respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Kodėl siūlytos Lietuvai pragaištingos idėjos?nuotraukos (50)

2018 vasario mėn. 12 d. 08:36:22
Respublika.lt

Praėjusią savaitę, pradėdami „Didžiąją idėjų ir pokyčių konferenciją“, aukščiausi šalies vadovai paskelbė tris idėjas Lietuvai. Iš net 1500 idėjų išrinktos trys - dvigubos pilietybės įteisinimas, mokytojas - prestižinė profesija iki 2025 m. ir pagalba jaunoms šeimoms įsigyjant būstus bei biurokratijos mažinimas skaitmenizuojant valstybės paslaugas. Tačiau tarpiniai rezultatai rodė, kad daugiausia balsų surinko kitokios, net pragaištingos tautai idėjos.

 

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės Akto signataras Algimantas NORVILAS, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas DAUJOTIS, dailininkas, Dailės instituto profesorius Giedrius KAZIMIERĖNAS, filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Artėja Lietuvos šimtmetis, kurio visi tikrai laukiame su viltimi. Organizuojama daug įvairių projektų, vienas jų - „Idėja Lietuvai“, kuriam visi galėjo siūlyti savo idėjas. Viskas būtų gerai, jeigu nebūtų liūdna, kai gruodžio 15 d. buvo paskelbtas idėjų 30-ukas. Po to buvo balsavimai renkant dešimtuką. Galutinis rezultatas - įteisinti kanapių naudojimą rekreacijai. Dar man užkliuvo siūlymai įteisinti tos pačios lyties santuokas bei keisti Lietuvos pavadinimą į „Lituania“ be h raidės, įteisinti dvigubą pilietybę ir t.t. Atvirai pasakius, tai mane lengvai šokiravo. Kuo mes galėtume pasidžiaugti šiandien, praėjus 28-iems metams po Nepriklausomybės atkūrimo? Pasirodo, mes neturime kitų problemų, pavyzdžiui, susijusių su migracija, su tautos išlikimu. Dabartinė valdanti dauguma kovoja prieš alkoholį, o čia, pasirodo, Lietuvai kanapių labiausiai reikia. Gerbiamas Algimantai, kas čia Lietuvoje vyksta?

A.NORVILAS
: Manau, tai tikrai neadekvačios idėjos šiai datai. Aš dar pajuokausiu, kad galima įrašyti kiekvienam lietuviui po elektromobilį. Kas gi ginčytųsi, visi būtų patenkinti. Bet esmė kita. Gal mums ir lengviau buvo mūsų jaunystės metais, nes tikrai buvo didelis tikslas atgauti valstybingumą. Tik gal mes kitaip mąstėm, kitaip mintys sukosi. O dabar kalbėjausi su tokiais brandžiais žmonėmis, trisdešimtmečiais, jie visas tas idėjas taip ir mato. Aš pradedu galvoti, gal aš čia toks senas „grybas“, atsilikęs nuo laikmečio. Bet ar tai tikrai adekvatu tam šimtui metų? Žinai, sako, gal ir ne. Suprantu, mes susirenkame keturiese, penkiese, pakalbame apie tai. Bet tai toks lašelis jūroje. Kitas dalykas - jeigu kalbėtų ministrai, mūsų prezidentė. Juk tai iš prezidentūros turėtų plisti. Bet, kaip matome, prezidentei labiau rūpėjo Davosas, negu valstybės atkūrimo šimtmetis.

G.JAKAVONIS
: Sakykime, randu 20-u punktu pažymėtą idėją: „mokytojo prestižinė profesija iki 2025-ųjų metų“. Klausimas: o 26-tais - jau neprestižinė? Mokyti programavimo nuo pradinių klasių gal ir gerai. Finansiškai remti geriausius moksleivius - kodėl ne? Štai 13-as punktas - mokiniams jokių namų darbų. Mano nuomone, kalbant apie švietimą, reikėtų kalbėti apie Lietuvos išlikimą, apie pasididžiavimą savo Tėvyne, apie auklėjimą šeimoje. Tie siūlymai kažkaip kitaip turėtų skambėti.

V.DAUJOTIS: Buvo iškelta idėja depolitizuoti mokyklą. Čia yra košmaras. Vaikai tiesiog nustumiami nuo politinio raštingumo. Vidurinis švietimas yra stipriai sužlugdytas. Istorija, jeigu buvo dėstoma mokyklose kaip neutralus mokslas, neskatina patriotizmo. Kai patikrini normatyvinę bazę, istorija nėra tas mokslas kaip, sakysime, chemija, fizika. Tai yra auklėjimas. Bet istorija, peržvelgus vadovėlius, neskatina didžiuotis savo tauta. Paties švietimo tikslas - parengti darbo jėgą, kuri būtų klusni, stumdoma, o pagrindinis žmogaus tikslas - karjera, sočiau gyventi. Šie dalykai skiepijami. Kur dar prasideda ugdymas? Ne tik mokykloje, bet ir šeimoje. Šeima, t.y. vieta, kur auga vaikas, dabar jau nėra vertybė. Šeima gali būti bet kas, kažkokia homoseksuali pora bus vadinama šeima.

