respublika.lt

2018 rugsėjo 25, antradienis

F.Kauzonas: Grybų karas su Dainų šventenuotraukos (51)

2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:15:15
Ferdinandas Kauzonas, „Respublikos“ apžvalgininkas

Iš anksto įspėju skaitytoją, kad jis nebūtų naivus ir negalvotų per daug: šio rašinio pavadinimas neturi jokių sąsajų su Lietuvos Respublikos prezidente. Ir ne tik neturi, o dargi atvirkščiai - prezidentė ne tik nedalyvavo kare su Dainų švente, o netgi buvo jos globėja!

 

Tai kodėl „grybų“ ir kodėl „karas“?

Ne pats sugalvojau tokį „metaforišką“ pavadinimą. „Grybus“ man pakišo LRT televizija. „Karą“ - Nerija Putinaitė, ta pati, apie kurią interneto portalas patogupirkti.lt sako: „filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, buvusi prezidento patarėja“ ir t.t. Bet tauta, ko gero, nieko taip ir nebūtų apie ją žinojusi, jeigu nebūtų skaičiusi ir girdėjusi, kaip aistringai ši filosofė valėsi savo kojas į Justiną Marcinkevičių. Tai štai ši filosofė yra prasitarusi, kad jai visoje J.Marcinkevičiaus kūryboje ir kitokioje jo veikloje nepavyko aptikti ko nors geresnio, nebent knygelę vaikams „Grybų karas“. O kadangi ta pati filosofė ir Dainų šventę, it kilimėlį kojoms valytis, jau viešai pasitiesė, suvokiau: grybai, bet jau visai kitokie, kitokiais vardais, ir net ne miške gyvenantys (kaip kad dar jauno Justino Marcinkevičiaus knygelėje vaikams) pradėjo karą ne prieš miško žvėris, o prieš tai, kuo dauguma lietuvių didžiuojasi, o UNESCO jau prieš 15 metų mūsų, latvių ir estų dainų švenčių tradiciją paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

O čia dar ta atsinaujinusi LRT televizija priešpaskutinę Dainų šventės dieną tautai parodė siužetą apie Šokių dienos pirmąjį, „dieninį“, koncertą. Švelniai tariant, rodė labai saikingai - 28 sekundes. Užtat iškart po jo sekęs siužetas apie mūsų miškuose pasirodžiusius grybus užtruko nepalyginamai ilgiau. Ir aš supratau: karas prasidėjo! Grybai puola - Dainų šventė traukiasi... Oi, jūs grybai grybai, ir iš kur tokie pikti randatės?..

Alfredas Bumblauskas

Manau jį pristatinėti skaitytojui nėra reikalo, jis yra mylimas ir paklausus. Gal tik šiame kontekste būtų sveika priminti, kad jis yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ir Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio, Karininko ir Komandoro kryžių kavalierius. Prieš pusantrų metų, kai visa „Globalioji Lietuva“ dar tik ruošėsi Šimtmečio dainų šventei, istorikas-laureatas ir kavalierius vienoje LRT radijo muzikinėje laidoje prisipažino, kad jo galvosenai „pasiutusiai daug įtakos padarė rokas“. Galėjo ir neprisipažinti - su metais tą įtaką jo deklaruojamose mintyse vis lengviau gali „pagauti“:

„Ką tik rudenį Kanadoje skaičiau paskaitas. Tai aišku, grioviau aš ten šiek tiek jų iliuzijas - pasakiau, kad man atrodo, dainų šventės tai tikrai nepakėlė Lietuvos iš komunizmo „į naują būtį“. Nu, aš tai jiems pasakiau, kad dainų šventės man kokčios (sinonimas: „šlykščios“ - aut. past.). O jiems, Kanados lietuviams, Dainų šventė - tai lietuviškosios tapatybės tęstinumas... Klausiu, ar jūs, išeivija, žinot, kas yra „Antis“ ir Kaušpėdas. O manęs klausia: kas tas Kaušpėdas? Sakau, skaitykit knygas. Tas, kurios bando pasakyt, iš kur yra Kovo 11-oji - iš Roko maršo...“ (LRT radijo 2016 m. rugpjūčio 27 d. laidos „Pakartot“ fragmentai).

Niekas turbūt nedrįstų net bandyti neigti Roko maršo žygdarbių ir nuopelnų Kovo 11-ajai. Tačiau visus laurus atiduoti vien jam reikštų, kad Antis sudėjo auksinį kiaušinį ir išperėjo Kovo 11-ąją. Atsiprašau, kad į tokią grubią metaforą drįsau įvynioti ne itin rišlią garbaus istoriko-laureato ir kavalieriaus „ataskaitą“ radijo klausytojams apie tai, kaip jis auklėjo Kanados lietuvius, Lietuvą dar mylinčius, dar norinčius lietuviškai dainuoti, ir dainuoti būtent susirinkus ar suvažiavus draugėn. Drįstu manyti, kad laureatas-kavalierius, gebėdamas linksmai derinti istorijos ir šou reikalus, yra puikiai įvaldęs įtaigos galią. O tai jau yra ne tik efektingas, bet ir efektyvus ginklas. Tik jeigu aš, pavyzdžiui, tokį „pištoletą“ turėčiau, prieš išsitraukdamas jį visada gerai pagalvočiau. Ir niekada nešaudyčiau juo į tai, kas žmonėms dar šventa. O jeigu net ir mano galvosenai jaunystėje pasiutusiai daug įtakos būtų padaręs rokas, teigdamas, kad „Kovo 11-oji - iš Roko maršo“, visada pridurčiau: „o Kovo 11-ąją apgynė mūsų dainų šventės!“. Kad neklysčiau rašydamas šį sakinį, keletą valandų žiūrėjau daug vaizdo medžiagos apie Sausio 13-osios įvykius Nepriklausomybės aikštėje - ak, kaip daugiatūkstantinis žmonių choras ir šimtai mūsų vėliavų it galinga giria vėjyje liūliavo-bangavo giedodama „Lietuva brangi“ ar „Sūneli, Tėvynė tave šaukia“. Rašau „giedodama“, o ne „dainuodama“, nes visos dainos, skambėjusios TEN ir TADA, skambėjo kaip himnai mūsų vienybei. Ar galėtų tokiu galingu ginklu virtusi dainuojanti giria išaugti valstybėje, neturinčioje dainų švenčių tradicijos?..

O dabar siūlau skaitytojams (gal tarp jų bus ir čia minimas profesorius, kuriam dainų šventės yra kokčios) pamąstyti, kokią šiandien turėtume istoriją ir kas būtų nutikę Kovo 11-osios Lietuvai, jeigu Sausio 13-ąją ją būtume gynę ne daina, o „berdankėmis“ ar kitu Aukščiausiajai Tarybai ginti atsineštu trofėjinių ginklų „arsenalu“. Ir kas mes patys šiandien būtume? Ir kur?..

Sigitas Parulskis

Jis - rašytojas. Irgi Nacionalinės premijos laureatas. O čia jo samprotavimai, publikuoti viename dienraštyje. Pasirinkau būtent juos, kad skaitytojas galėtų labiau pajusti šiandienio „Grybų karo“ herojų dvasią ir veržlumą:

„/.../dainuojantis žmogus būna ištiktas komos, jo smegenys nefunkcionuoja, nes triukšmo epicentras ne išorėje, o viduje (įsivaizduokite skalbimo mašiną savo galvoje!), mąstymo lygis nulinis, o tokią būseną pasiekti yra kur kas malonesnių priemonių nei dainavimas...“

Demokratinėje valstybėje niekas negali uždrausti žmogui turėti ir garsiai reikšti savo nuomonę. Ypač apie dainavimą. Tačiau reikia dar turėti ir ypatingus etinius įsitikinimus, kad tokias mintis reikštum Dainų šventei įpusėjus, kai iki to momento, kai Vingio parkas vienu metu su lietuviais visame pasaulyje užgiedos Tautinę giesmę, buvo likę vos trys dienos!.. Beje, tą momentą, Dainų šventės apoteozę, rašytojas-laureatas savo vaizduotėje jau irgi buvo suformulavęs: „Padirginsim tautiškumo erogenines zonas, susikibsime šventėje už rankų, sudrėgsime, sustangrėsime, pajusime dievišką bendrumą...“ O kas būtų, jeigu prie šios mano paryškintos frazės, atskleidžiančios Parulskio intymiausius jausmus Dainų šventei, prikabinčiau dar ir šios jo publikacijos pavadinimą: „KANKLĖMIS PER KONKOLUS“?..

Jokiame rimtame žodyne neaptikau „konkolų“. Jaučiau, ką jie reiškia, bet nebuvau tikras. Ir staiga internete randu: „Suneštinis lietuvių jaunimo kalbos, slengo, keiksmažodžių, žargono bei įvairių barbarizmų žodynas“. Susirandu „K“ raidę: „Konditeris“, „Kondonas“... Yrrraaa! „Konkolai“ - „Vyriškieji rutuliai. Apatiniai. Pvz., Atėjo Vardenis, kad pradėjo man savo konkolais mojuot, ma net akis sutraukė (Gretute, Spalio 30, 2008)“

Užkilo azartas. Susirandu raidę „P“: „Partmanaškė“, „Partnioras“... Yrrraaa! „Parulskis“ - „Tiesiogine reikšme - toks mizantropiškas rašytojas. Netiesiogine - piktas ir pretenzingas žmogus, be kita ko, talentingas bei turintis išlavintą humoro jausmą. Pvz., Toks jaunas, o jau Parulskis. (Tomas, Vasario 5, 2007)“

Bet grįžkime prie Parulskio „Kanklėmis per konkolus“. Dainų šventės Folkloro dieną labai daug fotografavau. Peržiūrėjau apie pusę tūkstančio nuotraukų ir aptikau tą, kuri labiausiai pritiktų iliustruoti Parulskio samprotavimus apie dainų šventes: puslankiu sustoję mergaičiukės tautiniais rūbeliais, o priešais jas, ant Bernardinų sodo žolytės patiestų tautinių abrūsėlių, guli penkerios kanklės. Mergaičiukės kikena, laukia eilėje savo pasirodymo publikai. O gal jau po koncerto?.. Gal laukia kokio nors rašytojo-laureato? Kad rėžtų kanklėmis jam per vieną vietą? Tą, kurią pats yra nurodęs?..

Kas mus „išgimdė“?

Manau, kad nė vienam iš šių trijų veikėjų, dviejų laureatų ir Putinaitės, karas su Dainų šventėmis visiškai nereikalingas. Jiems svarbiau Lietuvą (Bumblausko atveju, dar ir dalį Kanados) pritrėkšti savo unikaliu mąstymu, kartais ciniškai tyčiojantis iš šventomis virtusių tradicinių vertybių. Kurios šventos galbūt net ir jiems patiems. Tik jie niekada neprisipažins. Negali prisipažinti - grius jų mitas. Puikus to įrodymas - ta pati Putinaitė: šluostydamasi kojas į Joną Basanavičių, Justiną Marcinkevičių, dainų šventes, Sąjūdį ir tokiu būdu, neva griaudama jų mitus, ji „automatiškai“ kuria savo mitą - mitą apie save.

Bet buvo kitas karas. Karas ne su Dainų švente, kaip mūsų kultūros reiškiniu, o su konkrečia šiemete Dainų švente. Ir toks karas, kad keli ar keliolika nuo šventės dalyviams tiekiamo maisto suviduriavusiųjų virto žemės drebėjimu. Visa žiniasklaida buvo perpildyta. Vienu metu buvau bemanąs, kad tą suviduriavimą bus inscenizavę... patys dainų šventės organizatoriai. Kad žiniasklaida, o ypač „lietuviškai rodančios“ mūsų televizijos, užkibtų. Ir kad bent šiek tiek prabiltų apie Šimtmečio dainų šventę!.. Ir užkibo, ir prabilo...

Pasirodo, klydau. Suviduriavimo faktų iš tiesų būta. Žinoma, skaudu, žinoma, apmaudu. Ir dar Šimtmečio proga. Bet kai tie patys televizijos kanalai mus kasdien, ir net nevienąkart per dieną, maitina dvasine dvėseliena, tylime? Neviduriuojame? Žemės drebėjimas nekyla. Kodėl? Todėl, kad išsigimėme? Ne. Todėl, kad mus „išgimdė“ tos pačios televizijos. Ir šiandien, buvusiai „Delfi“ vadovei stojus prie mūsų „gimtosios LRT“ vairo, jau atsisakome „Kultūros“ kanalo pavadinimo! Kodėl? Kad mes, lietuviškų televizijų „išgimdytieji“ nesuviduriuotume nuo žodžio „Kultūra“?..

Apie Lūšį, Vilką ir Mešką

Grįžkime prie J.Marcinkevičiaus knygelės vaikams, kuri patinka net Putinaitei. Atsimenate, kaip joje grybų sukeltas karas išgąsdino miško žvėrelius? Net Meška ir Vilkas krūptelėjo. Ką jau ten kalbėti apie Lūšį... O Skvernelis, Stončaitis ir Šimašius - argi nekrūptelėjo? O jeigu, staiga, likus nedaug laiko iki visokių naujų rinkimų, paaiškės, kad šventės organizatoriai negalėjo skelbti maitintojų konkurso, kol nesužinojo, koks biudžetas bus skirtas šventei, o ši žinia kažkodėl vėlavo? Arba kad šventės organizatoriai patys turėjo ieškoti, kur apnakvindinti šventės dalyvius, nes Vilniaus savivaldybė, pavyzdžiui, nesugebėjo visų nakvyne aprūpinti. Ir ar nepaaiškės, kad šios aplinkybės galėjo turėti lemiamos įtakos kelių ar keliolikos šventės dalyvių suviduriavimui? Ir ar kartais ne dėl šių aplinkybių Vyriausybės kancleris Stončaitis iškart po Dainų šventės davė nurodymą Vidaus reikalų, Sveikatos ir Kultūros ministerijoms skubiausiai parengti pasirengimo Dainų šventei ir šventės eigos vertinimą? O Šimašius? O jis parašė rūstų laišką Vyriausybei ir Kultūros ministerijai, siūlydamas likviduoti pagrindinį Dainų švenčių organizatorių - Lietuvos Nacionalinį kultūros centrą, „nes tai sėkmingai galėtų atlikti kiti paslaugų teikėjai.“

Košmaras! Dieve mano, kur mes einame? Ne. Neteisingai klausiu. Reikia klausti kitko:

- Dieve mano, iš kur mes bėgame?


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (51)

 • Aleksas 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 19:51:11

  Tai šita"troika" nieko nelaukiant turėtu būti sunaikinta ir VSIO
  ZAKOOONNNO !!!

 • Uzklasine laureatu veikla 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 19:02:17

  Nacionalines premijos laureato vardas labai pravercia tada, kai juo
  remdamasis, gali reketuoti turtinga verslininka susimoketi uz palanku
  ivertinima. Ar neprisimeni, Laureate, kaip verslininkas tau ne tik parode
  duris, bet ir iskviete taksi, sumokejo stambia suma vairuotojui ir liepe
  vezti tamsta toli toli...

 • siekiant teisingumo 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 14:26:07

  Buvau šokių dieninėje šventėje. Fantastika, jaudino visus, visi
  sužavėti. Tai ar mūsų piliečiai tokie netikę runkeliai, kad patiko
  šventė? Visiems patiko ir taškas. Jūs, kurie sugebate tik kritikuoti -
  mažuma su savo vidinio pasaulio tuštybe.

 • Xx 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 13:30:05

  Gerai yra pasekes Gudelis per tv laid a su Janutiene. Vyksta Tautos
  genocidas jei nezinote kas ji vykdo paimkite kas valde Lietuva 28m tu
  zmoniu kraujo grupe

 • o 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 13:23:45

  Iškėlėm kaip ant šakių p. Bumblauską, ką bepasakytų - viskas
  tiessa. Kaaip Mozė ant kalno.
  Kur kiti Lietuvos istorikai? Fal bijo savo nuomonę sakyti, kad nebūtų
  sukritikuoti "korifėjų".
  Lietuviai giedojo ir giedos.

 • senis 2018 rugpjūčio mėn. 16 d. 13:00:05

  begame mes is proto. Krypti nurode Sorosas, dave vadovams truputi pinigu
  kelionei. LRT tv, tai Lansbergio uzsislaptinusiu kgbistu śtabas.
  Lansbergis, Soroso vietininkas Lietuvai. Kaip Ciubaisas Rusijoje. Kol kas,
  Lietuvoje, sugriauta tik pramone, darbo vietos, sunaikintas valstybingumas.
  Toliau bus naikinama viskas, kas buvo gero sukurta TSRS. Liksime prie 1918
  metu lygio.

 • Albina 2018 rugpjūčio mėn. 15 d. 06:39:55

  Man labai patiko kaip autorius gerai rėžė Parulskiui į veidą, paties
  pezėtojo Parulskio privemta subinšluoste: „Padirginsim tautiškumo
  erogenines zonas, susikibsime šventėje už rankų, sudrėgsime,
  sustangrėsime, pajusime dievišką bendrumą...“ O kas būtų, jeigu
  prie šios mano paryškintos frazės, atskleidžiančios Parulskio
  intymiausius jausmus Dainų šventei, prikabinčiau dar ir šios jo
  publikacijos pavadinimą: „KANKLĖMIS PER KONKOLUS“?..

 • atmintis 2018 rugpjūčio mėn. 14 d. 09:16:57

  https://www.youtube.com/watch?v=Hg9S2tAY6nw

 • atmintis 2018 rugpjūčio mėn. 14 d. 09:06:32

  kauzonai,o pameni kaip kojas valeisi i A.Svarinska?

 • As 2018 rugpjūčio mėn. 14 d. 06:55:00

  labai dėkoju autoriui. Sužavėta komentarais. Nedrįstu savojo rašyti...
  Tik išvadą: tauta dar gyva. Viltis yra.

 • Ačiū, ačiū, ačiu, 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 23:19:39

  apčyy!

 • Jums niekada nesuprasti, kas yra tautų draugystė! 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 22:19:24

  Taip jūsų pavadintomis menkystomis visada buvo siauro akiračio,
  įsikabinę abstraktaus patriotizmo homofobai, nors šalia gyvenantis
  tautietis jam yra = 0. O filosofai, menininkai visada peržengdavo
  monotautiškumo ribas, ir žvelgdavo į pasaulį plačiai atmerktomis.

 • Taigi 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 21:59:49

  Visada buvo menkystu zmogeliu,bet jie slepdavosi uz stipriuju nugaru,o
  dabar laikai pasikeite-tokie braunasi i prieki ir niekindami kitus siekia
  isgarseti,todel jie apgailetini menkystos.

 • Ačiū Respublikos žurnalistams 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 20:08:50

  Už puikius, protingus straipsnius, už tikslias įžvalgas ir Tiesą.

 • JS 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 20:00:38

  Ferdinandas Kauzanas, nepaisant senatvės, dar išlieka savo amplua. Bet
  populistiniam skaitytojo skrandžiui gal ir per sunkus maistas. Reikia
  Mezym. Bet vis tiek sveikinu Ferdinandą.

 • Buno toksai Henry.. 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 17:54:22

  zinduolis dar butu gerai,tiesiog ameba.

 • Buvo toksai Henry Miller 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 17:16:44

  Nežinau, ar lietuvių kalba leistas, bet lenkiškai yra. Tai Parulsikis
  tikrai nuo jo kopijuoja nešvankybes. Apskritai, jei žmogus be
  fiziologiškos dviprasmybės ar užuominos negali apsieiti nė viename
  sakinyje, tai rodo kad jis tik kalbą įvaldęs žinduolis.

 • Patarlė.lt 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 16:37:39

  "Šieno kupeta didelė, o žmonių tuštybė dar didesnė".

 • Rokas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 16:29:19

  P. Bumblauskas kalba apie roką, bet nelabai jį žino. Kuo čia dėt
  Antis, kai ji dainavo jau vėlyvuoju sovietmečiu. Tikrieji rokeriai buvo
  jo pradininkai gūdžiu sovietmečiu susikūrę jaunimo grupės, beje,
  daugumoje Kauno, tokios, kaip Kertukai, Aitvarai, Gintarėliai. Ir visos
  rėmėsi tautinės muzikos motyvais.

 • Ko jūs, lietuviai, viens prie kito kabinėjatės?!, 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 16:18:28

  Ar per dienas neturite rimtų, naudingų užsiėmimų?!

 • Kas leidžia 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 16:03:03

  Kas leidžia dergti Lietuvos kultūrą.Klausiau Nepriklausomybės
  Šimtmečiui skirtą operą "Post Futurum".Tai opera apie Vasario 16 dienos
  paskelbimą, kas gi tai -tai išsityčiojimas iš Lietuvos istorijos, o
  libretas .spėkit kieno-ogi Sigito Parulskio. Nesugebi,tai kam lendi prie
  Tautai šventų vertybių.

 • Gagaga 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:37:09

  Juoko duju submarina ir toliau palaimingai plaukia...dugnan!!

 • Po taip vadinamo rocko marsho 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:32:16

  tuščią niša užėmė antis foje svastikos sukitės greitai - nesvrbu,
  kad be balso, klausos, politkorektiški

 • Citatnykas 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:24:45

  "Atominė bomba - viso labo tik popierinis tigras, kuriuo amerikietiškieji
  reakcionieriai gąsdina žmones. ..." (Mao Zedong)

 • Ačiū 2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:10:42

  Dėkojup.Kauzonui ginančiam Dainų šventes ir visą Lietuvos
  kultūrą.Labai blogai vertinu naujai atėjusią Delfi vadovę,kuri LRT
  daro vidutinybėms,laidos tikrai nieko gero neduodančios kulktūrai.G
  taško paieškos vertinimai laidoje Dienos tema mane tiesiog
  užsiutino.KOkoą LIetuvą mes kuriame ir ką aukščiau kultūros norime
  pateikti.Žiauru,kad taip sparčiai nužmogėjame.Tai pasako ir daž nai
  vartojami viešoje mrdijoje žodžiai,kad gyvuliai valgo o žmonės ėda.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PATEKO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ serijos turnyro vienetų atrankoje lietuvis Simonas Žukauskas 2:6, 1:6 pralaimėjo atrankos favoritui 20-mečiui amerikiečiui Roy'ui Smithui (1378-oji pasaulio raketė), tačiau pateko į pagrindines varžybas kaip „laimingas pralaimėjusysis“ (lucky loser).
 • VADOVAUS: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kuriamam Verslo kompetencijų ir paslaugų centrui nuo pirmadienio vadovauja ilgametę patirtį turinti Ramunė Vaičiūnienė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar savo akimis matėte popiežių Pranciškų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +9 C

   +3   +4 C

 

   0  +2 C

  +11  +12 C

   +8  +9 C

 

   +7  +9 C

  1-6 m/s

 4-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018