respublika.lt

G.Merkys: Švietimo ir mokslo ministerija ar valdžios gangrena?nuotraukos (53)

2018 gruodžio mėn. 02 d. 11:10:27
Profesorius, habilituotas daktaras Gediminas Merkys

Šiandien valdo XVII LR Vyriausybė. Tiek jų nuo Nepriklausomybės pradžios būta. Per tris dešimtmečius valstybė nematė tokio nevykusio, tiek prisidirbusio ministro, kaip J.Petrauskienė. Ji negailestingai kritikuojama dėl nevykusios mokytojų etatinio apmokėjimo reformos. Į streiką įsitraukė arti 100 mokyklų. Deja, ministrė turi žymiai daugiau nuodėmių, nei nevykęs „etatinis“. Laikas PAGRINDINES jos „didžiąsias nuodėmes“ suverti ant vieno siūlelio.

 

VTEK laikrodis tiksi...

Ministrės vyro UAB „Ecotour“ nuolat laimi konkursus ŠMM pavaldžiose įstaigose. Aš buvau tas „skundikas“, kuris Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dar rugpjūčio mėnesį raštu įteikiau pranešimą dėl galimo LR Vyriausybės narės interesų konflikto. VTEK ilgą laiką mano raštą ignoravo. Tada pilietininkas ir neformalas D.Raščius, socialiniuose tinkluose besivadinantis „Teismų vikingu“, įdėjo į „Youtube“ videoklipą apie ministrės vyro biznį. Klipas ėmė rinkti peržiūras. Istorija apie fontanu ištryškusią šeimyninio biznelio sėkmę susidomėjo medijos. Supratusi, kad „išpuolio prieš Vyriausybės narę“ užglaistyti nebepavyks, VTEK rugsėjo 5 d. paskelbė, kad pradeda tyrimą...

Neslepiamas S.Skvernelio ir VTEK noras „atplauti“ ministrę tiesiog tvyro erdvėje. VTEK kamuojasi jau trečias mėnuo, niekaip sprendimo nepagimdo, nors byla paprasta, kaip trys grašiai. Premjeras ištarė: galutinį žodį dėl ministrės tars VTEK. Gruodžio 5 d. yra galutinis terminas, kitaip bus pažeistas įstatyme numatytas 3 mėn. terminas, skirtas skundams nagrinėti. Visai „atplauti“ odiozinę interesų konfliktuose ir klaidose skęstančią Vyriausybės narę bus nepadoru. Kirsti kaip reikiant irgi keblu, negi imsi ir nuvilsi valdingojo premjero lūkesčius?

MOSTA - atsarginis parašiutas?

Iki ateidama vyriausybėn J.Petrauskienė dirbo MOSTA vadove. Įstaiga pavaldi ŠMM, jos direktorių skiria švietimo ministras. Deja, J.Petrauskienė iki šiol nepaskiria nuolatinio MOSTA vadovo. Beveik dvejus metus (!) įstaigai vadovauja laikinai einantis pareigas direktorius. Panašu, jog Vyriausybės narė tebešildo kėdę sau, tam atvejui, jeigu iš šlovingų ministrės pareigų tektų pasitraukti. Kas paneigs? Piktnaudžiavimas valdžios galiomis, akivaizdus interesų konfliktas, sulaužyta ministro priesaika. Jei organizacija 2 metus neturi nuolatinio vadovo, ji neišvengiamai nugalinama. Pažeidžiamas piliečių teisėtas lūkestis, jog mokesčių mokėtojų išlaikomos institucijos būtų valdomos skaidriai ir dirbtų efektyviai.

