respublika.lt

2018 rugsėjo 24, pirmadienis

F.Kauzonas: Grybų karas su Dainų šventenuotraukos (51)

2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:15:15
Ferdinandas Kauzonas, „Respublikos“ apžvalgininkas

Iš anksto įspėju skaitytoją, kad jis nebūtų naivus ir negalvotų per daug: šio rašinio pavadinimas neturi jokių sąsajų su Lietuvos Respublikos prezidente. Ir ne tik neturi, o dargi atvirkščiai - prezidentė ne tik nedalyvavo kare su Dainų švente, o netgi buvo jos globėja!

 

Tai kodėl „grybų“ ir kodėl „karas“?

Ne pats sugalvojau tokį „metaforišką“ pavadinimą. „Grybus“ man pakišo LRT televizija. „Karą“ - Nerija Putinaitė, ta pati, apie kurią interneto portalas patogupirkti.lt sako: „filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, buvusi prezidento patarėja“ ir t.t. Bet tauta, ko gero, nieko taip ir nebūtų apie ją žinojusi, jeigu nebūtų skaičiusi ir girdėjusi, kaip aistringai ši filosofė valėsi savo kojas į Justiną Marcinkevičių. Tai štai ši filosofė yra prasitarusi, kad jai visoje J.Marcinkevičiaus kūryboje ir kitokioje jo veikloje nepavyko aptikti ko nors geresnio, nebent knygelę vaikams „Grybų karas“. O kadangi ta pati filosofė ir Dainų šventę, it kilimėlį kojoms valytis, jau viešai pasitiesė, suvokiau: grybai, bet jau visai kitokie, kitokiais vardais, ir net ne miške gyvenantys (kaip kad dar jauno Justino Marcinkevičiaus knygelėje vaikams) pradėjo karą ne prieš miško žvėris, o prieš tai, kuo dauguma lietuvių didžiuojasi, o UNESCO jau prieš 15 metų mūsų, latvių ir estų dainų švenčių tradiciją paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

O čia dar ta atsinaujinusi LRT televizija priešpaskutinę Dainų šventės dieną tautai parodė siužetą apie Šokių dienos pirmąjį, „dieninį“, koncertą. Švelniai tariant, rodė labai saikingai - 28 sekundes. Užtat iškart po jo sekęs siužetas apie mūsų miškuose pasirodžiusius grybus užtruko nepalyginamai ilgiau. Ir aš supratau: karas prasidėjo! Grybai puola - Dainų šventė traukiasi... Oi, jūs grybai grybai, ir iš kur tokie pikti randatės?..

Alfredas Bumblauskas

Manau jį pristatinėti skaitytojui nėra reikalo, jis yra mylimas ir paklausus. Gal tik šiame kontekste būtų sveika priminti, kad jis yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ir Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio, Karininko ir Komandoro kryžių kavalierius. Prieš pusantrų metų, kai visa „Globalioji Lietuva“ dar tik ruošėsi Šimtmečio dainų šventei, istorikas-laureatas ir kavalierius vienoje LRT radijo muzikinėje laidoje prisipažino, kad jo galvosenai „pasiutusiai daug įtakos padarė rokas“. Galėjo ir neprisipažinti - su metais tą įtaką jo deklaruojamose mintyse vis lengviau gali „pagauti“:

„Ką tik rudenį Kanadoje skaičiau paskaitas. Tai aišku, grioviau aš ten šiek tiek jų iliuzijas - pasakiau, kad man atrodo, dainų šventės tai tikrai nepakėlė Lietuvos iš komunizmo „į naują būtį“. Nu, aš tai jiems pasakiau, kad dainų šventės man kokčios (sinonimas: „šlykščios“ - aut. past.). O jiems, Kanados lietuviams, Dainų šventė - tai lietuviškosios tapatybės tęstinumas... Klausiu, ar jūs, išeivija, žinot, kas yra „Antis“ ir Kaušpėdas. O manęs klausia: kas tas Kaušpėdas? Sakau, skaitykit knygas. Tas, kurios bando pasakyt, iš kur yra Kovo 11-oji - iš Roko maršo...“ (LRT radijo 2016 m. rugpjūčio 27 d. laidos „Pakartot“ fragmentai).

Niekas turbūt nedrįstų net bandyti neigti Roko maršo žygdarbių ir nuopelnų Kovo 11-ajai. Tačiau visus laurus atiduoti vien jam reikštų, kad Antis sudėjo auksinį kiaušinį ir išperėjo Kovo 11-ąją. Atsiprašau, kad į tokią grubią metaforą drįsau įvynioti ne itin rišlią garbaus istoriko-laureato ir kavalieriaus „ataskaitą“ radijo klausytojams apie tai, kaip jis auklėjo Kanados lietuvius, Lietuvą dar mylinčius, dar norinčius lietuviškai dainuoti, ir dainuoti būtent susirinkus ar suvažiavus draugėn. Drįstu manyti, kad laureatas-kavalierius, gebėdamas linksmai derinti istorijos ir šou reikalus, yra puikiai įvaldęs įtaigos galią. O tai jau yra ne tik efektingas, bet ir efektyvus ginklas. Tik jeigu aš, pavyzdžiui, tokį „pištoletą“ turėčiau, prieš išsitraukdamas jį visada gerai pagalvočiau. Ir niekada nešaudyčiau juo į tai, kas žmonėms dar šventa. O jeigu net ir mano galvosenai jaunystėje pasiutusiai daug įtakos būtų padaręs rokas, teigdamas, kad „Kovo 11-oji - iš Roko maršo“, visada pridurčiau: „o Kovo 11-ąją apgynė mūsų dainų šventės!“. Kad neklysčiau rašydamas šį sakinį, keletą valandų žiūrėjau daug vaizdo medžiagos apie Sausio 13-osios įvykius Nepriklausomybės aikštėje - ak, kaip daugiatūkstantinis žmonių choras ir šimtai mūsų vėliavų it galinga giria vėjyje liūliavo-bangavo giedodama „Lietuva brangi“ ar „Sūneli, Tėvynė tave šaukia“. Rašau „giedodama“, o ne „dainuodama“, nes visos dainos, skambėjusios TEN ir TADA, skambėjo kaip himnai mūsų vienybei. Ar galėtų tokiu galingu ginklu virtusi dainuojanti giria išaugti valstybėje, neturinčioje dainų švenčių tradicijos?..

O dabar siūlau skaitytojams (gal tarp jų bus ir čia minimas profesorius, kuriam dainų šventės yra kokčios) pamąstyti, kokią šiandien turėtume istoriją ir kas būtų nutikę Kovo 11-osios Lietuvai, jeigu Sausio 13-ąją ją būtume gynę ne daina, o „berdankėmis“ ar kitu Aukščiausiajai Tarybai ginti atsineštu trofėjinių ginklų „arsenalu“. Ir kas mes patys šiandien būtume? Ir kur?..

Sigitas Parulskis

Jis - rašytojas. Irgi Nacionalinės premijos laureatas. O čia jo samprotavimai, publikuoti viename dienraštyje. Pasirinkau būtent juos, kad skaitytojas galėtų labiau pajusti šiandienio „Grybų karo“ herojų dvasią ir veržlumą:

„/.../dainuojantis žmogus būna ištiktas komos, jo smegenys nefunkcionuoja, nes triukšmo epicentras ne išorėje, o viduje (įsivaizduokite skalbimo mašiną savo galvoje!), mąstymo lygis nulinis, o tokią būseną pasiekti yra kur kas malonesnių priemonių nei dainavimas...“

Demokratinėje valstybėje niekas negali uždrausti žmogui turėti ir garsiai reikšti savo nuomonę. Ypač apie dainavimą. Tačiau reikia dar turėti ir ypatingus etinius įsitikinimus, kad tokias mintis reikštum Dainų šventei įpusėjus, kai iki to momento, kai Vingio parkas vienu metu su lietuviais visame pasaulyje užgiedos Tautinę giesmę, buvo likę vos trys dienos!.. Beje, tą momentą, Dainų šventės apoteozę, rašytojas-laureatas savo vaizduotėje jau irgi buvo suformulavęs: „Padirginsim tautiškumo erogenines zonas, susikibsime šventėje už rankų, sudrėgsime, sustangrėsime, pajusime dievišką bendrumą...“ O kas būtų, jeigu prie šios mano paryškintos frazės, atskleidžiančios Parulskio intymiausius jausmus Dainų šventei, prikabinčiau dar ir šios jo publikacijos pavadinimą: „KANKLĖMIS PER KONKOLUS“?..

Jokiame rimtame žodyne neaptikau „konkolų“. Jaučiau, ką jie reiškia, bet nebuvau tikras. Ir staiga internete randu: „Suneštinis lietuvių jaunimo kalbos, slengo, keiksmažodžių, žargono bei įvairių barbarizmų žodynas“. Susirandu „K“ raidę: „Konditeris“, „Kondonas“... Yrrraaa! „Konkolai“ - „Vyriškieji rutuliai. Apatiniai. Pvz., Atėjo Vardenis, kad pradėjo man savo konkolais mojuot, ma net akis sutraukė (Gretute, Spalio 30, 2008)“

Užkilo azartas. Susirandu raidę „P“: „Partmanaškė“, „Partnioras“... Yrrraaa! „Parulskis“ - „Tiesiogine reikšme - toks mizantropiškas rašytojas. Netiesiogine - piktas ir pretenzingas žmogus, be kita ko, talentingas bei turintis išlavintą humoro jausmą. Pvz., Toks jaunas, o jau Parulskis. (Tomas, Vasario 5, 2007)“

Bet grįžkime prie Parulskio „Kanklėmis per konkolus“. Dainų šventės Folkloro dieną labai daug fotografavau. Peržiūrėjau apie pusę tūkstančio nuotraukų ir aptikau tą, kuri labiausiai pritiktų iliustruoti Parulskio samprotavimus apie dainų šventes: puslankiu sustoję mergaičiukės tautiniais rūbeliais, o priešais jas, ant Bernardinų sodo žolytės patiestų tautinių abrūsėlių, guli penkerios kanklės. Mergaičiukės kikena, laukia eilėje savo pasirodymo publikai. O gal jau po koncerto?.. Gal laukia kokio nors rašytojo-laureato? Kad rėžtų kanklėmis jam per vieną vietą? Tą, kurią pats yra nurodęs?..

Kas mus „išgimdė“?

Manau, kad nė vienam iš šių trijų veikėjų, dviejų laureatų ir Putinaitės, karas su Dainų šventėmis visiškai nereikalingas. Jiems svarbiau Lietuvą (Bumblausko atveju, dar ir dalį Kanados) pritrėkšti savo unikaliu mąstymu, kartais ciniškai tyčiojantis iš šventomis virtusių tradicinių vertybių. Kurios šventos galbūt net ir jiems patiems. Tik jie niekada neprisipažins. Negali prisipažinti - grius jų mitas. Puikus to įrodymas - ta pati Putinaitė: šluostydamasi kojas į Joną Basanavičių, Justiną Marcinkevičių, dainų šventes, Sąjūdį ir tokiu būdu, neva griaudama jų mitus, ji „automatiškai“ kuria savo mitą - mitą apie save.

Bet buvo kitas karas. Karas ne su Dainų švente, kaip mūsų kultūros reiškiniu, o su konkrečia šiemete Dainų švente. Ir toks karas, kad keli ar keliolika nuo šventės dalyviams tiekiamo maisto suviduriavusiųjų virto žemės drebėjimu. Visa žiniasklaida buvo perpildyta. Vienu metu buvau bemanąs, kad tą suviduriavimą bus inscenizavę... patys dainų šventės organizatoriai. Kad žiniasklaida, o ypač „lietuviškai rodančios“ mūsų televizijos, užkibtų. Ir kad bent šiek tiek prabiltų apie Šimtmečio dainų šventę!.. Ir užkibo, ir prabilo...

Pasirodo, klydau. Suviduriavimo faktų iš tiesų būta. Žinoma, skaudu, žinoma, apmaudu. Ir dar Šimtmečio proga. Bet kai tie patys televizijos kanalai mus kasdien, ir net nevienąkart per dieną, maitina dvasine dvėseliena, tylime? Neviduriuojame? Žemės drebėjimas nekyla. Kodėl? Todėl, kad išsigimėme? Ne. Todėl, kad mus „išgimdė“ tos pačios televizijos. Ir šiandien, buvusiai „Delfi“ vadovei stojus prie mūsų „gimtosios LRT“ vairo, jau atsisakome „Kultūros“ kanalo pavadinimo! Kodėl? Kad mes, lietuviškų televizijų „išgimdytieji“ nesuviduriuotume nuo žodžio „Kultūra“?..

Apie Lūšį, Vilką ir Mešką

Grįžkime prie J.Marcinkevičiaus knygelės vaikams, kuri patinka net Putinaitei. Atsimenate, kaip joje grybų sukeltas karas išgąsdino miško žvėrelius? Net Meška ir Vilkas krūptelėjo. Ką jau ten kalbėti apie Lūšį... O Skvernelis, Stončaitis ir Šimašius - argi nekrūptelėjo? O jeigu, staiga, likus nedaug laiko iki visokių naujų rinkimų, paaiškės, kad šventės organizatoriai negalėjo skelbti maitintojų konkurso, kol nesužinojo, koks biudžetas bus skirtas šventei, o ši žinia kažkodėl vėlavo? Arba kad šventės organizatoriai patys turėjo ieškoti, kur apnakvindinti šventės dalyvius, nes Vilniaus savivaldybė, pavyzdžiui, nesugebėjo visų nakvyne aprūpinti. Ir ar nepaaiškės, kad šios aplinkybės galėjo turėti lemiamos įtakos kelių ar keliolikos šventės dalyvių suviduriavimui? Ir ar kartais ne dėl šių aplinkybių Vyriausybės kancleris Stončaitis iškart po Dainų šventės davė nurodymą Vidaus reikalų, Sveikatos ir Kultūros ministerijoms skubiausiai parengti pasirengimo Dainų šventei ir šventės eigos vertinimą? O Šimašius? O jis parašė rūstų laišką Vyriausybei ir Kultūros ministerijai, siūlydamas likviduoti pagrindinį Dainų švenčių organizatorių - Lietuvos Nacionalinį kultūros centrą, „nes tai sėkmingai galėtų atlikti kiti paslaugų teikėjai.“

Košmaras! Dieve mano, kur mes einame? Ne. Neteisingai klausiu. Reikia klausti kitko:

- Dieve mano, iš kur mes bėgame?


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (51)

 • klierikas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:06:58

  Dvi valandas TV eteryje kalbėjo - būti pavadinimui ,,kultūra" ar
  nebūti. Jėga. Dvi valandas. Dvi valandas daužė konkolus į konkolus.
  Beveik tiek pat laiko, kiek vyko Dainų šventė. Va čia tai - kultūros
  laida.

 • Daina 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:04:29

  Man jų ta "Antis" su A.K.Priešaky tai šlykštus
  ansamblis.Prisimaliavoję kaip vaiduokliai ir rėkia ne savais balais.Argi
  čia menas? Jaunam jaunimėliui tai su ai parėkti smagu,bet aš to meno
  nevertinu/žmonių nuomonė nesvarbu jiems/.O jiems antinams tai tik
  prūduose burbuliuoti su savo gerkliniais balsais.Atsiprašau,kad gal
  įžeidžiau,bet ir jie mūsų meną,dainų šventes ir mus dalyvius
  įžeidinėja.

 • Arnė 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:37:57

  Dėkui autoriui; tik kodėl žmonės (jūsų minimi) blogai
  funkcionuojančiomis snegenimis nuolat mums kišami mus išgimdančios
  televizijos? Dažnai pagalvoju, mums snegenis plauna sąmoningai, ar
  žurnalistai tiek tegali, kad tapo tik pletkų(apie papus ir
  ale-žvaigaždukes-pupytes) rinkėjais?

 • ir ką 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:10:57

  a.a.Petkevičius buvo teisus su Durnių laivu. Ir su Ladsbergizmu.

 • Irena 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:08:21

  Na sulauksim, manau, ir "Duokim garo" pabaigos, nes "greitas ramanauskelis"
  to labai nori.Ko gero jam "Duokim garo" myletojai asocijuojasi su
  "vatnikais".Vis prisimenu su kokia pagieza ir pykciu jis vienoj TV laidoj
  snypste "nekenccccccciu vatnyku".Nors mano akimis jis pats yra vatnyku
  vatnykas ir dar nepraustaburnis.Na o apie tuos tris aprasytuosius net ir
  kalbeti nera ka.Jie patys apie save jau yra tiek prisikalbeje, kad, manau,
  gerai jauciasi tik ten, kur aplink yra tik tokie patys, kaip ir jie.Na o
  mes laikykimes.Ateis tas laikas, kai putinaites, bumbliauskai, parulskiai
  tures sleptis po lapais.Nors, ko gero, ir vel prisitaikys.Tokie ta
  sugeba...

 • Ne dienom, bet valandom 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:40:29

  Darosi vis linksmiau ir linksmiau).. Jei norit tariamos tvarkos kaip
  Kijeve, kur beatodairiškai siaučia Aidar, Azov, Dnipro 'tupariezai' -
  varykit tame pačiame stiliuje!

 • antanas jonušas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:35:25

  Puikus straipsnis. kaip ir visada pataikytas į dešimtyuka. Bravo
  p.Ferdinandai ir toliau lauksim Jūsų pamąstymų įvairiom temom. Būtų
  įdomu paskaityti atsiliepimų filosofės, kavalieriaus ir laureato apie
  Jūsų rašinį.Siūlyčiau išleisti savo pamąstymų rinkinį... Mielai
  įsigyčiau kad ir kiek bekainuotų...Pagarbiai Antanas Jonušas
  /biebynininkas, muzikas, kūrėjas///...

 • Vokietijoje Dainų šventės uždraustos 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:22:21

  Po 2 Pasaulinio karo iki dabar-todėl kad yra puikiai suprantama kokį
  efektą sudaro dainuojantys tautines dainas su tautiniais drabužiais
  žmonės-todėl vokiečiai triuškinami sionistų su tautiniais drabužiais
  gali ateiti tik į alaus šventę "Oktoberfest" ir ten padainuoti
  linguodami prie stalų.Globalistams,Briuseliui-tokios šventės yra kaulas
  gerklėje-todėl per savo apmokamus fondus jie visada suranda chunveibinų
  kurie Dainų Šventę dergia-nes jos didina nacionalizmą ir
  patriotizmą.Lenkijos padlaižys kiauliasnukis Bumlbowsky su savo istorijos
  klastojimais,padugnė Putinaitė išdergusi Marcinkevičių,Algis Greitai
  dergiantis Duokim garo,jau nekalbant apie liberastą Šimašių kuris
  pilnai sabotavo Vyčio paminklą.Visa tai gerai apmokamas frontas.

 • Pensininkė 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:15:48

  Bumblausku jau seniai nustojau domėtis. Putinaitė man nulio vietoje, nes
  aš apie ją niekada nesidomėjau. Buvau ir dar esu knygomanė, bet
  pastaruoju metu lietuvių rašytojų neskaitau. Kartą bandžiau Parulskio
  knygą, jau neprisimenu pavadinimo, kuri buvo paskelbta metų knygos
  dešimtuke, kuria pradėjau skaityti. Vos perskaičiusi kelis lapus ir
  pasišlykštėjusi nutrenkiau... Šiuo metu Dainų Šventę jis sulygino su
  sąmonės aptemimu, o kankles su vyriškais konkolais, tai toje knygoje jam
  patiektą kraujinį bifšteksą su moteriškų ligų kvapu...Pietavo ne
  vienas, o su kolege...Štai koks jis koktus rašytojas, o visų
  "garbinamas". Na dabar madinga tik apie antrus galus
  postringauti...Liberalizmo išraiškos...
  O

 • Citatnykas-globalistas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:12:46

  "Vieną dieną amerikietiškieji reakcionieriai supras, kad prieš juos
  pasisako visas pasaulis"; "amerikietiškas imperializmas, viso labo tik
  popierinis tigras, besitąsantis priešmirtinėse konvulsijose". (Mao), o
  tep, vatnykai.

 • Atvėrėte akis 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 10:11:34

  Iš vyriškos giminės šio rašinio herojų ir nėra ko tikėtis:
  alkoholio išplautos jų smegenys gali pateikti dar kitokių „opusų“.
  Ponia Putinaitė - prezidento Adamkaus užneštas augalas. Tai šit ką
  padarė to pono išrinkimas Lietuvos prezidentu. Bus dviguba pilietybė -
  laukite daugiau tokių ponų. Bet vietiniai globalistai (putinaitės,
  bumblauskai) nesnaudžia. O lenkijos, vokietijos irgi nesnaudžia: pakaks
  jiems ordinų ir kitokių apdovanojimų. Tik lietuvis vargšas jau visai
  sutrikęs: ir kada gi mes spėjome prisiauginti šitiek išgamų?

 • krutantis senukas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:59:09

  "Dieve mano, iš kur mes bėgame?", klausia autorius. Manau, kad bėgame
  iš ten, kur pasak patriarcho, komunistų partijos nebuvo nei kvapo.

 • Citatnykui-globalistui 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:53:32

  "Moj adres - ne dom ir ne ulica. Moj adres - Sovieckij Sojuz?.. " O gal -
  Bruxelles? Atsiprašau, niekaip negaliu prisiminti šios citatos autoriaus.

 • visos 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:50:55

  tautos i revoliucijas ejo su dainom.Visu tautos isgyveno savo sunkiausius
  laikus,nes dainavo-viesdai,paslapcia.Dainose-tautu atmintis.Sie zmones
  neverti net skaityti apie juos.

 • SIA'' TROKA'' 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:46:55

  geriausiai apibudino pats Parulskis -''smegeneles
  nefunkcionuoja''.Putinaite ypac tarybiniu laiku aktyviste.Ir puola ji ne ti
  Marcinkeviciu,bet ir kitus musu mylimus poetus.O ka daryt,kai kailis
  isverstas.

 • Safyrui 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:46:32

  Puikus komentaras. Tikra tiesa. Aš niekaip nesuprantu, kaip tokia
  Putinaitė vis kviečiama į diskusijas apie kultūrą, kaip neseniai per
  LRT. Ji ir kulūra neturi nieko bendro.

 • Danutė - "Citatai" 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:36:00

  Jeigu teisingai supratau Šopenhauerį, tai Grybų kare ne vargetos yra tik
  Putinaitė, Bumblauskas, Parulskis ir dar Šimašius, nes jie turi kuo
  girtis ir didžiuotis: SAVIMI, bet tautos, kuriai gėda priklausyti,
  sąskaitą.
  Nenustebčiau, jeigu šią citatą būtų pateikęs vienas iš jų.

 • citatos 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:14:57

  "Nacionalizmas yra vaikiška liga, žmonijos ūmūs tymai". - Albertas
  Einšteinas; "Nacionalistas nenurims tol, kol nesuras tą, kuris jį
  [nacionalistą] galėtų nuskriausti". - Wolfram Weider; "Visi
  nacionalistai mano, kad praeitį galima ir būtina pakeisti". - Džordžas
  Orvelas

 • citata 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 09:05:35

  "Vargeta, neturėdamas kuo girtis, didžiuotis, griebiasi paskutinės
  vilties, ir ima garbinti tautą, kuriai ir taip savaime priklauso". - A.
  Šopenhaueris

 • Diana 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:54:24

  Šaunuolė Lietuva į mėšlą sutrypusi Banionį, Sondeckį,
  Sladkevičių, Marcinkevičių ir kt. Ir toliau taip.

 • zeka 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:28:49

  Karas tikrai nesibaigė.Ir ne tik grybų.Jį laimėti prireiks laiko ir
  nebijančių bei suprantančių pergalės kainą žmonių.Dainuojanti
  revoliucija nuvilnijo ir priešas išmoko su ja susidoroti.Bet putinaitės
  ir bumblauskai nėra tokie gudrūs , kad galėtų numatyti kitas ginybos
  priemones.Tauta potencialo dar turi.Ir kuo ji daugiau niekinama , tuo
  stipresnė darosi.Vanduo nusistovi ir ima ryškėti kas yra kas.Ačiū už
  puikų straipsnį.

 • Adomas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:09:20

  Nejauku darosi skaitant.

 • Safyras 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:05:06

  Kiek žmonių pageidavimo koncertuose nori išgirsti "Anties" dainų? Dabar
  madinga tapo pranešinėti, kas dainuoja dainas, bet užmiršta paminėti,
  kas jas sukūrė... Pagal vieną muziką smagu šokti, pagal
  kitą-dainuoti. Tačiau dabar yra labai daug susireikšminusių šou
  atstovų, nes žiniasklaida tapo meno tarnaite... Dar tais gūdžiais
  tarybiniais laikais, kaip pasakytų šiuolaikiniai politikai ir visokio
  plauko istorijos ir meno žinovai, moksleiviai džiaugėsi, kad jų choras
  laimėjo konkursą ir važiuos į Vilnių, į dainų šventę... Miegojome
  mokyklos klasėje ,net neprisimenu , ką valgėme, bet vien vaikams
  išvažiavimas veltui į kitą miestą buvo šventė... Pastatyti
  aparatūrą, paleisti šou atstovų įrašytas dainas, kai jie scenoje tik
  pasimaivo, paleisti keletą spec. efektų, tai nėra taip sudėtinga, kaip
  suvaldyti žmonių masę, kuri atvažiuoja iš visos Lietuvos ir parodo
  gyvą dainavimą ir šokį. Abejoju, ar tokie "mokytojai" būtų privertę
  neužmiršti Lietuvos istorijos, nes dabar ją bandoma perrašyti..

 • Nu jo 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:02:21

  Su tuo bumblausku, tai viskas aisku. As net knygu, kur prie leidinio
  sudarytoju yra jo pavarde neperku. Leidejas tuomet atsiduso ir pasake:
  “as jus suprantu”. Kaip mano mama pasakytu - prasigere nuo savo
  puikybes.... O Marcinkeviciaus dienorascius, kur jis leido spausdint po
  savo mirties, tikrai paskaitykit - sirdis plysta ir asaros krinta, kaip
  zmogus buvo sutrypras ir paniekintas....

 • Labai geras straipsnis 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 08:01:52

  Kaip nsvariu sluotraziu musu auksciausei valdze i per nosi manau kad pries
  rinkimus ne viena karta su vidurios o jaigu neisrinks???

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SUSITIKS: prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį susitiks su Konkurencijos tarybos pirmininku Šarūnu Keserausku ir aptars augančių kainų problemą bei konkurencingumo didinimą.
 • SUGRĮŽTA: Kauno „Žalgiris“ surado ilgai ieškotą patikimą atakų organizatorių; į Kauną po sezono pertraukos sugrįžta prancūzas Leo Vestermannas, su kuriuo sudaryta sutartis pagal formulę „1+1“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6 +9 C

   +6  +9 C

 

   +5  +8 C

  +11  +15 C

   +12  +11 C

 

   +10  +12 C

  1-6 m/s

 0-4 m/s

 

    1-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Ukis 2018