Jeigu man reikėtų pasakyti, kokios idėjos reikia, tai pasirinkčiau keletą kertinių žodžių: Dievas, Tėvynė, Šeima, Moralė. Keturi stulpai. Jei tie stulpai būtų atstatyti, tai būtų galima jau galvoti, kad atstatyta valstybė. Mes neturime nepriklausomos valstybės. Mes esame tik regionas. Mes labai daug skolingi Europai, nes mums davė milijardus, tačiau mes atiduodame milijoną darbingų žmonių. Ir jie ten kuria produktą. Junkeris (Jean-Claude Juncker - Europos Komisijos pirminininkas - red.) yra pasakęs, kad jis dabar įsivaizduoja Europą kaip košmarą, nes jam trukdo tautų Europa. Ir tokia politika tęsiama. Jiems ta mūsų vykdoma vidaus politika, kad mes esame ne politinė, o tiktai ūkininkų tauta, - labai gera. Netgi tie simboliai: mums brukama neužmirštuolė, kad mes pamirštume Vytį, trispalvę. Eurokratams, kaip aš juos vadinu, valstybės dabartinėje Europos Sąjungoje nereikia. Jiems reikia regionų. Neužmirštuolė brukama kaip pakaitalas, o Vytis ir trispalvė aišku, ką simbolizuoja.

G.JAKAVONIS: Gedimino stulpai, kryžius - tradiciniai tautos simboliai.

V.DAUJOTIS
: Jie labai aiškiai asocijuojasi su valstybe. Primena, kad mes turėjome valstybę. Ir mes galime turėti valstybę. Visur, net spaudoje, brukama neužmirštuolė, kad pamirštume savo trispalvę.

G.JAKAVONIS: Kultūra ir yra tautos gyvybės pagrindas, tačiau tarp šių 30 idėjų nebuvo nė vieno punkto apie kultūrą. Tautai kultūra nereikalinga?

G.KAZIMIERĖNAS: Manyčiau, kad į šį sąrašiuką neįmanoma žvelgti rimtai. Tačiau manęs visiškai nestebina, kad pirmu punktu yra kanapės. Aš tokią politiką vadinu „nusifliuksinimo“ politika. Tiems, kas mažiau domisi kultūra ir menu, turiu pasakyti, kad „fluksus“, yra toks keistas judėjimas, kur vyksta paradoksalūs dalykai. Šito judėjimo pagrindinis rėmėjas yra mūsų Vyriausybė ir valstybė. Kad mano žodžiai nebūtų tušti, leiskite priminti kontekstą. Galėsime įvertinti, kodėl pirmu numeriu atsirado tos kanapės. Prieš keletą metų Venecijos bienalėje Lietuva buvo pristatoma tokiu meno kultūros projektu: kažkada vienas beprotis lietuvis apipylė „Danają“ sieros rūgštimi Ermitažo muziejuje. Tai šitas veiksmas pateiktas kaip kultūros reiškinys. Mūsų Vyriausybė matė reikalą nusiųsti ministrą dalyvauti pristatant Italijoje šį reiškinį. Čia yra katastrofa. Dar ne per seniausiai vyko vadinamasis „vytininkų“ ir „bunkerininkų“ karas. Kokia graži buvo iniciatyva. Ne viršininkai, o visuomenė nutarė pastatyti Vytį. Visai gera idėja, protinga idėja. Ir kaip tokioje situacijoje elgiasi mūsų kultūros organizatoriai? Šitiek patriotiškai nusiteikusių žmonių, ir ne kaimo diedukai, o inteligentai. Ir sugalvok tu man Vyčio konkursą patikėti ŠMC organizacijai, kuri iš esmės neigia monumentų reikalingumą, kuri iš esmės šaiposi iš idėjų ir tokių dalykų. Visa tai vadina „balvonais“. Kitaip sakant, demonstruoja absoliutų, be galo siaurą požiūrį į kultūrą. Bet šiuo atveju yra socialinis visuomenės užsakymas. Yra sostinė. Turi būti reprezentacinė aikštė. Jei ne Lukiškių, tada kita. Man atrodo, gera vieta yra šalia Seimo. Tai vietai pritrūksta normalaus architektų sąjungos šeimininkiško balso, savivaldybės Kultūros komisijos, normalaus ūkininko balso, kad galų gale nutartų, ar čia turi būti poilsio aikštė limonadui gerti, ar čia turi būti reprezentacinė aikštė. Pirmiausia, reikia nutarti, ko mes norime.

Mes turime keletą gabių skulptorių, kurie galėtų padaryti Vytį: Matulaitis, Karalius, Bosas. Bet tas organizavimas yra be galo žemo lygio. Po penkerių metų gal jie jau negalės išlaikyti skulptoriaus įrankio rankose. Ir kas bus po to? Dykuma. Tai naudokimės resursais, kuriuos mes turime, nes po kelių metų nebus kam to padaryti.

