respublika.lt

2018 balandžio 27, penktadienis

Klausimas politikams: Kam jums reikalinga mūsų valstybė?nuotraukos (54)

2017 balandžio mėn. 19 d. 07:44:35
Danas NAGELĖ, zinios@vakarozinios.lt

Net 70 Seimo narių teikia projektą, kuriuo siūlo įteisinti nelietuviškus rašmenis lietuviškuose asmens dokumentuose. Jų siūlymas netgi dar gerokai liberalesnis nei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvada.

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2014 m. rugsėjį Seimui nurodė, kad vardai ir pavardės Lietuvoje išduodamuose dokumentuose turi būti rašomi tik lietuvių kalba, išskyrus dvi išimtis. Pirma - Lietuvos pilietybę gavusio užsieniečio pavardė gali būti rašoma lotyniškais rašmenimis pagal kitos valstybės išduotą dokumentą. Antra - tokios pat tvarkos gali būti laikomasi ir tada, kai nelietuviškais rašmenimis nori įsiamžinti su užsieniečiu santuoką sudaręs ir jo pavardę prisiėmęs Lietuvos pilietis bei tokių sutuoktinių vaikai.

Nors kalbininkai įspėja, kad net ir tokios traktuotės kelia grėsmę lietuvių kalbai, 70 parlamentarų nori žengti dar toliau. Jie nori išplėsti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimą (nors Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad tai prieštarauja Konstitucijai) ir siūlo, pavyzdžiui, nelietuviškai savo pavardes leisti rašyti visiems, įrodžiusiems, kad bent vienas iš žmogaus protėvių kadaise buvo ne Lietuvos pilietis.


- 70 Seimo narių akivaizdžiai siūlo antikonstitucines nuostatas, nors yra prisiekę gerbti Konstituciją ir jos laikytis. Ar jie nenusipelno apkaltos? - „Vakaro žinios“ klausė humanitarinių mokslų daktaro, filosofo, publicisto Vytauto RUBAVIČIAUS.

- Į tai reikia žiūrėti platesniu aspektu. Naujausios iniciatyvos ėmėsi A.Kubilius, bet ji turi seną istoriją. S.Skvernelis tik palaikė A.Kubiliaus iniciatyvą ir ėmė rinkti parašus po ja siekdamas apie save konsoliduoti visus tuo reikalu suinteresuotus žmones, o nežinančius ar abejojančius kviesdamas prisijungti prie savęs kaip prie stipraus lyderio. S.Skvernelis tik įgyvendina darbotvarkės punktus, kurie gerokai anksčiau buvo suformuluoti liberalų, socialdemokratų ir dalies konservatorių. Tai - ir Stambulo konvencija, ir Partnerystės įstatymas, ir kiti. Kalbos klausimas - iš tos pačios darbotvarkės. S.Skvernelis tokiu būdu nori apie save sutelkti liberalus, socialdemokratus ir dalį konservatorių.

- Kalba ir kitos tradicinės vertybės aukojamos dėl politinių tikslų - įtakos sustiprinimo?

- Iš esmės taip. Tačiau yra ir geopolitinis pamušalas. Idėja yra paprasta. Kadangi laikoma, kad mūsų strateginė partnerystė turi būti su Lenkija, o ji, kaip didžiausia kaimynė ir NATO narė, esą yra geriausia apsauga nuo Rusijos, galvojama, kad dovanos, kad ir kokių jų duotume Lenkijai, yra niekas, palyginti su saugumo aspektu. Tai ir Pranciškonų vienuolyno neteisėtas dovanojimas, ir kalbos dalykas. Tačiau mūsų kalbininkai ne kartą yra paaiškinę, kad tokie siūlymai neturi jokio realaus kultūrinio bei istorinio pagrindo. Nėra autentiškos pavardžių rašybos. Istoriniai dokumentai liudys arba tokias pavardes, kokias cariniai raštininkai užrašydavo, arba tokias, kokias lenkiški okupantai Vilniaus krašte surašydavo ir lenkindavo bei dar kai ką darydavo. Tad įteisinti tai ir atmesti savo kalbos normas - visiškas nesusipratimas: ir istorinis, ir kultūrinis, nes taip ir kalbos sistema yra pažeidžiama, ir kultūrinė tradicija išklibinama. Bet yra ir dar vienas labai svarbus dalykas. Tokiomis savo iniciatyvomis mes patys skatiname Vilniaus krašto lenkų tapatinimąsi su Lenkijos valstybe. Ir čia bus tik pirmas žingsnis. Kitas žingsnis bus dvikalbystės įteisinimas Vilniaus krašte ir tada jis „išsijungs“ iš Lietuvos, nes sienų juk nėra. O kai sienų nėra, viską lemia kultūrinė ir tautinė jausena. Ji ir dabar vis stiprėja. Turėkime mintyje dar ir Lenkų kortos veikimą, tad procesas bus nestabdomas.

- Negi Lenkijos paramos negalima užsitikrinti neaukojant lietuvių kalbos?


- Savaime aišku, kad Lenkijos paramą galima užsitikrinti kitais dalykais. Dar daugiau - mes neturėtume kalbėti apie Lenkijos paramą. Mes turėtume stiprinti NATO kaip sąjungą, nes NATO nariai esame vienodomis sąlygomis. Akivaizdu, kad svarbūs yra ir geri santykiai su Lenkija, tačiau nebūtina dėl to jai pataikauti, aukojant savus interesus. Pažiūrėkime, kaip pas mus kalbama: kad naujoji Lenkijos Vyriausybė nedemokratiška ES valstybių atžvilgiu, mes paremiame Europos Komisijos priekaištus Lenkijai dėl jos konstitucinių dalykų supratimo ir panašiai. Labai aiškiai pareikškime nuomonę dėl Lenkijos politikos ES ateities klausimu, būkime čia sąjungininkai, būkime sąjungininkai formuojant Višegrado grupės politiką ir būsime vertinami. Bet niekada nebūsime vertinami dėl savo pataikavimo politikos. Ja tiesiog bus naudojamasi.

- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimas ir taip jau neatitinka logikos, o politikai, nepaisydami Konstitucijos, stumia dar liberalesnį projektą...

- Nes daliai mūsų akademinio elito lietuvybė yra nesusipratimas, o visos idėjos apie kalbos saugojimą, kalbos puoselėjimą tėra Jono Basanavičiaus sugalvotas barjeras, kurį moderniam žmogui esą reikia peržengti. O ir Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje yra dalis kalbininkių, turinčių tokį požiūrį. Tačiau net ir nepaisydama to komisija bando bent iš dalies laviruoti, bet 2014-aisiais ji patyrė milžinišką politinį spaudimą. Beje, spaudimą ji patyrė ir iš Konstitucinio Teismo, kuris komisijai, formuojamai politikų, suteikė galią nulemti lietuvių kalbos ateitį.

- Ar ne per dideli įgaliojimai suteikti saujelei politikų skiriamų žmonių?

- Akivaizdu, kad taip. Tokie dalykai turėtų būti sprendžiami daug platesnės kalbininkų, kultūros žmonių bendruomenės, o ne politikų suformuotos komisijos. Pastaroji, atrodo, parenkama taip, kad vykdytų politikų nurodymus. Nors pastaruoju metu atrodo, kad ir kitos komisijos formuojamos, institucijų vadovai skiriami pagal tą patį principą, nepaisant nacionalinių interesų.

- Prezidentė prieš kelias dienas pareiškė, kad politikai turi neskubėti ir palaukti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadų, nes kitokiu atveju bus prieštarų konstitucinėms doktrinoms. Tačiau komisijos dar 2014 m. pareiškė savo išvadą...


- Manau, kad prezidentė nenori pakliūti į istoriją kaip lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros naikintoja besibaigiant kadencijai.

- O gal tikisi dar liberalesnio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimo?

- Be abejo. Tokiu pasakymu ji leidžia veikti S.Skverneliui ir tai politinio elito daliai, kuri spaus komisiją. O kaip jau ta elito dalis „išlaužys rankas“ ar sugundys komisiją - tai jau nebe prezidentės, o tos elito dalies reikalas.

- Šiuo atveju 70 parlamentarų akivaizdžiai siūlo nepaisyti Konstitucinio Teismo išaiškinimo, nors jo išaiškinimas apie Seimo narių algų padidinimą kažkodėl buvo šventas.

- Konstitucinio Teismo išaiškinimai uoliai vykdomi tik tada, kai politikams patogu. Prisiminkime kad ir 2002 m. išaiškinimą, kad savivaldos subjektu turi būti pripažįstami ir vietos gyventojai. Jis iki šiol neperkeltas į Lietuvos teisę, nes priešingu atveju ne tik administraciniai organai, bet ir žmonės būtų valdžios subjektai. O žmonių savivaldos politikai nenorėjo ir nenorės. Arba dviguba pilietybė. Matome mūsų premjero norą padaryti greitai regimus darbus, nes dvigubos pilietybės įteisinimas greitai pataisytų mūsų statistiką - į statistiką neberašytume išvykusių žmonių, rašytume tik piliečius, o jų būtų daug daugiau nei dabar Lietuvoje gyvenančių žmonių.

- Visais šiais siūlymais mes verčiami nusigręžti nuo tapatybę įtvirtinančių dalykų tik dėl saujelės politikų interesų?


- Be abejo, nes mūsų politikams juk nesvarbu nei tapatybė, nei Tautos likimas, nei valstybė, nei valstybingumas. Jie net nesupranta, kas yra valstybė. Jei paklaustumėte, kas yra valstybė ir kam ji reikalinga, turbūt niekas nežinotų.

- Turbūt atsakytų, kad ji reikalinga kurti BVP.


- Taip ir atsakytų, nes mūsų politikai yra ne politikai, o administratoriai, nesuvokiantys tokių dalykų kaip valstybingumas, vertybės, tautinė tapatybė. Pas mus į valstybę žiūrima tik kaip į administracinį vienetą, kaip ir buvo SSRS laikais.


Seimo nariai, prastūminėjantys nelietuviškas raides q, w, x

Gabrielius Landsbergis, Mykolas Majauskas, Emanuelis Zingeris, Mantas Adomėnas, Monika Navickienė, Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė, Rasa Juknevičienė, Edmundas Pupinis, Ingrida Šimonytė, Andrius Kubilius, Kęstutis Glaveckas, Virgilijus Alekna, Eugenijus Gentvilas, Vytautas Kernagis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Aušrinė Armonaitė, Arūnas Gelūnas, Gintaras Vaičekauskas, Antanas Matulas, Juozas Olekas, Tadas Langaitis, Mindaugas Bastys, Gediminas Kirkilas, Gintarė Skaistė, Dainius Kreivys, Sergejus Jovaiša, Simonas Gentvilas, Jonas Varkalys, Algirdas Butkevičius, Žygimantas Pavilionis, Vitalijus Gailius, Linas Balsys, Aušra Maldeikienė, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas, Jonas Liesys, Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė, Raminta Popovienė, Rimantas Sinkevičius, Antanas Vinkus, Kęstutis Masiulis, Valentinas Bukauskas, Kazys Starkevičius, Irena Degutienė, Saulius Skvernelis, Virginijus Sinkevičius, Dainius Gaižauskas, Stasys Jakeliūnas, Virgilijus Poderys, Vytautas Bakas, Guoda Burokienė, Mindaugas Puidokas, Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, Valerijus Simulikas, Robertas Šarknickas, Vida Ačienė, Tomas Tomilinas, Raimundas Martinėlis, Gediminas Vasiliauskas, Rūta Miliūtė, Laimutė Matkevičienė, Justas Džiugelis, Bronislovas Matelis, Arvydas Nekrošius, Kęstutis Smirnovas, Aurelijus Veryga, Bronius Markauskas.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (54)

 • Dočys 2017 gegužės mėn. 21 d. 18:44:23

  Šiuos 70 antilietuvių pašalinus iš seimo pasiliktų Lietuvai tinkamas
  seimo narių skaičius. Prasidėtų darbas Lietuvos žmonėms!

 • Šis įstatymas-tai Vilniaus okupacija po 100 metų 2017 gegužės mėn. 01 d. 19:15:22

  Politiniai išsigimėliai bando įteisinti Vilniaus krašto okupaciją
  prieš 100 metų ir galutinai sunaikinti lietuvių kalbą.

 • Norėjom geriau... 2017 balandžio mėn. 24 d. 12:29:16

  Anot K.Sajos.išsirinkome iš visos mėsos kiaulės uodegą...Daug liūdnų
  minčių kyla,belieka pritarti komentarui''norėjom geriau'',panašiai
  galvoju.Bjauriausia,kad visam paradui dėl lietuvių k.menkinimo vadovauti
  ėmėsi pats premjeras...ką norėti iš tos 70 kitų parsidavėlių
  šutvės

 • o yra taip 2017 balandžio mėn. 21 d. 00:36:52

  Valdančiųjų-Ž.Valstiečių kaip ir rankomis yra prastūminėjami visi
  neparankūs, nenaudingi, pražūtingi Lietuvai įstatymai. Spėju
  Ž.Valstiečiai nesulauks kadencijos pabaigos. O jei ir sulauks, tai po
  sekančių rinkimų jų neliks nė kvapo. Senieji vanagai čia sužaidė
  neįtikėtinai, net jei to ir neplanavo.

 • valdas 2017 balandžio mėn. 20 d. 07:37:58

  Tai Lietuvos isdavyste,tautos suniekinimas,zymiai didesnis,nei anais
  laikais priverstu vadovu pasirasymas stojimui i SSRS,net ir prie sovietu
  islikom lietuviais,nors tikslusis mokslas buvo daugiau ne lietuviu kalba
  ...

 • Vytis 2017 balandžio mėn. 20 d. 04:24:51

  Mažoka,oi mažoka tų svetimų raidelių stumiama...Pirma,pagal europos
  islamizacijos projektą reik įteisint arabų rašmenis,antra ir nekuriems
  mūsų politikams,savo šaknų pamiršti nevertėtų,taigi ir hebrajų
  reikės.Toliau,tegu dulkinasi visi su visais,vaivorykštė tatai bus
  danguje.Tik įsivaizduokite,žvilgt viršun,o ten „tie”
  susirakinę.Vaikams išaiškinsim,jog tai gražu,dievotieji te
  apsišika,visvien greit anapilin iškeliaus.Pala,pala...ar tik ne Boscho
  pragaras čia ryškėja...

 • visiems 2017 balandžio mėn. 19 d. 23:12:29

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • m 2017 balandžio mėn. 19 d. 22:58:12

  kada bebutu lietuviai issivadave is kokios priespaudos,poto valdininkai ir
  valdziagyviai kuo skubiau nori prasikti viska.niekada lietuvos valdininkas
  nebuvo ir nebus savo salies patriotai ir seimininkai.visa nepriklausomos
  lietuvos laikotarpiu jie iprate keleklupscuti,slauzoti ir lysti i gera
  vieta bet kam,kad ti parodytu savo vergiska instinkta ir
  nuolankuma.nenustebsiu,kad po kiek laiko bus privaloma jau kalbeti
  lenkiskai ir melstis.ka cia muziku kalba kalbet,juk jus supistas elitas ne
  muzikai lietuvos ir zemaiciu.

 • kenkėjų sąrašas 2017 balandžio mėn. 19 d. 22:11:15

  Seimo nariai, prastūminėjantys nelietuviškas raides q, w, x--tai akmuo
  ant Lietuvos kaklo.Štai koks tikrųjų "patriotų" veidukas - jiems jau
  nusispjaut ir ant visų Lietuvos žmonių .

 • Kam 2017 balandžio mėn. 19 d. 19:21:02

  tada vlkk, lietuvi7 kalba ir Lietuva? Tai kur mums d4tis kartu su 71 Seimo
  nariu? Be galo skaudu, ir negr5=tamai, deja.

 • KA 2017 balandžio mėn. 19 d. 17:42:52

  Kubilius bus Qbilius?

 • Riba 2017 balandžio mėn. 19 d. 17:23:15

  tos raidės mūsų kalbos nesugadins, jeigu jų panaudojimas bus ribojamas.
  Taikomas tik būtinoms pavardėms rašyti, tik atskira eilute. Kartu su tų
  raidžių įvedimu būtina naujuose dokumentuose įrašyti tautybę, kaip
  buvo Smetonos bei LTSR laikais. Jeigu rašysime tik Šekspyras ar
  Čerčilis, tai jų saviškiai britai neatpažins.

 • norėjomegeriau, bet gavosi kaip visada... 2017 balandžio mėn. 19 d. 16:47:48

  Vienoje tv. laidoje seimo narys P. Urbšys prasitarė, kad S. Skvernelį R.
  Karbauskiui jis "įpiršo". Tai reiškia, kad P. Urbšys tautai atsiuntė
  nelaimę, už tai turi labai atgailauti. S. Skvernelis, jei jis išbus
  visą kadenciją, Lietuvai pridarys daug blogio. Tą mes jau dabar regime -
  Pranciškonų vienuolyną, nuostabios architektūros ansamblį,
  padovanojo(kaip savo dvarą) lenkams, dabar bus leidžiama lenkų pasuose
  rašyti tas kelias nelaimingas raides, gali greitu laiku padovanoti ir
  lenkiškus gatvių pavadinimui bei lenkiškus vietovardžius. Tik pastebime
  vieną gražią diena, kad vietoje Vilniaus puikuojasi užrašas Wilno. Dar
  žada greitu laiku ratifikuoti Stambulo konvenciją, dvigubą pilietybę
  išsibarsčiusiems po pasauį lietuviams ir t.t. Oi daug juodų darbų
  spės atlikti Skvernelis.
  Vienu žodžiu Lietuvai eilinį kartą "pasisekė". Kadaise rašytojas K.
  Saja yra vaizdžiai išsireiškęs maždaug taip: iš visos kiaulės mėsos
  išsirinkome kiaulės uodegą...

 • mama iš kaimo 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:44:53

  O aš, kvailė, už tą brudą Tomiliną balsavau. Prieš ir kimus
  atrodė normalus būsiąs. Deja, kaip visi...

 • p.dvasios skurdžiai jūs parduodate viską.Bet pardavę kalbą --pardavėte ir save.. 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:40:57

  Gimtasis žodi lūposna įdėtas,
  Lyg sakramentas šventas---Viešpaties ranka. Esi
  man girių šlamesys Ir
  upių melodingas ritmas Ant
  žemės lopinėlio---pavadinto LIETUVA.

 • vladas 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:14:36

  Taip, teisingai kalba humanitarinių mokslų daktaras, filosofas,
  publicistas Vytautas Rubavičius, kad
  yra ir toksai lyg geopolitinis pamušalas, kad saugumo aspektu mūsų
  strategine partnere laikytina Lenkija. Tačiau tokiomis savo iniciatyvomis
  mes patys skatiname Vilniaus krašto lenkų tapatinimąsi su Lenkijos
  valstybe. Ir čia bus tik pirmas žingsnis. Kitas žingsnis bus
  dvikalbystės įteisinimas Vilniaus krašte ir tada jis „išsijungs“
  iš Lietuvos, nes sienų juk nėra. O kai sienų nėra, viską lemia
  kultūrinė ir tautinė jausena. Ji ir dabar vis stiprėja. Turėkime
  mintyje dar ir Lenkų kortos veikimą, tad procesas bus nestabdomas. O tai
  beja gan platokai gvildenama ir „Tranzitiniuose vektoriuose... Polonia
  Wilno... Lwów... Sokhum“
  https://drive.google.com/file/d/0B7HQ2eg3RJzMNXVNaDM2aklDT0k/view?usp=shari
  ng

 • Poetas 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:13:33

  Čia - Lietuva, čia "lenkais" lyja...

 • zioma 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:08:29

  Mentovska morda Lietuvos Šrekas dar giliau lenda į Geiropos
  žydų šikynę. Mentas ir Afrikoje mentas.

 • Dočys 2017 balandžio mėn. 19 d. 15:05:15

  Šiuos 70 tautos išdavikų pašalinus, liktų nornalus seimo narių
  skaičius - 71!

 • Benas 2017 balandžio mėn. 19 d. 14:14:40

  Ne elitas o VASALAI..... Elito Lietuvoje niekada ir nebuvo.

 • oo 2017 balandžio mėn. 19 d. 13:53:49

  valkatu irstva sansu nera tik begti

 • senis 2017 balandžio mėn. 19 d. 13:47:07

  Čerčilis, iskart po karo, visam pasauliui paskelbe, kad Lenkija yra
  Europos Hiena. Moksliskai paneigti sita teigini nepavyko iki siol.

 • X 2017 balandžio mėn. 19 d. 13:43:51

  Skvernelis dar kartą įrodė, kad yra ultra-liberastas. Juo pasitikėti
  negalima, nes kalba viena,o realiai dirba kaip tikras mentas, kad tik jam
  geriau asmeniškai. Jis svaigsta nuo išpustų mas media reitingų. Pabaiga
  bus kaip Butkevičiui.

 • VIKTORAS 2017 balandžio mėn. 19 d. 13:27:33

  Mano nuomone, reikia leisti, nereikia drausti, ir be jokių antrų lapų,
  nes čia kaip žaidimas jau išeitų. Nemanau, kad dėl to visuomenėje
  kiltų kokių nesusipratimų.

 • musu,lietuviu, 2017 balandžio mėn. 19 d. 13:12:33

  galima rasti bet kokiame pasaulio kraste. Tik niekur niekas musu pavardziu
  neraso lietuviskai. Kodel mes amzinai norim but isskirtiniais? Galima
  draugaut su visais kaimynais, isliekant savimi.Tam nebutina aukoti kalbos,
  isivedant svetimas raides. Lietuvoje isduoti dokumentai privalo but rasomi
  tik lietuviskomis raidemis.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Malta 2 proc

Ar Bronius Markauskas turėjo palikti žemės ūkio ministro postą?

balsuoti rezultatai

Ar lietuvybė šiandien pavojuje?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +3   +6 C

   +3  +5 C

 

   +2   +5 C

  +11   +13 C

   +10  +12 C

 

   +13   +15 C

  7-12 m/s

    2-6 m/s

 

     2-4 m/s

 

USD - 1.2168 PLN - 4.2360
RUB - 76.5029 CHF - 1.1976
GBP - 0.8710 NOK - 9.6735
reklama
Vėlykė 2018