respublika.lt

2018 rugsėjo 25, antradienis

Feljetonisto Vito Tomkaus vertimas iš Ezopo kalbos:
KĄ TURĖJO GALVOJE LIETUVOS PREZIDENTĖ?
nuotraukos (654)

2014 kovo mėn. 29 d. 10:00:00

 

 

MIELI LIETUVOS ŽMONĖS - LAISVOS LIETUVOS PILIEČIAI
(neskaitant pankų, šliužų, vaišvilų ir kt. „rusų agentų“, kurių laisvais niekaip nepavadinsi),


GERBIAMI SEIMO NARIAI.
(Išskyrus Graužinienę, Uspaskichą, Gapšį, Vonžutaitę ir kt. „darbiečius“; Paksą, Mazuronius, Gražulį ir kt. „tvarkiečius“; Gailių, Urbšį, Skardžių ir kt. „teisuoliečius“; Venckienę, Patacką, Matulevičių ir kt. „patvoriečius“; Balčytį, Balsį, Paulauską, Tomaševskį ir kt. „kandidatus-proputiniečius“. Trumpiau sakant: Didžiai gerbiamas Seime, o konkrečiai - Kubiliau, Juknevičiene ir abu Masiuliai.)


STIPRINDAMI SAVO ŠALĮ, VISI KARTU MES JAU PADARĖME LABAI DAUG.
(Išsivalėme iš savo kolūkių ir kultūros namų, laivynų ir žuvų kvotų, sovietinių atominių elektrinių, gamyklų bei fabrikų, nacionalinių bankų ir televizijų. Beliko atsikratyti nacionaline valiuta ir tapsim absoliučiai laisvi. Būsim pačia laisviausia valstybe pasaulyje. Be ES grandinių - nebeturėsime ką prarasti. Materialėjimas slegia ne tik žmogų, bet ir šalį. Todėl visų valdančiųjų vardu pasikartosiu: mes jau laisvi nuo visko. Nebėra dėl ko mus pulti. Nes pas mus nieko nebėra. Tik skolos...)


BRANGIEJI...
(Tai - ne banalus kreipinys. Šiandien lietuvis yra ypač brangus. Ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms. Bet kurio Žmogaus ar Lietuvos piliečio praradimas yra be galo skaudus ir nuostolingas: juk kiekvienam „ant galvos“ tenka beveik po dvidešimt tūkstančių litų skolos. Kuo labiau didės emigrantų, savižudžių bei kitokių numirėlių skaičius - tuo didesnė skola guls ant išlikusiųjų pečių.)


PASIPRIEŠINTI AR PRISITAIKYTI?
(Tai hamletiškas klausimas. Jei visi priešinsimės - žūsim. Jei sutartinai prisitaikysime - išnyksime. Ką daryti? Ogi nieko. Pasilikim, kaip buvę: „runkeliai“ toliau sau ramiai priešinasi - rengia protesto akcijas bei renka parašus, o valdžios „elitas“ gražiai sau prisitaiko. Ir toliau sau mandagiai keliaklupsčiauja prieš Briuselį. Nuolankiai kiauksėsime tik ant savo kaimynų, nes tik prisitaikius prie sistemos gali išlikti ne tik Lietuva Europos Sąjungoje, bet ir valdžia valdžioje.)


ŠIOMIS NERIMO DIENOMIS KVIEČIU VISUS SĄŽININGAI AKISTATAI SU REALIA SITUACIJA ŠALIES VIDUJE IR APLINK MUS.
(Kaip minėjau, Lietuva prarasti nebeturi ko - viskas praskolinta skandinaviškiems bankams, o mūsų Laisvė ir Nepriklausomybė, kaip ir smetoniškos aukso atsargos, patikėtos saugoti ES biurokratams, patikimesniems net už kiniškus bankus, kuriems patikėjęs savo pinigus gali būti tikras, kad niekas niekada jų nebegalės nei atimti, nei atsiimti. Mūsų turto apsauga jau seniai yra skandinavų bankų galvos skausmas. Vikingai - karinga tauta. Apsigins patys, apgins ir mūsų užstatytą turtą. Stebiuosi, kad pritilo Juknevičienės ir jos bendrapartiečių kiauksėjimas. Juk rusų ekonominės sankcijos prieš Lietuvą dar net neįpusėjo: tepaskelbtas Klaipėdos uosto bei maisto produktų boikotas. O juk mūsų tikslas - susidoroti su vietos oligarchais: reikia taip įsiutinti rusus, kad jie užsuktų mums visus dujų kranelius ir kartu sunaikintų nesąžiningus vietinius dujų tarpininkus - stonius ir garbaravičius.)


PIRMIAUSIA TURIME SUSITELKTI IR VIENINGAI PASIRENGTI NAUJIEMS IŠŠŪKIAMS.
(Žvelkime tik į priekį ir nebesidairykime atgal. Pritariu Patriarxui, kad ne metas aiškintis, kas ką veikė praeityje, o svarbiau - ką veikiame dabar? Aš gi neklausinėju, ką darėte per kruvinus Sausio įvykius, kuomet vieniša kariavau savo „mažuosius karus“? Kol jūs šildėtės savo rankutes prie Seimo laužų, aš vieniša kankinausi - imti ar neimti? Vis dėlto surizikavau ir paėmiau, nes, jeigu nebūčiau paėmusi iš kolaboranto Burokevičiaus premijos, ko gero, būčiau demaskuota, o gal net likviduota ir dabar nebebūtų kam jus valdyti.)


LIETUVA IR KITOS ŠALYS JAU DABAR PATIRIA ATVIRĄ INFORMACINĮ KARĄ.
(Nekaltos rusiškos dainelės gali pritraukti labai daug rusų. Gintarinė Palanga tam geriausias pavyzdys. Laiku neuždraudėme vietos kavinėse rusiškų dainų ir jau vasarą nebeatsiginame nuo rusų. Ką tik po to nedarė kurorto valdžia - ir kainas sukėlė, ir „pagalvės mokestį“ įvedė, o tie kaip traukė, taip traukia pulkais. Kai kurie rusų turistai net su savo pagalvėmis.)


TODĖL KREIPIUOSI Į VISUS ŽINIASKLAIDOS SAVININKUS IR VADOVUS, Į KIEKVIENĄ ŽURNALISTĄ IR APŽVALGININKĄ ASMENIŠKAI - PADĖKITE MŪSŲ ŽMONĖMS ATSKIRTI MELĄ NUO TIESOS.
(Kreipdamasi asmeniškai, skubu patikslinti, kad senoji tvarka nesikeis. Spaudos darbuotojai ir toliau su manimi bendraus tik per atstovą spaudai. Grynai higienos sumetimais - vietos žurnalistai, kaip ir jų savininkai verslininkai, yra susitepę „nešvariais milijonais“, todėl tiesiogiai bendraujant lengva susipurvinti. Aš mieliau dalyvauju tik užsienio firmų - tokių kaip suomių šiukšlių bei atliekų deginimo įmonė „Fortum Klaipėda“  - prezentacijose. O siekdama Tiesos ir Gėrio, kreipiuosi į žiniasklaidos savininkus: „Ponai pramonininkai bei parfumerijos pramonės savininkai, padėkite savo žurnalistams kuo greičiau atskirti melą nuo tiesos.“ Negi taip sunku atskirti Gėrį nuo Blogio?.. Jeigu JAV atskiria Kosovą nuo serbų - tai yra Gėris, o jeigu rusai Krymą nuo ukrainiečių - tai yra Blogis. Kai Kijevo Maidane užmuša kelis šimtus žmonių - Gėris, o kai protestuotojai mūsų Seime išmuša porą langų - Blogis. Kai mes finansuojame slavų opozicijos riaušes - Gėris, o kai kaimynai slavai finansuoja savo mokyklas bei TV programas Lietuvoje - Blogis... Elementaru.)


NET ATVIRA AGRESIJA LIETUVOS PAŠONĖJE NEPRIVERČIA VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO (VSD) IMTIS VEIKSMINGOS GRĖSMIŲ PREVENCIJOS, ŠALINANT PAVOJUS, KURIE KYLA IŠ UŽSIENIO AR ŠALIES VIDUJE.
(Paimkim kad ir „Snoro“ banko administratorių, brangiai pasamdytų Londone, pavyzdį. Dabar, kai dėl Kuperio neskaidrios veiklos tyrimą pradėjo prokurorai, negi ir vėl VSD vadovas Grina dangstysis vaikiškomis frazėmis „Nežinau“ arba „Negaliu atsakyti“? Kaip dabar jaustis man arba mano patikėtiniui Lietuvos banko valdytojui? Juk mes aklai jais pasitikėjome. Net ne jais, o VSD pažymomis, kuriose prie įtartinų ir nepatikimų buvo priskirti net Seimo vadovai, o apie aferistus iš Londono net neužsiminta.)


TAČIAU LABIAUSIAI ŠALĮ ALINA VIETINIŲ OLIGARCHŲ APETITAI.
(Buvęs rubikoninis ikoras grobuoniškai susišlamštė milijardus litų. Įsivaizduojate, kiek buvo galima už tuos pinigus nusipirkti užsienietiškų konsultacijų, teisinių patarimų iš advokato Valiūno bei jo partnerių, „Ernst and Young“ auditorių, „Rothschild and Sons“ paslaugų... Kiek darbo vietų galėjome užsieniečiams sukurti! Gal net visus pabėgėlius iš Ruklos būtume įdarbinę, o dabar…)


SUNKIAUSIAI MODERNIZACIJA PASIEKIA ŠALIES PROKURATŪRAS.
(Net prokuratūros pastato su tiesiais langais nesugebėjo pasistatyti. Atgrubnagiai prokurorai mieliau imasi tirti bylas, kurias sunkiau ištirti arba kuriose įtariamieji slapstosi užsieniuose. Gaudo nesugaunamus įtariamuosius, besislapstančius anglijose, amerikose arba rusijose, o tuos, kurie sėdi gretimuose kabinetuose ir tekina slapčiausią informaciją į spaudą, ignoruoja. Be to, kaip tyčia imasi tų bylų, kuriose figūruoja milijoninės sumos, kurias beskaičiuojant lengviau bylas vilkinti. Kiek per tą laiką būtų galima smulkių nusikaltėlių pasodinti: nugvelbei vištą - kalėjiman, parašei netinkamą komentarą - už grotų.)


MŪSŲ ŽMOGIŠKIEJI RESURSAI IŠTIES UNIKALŪS.
(Net užsienio investuotojai pripažįsta, kad darbuotojai Lietuvoje - aukščiausio lygio ir neišmatuojami. Nesuprantu, kam reikia steigti brangiai kainuojančius verslo inkubatorius, jeigu darbuotojai dauginasi patys. Tereikia ir toliau neskubėti siūlyti darbo išsilavinusiam jaunimui, ir jie niekur nedings - turės daugintis, nes nebeturės daugiau ką veikti.)


SIUNČIAME PASAULIUI LIETUVIŠKUS LINKĖJIMUS IŠ KOSMOSO...
(O kodėl lietuviškų „kosmonautų“ pavyzdžiu neatkūrus Lietuvos kaip Jūrinės Valstybės?! Ar sunku paleisti į vandenyną kaip ir į kosmosą iš svetimo laivo dėžutę, jos viduje įmontavus radijo siųstuvą, kuris visomis pasaulio kalbomis siųstų signalą SOS? Tereikia susimokėti kokiam nors lėktuvnešiui penkiasdešimt milijonų už tai, kad išmestų mūsų „lietuvišką stebuklą“ per bortą, ir Lietuva jau Jūrinė Valstybė. Aišku, koks prasigėręs bocmanas tą patį darbą padarytų ir pigiau, gal net už puslitrį, betgi tuomet pasaulyje neišgarsėtume - maža kas ką išmeta už borto...)


KIEKVIENO IŠ MŪSŲ PRIEDERMĖ TURI TAPTI IR PAREIGA LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI.
(Deja, belieka kalbėti tik apie žodžius, nes lietuviškiems sakiniams vietos viešuose pavadinimuose beveik nebeliko. Jeigu svetimybės bujos ir toliau, kitąmet metiniame pranešime gali tekti kalbėti jau apie lietuviškų raidžių puoselėjimą.)


TIKĖJIMAS LIETUVA - MŪSŲ VISŲ STIPRYBĖ, IŠBANDYTA LAGERIAIS, TREMTIMIS, OKUPACIJOMIS, BLOKADOMIS IR SUNKMEČIAIS.
(Be komentarų.)

Parengta pagal dienraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (654)

 • Skaitytoja 2014 gegužės mėn. 14 d. 12:24:40

  Na tikrai nebalsuosiu už Grybauskaitę. Prieš kelis metus padariau
  didžiulę klaidą, dabar gailiuosi ir ją tikrai taisysiu.

 • tai va.. 2014 gegužės mėn. 14 d. 12:04:48

  Pasitikiu Gribauskaite, nes turi politini stubura, o jai buvo klaidos tai
  kaip sakoma: neklysta tas, kas nedirba.

 • tai va.. 2014 gegužės mėn. 14 d. 11:59:48

  Straipsnis ciniskas ir pilnas pagiezos, tai ne Ezopo kalba. Zemini
  Gribauskaite, tai aisku pasirinkai Balcyti? Matyt nematei kaip geguzis 8d.
  nuo socdemu eitynes buvo paraudes visas Gedimino prospektas. Atvira
  demonstracija palaikanti sovietinius laikus, tai buvo ,,marsas,, ne
  menkesnis uz pasipuosusi Tomasevski ,,antilietuviskomis,, juostelemis. Gal
  as jau nebesuprantu, kas yra kas, bet nuojauta kuzda, tai ka propogojate
  yra BLOGIS. Man nepriimtina, kad socdemai pataikaudami ,,mazumai,, nori
  prastumti lietuviu kalbos pakeitimus ir daug kitu Lietuvai kenksmingu
  dalyku. Pasitikiu Gribauskaite, nes turi politini stubura, o jai buvo
  klaidos tai kaip sakoma

 • Ar jūs ką supratote? 2014 gegužės mėn. 13 d. 13:33:11

  Nesivarginkit, tam žmogui balti arkliai ir velniai vaidenasi.

 • pastabus 2014 gegužės mėn. 12 d. 16:54:01

  Grybauskaitė yra kaip matrioška - neišverčiama.

 • praeivis 2014 gegužės mėn. 12 d. 07:15:05

  Turiu pripažinti, kad kol kas Vitui Tomkui versti prezidentę sekasi...
  Pažiūrėsim, ką jis pademonstruos antrajame rinkimų ture.

 • jurei 2014 gegužės mėn. 11 d. 14:19:46

  o tyčiotis iš kitos šalies prezidento yra tikrai garbinga?

 • jure 2014 gegužės mėn. 11 d. 11:14:35

  Kiršinti žmones - toks spaudos darbas, bet tyčiotis iš savo šalies
  prezidento tikrai negarbinga...

 • vitas 2014 gegužės mėn. 10 d. 19:17:48

  Kaltinti ir loti visi gali- gal geriau parašykit ką daryti?

 • dainius2 2014 gegužės mėn. 05 d. 21:31:48

  gal su humoru , bet gryna tiesa - bravo V.Tomkui

 • RUSNĖ 2014 gegužės mėn. 05 d. 15:27:01

  Ar tikrai laisvos Lietuvos piliečiai, ar tiktai pinigų tironijos
  piliečai.

 • to Dixi 2014 gegužės mėn. 04 d. 09:15:16

  Kai V.Tomkus dulkino sovietinę nomenklatūrą, ponuliui buvo gerai, o kai
  dulkina Briuselio išsigimėlius, ponuliui nebepatinka? V.Tomkus
  nesikeičia ir kailio pagal situaciją neišvertinėja, todėl ponuliams
  jis neįtinka.

 • Dixi 2014 gegužės mėn. 03 d. 14:23:01

  Kažkada, dar 1988-aisiais, jaučiau kažkiek pagarbos tuometiniam
  žurnalistui V.Tomkui, kuris nors ir demonstruodamas primityvoką
  stačiokiškumą, bet visgi teisingai "užkabinėjo" sovietinius bonzas. Gi
  dabar.... sic transit gloria mundi, anot romėnų. Nusirito iki
  superprimityvaus, į kvailius ir primityvus orientuoto populizmo, pasūdyto
  kapituliantizmu ir padažytu pasąmonine rusofilija. Gaila ir gėda.
  (Anaiptol nesu Grybauskaitės šalininkas, bet palyginus su šiuo
  "feljetonistu", ji - dviem galvom aukštesnė)

 • emigrantas 2014 gegužės mėn. 02 d. 06:58:59

  Žinoma, jau galima balsuoti už Grybauskaitę, nes Lietuvoje taip visiems
  sujauktas protas, kad net nebesvarbu, kas ką veikė per Sausio įvykius.
  Keista, kad į viceprezidentus dar niekas nepasiūlo Burokevičiaus.

 • balsas 2014 gegužės mėn. 01 d. 15:56:18

  ponios kalba ,labai primena TATOS zargona.atrodo,kaip susiderine prie
  rojalio.

 • Supratau 2014 gegužės mėn. 01 d. 09:31:03

  Iki šiol dar abejojau - balsuoti ar nebalsuoti už Grybauskaitę. Dabar
  abejonių neliko - balsuosiu už ją. Labai jau didelis Putino gynėjas
  pasirodė šitas ponas.

 • saunuole Prezidente 2014 balandžio mėn. 27 d. 08:08:43

  tik uz ja,tik uz ja,tik uz ja...kuo daugiau pacukai raso pries ja,tuo
  labiau balsuosime uz ja.

 • Vincas 2014 balandžio mėn. 27 d. 04:43:35

  Liūnkėjimai Dašai Polikarpovnai ir Jašai Gabrielovičiui iš
  Kremliaus.Už nuopelnus KGB būsite apdovanoti.Kaip Lietuvos Prezidentas
  V.Adamkus neužmiršo apdovanoti seno bendradarbio KGB generolo
  JAKUNIN,taip Kremlius neužmirš Jūsų šviesybių.

 • liūdnas 2014 balandžio mėn. 25 d. 14:28:45

  Cha-cha-cha!!! Komediantas-KGBistas tas ponas vitas - neišvytas!!! Nori
  sujaukti situaciją, kad į Prezidento kėdę praslistų koks mankurtas!

 • Grybauskaite : mis Skola 2014 balandžio mėn. 24 d. 17:05:55

  Neberinkime,nes dar po 5 metukų jos valdymo liksime plikais pautais ir
  apželtukėmis (čia tiems,kas dar turite su kuo galvoti).

 • Vilnietė 2014 balandžio mėn. 24 d. 13:27:05

  Šaunuolis ponas V.Tomkus. Juk kažkas turi šalyje pamatyti ir priminti
  tokius reiškinius kaip demokratija,teisingumas, atsakomybė,cenzūra ir
  tt.,ir tt.

 • Izolina 2014 balandžio mėn. 23 d. 16:06:57

  Kai neturite argumentų, geriausia korta yra KGB. Tik ar ne pavėlavote -
  mąstančiam žmogui tas visai neįdomu. Tas yra taip pat beprasmiška kaip
  ir kryžių atstatinėjimas pirmaisiais Nepriklausomybės metais.
  Prisiminkime šviesaus atminimo S.Lozoraičio žodžius: "Nesidairykime
  atgal - žiūrėkime į priekį, tik į priekį".

 • Gabija 2014 balandžio mėn. 23 d. 13:17:20

  Geras straipsnis, bet rizikingas. Vis tiek Šaunuolis.

 • to Manipuliacijų meistrui 2014 balandžio mėn. 22 d. 16:12:43

  Pats, ko gero, būsit manipuliacijų specialistas, kad taip gerai viską
  išmanot ir net V.Tomkaus kūrybą išnagrinėjot.

 • Manipuliacijų meistrui 2014 balandžio mėn. 22 d. 16:01:13

  Tik jau ne Tomkus stengsis melą nuo tiesos atskirti. Jis melą taip
  sukutuliuos su tiesA, KAD TOS TIESOS TIK PAVADINIMĄ TEGIRDĖSIM

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • DVIRAČIAI: Austrijoje vyksiančio dviračių plento pasaulio čempionato jaunių vaikinų 27,7 km atskiro starto lenktynėse antradienį Lietuvos atstovas Erikas Šidlauskas užėmė 50-ąją vietą, o Aristidas Kelmelis - 57-ąją.
 • SUSITIKO: antradienį Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis Vyriausybės rūmuose susitiko su Ispanijos ambasadoriumi Emilio Fernandezu-Castanoy y Diazu-Caneja.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar dar vis turite neiškeistų litų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +4   +8 C

   +2   +10 C

 

   +8  +12 C

  +9  +13 C

   +11  +15 C

 

   +15  +17 C

  7-12 m/s

 3-8 m/s

 

    2-7 m/s

 

USD - 1.1773 PLN - 4.3009
RUB - 77.5752 CHF - 1.1290
GBP - 0.8946 NOK - 9.5693
reklama
Ukis 2018