G.JAKAVONIS:
Gerbiamas Vytautai, mes esame nedidelė išsivaikščiojanti tauta. O kas ta vienos lyties santuoka? Tai yra gimstamumo mažėjimas. Negana to, pasirodo, reikia kanapių, mums siūloma kvaišintis. Ar tai ne Tautos naikinimo idėjos?

V.RUBAVIČIUS: Kad mes esame įėję į savinaikos spiralę, tai labai akivaizdus dalykas. Kokiomis pagrindinėmis dviem idėjomis maitinama šiuo metu visuomenė? Valdžia kalba tik apie tai, kad mes niekada nebuvome tokie saugūs, kaip dabar, ir niekada taip gerai negyvenamo, kaip šiuo metu. Tai ką tokios idėjos gali sukelti visuomenėje? Jos sukelia, sakyčiau, sumaištį ir neapykantą. Dabar grįžtame prie mūsų valstybinio gyvenimo lygmens. Šiose idėjose nėra valstybinio mąstymo. Ir nėra net suvokimo, kas yra valstybė, kas yra tauta. Jeigu mes dar esame normalūs ir sveiko proto žmonės, tai tą šimtmetį turime suvokti kaip valstybingumą tautos, gavusios tokią dovaną kaip valstybė. Nes yra daug tautų, kurios neturi tos dovanos. Mes turime šimtmetį. Tiktai šimtmetį Europos istorijoje, kada mes, kaip tauta, turime savo Lietuvą. Ir, beje, tas šimtmetis yra paženklintas kovų, kraujo, okupacijos ir t.t. Akivaizdu, kad ta šventė turi vienaip ar kitaip paskatinti visus, visą visuomenę, pamąstyti apie save kaip tautą, turinčią valstybę. Ir tose idėjose turi vienaip ar kitaip tas mąstymas reikštis.

Grįžkime prie to mūsų mąstymo apie šimtmetį valstybiniu lygiu. Jeigu mes pradėtume galvoti, kas čia turėjo vykti ruošiantis tam šventimui, tai akivaizdu, kad valstybės valdžia turėjo sudaryti kažkokią programą. Kai mes palyginame viso pasiruošimo šimtmečiui etapą su Latvija ir Estija, tai matome, kokie esame skurdžiai apskritai. Normalioje valstybėje turėtų vykti apklausa ir rastis sprendimai. Visuomenės iniciatyva galėjo būti pažadinta prieš 5-7 metus. Kodėl dabar atsirado ta apklausa? Ji atsiranda dėl paprastos priežasties: kadangi pati valdžia puikiai suvokia nieko nedariusi, tai dabar ji pasiteisins visuomenės iniciatyva, žiūrėkite, kokie mes demokratiški, nes leidžiame visuomenei pasireikšti. Nežinau, kas ten rinko, kas ten skaičiavo ir kokie buvo balai. Nebuvo tų komisijų, ten žurnalistai prisėdo. Kas kam patinka, ką pamaigė, tą kažkas pasižiūrėjo. Tai valdžia dabar rodysis, kokia ji yra demokratiška. Vasario 16-osios Aktas nukrito iš dangaus. Beveik nieko nekainuoja Signatarų namuose įkurdinti tą koplytėlę, kurią visuomenė eis žiūrėti ir tai bus bene didžiausias šventimas. O ką kalba Signatarų namų vadovai? Kaip remontui pritrūko lėšų, kaip jie nespėjo suremontuoti ir tik apgraibomis galėjo padaryti, nes nebuvo skirta pinigų tiems namams, kuriuose yra mūsų šimtmečio šaknys. Tai ar čia valstybės šimtmečio šventimo ir mąstymo apie jį pavyzdys? Nereikalingas mūsų valdžiai valstybės šimtmetis.

G.JAKAVONIS:
Teko skaityti Gedimino Navaičio straipsnį, kuriame jis kalba, kad laimi ne tie, kurie renka, o tie, kurie balsus skaičiuoja. Tai buvo labai aišku, kai buvo išryškintos grynai liberalų nuostatos, kurios, mano subjektyvia nuomone, valstybei, tautai yra pražūtingos. Mačiau respublikinėje televizijoje reportažą, kodėl reikia keisti pavadinimą į „Lituania“, be h raidės. Buvo pasakyta, tai pritrauks pas mus labai daug investicijų, nes be tos raidės visi žinos, kaip skamba Lietuvos vardas. Ta viena raidė staigiai pas mus pritrauks investicijas? Sakykime, 9-as punktas - suteikti premijas už investuotojų pritraukimą. Labai gerai, jeigu mes čia pritrauktume investuotojus, gaminančius BMW arba lėktuvus. Bet mes pritraukiame „Lidl“, kuris žlugdo smulkų verslą. Mes tuo piktinamės, tačiau visa tai vyksta beveik trisdešimt metų. Kodėl?

A.NORVILAS:
Gerbiami kolegos apie tai kalbėjo. Aš tik galiu pasirašyti po kiekvienu jų žodžiu. Susirinkime, sugiedokime himną ir bus šventė kiekvieno širdyje.

G.JAKAVONIS: Dar vilku pakaukime...

A.NORVILAS: Iš tikrųjų, kaip gražu ir jokių pinigų nereikia. Aš vėl grįžtu prie prezidentūros. Tas židinys, kuris iš tikrųjų galėtų būti, kaip vedlys, rodytojas. O ką mes matome? Matome, kad mūsų ekscelencija, kuri jau nebekandidatuos, susirūpinusi savo perspektyviniu keliu. Mes vėl susiduriame su problema asmenybių, kurios mums turėtų nurodyti kelią. Neseniai mirė buvęs kultūros ministras, ilgametis sovietinės kultūros ministras Lionginas Šepetys.

G.JAKAVONIS:
Šiaip jau vienintelis tikras Lietuvos kultūros ministras.

A.NORVILAS: Ką ir noriu pasakyti. Man teko savo laiku dirbti kultūros įstaigose, dramos teatre, Kauno menininkų namuose. Visada žinojau, jeigu nuo kokio partinio marazmo reikės atsikratyti, išeiti, tai iš tikrųjų reikia turėti reikalą su Lionginu. Surasdavo tokią gudrią, protingą formuluotę ir spektakliai išeidavo, kuriuos ruošdavosi uždrausti vietiniai vadukai. Tai buvo žmogus savo vietoje, kuris matė prasmę, kuris žinojo, dėl ko tai daroma. Savo laiku Tautos pažangos frakcija Aukščiausioje Taryboje sakė, pirmiausia nusibrėžkime, ko mes norime, kokia mes būsime valstybė, ką mes kuriame. Nuo to viskas prasideda.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas Vytautai, buvo paminėtas Junkeris, bet prieš tai Hermanas Rompėjus (Herman Van Rompuy - buvęs Europos vadovų tarybos pirmininkas - red.) taip pat kalbėjo, kad Europos Sąjunga ugdo ne nacionalistą, bet universalų žmogų.

V.DAUJOTIS: Naują europietį.

G.JAKAVONIS: Tęstinumas eina. 20 proc. studentų Lietuvos universitetuose - užsieniečiai. Ką tai reiškia? Ar tai, kad dar pritrauksime į Lietuvos universitetus 50 profesorių iš 50 pasaulio universitetų? Palaukite, o jų kvalifikacija nereikalinga? Ar čia pliusas, kad mes kažką pakviesime iš „tumba jumba“ šalies? Ar mes neturime savų gerų profesorių?

V.DAUJOTIS: Kai nežinoma arba nesugebama tvarkytis, vėl vyksta vadinamoji aukštųjų mokyklų tinklo optimizacija. Tie 20 proc. reikalingi. Suprantama, dabar vaikučių mažėja, aukštosioms mokykloms trūksta studentų. Esmė ne ta, kad kai kurie yra blogi, bet kad ir pačių studentų nėra. Tada imkime užsieniečius studentus, išbandykime juos, mums už tai sumokės. Tas pats ir su profesoriais. Bet susitvarkykime pirmiausia savo kieme, nes yra daug ką sutvarkyti.

Kas pasiūlė idėją atsisakyti gyventojų pajamų mokesčio ir didinti PVM? Netikėjau, Nerijus Mačiulis, čia jo iškelta idėja. Bet ką reiškia gyventojų pajamų mokesčio atsisakymas? Aišku, niekur pasaulyje to nėra, bet Mačiulio akimis, būtume išskirtiniai. Bet ką tai duoda? Socialinė atskirtis yra viena didžiausių Europoje. Yra daug gaunančių ir mažiausiai gaunančių, tarp jų skirtumas labai didelis. Mūsų biudžete didelę dalį sudaro PVM, o ne gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokestį, galima padidinti, įvedant progresyvumą. Daugiau gauni - daugiau įneši. Ir siūlo viską padaryti štai šitokiu būdu. Bet ką noriu pasakyti: visi jie elgiasi panašiai. Gitanas Nausėda visą laiką buvo prieš progresyvumą. Jis minėjo, kad progresyvumo nereikia, nes trukdys ekonomikai vystytis. Staiga pernai, prieš vasarą, skaitau straipsnį, kuriame jis teigia, kad reikia tą progresyvumą atskirti ir būtent turtingi turi daugiau prisidėti. Iš karto pirma mintis - G.Nausėda eis į prezidentus. Bet jis galvoja lygiai taip pat kaip N.Mačiulis, tik pastarasis kalba tiesiai, nes jis dar neina į prezidentus. Jeigu eis, kurį laiką patylės, po to pradės kalbėti atvirkščiai.

O tas rinkinys idėjų - tai susinaikinimo idėjos. Aš sau pasižymėjau tokį besibaigiančios Lietuvos sapną: kanapėmis apsirūkiusi, sakysim, homoseksualaus orgazmo apimta Lituania mėto pasaulines premijas už IT technologijas, o žaliuojančiuose kanapių laukuose triūsia milijonai legaliai įdarbintų užsieniečių...

Viliuosi, kad tai neįvyks.

G.JAKAVONIS:
Gerbiamas Giedriau, sovietmečiu visą laiką laukėme Maskvos komandų, ką iš ten pasakė, tą vykdėme. Dabar viskas pasikeitė, visi žiūrime į Briuselį, ką jis pasakys, ir vėl vykdome. Viename dienraštyje vyksta tokie pokalbiai su žymiais Lietuvos žmonėmis, kurių klausiama, su kuo jie norėtų papietauti. Vienas, nepamenu kas, pasakė - su Vytautu Didžiuoju, nes tai buvo vadovas, kuris galvojo apie savo valstybę. O kodėl dabar neatsiranda tokio vadovo, kuris iš tikrųjų galvotų apie valstybę, o ne apie tai, kaip ten įtikti vienam šeimininkui arba kitam?

G.KAZIMIERĖNAS: Man atrodo, tas klausimas dramatiškai aiškėja, nes apie pačią valstybę nelabai kas ir galvoja. Iš esmės dominuoja egoistinis mąstymas, prisidengiant darbo imitavimu vardan valstybės. Tą valstybę išdavė absoliučiai visos partijos. Man atrodo, Lietuvoje jau seniai laikas įvardinti, kad yra katastrofinė situacija. Ir čia negalima tikėtis, kad laipsniškai mes kažką pagerinsime pridėdami 15 eurų. Reikia išspręsti šitą problemą. Ne spręsti, o išspręsti. Arba žaibiškai, arba mes iš tikrųjų žlungame kaip valstybė. Man gėda žiūrėti į šitą visuomenę, kuri apsimeta, kad nėra tų problemų.

Jau seniai esu nutapęs paveikslą „Kęstučio nužudymas - žalčio užkapojimas“. Tai žalčio užkapojimas - tokie vyrukai, kurie kerta Kęstučiui su durklais. Taigi žalčio užkapojime dalyvauja partijos, kultūros žmonės, menotyrininkai, ekonomistai, kurie rūpinasi tik savimi ir faktiškai tokiu būdu žudo valstybę. Susiformavo štai tokia situacija, kad egoizmas užgožia valstybės reikalus. Tai šimtmečio proga gal galėtume įvardinti problemą, kad yra atskirtis? Ar mes galime visuomenei pateikti kokias nors išvadas? Kas mūsų laukia? Man, kaip tapytojui, tie klausimai kyla. Politikai tyli. Ekonomistai tyli. Valdžia tyli.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas Vytautai, bet kokiu atveju užaugo karta, kuri lyg ir normaliai priima visus šiuos dalykus. Jie nekalba taip, kaip mes, jų reakcija visai kitokia, bet visiems tai atrodo normalu.

V.RUBAVIČIUS: Priežastys labai aiškios. Mes nepradėjome kurti valstybės atgavę Nepriklausomybę, mūsų politinis elitas manė, kad valstybės kūrimas yra žmonių administravimas. Tai mes turime tam tikrą elitą, kuris nevaldo valstybės, bet administruoja. Kodėl mes nenorime realios pertvarkos? Todėl, kad tam sluoksniui, kuris valdo, šita sistema yra gera. Visa kita, ką kenčia tie vadinamieji lūzeriai, jie bus pakeisti atvežtine darbo jėga, kuri dirbs už tą patį.

Daugiau kaip prieš dešimt metų jau esu sakęs ir ne vienas užsienio strateginis planuotojas labai aiškiai supranta paprastą dalyką: nacionalinio saugumo pagrindinis punktas yra demografija. Nes nėra ko ginti teritorijos, kuri yra ištuštėjusi arba žmonės gyvena visiškai nusivylę savo gyvenimu. Prasmė yra tik tada, kai tauta ir visuomenė, turinti savo valstybę, gyvena pilnavertį bendrą gyvenimą. Ir kur tam tikri dalykai dar yra šventi. Kaip šventas šimtmetis.

Ar mes per pastaruosius 10-20 metų iš mūsų aukščiausių pareigūnų ką nors išgirdome apie tą esminį nacionalinio saugumo punktą? Demografinį punktą. Ir, deja, mes matome kaip demografija pasaulio reikaluose tampa pirmuoju numeriu. Mes tokį modelį, kad čia nebūtų darbo ir nebūtų bendro gero gyvenimo, susikūrėme patys. Bet mums pasisekė, kadangi mes turime kanalą, kur nepasitenkinimą nuleisti. Jis nuleidžiamas į kitas Europos Sąjungos šalis. Jeigu mes, atimdami gyvybinę reprodukciją ir energiją nuleisdami į kitas šalis, džiaugiamės, tai su kokiu mąstymu ateiname į valstybės šimtmetį. Tam šimtmečiui idėjas buvau siūlęs ne sykį ir ne tik šimtmečiui. Idėjos labai paprastos. Būtinas ekonominio politinio mechanizmo keitimas. Tik tą keitimą yra sunku daryti, nes yra žmonių, kuriems tikrai gera administruoti ir kurie dėl to gerai gyvena. Buvo idėja, su kuria prezidentė ėjo į pirmąją savo kadenciją - vadinamieji tarėjai teismuose, kad teisingumo vykdymas būtų visuomenės, o ne tik teismų reikalas. Kur ta idėja? Pagrindinių demokratijos principų įgyvendinimas arba kėlimas ir įgyvendinimas būtų pagrindiniai valstybingumo punktai. Akivaizdu, kad be švietimo mokyklose, be nacionalinės švietimo sistemos jokia tauta, jokia valstybė negali egzistuoti. Ji tiktai gali paruošti žmones įvairioms rinkoms. Mes turime tą labai paprastą ideologiją - suprekintą švietimo sistemą, nes krepšelis rodo prekinius santykius. Mokinys perka iš mokytojo mokymo paslaugas, nebelieka nei auklėjimo, nei nieko. Nebelieka to, kuo buvo gyva visa švietimo sistema visais laikais. Mes šitą panaikinome. Tą patį panaikinome ir medicinos srityje, kai įvedėme paslaugų pirkimą. Ar tai padėjo mūsų visuomenei kažkaip geriau gyventi? Jokiu būdu.

V.DAUJOTIS: Kai kam padėjo.

V.RUBAVIČIUS: Be abejo. Kad ir kaip būtų paradoksalu, bet kokioje sistemoje labai greitai praturtėja ir patys turtingiausi žmonės gyvena skurdžiausiose šalyse. Ar tai suvokiame mes švęsdami šimtmetį? Apmaudu, kad turime Dievo dovaną, kurią vis dėlto labai netalentingai naudojame ir netalentingai gyvename.

Daugiau apie tai skaitykite čia.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Žalgiris“


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (50)

 • dra 2018 vasario mėn. 14 d. 10:12:49

  čia šita ždanovo mokyklos šūdo gabalas prakeikta kgbistė

 • kgb 2018 vasario mėn. 14 d. 08:46:49

  prastitutė,netik,kad pavojinga lietuvai,bet ir visam pasauliui,nes ši
  valkata organizuoja karus ir vykdo lietuvių tautos genocidą

 • Migle 2018 vasario mėn. 13 d. 23:40:03

  As manau , kad Lietuva jau yra priartejusi prie kadaise buvusios PRusijos
  lygio , o dar snekama , kad yra gyventoju 2.8 ml,bet kai pasakojo kiek
  isvykusiu ir vis isvyksta tai lietuviai , o atvyksta daug kitu tautybiu,
  tai kaip mes cia liksime keli genties nariai, kam tos is vis pilietybes
  reikia .Is genciu pilietybe nereikalaujama .Tikrai tewgu vastybe
  suskaiciuoja grynus lietuvius , juk dar yra misriu seimu , kuriu vaiku net
  neaisku kam priskirsime.Na tegu buna ir kitu tautybiu , bet issaugokime
  savo kilme gimine, kad dar butu tikru lietuviu,apie tai niekas nekaba, tik
  bendras skaicius gyventoju, man tai keista.Juk Lietuvoje , lietuviu greit
  tikru nebus per isvykimus , asimiliacija

 • T0mas J. 2018 vasario mėn. 13 d. 19:24:27

  Dvigubos pilietybės įteisinimas, mokytojas - prestižinė profesija,
  pagalba jaunoms šeimoms įsigyjant būstus, biurokratijos mažinimas
  skaitmenizuojant valstybės paslaugas - tai KETURIOS idėjos. Dėl mokytojo
  profesijos ir būstų jaunoms šeimoms pritariu. Prieš dvigubą pilietybę
  kovosiu negailėdamas laiko. Kas yra valstybės paslaugų skaitmenininmas
  - man dar niekas neišaiškino, bet nesitikiu kad nuo skaitmeninimo mažės
  biurokratų. Biurokratus sumažinti galima tik priverčiant juos dirbti.

 • Pensininkas 2018 vasario mėn. 13 d. 18:03:48

  Pasikartosiu. Jeigu gyventoju sumazejo trecdaliu - tai ir Seimas turi
  sumazeti trecdaliu !!!

 • Vamzdis 2018 vasario mėn. 13 d. 14:00:09

  Aš tai siūliau nutiesti karšto vandens vamzdį Vilnius - Astravo AES.
  Pigia šiluma aprūpinti mūsų sostinę - Gedimino miestą. Kad
  nereikėtų mokėti tarpininkams, taip pat galima pirkti elektrą tiesiai
  iš gamintojo. Šalia vamzdžio galima pigiai pakloti kabelį

 • Nuo periodinių 2018 vasario mėn. 13 d. 12:46:32

  Jakavonio surenkamos komandos plepalų niekas nepasikeis,bet dirbti
  racionaliai,žinant ko siekį nėra kam.Tai reiškia,kad galas artėja.

 • Kodėl norima 2018 vasario mėn. 13 d. 12:10:45

  Dvigubos pilietybės įteisinimo? Yra nemažai niekšų labai
  "nusipelniusių" Lietuvai, todėl kilus bent mažiausiems neramumams
  neštų kudašių į tas šalis kurių pasirinks pilietybę.
  Tik didelis klausimas - ar suspės. Jau greičiau kabos ant šakos negu
  pabėgs į užsienio valstybę.