ŠMM rengti teisės aktai trypia Konstituciją

2018 m. birželio mėn. vienas po kito ir tik su 10 dienų (!) pertrauka, išėjo net du LR Konstitucinio Teismo nutarimai: „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikino akreditavimo“ (2018-06-19) ir „Dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos universiteto“ (2018-06-29). Verdiktas - abu LR ŠMM rengti teisės aktai pažeidžia LR Konstituciją. Teismo pirmininkas Dainius Žalimas neištvėręs teismo sprendimą dėl studijų krypčių medijoms pakomentavo šitaip: „Susidūrėme... su neregėtu, labai šiurkščiu įstatymų ir Konstitucijos nepaisymu“; <...> „Per savo praktiką aš dar nemačiau taip neprofesionaliai padaryto teisinio reguliavimo ir taip neprofesionaliai jo įgyvendinto.“ Į Konstituciją minėtoje ministerijoje šluostomasi rutinine tvarka, konvejeriu... Miela ministre, kaipgi šitaip? Juk prisiekėte „gerbti ir vykdyti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus“. O gal pristigo kompetencijos?

Skandalai Ugdymo plėtotės centre

Lietuvos ministerijose įsitvirtino ydinga praktika samdyti, reikia nereikia, ekspertus už ES pinigus. Rutinine tvarka paposėdžiauti, pakontroliuoti, išsiuntinėti aplinkraščius galime patys. Kai tik prireikia sutverti ką nors intelektualaus, kūrybiško, atsiprašome, šitokie darbai ne mums. Ieškome ES pinigų, tegul džiovina smegenis ekspertai... Įsivaizduokime ligoninę, kurios daktarėliai nusprendžia: „Kam mums patiems operuoti, knaisiotis po peritonitus, dėlioti kaulų nuolaužas, geriau pasamdykime ką nors...“ Mes - mokesčių mokėtojai - sumokame dvigubai: ir pasamdytiems ekspertams, ir ministerijos vyriausiesiems specialistams, kurie pagal pareigas ir statusą` privalo būti įgalūs ir kūrybines funkcijas atlikti.

LR ŠMM atveju viskas be galo kurioziška. Prie ŠMM įsteigiamas monstras, vardu UPC - Ugdymo plėtotės centras. Šitas prielipas kankintis kūryboje taipogi nenori ir pats ima samdyti ekspertus. Galėtų ekspertus ir kūrėjus pasitelkti tiesiogiai, bet visą „kūrybą“ linkęs vykdyti per kokį nors UAB. Kai kada toks UAB, kaip neseniai pranešė medijos, užsiima medienos (!) verslu, teturi tik du (!) apdraustus darbuotojus... Gudriai sumąstyta: sutvarkome viešųjų pirkimų popieriukus, pervedame patikimam UAB-ui pinigus ir gryninkimės juos tantjemų pavidalu (jos nuo 2019 m. bus Skvernelio Vyriausybės ir apmokestinamos mažiau). Tik nepamirškime atsidėkoti bičiuliams gerai įkaitintoje pirtelėje... Jei lėšos „įsisavinamos“ būtent per UAB, tai maržos, kokią dalį sąmatos pasiima UAB, o koks likutis numetamas ekspertams, niekas nekontroliuoja. Čia tik privataus verslo vidaus reikalas. Šitoks proginis UAB, neskaitant korupcijos priedangos, jokių realių funkcijų neatlieka - nei kūrybinių, nei administracinių. Parazituojanti grandis. Juk ekspertams, turintiems individualios veiklos pažymėjimą, UPC gali mokėti tiesiogiai. Mokesčių mokėtojai visą parazituojančią grandinę apmoka keturgubu tarifu: išlaiko pačią ministeriją, jos prielipą UPC, visokius UAB ir pagaliau pačius ekspertus. Pastarieji dažnai atrenkami ne kompetencijos principu, bet iš saviškių rato.

Žinoma, ne Petrauskienė įkūrė UPC. Ministerijos prielipą įkūrė mūsų parlamentarizmo Ostapas Benderis - buvęs ministras G.Steponavičius. Kodėl įkūrė? Iškelkime teisinę versiją.

Per ŠMM ėjo ir tebeina gausybė ES „minkštųjų“ projektų lėšų. Net ministru būdamas, aukštiesiems karjeros valdininkams nenurodysi - tas pirkimą laimės, o tas ne... Apdairiai įkuri UPC, parenki „centro“, bet ne „instituto“, pavadinimą. Jei pavadinimas akademiškas, dariniui vadovaus mokslininkas, instituto valdymo organuose atsiras žinomi akademikai, intelektualai. Tokiems pirštuku nenurodysi, kas privalo laimėti pirkimus, kam turi nutekėti pinigėliai.

„Centro“ direktoriumi apdairiai paskiri asmenį, kuris net pilnaverčio aukštojo išsilavinimo neturi ir tada stumdyk jį, nelyginant alavinį kareivėlį. Kad žmogui būtų užskaitytas seno (sovietinio) pavyzdžio diplomas, studijos privalėjo trukti 5 metus. Su tokiu diplomu priima į doktorantūrą be magistro studijų. Po skandalo atleistas UPC direktorius G.Vaidelis, skelbtais duomenimis, teturi tik sovietinį pradinių klasių pedagogo diplomą, kuris buvo įteikiamas po 4 metų studijų. Lyg ir turi žmogus aukštojo mokslo diplomą, lyg ir ne? Iš dabarties žiūrint, magistro lygmens diplomo tikrai neturi. Akivaizdu, kad su tokiu edukaciniu sertifikatu žmogus nepasirengęs vadovauti Švietimo ir mokslo (!) ministerijos padaliniui, kurio misija labai kūrybiška. UPC buvo įkurtas 2009 m. ir G.Vaidelis net 9 (!) metus buvo pirmas ir vienintelis direktorius.

„Centro“ darbuotojai paprastai nėra valstybės tarnautojai, į savo pareigas ateina be viešo konkurso... „Centre“ daug terminuotų darbo sutarčių. Institucijos misija akivaizdžiai kūrybinė - ugdymo turinio plėtotė ir jo kokybės kontrolė, bet mokslininkų, tikrų kūrėjų ten ir su žiburiu nerasi.

Kaimyninėje Rusijoje ugdymo turinio atnaujinimą kontroliuoja pats V.Putinas. Ir teisingai daro. Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo kokybė lemia technologinę šalies pažangą. Humanitarinių disciplinų mokymosi kokybė daro esminę įtaką tautos tapatybei ir savivokai, istorinei atminčiai, patriotizmui, minkštajai galiai. Ugdymo turinio kokybė lemia šalies gerovę, laiduoja jos egzistencinį tęstinumą ir nacionalinį saugumą. Sakysite, Putinas mums ne pavyzdys. Mūsų mylimose JAV ugdymo turinio plėtotę taip pat kuruoja prezidentai. Ko vertas garsusis R.Reigano pranešimas „Nacija pavojuje“ (1983). JAV visuomenę tada šokiravo faktai apie vis prastėjančią JAV švietimo būklę.

O kas kuruoja ugdymo turinio būklę ir atnaujinimą Lietuvoje? Vaikinas su neįspūdinga edukacine biografija ir medienos verslo UAB su dviem apdraustais darbuotojais? Nereikia stebėtis, kodėl tarptautiniuose palyginamuosiuose mokymosi pasiekimų tyrimuose sesė Estija taip beviltiškai mus aplenkė.

Seimo Antikorupcijos komisija ką tik pavedė Valstybės kontrolei atlikti Ugdymo plėtotės centre dvigubą auditą - ir finansų, ir veiklos. Augėjo arklidės. Palinkėkime kontrolieriams Heraklio ištvermės.

Vyriausybės narė J.Petrauskienė per dvejus metus taip ir nesusivokė, kas yra tas jai pavaldus UPC ir kas jame vyksta? Nesusivokė, vadinasi, stinga kompetencijos; susivokė, bet nieko nedarė, vadinasi - bendrininkavo, dengė korupciją.

Ydingas etatinio apmokėjimo įvedimas


Etatinis apmokėjimas nėra blogis, tai - galėjo būti deguonies pagalvė dėl beviltiškos demografijos dūstančioms mokykloms, netenkantiems krūvio mokytojams. Deja, etatinio apmokėjimo „reforma“ dabar įeis į viešojo administravimo vadovėlius neigiamu pavyzdžiu. Neprastas sumanymas profanuojamas dėl ydingo įgyvendinimo.

1. Įvedant teisės aktus, susijusius su finansų valdymu, visada paliekamas bent pusmečio trukmės pasirengimo laikotarpis. Šįkart to nebuvo visai. Teisės aktai (apie jų kokybę vėliau) buvo priimti atostogų (!) metu ir įsigaliojo iš karto - nuo rugsėjo 1 d.

2. Mokyklų direktoriams palikta per daug diskrecijos skirstyti mokytojų darbo krūvį ir apmokėjimą. Nauja tvarka: „noriu - duodu, noriu - neduodu“ - neskaidri, sudaro sistemines prielaidas korupciniams piktnaudžiavimams. Dėl sujauktos krūvio apskaitos ir vadovų improvizavimo to paties steigėjo skirtingose mokyklose mokytojai gauna nevienodą atlyginimą už identišką darbą. Tai - sisteminė diskriminacija, kuri bujoja labai feminizuotame darbo rinkos sektoriuje ir yra ne kas kita, kaip užslėpta moterų diskriminacijos forma.

3. Tipinis Lietuvos mokytojas yra biudžetininkas. LR ŠMM, jos pasamdyti ekspertai, privalėjo patys detaliai sunorminti mokytojo darbo krūvį ir apmokėjimą. Toks modelis turėjo būti sukurtas centralizuotai, rimtai išbandytas pilotinėse savivaldybėse ir tik tada diegiamas masinėje praktikoje. Dabar gi krūvio ir apmokėjimo normavimo uždavinį numetė mokyklų steigėjui - pavienei savivaldybei ir dar blogiau - pavieniam direktoriui.

4. Užuot nuosekliai dirbę sunkų, kūrybišką mokytojo darbą, pedagogai priversti fiksuoti kiekvieną darbinį krustelėjimą ir nuolat vaikščioti derybų pas direktorių. Apie tai, kad ši idiotiška tvarka sukels masinę paranoją ir visiškai nugalins mokyklas, mus visus perspėjo Vilniaus licėjaus direktorius S.Jurkevičius. Pilietiškas direktorius rizikavo užsitraukti valdžios nemalonę ir ne kartą bandė pasakyti valdžiai - sustokite. Palyginimui - policininkai, medikai Lietuvoje taip pat biudžetininkai. Jų darbo krūvis ir apmokėjimas yra sunormintas CENTRALIZUOTAI visos valstybės mastu. Tarkime, dešimtyje rajono ligoninių atliktos apendikso operacijos. Visoms vienodo statuso ligoninėms ir visiems vienodos kategorijos gydytojams Ligonių kasos išskiria identišką sumą pinigų. Tą patį laipsnį ir tas pačias pareigas turintis policininkas visoje šalyje gauna vienodą atlyginimą. Įsivaizduokite, kad visoms rajonų ligoninėms, visiems komisariatams ir nuovadoms pasakoma - susinorminkite darbuotojų krūvį ir paskirstykite atlyginimus patys. Prasideda paranoja: „žinote, vyr. gydytojau, kojos kaulas buvo skilęs keliose vietose, sunki operacija, užmeskite man krūvio ir atlygio“, „komisare, aš išvaliau vėmalus iš tarnybinio automobilio, prižiūrėjau tarnybinį ginklą, vakar pavojingai vijausi pažeidėją, gausiai dariau atsispaudimus, kad išlaikyčiau pareigūno normatyvą... nepamirškite visko užskaityti, užmeskite man krūvio, pridėkite atlyginimo“. Ir šitaip po kiekvieno budėjimo, po kiekvienos operacijos. Tada šakiniai ministrai sako: „Refora pažangi, einame teisingu keliu, tik jūs nemokate derėtis...“ Premjeras sako: „Tie vyr. gydytojai ir komisarai turbūt debilai, kadangi nesugeba darbuotojų krūvio ir atlygio patys susiskaičiuoti? Reiktų spręsti dėl jų tinkamumo užimamoms pareigoms...“ Būtent tokį absurdą valdžia dabar diegia Lietuvos mokyklose, būtent todėl visoje šalyje kilo masiniai pedagogų streikai. Padaryto absurdo ir klaidų net nenorima pripažinti.

5. Pedagogų atlyginimams per metus tenka bemaž pusė milijardo mokesčių mokėtojų pinigų. Valstybės tragedija, kad tų milžiniškų lėšų paskirstymo ir įsisavinimo tvarka yra sujaukta ir neskaidri. Dar blogiau, kad šitokios sumos pinigų juda, nesukūrus jokio adekvataus teisinio pagrindo. Etatinio apmokėjimo reformos teisiniai pamatai apgailėtini, jų nėra visai. Pakeistas tik vienas (!) įstatymas, reglamentuojantis biudžetinių įstaigų tarnautojų darbo apmokėjimą. Bendro pobūdžio įstatyme joks detalus mokytojų darbo normavimo ir atlygio skaičiavimo modelis nepateiktas, neišgrynintas. Po to jokių teisės aktų dėl etatinio apmokėjimo apskritai nebuvo priimta. Milijardinių biudžeto lėšų judėjimas, beje, neskaidrus, ES šalyje, pasirodo, kabo ant LR ŠMM aplinkraščio, teturinčio tik „rekomendacijų“ statusą ir ant švietimo ministro „įsakymo dėl rekomendacijų taikymo...“. Teisinės makulatūros pagrindu normalioje teisinėje valstybėje net 5 biudžeto eurai nebūtų išmokėti. Tiesą sakant, jokio streiko nereikėjo. Šalyje turėjo atsirasti keli normalūs direktoriai, kurie būtų pasakę: „remiantis teisine makulatūra nei darbo krūvio, nei atlyginimų savo mokyklose neskirstysime, lauksime įstatymų“. Deja, tokių direktorių neatsirado. Suveikė konformizmas ir klusnaus kumečio mentalitetas. Užtat šalyje streikai.

Už tai, kad didžiulės lėšos juda be įstatymų ir neskaidriai, privalo atsakyti ne tik ministrė J.Petrauskienė, bet visų pirma Vyriausybės galva - S.Skvernelis. Čia grubiausiai pažeidžiama LR Konstitucija, stojimo į ES sutartis ir mūsų šalyje ratifikuota „JT konvencija prieš korupciją“.

Politinės ir vadybinės nekompetencijos gangrena grasina užkratu visai mūsų Vyriausybei. Susikompromitavusią švietimo ministrę be skrupulų privalo atleisti patys „valstiečiai“, neatiduodami iniciatyvos opozicijai, nelaukdami interpeliacijos.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (53)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • LYGIOSIOS: Lietuvos futbolo A lygos 11-ojo turo rungtynėse šeštadienį Panevėžio „Panevėžio“ komanda namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0) su „Kauno Žalgirio“ ekipa.
  • FINALAS: Ugandoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) serijos turnyro „Uganda World Tour Circuit“ vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį lietuvis Julius Tverijonas (ITF reitingas - 1231) 7:5, 7:5 nugalėjo airį Simoną Carrą (ITF-343).
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar gerai, kad paplūdimiuose nebus galima prekiauti alkoholiu?

balsuoti rezultatai

Už ką balsuosite antrajame Prezidento rinkimų ture?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +13 +15 C

  +13  +15 C

 

 +13 +15 C

+20 +25 C

 +23  +25 C

 

+20  +24 C

4 m/s

 3-4 m/s

 

 4-6 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis