respublika.lt

2018 rugsėjo 25, antradienis

Kam Lietuvai popieriniai lietuviai?nuotraukos (73)

2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 10:28:11
Irena BABKAUSKIENĖ

Aistros dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo tiems, kurie priima kitos šalies pilietybę, vis dar kunkuliuoja. Ir, panašu, nenurims iki pat planuojamo referendumo dėl Dvigubos pilietybės įstatymo. Ši dvigubos pilietybės idėja, pasak aktyvios Sąjūdžio dalyvės, humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Laučiūtės, jau spėjo supriešinti tautą. Kam to reikėjo? Ir su kuo kariaus į kovą kviečiami užsienyje gyvenantys lietuviai?

 

- Beveik pusę savo gyvenimo pragyvenote Rusijoje, Sankt Peterburge, tad pažįstate gyvenimą ir jausmą toli nuo Lietuvos. Ką manote apie dabar aštriai diskutuojamą dvigubos pilietybės idėją ir referendumą dėl dvigubos pilietybės?

- Labai liūdna dėl to. Mūsų, lietuvių, ir taip yra nedaug, o dabar dar esame priešinami šiuo klausimu. Taip, daug metų gyvenau ne Lietuvoje, bet mylėti Lietuvą man niekas netrukdė, juolab Lietuvos pilietybės neturėjimas. Juk sovietmečiu nebuvo tokios valstybės Lietuva, nebuvo ir Lietuvos pilietybės. Be to, daugybė lietuvių daug metų gyveno kas Australijoje, kas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kas Rusijoje - ir jiems nekilo problema, kad, neturint Lietuvos pilietybės, negalima mylėti Lietuvos. Dabar išlindo dvigubos pilietybės idėja ir atsirado problema, dėl kurios kaltinčiau tuos, kurie susuko žmonėms galvas kalbomis apie prigimtinę pilietybės teisę. Jeigu valstybė būtų toks prigimtinis daiktas, tada galbūt ir būtų galima kalbėti apie prigimtinę pilietybės teisę. Bet valstybė yra laikinas, besikeičiantis darinys, o pilietybė yra susitarimas tarp valstybės ir piliečio. Nėra valstybės, nėra ir susitarimo. Pilietybę galima suteikti, galima atimti. Nenoriu sakyti vardų, kas šitą dvigubos pilietybės kvailystę paskleidė, bet jie turėtų prisiimti atsakomybę dėl to, kad supriešino mūsų tautą.

Negi užsienio lietuviai, susibūrę į Pasaulio lietuvių bendruomenę, nežino, kas yra Konstitucija, kas yra valstybė, nes ragina daryti tokius veiksmus, kurie prieštarauja mūsų Konstitucijai. Ir iš esmės yra prieš valstybę. Negi nežino, kad yra piliečių įsipareigojimai savo valstybei. Įsivaizduokime, kad Kipre gyvenantis graikas, arba Kipre gyvenantis turkas užsimanytų turėti Graikijos ar Turkijos pilietybę, kai konfliktas tarp valstybių visą laiką rusena - tai kurioje pusėje jis būtų? Gal mes, Lietuvos žmonės, su niekuo nekariausime, nors ką gali žinoti, ir koks tada būtų tokio dvigubo piliečio pasirinkimas?

Jeigu tie užsienio lietuviai, iškėlę dvigubos pilietybės idėją, bent pasiūlytų vardan vienybės: mes įsipareigosime kažkokį simbolinį solidarumo mokestį mokėti už teisę išsaugoti Lietuvos pilietybę priėmus kitos šalies pilietybę. Arba bent jau pasiūlytų surengti referendumą savo lėšomis, nes supranta, kad referendumas yra našta Lietuvos biudžetui. Ne. Jie kalba apie meilę valstybei, o patys nuo tos valstybės, nuo jos piliečių dar paskutines kelnes mauna.

- Ar dviguba pilietybė neįteisina dviejų rūšių piliečių, kai vieni turės teises ir pareigas, kiti, išvykę iš Lietuvos, - tik teises?

- Tuo nereikia stebėtis. Dviejų rūšių piliečiai, kai vieniems teisės, o kitiems pareigos - tokia yra dabartinė politika valstybės mastu. Ir šiuo požiūriu jau nebegalima mesti akmenį vien į užsienio lietuvius. Pažiūrėkime, kaip yra mūsų mokyklose, šeimose. Vaikai turi visas teises. Ir jokios atsakomybės. O mokytojai ir tėvai - tik pareigas. Todėl iš dabartinių vaikų laukti kažkokio supratimo, dėkingumo ir klusnumo, matyt, neverta. Taigi valstybiniu mastu Lietuvoje vyrauja tik jaunosios kartos teisės, tad ir tie jauni žmonės, kurie dabar išvyko iš Lietuvos, tie naujieji emigrantai, jie užaugo ir gyveno su tokia nuostata, kad yra jų teisės, su šia nuostata jie ir išvyko. Gaila, kad senieji užsienio lietuviai, kurie iš tikrųjų daug padarė sovietmečiu išsaugant Lietuvos kultūrą, Lietuvos tradicijas, dabar pasiduoda tų jaunų atvykėlių egoizmui ir pritaria reikalavimui dėl dvigubos pilietybės. Jiems nebeužtenka to, kad mūsų Konstitucijoje įrašyta teisė ypatingais atvejais arba suteikti, arba išsaugoti tą pilietybę.

Aš pati Lietuvos pilietybę gavau kaip dovaną, apdovanojimą už nuopelnus Lietuvai. Sovietmečiu nebuvo nei Lietuvos, nei Rusijos pilietybės, visi buvome SSSR piliečiai. Sugriuvus Sovietų Sąjungai, Rusija visiems teikė tas pilietybes, tai aš, gyvendama Sankt Peterburge, gavau ją automatiškai. Į Lietuvą grįžau 2000 metais. O iki tol reikėjo pasistengti dėl Lietuvos pilietybės. Pagal Konstituciją reikėjo teikti prašymą. Pateikiau. Nepasakosiu, kokius vargo kelius tuokart reikėjo praeiti, kad gaučiau Lietuvos pilietybę. Bet dėl to man ar panašiems į mane niekada neatėjo į galvą mintis trypti Lietuvos Konstituciją ir reikalauti, kad ji būtų pakeista taip, kaip mums patogu.

- Buvote Sankt Peterburgo lietuvių kultūros draugijos pirmininkė, dalyvavote ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje. Gal žinote, ar Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybė, vieni iš dvigubos pilietybės iniciatorių, turi duomenų, kiek emigravusiųjų nori antros pilietybės?

- Jokių duomenų jie nerinko, neskaičiavo norinčiųjų. Matau ir internete, ir iš susirašinėjimo su užsienio lietuviais. Jie stebisi, sako - mūsų niekas neklausė. Iš tikrųjų, jei paklaustų, turbūt nedaug kas pasakytų, jog nori. Nes jeigu jau žmogus nutarė priimti kitos šalies pilietybę, tai jis, matyt, jau viską apgalvojo ir pasirinko tą variantą.

Žinote, kas labiausiai mane papiktino? Neseniai Vilniuje vyko Pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimas. Ar girdėjote, ką bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sakė kalbėdama apie būsimą referendumą dėl dvigubos pilietybės? „Susitelkime kovai“, - ji sakė. Tai su kuo jie kovos? Su kuo ketina kariauti? Turėtų būti gėda raginti užsienyje gyvenančius lietuvius susitelkti kovai su Lietuvoje likusiais lietuviais. O kokia viso to potekstė? Jūs, kvaileliai, dirbate Lietuvoje, sėdite čia, kai galėtumėte išvažiuoti gero gyvenimo paieškoti - ir su visa pilietybe. Tas raginimas KOVOTI peržengia visas padorumo ribas.

- Dvigubos pilietybės šalininkai sako, kad tokiu būdu bus stabdoma emigracija, bus suteikta galimybė išvykusiems išsaugoti ryšį su Lietuva. Ką atsakytumėte į šiuos argumentus?


- Tai - nesąmonė, grynų gryniausia demagogija. Kaip ta dviguba pilietybė sustabdys emigraciją? Kaip tik atvirkščiai. Jeigu dar kažkas pagalvodavo: oi, jeigu išvažiuoju iš Lietuvos, aš čia kažką prarandu. O dabar jie nieko nepraranda. Tai kas tada tą lietuvį belaikys Lietuvoje? Jeigu net ir pilietybė su juo išvažiuos. Kaip atsarginės šliurės. Ar atsarginė liemenėlė, kurią įsidėjai į lagaminą. Juk būtent tuo atsarginiu daiktu paverčiamas Lietuvos pasas. Arba popierėliu, kuriuo galima pridengti savo krepšį, kad kelionėje nesudulkėtų daiktai.

Kita vertus, visos kalbos apie tai, kaip mūsų, lietuvių, padaugės - grynas juokas. Įsivaizduokite, jūs turite pusę stiklinės pieno. Ką jūs rinksitės iš tikrųjų gerti, ar tą pusę stiklinės, bet tikro pieno, ar įpilsite į ją dar vandens ir džiaugsitės - oi pilna stiklinė, ir tą marmalą gersite? Tikriausiai, kad ne. Taip ir su tuo piliečių pagausėjimu. Kam reikalingas pilietis, jeigu jis nedirba valstybei, jei valstybė negauna nei jo mokesčių, nei, kaip sakoma, širdies ir proto, nei sugebėjimų. Yra tik vardas, tik popierius. Nematau jokios naudos valstybei. O jei visi išvažiuos? Jei liks tik senukai ir invalidai, nebepajėgiantys niekur važiuoti, jeigu nebebus Lietuvoje lietuvių, tai ką jie darys su savo tuo popierėliu užsieny? Kur jie sugrįš? Ar jūs girdėjote, kodėl užsienyje gyvenantiems lietuviams reikia to paso? Paklausk jų, nė vienas nežino, ką atsakyti, ką su juo darys. Gal tas lietuvių gobšumas: va, iš manęs atima - neduosiu, jokiu būdu. Tiesa, Didžiosios Britanijos lietuviai prasitarė: jei Didžioji Britanija išstoja iš Europos Sąjungos, jiems, Didžiosios Britanijos piliečiams, bus kažkokie judėjimo apribojimai, o turėdami Lietuvos pilietybę jie galės laisvai važinėti po Europos Sąjungą. Čia yra bent jau suprantamas paaiškinimas. O kodėl kitiems reikia, kurie ir taip būtų Europos Sąjungoje?

- Esate Kretingos savivaldybės tarybos narė. Ar pašnekate su rajono, kuris yra toli nuo Vilniaus, nuo tos politikos, gyventojais dvigubos pilietybės tema? Ką jie sako?

- Tie, kurių vaikai gyvena užsienyje, yra pasimetę. Pažįstu šeimą, iš kurios labai sunkiai duktė išvažiavo į užsienį, ji vis ieškojo darbo Lietuvoje pagal specialybę, negavo. Keletą metų kažkur už grašius dirbo. Bet kiek gali taip gyventi? Išvažiavo į užsienį, nes ten vyras buvo gerą darbą susiradęs, dabar jie ten augina vaikelius. O jų Lietuvoje likę tėvai yra pasimetę. Viena vertus, jie nori, kad jų vaikui būtų geriau, kita vertus, jie yra Lietuvos patriotai ir supranta, kad, Lietuvos lietuvių požiūriu, nereikia tos dvigubos pilietybės.

Tie, kurie neturi vaikų ar giminių užsieny, jie tikrai yra prieš dvigubą pilietybę. Net pasipiktinę tuo. Nemato jokio džiaugsmo dėl to, kad padaugės popierinių lietuvių. Jie sako: o kas mums pensijas uždirbs, kas algas didesnes Lietuvoje uždirbs? Juk viskas Lietuvoje iš mokesčių mokėtojų išlaikoma. Jeigu užsieniečių, kurie čia atvažiuoja, kurių čia prisiveža verslas, daugės, jie pradės reikalauti ypatingų teisių - mažumų teisių. Reikės statyti ir mokyklų - juk mes už tai, kad vaikai mokytųsi gimtąja kalba. Latviai, pavyzdžiui, tai uždraudė - Latvijoje visur mokoma valstybine kalba. O mes juk esame labai geri: lenkams - lenkų, rusams - rusų, turime visokių mokyklų, o jei ukrainiečių daugiau privažiuos, kodėl jiems nepastačius mokyklų, atvažiuos sirų daugiau, jiems irgi reikės. Ne tik mokyklų, bet ir maldos namų. Neturiu nieko prieš juos, jie gali būti geri žmonės, tiesiog sakau, kad jiems reikės sudaryti sąlygas, nes jie irgi žmonės ir turi savo poreikius.

- Dar pernai Seime buvo įregistruotas Lietuvio paso įstatymo projektas, bet jis net nebuvo svarstytas. Ką manote apie šį variantą?

- Mes jau turėjome panašią praktiką. Kai Lietuva skyrėsi nuo Sovietų Sąjungos, prisimenu, visi mes džiūgavome. Bet atsimenu ir tai - sėdžiu Sankt Peterburge ir galvoju, va, jau pradėjo muitines, pasienį tvarkyti, o aš esu Rusijos pilietė, vadinasi, kaskart vykstant į Lietuvą, o važiuodavau beveik kas mėnesį, reikės mokėti už vizas, stovėti eilėse. Tada mes, Sankt Peterburgo lietuviai, pradėjome per tuos Pasaulio lietuvių bendruomenės susiėjimus judinti šį klausimą, kad mums, Rusijoje gyvenantiems lietuviams, turintiems teisę į Lietuvos pilietybę, būtų išduotas koks nors dokumentas. Rodantis teisę į Lietuvos pilietybę, suteikiantis galimybę kirsti sieną be vizų. Ir pasisekė. Gavome. Rusijos lietuviai turėjo tokią teisę iki tol, kol buvo priimtas Pilietybės įstatymas.

- Tai kažkas panašaus į Lietuvio pasą buvo?

- Taip, gal primityvesnis variantas, bet mums labai pavydėjo ir estai, ir latviai. Ir dabar šitoks Lietuvio pasas suteiktų tą galimybę, jeigu žmogus iš tikrųjų nenori prarasti ryšio su Lietuva, kad jam paskui būtų lengviau susigrąžinti Lietuvos pilietybę. Sutrumpintų tuos formalumus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (73)

 • Lietuvis 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 14:30:57

  Lietuviu gimiau ,Lietuviu ir mirsiu ir nesvarbu kokioje salyje bebuciau,As
  Lietuvis !

 • Mums 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 14:16:37

  tokie Lietuviai nereikalingi. Jei jiems rūpi tik pinigai, tai tegul ir
  pilietybę turi ten, kur pinigus uždirba. Mes išsilaikėme po karo, nors
  teko ir pabadauti, bet nebėgome, Bėgo tik viskie smetonos, ponai ir jų
  palaikytojai, Tai Lietuva ir dabar išgyvens be pabėgusiųjų, kaip
  išgyveno ir po karo, ir dar Nepriklausomybę sugebėjo atkurti.

 • ugu 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 14:16:06

  ta dviguba tik tam kad ukr,rus,bl ir arabams pardavimui,geras biznis...

 • Tadas 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 14:08:33

  Kiek pavydo riejasi geda

 • pastabėlė 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 13:37:54

  tūkstančiai piliečių skursta, gyvena nepritekliuje, neturi pinigų net
  dantims susitvarkyti, o valdžia švaisto milijonus visai nereikalingam
  referendumui

 • LL 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 13:23:54

  Ozio konservliberastine gauja priesaki su kubilu pazeisdami Lietuvos
  konstitucija masiskai dalina lietuviskus pasus zydams.

 • emigrantas 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 13:23:05

  p. Laučiūtė mato visa iš savo perspektyvos, bet tai dar nereiškia, kad
  tai vienintelė teisinga nuomonė. Tai juk taip lietuviška, kai reikėjo
  jums vargti su pasieniais ir vizom - gavot ko jums reikėjo - dokumentą.
  Kodėl neleidžiat to paties kitiems? Apskritai ką gali St. Peterburgo
  lietuvė žinoti apie peripetijas Kanadoje ar JAV. Šiai dienai atvykimas
  į Lietuvą paprastas, bet nereiškia kad taip bus visada. Viso pasaulio
  išeiviai nori užsitikrinti lengvą sugrįžimą.

 • >Prašaliečiui 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 13:17:48

  Skaičiau Tamstos komentarus 3 kartus,bet taip ir likau nieko nesupratęs
  iš tų superintelektualių frazių,savo prasme kiekvienam sakiny
  prieštaraujančių viena kitai.Kažin ar pats sau galėtumėt
  ''nemistifikuodamas''paaiškinti,ką čia norėjot pasakyti,gal tik tai,kad
  Jūs pritariate dvigubos pilietybės idėjai,o gal esate vienas iš jos
  autorių...

 • senis 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 13:08:36

  visi isvyke gyventi i kitas salis lietuviai, cia baige mokslus, cia mokosi
  ju vaikai, cia pensijas gauna ju seneliai, tevai. Visa tai kainuoja. Visa
  tai uzdirba cia pasilike lietuviai. Reiketu, kad visi pabegeliai irgi
  prisidetu prie Lietuvos biudzeto. Galetu moketi nors kokius 300 euru kas
  menesi i Lietuvos biudzeta. Kitaip, visos tos henkes, atrodo tik vagisiai.

 • tempor 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 12:56:49

  Atsiprašau, tautybė

 • tempor 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 12:53:33

  Gal kas painformuosite, kurių ES ir NATO valstybių pasuose privalomai
  įrašoma paso turėtojo pilietybė.

 • >abc 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 12:46:35

  pirmiausia - ne dviguba ,o antra pilietybė.Pats su tokia nuomone esi
  panašus į asmenį su "dvigubu" dugnu.O antra pilietybė lietuviui
  reikštų tik priminimą mūsų liberastinei ,su žmoniškumu (jau
  nekalbant apie jų triūbijamas žmogaus teises)nieko bendro neturinčiai
  politikai.Per tiek metų Vokietija senai buvo atsistojus anto kojų ,o pas
  mus iki šiol grieždami dantimis uždarinėja visai saugią ,pigios el.
  energijos jūrą gaminusią mūsų Ignalinos AE.Vis tik žiauriai skirtingi
  vystymosi rezultatai,atsakingumo lygis, iš vis į valdžią sukritusiųjų
  mankurtų mentalitetas.

 • keleivio lazda 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:57:22

  vaikai jau 3 cioj dimensijoj,o kaikurios salies pilieciai eina linijine
  peskute.

 • Pritariu 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:52:19

  Pritariu,kad popierinių pilietybių nereikia. Pikta, kad nesirūpina savo
  piliečiais, o išvykusiems geresnio gyvenimo ieškoti ir patiems
  atsisakius savo pilietybės, kad gautų kitos šalies pilietybę.Gėda
  tokiems politkams, kurie dėl dvigubos pilietybės gaišta laiką ir net
  nori keisti Konstituciją.,

 • Prašalietis 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:51:29

  P.S.Norėtūsi iš šiandieninės lansberginės Lietuvos"mylėtojų"
  ar"humanitarinių mokslų daktarų"kaip Jūratė Laučiūtė
  išgirsti,kokias gi konkrečias"teises išsiveža iš Lietuvos"išvykę
  kitur gyventi tautiečiai,kurias privalėtų palikti neišvykusiems
  tautiečiams.Ir kokią"naudą duotų"eiliniams neišvykusiems tautiečiams
  šios"neišsivežtos ir paliktos teisės"...Ir įdomu sužinoti,kada
  šiandieniniai"tautiniai mokslininkai"baigs skirstyti tautiečius į
  popierinius,grynakraujus,runkelius,antrarūčius ir t.t.

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:48:16

  Dviguba.. čia viskas daroma tik tam kad klastot statistiką.. Juk apie1988
  metus Lietuvos respublikoje gyveno 3,5 milijono piliečių, ir virš
  milijono lietuvių užsienyje(dauguma Amerikoj). Ar suvokiat nutautėjimo
  mastus ir tautos regresą.. Vien Lietuvoje liko apie du milijonus tokių,
  kurie laiko save lietuviais.. O esmė, kad jaunimas nebesieja ateities su
  Lietuva.
  Realybė tokia. Nieks nestato valstybės ant melo, korupcijos ir
  skaldymosi.
  Kalbant apie atsakomybę.. Sąžinę. Pas valdžiažmogius jos tiesiog
  nėra.
  Na kaip gi jūs tikitės iš ožio pieno?
  Pasakykit kaip?
  Tikit, kad iš bobos galima virves vyt?

 • pasimetęs nuo proto genijų "talentingų" siūlymų dėl pilietybės ir ne tik.... 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:40:06

  o kodėl žydai ir toliau kuria mūsų runkelių taip vadinamus "kolchozus"
  (kibucus) ir didelė dalis piliečių džiaugias juose gyvendami(ne visi
  ,suprantama) , o ir kodėl jiems nieks nekelia jokių
  klausimų/priekaištų ,nieks negasdina Izraelio krachu piliečiams
  įsigyjant net ir po keliasdešimt pilietybių? Ar jau jie visiški
  oluchai,palyginus su mūsų lietuviškais proto genijais vis lendančiais
  kandidatuot ....Vnž. ,perfrazuojant vokiečio/ruso ...išeitų - kas
  žydui gerai ,lietuviui - mirtis,ania? Bet juk tai kvailystės ir kažkam
  naudingos demagogijos viršūnė!!!

 • Prašalietis 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:36:30

  Kaip įprasata pseudovalstybiniuose kraštuose rimtesnėmis temomis yra
  mistifikuojama,o ne argumentuotai ar remiantis civilizuotų kraštų
  patirtimi būtų samprotaujama.Humanit.mokslų daktarė
  Laučiūtė"samprotauja"apie"meilę"Lietuvai;tarybiniais laikais Lietuvos
  valstybės nebuvo,reiškia nebuvo ir Lietuvos;pilietybė yra susitarimas
  tarp valstybės ir piliečio;pilietybę galima suteikti, galima
  atimti;pasakoja apie mistines teise,kurias turi išvykę tautiečiai ir
  t.t.Šiandieninė"mokslų daktarė nežino",kad Lietuva ir lietuviai buvo
  ir Žečpospolitos laikais,ir prie caro,ir TSRS laikais.Beje TSRS laikais
  ji vadinosi Lietuvos TSR,o pase buvo žymima tautybė lietuvis.Tik
  pseudovalstybinių teritorijų"intelektualai gali samprotauti",kad
  valstybės gali būti kūriamos kaip kolūkiai,kolūkio valdybos atstovui
  pasirašius sutartį su būsimu kolūkiečiu.Nors šiandieninėje Lietuvoje
  pasirašyti jokių sutarčių nereikėjo,kam buvo įteiktas pasas tas ir
  tapo tuom"laimingu Lietuvos kolūkiečiu".

 • Bočelis 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:28:14

  Dviguba pilietybė, tai mūsų gerbiamų p0litikų išmislas,kad galėtu
  manipuluoti piliečiais ir jų balsais gyvenančias užsienyje...Dabar
  išvijome jaunimą.PO to sekantis ėjimas, tai žemės pardavimas
  užseniečiams ir po penkiasdešimt metų iš Lietuvėlės liks tik
  kilimėlis nusivalyti kojas ir išjungti šviesą.

 • Milda 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:26:22

  Su kuo pakalbu - visi prieš dvigubą(daugybinę) pilietybę.

 • valdas 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:02:56

  Neatsiranda, nei vienos gaujos,nei vieno "zmogaus"-politiko sugebancio
  paaiskint, kam sitas reikalingas,kad suprastu, ir paprastas,ir jaunas,ir
  senas Zmogus...
  Kai nesupranti,tai daug ka ismyslit gali,o gal choholam suteikinesim,kuriu
  jau greit daugiau ,nei lietuviu bus,o tie choholai rusiskai kalba ir taksi
  rusisku vazineja...
  Ar kalbesis ir ismoks kalbet su zmonem tautos nerinktieji,o passikyre patys
  nelieciamais ir norinciais...

 • Misteris 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 10:58:08

  Būtent LIETUVIO PASAS turi būti išduodamas visiems norintiems,kurie turi
  nors 25 proc. lietuviško kraujo.
  Visi jie,nesvarbu kur būtų gimę galėtų sugrįžti į Lietuvą ir
  atsisakę kitos valstybės pilietybės,iškart gaut lietuvos pilietybę ir
  pasą.
  Paprasta ir elementarų.
  Dvigubų pilietybių išvis neturi likt.
  Konstituciją reikia keist.

 • neklausykim reksniu - ju yra mazuma 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 10:49:38

  Nesutikau ne vieno Ispanijoje gyvenancio lietuvio, kuris noretu dvigubos
  pilietybes. Priezastis paprasta - tureti dviguba pilietybe lietuviams
  Ispanija neleidzia. Todel net igyvendinus visus reikalavimus Ispanijos
  pilietybei gauti, jos pasas nebus isduodamas tol, kol nebus pateiktas
  dokumentas apie Lietuvos pilietybes praradima, o kol bus sutvarkyti
  lietuviski reikalai, zmogus gyvens be jokio paso, tiesiog tarp dangaus ir
  zemes.Todel dvigubos pilietybes reikalauja tik kai kuriu saliu pasus gave
  lietuviai. Gal todel, kad jie yra didesni reksniai?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APDOVANOJO: Pietų Sudano gydytojas Evanas Ataras Adaha, vadovaujantis perpildytai ligoninei šalies šiaurės rytuose, tapo 2018 m. prestižinio Nanseno pabėgėlių apdovanojimo laimėtoju, antradienį skelbė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra.
 • ANTSKRYDŽIAI: per antskrydžius Afganistano Kapisos ir Maidan Vardako provincijose žuvo mažiausiai 25 civiliai, tarp jų yra moterų ir vaikų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar dar vis turite neiškeistų litų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +4   +8 C

   +2   +10 C

 

   +8  +12 C

  +9  +13 C

   +11  +15 C

 

   +15  +17 C

  7-12 m/s

 3-8 m/s

 

    2-7 m/s

 

USD - 1.1773 PLN - 4.3009
RUB - 77.5752 CHF - 1.1290
GBP - 0.8946 NOK - 9.5693
reklama
Sveikata Grožis