 • senis 2018 vasario mėn. 13 d. 12:07:18

  be savo Centrinio Banko ir Lito, Lietuva yra kolonija. Ta puikiausiai
  supranta ir Lansbergis ir Grybauskaite. Gavo direktyva is Kremliaus atsvest
  Lietuvos simtmeti, pasityciot is Lietuvos.

 • Ivanovas. 2018 vasario mėn. 13 d. 11:59:45

  Viska daro kad Lietuvai būtų blogiau.

 • Naikintuvas 2018 vasario mėn. 13 d. 09:14:02

  Sunaikinus Edukologijos universitetą, Mokytojo prestižas iki 2025 metų
  labaaaai pakils.

 • Prosenelis 2018 vasario mėn. 13 d. 09:05:14

  Jaigu mes save laikome lietuveis taip turime nebalsoti uz dviguba pilietybe
  tai ligu savo lietuvos sunaikinimas oseimunus butina rinkti digubai
  mazesni kieki 71 nari.

 • Vytautas Žemaitis 2018 vasario mėn. 13 d. 08:49:40

  Pavadinimas labiau tiktų ,,tarybinio žalgirio draugija".Laisvoje
  Lietuvoje ,,ŽALGIRIO" vardas naudojamas komandoms,šlovinančioms mūsų
  šalį,o sovietai naudojo gamyklų, fabrikų ir kitoms antilietuviškoms
  draugijoms pagarsinti ir apgauti lietuvius.Dabar šventą mums žodį
  naudoja atskalūnų grupuotė,juo pridengdama savo bejėgiškumą.Visada
  buvo yra ir bus pagalbininkų tiems,kurie nori sugriauti mūsų laisvę,jie
  yra atradimas didžiajam kaimynui.,,RESPUBLIKĄ" aš suprantu,nusitaikė į
  tuos atskalūnus,kuriems laisvė yra žodis nežinomas ir nesuvokiamas.

 • Ricka 2018 vasario mėn. 13 d. 07:46:05

  Iš viso ne apie tai dabar reikia galvoti. Kas tas tris įdėjas pasiūlė?
  Jos tik parodo, kad nukreipti dėmesį nuo Prezidentės, Vyriausybės,
  Seimo. Ir iš viso, jie utopiniai.

 • Prosenelis 2018 vasario mėn. 13 d. 07:18:13

  Brangieji kuodiel tos zodzius tarete praejus27 metams kada baigesi
  astuntieji ??? Ir apie kokia valstybe kalbate kada savo nori ja pardaviete
  uz palaizima pridiedami milijardus Mazeikiu naftos gamykla atomized
  elektrine savo Vaduz pasirinkote rusisku okupantu keusiu laizytoja
  Lansbergis spikas DIEDULE su masonu zenklu neuzmirstole per vielai
  arsibudote LIETUVA sukista I svetima uzpakali parduoti svetimikareiviski
  batai jums lieka tik saves paklausti kodiel verkete? Ar verti buti
  proseneliu palikonis asmanau kad ne jus ne tik save sunaikinote bet ir
  vaikus anukus tesla pavertiete nes jie ir zalio supratimo neturi
  apietievyne.

 • Gintautas. 2018 vasario mėn. 13 d. 02:50:42

  Skirta mazarasciui V.Daujotui. Alkoholis ra pats stipriausis ir
  zalingiausia narkotikas sukeliantis nepagydoma fiziologine priklausomybe
  kadangi veikia tiesiogiai nervu sistema. Alkoholio poveikis yra
  psichozinis. Palyginimui vaistazole kanape yra saugus augalines kilmes
  vaista jai vartojama med. tikslams jai pramogai tai silpna narkotine
  medziaga nesukelianti fiziologines priklausomybes kadangi neveikia
  tiesiogiai nervu sistemos o tik suzadina kanna receptorius.Vaistazoles
  kanapes poveikis yra anti psichozinis. Nuo stiprios narkotines medziagos
  Lietuvoja mirsta 4000 zmoniu. Kiekviena para nusizudo 2,3 zmones,
  priezastis stipri narkotine mezdiaga alkoholis. Nuo vaistazoles kanapes
  mirciu visame pasaulyja neuzfiksuota. Jau nuteista 1000 jaunu mastanciu
  zmoniu kurie pasirinko saugia alternatyva stipriai narkotiniai medziagai
  alkoholiui.Apsurdas.JAV NY ligoninese tai populiariausias vaistas tarp
  senjoru.Tad LR pilieti V. Daujote ka jus varojate. Atsiprasau uz klaidas.

 • > Mąstantis 2018 vasario mėn. 13 d. 00:26:39

  per tokius mastytojus Lietuva ir sėdi gilioj,gilioj sub...ėj.

 • Tai 2018 vasario mėn. 12 d. 22:56:53

  kažkas klausė, kodėl kalbėtojai nieko nesiūlo. O ką gali pasiūlyt?
  Taip ir gyvensim iki išnyksim, nes tokią šalies situaciją (tą rodo
  istorija) keičia tik karai arba rimtos revoliucijos. Karas nuo mūsų
  nepriklauso - per maži, ir ačiū Dievui, o revoliucingoji dalis
  išvykusi. Tai va, perspektyvų, kad kas keisis - jokių. Gali šitie
  protingi žmonės tik pakalbėt.

 • manau, 2018 vasario mėn. 12 d. 21:15:32

  mūsų prezidentės pagrindinis tikslas buvo per aštuonerius metus
  sunaikinti Lietuvą kaip valstybę,nepavyko,gal padės kanapės...

 • Pensininkas 2018 vasario mėn. 12 d. 20:24:01

  Pakartotinai prasau atkreipti demesi ! Trecdalis tautos isvyko- trecdaliu
  sumazeja Seimas !!! Gris tas trecdalis- padides trecdaliu Seimas !!!

 • Kokių 2018 vasario mėn. 12 d. 18:17:55

  idėjų reikėjo, tokias ir surinko.O kas jas rinko?

 • ir dar 2018 vasario mėn. 12 d. 16:48:05

  KGBistai,dar tvirtai valdo Lietuva.

 • mano nuomone 2018 vasario mėn. 12 d. 16:12:21

  lietuva ne nyksta,o yra tiesiog naikinama.ekonomiskai ir moraliskai ir kas
  to nepastebi,tai jie tiesiog akli.

 • Sikstas 2018 vasario mėn. 12 d. 15:33:11

  Man būtų džiugus kitas šimtmetis tada,jei nei viena lietuvė
  nesigėdytų savo prigimtinės lietuviškos pavardės.Mažiau ,o gal visai
  neliktų bunkių,kurpių,varnių ir panašiai sudarkytų pavardžių.

 • A.Kvietkauskas(Alytus) 2018 vasario mėn. 12 d. 15:20:05

  Deja, pas estus tomis pačiomis salygomis iš emigracijų gryžinėja.
  Gyventojų daugėja. Nes patys atsakingi savo valstybės valdyme. Vieningi
  -vienas už kitą stoja. Lietuvoj tradiciškai ... kitus kaltina. Nors
  vaizdas patys saujelė prisidengia po kitais lengviausiu keliu sau
  imituoja.. Ir visas pasaulis dėl to kaltas, bet ne patys.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • KATASTROFA: Tunise gausios liūtys ir potvyniai pareikalavo mažiausiai keturių žmonių gyvybių; Šiaurės rytinėje Nabulo provincijoje gelbėjimo komandos rado dviejų pagyvenusių vyrų ir dviejų jaunų moterų kūnus.
 • TRAGEDIJA: per sukilėlių ataką neramiuose Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, Benio mieste, žuvo 16 žmonių, tarp kurių 12 civilių ir keturi kariai arba sukilėliai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. V.Tomkus: nuo atgimimo iki išsigimimo
2. V.Vyšniausko kalba, pasakyta Seime, Sąjūdžio jubiliejaus proga
3. Disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Abu popiežiai suprato mūsų kančią
4. Įstatymai rašomi „iš pilvo“
5. Į politiką eina jau prasiskolinę žmonės
6. Rolandas Paksas. Neturi likti ginklų ir kariuomenių Baltijos šalyse bei Karaliaučiuje
7. Prezidentei krizė buvo pelninga
8. Vilniečiai atvykstantį popiežių pasitiks užversti kalnais šiukšlių
9. O.Strikulienė: Kas verks sumažinus Seimo narių skaičių?
10. Parlamentas tirs žinomų šviesuolių KGB šmeižto istoriją
11. Už vizitą pas gydytoją mokėti teks ne visiems
12. Arvydas Juozaitis stoja į kovą
13. Iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko posto varomas P.Gražulis: Esu labiausiai tinkamas ginti žmogaus teises
14. O.Strikulienė: Žmonės patys neina balsuoti, o paskui bloga valdžia piktinasi!
15. T.B.Burauskaitė: Padarėme tai, ką liepė Seimas
16. Nekultūringa politika
17. O.Strikulienė: Du politikai, taikos balandžiais lakstantys
18. F.Kauzonas: Parduodamas Europos vidurys!
19. Bausti reikia tikruosius žudikus
20. Perki internetu, malonėk susimokėti... už orą
21. Sumindžiotos mūsų istorinės relikvijos
22. Ar ne laikas grąžinti skolą Mažvydui?
23. Vaidindami demokratišką valstybę pamiršome, kas ta demokratija yra
24. „Auksinių šaukštų“ istorija dar nebaigta
25. O.Strikulienė: Nieko naujo. Valdžios fikusai tik kaitaliojasi su kaktusais
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6 +9 C

   +6  +9 C

 

   +5  +8 C

  +11  +15 C

   +12  +11 C

 

   +10  +12 C

  1-6 m/s

 0-4 m/s

 

    1-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Ukis 2018