respublika.lt

2018 rugpjūčio 22, trečiadienis

Cirkas Seime su konstitucine dvasia ir nekaraliumi Mindaugunuotraukos (105)

2018 kovo mėn. 19 d. 11:38:44
Olava STRIKULIENĖ

Respublikos“ savaitės akiratyje - šalies parlamentarizmo krizė, drama, komedija. Ar paprasčiausias seimūnų cirkas. Paveiktas pavasario ir jau buvusio Seimo nario Mindaugo Basčio apkaltos-neapkaltos. M.Bastys liko „neapkaltas“, tačiau Seimo nariai, vieni kitus net ne po vieną, bet būriais, frakcijomis kaltindami taip nusikalė, kad konservatoriai jau užsimanė priešlaikinių Seimo rinkimų.

 

Seimas, niekieno neraginamas kalašnikovais, pats pernai kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl M.Basčio. Kad teismas nustatytų - pažeidė M.Bastys Konstituciją, sulaužė Seimo nario priesaiką, ar ne. Teismo konstitucinės dvasios 2017 m. gruodžio 22-ąją pranešė, jog M.Bastys priesaiką sulaužė. Atrodo, teliko atlikti Seime formalią procedūrą. Tačiau procedūrą atlikus paaiškėjo, kad balsų atstatydinti M.Bastį nepakako. Slapta balsuojant, 11 biuletenių sugadinta. Dar 24 politikai susilaikė. Už M.Basčio išvarymą balsavo 72 asmenys. Už išbalinimą - 21 asmuo. Išaiškėjo, jog dalis slaptųjų biuletenių su jau įrašytu atsakymu buvo nufotografuoti.

Metinis bruzdesys dėl pabruzdėjimo?

Kyla klausimas. Kurių galų reikėjo kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei seimūnai juo nepasitiki? Nepasitikėjimą aiškiai pademonstravo keistuoju balsavimu. Kaip suprasti? Juk konstitucinės dvasios tos pačios. Bet dėl Kęstučio Pūko teismo nutartimi pasitiki. Dėl nušalintojo prezidento Rolando Pakso - pasitikėjo. Dėl nušalintojo seimūno Lino Karaliaus - Ezopo Žaso - patikėjo. O dėl kolegos Mindaugo - jau ne.

Antras klausimas - kurių galų iš viso reikėjo tyrinėti M.Basčio elgesį Seime? Jei, kaip rodo keistasis balsavimas, tiek parlamentarų iš anksto buvo slapčia įsitikinę, kad kolega Mindaugas jokios priesaikos nesulaužė.

Naujoji paslauga „Lenkas poligrafas”

Dar daugiau. Mūsų parlamentarizmas buvo papildomai apjuoktas, kai parlamentaras M.Bastys, lydimas advokato, Lenkijoje savanoriškai pasitikrino melo detektoriumi. Čia tai bent! Be kaimynės neapsieiname niekaip. Vieni procesijomis važiuojame į Suvalkus. Kad pasitikrintume, kad čia pardavinėjama pigesnė dešra. Ir įsitikintume, kad nuo šiol prekybos centrai bus uždaryti sekmadieniais. Kiti važiuoja įsitikinti, jog čia pigesnės kremavimo paslaugos. O dabar politikai, matyt, pradės važinėti į Lenkiją, kad įtikintų kitus tėvynainius, jog - nemelagiai? Lenkams poligrafų specialistams, matyt, teks išmokti kalbėti lietuviškai bei paruošti atitinkamus lietuviškus klausimynus. Kita vertus, ar galima tikėti tokiais „tyrimais” žinant, kad „kas už dūdą užmoka, tam dūda gražiai ir pagroja“. Juk tas, kas asmeniškai užmokės tikrintojui už patikrinimo poligrafu paslaugą, tas ir bus išteisintas.

Valdiško turto gadintojų vienuoklė

Dar vienas skandalas - 11 sugadintų biuletenių. Negi taip gali drebėti seimūnų rankos šalies išblaivintojo Aurelijaus Verygos laikais? O gal visi 11 pamiršo akinius? O gal sudrebėjo iš baimės, kad neįtiks premjerui, visuomenei, feisbukininkams-revoliucionieriams, konservatoriams, Ramūnui Karbauskiui ar P.Vojeikai?

Slaptas balsavimas visada reiškia bailių balsavimą... Tad dabartiniame Seime yra mažų mažiausia 11 žioplių, nemokančių užpildyti biuletenio. Arba mažų mažiausia 11 didžiausių bailių. Piktų. Ir vienaip balsuoti bijo. Ir kitaip balsuoti bijo. Nei už, nei prieš, nei susilaikėliai. Ir ant savęs pyksta, kad bijo. Paaugliai tokiais atvejais laužo parko suolus. O seimūnai, matyt, išlieja pyktį gadindami valdišką turtą, vardu biuletenis.

Dar keistesnis slaptojo balsavimo cirko numeris - užpildytų biuletenių fotografijos. Naujas žanras? O kam? Kad visuomenė „palaikintų“? Feisbukinei visuomenei labiau patinka fotografijos su baltais pudeliukais, katinukais, širdutėmis ir bučkiais. Biuletenis „neveža“ net ir slaptų internetinių pedofilų. Tad kurių galų jį prieš rinkėjų ar frakcijos pirmininko panosę kaišioti. Nauja procedūra - fotografija-panosė? Seimo Etikos ir procedūrų komisijos palaiminta? Visi tie šauksmai, kad reikia tirti, netirtėti, perbalsuoti - iš viso neorūs.

Kas laimės? Tikrai ne valstybė


Viena aišku, jog Seimas jau buvo pritvinkęs skandalui. Gandro ir kregždės susikirtimui. Tai bent! Susipjovė vos atšventus valstybės atkūrimo du jubiliejus. M.Basčio nepavykusi interpeliacija buvo tik pretekstas. Kad konservatoriai, įkvėpti jiems palankių visuomenės apklausų, užsimanytų priešlaikinių rinkimų. Ar bent jais valdančiuosius gąsdintų. Tik, kažin, ar ką nors laimėtų. Nebent daugiamandatėse. Tačiau vėl prakištų vienmandatėse. Nes lyderiai - tie patys. Simpatijos ir antipatijos nepasikeitė. Vienmandatėje turbūt vėl laimėtų Ingrida Šimonytė. O kaip sektųsi Kaune Gabrieliui Landsbergiui - dar neaišku. Nes Saulius Skvernelis pažadėjo didinti pensijas. Nes vienai karalienei Mortai visiškai tinka dabartinė švietimo ir mokslo ministrė. Nes priešlaikiniai rinkimai - tai papildomas mokesčių mokėtojų pinigų taškymas. Nepakeičiant Seimo kokybės. Faktiškai dėl to paties frakcijų išsidėstymo. Nebent tik šiek tiek sumažėtų socdemų ir liberalų. Žmonėms nepatinka, kai politikai dėl savo ambicijų taško jų pinigus. Patys jų ne ką teuždirbę. O po to vis vien išdidžiai nutaria nebendrauti su gandrais ir likti opozicijoje. Galų gale, ir Dalia Grybauskaitė, nors ir papiktinta Seimo balsavimu dėl M.Basčio, kažin, ar pageidautų kitokios Vyriausybės sudėties. Juk prezidentės kadencija kitąmet baigiasi. Kam tie nauji iššūkiai? Juolab kai dabartinėje Vyriausybėje tiek savų ministrų.

Būtų daug solidžiau, jei R.Karbauskis, toli gražu ne Seimo naujokas, juokingai negrasintų interpeliuoti visą konservatorių frakciją. Būtų daug solidžiau, jei seimūnai dabar nesiteisintų, nemuštų į krūtines. Esą ir aš, ir aš balsavau TEISINGAI. Labiau tiktų pasakyti, jog balsavau, kaip liepė mano sąžinė. Nes sąžinės liepia visaip. O teisingas balsavimas kartais reiškia bandos balsavimą. Su tokiais pačiais visuomeniškų TEISINGŲJŲ neklystančiais dorybingais pasisklaidymais prie Seimo. Ko sklaidytis? Balius baigtas. M.Bastys iš Seimo išeina pats.

***

Vito Tomkaus intarpas, parašytas iš pašiūrės prie Razlyvo (Karbauskio "bolševikai" Seime mane supras ir, jei norės, susiras):

„Didžiai gerb. Proto Bokšte A. Anušauskai, rašo Tamstai toks reto bukumo pilietis, jau paliuosuotas iš redaktorių, todėl nelabai pavojingas paprastas neetatinis spec.korespondentas Vitas Tomkus. Lėktuvą atidėjo iki vakaro, tad nutariau padiskutuoti. Maniau, mes vyriškai sutarėme: Tamstos konservatoriai savo amžinose kovose be reikalo nenaudoja „KGB kortos“, o aš nelaužau įstatymų ir neįvardiju tikrųjų KGB agentų? Deja, Tamsta panašus į savo patroną, kuris vieną žada, kitą daro. Kaip visi sukčiai. Profesoriaus adjutanto Tučkaus išsišokimas per radiją, nesiskaito: aš jį priėmiau kaip Dievo dovaną, patriarcho auką ir net konservatorių norą partiją nuo brudo apvalyti. O dėl Barsčio ar Basčio užsipuolimo - nesupratau? KT sprendimas man nulis - su dvasiom aš nebendrauju. Mane domina tik faktai - kokią žalą tas Barštys ar Bastys padarė Lietuvai? Bendravo su KGB? Beveik visas Seimas toks. Su visais nariais ir darbuotojais tektų jį išvalyti, uždaryti, išdezinfekuoti, blakes išrankioti ir dar gerus metus palikti Seimo rūmus tuščius, kad prasivėdintų. Ir nuo komunistinės smarvės, ir nuo kagėbistinės, ir Ožio bei ožely... t.y.- ožkučių ir ožiukų. Tuo pačiu Lietuva gryno oro įkvėptų ir gal net atsigautų. O Tamstos, ką išdarinėjate? Matau, vėl Sorošo judošiams „sidabriniais“ skatikais pakvipo? Ką gi, greitai ir prie tos temos sugrįšiu, kauksite kruvinom ašarom ne tik bumblauskus ir kuoliukus apsikabinę, bet ir pamatę, ką su mūsų nuskurdintomis ir prasiskolinusiomis savivaldybėmis Sorošo „kovotojai“ su korupcija Rytis Juozapavičius ir jo parankiniai išdarinėja: milijonų milijonus nureketavo, antraip šantažavo paskelbti, kad rajono valdininkai yra korumpuoti. Prižadu, kad lietuviai apsiverks pamatę, kaip gražiai susišaukia caro pasiųstas žiaurusis tautos budelis Muravjovas Korikas su nūdienos Sorošo statytiniu Muravjovu iš Transparency International. Kaip matot, Istorija kartojasi. Abu Muravjovus skiria vos daugiau kaip 150 metų. Įdomu, kad caro Muravjovas pagarsėjęs kaip Korikas, o Sorošo Muravjovas, ko gero, išgarsės kaip Grobikas, nes vietoj kartuvių renkasi „sidabrinius“ skatikus. O kol kas ruošiuosi vykdyti duotą žodį skaitytojams. Jei iki mano sugrįžimo nepateiksite rimtų įrodymų, ką konkrečiai blogo Lietuvai ir jos piliečiams padarė tas jums neįtikęs Seimo baslys, ką jis ten rėmė ar neparėmė, kraunuosi džiūvėsėlius ir pradedu skelbti užsimaskavusius KGB agentus. Tik po to, kad nesikabintumėte prie smulkių netikslumų, maloniai prašau patikslinti kaip rašomi slapyvardžiai, pvz. „dėdulė“, „Fermeris“, „magnolija“- iš didžiosios raidės ar mažosios?

P.S. Dovanokit, turiu jau skubėti į traukinį, vėliau patikslinsim. Gal net sąrašus sutikslinsim. Skubu į autobusą. Kol lėktuvo nenumušė.

P.P.S. (Asmeniškai mano bendražygiui profesoriui Vytautui Landsbergiui. Svetimiems skaityti kategoriškai draudžiama): Profesoriau, turbūt suprantate, kad „bendražygiu“ tamsta vadinu, ne pagal KGB, o pagal Sąjūdžio liniją... Tik tamstai prisipažįstu, kad niekada jokiu KGB agentu aš nebuvau ir jokiom žvalgybom netarnavau - priešingai nei tamsta su prezidente - visą savo sąmoningą gyvenimą tarnavau ir tarnausiu tik Lietuvai. Nei partijoms, nei masonų ložėms, nei Rotary, Liūtų ar Vilniaus klubui nepriklausiau. O "KGB sąraše", paskelbtame mano "Respublikoje", kuris sukėlė didelį rezonansą Lietuvoje ir kurį sugebėjo nutylėti sistemai pavaldi valdžia bei žiniasklaida, aš tyčia įsiterpiau tarp jūsų, parsidavusios Landsbergių giminės, tik tam, kad tamstoms smagiau ir drąsiau būtų tautiečiams prisipažinti ir pasipasakoti apie savo nešvarius darbelius naikinant mūsų Lietuvą, vienintelę mūsų tėvynę, nepriklausomai nuo to, kiek svetimų pilietybių ruošiatės mums pridalinti. (Tik, būkit geras, savo adjutantui Tučkui to nesakykit - nes vargšelis dar išprotės!).“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (105)

 • As manau kol seimo 2018 kovo mėn. 19 d. 17:40:24

  Juogdarei vaipysys per ta laika iteisintu vagiu masonu gauja juos VISUS
  isspirs nuo erenos tokio me sventoje vietoja vaipytis Enders butina I
  reikalyngas draugauti su protu neuzmirstole ligonis viska pamatysime ar tai
  didysis Circassian ar seimas ir seimunai laikas biega kaip saunas smielis
  pro pirstus pamatysime ar TURIME garbynga seima ar valstiecius prie karviu
  uodegu?????

 • M 2018 kovo mėn. 19 d. 15:47:56

  Gana kvailysčių.Nereikia tų rinkimų-laiko ir lėšų
  švaistymo.Dirbkite-kai rimtai susikaupiate.tai ir proto pakanka

 • to P.P.S.S. 2018 kovo mėn. 19 d. 14:51:18

  ko pykstat taip? Teisybė akis bado??... Sunku suvokti, kad Lietuvėlėj
  tiek neteisybės ir baisumo..Geriau atsimerkit ir atidžiai dairykitės ir
  neįžeidinėkite tų, kurie tiesą žmonėms rodo.

 • P.P.S.S 2018 kovo mėn. 19 d. 14:06:24

  Vitai, kas atsitiko? Ar prasigėrei, ar prasinarkašinai, ar klimaksas
  prasidėjo? Visą paskutinįjį laiką nusikalbi.

 • Jurgis 2018 kovo mėn. 19 d. 11:16:38

  O gal tai perversmo bandymas? Kuris bus atkartotas su Skardžiumi, kad
  blondinė dar kartą pareikštų pastabas Karbauskiui, jau su pasiūlymu?
  Juk akivaizdu ,kad ir dabar dirbama ,kaip ir prieš Paksą su cžv ir kbg.
  Trūksta tik adamkaus.

 • IRENA 2018 kovo mėn. 19 d. 10:37:06

  AČIŪ,OLAVA,KAIP VISUOMET TAIKLIAI......

 • Bėdos 2018 kovo mėn. 19 d. 10:15:57

  Didelė bėda Seimo sąrašiniai, o dar didesnė, kad dauguma jų iš
  Tomkaus sąrašo.
  "Šventos šeimynėlės" bėda -anūkėlis, o Lietuvos tragedija -
  istorinė klaida - diedukas.
  Gerb. Tomkau, lauksime šių bėdų ir tragedijų dar geresnio apšvietimo
  faktų ir humoro šviesoje.

 • 11 sugadintu 2018 kovo mėn. 19 d. 05:18:28

  Pagal masonu satanistus turi buti arba 13 arba 11

 • Respublikos internetine versija labai prasta 2018 kovo mėn. 19 d. 05:14:54

  Sunkiai skaitosi nepritaikyta mobiliakams o ir nekinta jau 20
  metu...paieska beveik neimanoma, sugrupavimas nesuprantamas o ir
  komentarai turi buti tik 10 paskutiniu matoma straipsnio puslapyje o visi
  kiti iejus i juos. Taip pat ju numeravimas ir reitingavimas galetu buti ir
  atsakymai bet talpinami nuosekliai kaip kiti komentarai bet butu matoma i
  kuri komentara pagal numeri yra atsakyta.

 • Kiaulių ferma 2018 kovo mėn. 19 d. 05:14:33

  pavadinta L R S. Šlykštesnių chameleonų kitur nėra kaip čia.

 • Tupi tapinas tupykloje ir tapsnoja 2018 kovo mėn. 19 d. 05:02:41

  Seno ozio kruvele

 • T0mas J. 2018 kovo mėn. 19 d. 00:53:55

  "Kyla klausimas. Kurių galų reikėjo kreiptis į Konstitucinį Teismą,
  jei seimūnai juo nepasitiki?" - klausė Strikulienė. Suskaičiuok, kiek
  Seimo narių nepasitiki KT, suskaičiuok - kiek pernai dėl Basčio
  kreipėsi į KT - ir turėsi gatavą atsakymą.

 • Šlykštu stebėti, 2018 kovo mėn. 18 d. 21:07:05

  kaip"Deduliniai" atvirai tyčiojasi iš taip vadinamų valdančiųjų.Tas
  ar kitas kažkokiai konstitutei kažką grubiai sulaužė.Fass!Ir tie, kaip
  užhipnotizuoti puola,net jeigu tai būtų vienas iš jų pačių.Ir
  nesigėdija prieš kažkokį šlepetkiną atgailauti už savo galva
  galvojančius.

 • Apie info 2018 kovo mėn. 18 d. 20:43:08

  Nekaltinkim tautos,kad ji paveluotai sureaguoja i ivykius.Tiesiog jie
  dirba,neturi laiko sedet prie kompo 24h.
  Mano mama ismoko naudotis kompu 73 metu. Tai ji viska perskaito ir
  sheimai,pazystamiems pasako ka verta paskaityt ir apie ka.Daznas dirba
  darba nesurista su kompu.Jei tau ne 20m.lieka kompui gal 1h, nes ryt vel i
  darba.
  Prisimenu,gal pries 15m,paprasiau dukros ivesti pagrindinius
  laikrascius,net "Laisva laikrasti".O ji man SAKO: MAMA KAM tau,skaityk xx
  ir zinosi viska. Skaiciau...
  Tik dabar apsiriboju RESPUBLIKA.
  Liudna,kad daug kuo patiki ne is piktos valios,tiesiog TIESA kartais reik
  kartot ir kartot, kol pasieks ta dirbanti zmogu ...

 • Vitas TOMKUS (1) 2018 kovo mėn. 18 d. 19:36:22

  Didžiai gerb. Proto Bokšte A. Anušauskai, rašo Tamstai toks reto bukumo
  pilietis, jau paliuosuotas iš redaktorių, todėl nelabai pavojingas
  paprastas neetatinis spec.korespondentas Vitas Tomkus. Lėktuvą atidėjo
  iki vakaro, tad nutariau padiskutuoti. Maniau, mes vyriškai sutarėme:
  Tamstos konservatoriai savo amžinose kovose be reikalo nenaudoja „KGB
  kortos“, o aš nelaužau įstatymų ir neįvardiju tikrųjų KGB agentų?
  Deja, Tamsta panašus į savo patroną, kuris vieną žada, kitą daro.
  Kaip visi sukčiai. Profesoriaus adjutanto Tučkaus išsišokimas per
  radiją, nesiskaito: aš jį priėmiau kaip Dievo dovaną, patriarcho auką
  ir net konservatorių norą partiją nuo brudo apvalyti. O dėl Barsčio ar
  Basčio užsipuolimo - nesupratau? KT sprendimas man nulis - su dvasiom aš
  nebendrauju. Mane domina tik faktai - kokią žalą tas Barštys ar Bastys
  padarė Lietuvai? Bendravo su KGB? Beveik visas Seimas toks. Su visais
  nariais ir darbuotojais tektų jį išvalyti, uždaryti, išdezinfekuoti,
  blakes išrankioti ir...

 • Vitas TOMKUS (2) 2018 kovo mėn. 18 d. 19:35:22

  Ir dar gerus metus palikti Seimo rūmus tuščius, kad prasivėdintų. Ir
  nuo komunistinės smarvės, ir nuo kagėbistinės, ir Ožio bei ožely...
  t.y.- ožkučių ir ožiukų. Tuo pačiu Lietuva gryno oro įkvėptų ir
  gal net atsigautų. O Tamstos, ką išdarinėjate? Matau, vėl Sorošo
  judošiams „sidabriniais“ skatikais pakvipo? Ką gi, greitai ir prie
  tos temos sugrįšiu, kauksite kruvinom ašarom ne tik bumblauskus ir
  kuoliukus apsikabinę, bet ir pamatę, ką su mūsų nuskurdintomis ir
  prasiskolinusiomis savivaldybėmis Sorošo „kovotojai“ su korupcija
  Rytis Juozapavičius ir jo parankiniai išdarinėja: milijonų milijonus
  nureketavo, antraip šantažavo paskelbti, kad rajono valdininkai yra
  korumpuoti. Prižadu, kad lietuviai apsiverks pamatę, kaip gražiai
  susišaukia caro pasiųstas žiaurusis tautos budelis Muravjovas Korikas su
  nūdienos Sorošo statytiniu Muravjovu iš Transparency International. Kaip
  matot, Istorija kartojasi. Abu Muravjovus skiria vos daugiau kaip 150
  metų. Įdomu, kad caro Muravjovas pagarsėjęs kaip Korikas, o Sorošo
  Muravjovas, ko gero, išgarsės kaip Grobikas, nes vietoj kartuvių renkasi
  „sidabrinius“ skatikus. O kol kas ruošiuosi vykdyti duotą žodį
  skaitytojams. Jei iki mano sugrįžimo nepateiksite rimtų įrodymų, ką
  konkrečiai blogo Lietuvai ir jos piliečiams padarė tas jums neįtikęs
  Seimo baslys, ką jis ten rėmė ar neparėmė, kraunuosi džiūvėsėliu
  ir pradedu skelbti užsimaskavusius KGB agentus. Tik po to, kad
  nesikabintumėte prie smulkių netikslumų, maloniai prašau patikslinti
  kaip rašomi slapyvardžiai, pvz. „dėdulė“, „Fermeris“,
  „magnolija“- iš didžiosios raidės ar mažosios?

 • Vitas TOMKUS (3) 2018 kovo mėn. 18 d. 19:34:11

  P.S. Dovanokit, turiu jau skubėti į traukinį, vėliau patikslinsim. Gal
  net sąrašus sutikslinsim. Skubu į autobusą. Kol lėktuvo nenumušė.

 • Vitas TOMKUS (4) 2018 kovo mėn. 18 d. 19:33:50

  P.P.S. (Asmeniškai mano bendražygiui profesoriui Vytautui Landsbergiui.
  Svetimiems skaityti kategoriškai draudžiama): Profesoriau, turbūt
  suprantant, kad „bendražygiu“ tamsta vadinu, ne pagal KGB, o pagal
  Sąjūdžio liniją... Tik tamstai prisipažįstu, kad niekada jokiu KGB
  agentu aš nebuvau ir jokiom žvalgybom netarnavau - priešingai nei tamsta
  su prezidente - visą savo sąmoningą gyvenimą tarnavau ir tarnausiu tik
  Lietuvai. Nei partijoms, nei masonų ložėms, nei Rotary, Liūtų ar
  Vilniaus klubui nepriklausiau. O KGB sąraše tarp jūsų, parsidavusios
  Landsbergių giminės, įsiterpiau tyčia tik tam, kad tamstoms smagiau ir
  drąsiau būtų tautiečiams prisipažinti ir pasipasakoti apie savo
  nešvarius darbelius naikinant mūsų Lietuvą, vienintelę mūsų
  tėvynę, nepriklausomai nuo to, kiek svetimų pilietybių ruošiatės mums
  pridalinti. (Tik, būkit geras, savo adjutantui Tučkui to nesakykit - nes
  vargšelis dar išprotės!).

 • Ir kada pagaliau bus ta 2018 kovo mėn. 18 d. 17:54:31

  Oziniu dievo didziojo ozio zengimo i pragara diena?

 • Sitaip valstybes priesai koseriniai ozkiniai 2018 kovo mėn. 18 d. 17:52:03

  Taps konteineriniais

 • Siaip tas konservu ozkiniu pradetas Seimo nariu metymas is jo yra antikonstitucinis 2018 kovo mėn. 18 d. 17:51:01

  Tik rinkejai gali Seimunus ismetyti is Seimo...o dabar Ramunas gali visa
  ozkiniu mafija isskraidinti is Seimo tiesiai i konteinerinius

 • Konservuotiems kgb konservams 2018 kovo mėn. 18 d. 17:47:47

  Baigesi galiojimo laikas...teks juos ismesti i siukslyna pries tai spyrus i
  klyna :)

 • Matote britvom s.... 2018 kovo mėn. 18 d. 15:57:07

  Nereikia, nes SAU kulnis susipjaustysite. gali tik asilams buti neaisku,
  kad tas mitingas iteisintu vagiu masonu gaujos buvo ruosiamas pries puse
  met, duobie kasama kiek VIENA diena, bet gudruociai labai susimove. Tauta
  TAUTOS naikintojams neatleis ir pasius eiti labai toli be sugrizimo.
  Prosenelis

 • Matote cirke klounu 2018 kovo mėn. 18 d. 15:42:51

  Yra su komunystiniu gal ir kagebystinu dvoku o cia jau labai ne GERAI nes
  dvokas lieka dvoku ir mieslo seime buti negali seimas turi buti garbyngas
  teisyngas svarus be mazausio dvoko Prosenelis

 • Paaiškinu 2018 kovo mėn. 18 d. 15:19:17

  Gal tai ne tik viercho, bet ir visos konservatorių šutvės agonija,
  liaudiškai - paskutinioji.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NELAIMĖ: septyni žmonės, tarp jų - trys vaikai, žuvo antradienį Dagestane (Rusija) per avariją, į kurią pakliuvo trys automobilia; dar keturi žmonės per eismo nelaimę buvo sužeisti, jie nugabenti į ligoninę.; vienas iš nukentėjusiųjų yra kritinės būklės, du - sunkios.
 • KVIEČIA: Šiaulių kultūros centras organizuoja keturias dienas vyksiančius renginius, skirtus Baltijos kelio ir Laisvės dienoms paminėti; Šv. Mišios, minėjimai, koncertas, tradicinis Padėkos ir vilties žygis bei kiti renginiai suburs šiauliečius paminėti svarbias Lietuvai datas, pagerbti kovojusiuosius ir žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dar vis jaučiate 2009-ųjų krizės Lietuvoje padarinius?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +13 C

   +11  +15 C

 

   +15  +18 C

  +19  +22 C

   +25  +27 C

 

   +22  +28 C

  3-7 m/s

  2-5 m/s

 

    2-5 m/s

 

USD - 1.1502 PLN - 4.3081
RUB - 77.6921 CHF - 1.1372
GBP - 0.8974 NOK - 9.7050
reklama
Ukis 2018