respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Kas bus su Lukiškių aikšte?nuotraukos (45)

2018 sausio mėn. 07 d. 18:54:43
Ferdinandas Kauzonas, „Respublikos“ apžvalgininkas

 

 

Prologas

Kai iki Pirmojo valstybės atkūrimo jubiliejinių metų pradžios dar buvo likę pora savaičių, vienoje televizijos laidoje Rita Miliūtė, visiems gerai žinomas televizijos žmogus, laidos dalyviams pateikė labai suktą klausimą: „Kas žino, kas dabar bus su Lukiškių aikšte?“.. Mano galva, tai buvo net ne klausimas, o didžiulis galvosūkis. Beje, dėl jo kai kurios Lietuvos galvos ir pusgalviai galvas suka jau ketvirtį amžiaus. Suka ir suka, bet dėl tų sukimų nė viena galva nebuvo nusukta. Regis, ima rastis pirmoji kandidatė. JAU...

Ministrės mykimai su akrobatiniais efektais

Pirmoji galvosūkį spręsti čia pat, LRT laidoje, pabandė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, ta pati, kuriai tarsi ir derėtų žinoti, kas bus su Lukiškių aikšte. Ji tarsi ir žino. Bet tarsi ir nelabai. Ir visi turime būti dėkingi laidos vedėjai poniai Ritai, kad ji šiuo konkrečiu atveju visiškai netrukdė poniai Lianai atsiskleisti visu savo gražumu ir išmintimi:

„Na, atsakyti į tokį klausimą dabar, šiuo metu, turbūt būtų naaa... netikslu nes aaa... kaip žinia... įvykęs konkursas, paskutinis iš daugelio konkursų, yra išrinktas laimėtojas, rengiamas techninis projektas laimėjusio memorialo, tiksliau, skulptūros, kuris skirta... ammm... laisvės kovotojams atminti. Na aaa... Aš manyčiau, kad vyksta du... du procesai... vienu metu.. Eeee... Tas, kas priklauso... ooo-mmm... laimėtojui, jis atlieka savo... savo darbą, na, ir toliau tęsiasi, kaip matot, diskusijos visuomenėje, atsirado na... dvi pusės, tokios gal kardinaliai besiskiriančios nuomonės tame diskusijų lauke - vieni pasisako už Vytį, arba viena dalis palaiko būtent II vietą gyventojų apklausoje laimėjusią skulptūrą, t. y., raitelį, kita pusė pasisako už... na... modernesnį galbūt mūsų laisvės kovotojų įamžinimą. Tai yra 62,34 proc. apklaustųjų vis dėlto pasirinko modernesnę išraišką paties memorialo.“

Labai atsiprašau skaitytojų, kad taip pažodžiui, ir net „pamykiui“, pacitavau tik vieną laidoje demonstruotos gražbylystės fragmentėlį. Ar galėjau savo purvinais pirštais redaguoti tekstą, visai Lietuvai pasakytą pačios Jonsson. Esu įsitikinęs, kad tokios universalios kultūros ministrės Lietuva dar niekada neturėjo. Diplomatė, aktorė ir poetė. Vertėja ir šokėja - moka ir mėgsta šokti salsą, ypač kubietišką, bačatą, kizombą. Tokių gašlių šokių, jaučiu, nemokėjo, o dauguma atvejų galbūt net jų pavadinimų nebuvo girdėjęs nė vienas iš 15 iki jos buvusių Lietuvos kultūros ministrų. Nebent Saulius Šaltenis...

Buvo dar viena priežastis neremontuoti ministrės kalbos. Bijojau. Kad jos iškilios minties nenuvesčiau šunkeliais. Žinokite, svetimą mintį labai lengva nuvesti. Ypač tais atvejais, kai tos minties tekste tu nepajėgi apčiuopti, o man, neišmanėliui, būtent taip ir nutiko - nesupratau beveik nieko, ką ministrė toje laidoje mykė. Nuolankiai atsiprašau, jeigu veiksmažodis „mykti“ žeistų ministrės garbę ir orumą, tačiau man būtent jį vartoti rekomendavo Lietuvių kalbos žodynas: „MYKTI - abejojant, nežinant ar nenorint sakyti, neaiškiai, lyg stenant kalbėti, murmėti“.

Vis dėlto kai ką minėtame mykime galima iššifruoti. Visi, kas domėjosi Lukiškių aikštės memorialo konkursu, tikriausiai atsimena, kad „Vytis“ gavo daugiausiai internetu apklaustųjų balsų - 37,66 proc. Vadinasi, už likusius keturis projektus, tarp jų ir „Bunkerį“, balsavo likusieji ministrės minimi 62,34 procentai. Ir dėmesio - ministrės minties akrobatika! JI leidžia sau konstatuoti, kad net 62,34 proc. balsuotojų „pasirinko modernesnę memorialo išraišką“.

Ką ši sudėtinga ministrės akrobatika turėjo reikšti?

1. Kad beveik 2/3 balsavusios tautos pasisakė prieš Vytį?

2. Kad Vytį iš Vilniaus išvijo ne ponia Jonsson, ne Šimašius, ne Vilniaus dailės akademija (VDA) ar Šiuolaikinio meno centras (ŠMC)? Kad net ne Gelūnas, tas pats, kuris kažkada buvo kultūros ministras ir juo būdamas įkalbėjo būsimąją ministrę iš Skandinavijos sugrįžti į Lietuvą ir įsilieti į kultūros tobulinimo procesą? Tai, ko gero reiškia, kad ministrė iš paskutiniųjų stengiasi mums įpiršti savo genialų atradimą - „VYTĮ IŠVIJOTE JŪS PATYS - TAUTA!“?..

3. Ar kartais ministrei nekilo ir noras mums įteigti, kad jos minimi 62,34 proc., t.y. 2/3 apklaustųjų, o gal ir visos Lietuvos, jau išpažįsta naujas - „modernesnes“ dvasines vertybes? Ar kartais nebus ponia Jonsson per porą dešimtmečių, praleistų ten, savo skandinavijose, primiršusi mūsų valstybės istoriją, liudijančią, kaip nelengvai lietuviai ryžtasi išduoti savo tradicines vertybes ir priimti svetimus tikėjimus?

Deja, privalau suabejoti ir jos aktyviais mėginimais „prakišinėti“ savo išvadą, kad pati visuomenė pasirinko „modernesnį laisvės kovotojų įamžinimą“. Modernusis „bunkeris“, kurį ŠMC ekspertų grupė parinko Lukiškių aikštei, visuomenei galėjo pasirodyti ne tik nemodernus, bet ir ne itin originalus. Ne vienam mūsų toks ar panašaus žanro memorialas yra jau regėtas - kai kam tik Vašingtone, o kai kam ir namie. Ir ne Labašausko dar tik „nupaišytas“. Yra ir gyvų pavyzdžių. Kad ir tas, dar „gūdžiu sovietmečiu“ pastatytas Kaune, Vilijampolėje. Tiesa, pastarasis jau nelabai gyvas - paminklas seniai demontuotas, likęs tik pats jau apgriuvęs bunkeris, kurio „brolį“ ar bent jau „pusbrolį“ ŠMC ekspertai išrinko Lukiškių aikštei. Turime ir dar vieną „bunkerio“ atitikmenį, tik nepalyginamai modernesnį. Ir jis yra visai šalia Vilniaus - Europos parke. Prieš 13 metų jį sukūrė pasaulyje gerai žinoma skulptorė Beverly Pepper. Beje, ši Italijos menininkė pati yra amerikietiškos kilmės, bet jos seneliai į Ameriką buvo atvykę iš Lietuvos.

Bet aš siūlau atkreipti dėmesį į šių trijų bunkerių pavadinimus. Lukiškių aikštėje jis, matyt, vadinsis „Partizanų bunkeriu“ ar kokia nors „Partizanų kalvele“. Vilijampolėje jis vadinosi „Monumentas komjaunuoliams, žuvusiems už tarybų valdžią Lietuvoje“. Europos parke jo pavadinimas - „Teatras“! „Bunkerių žanras tinka bet kokiam atvejui. Kažkoks kataklizmas ištinka Lietuvą, pavadinimus per naktį tik suspėk pakeisti - ir tau nei griaut, nei Grūtan keliaut!

Karas už išlikimą

Nusilenkime iš Lukiškių aikštės išvarytam ir jau Kaunan šuoliuojančiam Vyčiui - tai nuo jo pakelto kardo nubudo visuomenė, o mes virtome piliečiais. Ir galbūt iš tiesų ne taip jau ir svarbu, kur atsistos šis mūsų istorijos simbolis - tik Kaune, o gal ir kituose miestuose, miesteliuose, pavienėse valstiečių sodybose. Ko gero, svarbiau yra tai, kad vos įsižiebusi, o gal įžiebta, lengva Vyčio ir Bunkerio dvikova Lietuvai leido praregėti ir pamatyt, kad dalyvaujame ne šioje dvikovoje, o DVIEJŲ KULTŪRŲ KARE! Kas bus, jeigu mūsų tradicinė kultūra su savo iš kartos į kartą perduodamomis tautinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis nepajėgs atsispirti tai kitai, postmodernizmo beprasmybės pagimdytai, visuomenę demoralizuojančiai savo grimasomis - „ano galo“ performansais ar supuvusių kiaulių galvų („šio galo“) instaliacijomis?.. Tai kas bus, jeigu JIE MUS?..

Kai kas mala liežuviais, kad JIEMS esą jau seniai vadovaująs Arūnas Gelūnas. Bet aš tuo netikiu - jo tokios patikimos akys. Galų gale, gal tai net nėra taip jau labai ir svarbu. Mano kukliu suvokimu, kurį suformavo atlikta dar kuklesnė analizė, kur kas svarbiau, kad JŲ „agentų“ yra prifiltruota mažne į visas kultūros grandis: tarybas, komisijas, skirstančias kultūros pinigus, formuojančias kultūros politiką, siūlančias ministerijos vadovybei įvairių premijų komitetų, konkursų ekspertų sudėtis. Manau, tų „agentų“ pakako ir ekspertų komisijoje, nulėmusioje Lukiškių bunkerio pergalę. Jeigu, žinoma, tai jau pergalė...

Tai kas gi bus, JEIGU?.. Po to, kai pagaliau postmodernistams galutinai pavyks okupuoti mūsų kultūrą, jau nebėra jokio skirtumo, kas bus po to. Net nesvarbu, kas „po to“ okupuotų ir mus pačius. Nes MES jau nebebūsime MES.

Epilogas

Ano amžiaus 7-ajame dešimtmetyje vieno rajono valdžia pasiūlė jaunam žmogui, žemės ūkio specialistui, imtis vadovauti ką tik iš dviejų sujungtų prasigėrusių ir nugyventų kolūkių („Pergalės“ ir „Lenino“) sukurtam tarybiniam ūkiui. Jaunas žmogus sėdo ant motociklo, o gal dviračio, ir jau artimiausią subatvakarį nulėkė pasidairyti po kaimą, kuriame buvo ūkio centras. Kažkokioje salytėje, šalia kelio, vyko šokiai. Klykė ir siautėjo girtas jaunimas. Staiga, pora girtų jaunuolių į salytę įveda... karvę. Vargšelė išsigąsta triukšmo, muzikos ir pakėlusi uodegą tėkšt ant grindų vieną didžiulį blyną, tėkšt antrą. Visi klykia iš juoko. O jaunas žmogus? Atsisakė vadovauti ūkiui? Nieko panašaus. Jis tiesiog suprato, kad naują ūkį reikia pradėti nuo kultūros. Ir pradėjo...

Visa tai dėjosi Šilutės rajone. 1964-ųjų Juknaičiuose. O jaunas vaikinas buvo Zigmantas Dokšas. Po kiek laiko šis ūkis jau garsėjo visoje Tarybų Sąjungoje, o žmonės atvažiavę pasigrožėti Juknaičiais net iš Vakarų Europos negalėdavo susiorientuoti, kur patekę - į Ameriką ar komunizmą... Ką reiškia žinoti, nuo ko pradėti. Ačiū karvei...

Tai negi mūsų valdžia šiandien nemato KARVĖS pakelta uodega? Turiu galvoje visai ne kultūros ministrę, kurios lemtis, ko gero, tik likti atpirkimo ožka. Ir net ne jos bičiulį Gelūną. Turiu galvoje mūsų valstybei karą paskelbusią JŲ kultūrą, atliekančią savo Didįjį performansą ant mūsų galvų. Ir ant valdžios galvų taip pat - ei, jūs, negi dar nejaučiate?!

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (45)

 • ELENA 2018 sausio mėn. 21 d. 16:31:32

  Vytis - visos Lietuvos istorijos simbolis,pradedant LDK, o gal ir
  anksčiau. Bunkeris - tik vieta, kurioje slėpėsi kovotojai po antrijo
  pasaulinio karo. Lukiškių aikštėje turėtų stovėti tik Vytis arba
  spalvotas dainuojantis fontanas.

 • VGA 2018 sausio mėn. 14 d. 13:39:22

  Labai tikslus straipsnis.Daugiau tokių.

 • VALIOOOO 2018 sausio mėn. 14 d. 09:45:54

  Aciu...... uz ideja kur ziema laikyti burokus. Statysiu KAPCIU.

 • Ir 2018 sausio mėn. 09 d. 21:28:56

  kur tokių durnių žalieji rado. Tokių nebuvo ir tarybiniais metais, vis
  dar nors kiek nutuokdavo apie savo darbą.

 • Yra idėja 2018 sausio mėn. 09 d. 17:40:24

  užtenka tų praeities netikrų pasakų. Na gal dalinai kas 50 metų
  iškraipomos istorijos faktų. Istorijos faktai nesusieina, daug prielaidų
  ,kad buvo arba ne taip. Išmintingiausia būtų, jei Lukiškių aikštė
  taptų traukos centru.Visų žmonių,o ne tik tų ,kurie kliedi vien
  praeitimi. Pastatykim galingą FONTANĄ,kuris simbolizuotų trykštantį
  žmonių norą,pasiryžimą gyventi taikiai ir kurti ateitį. Užtenka tų
  kivirčų dėl to,kas buvo. Lietuviai niekad nesutars dėl praeities, nes
  yra labai kerštingi,pavydūs, parsidavėliškos natūros ir skirtingai
  vertinantys įvykius.

 • Kam ta ministrė,jei 2018 sausio mėn. 09 d. 01:32:55

  yra seimo apsišaukėlis KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS,beje,niekada
  nemeluojantis?

 • Pensininkas 2018 sausio mėn. 09 d. 00:47:43

  >>>Reikietu. Pritariu! Sinagoga visus sutaikytu, o Izraelis ir zydu masonu
  Amerika mus labai myletu !!!

 • Ką jūs kaimiečiai suprantat 2018 sausio mėn. 09 d. 00:21:55

  Juk tai mauzoliejus.

 • niekaip nesuprantu 2018 sausio mėn. 09 d. 00:04:30

  Ar tai mamorialas patyčioms, ar tai patyčių memorialas?

 • mes 2018 sausio mėn. 08 d. 15:46:45

  ta boba mane nervina

 • Reikietu 2018 sausio mėn. 08 d. 10:08:30

  Pastatyti Sinagoga ir KGB spiko DIEDULIS biustą butų labai gražu .

 • Pensininkas 2018 sausio mėn. 07 d. 22:32:53

  Ferdinandai, spaudziu desine per atstuma is Siaures Airijos! PAGARBA !!!
  Geros sveikatos ateinanciais metais !!!

 • Kristina 2018 sausio mėn. 07 d. 21:29:11

  Į rytus nuo mūsų: Minske - aikstė prie aikstės, Maskvoje tas pats, gal
  jau nebereikia vilniečiams tiek aikščių, grįžkim prie pirminės šio
  žemės sklypo paskirties : turgavietės. Turim įvairių virtuvių iš
  viso pasaulio, turime vaisių ir daržovių visus metus - neturime vienos
  vietos kurioje visa tai ragauti skanauti

 • Agnė 2018 sausio mėn. 07 d. 19:55:03

  Ačiū Žurnalistui F.Kauzonui už strp.,bei teisingus ir tinkamus
  akcentus,kuriems pritars dauguma Lietuvos žmonių ! Sostinė "išgarsėjo"
  vamzdžiu,kurio reikšmės ne tik lietuvos piliečiai, bet ir
  užsieniečiai nesupranta ! Pusę valandos draugei iš Čekijos
  aiškinau,kad su vandentiekiu šis vamzdis nieko bendro neturi,o yra "meno
  " kūrinys.O kas sudarkė Gedimino kalną ? Kas išpjovė visai sveikus
  medžius ? Dabar gudručiai aiškina,kad medžiai "čia nė prie ko ". Tai
  kodėl pajūryje smėlio kopos tvirtinamos medžiais ?

 • atvykit 2018 sausio mėn. 07 d. 19:53:47

  panašiai gyvena ir Klaipėda. Vilnius turi Ruokytę, Klaipėda -
  Laužikienę. Tarsi dvi seserys. Abi modernios, viena Vilniuj bunkerį
  pils, kita Klaipėdos pagrindinę aikštę mėnuliu apšvies. Nekovojam
  prieš modernumą, bet kad tokio mėšlo pridaro, jog gėda. Klaipėdoj jo
  pilna - šiuo metu visus "džiugina" grafitinės sienos ir tokie patys
  konteineriai. Atrodo - šitas "menas" bus finansuojamas ir kitais metais.

 • Ir 2018 sausio mėn. 07 d. 19:18:52

  ministrai turi būti skiriami "išmanantys"savo darbą.Tai liečia ir
  kultūros,švietimo ministerijas ir kitas ministerijas.Pakolkas Lietuvoje
  taip nėra.O gal "kapčių"statyti prie vamzdžio?Bus naujas
  architektūrinis ansamblis ir kartu patogumas,turės kur užbėgti
  tie,kuriuos reikalas prispirs.

 • tai jau tikrai.... 2018 sausio mėn. 07 d. 17:20:46

  vietoj Vilniaus vamzdžio ministrės garbei tiesiog būtina išstatyti
  "šventąją karvę":)))Ir modernu ir praktiška - vamzdžio "originalumas"
  senai įkyrėjo ir jį keist laikas .O ir vieta visai nebloga

 • Algirdas 2018 sausio mėn. 07 d. 17:07:01

  Geras straipsnis. Kaip pirstu i aki.

 • Aleksas 2018 sausio mėn. 07 d. 16:24:44

  Gaila labai gaila kai pilkas žmogelis pilkų žmogelių pagalba pasodinami
  į minkštą kėdę.
  Bet manau kad tai labai laikina ir be konkrečių darbų, nors
  truputi jų "darbų" matosi praeinant pro Lietuvos garbingąją GEDIMINO
  PILĮ.
  PS Pilieti Gelūnai ar prisiminei gimtąją kalbą, ...po nelabai ilgos
  komandiruotės vakarų šaly,...nes kai atsakinėjai į žurnalisto klausi
  mus klaiku buvo klausytis.

 • Misteris 2018 sausio mėn. 07 d. 16:08:17

  Paskelbkime ja ŠVENTĄJA KARVE,išgelbėjusia LIETUVĄ.

 • tikrai 2018 sausio mėn. 07 d. 16:00:36

  GERAS STRAIPSNIS. ACIU>

 • tikrai 2018 sausio mėn. 07 d. 15:58:29

  GERAS STRAIPSNIS. ACIU>

 • statykim 2018 sausio mėn. 07 d. 14:39:33

  aiksteje ''kapciu'',i ka projektas ir panasus.''Kapcium''vadino seniau
  iskastas ir velena,siaudais uzdengtas duobes,kur valstieciai laikydavo
  bulves ,burokus.Argi nepanasu.Nenoriu izeisti,bet visai nesiziuri.

 • statykim 2018 sausio mėn. 07 d. 14:38:13

  aiksteje ''kapciu'',i ka projektas ir panasus.''Kapcium''vadino seniau
  iskastas ir velena,siaudais uzdengtas duobes,kur valstieciai laikydavo
  bulves ,burokus.Argi nepanasu.Nenoriu izeisti,bet visai nesiziuri.

 • Jono nuomonė 2018 sausio mėn. 07 d. 10:31:45

  Yra žmoniu nors ir neišvaizdžių, bet jų skleidžiamas gėris,
  spinduliuojama vidinė šviesa tai konpensuoja. Šito negaliu pasakyti apie
  šią moteriškę, todėl negaliu į ją net žiūrėti.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • DALYVAUS: vardinį kvietimą į jaunimo olimpines žaidynes gavęs 16-metis sunkiaatletis Žilvinas Žilinskas paskutinis prisidėjo prie dar 14 tautiečių, kurie spalio 6-18 dienomis Argentinos sostinėje Buenos Airėse gins Lietuvos garbę svarbiausiame jaunimo sporto renginyje.
 • PERMOKĖJO: Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija dėl neteisingai apskaičiuotų šilumos gamybos sąnaudų bendrovei „Prasila“ už tiekiamą šilumą permokėjo 126,1 tūkst. eurų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Ukis 2018