respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Kam Lietuvai popieriniai lietuviai?nuotraukos (73)

2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 10:28:11
Irena BABKAUSKIENĖ

Aistros dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo tiems, kurie priima kitos šalies pilietybę, vis dar kunkuliuoja. Ir, panašu, nenurims iki pat planuojamo referendumo dėl Dvigubos pilietybės įstatymo. Ši dvigubos pilietybės idėja, pasak aktyvios Sąjūdžio dalyvės, humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Laučiūtės, jau spėjo supriešinti tautą. Kam to reikėjo? Ir su kuo kariaus į kovą kviečiami užsienyje gyvenantys lietuviai?

 

- Beveik pusę savo gyvenimo pragyvenote Rusijoje, Sankt Peterburge, tad pažįstate gyvenimą ir jausmą toli nuo Lietuvos. Ką manote apie dabar aštriai diskutuojamą dvigubos pilietybės idėją ir referendumą dėl dvigubos pilietybės?

- Labai liūdna dėl to. Mūsų, lietuvių, ir taip yra nedaug, o dabar dar esame priešinami šiuo klausimu. Taip, daug metų gyvenau ne Lietuvoje, bet mylėti Lietuvą man niekas netrukdė, juolab Lietuvos pilietybės neturėjimas. Juk sovietmečiu nebuvo tokios valstybės Lietuva, nebuvo ir Lietuvos pilietybės. Be to, daugybė lietuvių daug metų gyveno kas Australijoje, kas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kas Rusijoje - ir jiems nekilo problema, kad, neturint Lietuvos pilietybės, negalima mylėti Lietuvos. Dabar išlindo dvigubos pilietybės idėja ir atsirado problema, dėl kurios kaltinčiau tuos, kurie susuko žmonėms galvas kalbomis apie prigimtinę pilietybės teisę. Jeigu valstybė būtų toks prigimtinis daiktas, tada galbūt ir būtų galima kalbėti apie prigimtinę pilietybės teisę. Bet valstybė yra laikinas, besikeičiantis darinys, o pilietybė yra susitarimas tarp valstybės ir piliečio. Nėra valstybės, nėra ir susitarimo. Pilietybę galima suteikti, galima atimti. Nenoriu sakyti vardų, kas šitą dvigubos pilietybės kvailystę paskleidė, bet jie turėtų prisiimti atsakomybę dėl to, kad supriešino mūsų tautą.

Negi užsienio lietuviai, susibūrę į Pasaulio lietuvių bendruomenę, nežino, kas yra Konstitucija, kas yra valstybė, nes ragina daryti tokius veiksmus, kurie prieštarauja mūsų Konstitucijai. Ir iš esmės yra prieš valstybę. Negi nežino, kad yra piliečių įsipareigojimai savo valstybei. Įsivaizduokime, kad Kipre gyvenantis graikas, arba Kipre gyvenantis turkas užsimanytų turėti Graikijos ar Turkijos pilietybę, kai konfliktas tarp valstybių visą laiką rusena - tai kurioje pusėje jis būtų? Gal mes, Lietuvos žmonės, su niekuo nekariausime, nors ką gali žinoti, ir koks tada būtų tokio dvigubo piliečio pasirinkimas?

Jeigu tie užsienio lietuviai, iškėlę dvigubos pilietybės idėją, bent pasiūlytų vardan vienybės: mes įsipareigosime kažkokį simbolinį solidarumo mokestį mokėti už teisę išsaugoti Lietuvos pilietybę priėmus kitos šalies pilietybę. Arba bent jau pasiūlytų surengti referendumą savo lėšomis, nes supranta, kad referendumas yra našta Lietuvos biudžetui. Ne. Jie kalba apie meilę valstybei, o patys nuo tos valstybės, nuo jos piliečių dar paskutines kelnes mauna.

- Ar dviguba pilietybė neįteisina dviejų rūšių piliečių, kai vieni turės teises ir pareigas, kiti, išvykę iš Lietuvos, - tik teises?

- Tuo nereikia stebėtis. Dviejų rūšių piliečiai, kai vieniems teisės, o kitiems pareigos - tokia yra dabartinė politika valstybės mastu. Ir šiuo požiūriu jau nebegalima mesti akmenį vien į užsienio lietuvius. Pažiūrėkime, kaip yra mūsų mokyklose, šeimose. Vaikai turi visas teises. Ir jokios atsakomybės. O mokytojai ir tėvai - tik pareigas. Todėl iš dabartinių vaikų laukti kažkokio supratimo, dėkingumo ir klusnumo, matyt, neverta. Taigi valstybiniu mastu Lietuvoje vyrauja tik jaunosios kartos teisės, tad ir tie jauni žmonės, kurie dabar išvyko iš Lietuvos, tie naujieji emigrantai, jie užaugo ir gyveno su tokia nuostata, kad yra jų teisės, su šia nuostata jie ir išvyko. Gaila, kad senieji užsienio lietuviai, kurie iš tikrųjų daug padarė sovietmečiu išsaugant Lietuvos kultūrą, Lietuvos tradicijas, dabar pasiduoda tų jaunų atvykėlių egoizmui ir pritaria reikalavimui dėl dvigubos pilietybės. Jiems nebeužtenka to, kad mūsų Konstitucijoje įrašyta teisė ypatingais atvejais arba suteikti, arba išsaugoti tą pilietybę.

Aš pati Lietuvos pilietybę gavau kaip dovaną, apdovanojimą už nuopelnus Lietuvai. Sovietmečiu nebuvo nei Lietuvos, nei Rusijos pilietybės, visi buvome SSSR piliečiai. Sugriuvus Sovietų Sąjungai, Rusija visiems teikė tas pilietybes, tai aš, gyvendama Sankt Peterburge, gavau ją automatiškai. Į Lietuvą grįžau 2000 metais. O iki tol reikėjo pasistengti dėl Lietuvos pilietybės. Pagal Konstituciją reikėjo teikti prašymą. Pateikiau. Nepasakosiu, kokius vargo kelius tuokart reikėjo praeiti, kad gaučiau Lietuvos pilietybę. Bet dėl to man ar panašiems į mane niekada neatėjo į galvą mintis trypti Lietuvos Konstituciją ir reikalauti, kad ji būtų pakeista taip, kaip mums patogu.

- Buvote Sankt Peterburgo lietuvių kultūros draugijos pirmininkė, dalyvavote ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje. Gal žinote, ar Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybė, vieni iš dvigubos pilietybės iniciatorių, turi duomenų, kiek emigravusiųjų nori antros pilietybės?

- Jokių duomenų jie nerinko, neskaičiavo norinčiųjų. Matau ir internete, ir iš susirašinėjimo su užsienio lietuviais. Jie stebisi, sako - mūsų niekas neklausė. Iš tikrųjų, jei paklaustų, turbūt nedaug kas pasakytų, jog nori. Nes jeigu jau žmogus nutarė priimti kitos šalies pilietybę, tai jis, matyt, jau viską apgalvojo ir pasirinko tą variantą.

Žinote, kas labiausiai mane papiktino? Neseniai Vilniuje vyko Pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimas. Ar girdėjote, ką bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sakė kalbėdama apie būsimą referendumą dėl dvigubos pilietybės? „Susitelkime kovai“, - ji sakė. Tai su kuo jie kovos? Su kuo ketina kariauti? Turėtų būti gėda raginti užsienyje gyvenančius lietuvius susitelkti kovai su Lietuvoje likusiais lietuviais. O kokia viso to potekstė? Jūs, kvaileliai, dirbate Lietuvoje, sėdite čia, kai galėtumėte išvažiuoti gero gyvenimo paieškoti - ir su visa pilietybe. Tas raginimas KOVOTI peržengia visas padorumo ribas.

- Dvigubos pilietybės šalininkai sako, kad tokiu būdu bus stabdoma emigracija, bus suteikta galimybė išvykusiems išsaugoti ryšį su Lietuva. Ką atsakytumėte į šiuos argumentus?


- Tai - nesąmonė, grynų gryniausia demagogija. Kaip ta dviguba pilietybė sustabdys emigraciją? Kaip tik atvirkščiai. Jeigu dar kažkas pagalvodavo: oi, jeigu išvažiuoju iš Lietuvos, aš čia kažką prarandu. O dabar jie nieko nepraranda. Tai kas tada tą lietuvį belaikys Lietuvoje? Jeigu net ir pilietybė su juo išvažiuos. Kaip atsarginės šliurės. Ar atsarginė liemenėlė, kurią įsidėjai į lagaminą. Juk būtent tuo atsarginiu daiktu paverčiamas Lietuvos pasas. Arba popierėliu, kuriuo galima pridengti savo krepšį, kad kelionėje nesudulkėtų daiktai.

Kita vertus, visos kalbos apie tai, kaip mūsų, lietuvių, padaugės - grynas juokas. Įsivaizduokite, jūs turite pusę stiklinės pieno. Ką jūs rinksitės iš tikrųjų gerti, ar tą pusę stiklinės, bet tikro pieno, ar įpilsite į ją dar vandens ir džiaugsitės - oi pilna stiklinė, ir tą marmalą gersite? Tikriausiai, kad ne. Taip ir su tuo piliečių pagausėjimu. Kam reikalingas pilietis, jeigu jis nedirba valstybei, jei valstybė negauna nei jo mokesčių, nei, kaip sakoma, širdies ir proto, nei sugebėjimų. Yra tik vardas, tik popierius. Nematau jokios naudos valstybei. O jei visi išvažiuos? Jei liks tik senukai ir invalidai, nebepajėgiantys niekur važiuoti, jeigu nebebus Lietuvoje lietuvių, tai ką jie darys su savo tuo popierėliu užsieny? Kur jie sugrįš? Ar jūs girdėjote, kodėl užsienyje gyvenantiems lietuviams reikia to paso? Paklausk jų, nė vienas nežino, ką atsakyti, ką su juo darys. Gal tas lietuvių gobšumas: va, iš manęs atima - neduosiu, jokiu būdu. Tiesa, Didžiosios Britanijos lietuviai prasitarė: jei Didžioji Britanija išstoja iš Europos Sąjungos, jiems, Didžiosios Britanijos piliečiams, bus kažkokie judėjimo apribojimai, o turėdami Lietuvos pilietybę jie galės laisvai važinėti po Europos Sąjungą. Čia yra bent jau suprantamas paaiškinimas. O kodėl kitiems reikia, kurie ir taip būtų Europos Sąjungoje?

- Esate Kretingos savivaldybės tarybos narė. Ar pašnekate su rajono, kuris yra toli nuo Vilniaus, nuo tos politikos, gyventojais dvigubos pilietybės tema? Ką jie sako?

- Tie, kurių vaikai gyvena užsienyje, yra pasimetę. Pažįstu šeimą, iš kurios labai sunkiai duktė išvažiavo į užsienį, ji vis ieškojo darbo Lietuvoje pagal specialybę, negavo. Keletą metų kažkur už grašius dirbo. Bet kiek gali taip gyventi? Išvažiavo į užsienį, nes ten vyras buvo gerą darbą susiradęs, dabar jie ten augina vaikelius. O jų Lietuvoje likę tėvai yra pasimetę. Viena vertus, jie nori, kad jų vaikui būtų geriau, kita vertus, jie yra Lietuvos patriotai ir supranta, kad, Lietuvos lietuvių požiūriu, nereikia tos dvigubos pilietybės.

Tie, kurie neturi vaikų ar giminių užsieny, jie tikrai yra prieš dvigubą pilietybę. Net pasipiktinę tuo. Nemato jokio džiaugsmo dėl to, kad padaugės popierinių lietuvių. Jie sako: o kas mums pensijas uždirbs, kas algas didesnes Lietuvoje uždirbs? Juk viskas Lietuvoje iš mokesčių mokėtojų išlaikoma. Jeigu užsieniečių, kurie čia atvažiuoja, kurių čia prisiveža verslas, daugės, jie pradės reikalauti ypatingų teisių - mažumų teisių. Reikės statyti ir mokyklų - juk mes už tai, kad vaikai mokytųsi gimtąja kalba. Latviai, pavyzdžiui, tai uždraudė - Latvijoje visur mokoma valstybine kalba. O mes juk esame labai geri: lenkams - lenkų, rusams - rusų, turime visokių mokyklų, o jei ukrainiečių daugiau privažiuos, kodėl jiems nepastačius mokyklų, atvažiuos sirų daugiau, jiems irgi reikės. Ne tik mokyklų, bet ir maldos namų. Neturiu nieko prieš juos, jie gali būti geri žmonės, tiesiog sakau, kad jiems reikės sudaryti sąlygas, nes jie irgi žmonės ir turi savo poreikius.

- Dar pernai Seime buvo įregistruotas Lietuvio paso įstatymo projektas, bet jis net nebuvo svarstytas. Ką manote apie šį variantą?

- Mes jau turėjome panašią praktiką. Kai Lietuva skyrėsi nuo Sovietų Sąjungos, prisimenu, visi mes džiūgavome. Bet atsimenu ir tai - sėdžiu Sankt Peterburge ir galvoju, va, jau pradėjo muitines, pasienį tvarkyti, o aš esu Rusijos pilietė, vadinasi, kaskart vykstant į Lietuvą, o važiuodavau beveik kas mėnesį, reikės mokėti už vizas, stovėti eilėse. Tada mes, Sankt Peterburgo lietuviai, pradėjome per tuos Pasaulio lietuvių bendruomenės susiėjimus judinti šį klausimą, kad mums, Rusijoje gyvenantiems lietuviams, turintiems teisę į Lietuvos pilietybę, būtų išduotas koks nors dokumentas. Rodantis teisę į Lietuvos pilietybę, suteikiantis galimybę kirsti sieną be vizų. Ir pasisekė. Gavome. Rusijos lietuviai turėjo tokią teisę iki tol, kol buvo priimtas Pilietybės įstatymas.

- Tai kažkas panašaus į Lietuvio pasą buvo?

- Taip, gal primityvesnis variantas, bet mums labai pavydėjo ir estai, ir latviai. Ir dabar šitoks Lietuvio pasas suteiktų tą galimybę, jeigu žmogus iš tikrųjų nenori prarasti ryšio su Lietuva, kad jam paskui būtų lengviau susigrąžinti Lietuvos pilietybę. Sutrumpintų tuos formalumus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (73)

 • norvegams kabutese 2018 rugpjūčio mėn. 08 d. 21:26:28

  Tie,kas gąsdina imsiantys norvegišką pasą, tegul nesigiria, norvegai ne
  taip lengvai dalina pasus visokiems indų plovėjams ar žuvų valytojams.
  Tad neaišku ar gausit

 • tam Yandex 2018 rugpjūčio mėn. 08 d. 21:15:47

  už dvigubą pilietybę balsuotų visi Putino garbintojai, ir Britanijoje
  gyvenantys lietuviai, nes jie greit neteks galimybės laisvai važinėti po
  Europą dėl Brexit, tad lietuviškas pasas jiems oi kaip reiklaingas.

 • Monika 2018 rugpjūčio mėn. 08 d. 15:23:21

  Nenorėčiau, kad balsavime dalyvautų ir spręstų Lietuvos likimą
  lietuviai, turėdami USA, Anglijos, Airijos ar Rusijos pilietybes. Manau,
  kad mes vietiniai lietuviai patys rinksime sau priimtiną prezidentą,
  seimą, nes tik mes galime žinoti ko mums reikia, bet ne užjūrio,
  turėdamas kitos valstybės pilietybę lietuvis.

 • pasipuikuojantiems 2018 rugpjūčio mėn. 08 d. 07:30:20

  Labai būna įdomu stebėti atostogų Lietuvon grįžusius emigrantus, kaip
  jie giriasi, pučiasi, kiek jie daug uždirba, kokie jie svarbūs, o kai
  žinai, jog ten tualetus valo ar prie šaldytos žuvies konvejerių rankas
  pūdosi, tai juokas ima.

 • violeta 2018 rugpjūčio mėn. 08 d. 07:19:28

  Tie, kas išvažiavo, jau pasirinko. Gyvena rojuje, tai ko dar nori iš
  Lietuvos? Balsuodami už mus mums rinkti valdžią. tegul renka ten
  valdžią, nors pvz, norvegai tokių neprileidžia prie savo reikalų

 • vyras 2018 rugpjūčio mėn. 07 d. 21:42:43

  perskaiciau kad Lietuvoje per metus dingsta be zinios apie 2000 vaiku...
  su3,14sta pedofilu karaliste.

 • Gads 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 23:24:17

  Ne,ne, ne

 • Gintautas 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 21:04:16

  Gyvens kur geriau ,o savo sumauta nuomone siulys mums. Velniop. Jokios
  dvigubos pilietybės

 • na.. 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 20:14:15

  ir kas isnagrines kiekvieno lietuvio istorijas,pasiimsim kas priklauso ir
  taskas.nieks neklaus kaip neklause musu:kaip jauties vaike..,

 • brrrr.... 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 19:32:47

  antros (jokiu būdu ne "dvigubos" - neieškokit durnių) kaip supratau
  labiausiai bijo lovio šeimininkai.Bijo realaus milijono išvykusiųjų
  balsavimo - žino,kad iš dabar jų skleidžiamos demagogijos ,atviro melo
  laisvose ,demokratiškose vakarų šalyse pagyvenę LIETUVOS PILIEČIAI tik
  pasijuoks .O prileidus realiai juos prie balsavimo - garantuotas krachas
  ,kur kas realesnis,nei "netikėta" valstiečių pergalė prieš jau
  išsižiojusį iš pasitenkinimo ir pasitikėjimo broilerį.Todėl jau ko
  ko,o išvykėliams jokiu būdu gi balsavimo teisės negalima suteikt - gi
  išvažiuojant jokių tremtinių išmokų etc. anie tai negavo ...

 • to aklad 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 18:55:51

  negi tamsuolis esi,negi nesupranti kam,ogi arabams sugryztantiems i
  pazadetaja zeme... beto pas jus daugumoj tarybinis mastymas,kazkas uz jus
  turi jumis pasirupint...siais laikais turit patys savim pasirupint!

 • yandex 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 18:34:30

  jums viską putinas išrinks kaip reikia

 • Aklad 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 15:31:13

  Pirmiausia Lietuva visas gautas lesas is ES skurdui mazinti sukiso i
  infrastruktura ir trinkeles, nekure darbo vietu ,nepalengvino sunkiai
  gyvenanciam padeties.Kyla klausimas:kam ruosiama teitorija?O dabar iskilo
  dvigubos pilietybes klausimas.Kam to reikia?Kas stengiasi isguiti lietuvius
  ir apgyvendinti ypatingaja rase?

 • valio 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 15:24:51

  labai protingai, pasakyta ,tiksliai į dešimtuką valio, kam reikia
  pinigus mėtyti, tam referendumui, kur matyta kam pinigas eis ,o juk ir
  popierinių mums lietuviu juk nereikia kam tas bajeris ,aš matau tik vien
  dėl rinkimu vajaus kad ateitu daugiau į rinkimus rinkėju, bet pagal mano
  nuomone nereikia ir tos daukantinės karaliu rūmu formos ne ne ne , o tie
  kurie išvyko taip tegul ten gyvena be mūsų, juk naudos nebus ,kam to
  reikia popierinių lietuviu, gyvenkime ne ilgai tokie fokusai truks rodo
  pragyvenimo dienos šių metu, po kitu dar nuvarvės tolyn nuo lietuvos ,,
  bastą ,

 • Išvažiavę brangesniam 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 13:50:58

  karstui įsigyti ,kompiuteriu rinks mums valdžią/lengviausia falsifi
  kuoti sąrašinius ir nepageidaujamus/.

 • Prašalietis 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 12:19:33

  Klausimas:Kam Lietuvai popieriniai lietuviai? Išsivaikščiojusio Lietuvos
  kaimo,mažaraščio kaimo berno Atsakymas:Lietuvai "popieriniai
  lietuviai"yra reikalingi tam,kad 28 metus lansberginių beretinių ir
  brazauskinių komunistų vykdomas primityvių,nieko
  nenutuokiančių"tautinių"runkelių gaminimas Lietuvoje pradėtų
  mažėti...

 • kaunietis 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 09:35:57

  teisybę sako autorė ,kad likti lietuviu galima ir turint kitos šalies
  pasą. Tam visai nebūtina turint kitos šalies pasą išsaugoti ir
  Lietuvos pilietybę.

 • >ha 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 09:27:15

  Sėkmės ir keisk nesigirdamas. Nemanau, kad šiauriečiai taip lengvai
  dalina pasus, o ypač lietuviams, Puikiai pažino ir dalį jau sukišo į
  savo kaleimus. Deja ten blogiau, todėl prašosi perkeliami į tėvynę.
  Štai kada jiems tėvynė "brangesnė".

 • ha 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 07:24:40

  prie tokios tvarkos lietuvoj, keiciu pasa i norvegiska arba dar kokios nors
  tvarkingos salies!

 • Safyras 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 07:17:34

  Juokingiausia, kai suteikiama Lietuvos pilietybė sportininkui, kad jis
  atstovautų Lietuvai varžybose, o po metų, jau jis atstovauja kitai
  šaliai... Žmonės atvažiuoja dirbti ar mokytis į Lietuvą, ten gyvena,
  moka mokesčius, bet jie nėra taip aukštinami , kaip koks verslininkas,
  kuris nori pigios ir protingos darbo jėgos Lietuvoje, visokiausių
  privilegijų savo verslui ir t.t. Kiek žmonių Lietuvoje ar užsienyje
  gali su savimi tampytis ne tik asmens sargybinius, bet ir vertėjus...
  Daugiausia verslininkai ir politikai, nes paprastas žmogelis nemokėdamas
  kalbos samdo ekskursijų vadovą, jei nori pamatyti šalį arba vargsta ,
  ieškodamas kelio...Kai žiniasklaida tapo tik įvykių registratore, o ne
  naujienų skleidėja, tai ir visos naujienos susiveda, kas apsivedė, kas
  išsiskyrė, kas kokį vaiką pagimdė, padarė avariją, kas gal
  nusikalto, o gal ne... Todėl ir žinios yra tokios skurdžios, kaip ir TV
  laidos ar kino filmai, nes sau žurnalistai nekelia jokių reikalavimų...

 • Julius 2018 rugpjūčio mėn. 06 d. 04:50:27

  Taip yra mes lietuviai ugdomi nemilėti vienas kito. Būti nedraugiškais,
  vienas kito neatjausti ir dar daugiau nekęsti vienas kito, pavydėti
  vienas kitam. Klausimas kodėl latviai leidžia turėti Latvijos ir ES arba
  NATO šalies pilietybes? Nes jie yra draugiškesni vienas kitam. Rūpinasi
  vienas kitu. Su apgailestavimu galiu tik konstatuoti idant "Respublikoje"
  jau kuris laikas tendencingai parenkami straipsniai su kuriais bandoma
  teisinti kad lietuviai vienas kitam būtų nedraugiški.

 • gėda 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 23:45:41

  ..."daugybė lietuvių daug metų gyveno kas Australijoje, kas Jungtinėse
  Amerikos Valstijose, kas Rusijoje - ir jiems nekilo problema, kad, neturint
  Lietuvos pilietybės, negalima mylėti Lietuvos..."
  IR BEVEIK NIEKAS NEGRIZTA!

 • tutumbo gentis siuncia linkejimus 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 23:40:28

  lietuviai -schechrezadu pasaku kurejai ir pasakotojai nuo neatmenamu
  laiku.e-chec:)

 • T0mas J. 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 23:15:07

  Nepažįstu žmonių, kuriems dviguba pilietybė reikalinga.
  O dėl nepažįstamų.. niekada nepersistengiu. Ypač kai jie pasislėpę.

 • tyrimu biuras bus greitu laiku atidarytas 2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 23:11:26

  dnr chromosomu bandymai iki galo dar neistirti,kiek lietuviu yra nuo
  neatmenamu laiku pusiau totoriu kraujo,taip ,kad is kur ta meile vienus
  kitus"pjauti".?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018