisingą atsakymą dėl sąvokos prasmės, nes yra pavojus, kad po gražiu apdangalu, po gražia pozicija, nepraslystų negerovių. Turime būti budrūs, kaip ir kiekvieno teisės akto atžvilgiu.

- Ta dingstimi norėčiau priminti vieną pavyzdį, kaip „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ vis dažniau tampa mokymų apie šeimų „įvairovę“ tribūna.


- Žinote, kai vadovavau Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai, kūrėme valstybinę šeimos politikos koncepciją, šeimą apibrėždami kaip kylančią iš vyro ir moters santuokos, bet nediskriminuodami kitų bendro gyvenimo formų (vienišos motinos ir pan.). Tada mums pavyko išsiaiškinti, kad kiekvienos ES valstybės šeimos politiką apsprendžia tos šalies nacionalinė teisė. Bet ši nuostata ką tik buvo tiesiog nužudyta Konstitucinio Teismo išaiškinimo neva šeima lyties atžvilgiu esanti neutrali. Klausiausi Konstitucinio Teismo nutarties aiškinimo ir galvojau, ar nacionalinė teisė šeimos politikos srityje jau tapo kvestionuojama? Ar ES ėmė diktuoti savo normas, kurias Lietuva privalo įteisinti? Nors Lietuva dar nepasisakė ir, manau, nepasisakys (kol kas) dėl tos pačios lyties santuokų, tačiau artėjame prie to, kad mums bus liepta įteisinti tos pačios lyties partnerystę...

- Galėtumėt teigti, kad valdžios viršūnėje tarp jos institucijų egzistuoja darna ne tik ES, bet ir vidaus temomis?

- Būtų didelis džiaugsmas, jei ji vyrautų visais parametrais tiek ieškant sprendimų, tiek diskutuojant, - bendrai veikiant dėl Lietuvos žmonių gerovės. Tai būtų puiku. Negalėčiau teigti, kad nevyksta bendradarbiavimas su ministerijomis, na, nutinka, kartais, pavyzdžiui, kaip su buvusia švietimo ministre, kuri išklausiusi frakcijos nuomonės, nepritariančios mokslo metų ilginimui, ėmė ir parašė šiai nuomonei prieštaraujantį įsakymą...

- Ką byloja apie valdžios viršūnes faktas, kad Vyriausybės nutarimu Valstybinei Jono Basanavičiaus premijai suteikus Nacionalinės statusą, prezidentūra atsisako ją įteikti kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis?

- Aš nenorėčiau vertinti šio prezidentūros veiksmo. Nekomentuosiu.

- Girdėjau apie jus sakant, kad niekada neperžengiate ribų. Tai ir bus toji riba?


- Aš tiesiog gerbiu Prezidento instituciją, matau daug nuveiktų pozityvių ir gerų darbų. Apskritai į gyvenimą stengiuosi žiūrėti ne blogio, bet gėrio akimis ir tai, kas yra gražu, užgožia bet kokius nesklandumus...

- „Kas gera prisiminkime, kas bloga lai išblės“?


- Na, galima perfrazuoti ir taip. Galima prisiminti ir Motiną Teresę. Paprastai geri darbai labai greitai pamirštami, bet ji mokė mus: vis tiek darykime gerus darbus.

- Viename savo straipsnyje citavote ir Just.Marcinkevičių: „Kultūra šiandien, o gal ir visada turi ne tik gintis bet ir ginti“. Ką ji turėtų ginti šiandien?


- Lietuviškumą. Eidami į rinkimus sakėme, kad kultūra turi būti valstybės prioritetas, nes be jos sunyksime kaip tauta. Tikėjausi, kad mums geriau seksis tai daryti.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (13)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • FUTBOLAS: atsakomosiose Europos futbolo lygos pirmojo atrankos etapo rungtynėse ketvirtadienį „Kauno Žalgirio“ komanda svečiuose 0:4 (0:2) pralaimėjo Limasolio „Apollon“ (Kipras) ekipai ir pasitraukė iš tolimesnės kovos.
  • NUSMUKDĖ: ketvirtadienį geresni, nei tikėtasi, JAV duomenys nusmukdė aukso kainą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar rūkymas balkonuose turėtų būti draudžiamas?

balsuoti rezultatai

Ar džiaugiatės atvėsusia vasara?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+12 +14 C

 +11 +13 C

 

 +1 +12 C

+20 +22 C

 +24 +25 C

 

 +23 +25 C

 0-4 m/s

 0-3 m/s

 

 0-2 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis