respublika.lt
LRDT LYRAS

Ką gali ir ko negali Varėnos rajono meras

2014 rugsėjo mėn. 29 d. 07:55:31
Vladas VAICEKAUSKAS, „Respublikos“ apžvalgininkas

Kalbama, kad gali viską: mero rankose valdžia, valdiškas turtas, biudžeto, investicijų, europinių fondų milijonai. Meras už prasto valdymo pasekmes neatsako - savivaldybės skolos mikliai perkraunamos ant eilinių piliečių pečių. Merauti neatsakant - visų į mero postą besiveržiančių svajonė. Tačiau Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas visa tai vadina „šposautojų anekdotais“.

 

- Sunku patikėti, kad meras gyventų iš savo algos, - prie ežerų, upių stovi daug merų pilaičių svetimų vardu...

- Aš gyvenu iš 3500 litų grynos, į rankas, algos. Augau mokyklos direktorės šeimoje, pats tapau mokytoju, todėl viskas, vaikel, kas ne tavo, - tabu. Ši šeimos nuostata man šventa.

- Ne iš pirmų lūpų girdžiu, kad rajonų, regionų savivalda išgyvena krizę.

- Greičiau stagnaciją. Per 25 Nepriklausomybės metus savivaldoje esminių pokyčių neįvyko. Tiesa, keletą kartų savivaldą papudravo.

- Savivaldoje kasmet mažiau savivaldos?

- Savivaldoje kasmet daugiau Centro. Ši Vyriausybė suprato, kad tai negerai. Kol kas žengė mažytį žingsniuką.

- Senos demokratijos šalyse tikra savivalda ir demokratija prasideda, formuojasi žemiausioje valdymo grandyje - valsčiuose, seniūnijose, draugijose. Taip yra Lenkijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Anglijoje...

- Taip pirmaisiais atkovotos Nepriklausomybės metais buvo ir Lietuvoje. Žmonės rinko savo seniūnus, miestelių valdžią. Valdžia turėjo savo nedidelį biudžetą, valdė teritorijoje esantį turtą. Kone visus darbo, sveikatos, švietimo, kultūros, žemės, verslo reikalus galėjai išsispręsti vietoje. Centras viską panaikino.

- Valdžiai pasirodė, kad seniūnijos per mažos, miestelių valdžia per silpna ir brangi, pati seniūnijų, miestelių savivalda ekonomiškai neefektyvi...

- Seniau seniūnijoje dirbo 8 specialistai, sprendė visus reikalus, šiandien seniūnijoje dirba 5 specialistai, ir jie teikia tik socialinio ir žemės ūkio paskirties pobūdžio paslaugas. Dėl rimtesnių reikalų atokesnių kaimų gyventojai, dažniausiai senoliai, iki savivaldybės turi belstis 30-50 ir net 60 kilometrų, o autobusai kursuoja kartą du per savaitę. Sunku ir nepatogu.

- Aštuonių seniūnijų su 40 darbuotojų išlaikymas kasmet savivaldybei kainuoja 1 mln. 575 tūkst. litų.


- Seniau seniūnijos, miestelių valdžia prie savo nedidelio biudžeto pridurdavo nemažai vietos mokesčių, teikė apmokamas komunalines paslaugas, turėjo kitų pajamų. Dabar seniūnijos veikia kaip savivaldybės padaliniai, yra visiškai išlaikomos. Panaikinti seniūnijų, miestelių savivaldą, apriboti rinkėjų teises vertė BAIMĖ.

- ?!

- Prisiminkime: seniūnijų, mažų miestelių, rajonų centrų valdžia veikė demokratiškai, sąjūdietiškai nusiteikusių patriotų apsuptyje. Žmonių renkama ir kontroliuojama vietos valdžia ilgainiui galėjo išsprūsti iš Centro ir valdančių partijų gniaužtų. Sparčiai besiplečianti ir stiprėjanti rajonų, regionų savivalda galėjo įgyti didelių galių ir tapti nevaldoma. Nieko išmintingesnio „viršus“ nesugalvojo, kaip sugrąžinti centralizuotą šalies valdymą. Valdymo vertikalė - iš viršaus į apačią - visus apačioje sustatė į vietas, o viršų nuramino. Baimė prarasti įtaką ir galią seniūnijų savivaldą palaidojo. Lietuvoje ir šiandien viršūnės mano, kad vietos savivalda, žmonių teisės ir laisvės turi būti nuleidžiamos iš viršaus it kalėdinis pyragas, - ten, apačioje, rajonuose ir regionuose, pasidalinkite po trupinėlį...

- Pamenu, virš vykdomųjų komitetų it Damoklo kardas kabojo partiniai komitetai, dabar virš savivaldybių it Damoklo kardas kabo Centras? Iš esmės rajonuose valdymas nepakito?

- Anądien iš vienos ministerijos skambina ponia tarnautoja ir klausia: kam jums, mere, reikalingas toks didelis sklypas miesto pakraštyje, kancleris gali neleisti... Sakau: ponia, dideliame sklype įrengsime modernią šunų pasivaikščiojimo aikštelę. Ir Lietuvos šunims, ponia, būtina taikyti europinius standartus ir europines laisves... Kubiliaus valdymo laikais prisiskambinti ministrui buvo tikros Velykos. Sekretorė išsyk klausia: kokiai partijai priklausote, jei ne tai - ministras labai užsiėmęs ir nežinia, kada bus laisvas. Kubiliaus valdininkija kitos spalvos merus laikė mažai ko vertais Centro klapčiukais.

- Dabartinė valdžia centralizuoto valdymo vargu ar atsisakys?

- Dabartinė valdžia nesumažino rajono švietimo biudžeto, nors uždarėme vieną mokyklą. Įteisintas stabilus savivaldybėms tenkantis gyventojų pajamų mokesčio procentas, kurio nemažins didėjant gyventojų pajamų įplaukų į nacionalinį biudžetą prognozei, nuo 10 iki 15 procentų padidintas grynojo skolinimosi limitas, 20 proc. padidino lėšas vietos keliams tiesti, remontui, priežiūrai... Šiokią tokią nedrąsią pažangą jaučiame.

- Varėnos rajonas - visos Lietuvos grybų sostinė. Jūsų pušynų žvainumas neapsakomas - iš po debesies blykstelėjus saulei pasijunti bestovįs bažnyčioje prie didžiojo altoriaus...

- Penkiasdešimt procentų miškų priklauso savininkams, 50 proc. valdo valstybė.

- Daug sykių, o jūsų rajone lankausi dažnai, regiu, kaip ankstyvais rytais, per karščius ar darganą, iš jūsų pušynų it milžiniški vabalai išropoja galingi miškavežiai, - jie sveiką, gražią, gryną, neapdorotą rąstinę medieną kaip pigią žaliavą gabena į užsienius... Rajono meras, šaukiamas karaliumi, ponu, šeimininku, tokią aferą leidžia? Padorus šeimininkas jus palaikytų bepročiu: už grašius parduodate auksą!

- Manot, man, varėniškiui, dėl to negelia širdies? Užsieniuose išvežama ne tik rąstinė mediena kaip pigi žaliava. Užsieniuose iš mūsų rąstų gaminama ekologiška, brangi produkcija, atliekos perdirbamos į granules ir jos atsiunčiamos atgal už apvalios medienos kainą! Visa iš mūsų miškų pušynų pagaminta produkcija jiems lieka už dyką! Neapdorodami medienos vietoje, iš atliekų nesigamindami biokuro, mes netenkame šimtų darbo vietų. Prašiau, maldavau Seimo narių: tučtuojau įstatymo pataisa uždrauskite išvežti medieną kaip pigią žaliavą, valstybė ir rajono biudžetas kasdien patiria didžiulius nuostolius...

- Ir ką? Uždrausti išvežti skambančią, puikiausią medieną kaip pigią žaliavą neleis ES? Pušys - tai kapitalas, o kapitalas turi judėti laisvai, be jokių apribojimų! O gal rąstinės medienos Lietuvoje palikti neleidžia didieji medienos prekiautojai?

- Ko gero, viskas susiriša į vieną mazgą. Mediena tebevežama.

- Rajonas garsėjo puikiomis lentpjūvėmis Valkininkuose, Pirčiupiuose, Marcinkonyse, Varėnoje, nemažai savų lentpjūvių turėjo urėdijos. Miškingiausias rajonas Lietuvoje be savo medžio apdirbimo įmonėlių - kaip šiaučius be batų. Kokiam gudročiui šovė į galvą idėja panaikinti visas be išimties lentpjūves ir 160 varėniškių palikti be darbo? Sveika galva to niekada nebūtų išdrįsusi.

- Nei lentpjūvės, nei miškas, augantis savivaldybės teritorijoje, mums nepriklauso. Tai ne mūsų valioje. Jei Lietuvoje turėtume europietišką savivaldą, o meras būtų tikras, ne įsivaizduojamas šeimininkas, tai seniai visos lentpjūvės ne tik kad būtų atstatytos, bet ir išplėstos, - tai pagrindinis rajono verslas! Ir urėdijų lentpjūvėse dirbtų daugiau kaip 200 varėniškių ar iš kitur atvykusių specialistų. Jei turėtume tikrą, rimtą savivaldą, tai, patikėkite, iš rajono miškų į užsienius neišvažiuotų nė vienas miškavežis su pigia žaliava. Seniai būtų leista verslui, urėdijoms gaminti ne tik biokurą, bet ir gatavą medienos produkciją. Varėna, kaip miškingiausias pušynų kraštas, pažangiu medžio apdirbimu ir biokuro gamyba garsėtų visoje Lietuvoje. Dabar garsėjame tik grybais.

- Matuizose privatus verslas juk ryžosi gaminti ekologišką produkciją - medienos blokelius. Pusantrų metų (!) vargšas verslininkas tvarkė dokumentus, surinko kone 80 parašų, susegė storiausią tomą popierių, ir kai, atrodė, viskas gauta, paruošta, sutvarkyta - STOP! Pasirodo, apie ekologiškos įmonės statybą dar nepaskelbta vietos spaudoje ir neaptarta Matuizų gyventojų susirinkime! Pradėti darbus atidėta dar mėnesiui.


- Ir kai verslininkas su savo komanda susikvietė matuiziečius, tie ėmė šaukti: Matuizose seniai veikia skaldytų plytų, dujų silikato blokelių, statybinių mišinių gamyklos, jūs gaminsite tik medžio blokelius ir dar turite gauti mūsų leidimą? Greičiau statykit - duokit žmonėms darbo! Įmonė bus pastatyta. Privatus verslas investuos 40 milijonų, sutvarkys, išgražins aplinką, įdarbins 30, o pagalbiniame versle iki 100 gyventojų, mokės mokesčius rajono ir nacionaliniam biudžetams, tačiau mačiau - verslininko sieloje liko daug nuosėdų: mere, mes abu stengiamės, gamykla jau seniai galėjo veikti, ar atsiras kitas durnius, kuris eitų kryžiaus kelius? Stovėjau ir raudonavau it verdamas vėžys. Savivaldybė ir dabar negali operatyviai paskirti sklypų verslininkams. Patobulintame Miškų įstatyme palikta nuostata, kad miško žemę versdamas kitomis naudmenomis iškart privalai sumokėti trigubo dydžio piniginę kompensaciją ir kitoje vietoje savo lėšomis atsodinti tokio pat ploto mišką. Tokių miškininkų sumų negali sumokėti nei savivaldybė, nei norintis ką nors statyti verslininkas. Mano kolegos tiesiai sako: kažkas labai nenori, kad verslas tavo rajone pajudėtų iš mirties taško. Mane tai žemina.

- Važinėjau po seniūnijas ir pamačiau: Dubičių žmonės džiaugiasi atnaujintu daugiafunkciu centru, Valkininkuose įrengti puikūs sporto aikštynai, sporto salė, pastatytas vaikų darželis, Dargužiuose - amatų centras, Merkinėje - kultūros centras, sutvarkytas muziejus, sutvarkytos vandens priekrantės, beveik 40 naujų projektų, kasmet panaudojama veik 90 proc. europinių fondų lėšų. Kam tos pastangos, jei rajono gyventojai bėga pasiraitoję kelnes?

- Visiškai tikiu, kad centralizuotas valdymas pamažu leis tvarkytis savivaldybėms kaip senos demokratijos šalyse. Lietuva turi keturis nuostabius etnografinius regionus. Regionai žavi nepakartojamais miškų masyvais, ežerynais, upėmis, kalvomis, lygumomis. Aukštaičiai, dzūkai, žemaičiai, sudūviai skiriasi savo papročiais, tradicijomis, tautiniu paveldu, žemdirbystės kultūra, pagaliau žmonių charakteriu. Centralizuotas, vertikalus - iš viršaus į apačią - valdymas visus rajonus ir regionus sugrūdo į vieną didžiulį maišą ir užrišo. Rajonai ir regionai iš esmės virsta centro padaliniais. Keletui rajonų eksperimento tvarka atrišk tą maišą, kur stipriau sujudėjęs imi dusti, ir po metų kitų rezultatai visus nustebins. Laisva savivalda daro stebuklus.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PASKUTINIS: prezidentė D. Grybauskaitė ketvirtadienį vyksta vizito į Lenkiją; tai bus paskutinis aukščiausio lygio vizitas antrąją kadenciją baigiančiai šalies vadovei.
  • ATSTOVYBĖ: Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlymui steigti gynybos atašė pareigybę Lietuvos ambasadoje Moldovoje, kuri 2019-2020 m. vykdys NATO kontaktinės ambasados funkcijas.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
LRDT LEDAS

Ar turėtų būti nustatytas maksimalus kadencijų skaičius seimūnams?

balsuoti rezultatai

Ar dėl duobių keliuose jums teko patirti automobilio gedimų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+2     +3 C

-4    -2 C

 

-9    -8 C

+3    +4 C

-2     0 C

 

-2    -1 C

11-15 m/s

4-6 m/s

 

 4-6 m/s

 

USD - 1.1294 PLN - 4.3347
RUB - 74.7569 CHF - 1.1351
GBP - 0.8719 NOK - 9.7460
reklama
samba