respublika.lt
 

Kiauliškas pinigų taškymas

2014 rugpjūčio mėn. 24 d. 09:01:03
Asta MARTIŠIŪTĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Paskutinį paršelį iš kaimiečio atimti siūlęs Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas, pasirodo, pats turi iš ko gyventi. Jį šelpia valstybė, o valstybės biudžeto pinigų išleidžiama daugiau, nei leidžia teisės aktai.

×
nuotr. 1 nuotr.
Patikimiausią informaciją apie automobilį būtų galima gauti iš paties kiaulininkų asociacijos vadovo, tačiau jis baisiai užsiėmęs. Stasio Žumbio nuotr.

 

Kiaulės akys

Valstybės kontrolė (VK) paskelbė išvadas, kuriose nurodoma, kad valstybės deleguotai funkcijai Lietuvos kiaulių augintojų asociacija pinigų išleido daugiau, nei leidžia teisės aktai.

VK kontrolieriai atkreipė dėmesį, kad toks pinigų švaistymas veislininkystės registravimo sektoriuje anaiptol nėra naujiena, kontrolieriai jau yra teikę savo išvadas ir pasiūlymus, tačiau situacija nepasikeitė.

Ir kur pasikeis, jeigu kiaulininkų atstovas yra pinigus dalijančios centrinės valdžios narys.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija valstybės pinigus gauna per Žemės ūkio rūmus (ŽŪR), kurie ir turi kontroliuoti, ar jie panaudojami tinkamai ir skaidriai. Betgi pats A.Baravykas yra ŽŪR tarybos ir net prezidiumo narys. Kitaip sakant, pats save kontroliuoja.

Tačiau panašu, kad VK išvados pasirodė ypač tinkamu laiku. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šiuo metu rūpinasi, kur dėti produktus, kurių neįsileidžia Rusija, kaip apsisaugoti nuo kiaulių maro. Ekstremalioje situacijoje įvairaus plauko verteivoms, be skrupulų eikvojantiems valstybės pinigus, laiko nebelieka. Valstybės skirtus pinigus pereikvojęs veikėjas lyg niekur nieko varsto Žemės ūkio ministerijos vadovybės duris, posėdžiauja prie bendro stalo su ministre Virginija Baltraitiene. Po posėdžio dalija interviu. O valstybės lėšų pereikvojimo tarsi nė nebūta.

Brangi kiaulininkystės ekspertė

Valstybė pavedė ŽŪR tvarkyti kilmės dokumentų knygas. Kilmės dokumentus turi ne tik šunys, kiaulės, žirgai, bet ir kriuksės.

Visus duomenis surenka valstybės įmonė „Kiaulių veislininkystė“, o asociacija pagal šiuos duomenis už valstybės skiriamus pinigus parengia knygas.

Duomenims apdoroti asociacija samdė labai brangią specialistę, kuri per du mėnesius uždirbo 10 tūkst. litų. Sakysite, nieko nuostabaus, geram specialistui tiek mokama. Tačiau ši ekspertė dirbo viso labo 0,25 etato, arba 2 valandas per dieną. Taigi, kiaulių kilmės dokumentų rengėjos valandinis įkainis brangesnis nei pačios žemės ūkio ministrės.

Lietuvos kiaulininkų asociacijos vadovas A.Baravykas samdytai ekspertei už 5 mėnesių darbą, 2 val. per dieną, sumokėjo daugiau, nei leidžiama sumokėti už visus metus dirbant visą dieną. Ekspertę kiaulininkų atstovybė surado vienoje ligoninėje, nieko bendra neturinčioje su kiaulėmis, o tik su žmonėmis. Ligoninėje ji dirba informacinių technologijų ir statistikos skyriaus vedėja. Valstybės kontrolierių skaičiavimu, kiaulininkų asociacijoje antraeiles pareigas einanti ekspertė uždirbo 3 kartus daugiau, nei gali uždirbti savo pagrindinėje darbovietėje dirbdama visą dieną.

Pasiėmė ir sau

Sakysite, asociacija ne valstybinė, kiek nori, tiek moka. Tačiau valstybė, skirdama pinigus, nustato, kiek ir kam galima išleisti.

Valstybė deleguotai funkcijai vykdyti leidžia pasamdyti žmogų, mokėti jam atlygį, neviršijantį nustatyto limito. Ir jokiu būdu neleidžia pinigų kišenėn įsidėti vadovaujančiam administracijos darbuotojui. O asociacijos direktorius A.Baravykas įsidėjo. Atlyginimui ir „Sodros“ mokesčiams pasiskyrė 42 tūkst. litų.

Senas automobilis - už naujo kainą

VK atkreipė dėmesį, kad valstybės pinigų gaunanti asociacija gana keistai įvertino automobilio nuomos kainą. Naują automobilį kiaulininkų atstovybė išsinuomojo ne iš salono, o iš privataus asmens. Nuomos sutartis sudaryta, vos tik asmuo automobilį nusipirko.

Automobilis iš privataus asmens nuomojamas jau 9 metus. Automobilis paseno, o nuomos kaina - kaip prabangaus automobilio. Rinkoje naujutėlaitį automobilį išperkamosios nuomos būdu galima išsinuomoti už 500-600 litų, o valstybės pinigėlių gaunanti asociacija seną automobilį nuomoja už 1180 litų per mėnesį, arba 14 tūkst. 160 litų per metus. Valstybės kontrolieriai nepatingėjo pasidomėti rinkos kainomis ir apskaičiavo, kad tokio senumo automobilį turguje galima nusipirkti už metų nuomos kainą, tačiau kiaulininkų atstovybė jį tebenuomoja. Remontuojamas privataus asmens automobilis taip pat už valstybės pinigus.

Užsiėmęs

„Respublikai“ tapo žinoma, kad asociacijos vadovas A.Baravykas automobilį nuomojasi pats iš savęs. Patikimiausią informaciją apie automobilį būtų galima gauti iš paties kiaulininkų asociacijos vadovo, tačiau jis buvo baisiai užsiėmęs, posėdžiavo su ministre, kalbėjosi kitu telefonu arba buvo užsiėmęs kitais svarbiais kiaulininkystės reikalais. Ir kai toks užimtumas visą savaitę, supranti, kad kiaulininkų atstovas nesuras laiko paaiškinti, kodėl kiauliškai iššvaistyti valstybės pinigai.

Todėl beliko pasikliauti tik valstybės kontrolierių išvada, kad valstybės lėšas „asociacijai sudaromos sąlygos naudoti neribotai, neracionaliai ir nepagrindžiant jų poreikio“.

Jeigu šaltiniai dėl automobilio savininko neklysta, vadinasi, per visą nuomos laikotarpį A.Baravykas susimokėjo už savo naują automobilį ir dar galėjo nupirkti naują automobilį žmonai. Bet čia tik spėlionės.

Ekspertė nekalbi

Bandėme pasiteirauti, ką kiaulininkystės sektoriuje nuveikė vienos ligoninės skyriaus vedėja, jeigu jos valandinis įkainis buvo brangesnis nei pačios ministrės.

Įprasta, kad gyvulininkystės sektoriuje ekspertais samdomi žmonės bent jau nusimano apie gyvulius. A.Baravyko samdyta ekspertė Vaida Morkvėnienė baigusi matematikos studijas, kiaulininkystės sektoriuje jos pavardės aptikti nepavyko.

V.Morkvėnienė paslaugą valstybei atliko, pinigus į kišenę įsidėjo, o pasiteiravus, ką ji išmananti apie kiaules, ekspertė kaipmat patapo paslaptinga persona, nenorinčia kalbėti.

Svarbus

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija daugiausia atstovauja stambiems kiaulių augintojams iš Danijos ir Anglijos.

Asociacijos vadovybė, baimindamasi, kad gali būti apkaltinta valstybės pinigų švaistymu, išsibėgiojo. Buvęs šios asociacijos tarybos vicepirmininkas Edmundas Adomavičius sakė durimis trenkęs, kai prasidėjo nesąmonės, pradėti švaistyti valstybės pinigai, samdyti pernelyg brangūs ekspertai.

Po VK išvadų Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovo A.Baravyko pozicijos nesusvyravo, kiaulių augintojams toks vadovas tinkamas. „Man neįdomios Valstybės kontrolės išvados“, - pareiškė vienas asociacijos tarybos narių Aivaras Urba. Anot jo, išvados apie lėšas tik smulkmė, o svarbiausia - esminiai dalykai.

Kol kas valstybės pinigus su kaupu pereikvojęs asmuo dar sodinamas prie derybų stalo ministerijoje, su ministerijos vadovybe sprendžia strateginius klausimus, o apie pono A.Baravyko apsilankymą ministerijoje išplatinamas pranešimas. Vienas stambių kiaulininkų atstovo pasiūlymų - uždrausti kiaules auginti smulkiuose, pavieniuose ūkeliuose ir leisti auginti tik stambiems ūkiams. Tokio pasiūlymo pretekstas - afrikinio kiaulių maro grėsmė, nors nuo šio maro gyvuliai pirmiausia krito stambiame kiaulių komplekse.


Virginija Baltraitienė, Žemės ūkio ministrė:

Su Valstybės kontrolės išvadomis esu susipažinusi. Man pačiai daugelis dalykų yra naujų, analizuoju medžiagą. Pinigai asociacijoms skiriami per Žemės ūkio rūmus, jie ir turėtų kontroliuoti, kaip panaudojami. Bet akivaizdu, kad tai nevyksta.

Matau, kad tvarką reikia keisti. Iš anksto negaliu pasakyti, ar pinigai asociacijoms bus skirstomi tiesiogiai, ar atsiras kontrolės saugikliai, bet tikrai bus daugiau kontrolės. Iki šiol pinigai pernelyg laisvai dalyti, iki kitų metų biudžeto formavimo turi būti parengtos pataisos.

Algis Baravykas kviečiamas į posėdžius, nes jis atstovauja asociacijai. Yra dar viena asociacija, su ja taip pat kalbamės, kviečiame į posėdžius.

A.Baravyko siūlymus mes išklausome, bet tai nereiškia, kad mes turime į juos atsižvelgti. Reikia suprasti, kad jie kalba iš savo pozicijos, visada yra šališkumas, jie žiūri tik savo asociacijos interesų.

Ministerijos specialistai dabar analizuoja, ar yra galimybė pereikvotus pinigus pripažinti kaip žalą biudžetui ir išsireikalauti, ar ne. Tai jau teisiniai niuansai. Galbūt pinigų pereikvojimui sąlygas sudarė teisinės landos, kuriomis buvo pasinaudoti.


Bronius Markauskas, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas:

Žinote, esu labai nustebęs, kad Algis Baravykas šitaip elgėsi. Jis atrodė vykęs direktorius, darbštus, energingas, sąžiningas. Laikiau jį protingu žmogumi. Labai norėčiau išgirsti jo paaiškinimus. Jis mėgėjas pakalbėti, o dabar tyli.

Jeigu tiesa, ką nustatė valstybės kontrolieriai, tai primityvūs piktnaudžiavimo principai. Ir dar keisčiau, kad kiaulininkystės asociacija ekspertę surado žmonių ligoninėje. Kaip ji galėjo įvertinti veislinę kiaulę. Koks vertintojas gali būti, jeigu nedirba tokio darbo. O jeigu jos darbas tik suvesti viską į duomenų bazę, tuomet jos paslauga labai brangi. Keista. Taip vaikiškai elgtis.

Veislininkystės funkciją kiaulininkystės asociacijai pavedžiau aš, kai vadovavau rūmams. Ir labai tikiuosi, kad pinigus šitaip eikvojo ne visus metus. Gal dabar sunkesni laikai, asociacijos nariai stringa su mokesčiais, tai žmogus sugalvojo kitokį būdą.

A.Baravykas yra Žemės ūkio rūmų prezidiumo ir tarybos narys, labai aktyvus narys. Tai mūsų organizacijai užtraukia gėdą, labai negražu.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • VIDAUS POLITIKA: Prezidentūros vidaus politikos grupėje dirbs 4 patarėjai, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Povilas Mačiulis.
  • PREZIDENTAS: Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su į Lietuvą atvykstančia Sakartvelo prezidente Salome Zurabišvili.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Ar ketinate dalyvauti Baltijos kelio minėjime?

balsuoti rezultatai

Ar šiandieną pavyktų atkartoti Baltijos kelią?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+10 +12 C

 +11 +13 C

 

 +12 +14 C

+20 +22 C

 +23 +24 C

 

 +24 +25 C

0-3 m/s

 0-3 m/s

 

0-2 m/s

 

USD - 1.1104 PLN - 4.3529
RUB - 73.1897 CHF - 1.0875
GBP - 0.9155 NOK - 9.9263
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis