respublika.lt

Cirkas Seime su konstitucine dvasia ir nekaraliumi Mindaugu (105)

2018 kovo mėn. 19 d. 11:38:44
Olava STRIKULIENĖ

Respublikos“ savaitės akiratyje - šalies parlamentarizmo krizė, drama, komedija. Ar paprasčiausias seimūnų cirkas. Paveiktas pavasario ir jau buvusio Seimo nario Mindaugo Basčio apkaltos-neapkaltos. M.Bastys liko „neapkaltas“, tačiau Seimo nariai, vieni kitus net ne po vieną, bet būriais, frakcijomis kaltindami taip nusikalė, kad konservatoriai jau užsimanė priešlaikinių Seimo rinkimų.

 

Seimas, niekieno neraginamas kalašnikovais, pats pernai kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl M.Basčio. Kad teismas nustatytų - pažeidė M.Bastys Konstituciją, sulaužė Seimo nario priesaiką, ar ne. Teismo konstitucinės dvasios 2017 m. gruodžio 22-ąją pranešė, jog M.Bastys priesaiką sulaužė. Atrodo, teliko atlikti Seime formalią procedūrą. Tačiau procedūrą atlikus paaiškėjo, kad balsų atstatydinti M.Bastį nepakako. Slapta balsuojant, 11 biuletenių sugadinta. Dar 24 politikai susilaikė. Už M.Basčio išvarymą balsavo 72 asmenys. Už išbalinimą - 21 asmuo. Išaiškėjo, jog dalis slaptųjų biuletenių su jau įrašytu atsakymu buvo nufotografuoti.

Metinis bruzdesys dėl pabruzdėjimo?

Kyla klausimas. Kurių galų reikėjo kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei seimūnai juo nepasitiki? Nepasitikėjimą aiškiai pademonstravo keistuoju balsavimu. Kaip suprasti? Juk konstitucinės dvasios tos pačios. Bet dėl Kęstučio Pūko teismo nutartimi pasitiki. Dėl nušalintojo prezidento Rolando Pakso - pasitikėjo. Dėl nušalintojo seimūno Lino Karaliaus - Ezopo Žaso - patikėjo. O dėl kolegos Mindaugo - jau ne.

Antras klausimas - kurių galų iš viso reikėjo tyrinėti M.Basčio elgesį Seime? Jei, kaip rodo keistasis balsavimas, tiek parlamentarų iš anksto buvo slapčia įsitikinę, kad kolega Mindaugas jokios priesaikos nesulaužė.

Naujoji paslauga „Lenkas poligrafas”

Dar daugiau. Mūsų parlamentarizmas buvo papildomai apjuoktas, kai parlamentaras M.Bastys, lydimas advokato, Lenkijoje savanoriškai pasitikrino melo detektoriumi. Čia tai bent! Be kaimynės neapsieiname niekaip. Vieni procesijomis važiuojame į Suvalkus. Kad pasitikrintume, kad čia pardavinėjama pigesnė dešra. Ir įsitikintume, kad nuo šiol prekybos centrai bus uždaryti sekmadieniais. Kiti važiuoja įsitikinti, jog čia pigesnės kremavimo paslaugos. O dabar politikai, matyt, pradės važinėti į Lenkiją, kad įtikintų kitus tėvynainius, jog - nemelagiai? Lenkams poligrafų specialistams, matyt, teks išmokti kalbėti lietuviškai bei paruošti atitinkamus lietuviškus klausimynus. Kita vertus, ar galima tikėti tokiais „tyrimais” žinant, kad „kas už dūdą užmoka, tam dūda gražiai ir pagroja“. Juk tas, kas asmeniškai užmokės tikrintojui už patikrinimo poligrafu paslaugą, tas ir bus išteisintas.

Valdiško turto gadintojų vienuoklė

Dar vienas skandalas - 11 sugadintų biuletenių. Negi taip gali drebėti seimūnų rankos šalies išblaivintojo Aurelijaus Verygos laikais? O gal visi 11 pamiršo akinius? O gal sudrebėjo iš baimės, kad neįtiks premjerui, visuomenei, feisbukininkams-revoliucionieriams, konservatoriams, Ramūnui Karbauskiui ar P.Vojeikai?

Slaptas balsavimas visada reiškia bailių balsavimą... Tad dabartiniame Seime yra mažų mažiausia 11 žioplių, nemokančių užpildyti biuletenio. Arba mažų mažiausia 11 didžiausių bailių. Piktų. Ir vienaip balsuoti bijo. Ir kitaip balsuoti bijo. Nei už, nei prieš, nei susilaikėliai. Ir ant savęs pyksta, kad bijo. Paaugliai tokiais atvejais laužo parko suolus. O seimūnai, matyt, išlieja pyktį gadindami valdišką turtą, vardu biuletenis.

Dar keistesnis slaptojo balsavimo cirko numeris - užpildytų biuletenių fotografijos. Naujas žanras? O kam? Kad visuomenė „palaikintų“? Feisbukinei visuomenei labiau patinka fotografijos su baltais pudeliukais, katinukais, širdutėmis ir bučkiais. Biuletenis „neveža“ net ir slaptų internetinių pedofilų. Tad kurių galų jį prieš rinkėjų ar frakcijos pirmininko panosę kaišioti. Nauja procedūra - fotografija-panosė? Seimo Etikos ir procedūrų komisijos palaiminta? Visi tie šauksmai, kad reikia tirti, netirtėti, perbalsuoti - iš viso neorūs.

Kas laimės? Tikrai ne valstybė


Viena aišku, jog Seimas jau buvo pritvinkęs skandalui. Gandro ir kregždės susikirtimui. Tai bent! Susipjovė vos atšventus valstybės atkūrimo du jubiliejus. M.Basčio nepavykusi interpeliacija buvo tik pretekstas. Kad konservatoriai, įkvėpti jiems palankių visuomenės apklausų, užsimanytų priešlaikinių rinkimų. Ar bent jais valdančiuosius gąsdintų. Tik, kažin, ar ką nors laimėtų. Nebent daugiamandatėse. Tačiau vėl prakištų vienmandatėse. Nes lyderiai - tie patys. Simpatijos ir antipatijos nepasikeitė. Vienmandatėje turbūt vėl laimėtų Ingrida Šimonytė. O kaip sektųsi Kaune Gabrieliui Landsbergiui - dar neaišku. Nes Saulius Skvernelis pažadėjo didinti pensijas. Nes vienai karalienei Mortai visiškai tinka dabartinė švietimo ir mokslo ministrė. Nes priešlaikiniai rinkimai - tai papildomas mokesčių mokėtojų pinigų taškymas. Nepakeičiant Seimo kokybės. Faktiškai dėl to paties frakcijų išsidėstymo. Nebent tik šiek tiek sumažėtų socdemų ir liberalų. Žmonėms nepatinka, kai politikai dėl savo ambicijų taško jų pinigus. Patys jų ne ką teuždirbę. O po to vis vien išdidžiai nutaria nebendrauti su gandrais ir likti opozicijoje. Galų gale, ir Dalia Grybauskaitė, nors ir papiktinta Seimo balsavimu dėl M.Basčio, kažin, ar pageidautų kitokios Vyriausybės sudėties. Juk prezidentės kadencija kitąmet baigiasi. Kam tie nauji iššūkiai? Juolab kai dabartinėje Vyriausybėje tiek savų ministrų.

Būtų daug solidžiau, jei R.Karbauskis, toli gražu ne Seimo naujokas, juokingai negrasintų interpeliuoti visą konservatorių frakciją. Būtų daug solidžiau, jei seimūnai dabar nesiteisintų, nemuštų į krūtines. Esą ir aš, ir aš balsavau TEISINGAI. Labiau tiktų pasakyti, jog balsavau, kaip liepė mano sąžinė. Nes sąžinės liepia visaip. O teisingas balsavimas kartais reiškia bandos balsavimą. Su tokiais pačiais visuomeniškų TEISINGŲJŲ neklystančiais dorybingais pasisklaidymais prie Seimo. Ko sklaidytis? Balius baigtas. M.Bastys iš Seimo išeina pats.

***

Vito Tomkaus intarpas, parašytas iš pašiūrės prie Razlyvo (Karbauskio "bolševikai" Seime mane supras ir, jei norės, susiras):

„Didžiai gerb. Proto Bokšte A. Anušauskai, rašo Tamstai toks reto bukumo pilietis, jau paliuosuotas iš redaktorių, todėl nelabai pavojingas paprastas neetatinis spec.korespondentas Vitas Tomkus. Lėktuvą atidėjo iki vakaro, tad nutariau padiskutuoti. Maniau, mes vyriškai sutarėme: Tamstos konservatoriai savo amžinose kovose be reikalo nenaudoja „KGB kortos“, o aš nelaužau įstatymų ir neįvardiju tikrųjų KGB agentų? Deja, Tamsta panašus į savo patroną, kuris vieną žada, kitą daro. Kaip visi sukčiai. Profesoriaus adjutanto Tučkaus išsišokimas per radiją, nesiskaito: aš jį priėmiau kaip Dievo dovaną, patriarcho auką ir net konservatorių norą partiją nuo brudo apvalyti. O dėl Barsčio ar Basčio užsipuolimo - nesupratau? KT sprendimas man nulis - su dvasiom aš nebendrauju. Mane domina tik faktai - kokią žalą tas Barštys ar Bastys padarė Lietuvai? Bendravo su KGB? Beveik visas Seimas toks. Su visais nariais ir darbuotojais tektų jį išvalyti, uždaryti, išdezinfekuoti, blakes išrankioti ir dar gerus metus palikti Seimo rūmus tuščius, kad prasivėdintų. Ir nuo komunistinės smarvės, ir nuo kagėbistinės, ir Ožio bei ožely... t.y.- ožkučių ir ožiukų. Tuo pačiu Lietuva gryno oro įkvėptų ir gal net atsigautų. O Tamstos, ką išdarinėjate? Matau, vėl Sorošo judošiams „sidabriniais“ skatikais pakvipo? Ką gi, greitai ir prie tos temos sugrįšiu, kauksite kruvinom ašarom ne tik bumblauskus ir kuoliukus apsikabinę, bet ir pamatę, ką su mūsų nuskurdintomis ir prasiskolinusiomis savivaldybėmis Sorošo „kovotojai“ su korupcija Rytis Juozapavičius ir jo parankiniai išdarinėja: milijonų milijonus nureketavo, antraip šantažavo paskelbti, kad rajono valdininkai yra korumpuoti. Prižadu, kad lietuviai apsiverks pamatę, kaip gražiai susišaukia caro pasiųstas žiaurusis tautos budelis Muravjovas Korikas su nūdienos Sorošo statytiniu Muravjovu iš Transparency International. Kaip matot, Istorija kartojasi. Abu Muravjovus skiria vos daugiau kaip 150 metų. Įdomu, kad caro Muravjovas pagarsėjęs kaip Korikas, o Sorošo Muravjovas, ko gero, išgarsės kaip Grobikas, nes vietoj kartuvių renkasi „sidabrinius“ skatikus. O kol kas ruošiuosi vykdyti duotą žodį skaitytojams. Jei iki mano sugrįžimo nepateiksite rimtų įrodymų, ką konkrečiai blogo Lietuvai ir jos piliečiams padarė tas jums neįtikęs Seimo baslys, ką jis ten rėmė ar neparėmė, kraunuosi džiūvėsėlius ir pradedu skelbti užsimaskavusius KGB agentus. Tik po to, kad nesikabintumėte prie smulkių netikslumų, maloniai prašau patikslinti kaip rašomi slapyvardžiai, pvz. „dėdulė“, „Fermeris“, „magnolija“- iš didžiosios raidės ar mažosios?

P.S. Dovanokit, turiu jau skubėti į traukinį, vėliau patikslinsim. Gal net sąrašus sutikslinsim. Skubu į autobusą. Kol lėktuvo nenumušė.

P.P.S. (Asmeniškai mano bendražygiui profesoriui Vytautui Landsbergiui. Svetimiems skaityti kategoriškai draudžiama): Profesoriau, turbūt suprantate, kad „bendražygiu“ tamsta vadinu, ne pagal KGB, o pagal Sąjūdžio liniją... Tik tamstai prisipažįstu, kad niekada jokiu KGB agentu aš nebuvau ir jokiom žvalgybom netarnavau - priešingai nei tamsta su prezidente - visą savo sąmoningą gyvenimą tarnavau ir tarnausiu tik Lietuvai. Nei partijoms, nei masonų ložėms, nei Rotary, Liūtų ar Vilniaus klubui nepriklausiau. O "KGB sąraše", paskelbtame mano "Respublikoje", kuris sukėlė didelį rezonansą Lietuvoje ir kurį sugebėjo nutylėti sistemai pavaldi valdžia bei žiniasklaida, aš tyčia įsiterpiau tarp jūsų, parsidavusios Landsbergių giminės, tik tam, kad tamstoms smagiau ir drąsiau būtų tautiečiams prisipažinti ir pasipasakoti apie savo nešvarius darbelius naikinant mūsų Lietuvą, vienintelę mūsų tėvynę, nepriklausomai nuo to, kiek svetimų pilietybių ruošiatės mums pridalinti. (Tik, būkit geras, savo adjutantui Tučkui to nesakykit - nes vargšelis dar išprotės!).“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (105)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • NELAIMĖ: ketvirtadienį vakare, Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, automobilis VW Scirocco partrenkė ir mirtinai sužalojo nereguliuojama pėsčiųjų perėja ėjusią apie 66 metų moterį.
  • NUŽUDYTAS: Ganos sostinėje Akroje nužudytas žurnalistas Ahmedas Huseinas, dalyvavęs tiriant korupciją Afrikos futbole; tai ketvirtadienį pranešė AFP, remdamasi šaltiniais policijoje.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar domitės Dakaro raliu?

balsuoti rezultatai

Kiek laiko per dieną internete praleidžiate ne darbo reikalais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-4     +2 C

  -3      0  C

 

  -7      0  C

+1     +4 C

   -2     +1   C

 

  -3     +2  C

8-13 m/s

4-6 m/s

 

3-5 m/s

 

reklama
Kalėdos 2018